GIÁO ÁN LỚP 4 MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU BÀI: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 môn Luyện từ và câu Bài: Từ đơn và từ phức":

Giáo án Môn Luyện từ và câu 4 - Bài: Từ đơn và từ phức

Giáo án Môn Luyện từ và câu 4 - Bài: Từ đơn và từ phức

GV ghi đề H-ớng dẫn làm bài tập Bài 1: Gọi Hs đọc yêu cầu Chia lớp làm hai nhóm để thảo luận nhóm Tuyªn d-¬ng Cã thÓ hái nghÜa cña mét vµi tõ vừa tìm đ-ợc và cho đặt câu Bài 2: Gọi Hs đ[r]

Đọc thêm

BDHSG: TỪ ĐƠN- TỪ PHỨC

BDHSG TỪ ĐƠN TỪ PHỨC

Bộ phận in đậm trong các câu sau là từ phức: a,e, h,i TRANG 4 Nghĩa của từ “ăn ở”có gì khác so với của cặp từ đơn tương ứng “ăn”,”ở” 3.Bài tập về nhà: Bài 6: Tách từng câu trong trong đo[r]

4 Đọc thêm

Noi dung on tap nua ki I Van 6

Noi dung on tap nua ki I Van 6

- Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt: Nhận biết từ đơn, từ phức, các loại từ phức; viết câu văn có từ đơn, từ phức, các loại từ phức.. - Từ mượn: Nhận biết từ mượn, vận dụng đặt câu có từ m[r]

Đọc thêm

BGĐT Môn LTVC lớp 4- Bài: Từ đơn và từ phức

BGĐT MÔN LTVC LỚP 4- BÀI: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC

Dùng dấu gạch chéo / để phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn: Chỉ/ còn/ truyện cổ/ thiết tha/ Cho/ tôi/ nhận mặt/ ông cha/ của mình/ Ghi lại các từ đơn và từ phức trong hai câu[r]

9 Đọc thêm

Tài liệu Luyện từ và câu (5) - Từ đơn và từ phức doc

TÀI LIỆU LUYỆN TỪ VÀ CÂU (5) - TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC DOC

Dùng tiếng để tạo nên từ, từ dùng để tạo nên câu, từ bao giờ cũng có nghĩa , còn tiếng có thể có nghĩa hoặc không có nghĩa - Phân biệt được từđơn và từ phức - Biết dùng từđiển để tìm từ [r]

5 Đọc thêm

SKKN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC DẠY TỪ LOẠI TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

SKKN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VIỆC DẠY TỪ LOẠI TRONG PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4

SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4SKKN Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả việc dạy từ loại trong phân môn Luyện từ và câu lớp 4
Xem thêm

Đọc thêm

Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay

Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay

Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay Sáng kiến kinh nghiệm một vài kinh nghiệm để dạy học tốt phân môn luyện từ và câu lớp 4 hay
Xem thêm

Đọc thêm

TẢI LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC - GIẢI BÀI TẬP SGK TIẾNG VIỆT 4 TRANG 28

TẢI LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 4: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC - GIẢI BÀI TẬP SGK TIẾNG VIỆT 4 TRANG 28

Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ.. Đó là từ phức.[r]

Đọc thêm

BD HSGBAI1

BD HSGBAI1

Bộ phận in đậm trong các câu sau là từ phức: a,e, h,i Bài 5: g TRANG 4 Nghĩa của từ “ăn ở”có gì khác so với của cặp từ đơn tương ứng “ăn”,”ở” 3.Bài tập về nhà: Bài 6: Tách từng câu trong[r]

4 Đọc thêm

Giáo án Tiếng Việt bài 1: Từ đơn – từ phức

Giáo án Tiếng Việt bài 1: Từ đơn – từ phức

Đầu tiên ,từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ sực nức bốc lên Gợi ý: sử dụng các dấu hiệu trên để phân biệt Bài 2: Tìm từ phức có trong các đoạn văn sau đây: a, “Tôi chỉ có một ham muốn[r]

Đọc thêm

Soạn bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức lớp 4 trang 27 | Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Soạn bài Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức lớp 4 trang 27 | Giải bài tập SGK Tiếng Việt 4 tập 1

Câu 1 (trang 28 sgk Tiếng Việt 4) : Chép vào vở đoạn thơ và dùng dấu gạch chéo để. phân cách các từ trong hai câu thơ cuối đoạn.[r]

Đọc thêm

giao an L5 tuan 17

giao an L5 tuan 17

C1: Chuyển phần phân số của hỗn số thành phân số tập phân rồi viết số thập phân tương ứng. Đọc yêu cầu bài 3.. Đọc yêu cầu bài 4. Từ có 2 kiểu cấu tạo là từ đơn và từ phức. Từ phức gồm[r]

Đọc thêm

Sáng kiến giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép và từ láy

Sáng kiến giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép và từ láy

Đây là sáng kiến kinh nghiệm đạt giải các cấp. sáng kiến có cấu trúc chặt chẽ nội dung chi tiets đã đề ra một số biện pháp giúp học sinh lớp 4 phân biệt được từ đơn, từ ghép và từ láy nhằm nâng cao chất lượng dạy học luyện từ và câu cho học sinh lớp 4

Đọc thêm

Giáo án lớp 4: Môn : Luyện từ và câu: Từ đơn và từ phức doc

GIÁO ÁN LỚP 4: MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU: TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC DOC


Mụn : Luyện từ và cõu (5) Từ đơn và từ phức I. M ục ti ờu:
- Hiểu được sư khỏc nhau giữa tiếng và từ . Dựng tiếng để tạo nờn từ, từ dựng để tạo nờn cõu, từ bao giờ cũng cú nghĩa , cũn tiếng cú thể cú nghĩa hoặc khụng cú nghĩa

4 Đọc thêm

Giáo án LT và Câu 4

GIÁO ÁN LT VÀ CÂU 4

3 – Bài mới
Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh
a – Hoạt động 1 : Giới thiệu
- Gv giúp HS nắm mục đích,, yêu cầu của giờ học : biết phép lịch sự khi hỏi chuyện người khác ; phát hiện được quan hệ và tính cách nhân vật qua cách hỏi – đáp giữa các nhân vật ; biết cách hỏi trong những trường hợp tế nhị cần bày tỏ sự thông cảm với người khác.

125 Đọc thêm

SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2

SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2

SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2SKKN Tổ chức trò chơi trong môn Luyện từ và câu lớp 2
Xem thêm

Đọc thêm

ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4

ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4

ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4 ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4
ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4 ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4
ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4 ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4
ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4 ÔN tập LUYỆN từ và câu lớp 4

Đọc thêm

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láy

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láy

SKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láySKKN Một số kinh nghiệm giúp học sinh lớp 4 phân biệt từ đơn, từ ghép, từ láy
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án LTVC lớp 4 Động từ

Giáo án LTVC lớp 4 Động từ

Giáo án chi tiết luyện từ và câu lớp 4
MÔN: LUYỆN TỪ VÀ CÂU – LỚP 4
BÀI: ĐỘNG TỪ
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
Hiểu được thế nào là động từ (là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật).
2. Kĩ năng:
Nhận biết được động từ trong câu.
Sử dụng những động từ hay, có ý nghĩa khi nói hoặc viết.
3. Thái độ:
Tích cực, tự giác học bài.
Yêu thích môn học.
II. Chuẩn bị:
1. Giáo viên: Bài giảng điện tử, giấy và bút dạ (làm bài 1 theo 6 nhóm), máy soi vật thể, các phiếu ghi động từ cho trò chơi bài tập 3.
2. Học sinh: SGK, vở.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Xem thêm

Đọc thêm

Hướng dẫn làm bài tập từ đơn và từ phức lớp 4

Hướng dẫn làm bài tập từ đơn và từ phức lớp 4

Cũng có thể phải dùng từ 2 tiếng trở lên để tạo nên một từ.. Đó là từ phức.[r]

Đọc thêm