CAO NGUYÊN ĐÁ TRƯỚC NGÀY CHINH PHỤC THẾ GIỚI? (KỲ 1) PPTX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CAO NGUYÊN ĐÁ TRƯỚC NGÀY CHINH PHỤC THẾ GIỚI? (KỲ 1) PPTX":

CHƯƠNG 6TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC DẠNG HÌNH THOI CHO RẼ TRÁI TRỰC TIẾP VÀ BÁN TRỰC TIEP

CHƯƠNG 6TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ NÚT GIAO THÔNG KHÁC MỨC DẠNG HÌNH THOI CHO RẼ TRÁI TRỰC TIẾP VÀ BÁN TRỰC TIEP

- v ề phương diện khai thác: do cho p h é p rẽ phải và rẽ trái trực tiếp n ê n tăng tốcđộ xe c h ạ y và g iả m thời gian h à n h trình qua nút; do đó tă n g được khả n ă n g thônghà nh củ a nút giao thông, g iả m được chi phí khai thác vậ n tải.726- về tổ chứ c giao thông: cá c hướntí đi rõ ràng, m ạ c h lạc và đơn giản, giúp cho láix e dễ n h ậ n biết và th o á t ra khỏi nút giao thông nhanh c h ó n gdok h ôn g phải cho xech ạy v ò n g v è o trong p h ạ m vi nút; tạo điều kiện thuận lợi hơnvàan toà n hơn cho xech ạy so với c ác d ạ n g nút giao khác.d)H ình 6.1: Sơ đồ nút giao thông khác mức dạng hình thoiTu y nhiê n, nhược đ i ể m c ủ a việc xây dựng nút giao thôn g n à y là: giá thành xâydựng tương đôi c a o do phải kh ắ c phục 9 vị trí vưựt b ằ n g c á c c ầ u vượt (hai c ầ u vượtdài, d ạ n g c ầ u cong đôi xứng đ ể vượt qua các vị trí a, a ’, b, b ’ ở mỗi b ê n và một cầuvượt tại trung tâ m nút cho hai đường chính giao nhau). D o phả i thiết k ế và x â y dựngc ầ u co ng n ê n đòi hỏi kỹ thuật cao. Đồng thời, do đường rẽ trái trực tiếp phải giaok há c mứ c với hai đ ư ờ ng chính nê n đ ể thiết k ế đượò đường rẽ trái trực tiếp phải lựachọ n vị trí c ủ a góc gia o a
Xem thêm

164 Đọc thêm

Phương pháp hạch tóan Chi phí sản xuất tại Cty dược Đà Nẵng - 1 pot

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TÓAN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CTY DƯỢC ĐÀ NẴNG - 1 POT

Trang 1 Lời nói đầu Trong điều kiện nền kinh tế thị trường hiện nay, cùng với sự phát triển và hội nhập với nền kinh tế thế giới và khu vực của nước ta. Đứng trước thách thức đó các Doanh Nghiệp ngày nay phải tạo cho mình một chỗ đứng trong lòng khách hàng, giá thành là một vấn đề quan trọng trong một Doanh Nghiệp sản xuất, nó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Doanh Nghiệp. Muốn vậy các Doanh Nghiệp phải đặt vấn đề hiệu quả chi phí lên hàng đầu, phải tăng cường quản lý chi phí để làm thế nào với chi phí bỏ ra thấp nhất mà thu về lợi nhuận cao nhất. Kế toán là một bộ phận quan trọng góp phần cung cấp thông tin cho lãnh đạo nhằm đưa ra các phương hướng chiến lược phù hợp. Nhận thức được tầm quan trọng trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các Doanh Nghiệp sản xuất. Trong thời gian thực tập tại công ty Dược Đà Nẵng, em rất quan tâm nghiên cứu và chon đề tài: 'hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược đà nẵng" đề tài gồm 3 phần Phần I: cơ sở lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất. Phần II: tình hình thực tế về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược đà nẵng Phần III: một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty dược đà nẵng Chuyên đề hoàn thành vớ sự cố gắng của bản thân song do kiến thức và trình độ còn hạn chế và thời gian có hạn nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót nhất Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comHVTH: Tèng ThÞ Phíc Linh Líp K2T4 Trang 2 định. Rất mong được sự giúp đỡ và chỉ đạo của quý thầy cô, các cô chú trong phòng kế
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tài liệu Quy chuẩn xây dưng_ Chương 2_ Phu luc 2.9 doc

TÀI LIỆU QUY CHUẨN XÂY DƯNG_ CHƯƠNG 2_ PHU LUC 2.9 DOC

Phụ lục 2.9Địa chất công trình Phụ lục này cung cấp một số thông tin tổng quát về địa chất công trình ở Việt Nam và đợc dùng làm tàiliệu tham khảo.2.9.1. Bản đồ địa chất công trình1) Bản đồ phân vùng địa chất công trình (ĐCCT)Phân vùng địa chất công trình lnh thổ Việt Nam đợc thể hiện bằng bản đồ địa chất công trình, tỷ lệ1/2.000.000 (hình 2.9.1, đ thu nhỏ).2) Nội dung và phơng pháp thành lập bản đồa) Bản đồ địa chất công trình (ĐCCT) VN tỷ lệ 1/2.000.000 thể hiện những nét khái quát điều kiện ĐCCTcủa toàn lnh thổ, những điều kiện quan trọng để đánh giá khu vực về mặt xây dựng công trình, nhằm đểxc định nội dung, khối lợng và phơng pháp nghiên cứu ĐCCT tỉ mỉ hơn.Trên bản đồ biểu thị các yếu tố chủ yếu của điều kiện ĐCCT nh loại đất đá, tuổi và nguồn gốc của chúng,cấ yếu tố kiến tạo lớn (các đứt gy kiến tạo lớn), đặc điểm địa hình địa mạo, điều liện địa chất thủy văn, cácquá trình và hiện tợng địa chất động lực.b) Phân loại đất đá- Các loại đất đá trên lnh thổ đợc phân chia theo 2 đẳng cấp là lớp và nhóm.- Dựa vào đặc điểm của mối liên kết kiến trúc (liên kết giữa các khoáng vật và các hạt tạo đất đá), tất cả đấtđá đợc chia thành 2 lớp: lớp có liên kết cứng (đá cứng) và lớp không có liên kết cứng (đất mềm rời).- Căn cứ vào nguồn gốc và điều kiện thành tạo, đất đá trong một lớp đợc phân chia thành các nhóm khácnhau. Đất đá trong một nhóm đợc thành tạo trong những diều kiện kiến tạo và cổ địa lý giống nhau, do đóchúng có những đặc điểm ĐCCT gần giống nhau.- Tuổi và nguồn gốc đất đá, đứt gy kiến tạo và ranh giới địa chất đợc biểu thị bằng các ký hiệu quốc tếc) Đặc điểm địa hình đợc thể hiện bằng các cốt cao địa hình có tính đại diện.d) Điều kiện địa chất thủy văn đợc thể hiện trên bản đồ với các nội dung chủ yếu là chiều sâu mực nớcdới đất và khả năng ăn mòn của nó. Đánh giá tính ăn mòn của nớc theo tiêu chuẩn sau:Ăn mòn axit: khi pH của nớc nhỏ hơn 5;Ăn mòn rửa lũa: khi hàm lợng HCO3- nhỏ hơn 2 mgđl/l;Ăn mòn sunfat: khi hàm lợng SO4 - lớn hơn 250 mgđ/lĂn mòn cácbon nic: khi hàm lợng CO2 lơn hơn 3 mg/le) các quá trình và hiện tợng địa chất động lực công trình đợc biểu thị bằng các ký hiệu. Riêng động đất
Xem thêm

18 Đọc thêm

Kỹ thuật thi công II - Chương 6 doc

KỸ THUẬT THI CÔNG II - CHƯƠNG 6 DOC

Thhhuuuậậậttt 2. Gia cng ngang Khi treo buc cu lp dn, do trng lng bn thõn ca dn ln, do s lng v v trớ cỏc im treo buc lm phỏt sinh trong cỏc thanh dn cỏc ni lc sai khỏc ln so vi thit k cú th lm bin dng cỏc thanh dn c trong v ngoi mt phng lm vic ca nú. trỏnh trng hp ny, ngoi vic la chn v trớ s lng cỏc im treo buc hp lớ, cn phi thc hin gia cng ngang bng cỏch s dng cỏc bú g hoc thanh kim loi kp hai phớa dc theo chiu di ca nhp dn .Ch c thỏo d cỏc vt liu gia cng khi ó lp dn v liờn kt chc chn dn vi ct. 6-4.3. Lp ghộp dn thộp 1. Cụng tỏc chun b Kim tra tng th dn, ỏnh du cỏc v trớ, cỏc ng tim, trc, cao trỡnh lờn b mt cỏc thanh dn. Gn vo dn cỏc dõy thng iu chnh trong quỏ trỡnh cu lp, gn vo dn cỏc loi thang, dn giỏo, thit b c nh tm thi (thanh ging tm, dõy ging, thanh chng xiờn ) phc v cho cụng tỏc lp ghộp. Gia cng, khuch i dn.
Xem thêm

9 Đọc thêm

Nhiều khách sạn trên thế giới mở cửa dịp năm mới docx

NHIỀU KHÁCH SẠN TRÊN THẾ GIỚI MỞ CỬA DỊP NĂM MỚI DOCX

TRANG 1 NHI ỀU KHÁCH SẠN TR ÊN TH Ế TRANG 2 Dịp năm mới luôn là thời điểm vàng cho ngành du lịch khi lượng du khách tăng đột biến và dường như ai cũng “chịu chi” hơn để đổi lấy những dịc[r]

3 Đọc thêm

Những phòng khách mùa đông đẹp đến ngỡ ngàng potx

NHỮNG PHÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NGÀNG POTX

TRANG 1 NH ỮNG PH ÒNG KHÁCH MÙA ĐÔNG ĐẸP ĐẾN NGỠ NG ÀNG V ỚI NHỮNG PHÁ CÁCH TRONG VIỆC TRANG TRÍ, PH ÒNG KHÁCH C ỦA NHÀ B ẠN CÓ THỂ TRỞ N ÊN TH ẬT LẠ LÙNG VÀ ĐẶC BIỆT HƠN BAO GIỜ H ẾT.[r]

13 Đọc thêm

Tài liệu QCVN 01:2008/BTNMT pptx

TÀI LIỆU QCVN 01:2008/BTNMT PPTX

5 (20oC) mg/l 30 503. COD mg/l 50 2504. Tổng chất rắn lơlửng (TSS)mg/l 50 1005. Tổng Nitơ mg/l 15 606. Amoni, tính theo N mg/l 5 40Trong đó:- Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tốiđa cho phép trong nước thải của cơ sở chế biến cao su thi ên nhiên khi thải vào cácnguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tốiđa cho phép trong nước thải của cơ sở chế biến cao su thi ên nhiên khi thải vào cácnguồn nước được dùng cho mục đích khác.Ngoài 06 thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1, tùy theo yêu c ầu và mục đíchkiểm soát ô nhiễm, gi á trị C của các thông số ô nhiễm khác áp dụng theo quy định tạicột A hoặc cột B của Bảng 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5945:2005 - Chất lượng nước– Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐỘI NGŨ TIẾN SĨ THỜI LÊ - TRỊNH VỚI VIỆC THỰC HIỆN TƯ TƯỞNG TRUNG QUÂN" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " ĐỘI NGŨ TIẾN SĨ THỜI LÊ - TRỊNH VỚI VIỆC THỰC HIỆN TƯ TƯỞNG TRUNG QUÂN" DOC

th century, the large change of politics, economy, society and culture made “loyal” have no sufficient meaning as before. 1. Vài nét về bối cảnh thời Lê - Trịnh Thời Lê - Trịnh là một thời kỳ khá đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Đây là thời kỳ đầy rẫy những biến động, những xung đột, những mâu thuẫn và những đổi thay. Sự hiện diện cùng một lúc hai thế lực vua Lê và chúa Trịnh kéo theo những toan tính, âm mưu soán đoạt ngôi vị, tranh giành quyền lực, những cuộc nổi loạn chiếm đoạt ngôi Chúa. Kết thúc cuộc chiến giữa hai tập đoàn Vua - Chúa là sự thắng thế của chúa Trịnh và mở ra một cục diện chưa từng có trong lịch sử Việt Nam: Chúa nắm thực quyền, Vua giữ hư vị. Mọi cố gắng nhằm khôi phục quyền hành của vua Lê hay những người tôn thất đều đưa đến một kết cục là thất bại, cứ mỗi lần phục hồi là một lần thoái lui, nhượng bộ trước Chúa. Mâu thuẫn giữa vua Lê - chúa Trịnh kéo dài dai dẳng lôi cuốn toàn bộ quan lại triều đình và cả quan lại ở địa phương vào vòng xoáy giành giật quyền lực. Thể chế vua Lê - chúa Trịnh với sự yếu thế của vua Lê và sự áp chế, lộng hành của chúa Trịnh chi phối mọi hoạt động, cách cư xử, động thái của các quan lại. Mặt khác, TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010 84 tương ứng với thể chế đó là hai hệ thống quan lại tồn tại song song tạo nên một cơ cấu chính quyền cồng kềnh, đồ sộ. Dưới sự trị vì của vua Lê - chúa Trịnh, kinh tế - xã hội của Việt Nam gần như không có bước phục hồi, chuyển biến, trái lại ngày càng lâm vào tình trạng trì trệ dù chúa Trịnh đã đề ra một số giải pháp để cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, trong những thế kỷ tưởng chừng như tăm tối đó, chúng ta thấy lóe lên sự khởi sắc (nhất định) của nền kinh tế hàng hóa. Sự phồn vinh của nền kinh tế hàng hóa Việt Nam trong hai thế kỷ XVII và XVIII kéo theo sự phát triển của quan hệ tiền tệ đã ảnh hưởng to lớn đến sinh hoạt xã hội, đặc biệt là các quan niệm đạo đức cũ. Ý thức hệ Nho giáo ngày càng suy đồi. Tiền
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CAO SU THIÊN NHIÊN

5 (20oC) mg/l 30 503. COD mg/l 50 2504. Tổng chất rắn lơlửng (TSS)mg/l 50 1005. Tổng Nitơ mg/l 15 606. Amoni, tính theo N mg/l 5 40Trong đó:- Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tốiđa cho phép trong nước thải của cơ sở chế biến cao su thi ên nhiên khi thải vào cácnguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tốiđa cho phép trong nước thải của cơ sở chế biến cao su thi ên nhiên khi thải vào cácnguồn nước được dùng cho mục đích khác.Ngoài 06 thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1, tùy theo yêu c ầu và mục đíchkiểm soát ô nhiễm, gi á trị C của các thông số ô nhiễm khác áp dụng theo quy định tạicột A hoặc cột B của Bảng 1 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5945:2005 - Chất lượng nước– Nước thải công nghiệp – Tiêu chuẩn thải.
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An năm 2013 môn lý 12 GDTX potx

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH NGHỆ AN NĂM 2013 MÔN LÝ 12 GDTX POTX

10. 1. Tính k và cơ năng của con lắc? 2. Viết phương trình dao động của vật. Chọn gốc thời gian (t = 0) lúc vật ở vị trí biên dương (x= +A), gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng. 3. Xác định vận tốc, gia tốc của vật tại vị trí động năng gấp ba lần thế năng? 4. Xác định thời điểm lực kéo về đổi chiều lần thứ 2012? Câu 4 (3,0 điểm). Vật sáng nhỏ AB đặt trên trục chính, vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20(cm) và cách thấu kính 30(cm). 1. Xác định vị trí, tính chất và số phóng đại của ảnh? 2. Giữ cố định thấu kính và dịch chuyển vật trước thấu kính dọc theo trục chính để ảnh có độ lớn cao gấp ba lần vật. Hỏi phải dịch chuyển vật một đoạn bao nhiêu và theo chiều nào? Câu 5 (2,0 điểm). Sóng dừng trên một sợi dây được mô tả bởi phương trình .xu 2sin cos(20 t )(cm)4 2   , trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó có tọa độ x (x đo bằng cm, t đo bằng s). Tính bước sóng và tốc độ truyền sóng trên dây? - - - Hết - - - Họ và tên thí sinh: Số báo danh:
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tổng quan hệ thống GPS

TỔNG QUAN HỆ THỐNG GPS

23 dhspkt-hcm-2009 Thời gian thực hiện một vai trò quan trọng trong định vị với GPS. Tín hiệu GPS được điều khiển bởi những thiết bị đo thời gian chính xác - đồng hồ nguyên tử. Ngoài ra, đo lường khoảng cách vệ tinh - bộ thu đều dựa trên cả đồng hồ vệ tinh và đồng hồ bộ thu.Ngoài ra, GPS cũng là một hệ thống đo lường thời gian, được sử dụng để đồng bộ hóa thời gian. Nhiều hệ thống thời gian được sử dụng trên toàn thế giới với nhiều mục đích khác nhau. Trong số đó, Coordinated Universal Time (UTC) và GPS Time là hai hệ thống thời gian quan trọng nhất đối với người sử dụng GPS. UTC là một hệ thống dựa trên International Atomic Time(TAI). TAI là thang đo thời gian (time scale) chính th ức, được tính toán dựa trên những thang đo thời gian (time scale) độc lập mà được phát ra bởi những đồng hồ nguyên tử đặt tại các phòng thí nghi ệm thời gian khác nhau trên toàn th ế giới. Tuy nhiên, công việc trắc địa và điều hướng đòi hỏi một hệ thống thời gian có mối liên hệ với hoạt động xoay tròn của Trái đất (không phải là đồng hồ nguyên tử). Phương pháp giải quyết: điều chỉnh thường xuyên thang đo thời gian (time scale) UTC bằng cách tăng lên 1s, gọi là giây nhuận (leap seconds), để giữ nó sai lệch chỉ 0.9 giây đối với một thang đo thời gian (time scale) khác gọi là Universal Time 1(UT1), với UT1 là thang đo thời gian quốc tế có mối liên hệ với hoạt động xoay tròn của trái đất. Những leap-second thỉnh thoảng được đưa vào ngày 30/6 hoặc là vào ngày 31/12. Kể từ tháng 7 năm 2001, leap second được đưa vào lần cuối vào ngày 1, tháng 1 năm 1999, đã tạo ra sai số giữa
Xem thêm

117 Đọc thêm

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" doc

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: " XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ MANG YẾU TỐ VĂN MINH MỘT TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" DOC

thì việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh là góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và cũng là một trong những tiêu chí đánh giá chất lưọng giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay. 2. Sự phát triển các thiết chế văn hoá mang yếu tố văn minh thể hiện tính tất yếu trong xu thế xã hội hiện nay nói chung và trong giáo dục đại học nói riêng Quá trình hấp thụ văn hóa và văn minh và quá trình phát triển của mỗ i người không mâu thuẩn mà bổ sung cho nhau theo 2 hướng: một mặt là xã hội ảnh hưởng tới cá nhân và mặt khác là thái độ và cung cách có tính chất chủ quan của cá nhân đáp ứng lại xã hội. Trong cả hai chiều hướng này xã hội truyền thụ lại các hệ thống giá trị, truyền thụ lại văn hóa của mình từ thế hệ này qua thế hệ khác, tạo điều kiện cho cá nhân thích ứng với nếp sống và các định chế văn minh của xã hội. Nhờ các hoạt động xã hội, tính tích cực xã hội được hình thành và củng cố vững chắc và thông qua các dạng hoạt động con người phát triển được kiến thức hiện đại, kỹ năng, giao tiếp, ứng xử văn minh mà cá nhân cần tới, những ước vọng, những hệ thống giá trị, những lý tưởng về cuộc sống tốt đẹp giúp con người có được điều kiện văn minh để vươn tới những văn hóa mang tầm cao hơn. Nhờ có sự phát triển khoa học công nghệ mà các hoạt động văn hoá được thể hiện thông qua các hình thức giao tiếp, ứng xử mang tính văn minh, tức là trở thành “con người xã hội hiện đại”. Thông qua các thiết chế văn hoá mang đậm tiên tiến con người thực hiện các hành vi ứng xử mang tính văn minh, do vậy với sự phát triển của văn minh, tiến bộ của xã hội, điều kiện xã hội có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến các quá trình của hoạt động văn hoá. Ví dụ 1: Nếu không có các công trình vệ sinh công cộng thì hành vi của con người dễ gây ra hình ảnh phản cảm trong đời thường Ví dụ 2: Giả sử có 2 thiết vệ sinh: một thiết bị vệ sinh sử dụng phưong pháp làm sạch bằng tay và một thiết bị vệ sinh (mang yếu tố tiên tiến) làm sạch bằng cảm ứng thì thiết bị vệ sinh nào thể hiện hành vi văn hoá hơn. Từ đây có thể nhận thấy, thông qua hoạt động văn hoá, xây dựng môi trường TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 1(36).2010
Xem thêm

6 Đọc thêm

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG NAM PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐHSP TPHCMTrần Văn Anh_____________________________________________________________________________________________________________- Chế độ ẩm: Độ ẩm không khí ở Quảng Nam tương đối cao và ở mức trung bìnhcủa cả nước. Độ ẩm tương đối trung bình/năm ở các địa phương từ 84 đến 87%, độ ẩmtuyệt đối khoảng 26,2mb[103]. Điều kiện ẩm khá thích hợp cho hoạt động du lịch.- Chế độ gió, bão: Hàng năm bão, áp thấp tác động đến Quảng Nam năm nhiều đến2-3 đợt, năm ít thì 1 đợt. Tốc độ gió trung bình 1,8m/s ở Tam Kỳ và 1,3m/s ở Trà My.Tốc độ gió mạnh nhất là từ tháng 5-11 ở Tam Kỳ và tháng 2-3 ở Trà My. Mưa bão kếthợp với địa hình dốc gây ra hiện tượng trượt, lở đất, lũ quét ở các huyện miền núi vàgây ngập lũ ở khu vực đồng bằng ven biển. Mực nước biển dâng và các tác động dobiến đổi khí hậu đã và đang là mối đe dọa đối với sự tồn tại của phố cổ Hội An, MỹSơn, các công trình phục vụ du lịch, hệ thống các bãi biển. Vào mùa bão lũ (tháng9,10): lượng khách đến Quảng Nam giảm mạnh, trong đó các tour đi Mỹ Sơn giảm60%, tour Cù Lao Chàm giảm 100%. Ngược lại, mùa cao điểm nắng nóng, lượngkhách tăng đến 73% (2008), 33,6% (2009). [8]Phân tích đặc điểm khí hậu cho thấy những tác động đối với phát triển điểm,tuyến du lịch như sau:Ở khu vực miền núi có khí hậu mát mẻ, cảnh quan núi rừng đa dạng, có các giá trịvăn hóa của các dân tộc ít người, phát triển các điểm du lịch văn hóa, du lịch sinh thái,du lịch mạo hiểm. Ở khu vực đồng bằng gắn liền với kiểu khí hậu hải dương, hệ sinhvật biển đa dạng, có các điểm du lịch biển đảo, làng nghề, lễ hội văn hóa miền biển...Các điểm du lịch có khả năng tổ chức hoạt động du lịch quanh năm, khả năng đónkhách cao, thời gian tham quan du lịch dài, doanh thu du lịch lớn và tạo nhiều việc làm,hạn chế được tính thời vụ trong hoạt động tại các điểm du lịch.
Xem thêm

13 Đọc thêm

LUẬN VĂN: Mô tả và phân tích quy trình phục vụ tiệc Âu trên tàu Đông Dương pptx

LUẬN VĂN: MÔ TẢ VÀ PHÂN TÍCH QUY TRÌNH PHỤC VỤ TIỆC ÂU TRÊN TÀU ĐÔNG DƯƠNG PPTX

- Khăn ăn và khăn lau dụng cụ luôn được chuẩn bị sẵn và sắp xếp gọn gàng vào tủ sao cho thuận tiện nhất khi sử dụng.  Dụng cụ ăn uống: - Đĩa, chén ăn, hũ gia vị, hũ tăm, bộ tách trà… đều được làm bằng sứ trắng cao cấp. - Dao, nĩa bằng inox. - Muỗng ăn bằng inox và bằng sứ trắng. - Đũa ăn bằng nhựa trắng.  Các trang thiết bị khác: - Quầy thu ngân được trang bị điện thoại, máy vi tính, máy tính tiền qua thẻ, và ngăn đựng sổ sách… đảm bảo cho việc thanh toán được thuận tiện và chính xác. - Quầy bar được ốp đá hoa cương sáng bóng, bên trong có 2 tủ lạnh để bảo quản các loại nước uống, bên cạnh là tủ kính trưng bày các loại rượu. Phía trên quầy là hệ thống giá treo các loại ly dùng để uống rượu và ly cocktail. Ngoài ra, quầy còn được trang bị đầy đủ các loại máy xay sinh tố, máy ép trái cây, máy bán bia draught… đảm bảo sự đa dạng và chất lượng của các sản phẩm bán ra. - Mỗi tầng của tàu đều bố trí một sân khấu ca múa nhạc với đầy đủ hệ thống đèn, loa hoạt động tốt nhất. Do đó, tất cả các thực khách đều được thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc và hấp dẫn khi đến với du thuyền Đông Dương. - Trong mỗi khu vực vệ sinh cho nam và nữ đều được trang bị máy hong khô tay tự động nhằm đảm bảo mang đến cho khách hàng những tiện nghi cần thiết và tốt nhất. 2.1.4 Tổ chức lao động trên tàu nhà hàng:  Thời gian làm việc: - Bộ phận kinh doanh tàu nhà hàng của công ty chủ yếu hoạt động phục vụ khách vào buổi trưa và buổi tối:  Buổi trưa từ 12h đến 14h.  Buổi tối từ 16h30 đến 21h15.
Xem thêm

74 Đọc thêm

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM HIẾU KHÍ

2 TRỰC KHUẨN GRAM ÂM HIẾU KHÍ

B. BORDETELLA VÀ BỆNH CẢM NHIỄM I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA BORDETELLA 1. Phân loại Đại diện gây bệnh trong chi Bordetella được biết có 4 loài là B. pertussis (vi khuẩn ho gà ở người, chủ yếu trẻ em), B. parapertussis (vi khuẩn giả ho gà), B. bronchiseptica (vi khuẩn viêm phế quản bại huyết, còn có tên là B. bronchicanis), và B. avium. Hai vi khuẩn đầu gây bệnh ở người còn hai vi khuẩn sau gây bệnh ở động vật. 2. Hình thái Bordetella là những cầu trực khuẩn nhỏ (0,2 - 0,3 × 0,5 - 1,0 μm), Gram âm, trong đó B. bronchiseptica, B. avium là những chu mao khuẩn, di động, còn B. pertussis và B. parapertussis là những vô mao khuẩn và không di động. 3. Tính trạng sinh hóa Đây là những vi khuẩn hiếu khí bắt buộc, không lên men đường glucose. B. bronchiseptica khi bắt đầu phân lập thường khó phát triển trên môi trường thạch thường, còn trên môi trường Bordet-Gengou và thạch máu thì phát triển tốt. Khi mới phân lập từ bệnh phẩm thì có giáp mô, nhung mao (fimbria) và gây dung huyết dạng β (beta), nhưng sau khi cấy truyền đời thì thường mất các đặc tính này cũng như độc lực. Sản sinh urease, phản ứng oxidase dương tính, có khả năng sử dụng citrate và hoàn nguyên nitrate. Hàm lượng G+C (mol%) là 66. B. avium được phân lập từ chim và có các đặc tính giống như vi khuẩn trên nhưng phản ứng urease âm tính, oxidase dương tính chậm, hàm lượng G+C (mol%) là 61. 4. Tính gây bệnh Vi khuẩn bám dính vào khoảng giữa nhung mao thượng bì của niêm mạc đường hô hấp động vật mà biểu hiện tính gây bệnh. Động vật bị bệnh chủ yếu là súc vật non, bệnh trạng thường trở nên ác hóa bởi các cảm nhiễm thứ phát. Ở động vật cao tuổi cảm nhiễm thường không phát bệnh nhưng động vật trở nên mang trùng trở thành ổ bệnh. Tỷ lệ tử vong thấp nhưng tỷ lệ cảm nhiễm cao.
Xem thêm

9 Đọc thêm

công nghệ mạng man-e và ứng dụng

CỘNG NGHỆ MẠNG MANE VÀ ỨNG DỤNG

điểm như sau: Hiệu quả chi phí: Chi phí đầu tư và vận hành thấp. Đơn giản: Đã được tiêu chuẩn hóa và không ngừng được phát triển. Được ứng dụng rộng rãi trong tất cả các tổ chức, doanh nghiệp và thiết bị gia đình. 11 Nguyễn Quang Huy lớp – Cao học K7 Luận văn thạc sĩ Độ linh động cao: Quản lý băng thông và mở rộng băng thông kết nối rất dễ dàng. Hỗ trợ rất nhiều mô hình kết nối (topology) khác nhau. Tối ưu cho việc truyền tải thông tin dạng gói, đặc biệt là các gói tin IP. Mạng MAN-E là phân khúc mạng nằm giữa lớp Core và lớp Access, có tổ chức năng thu gom lưu lượng và đảm bảo yêu cầu về chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Mạng MAN-E chính là yếu tố cốt lõi để các nhà cung cấp dịch vụ triển khai cung cấp các dịch vụ băng rộng chất lượng cao đối với khách hàng. Tại Việt Nam công nghệ mạng MAN-E đang trong quá trình triển khai do đó có rất nhiều vấn đề cần nghiên cứu và phát triển tuy nhiên trong luận văn này xin được đi vào Tìm hiểu cộng nghệ mạng MAN-E và Ứng dụng của mạng MAN-E tại VNPT Thái Nguyên. Đề tài bao gồm 3 chương: Chương 1: Nêu lên các khái niệm về mạng NGN, cấu trúc logic và cấu trúc vật lý của mạng NGN từ đó xác định mạng MAN-E thuộc lớp nào trong mạng NGN. Chương 2: Nêu lên các khai niệm chung về mạng MAN-E như: định nghĩa, mô hình phân lớp, các thành phần cơ bản, các dịch vụ cơ bản và các ưu nhược điểm của các dịch vụ đó. Đồng thời nêu các định nghĩa về tham số hiệu năng trong mạng MAN-E. Chương 3: Mô hình triển khai mạng MAN-E tại VNPT, giới thiệu về công nghệ và mô hình triển khai hệ thống mạng của VNPT tại Việt Nam trên cơ sở đó xây dựng mạng MAN-E giai đoạn 2 tại VNPT Thái Nguyên. Trong quá trình làm luận văn tôi đã nhận được nhiều ý kiến đóng góm, giúp đỡ quý báu của các thầy cô giáo cùng các bạn bè đồng nghiệp
Xem thêm

93 Đọc thêm

Tài liệu Uống kháng sinh để trị ho và cảm lạnh: Ngừng ngay! docx

TÀI LIỆU UỐNG KHÁNG SINH ĐỂ TRỊ HO VÀ CẢM LẠNH: NGỪNG NGAY! DOCX

Uống kháng sinh để trị ho và cảm lạnh: Ngừng ngay! Đây là thông điệp chính phủ Anh đưa ra đối với những bệnh nhân bị ho hay cảm lạnh.Hơn 100 triệu bảng Anh mỗi năm đã bị lãng phí do việc mua thuốc điều trị những căn bệnh này mà không hề đem lại hiệu quả. Vì thế, hiện Bộ Y tế Anh đang chuẩn bị một chiến dịch nâng cao nhận thức trong việc sử dụng kháng sinh điều trị những căn bệnh không có tác dụng. Vì nó có thể khiến các vi khuẩn gây bệnh, chẳng hạn như bệnh viêm phổi, bị lờn thuốc, khó điều trị. Trong vòng 1 thập kỷ qua, đã có khoảng hơn 10% số bệnh nhân nhiễm khuẩn E.coli rất khó điều trị do bị kháng thuốc. Các poster và quảng cáo sẽ được tung ra nhằm khuyến khích bệnh nhân tránh sử dụng thuốc không cần thiết. Những poster tuyên truyền này sẽ nhắc họ nhớ rằng cảm lạnh là do vi rút gây ra và kháng sinh chỉ có tác dụng với vi khuẩn; rằng không phải cứ ốm là dùng kháng sinh. Ngoài ra, dùng thuốc không theo chỉ định còn có thể gây ra các tác dụng phụ như buồn nôn, tiêu chảy và nôn mửa. Các bác sĩ cho biết họ không muốn kê kháng sinh nhưng các bệnh nhân thường nài nỉ và họ thì muốn được yên thân.
Xem thêm

3 Đọc thêm

THÚ V Ị V ỚI PHONG T ỤC VI ẾT CH ỮĐẦU N ĂMM ỚI Ở NH ẬT B ẢN

THÚ V Ị V ỚI PHONG T ỤC VI ẾT CH ỮĐẦU N ĂMM ỚI Ở NH ẬT B ẢN

Thú v ị v ới phong t ục vi ết ch ữđầu n ămm ới ở Nh ật B ảnVào nh ững ngày đầu c ủa n ăm m ới, ng ười Vi ệt Nam chúng ta th ườn g đến nh ững đền chùa bênc ạnh vi ệc đi l ễchùa c ầu m ột n ăm m ới th ịnh v ượn g, bình yên thì còn để xin ch ữ. M ỗi ch ữth ưphápđược xin có m ột v ẻđẹp và m ột ý ngh ĩa riêng. Và h ầu h ết m ọi ng ười đều xin ch ữmang ý ngh ĩa t ốtlành v ới mong mu ốn m ọi đi ều may m ắn s ẽđến v ới gia đì nh và ng ười thân. Ở Nh ật B ản vào nh ữngngày đầu n ăm m ới m ọi ng ười c ũng có phong t ục vi ết ch ữ. Nh ưng m ỗi qu ốc gia s ẽcó m ột ý ngh ĩac ủa m ỗi phong t ục khác nhau, cùng xem phong t ục xin ch ữc ủa ng ười Nh ật có gì thú v ị nhé!Phong tục viết chữ đầu năm của người Nhật Bản với mong muốn những ước nguyện hay mongmuốn của mình sẽ trở thành hiện thực. Viết chữ đầu năm trong tiếng nhật gọi là kakizome. Phongtrào viết chữ đã có từ lâu và rất phổ biến trong xã hội Nhật Bản và trở thành một trong những nétvăn hóa Nhật Bản. Những dụng cụ cần thiết để viết chữ bao gồm: bút lông, mực và giấy.Mực để viết chữ là loại mực khô đổ thêm chút nước và mài mực đều trước khi sử dụng, ngoài ranhững năm trở lại đây mực dạng lỏng cũng được sử dụng khá phổ biến. Giấy viết là loại giấy đượcdung trong thư pháp, dễ thấm mực và khi viết xong thì mực nhanh khô và hi ện lên nh ững nét đẹp
Xem thêm

3 Đọc thêm

THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI - SỐ 7 potx

THỬ SỨC TRƯỚC KỲ THI SỐ 7 POTX

291 x 4 x x 3x m.4       PHẦN RIÊNG Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a: 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, viết phương trình các đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác ABC biết C 4;3 , đường phân giác trong và trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là x 2y 5 0   và 4x 3y 10 0.   2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (C) có phương trình 2 2 2x y z 2x 2z 2 0.      Tìm điểm A thuộc mặt cầu sao cho khoảng cách từ A đến mặt phẳng P :2x 2y z 6 0    lớn nhất. Câu VII.a: Với các số 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có năm chữ số và chia hết cho 4? B. Theo chương trình Nâng cao Câu VI.b: 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai đường tròn có phương trình 
Xem thêm

1 Đọc thêm

Giáo trình hướng dẫn chỉnh sửa theo tone màu xanh tím trong nghệ thuật chình sửa ảnh pot

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CHỈNH SỬA THEO TONE MÀU XANH TÍM TRONG NGHỆ THUẬT CHÌNH SỬA ẢNH POT

TRANG 1 CH ỈNH SỬA ẢNH THEO TONE M ÀU XANH TÍM VÀ KH ẮC PH ỤC LỖI TR ÊN KHUÔN M ẶT Trước hết chạy qua một lượt neat image, tớ để thông số là mặc định : Sau đó dùng blur R tẩy một vài v[r]

3 Đọc thêm

Cùng chủ đề