GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 04 MÔN : KĨ THUẬT - BÀI 04: KHÂU GHÉP HAI MẢNH VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG ( TIẾT 2 )

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 Tuần 04 môn : Kĩ thuật - Bài 04: Khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường ( tiết 2 )":

TUẦN 6 - BÀI:KHAÂU GHEÙP HAI MEÙP VAÛI BAÈNG MUÕI KHAÂU THÖÔØNG(TIEÁT 1)

TUẦN 6 - BÀI:KHAÂU GHEÙP HAI MEÙP VAÛI BAÈNG MUÕI KHAÂU THÖÔØNG(TIEÁT 1)

Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước: - Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một mảnh vải.. - Khâu lược ghép hai mép vải - Khâu thường theo đường dấu.[r]

10 Đọc thêm

GIAO AN KY THUAT IN ROI

GIAO AN KY THUAT IN ROI

- Kim khâu, kim thêu các cỡ (kim khâu len, kim khâu, kim thêu).
- Kéo cắt vải và kéo cắt chỉ (kéo làm bằng inox, kéo làm bằng hợp kim của sắt, kéo bấm chỉ,….) - Khung thêu cầm tay, một miếng sáp hoặc nến (dùng để vuốt nhọn đầu chỉ trước
khi xâu kim), phấn màu dùng để vạch dấu trên vải, thước dẹt, thước dây dùng trong cắt may, đê, khuy cài, khuy bấm.

49 Đọc thêm

KĨ THUẬT 4 - TUẦN 6 - KHÂU GHÉP HAI MẢNH VÀI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

KĨ THUẬT 4 - TUẦN 6 - KHÂU GHÉP HAI MẢNH VÀI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường được thực hiện theo ba bước: - Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của một mảnh vải.. - Khâu lược ghép hai mép vải.[r]

9 Đọc thêm

BÀI 4: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

BÀI 4: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

-G kiểm tra sự chuẩn bị của H -H thực hành xâu chỉ vào kim ,vê nút chỉ và tập khâu ghép hai mép vải .
Tiết 2
3/Hoạt động 3 :H thực hành khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thờng (37’-40’)

4 Đọc thêm

Kĩ thuật 4 tuần 7

Kĩ thuật 4 tuần 7

Với học sinh khéo tay: Khâu ghép được hai mép vải bằng mũi khâu thường.. Các mũi khâu tương đối đều nhau.[r]

Đọc thêm

giao an ki thuat tuan 1 den tuan 6

giao an ki thuat tuan 1 den tuan 6

Khâu ghép hai mép vải được thực hiện bằng mũi khâu nào và được thực hiện ở mặt trái hay mặt phải của hai mảnh vải.. - Qui định thời gian..[r]

Đọc thêm

TẢI GIÁO ÁN MÔN KĨ THUẬT LỚP 4 - TUẦN 6 - BÀI 4: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (TIẾT 1)

TẢI GIÁO ÁN MÔN KĨ THUẬT LỚP 4 - TUẦN 6 - BÀI 4: KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (TIẾT 1)

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I/ ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC II/ KIỂM TRA BÀI CŨ - Nhận xét sản phẩm - Nêu các bước khâu thường III/ BÀI MỚI: - Hát [r]

3 Đọc thêm

khau dot thua

KHAU DOT THUA

TRẢ LỜI KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG BƯỚC 1: Vạch dấu đường khâu trên mặt trái của vải TRANG 3 THỨ NGÀY THÁNG 03 NĂM 2010 KĨ THUẬT BÀI 5: KHÂU ĐỘT THƯA HOẠT ĐỘNG 1: QUAN SÁ[r]

131 Đọc thêm

Giáo án môn học Kể chuyện lớp 4

Giáo án môn học Kể chuyện lớp 4

- Mẫu đường khâu ghép 2 mảnh vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát.. - VËt liÖu dông cô cÇn thiÕt.[r]

Đọc thêm

Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 5

Giáo án giảng dạy các môn khối 4 - Tuần 5

- Mẫu đường khâu ghép 2 mảnh vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát.. - VËt liÖu dông cô cÇn thiÕt.[r]

Đọc thêm

Giáo án lớp 7 môn Công Nghệ: Bài 4 KHÂU GHÉP HAI MẢNH VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (tiết1) ppsx

GIÁO ÁN LỚP 7 MÔN CÔNG NGHỆ: BÀI 4 KHÂU GHÉP HAI MẢNH VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (TIẾT1) PPSX

- Biết cách khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường . - Khâu ghép được hai mảnh vải bằng mũi khâu thường.
- Có ý thức rèn luyện kỹ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC

3 Đọc thêm

Kĩ thuật 4 - Tuần 6 - Khâu ghép 2mép vải bằng mũi khâu thường (T2)

Kĩ thuật 4 - Tuần 6 - Khâu ghép 2mép vải bằng mũi khâu thường (T2)

Khâu lược là khâu các mũi khâu thường dài khoảng 1 cm, để cố định hai mép vải.. Đường khâu lược cách đường vạch dấu khoảng 2 mm.[r]

Đọc thêm

KĨ THUẬT 4-TUẦN 5-KHÂU GẤP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

KĨ THUẬT 4-TUẦN 5-KHÂU GẤP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO BA BƯỚC: - VẠCH DẤU ĐƯỜNG KHÂU TRÊN MẶT TRÁI CỦA MỘT TẤM VẢI.. - KHÂU LƯỢC HAI MÉP VẢI.[r]

15 Đọc thêm

Giáo án Kỹ thuật 4 - Tiết 7: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

Giáo án Kỹ thuật 4 - Tiết 7: Khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường

=> Kết luận + Khâu đột thưa là cách khâu từng mũi một để tạo thành các mũi khâu cách đều nhau ở mặt phải của sản phẩm; mặt trái của sản phẩm mũi khâu sau lấn lên 1/3 mũi khâu trước liền [r]

Đọc thêm

Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (2 tiết) pot

KỸ THUẬT LỚP 4 - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (2 TIẾT) POT

- Có ý thức rèn luyện kĩ năng khâu thường để áp dụng vào cuộc sống.
II/ Đồ dùng dạy- học:
- Mẫu đường khâu ghép hai mép vải bằng các mũi khâu thường có kích thước đủ lớn để HS quan sát được .Và một số sản phẩm có đường khâu ghép hai mép vải(áo, quần, vỏ gối).

4 Đọc thêm

Kỹ thuật lớp 4 - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (2 tiết) potx

KỸ THUẬT LỚP 4 - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG (2 TIẾT) POTX

-GV nêu các tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm: +Khâu ghép được hai mép vải theo cạnh dài của mảnh vải.. Đường khâu cách đều mép vải.[r]

3 Đọc thêm

GIÁO ÁN KỸ THUẬT - LỚP 4 - TUẦN 3 - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

GIÁO ÁN KỸ THUẬT - LỚP 4 - TUẦN 3 - KHÂU GHÉP HAI MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU THƯỜNG

Mẫu áo, bao gối TRANG 2 2’ - Uùp mặt phải hai mảnh vải vào nhau xếp 2 mép vải bằng nhau rồi khâu lược.. - Sau mỗi lần rút kim, kép chỉ cần vuốt các mũi khâu theo chiều từ phải sang trái [r]

2 Đọc thêm

GAlop4tuan18CKTKN

GAlop4tuan18CKTKN

Hỏi và cho HS nhắc lại quy trình và cách cắt vải theo đường vạch dấu, khâu thường, khâu ghép hai mép vải bằng mũi khâu thường, khâu đột thưa, đột mau, khâu viền đường gấp mép vải bằng[r]

Đọc thêm

KỸ THUẬT - TUẦN 4

KỸ THUẬT - TUẦN 4

-Tự đánh giá. -Theo dõi. 4.Củng cố : -Nhắc nhở hs chú ý để đường khâu thẳng và phẳng.
-Nhận xét tiết học -Dặn dò : Thực hiện lại thao tác đã thực hành và chuẩn bị vật liệu cho tiết sau. ---------------------------------------------

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 4 (TUẦN 7)

GIÁO ÁN LỚP 4 (TUẦN 7)

- Đọc đoạn 2 suy nghĩ trả lời.
+ Trăng đẹp vẻ đẹp của núi sông tự do, độc lập : Trăng ngàn và gió núi bao la; trăng soi sáng xuống nước Việt Nam độc lập yêu quý; trăng vằng vặc chiếu khắp các thành phố, làng mạc, núi rừng…

30 Đọc thêm