CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT SỐ CƠ BẢN PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHƯƠNG 6: KỸ THUẬT SỐ CƠ BẢN PPS":

Phương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuật

PHƯƠNG PHÁP TÍNH TRÌNH BÀY PHƯƠNG PHÁP GIẢI GẦN ĐÚNG CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN KỸ THUẬT

Phương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuậtPhương pháp tính trình bày phương pháp giải gần đúng các vấn đề cơ bản trong tính toán kỹ thuật
Xem thêm

52 Đọc thêm

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

XỬỬ LÝ CHLÝ CHẤẤT DINH DT DINH DƯỠƯỠNG BNG BẰẰNG NG PH PHƯƠƯƠNG PHÁP SINH HNG PHÁP SINH HỌỌỌỌCC „ „ XXửử lý Nitolý Nito „ „ XXửử lý photpholý photpho „ TRANG 12 CH CH ƯƠ ƯƠ NG 6: XL Ô NH[r]

47 Đọc thêm

Hệ thống thông tin trong công nghiệp - Tổng kết - Ôn tập pps

HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG CÔNG NGHIỆP - TỔNG KẾT - ÔN TẬP PPS

₫iều khiển, cấu trúc ₫iều khiển giám sát)?  Ưu nhược ₫iểm và khả năng ứng dụng của từng cấu trúc trong thực tế?4Tổng kết - Ôn tập© 2006 - HMSChương 3: Vấn ₫ề thời gian thực Các khái niệm xung quanh “thời gian thực”: Tính thời gian thực, hệ thời gian thực, hệ ₫iều hành thời gian thực, xử lý thời gian thực, xử lý cạnh tranh, xử lý song song,  Tại sao phải xét về tính thời gian thực trong các HTTTCN? Các vấn ₫ề kỹ thuật liên quan tới xử lý thời gian thực, xử lý cạnh tranh, lập lịch,  Các vấn ₫ề kỹ thuật liên quan tới giao tiếp thời gian thực, các kiến trúc giao tiếp và các cơ chếgiao tiếp TGT, 5Tổng kết - Ôn tập© 2006 - HMSChương 4: Cơ sở Mạng TTCN Định nghĩa mạng truyền thông công nghiệp. Tại sao người ta ₫ưa ra ₫ịnh nghĩa như vậy? Diễn giải ₫ịnh nghĩa này.—Mạng truyền thông kỹ thuật số: Truyền thông kỹ thuật số là thế nào? Tại sao lại sử dụng kỹ thuật số? Để làm gì?—Truyền nối tiếp: Là gì? Còn cái gì khác nữa? Tại sao lại truyền nối tiếp
Xem thêm

8 Đọc thêm

Một số kinh nghiệm dạy trẻ MGB định hướng không gian pps

MỘT SỐ KINH NGHIỆM DẠY TRẺ MGB ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN

thực tế -Bản thân cũng đã được kiến tập một số tiết mẫu của trường, của quận nên cũng đã học tập được một số kinh nghiệm trongphương pháp giảng dạy bộ môn làm quen với toán. 1.2Khó khăn: -Làm quen với toán là một môn học khó, đòi hỏi sự chính xác, khoa học nên khôngphải giáo viên nào cũng nắm vững. -Trong lớp có tới 50% học sinh chưahọc qua nhà trẻnen việc tiếp thu còn hạn chế, thiếu hệ thống. -Một số phụ huynh còn coi nhẹ việc học tập của con, thường cho con nghỉ học tuỳ tiện nên ít nhiều cũng làm ảnh hưởng tới kết quả học tập của lớp. Kết quả khảo sát đầu năm của lớp còn thấp. Trẻ học khá:10% Trẻ học trung bình:63% Trẻ học yếu:27% -Với kết quả khảo sát trẻ về định hướng không gian tôi cảm thấy rất băn khoăn lo lắng không biết làm thế nào để trẻ học tốt về định hướng không gian. 2.Các biện pháp Từ những thuận lợi và khó khăn trên, tôi đã đề ra một số biện pháp cụ thể như sau: Bước đầu tôi tìm hiểu nguyên nhân vì sao trong lớp tôi có nhiều trẻ học yếu môn làm quen với toán và đặc biệt là định hướng về không gian. Tận dụng giờ đón trẻ tôi trò chuyện với phụ huynh xem khi về nhà các con thích chơi gì? Trẻ thường chơi như thế nào? Trong giờ học tôi quan tâm xem trẻ học yếu chỗ nào về định hướng không gian. Sau khi tìm hiểu kỹ vấn đề tôi nhận thấy một số nguyên nhân cơ bản sau: -Trẻ chưa biết cách quan sát -Trẻ chưa biết cách định hướng khi quan sát
Xem thêm

9 Đọc thêm

CHẠY TIẾP SỨC 11 - T 2010

CHẠY TIẾP SỨC 11 - T 2010

đùi, đạp sau, tăng tốc.- PPDH: lần lượt, đồng loạt.3’3’- Giáo viên quan sát sửa sai động tác.- Tập hợp lớp 4 hàng dọc phổ biến bài khởi động chuyên môn.- Lớp trưởng hướng dẫn khởi động mỗi động tác (2L x 8n.)- Thực hiện chạy theo lệnh còi 15m quay về vò trí cũ.* ĐH 3 : 4 hàng ngang, giãn cách 1 dang tay so le.* ĐH 4 : 4 hàng dọc, 1 đợt chạy 4 HSHĐ4. 4) Kiểm tra bài cũ: Kỹ thuật xuất phát thấp của người số 1 có gậy.PPDH : Kiểm tra, đánh giá.1’ Gọi 2 học sinh ra thực Kỹ thuật xuất phát thấp của người số 1 có gậy, quan sát, nhật xét, cho điểm.- Tập trung quan sát Kỹ thuật xuất phát thấp của người số 1 có gậy của 2 bạn.* ĐH 5 : như ĐH 2II. CƠ BẢN : 30’ HĐ5.1) Tại chỗ ôn tập trao nhận tín gậy.PPDH: Trực quan, đồng loạt.
Xem thêm

12 Đọc thêm

KỸ THUẬT NUÔI THỎ SINH SẢN

KỸ THUẬT NUÔI THỎ SINH SẢN

TRANG 1 KỸ THUẬT NUÔI THỎ SINH SẢN TRANG 2 Kỹ thu ật làm chuồng trại: Có thể làm chuồng xây bằng gạch, bằng gỗ, tranh tre hoặc bằng các nguyên vật liệu sẵn có tại địa phương nhưng phải đ[r]

5 Đọc thêm

SKKN Ren ki nang ve bieu do

SKKN REN KI NANG VE BIEU DO

Đặt vấn đềChơng trình Địa lí lớp 9 có nội dung học về Địa lí kinh tế xã hội Việt Nam. Đây là sự tiếp nối của chơng trình Địa lí lớp 8 ( phần Địa lí tự nhiên ) nhằm giúp học sinh sau khi học xong cấp THCS có đợc những hiểu biết cần thiết, tơng đối hệ thống về địa lí tổ quốc, đồng thời giáo dục t tởng, tình cảm đúng đắn, giúp cho học sinh bớc đầu vận dụng kiến thức địa lý để ứng xử phù hợp với môi trờng tự nhiên, xã hội xung quanh, phù hợp với yêu cầu của đất nớc và thế giới trong thời đại mới.Vì vậy, việc rèn luyện những kỹ năng địa lý là rất cần thiết cho việc học tập đồng thời cũng chuẩn bị kỹ năng cho việc tiếp thu kiến thức ở các lớp trên. Có rất nhiều kỹ năng cơ bản cần phải luyện cho học sinh trong quá trình dạy môn Địa lý 9. Một trong những kỹ năng quan trọng đó là : Kỹ năng vẽ biểu đồ . Đây là kỹ năng rất cơ bản, cần thiết khi học Địa lý nói chung và Địa lí 9 nói riêng, nó giúp học sinh có thể dựa vào biểu đồ nêu đợc về đặc điểm của một đối tợng địa lí: cơ cấu, tình hình phát triển Đây cũng là nội dung đ ợc làm nhiều trong các tiết thực hành. Trong thực tế, đa số học sinh cha thành thạo kĩ năng nhận biết dạng và vẽ đúng biểu đồ, phần lớn học sinh lúng túng trong cách nhận dạng biểu đồ. Với kinh nghiệm của bản thân tích luỹ đợc trong quá trình giảng dạy, bồi dỡng và chấm thi học sinh giỏi, tôi xin mạnh dạn trình bày sáng kiến kinh nghiệm về vấn đề: Một số phơng pháp nhận dạng và vẽ biểu đồ Địa lý 9 . Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi xin đa ra một số phơng pháp giải quyết vấn đề cụ thể mà bản thân đã áp dụng thành công trong việc giảng dạy và bồi dỡng học sinh giỏi trong những năm vừa qua. Nội dung1. Cơ sở khoa học:1.1. Khái niệm biểu đồ:Biểu đồ là hình vẽ cho phép mô tả một cách dễ dàng động thái phát triển của một hiện tợng( nh quá trình phát triển công nghiệp qua các năm ), mối t ơng quan về độ lớn giữa các đại lợng ( nh so sánh sản lợng về độ lớn gữa các đại lợng( nh so sánh về sản lợng lơng thực của các vùng ) hoặc cơ cấu thành phần của một tổng thể( ví dụ cơ
Xem thêm

8 Đọc thêm

Bài giảng: Nguyên lý máy - chương 2 pptx

BÀI GIẢNG: NGUYÊN LÝ MÁY - CHƯƠNG 2 PPTX

Đ I C Ạ ƯƠ NG - Cơ cấu phẳng tòan khớp thấp là cơ cấu phẳng trong đó khớp động giữa các khâu là khớp thấp khớp tịnh tiến lọai 5 hay khớp bản lề - Được sử dụng nhiều trong thực tế kỹ thuậ[r]

21 Đọc thêm

Mẹo rẻ tiền cho các rắc rối hi-tech docx

MẸO RẺ TIỀN CHO CÁC RẮC RỐI HI-TECH DOCX

được đến phần xa nhất, đừng vội mua thêm thiết bị thu phát sóng. Thay vào đó, bạn có thể làm một hệ thống phản xạ sóng radio thụ động khá nhỏ nhắn từ các vật dụng trong bếp như mâm nhôm. Có nhiều thiết kế khác nhau tùy theo sự khéo tay của bạn. Dù vậy, các mẫu này theo một nguyên tắc chung là hai tấm phản xạ hình vuông cỡ 36 cm2 được uốn cong thành hình parabol lắp vào ăng ten của route Nếu bạn có thể thẩm định được những thứ đó, hãy tiến hành thẩm định mô hình OSI cho tới khi nào tìm ra vấn đề. Các quản trị viên mạng thường có nói đùa về mô hình OSI là tồn tại một lớp thứ 8 trong mô hình này đó là lớp “end user” và họ cần phải có nhiều thời gian cho vấn đề này. Tuy nhiên nhiều trong số những thứ trong đó sẽ cần phải đưa vào hạng mục cho việc test các lớp khác nhau trong mô hình tham chiếu như với hầu hết các công cụ mạng, chúng sử dụng để test các lớp Network & Transport có liên quan đến TCP/IP. Nếu quan sát mô hình tham chiếu 7 lớp OSI, bạn sẽ thấy rằng nó chính là mô hình lớp thể hiện tất cả các thành phần khác nhau để tạo nên một mạng. Lớp dưới cùng “bottom” là lớp vật lý. Lớp này được thể hiện trong thực tế đó là cáp dẫn, giao diện NIC, chuyển mạch và tín hiệu điện chạy trên dây. Nếu bạn bắt đầu việc khắc phục sự cố của mình ở lớp cuối cùng này (lớp vật lý) và chuyển dần lên các lớp trên trong mô hình, khi đó bạn sẽ đi qua các lớp khác như Data-Link layer (thường là Ethernet protocol), Network Layer (IP Network), Transport Layer (TCP),… và cuối cùng là lớp ứng dụng Application layer (layer 1).
Xem thêm

3 Đọc thêm

TIM HIEU 60 NUOC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

TIM HIEU 60 NUOC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM

Hai là:Quan hệ sản xuất có bước đổi mới phù hợp hơn với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và thúc đẩy sự hình thành nền kinh tế thò trường theo đònh hướng xã hội chủ nghóa.Ba là:Từ chỗ bò bao vây cấm vận nước ta phát triển quan hệ kinh tế với hầu khắp các nước trên thế giới và có vai trò ngày càng tích cực trong nhiều tổ chức kinh tế thế giới và khu vực, chủ động từng bước hội nhập có hiệu quả kinh tế thế giới. Kinh tế đối ngoại có bước phát triển khá.-Kim ngạch xuất khẩu sau 10 năm tăng gấp 6 lần nhanh gấp 3 lần tốc độ tăng GDP.-Đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI) khoảng 15 tỉ, chiếm ¼ tổng vốn đầu tư toàn xã hội.-Nguồn vốn hổ trợ phát triển chính thức (ODA)tiếp tục tăng 6 tỉ U SD(1996-2000).Bốn là: Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.-Sự nghiệp giáo dục và đào tạo có bước phát triển mới cả về qui mô lẩn chất lượng hình thức đào tạo và cơ sở vật chất.-Khoa học và công nghệ có bước chuyển biến tích cực.-Số lao dộng được thu hút thêm vào làm việc trong các ngành kinh tế- xã hổi trên 10,4 triệu người (năm 2000).-Công tác xoá đói giảm nghèo đã được triênt khai mạnh, đạt kết quả cao,tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 30% xuống 11% ( năm 2000).-Công tác văn hoá,thông tincó nhiều đóng góp tích cực trong việc vận động toàn dân tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, sóng truyền hình phủ trên 85% diện tích cả nước (2000), sóng phát thanh phủ 95%diện tích cả nước và đưa đến nhiều nơi trên thế giới.Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình được triển khai tốt. Tỷ lệ tăng dân số 1,4% ( năm 2000) vượt mục tiêu đề ra.Công tác chăm sóc sức khûoẻ của nhân dân có nhiều tiến bộ. Chính sách khám chữa bệnhcho người nghèo, gia đình có công đã được triển khai. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng từ 38%xuống 33%.- công tác chăm sóc người có công, các hoạt động đền ơn đáp nghóa, uống nước nhớ nguồn, chăm đời sống các đối tượng dân cư gặp khoa khăn đã được mở rộng, thu hút sự tham gia rộng rải của các tầng lớp nhân dân, cac cơ quan đoàn thể.Năm là:Tiềm lực quốc phòng và an ninh của đất nước được tăng cường. Cùng với những
Xem thêm

7 Đọc thêm

Bài soạn Phuongtrinhduong thang

BÀI SOẠN PHUONGTRINHDUONG THANG

Bµi 2:Bµi 2:TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a 2 ®­êng th¼ng song song12( ) : 4 3 2 0( ) : 4 3 18 0x yx y+ − =+ + =VVBµi 3:Bµi 3:Cho A(1; 1) vµ B(3; 6). ViÕt ph­¬ng tæng qu¸t ®­êng th¼ng qua A vµ c¸ch B mét kho¶ng b»ng 2? Ph ng trỡnh ng Ph ng trỡnh ng th ngth ngIII. Bài tập áp dụng:III. Bài tập áp dụng:III. Bài tập áp dụng:III. Bài tập áp dụng:

7 Đọc thêm

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN CHƯƠNG 6

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHÂN TÁN CHƯƠNG 6

© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 1Chương 1Hệ thống ₫iềukhiểnphân tán8/24/2006Chương 6: KiếntrúcFCS2© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 6: KiếntrúcFCS© 2005 - HMSChương 6: KiếntrúcFCS6.1 Các vấn đề củakiếntrúcDCS/PLC6.2 Cấu trúc hệ thống6.3 Phân bố chức năng điều khiển6.4 Phát triển hệ thống6.5 Tóm tắt các ưu điểm chính3© 2004, HOÀNG MINH SƠNChương 6: KiếntrúcFCS© 2005 - HMS4-20mA6.1 Các vấn ₫ề củakiếntrúcDCS/PLCOSOSESRIOĐiềukhiển phântán chưatriệt để4-20mAMức độ tích hợp
Xem thêm

18 Đọc thêm

Giải phương trình vi phân bằng biến đổi laplace

GIẢI PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG BIẾN ĐỔI LAPLACE

Trang 2DÙNG BIẾN ĐỔI LAPLACE GIẢI PHƯƠNG TRÌNH-HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN HỆ SỐ HẰNGTrong phần tiểu luận này chúng ta dùng phép biến đổi Laplace làm một kỹ thuật khác để giải phương trình-hệ phương trình vi phân tuyến tính hệ số hằng. Nó cũng là một kỹ thuật đặc biệt để giải phhương trình vi phân có vế phải là hàm bậc thang Heaviside1.Những hàm này thường xuất hiện trong cơhọc và trong mạch điện tử.Ý tưởng của phương pháp này là: Biến đổi phương trình vi phân thành phương trìnhđại số, giải phương trình đại số vừa biến đổi đó, từ nghiệm của phương trình đại số vừa tìm được ta dùng biến đổi ngược Laplace để cho ra nghiệm phương trình vi phân cần tìm.I. ĐỊNH NGHĨA PHÉP BIẾN ĐỔI Laplace:A. HÀM GỐC:Ta gọi hàm phức tùy ý )(tf là hàm gốc thoả mãn 3 điều kiện sau:1) Hữu hạn điểm  ,0,ba2) Tăng không quá nhanh0S0,.)(0,00tteMtfSMt , S
Xem thêm

20 Đọc thêm

Khám phá nam châm mạnh nhất từ hợp chất sắt ni-tơ ppt

KHÁM PHÁ NAM CHÂM MẠNH NHẤT TỪ HỢP CHẤT SẮT NITƠ

Khám phá nam châm mạnh nhất từ hợp chất sắt ni-tơ Từ tính xuất hiện khi các electron trong một vật liệu chuyển động xung quanh một trục tạo ra từ trường riêng của nó và hoạt động như một thanh nam châm cực nhỏ (spin). Ở hầu hết các nguyên tử, các electron có thể xoay theo chiều lên hoặc xuống, nhưng khi chúng hầu hết xoay theo cùng hướng, thì vật liệu này mang từ tính. Ví dụ, ở sắt [FE], có nhiều hơn 4 electron xoay theo cùng một hướng so với ở các vật liệu khác. Ở các vật liệu phức hợp hơn, lý thuyết cho rằng các đám mây electron hình thành khi những dải gồm các nguyên tử cá thể sáp nhập với nhau có hình dạng giống như dòng sông. Mỗi một dải chứa các electron chỉ xoay theo một hướng và từ tính của vật liệu được xác định bởi sự khác biệt giữa số lượng của mỗi một dạng dải. Sử dụng lý thuyết này, các nhà khoa học đã dự đoán rằng coban-sắt sẽ là vật liệu từ tính mạnh nhất. Một nhóm các nhà vật lý vật liệu của Twin Cities, Minnesota, Mỹ đã khám phá ra rằng một vật liệu bao gồm 16 nguyên tử sắt và hai nguyên tử ni-tơ có từ tính mạnh hơn 18% so với giới hạn được dự đoán. Những khám phá về phân tích X quang của hợp chất cho thấy 6 nguyên tử sắt tập hợp lại xung quanh mỗi một nguyên tử ni-tơ, với hai nguyên tử sắt khác nữa nằm giữa hai tập hợp. Nhóm nghiên cứu cho biết các electron di chuyển giữa hai tập hợp hoạt động như khi chúng ở vật liệu sắt thông thường, nhưng bên trong các tập hợp, các electron có xu hướng định vị, và việc này làm tăng mức độ từ tính. Nhóm nghiên cứu cho biết, từ năm 1972, đã có đề xuất
Xem thêm

3 Đọc thêm

bài giảng các kiểu pháp luật các hình thức pháp luật - ts nguyễn thị hoài phương

BÀI GIẢNG CÁC KIỂU PHÁP LUẬT CÁC HÌNH THỨC PHÁP LUẬT - TS NGUYỄN THỊ HOÀI PHƯƠNG

bao gồm: các nguyên tắc chung của PL, hệ thống PL,ngành luật, chế định PL và quy phạm PL. Hình thức bên ngoài là sự biểu hiện ra bên ngoàicủa PL, là những cái chứa đựng nội dung các quy tắc PL.Hình thức bên ngoài của PL còn được gọi là Nguồn PL.II. HÌNH THỨC PHÁP LUẬT Nguồn PL: là những hình thức chính thức thể hiện cácquy tắc bắt buộc chung được NN thừa nhận có giá trịpháp lý để áp dụng vào việc giải quyết các sự việc trongthực tiễn pháp lý và là phương thức tồn tại trên thực tếcủa các QPPL. Trong lịch sử đã có 3 hình thức PL hay còn gọi là 3loại nguồn PL:Tập quán pháp.Tiền lệ pháp.Văn bản quy phạm pháp luật.1. TẬP QUÁN PHÁP là hình thức NN thừa nhận1 số tập quán đã lưu truyềntrong XH, phù hợp với lợiích của giai cấp thống trị,nâng chúng thành nhữngquy tắc xử sự chung đượcNN bảo đảm thực hiện.2. TIỀN LỆ PHÁP Là các quyết định của cơ quanhành chính hoặc xét xử khi giảiquyết các vụ việc cụ thể (trongtrường hợp pháp luật không quyđịnh hoặc quy định không rõ),
Xem thêm

19 Đọc thêm

TUÀN 8 - GIÁO ÁN SỬ 8

TUÀN 8 - GIÁO ÁN SỬ 8

phóng dân tộc.Diễn biến : SGK.Ý nghĩa: Tiêu biểu cho tinh thần bất khuất ,chống chủ nghĩa thực dân ,giải phóng dân tộc của nhân dân Ấn Độ.b/Đảng Quốc đại của giai cấp tư sản:Trong hoàn cảnh Ấn Độ lúc đó thì giai cấp tư sản là lực lượng tiên tiến đứng ra tổ chức lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Giáo án : Lịch Sử 8 Giáo viên : Lưu Thị Hải GV giải thích rõ điểm khác cơ bản trong đường lối,chủ trương hoạt động của hai phái.GV: Nhấn mạnh:Trong hoàn cảnh Ấn Độ lúc đó thì giai cấp tư sán là lực lượng tiên tiến đứng ra tổ chức lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc.Đầu thế kỉ XX phong trào đấu tranh của công nhân và nông dân Ấn Độ lên cao,mạnh mẽ,tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bom-bay.GV : Tường thuật những nét chính của cuộc khởi nghĩaGV:Nét mới của phong trào đấu tranh đầu thế kỉ XX là gì?HS:Giai cấp công nhân tham gia ngày càng đông,có tổ chức,thể hiện tính giai cấp ngày càng cao.GV:Trong phong trào giải phóng dân tộc Ấn Độ đầu thế kỉ XX ,cuộc khởi nghĩa Bom-bay là sự kiện
Xem thêm

8 Đọc thêm

thục hành đèn ống huỳnh quang

THỤC HÀNH ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG

1Mục tiêu bàI thực hành1/ Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh 1/ Hiểu nguyên lý làm việc của mạch điện đèn ống huỳnh quangquang2/ Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang2/ Vẽ được sơ đồ lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang3/ Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và 3/ Lắp đặt mạch điện đèn ống huỳnh quang đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuậtyêu cầu kỹ thuật4/ Đảm bảo an toàn điện4/ Đảm bảo an toàn điện 2I/ Dụng cụ, vật liệu và thiết bị- Dụng cụ: Kìm điện, kìm tuốt dây, dao nhỏ, tuavít, khoan, bút thử điện, thước kẻ, bút chì- Vật liệu và thiết bịBóng đèn ống huỳnh quang, tắc te, chấn lưu, máng đèn, công tắc 2 cực, cầu chì, bảng điện, dây dẫn, băng cách điện, giấy giáp. 3II/ Nội dung và trình tự thực hành1/ Vẽ sơ đồ lắp đặta) Tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện đèn ống huỳnh quangMạch điện gồm bao nhiêu phần tử, gọi tên và chức năng của các phần tử đó?CL
Xem thêm

19 Đọc thêm

Bài giảng tín hiệu và hệ thống

BÀI GIẢNG TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG

1.3 Một số phép tính cơ bản đối với tín hiệu1.4 Các đặc trưng cơ bản của hệ thống và phân loại hệ thống1.5 Biểu diễn cấu trúc ghép nối hệ thống-Sơ đồ khối1-15Biến đổi trên miền thời gian Phép đảo[]x n−Lật tín hiệu quanh trục tung( ),x t− Phép dịchTrên trục hoành, dịch sang phải khi a<0, dịch sang trái khi a>0),(atx+[]anx+ Phép co giãn),(at

138 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT potx

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬT POTX

PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU-THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM VÀ TIÊU CHUẨN, QUI CHUẨN KỸ THUẬTSở Khoa học& Côngnghệ TP Hồ Chí Minh15.05.2008NỘI DUNG TRÌNH BÀY♦ Khái niệmvề tiêu chuẩn, qui chuẩnkỹ thuậtvàthương hiệu, nhãn hiệu♦ Hộinhậpquốctế(WTO) và các đòi hỏivề tiêu chuẩn, qui chuẩnkỹ thuật, thương hiệu, nhãn hiệu♦ Hỗ trợ doanh nghiệpvượtràocảnkỹ thuậtvàpháttriểnthương hiệuViệtnam♦ Dự án thử nghiệm xây dựng nhãn chứng nhậnViệtnam♦ KếtluậnKHÁI NIỆMNHÃN HIỆU, NHÃN CHỨNG NHẬN – THƯƠNG HIỆU♦Nhãn hiệu:là dấuhiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.♦Nhãn hiệuchứng nhận: là nhãn hiệumàchủ sở hữunhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụngtrên hàng hóa, dịch vụ củatổ chức, cá nhân đó đểchứng nhận các đặctínhvề xuấtxứ, nguyên liệu, vậtliệu, cách thứcsảnxuất hàng hoá, cách thức cungcấpdịch vụ, chấtlượng, độ chính xác, độ an toànhoặccácđặctínhkháccủa hàng hoá, dịch vụ mangnhãn hiệu.♦NHÃN HIỆU, NHÃN CHỨNG NHẬN – THƯƠNG HIỆUThương hiệu:việcnhậnbiết uy tín, phong cách, hình ảnh, dấuhiệuchủ thể sở hữu đốivớisảnphẩm♦Thương hiệuViệtnam:KHÍA CẠNH THƯƠNG MẠI CỦA NHÃN CHỨNG NHẬN
Xem thêm

28 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi HSG tỉnh lớp 11 tỉnh Quảng Bình năm 2013 môn địa lý vòng 1 potx

TÀI LIỆU ĐỀ THI HSG TỈNH LỚP 11 TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÝ VÒNG 1 POTX

1,0 * Nhận xét: - Số lao động đang làm việc ở nước ta tăng nhanh trong giai đoạn 1996 – 2009 (dẫn chứng). - Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị có xu hướng giảm dần, tuy nhiên vẫn còn chậm (dẫn chứng) - Thời gian thiếu việc làm ở nông thôn nước ta giảm nhanh (dẫn chứng) * Giải thích: Do quá trình CNH, HĐH, cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đa dạng hoá các ngành nghề ở nông thôn đang góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thời gian dư thừa lao động ở nông thôn. 0,25 0,25 0,25 0,25 Lưu ý: Thí sinh diễn đạt bằng cách khác nhưng đúng nội dung vẫn cho điểm tối đa. HẾT
Xem thêm

4 Đọc thêm

Cùng chủ đề