CÔNG THỨC - ĐỊNH LUẬT GIẢI TOÁN HOÁ HỌC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CÔNG THỨC - ĐỊNH LUẬT GIẢI TOÁN HOÁ HỌC":

giáo án lớp 5 Tuần 26-27

GIÁO ÁN LỚP 5 TUẦN 26-27

- 2 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vởbài tập.3. Củng cố dặn dò- GV nhận xét giờ học.- Hớng dẫn HS làm các bài tập ở nhàtieỏt 4 ẹAẽO ẹệCtieỏt 23 Em yêu tổ quốc việt nam ( Tiết 1)I. Mục tiêu1. Kiến thức.Giúp HS hiểu:- Tổ quốc em là Việt Nam, Việt Nam là một đất nớc xinh đẹp, hiếu khách và có truyền thống văn hoá lâuđời. Việt Nam đang thay đổi và phát triển từng ngày.- Cần hiểu biết về lịch sử dân tộc Việt Nam.- Em cần phải học tập tốt để sau này góp sức xây dựng tổ quốc Việt Nam.- Em cần gìn gữ truyền thống, nét văn hoá của đất nớc mình, trân trọng yêu quý mọi con ngời,sản vật củaquê hơng Việt Nam.2. Thái độ- Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam.- Có thái độ học tập tốt, có ý thức xây dựng Tổ quốc.Trang 5- Quan t©m ®Õn sù ph¸t triĨn cđa ®Êt níc. Cã ý thøc b¶o vƯ, g×n gi÷ nỊn v¨n ho¸, lÞch sư cđa d©n téc.3. Hµnh vi- Häc tËp t«t, lao ®éng tÝch cùc ®Ĩ ®ãng gãp cho quª h¬ng.- Nh¾c nhë b¹n bÌ cïng häc tËp vµ x©y dùng ®Êt níc.II. §å dïng häc tËp- B¶n ®å ViƯt Nam, tranh ¶nh vỊ c¸c danh lam th¾ng c¶nh, c¶nh ®Đp ë ViƯt Nam.- B¶ng nhãm, bót d¹.III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Hoạt động dạy Ho¹t ®éng häc
Xem thêm

125 Đọc thêm

NGHI TH ỨC TANG L ỄC ỦA NG ƯỜ I NH ẬT B ẢN

NGHI TH ỨC TANG L ỄC ỦA NG ƯỜ I NH ẬT B ẢN

ờ i Nh ật B ản nghil ễtang ma có tính ch ất r ất quan tr ọng trong cu ộc đờ i con ng ườ i . Do đó , trình t ực ủa các nghi l ễtangma (t ừkhi phát tang đế n khi mai táng k ết thúc) đề u ph ải tuân th ủnh ững qui đị n h c ủa lu ật pháp vàphong t ục t ập quán c ủa dân t ộc. Có th ểth ấy, nghi l ễtang ma c ủa Nh ật B ản c ũng có s ựkhác bi ệtb ởi y ếu t ốvùng mi ền nh ưng nhìn chung không quá l ớn. S ựkhác bi ệt d ễth ấy nh ất là ở hình th ứcmai táng (th ổtáng hay h ỏa táng), cách th ức ti ến hành tang l ễ(t ại nhà hay ở chùa). H ầu h ết tang l ễở Nh ật B ản ti ến hành theo nghi th ức Ph ật giáo n ếu nh ưkhông có yêu c ầu đặc bi ệt v ềtôn giáo c ủang ườ i đã khu ất. Cùng v ới đó , nh ưng kiêng k ỵxung quanh nghi l ễtang ma c ũng đượ c m ọi ng ườituân th ủnh ằm tránh s ựkhông may cho tang ch ủ, gia đì nh, dòng t ộc. Sau khi t ắm r ửa cho ng ườ i đãkhu ất, ng ườ i ta dùng v ải bông tr ắng khâm li ệm r ồi m ặc trang ph ục Kimono m ầu tr ắng, m ặc m ặt tráivà t ừbên trái tr ướ c . Áo đ
Xem thêm

4 Đọc thêm

Lập trình hướng đối tượng TOÁN TỬ GÁN (operator=)

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TOÁN TỬ GÁN (OPERATOR=)

GI ẢI QUYẾT VẤN ĐỀ − ĐỂ GI ẢI QUY ẾT V ẤN ĐỀ TRÊN TA PH ẢI KHAI BÁO VÀ ĐỊNH NGH ĨA PHƯƠNG TH ỨC TOÁN T Ử GÁN CHO L ỚP ĐỐI TƯỢNG CHOCSINH − KHAI BÁO L ỚP class CHocSinh { private: char ho[r]

22 Đọc thêm

Bài giảng vật lý : Tia Ronghen part 1 pot

BÀI GIẢNG VẬT LÝ : TIA RONGHEN PART 1 POT

NÊU NHỮNG TÁC DỤNG VÀ CÔNG _ _DỤNG ?_ TRANG 4 NHẮC LẠI KI NHẮC LẠI KIẾ ẾN TH N THỨ ỨC CŨ C CŨ ĐỊ NH NGH Ĩ A TIA CATỐT : KHI ÁP SUẤT TRONG Ố NG GIẢM XUỐNG 0,01 – 0,001 MMHG , MIỀN TỐI CAT[r]

5 Đọc thêm

BÀY T Ỏ S Ự T ỨC GI ẬN TRONG TI ẾNG NH ẬT

BÀY T Ỏ S Ự T ỨC GI ẬN TRONG TI ẾNG NH ẬT

BÀY T Ỏ S Ự T ỨC GI ẬN TRONG TI ẾNG NH ẬTKhi t ức gi ận hay b ực b ội1. 落ち着く気わないよ!Ochitsuku ki wa nai yo.Tôi không giữ được bình tĩnh đâu.2. あなたの言うことなんか、何にも聞きたくない!Anata no iu koto nanka, nanimo kikitakunai.Tôi không muốn nghe những gì cậu nói nữa.3. 君には明らかに問題ありだよ、言っちまえよ。Kimi ni wa akiraka ni mondai ari da yo, icchimae yo.Cậu rõ ràng là có vấn đề. Nói ra đi.4. 言い気なんて聞きたくない。Iiwake nante kikitakunai.Tôi không muốn nghe bất cứ một lời biện minh nào cả.5. 私に指気しないで。watashi ni sashizu shinaide.Đừng có ra lệnh cho tôi phải làm gì.6. あなたの顔なんか見たくもないわ。Anata no kao nanka mitaku mo nai wa.Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt cậu nữa.7. ふざけんじゃねえよ。Fuzaken janee yo.Cậu vừa chơi tôi à?8. 大きなお世話だ。Ookina osewa da.
Xem thêm

1 Đọc thêm

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH pptx

CHƯƠNG 6: PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN VÔ HÌNH PPTX

PHƯƠNG PH Á P ĐỊ NH GIÁ MUA CÔNG NGH Ệ Điểmđịnh giá/ giá trịcác biến số độc lập của i Quy mô lớn: giải pháp mới Chậm, phát triển ròng Chậm 1 Quy mô trung bình, hiệnđại Ngang với các côn[r]

3 Đọc thêm

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN XÃ KIỄNG PHƯỚC HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG

MÔ HÌNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÔNG THÔN XÃ KIỄNG PHƯỚC HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG TỈNH TIỀN GIANG

- Cơ sỏ hạ tần g (.ừng bước có sự cải (.hiện,- Nguồn lao dộng nhàn rỗi còn nhiều, nhưng chịu khó và nhạy bén trcmíviệc tiếp nhận kỹ lhuậl. mđi.Bên cạnh đó, xã cũng có những khỏ khăn nhất định :- Tập quán sản xuâl độc canh cây lúa; nên hộ nghèo còn nhiều, thiếu kinhphí đầu iư vào việc ứng dụng KHKT.- Kinh le hộ gia đình có sự phân hóa rõ nét. Hộ giàu, khá là hộ ỉàm nghềđánh bắl hải sản, buôn bán, trồng sơ ri. Hộ làm ruộng thuần thường nghèo.III. Đ Á N H GIẢ CHƯN GQua tình hình cớ bản của xã, và kếl quả điều tra kinh tế hộ cho thấy :ỊVđi Lác động tích cực của chương trình ngọt hỏa Gò Công, sự hỗ trự củaNWà Nước và đầu tư của bà con nỏng dân trong xây dựng cơ sỏ ỉrạ tầng và Irongsản x u â u đ ã g ó p phần Ihúe đ ẩy sản xuấl phát Iriổn, n h ấ l là th â m canh lúa, chănnuôi heo, nuôi thủy sản,... nen đời song nông dân từng bước được nung Iôn. Bộti .-47rĩiặl nông Ibôn cỏ nhiều thay dổi vồ giao Ihông, điện, nước sình hoại; lổ chứcĐản2, chính quyền, đoàn thể được phái huy và nâng cao hiệu quả.Tuy nhiên trong sản xuâl, đời sống của nôniĩ hộ còn nhiều khỏ khăn, hạnchế. Gồm :
Xem thêm

108 Đọc thêm

Đề tài : Quản lý giải bóng đá vô địch quốc gia potx

ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA POTX

TRANG 1 BÀI TẬP SỐ 2 Đề tài : QU Ả N LÝ GI Ả I BÓNG Đ Á VÔ ĐỊ CH QU Ố C GIA Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn xây dựng hệ thống tin học để quản lý, theo dõi giải bóng đá vô địch quốc gia, [r]

1 Đọc thêm

THI HÀNH B Ả N Á N VÀ QUYẾT ĐỊ N H CỦA TÒA ÁN

THI HÀNH B Ả N Á N VÀ QUYẾT ĐỊ N H CỦA TÒA ÁN

quyết định thi hành án yêu cầu Cơ quan công an cùng cấp ra quyết định truy nã.Điều 257. Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thi hành bản án và quyết định của Toà án 1. Cơ quan Công an thi hành hình phạt trục xuất, tù có thời hạn, tù chung thân và tham gia Hội đồng thi hành hình phạt tử hình theo quy định tại Điều 259 của Bộ luật này.2. Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị kết án cư trú hoặc làm việc có nhiệm vụ theo dõi, giáo dục, giám sát việc cải tạo của những người được hưởng án treo hoặc bị phạt cải tạo không giam giữ.3. Việc thi hành hình phạt quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định do chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi thi hành án đảm nhiệm.4. Cơ sở chuyên khoa y tế thi hành quyết định về bắt buộc chữa bệnh.5. Cơ quan thi hành án dân sự thi hành hình phạt tiền, tịch thu tài sản và quyết định dân sự trong vụ án hình sự. Chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ giúp chấp hành viên trong việc thi hành án. Nếu cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thì cơ quan Công an và các cơ quan hữu quan khác có nhiệm vụ phối hợp.6. Việc thi hành bản án và quyết định của Toà án quân sự do các tổ chức trong Quân đội đảm nhiệm, trừ hình phạt trục xuất.7. Các cơ quan thi hành án phải báo cho Chánh án Toà án đã ra quyết định thi hành án về việc bản án hoặc quyết định đã được thi hành; nếu chưa thi hành được thì phải nêu rõ lý do.Chương XXVI Thi Hà n h H ình Phạt Tử H ìnhĐiều 258. Thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành1. Sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, hồ sơ vụ án phải được gửi ngay lên Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và bản án phải được gửi ngay lên Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.Trong thời hạn hai tháng, kể từ ngày nhận được bản án và hồ sơ vụ án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quyết định kháng nghị hoặc quyết định không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.Trong thời hạn bảy ngày, kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin âân giảm lên Chủ tịch nước.2. Bản án tử hình được thi hành, nếu Chánh án Toà án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm
Xem thêm

5 Đọc thêm

THI THỬ ĐỊ HỌC -HÓA HỌC_9

THI THỬ ĐỊ HỌC -HÓA HỌC_9

1 của Y < củaX B. Độ âm điện của Y < củaX .C. Bán kính nguyên tử của X > của Y D. Độ mạnh tính kim loại của Y > của X.4. Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. cạn dung dịch Xthấy thu được 55,6 gam chất rắn Y. Công thức chất rắn Y là : A. Fe2(SO4)3. B. FeSO4. C. FeSO4.5H2O. D. FeSO4.7H2O.5. Liên kết chủ yếu trong tinh thể KCl là liên kết : A. ion. B. cộng hóa trị. C. kim loại. D. cho - nhận.6. Cho một lượng Na vừa đủ vào dung dịch muối sunfat của một kim loại thấy có kết tủa trắng xuất hiện,sau đó tan hết. Đó là dung dịch muối sunfat nào trong số các muối sau và pH của dung dịch thu được
Xem thêm

5 Đọc thêm

THI THỬ ĐỊ HỌC -HÓA HỌC_10

THI THỬ ĐỊ HỌC -HÓA HỌC_10

Thù hình là các đơn chất của cùng một nguyên tố nhưng có công thức cấu tạo khác nhau.. Thù hình là các nguyên tố có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân, khác nhau về số khối.[r]

5 Đọc thêm

Đăng ký tạm vắng pps

ĐĂNG KÝ TẠM VẮNG PPS

2. Công an thị trấn cấp giấy tạm vắng cho đối tượng. Hồ sơ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. 1. Bị can, bị cáo đang tại ngoại, người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án hoặc đang hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù, người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo, người bị phạt cải tạo không giam giữ, người đang bị quản chế, người đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng nhưng đang được hoãn chấp hành hoặc tạm đình chỉ thi hành khi đi khỏi nơi cư trú từ 1 ngày trở lên có trách nhiệm khai báo tạm vắng. Luật Cư trú số 81/2006/QH11 n 2.
Xem thêm

3 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP HÓA HỌC

NỘI DUNG1. Tại sao phải dạy học tích hợp?2. Các giáo viên đã từng dạy học tích hợp chưa?3. Sự khác nhau giữa dạy học tích hợp và dạyhọc đơn môn?4. Các mức độ tích hợp trong dạy học?5. Quy trình dạy học tích hợp như thế nào?6. Sự thành công của tích hợp phụ thuộc vàonhững yếu tố nào?7. Những thuận lợi và khó khăn khi dạy học tíchhợp?Tích hợp là gì?Tích hợp là sự hợp nhất, sự hòa nhập, sựkết hợp. Đó là sự hợp nhất hay nhất thểhóa các bộ phận khác nhau để đưa tớimột đối tượng mới.Tích hợp có 2 tính chất cơ bản: tính liênkết và tính toàn vẹn.Dạy học tích hợplà gì?“Dạy học tích hợp là một quan điểm sưphạm, ở đó người học cần huy động (mọi)nguồn lực để giải quyết một tình huốngphức hợp – có vấn đề nhằm phát triển cácnăng lực và phẩm chất cá nhân”
Xem thêm

Đọc thêm

 BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA SÚC- THAM KHẢO

BỆNH TRUYỀN NHIỄM GIA SÚC- THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Vĩnh Phước (chủ biên), Hồ Đình Chúc, Nguyễn Văn Hanh & Đặng Thế Huynh (1978). Giáo trình Bệnh truyền nhiễm gia súc, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 2. Phạm Hồng Sơn (chủ biên), Phan Văn Chinh, Nguyễn Thị Thanh & Phạm Quang Trung (2002). Giáo trình Vi sinh vật học thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 3. Phạm Hồng Sơn, 2004a. Sử dụng phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu gián tiếp phát hiện kháng nguyên dịch tả lợn. Khoa học Kỹ thuật Thú y XI-1: 87-89. 4. Phạm Hồng Sơn, 2004b. Tình hình bệnh dịch tả lợn qua chẩn đoán huyết thanh học tại Thừa Thiên - Huế. Khoa học Kỹ thuật Thú y XI-2: 11-18. 5. Nguyễn Như Thanh, Bùi Quang Anh & Trương Quang (2001). Dịch tễ học thú y, NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 6. Gyles C. L. & Thoen C. O. (ed.) (1993). Pathogenesis of bacterial infections in animals (2nd ed.), Iowa State Univ. Press, Ames, Iowa. 7. Kiuchi A., Hara M., Pham H.-S., Takikawa R., Itoh R. & Tabuchi K. (2000). Detection and investigation of Campylobacter jejuni by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymophism analysis. Microbios. 120: 159-164. 8. Kiuchi A., Hara M., Pham H.-S., Takikawa R., Itoh R. & Tabuchi K. (2000). Phylogenetic analysis of the Erysipelothrix rhusiopathiae and Erysipelothrix tonsillarum based on 16S rRNA. DNA sequence 11: 257-260. 9. Persing D. H., Smith T. F., Tenover F. C. & White T. J. (1993). Diagnostic molecular microbiology: Principles and applications. American Association for Micrrobiology, Washington, DC. 10. Shimizu Y., Kanoe M., Tabuchi K., Hiramune T. & Mikami T. (ed.) (1999). Juui densenbyou gaku [Bệnh truyền nhiễm thú y] (tiếng Nhật), (5th ed.), Kindai shuppan, Tokyo. 11. Tabuchi K., Kiuchi A., Hara M., Ikeda T., Pham H.-S. et al. (1999). Hito-doubutsu no seikatsu kankyo to shinkin sei shitsugan. 2. Shinkin kansenshou ni tsuite [Môi trường sống của con người và bệnh nấm. 2. Về bệnh cảm nhiễm nấm] (tiếng Nhật). J. Enviro. Dis. 7: 1-11. 12. Конопаткин А. А., Бакулов И. А., Ныйкин Я. В., Артемов Б. Т., Бессрабов Б. Ф., Кадымов Р. А., Нымм Э. М., Паркин В. К., Полтев В. И., Сидоров М. А. Слугин В. С., Бусол В. А., Бычков И. С., Глушков А. А., Куриленко А. Н., Лихотин А. К., Рахманин
Xem thêm

1 Đọc thêm

Chương 5 Cấu trúc dữ liệu cây

CHƯƠNG 5 CẤU TRÚC DỮ LIỆU CÂY

ĐỊ NH NGH Ĩ A Câ là ột ấ t ú t đó b ồ á út đượ Cây là một cấu trúc trong đó bao gồm các nút được liên kết với nhau theo hệ thống phân cấp, trong đó nút có cấp cao nhất được gọi là nút gố[r]

32 Đọc thêm

Tài liệu Đề thi HSG tỉnh lớp 11 tỉnh Quảng Bình năm 2013 môn địa lý vòng 1 potx

TÀI LIỆU ĐỀ THI HSG TỈNH LỚP 11 TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2013 MÔN ĐỊA LÝ VÒNG 1 POTX

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC Số báo danh KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012-2013 Môn thi: ĐỊA LÍ – Vòng I (Khóa ngày 11 tháng 10 năm 2012) Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1 (2,0 điểm). a. So sánh quy luật địa ô và quy luật đai cao. b. Tại sao tính địa đới của sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất bị phá vỡ? Câu 2 (1,5 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Phân biệt sự khác nhau của 2 khối không khí hoạt động trong gió mùa mùa hạ ở nước ta. b. Giải thích vì sao gió mùa Đông Bắc ở nước ta nửa đầu mùa đông thời tiết lạnh khô, còn nửa sau mùa đông thời tiết lạnh ẩm? Câu 3 (2,0 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Trình bày những điểm khác nhau về tự nhiên giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. b. Giải thích vì sao ở Đồng bằng sông Cửu Long lại có nhiều đất phèn, mặn? Câu 4 (1,5 điểm). Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy: a. Cho biết hướng di chuyển của các cơn bão ảnh hưởng đến nước ta. Giải thích vì sao mùa bão ở nước ta chậm dần từ Bắc vào Nam. b. Trình bày ảnh hưởng của Biển Đông đến khí hậu, các dạng địa hình và hệ sinh thái vùng ven biển nước ta. Câu 5 (1,0 điểm). Cho bảng số liệu: Diện tích và dân số một số vùng nước ta năm 2006. Vùng ĐB sông Hồng
Xem thêm

4 Đọc thêm

Hủy bỏ văn bản công chứng về đất đai ppt

HỦY BỎ VĂN BẢN CÔNG CHỨNG VỀ ĐẤT ĐAI PPT

làm chứng là người nàymượn xe của tôi. Công anphường hay công an quậnmới có quyền bắt giữ ngườinày? Mong quý luật sư giảiđáp thắc mắc này giúp tôi.Tôi xin chân thành cảm ơn.quyền điều tra của Cơ quan điều tra Viện kiểmsát nhân dân tối cao và Cơ quan An ninh điều tratrong Công an nhân dân.”Như vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấphuyện là Cơ quan có thẩm quyền giải quyết sựviệc này.7 6,245.00 Thi hành án Nộp tiền thihành án ở đâu?Em cần nộp tiền thi hành ánvà tiền bồi thường thủ tụcnhư thế nào và ở đâu?Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ (bản án,quyết định của Tòa án nhân dân mà bạn phải thihành là của Toàn án nhân dân cấp quận huyệnhay tỉnh, thành phố? Là bản án, quyết định sơthẩm hay phúc thẩm? ) nên chúng tôi tư vấn chobạn như sau:Theo Điều 35, Luật Thi hành án dân sự 2008 quyđịnh về Thẩm quyền thi hành án như sau:“1. Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện cóthẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sauđây:a) Bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp
Xem thêm

12 Đọc thêm

BỘ CHƯNG TƯ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

BỘ CHƯNG TƯ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ

 Mẫu riêng lập sẵn126. Hóa đơn hải quan (Custom Invoice) Thuận tiện cho hải quan nước nhập kh å th á k â ù đò h à á(Custom Invoice)khẩu: thống kê, xac đònh nguồn gốc, xác đònh giá cả Nội dung: Chi tiết về người bán, người mua, đòa điểm ûvà thời gian lập hóa đơn, nơi gửi và nhận, tên hàng, ký mã hiệu, nước xk.Sál l iù û ù k Số lượng, trọng lượng, giá ở nước xk Chứng nhận hóa đơn đúng và chính xác137. Bảo hiểm đơn (Insurance Policy)(Insurance Policy) Chứng từ do công ty bảo hiểm cấp, chấp nhận bảohiểmcho1lô hàngnhận bao hiem cho 1 lo hang Tác dụng:áàûå Đã ký kết hợp đồng bảo hiểm Đã trả phí bảo hiểmàà Khiếu nại và nhận tiền bồi thường147. (tt) Nội dung Điều khoản chung Được in sẵnûûå Trách nhiệm của người bảo hiểm và người được
Xem thêm

38 Đọc thêm

BAI TAP AMINO AXIT TAC DUNG VOI AXIT BAZO

BAI TAP AMINO AXIT TAC DUNG VOI AXIT BAZO

−=> X : H2N-CH2-COOHVí dụ 2:Cho 8,9 gam mộtột hợp chất hữu cơc X có công thứcức phân tử C3H7O2N phản ứngvớiới 100 ml dung dịch NaOH 1,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoànhoàn toàn, ccạn dung dịch thuđượcợc 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X làlA. HCOOH3NCH=CH2.B. H2NCH2CH2COOH.C. CH2=CHCOONH4.D. H2NCH2COOCH3.Lời giảiChất hữu cơ X (C3H7O2N) có ∆ = 1X có thể là amino axit H2NCH2CH2COOH hoặc este H2NCH2COOCH3Ta có nX=8,9/89=89= 0,1 (mol) ;nNaOH = 0,1 . 1,5 = 0,15 (mol)0,1 mol X + 0,1 mol NaOH → 0,1 mol muốiChất rắn gồm muốii và NaOH dư → mmuối = 11,7 – 40 . 0,05 = 9,7 (gam)Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.htmlhttp://tuyensinh247.com/hocđểể học hóa tốt hơn.
Xem thêm

4 Đọc thêm

Tài liệu Chương 7 BỘ CHỨNG CHƯNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG 7 BỘ CHỨNG CHƯNG TỪ TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ PPT

HÓA ĐƠN HẢI QUAN CUSTOM INVOICE ƒ THUẬN TIỆN CHO HẢI QUAN NƯỚC NHẬP KH Å TH Á K  ٠ĐỊ H À Á CUSTOM INVOICE KHẨU: THỐNG KÊ, XAC ĐỊNH NGUỒN GỐC, XÁC ĐỊNH GIÁ CẢ ƒ NỘI DUNG: ƒ Chi tiết về [r]

38 Đọc thêm