TELEPHONY CHAPTER 5 SYSTEM CONTROL POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TELEPHONY CHAPTER 5 SYSTEM CONTROL POT":

116 5

116 5

BÀI GIẢNG NGN Chương 5: Dòch vụ trong NGN - 116 - CHƯƠNG 5: DỊCH VỤ TRONG MẠNG NGN ----WX---- I. GIỚI THIỆU Sự cạnh tranh gay gắt trong lónh vực mạng thông tin cũng như mạng viễn thông đang diễn ra trong những năm gần đây. Khi sự cạnh tranh gia tăng, điều đặc biệt quan trọng đối với các công ty là xác đònh vò trí thích hợp để mang lại thuận lợi cho bản thân mình, và để chuẩn bò cho môi trường truyền thông mới đang nổi lên. Trong môi trường này, sự hòa nhập, liên kết và cạnh tranh của các thành viên mới tham gia vào thò trường phải hoạt động tích cực để tìm ra phương thức mới, nhằm giữ và thu hút hầu hết các khách hàng có tiềm năng. Các nhà cung cấp dòch vụ hiện nay đang cố gắng tìm ra lối đi riêng cho mình để tạo ra sự khác biệt với các nhà cung cấp khác, chẳng hạn như tìm kiếm phương thức mới để đóng nhãn và đóng gói dòch vụ, thực hiện giảm các chi phí hoạt động,… Mạng thế hệ mới NGN là bước kế tiếp của thế giới viễn thông, có thể được hiểu là mạng dựa trên công nghệ chuyển mạch gói, nơi mà các chuyển mạch và các phần tử truyền thông (như các bộ đònh tuyến, các bộ chuyển mạch và gateway) được phân biệt một cách luận lý và vật lý theo khả năng điều khiển thông minh dòch vụ hoặc cuộc gọi. Khả năng điều khiển thông minh này thường hỗ trợ cho tất cả các loại dòch vụ trên mạng truyền thông, từ dòch vụ thoại cơ bản (Basic Voice Telephony Services) cho đến các dòch vụ dữ liệu, hình ảnh, đa phương tiện, băng rộng tiên tiến (Advanced Broadband), và các ứng dụng quản lý (Management Application).
Xem thêm

18 Đọc thêm

E TEST 5

E TEST 5

THE CORPORATION FOR FINANCING AND PROMOTING TECHNOLOGY---------------o0o---------------E N G L I S H T E S TTime allowed: 60 minutes50 questionsPART 1Read the letter below and choose the opinion A, B, C or D which best fits each gap.Dear Mr. Hill,With (1)_____ to your advertisement in the Educational Gazette I would like to (2)_____ for one of the scholarships your Trust is offering to students who wish to continue their (3)_____ at a British university. I am 22 years old and have just (4)_____ in English Philology from the Complutense University in Madrid, Spain. I am very interested in doing a Master’s degree in English Literature. My (5)_____ interest is the English playwright Arnold Wesker. However, it is almost impossible for me to study Wesker here in Spain, as he is not very well-known. I would really need to come to Britain. Unfortunately, the (6)_____ cost of university fees in your country makes that almost impossible. I would be leaving away from home. My parents could contribute something towards my keep but that’s all. My (7)_____ of English is good. I passed the Cambridge First Certificate examination last year with grade A. I hope you will (8)_____ my application.Yours sincerely,Carmen Moreno1. A connection B reference C relation D concern2. A demand B request C inquire D apply3. A career B studies C interests D subjects4. A completed B finished C graduated D studied5. A peculiar B general C individual D particular6. A big B extremely C high D expensive7. A level B proficiency C grade D stageEnglish test – B1
Xem thêm

7 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 33

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 33

phng.ễn li cụng thc tớnh din tớch th tớch. Chun b ụn 1 s dng toỏn c bit (172). Tuần: Môn: toán Một số dạng toán đặc biệt (172)I. MC TIấU:* Giỳp HS: - ễn tp h thng 1 s dng toỏn c bit ó hc.- Rốn k nng gii bi toỏn cú li vn lp 5.II. DNG DY HC:- Bng ph thng kờ cỏc dng toỏn c bit ó hc lp 5 v cỏch gii.III. CC HOT NG DY - HC CH YU:Hoạt động dạy Hoạt động họcGii thiu.Hot ng 1: ễn tp nhn dng v phõn bit cỏch gii ca cỏc dng toỏn (6)- GV yờu cu HS tho lun nhúm ụi. K tờn ccs dng toỏn c bit ó hc.- HS thaot lun nhúm ụi.- i din nhúm ln lt trỡnh by, nhúm khỏc b sung.- GV treo bng ph ghi cỏc dng toỏn. - 1HS nhc li.Hot ng 2: Thc hnh Luyn tp (30)Bi tp 1: - 1HS c bi tp 1.+ Bi toỏn ny thuc dng toỏn no? - HS tr li.+ Hóy nờu cỏch tỡm trung bỡnh cng?- 1HS lờn bng lm, HS lp lm vo v.- GV nhn xột. - HS nhn xột cha bi, nhn xột.- HS i v cha bi.Bi tp 2: - 1 HS c bi tp 2.+ Bi toỏn thuc dng toỏn gỡ? - 1HS c bi tp 2.-1HS nờu túm tt.
Xem thêm

4 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 32

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 32

MỤC TIẤU: - ễn tập củng cố kiến thức và kĩ năng tớnh chu vi, diện tớch một số hỡnh đó học hỡnh vuụng, hỡnh chữ nhật, hỡnh tam giỏc, hỡnh bỡnh hành, hỡnh thang, hỡnh thoi, hỡnh trũn II.. [r]

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 31

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 31

MỤC TIẤU: - Củng cố kĩ năng thực hành phộp cộng cỏc số tự nhiờn, cỏc số thập phõn, phõn số và ứng dụng tớnh nhanh trong giải bài toỏn.. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bảng phụ ghi túm tắt như SGK.[r]

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 30

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 30

MỤC TIẤU: - Giỳp HS ụn tập, củng cố về quan hệ giữa 1 số đơn vị đo thời gian, cỏch viết số đo thời gian, cỏch viết số đo thời gian dưới dạng số thập phõn, chuyển đổi số đo thời gian, xem[r]

4 Đọc thêm

GIÁO ÁN TTOÁN 5 TUẦN 29

GIÁO ÁN TTOÁN 5 TUẦN 29

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động dạy Hoạt động học HOẠT ĐỘNG 1: ỄN TẬP - THỰC HÀNH ĐỌC VIẾT PHÕN SỐ Bài tập 1: GV treo tranh vẽ yờu cầu HS viết rồi đọc phõn số hoặc hỗn số chỉ [r]

5 Đọc thêm

GIÁO ÁN 5 AN TOÀN ĐIỆN

GIÁO ÁN 5 AN TOÀN ĐIỆN

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Một số tranh ảnh minh họa về cỏc hiện tượng bị điện giật.. - Phiếu đỏnh giỏ kết quả học tập.[r]

1 Đọc thêm

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ HÓA 5

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ HÓA 5

• Ở nhiệt độ thường Cl2 + 2KOH → KClO + KCl + H2O • Ở nhiệt độ cao 3Cl2 + 6KOH → KClO3 + 5KCl + 3H2O Theo đề => ĐS: B Câu 12: Pư: CO2 + NaOH = NaHCO3 (1) x x x CO2 + 2NaOH = Na2CO3 + H

6 Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 34

GIÁO ÁN TOÁN 5 TUẦN 34

M«n: to¸n «n tËp vÒ biÓu ®å (176)I. MỤC TIÊU:- Giúp HS củng cố kĩ năng đọc số liệu trên biểu đồ, tập phân tích số liệu từ biểu đồ và bổ sung tư liệu trong một bảng thống kê số liệu.II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Các biểu đồ, bảng số liệu phóng to BT2.- Tranh vẽ biểu đồ ở bài tập 1 SGK.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häcGiới thiệu.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (4’)+ Em hãy nêu tên các dạng biểu đồ đã học? - 3 HS trả lời.+ Em hãy nêu tác dụng của biểu đồ? - HS khác nhận xét.+ Em hãy nêu cấu tạp của biểu đồ?- GV nhận xét – chốt ý.Hoạt động 2: Thực hành luyện tập (30’)Bài tập 1:- GV gắn tranh vẽ biểu đồ trong bài tập 1. - HS quan sát.- HS trả lời.+ Biểu đồ cho ta biết cái gì?+ Biểu đồ đó có dạng hình gì?+ Hàng ngang của biểu đồ hiển thị gì?+ Cột dọc bên trái ghi số biểu thị gì?* GV cho HS thảo luận nhóm đôi. - HS thảo luận nhóm đôi trả lời các câu hỏi SGK.- 5HS của 5 nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét bổ sung.- GV nhận xét và hỏi+ Đây là biểu đồ hình gì?
Xem thêm

5 Đọc thêm

10 TÍNH NĂNG HÀNG ĐẦU CỦA IOS 5

10 TÍNH NĂNG HÀNG ĐẦU CỦA IOS 5

sẻ với tất cả các ứng dụng liên kết với Twitter. Đối với ứng dụng Camera and Photo. Sau khi chụp ảnh, người dùng có thể chọn phím Share và " Tweet" (chia sẻ) những thông tin của mình. Ngoài ra Twitter cũng được sử dụng trong các ứng dụng khác như Safari, Youtube, Maps… 4. Safari Reader. Người dùng có thể duyệt web bằng nhiều thẻ tab bằng ứng dụng Safari Reader. Ảnh: Teck. Trình duyệt web mới của Apple sẽ có thêm tính năng Safari Reader giống như trên máy tính chạy Mac OS X. Người sử dụng có thể lướt web bằng nhiều thẻ (tab) khác nhau. Tính năng Reading List cũng được bổ sung trong đợt cập nhật lần này. Reading List có chức năng tương tự như ứng dụng đánh dấu trang Instapaper hiện có trên iOS. 5. Ứng dụng nhắc việc Reminders. Reminders được tích hợp GPS giúp quản lý việc sâu hơn. Ảnh: Apple. Ngoài tính năng nhắc người dùng những việc phải làm, Reminders còn cho phép sử dụng thêm công cụ xác định địa điểm. Ví dụ, nếu người sử dụng đặt lịch rằng phải thực hiện một cuộc gọi trước khi rời chỗ làm, ứng dụng Reminders sẽ nhắc họ làm việc đó ngay khi bước chân ra khỏi công sở. 6. Camera.
Xem thêm

8 Đọc thêm

BÀI HỌC MÔN ĐỊA LÝ 5

BÀI HỌC MÔN ĐỊA LÝ 5

Đông bao bọc phía đông, phía nam và tây nam của nước ta.1/ Vùng biển nước ta.VÙNG BIỂN NƯỚC TA 2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta.Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011Địa lí1/ Vùng biển nước ta.VÙNG BIỂN VIỆT NAMĐặc điểm của vùng biển nước taẢnh hưởng của biển đối với đời sống sản xuấtThảo luận nhóm(5phút) 2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta. - Những đặc điểm của biển Việt Nam Nước biển không bao giờ đóng băngThứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2011Địa lí 2/ Đặc điểm của vùng biển nước ta.Những đặc điểm của biển Việt Nam Nước biển không bao
Xem thêm

19 Đọc thêm

5 XU HƯỚNG MARKETING ONLINE

5 XU HƯỚNG MARKETING ONLINE

hơn. Hơn nữa, việc sản xuất các đoạn phim và chia sẻ trên các trang mạng xã hội không quá tốn nhiều chi phí như quảng cáo trên các kênh khác. Ví dụ, gói dịch vụ YouTube Promoted Videos có chi phí cho một cú nhấp chuột (cost-per-click) chỉ bằng 1/10 so với các trang tìm kiếm như Google.5. Các agency cung cấp dịch vụ truyền thông trực tuyến mọc lênTruyền thông trực tuyến phát triển vũ bão, vừa tạo ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp vừa làm cho họ mất phương hướng. Bản thân họ cũng không thể tự thực hiện tất cả. Các agency dịch vụ truyền thông trực tuyến xuất hiện để cung cấp các giải pháp hiệu quả, hợp lí nhất cho doanh nghiệp.Một thời gian dài, đa số các doanh nghiệp tiêu tiền cho các hoạt động truyền thông nhưng không biết phải đo lường hiệu quả như thế nào. Với các công cụ truyền thông trực tuyến, doanh nghiệp có thể thực hiện được điều đó khi trả lời được bốn câu hỏi sau:• Nhóm khách hàng nào doanh nghiệp muốn tiếp cận?• Giá trị ròng (suốt vòng đời) của nhóm khách hàng đó mang lại?• Chi phí hợp lí để tiếp cận được mục nhóm khách hàng đó?• Phương pháp nào để đạt mục đích trên?Nguồn: Lantabrand
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5

GIÁO ÁN LỊCH SỬ 5

- GV yóu cỏửu HS caớ lồùp cuỡng - HS trao õọứi vồùi nhau, sau õoù 1 suy nghé âãø tr låìi cáu hi : Tuút âỉåìng Trỉåìng Sån cọ vai tr nhỉ thãú no trong sỉû nghiãûp thäúng nháút âáút nỉåïc ca dán täüc ta ? HS nãu kiãún trỉåïc låïp, HS c låïp theo di v nháûn xẹt. HÂ nhán âäi.HS c låïp thäúng nháút kiãún.- GV nãu : Em hy nãu sỉû phạt triãøn ca con âỉåìng ? Viãûc Nh nỉåïc ta xáy dỉûng lải âỉåìng Trỉåìng Sån thnh con âỉåìng âẻp, hiãûn âải cọ ng héa thãú no våïi cäng cüc xáy dỉûng âáút nỉåïc ca dán täüc ta ? CU NG C D N D Í ÄÚ ÀÛ+ Tuún âỉåìng váûn ti chiãún lỉåüc Trỉåìng Sån di 16000km, gäưm 5 hãû thäúng âỉåìng trủc dc v 21 âỉåìng trủc ngang v mäüt tuún âỉåìng kên cho xe chảy ban ngy di 3140km.+ GV nháún mảnh nghéa ca âỉåìng Trỉåìng Sån.Chäút : Ngy nay, âỉåìng Trỉåìng Sån âỉåüc måí räüng → âỉåìng HCM SÁÚM SẸT ÂÃM GIAO THỈÌAI. MU C TI Ủ ÃSau bi hc HS nãu âỉåüc :- Vo dëp Tãút Máûu Thán (1968), qn v dán miãưn Nam â tiãún hnh cüc Täøng tiãún cäng v näøi dáûy, trong âọ tiãu biãøu l tráûn âạnh vo Sỉï quạn Mé åí Si Gn.
Xem thêm

9 Đọc thêm

GIÁO ÁN KỸ THUẬT 5

GIÁO ÁN KỸ THUẬT 5

trước và cất vào hộp ngay ngắn.- HS nhắc lại- HS thực hành- HS nhận xét- HS tháo rời bộ phận mới lắp.- HS nghe, ghi nhớ.2 Giáo án Kỹ thuật 5 / Tuần 23 / Tiết Tiết 2:I. Bài mới: GV giới thiệu nội dung học tiết 2 - Ghi bảng: Lắp xe chở hàng (tiết 2)1/ Chuẩn bị thực hành lắp các bộ phận+ Gọi HS nhắc lại quy trình lắp xe chở hàng.+ HS nêu các thao tác lắp ráp các bộ phận* GV thao tác lại bộ phận khó do HS yêu cầu (nếu có)+ GV nhắc lại 1 số lưu ý khi thực hành: mặt vít; vị trí lỗ; dùng vít dài khi lắp 3 chi tiết; an toàn khi làm.2/ Tổ chức thực hành:+ HS để bộ đồ dùng lên bàn+ GV yêu cầu HS đọc bảng vật liệu và dụng cụ - HS chọn các chi tiết , dụng cụ.* GV nêu yêu cầu thực hành: Thời gian thực hành lắp các bộ phận trong khoảng 18 phút. HS thực hành theo nhóm đôi; mỗi em lắp cho được tất cả các bộ phận của xe chở hàng.* HS thực hành* Trưng bày sản phẩm:+ Tổ 1: 5 HS trưng bày bộ phận 1; Tổ 2: 5 HS trưng bày bộ phận 2; Tổ 3: 5 HS trưng bày bộ phận 3; Tổ 4: 5 HS trưng bày bộ phận 4.
Xem thêm

14 Đọc thêm

CÔNG TY DỆT 19/5 HÀ NỘI

CÔNG TY DỆT 19/5 HÀ NỘI

Việt Nam và điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH Nhà nước một thành viên được uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. B,Loại hình kinh doanh Kinh doanh các sản phẩm bông, vải, sợi, may mặc và giầy dép các loại, hàng dệt thoi, dệt kim, hàng thêu và các sản phẩm phụ trợ Sản xuất và cung cấp hơi nước, nước nóng Xuất nhập khẩu các sản phẩm của công ty và sản phẩm liên doanh liên kết Nhập khẩu và mua bán thiết bị, máy móc, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, hoá chất phục vụ nhu cầu sản xuất của công ty và thị trường Lắp ráp và mua bán máy móc, thiết bị điện, điện tử, điện lạnh, tin học, thiết bị viễn thông Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ tầng Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hoá Cho thuê nhà xưởng, nhà ở, văn phòng, siêu thị, trung tâm thương mại, kho tàng, bến bãi và máy móc thiết bị Kinh doanh các ngành nghề khác căn cứ vào năng lực của công ty, nhu cầu thị trường và được luật pháp cho phép.3- Quá trình hình thành và phát triển của công tySinh viên : Nguyễn Xuân Trường Lớp QTKD CN&XD 47A 3Bài viết thu hoạch bộ môn QTDNCông ty dệt 19/5 Hà Nội là một doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Sở Công nghiệp TP Hà Nội. Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nước giao.Công ty được thành lập 5/1959 (thời điểm miền Bắc Việt Nam giải phóng được 5 năm), tiền thân của công ty được hợp nhất từ một số cơ sở dệt tư nhân và các hợp tác xã dệt khăn mặt, bít tất, vải kaki, vải phin, popơlin, … như Việt Thắng, Tây Hồ, …Vì thế, dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún và thực sự cũ kỹ lạc hậu, năng suất, chất lượng thấp.Năm 1964, đất nước có chiến tranh, xí nghiệp thực hiện chủ trương của Đảng
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ THI MẠNG MÁY TÍNH CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 5

ĐỀ THI MẠNG MÁY TÍNH CÓ ĐÁP ÁN ĐỀ 5

Trường Đại Học Công Nghệ Thông TinĐỀ THI HỌC KỲ MÔN MẠNG MÁY TÍNHThời gian làm bài: 75 phút (Không sử dụng tài liệu)Họ tên sinh viên: ......................................................................Mã SV:.......................Lớp:...............................Hướng dẫn làm bài: Đề thi có 50 câu. Sinh viên chọn câu trả lời đúng và đánh dấu x vào ô tương ứng trong bảng trả lời.BẢNG TRẢ LỜIa b c d a b c d a b c d a b c d a b c d1 11 21 31 412 12 22 32 423 13 23 33 434 14 24 34 445 15 25 35 456 16 26 36 467 17 27 37 478 18 28 38 489 19 29 39 4910 20 30 40 50ĐỀ THI1. Phương pháp nào dùng để ngăn chặn các thâm nhập trái phép và có thể lọc bỏ các gói tin:a. Encryption b. Physical Protection c. Firewall d. Login/ password2. Có bao nhiêu vùng va chạm (collision domains) trong mạng gồm 88 máy tính, 10 Hub và 2 Repeater?a. 100 b. 10 c. 12 d. 13. Công nghệ mạng LAN nào được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay?a. Token Ring b. Ethernet c. ArcNet d. FDDI4. Giao thức DHCP có thể cấp được các thông số sau cho máy trạm client:a. Subnet Mask b. IP Address c. DNS Server d. Default Gateway5. Lệnh nào sau đây cho biết địa chỉ IP của máy tính:a. IP b. TCP_IP c. FTP d. IPCONFIG6. Số lượng bit nhiều nhất có thể mượn để chia Subnet của địa chỉ IP lớp C là?a. 2 b. 4 c. 6 d. 7
Xem thêm

3 Đọc thêm

5 CÁCH "GIẢI CỨU" BUỔI PHỎNG VẤN

5 CÁCH "GIẢI CỨU" BUỔI PHỎNG VẤN

THỰC TẾ, KHI NHÀ TUYỂN DỤNG ĐƯỢC HỎI RẰNG ĐIỀU GÌ KHIẾN HỌ không muốn đọc hết CV của ứng viên thì 84% nói rằng vì lỗi ngữ pháp hoặc đánh TRANG 2 Hiểu nhằm 2: Thật vô ích nếu xin một buổi[r]

3 Đọc thêm

 5 RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TRONG TEAMWORK

5 RỐI LOẠN CHỨC NĂNG TRONG TEAMWORK

KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN KẾT QUẢ CÔNG VIỆC TRANG 2 - Làm việc không có kết quả - Trì trệ, thường xuyên thất bại - Hướng đến mục tiêu cá nhân - Những người hướng đến mục đích chung lần lượt ra [r]

4 Đọc thêm

5 LƯU Ý KHI CHỌN GHẾ SOFA ĐẸP

5 LƯU Ý KHI CHỌN GHẾ SOFA ĐẸP

Ngồi thử lên ghế để thử độ êm ái. Nếu có mặt đáy chỗ ngồi và lưng tựa có độ đàn hồi tốt, cảm giác không bị lõm, lún, sụt và mỏi thì đó là chiếc ghế có lớp đệm rất tốt. 5 lưu ý để chọn được chiếc sofa bền đẹp ban ghe sofa , thiet ke kien truc, thiet ke nha o 4. Xem chất lượng đường may bề mặt Với loại sofa da Mua ghế sofa phải xem bề mặt da. Da dùng để làm ghế sofa chia làm 2 loại: da bò và da trâu. Nếu dựa vào nơi sản xuất thì có loại trong nước và loại nhập khẩu. Da nhập khẩu tốt nhất là chất liệu da bò của Italia và Đức. Loại da này phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường nghiêm ngặt, màu sắc bền, tính đàn hồi và tính thông khí tốt, độ bền cơ học cao. Với loại sofa vải Chỗ ngồi của ghế và lưng ghế phải kết thành một khối, được làm từ cùng 1 tấm vải dài và có độ dày như nhau. Bạn cần chọn loại sofa có đường chỉ dọc và chỉ ngang nhỏ, thẳng hàng, trơn láng, đều từng mũi, không có sợi thò ra ngoài. Nếu sờ tay vào bề mặt đường chỉ, phải cảm thấy căng mạnh mới nên chọn mua. Nếu sofa được trang trí bằng các đường may, bạn cũng có thể kiểm tra xem các nét may trang trí đó có cân xứng nhau theo từng mũi chỉ không. 5 lưu ý để chọn được chiếc sofa bền đẹp ban ghe sofa , thiet ke kien truc, thiet ke nha o 5. Xem vải bọc ghế
Xem thêm

4 Đọc thêm