ĐỀ THI BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 5 TỈNH LÂM ĐỒNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ THI bồi DƯỠNG học SINH GIỎI TIẾNG ANH lớp 5 TỈNH lâm ĐỒNG ":

KE HOACH TO CHUYEN MON

KE HOACH TO CHUYEN MON

Đơn vị tổ Hóa Học tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính nh sau.
A. quan điểm chung.
- Triển khai chủ đề năm học, nhiệm vụ năm học “ Đổi mới phơng pháp quản lý và nâng cao chất lợng giáo dục” và các cuộc vận động, các chủ trơng, đờng lối chính sách, nội quy, quy chế của ngành, của đơn vị, của tổ đến tận các thành viên trong tổ. -Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gơng đạo đức Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị. Với yêu cầu đặc thù của ngành là gắn chặt với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, cuộc vận động “ mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gơng đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào xây dựng trờng học thân thiện học sinh tích cực” “ đổi mới phơng pháp quản lý, nâng cao chất lợng, rèn luyện chữ viết , kiến thức , kỷ năng”
Xem thêm

15 Đọc thêm

 BỒI DƯỠNG VỐN DÂN CA CHO HỌC SINH LỚP

BỒI DƯỠNG VỐN DÂN CA CHO HỌC SINH LỚP 5

Tiếp theo là tổ chức một chương trình hát dân ca ở ngay trong tiết học : Tôi chia lớp thành 3 nhóm, mỗi nhóm phải tham gia 3 tiết mục tùy chọn có thể đơn ca, song ca, tam ca, hoặc tốp ca, và cho các em 1 tuần để chuẩn bị. Đến ngày thi tôi hướng dẫn cho lớp trưởng đứng ra tổ chức một cuộc thi nghiêm túc, giáo viên chỉ là một khán giả để theo dõi quá trình thi đua và tự nhận xét đánh giá của các nhóm. Cuộc thi diễn ra với các tiết mục phong phú, đủ 3 miền Bắc, Trung, Nam và không trùng nhau. Các nhóm tham gia đều rất hứng thú, mạnh dạn và nhiệt tình biểu diễn .
Xem thêm

10 Đọc thêm

NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC PHẢI CỦA HS KHI GIẢI TOÁN

NHỮNG SAI LẦM THƯỜNG MẮC PHẢI CỦA HS KHI GIẢI TOÁN

Về những mặt này học sinh đã từng bớc rèn luyện qua các năm học ở lớp 1, 2, 3 và 4 nhng lên lớp 5 do số lợng phép tính nhiều hơn, các số lớn hơn, do nhiều loại số( số nguyên, số thập phân, số đo các đại lợng với nhiều đơn vị khác nhau nh số đo diện tích: hình tam giác, hình thang, hình tròn; diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, hình lập phơng...). Và thêm những loại toán mới nh đơn vị đo thể tích, tính%, chuyển động đều... Thực tế cho thấy: học sinh lớp 5 đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc khái quát hoá, phân tích bài toán.
Xem thêm

7 Đọc thêm

Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6

Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6

Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6Đề bồi dướng hsg tiếng anh lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIẾNG ANH LỚP 8

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II TIẾNG ANH LỚP 8

Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8Đề kiểm tra học kỳ II Tiếng Anh lớp 8
Xem thêm

6 Đọc thêm

SKKN Tiểu học

SKKN TIỂU HỌC

Mỗi lớp thành lập thành hai lớp bồi dỡng học sinh giỏi có chất lợng tơng đơng nhau gồm: *Lớp thực nghiệm 5A1 Lớp đối chứng 5A2 *Lớp thực nghiệm 5B1 Lớp đối chứng 5B2 Cách thức: Hớng dẫn [r]

18 Đọc thêm

19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5.

19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5.

19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5. 19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5. 19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5. 19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5. 19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5. 19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5. 19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5.19 ĐỀ HỌC SINH GIỎI TIẾNG VIỆT LỚP 5.

19 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6Đề kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7Đề kiểm tra học kỳ 2 Tiếng Anh lớp 7
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9Đề kiểm tra học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 9
Xem thêm

Đọc thêm

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5 BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM BỒI DƯỠNG MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5

18 Đọc thêm

TÀI LIỆU ÔN TẬP ANH VĂN LỚP 8 HỌC KỲ II ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

TÀI LIỆU ÔN TẬP ANH VĂN LỚP 8 HỌC KỲ II ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

1. I have not eaten lunch…………….
2. Hoa has ………………finished her homework. 3. It is a rice-cooking………………….
4. The statue of Liberty was …………..to the USA by the French. 5. Angkor Wat was built around the year 1.100 to …………..Hindu God. II. Give the right forms of the verds in the brackets. 1. I showed Nam where ………………( go) on holiday. 2. While Hoa ………………..( cook) dinner, the phone rang. 3. Hung………… always…………( go ) to school late. 4. They will………………( visit) their parents next week. 5. He …………………… ( not eat ) dinner yet. III. Read the passage.Complete the sentences with information from the passage. One of the inventions made in the world of science and technology is the telephone. This instrument has become an important part in our daily life. The " telephone" comes from two Greek words "tele" and "phone". These words mean "far" and "sound". The telephone uses electricity to carry sound over a distance. So you see, the two Greek words tell us exactly what the instrument does. Since its invention by Alexander Graham Bell in 1876, the design of the telephone set has changed greatly. However, the way the telephone works is still the same. 1. The telephone has become an……………………………………………………………….
Xem thêm

86 Đọc thêm

Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 5 theo thông tư 22 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 5 theo thông tư 22 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 5 theo thông tư 22 có đáp án cụ thể chi tiết. Đề được phân bố theo 4 mức độ.......................................................................................................................

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6

Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6 Đề kiểm tra học kỳ 2 Toán lớp 6
Xem thêm

Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.ĐỀ KIỂM TRA TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 KÌ II.

12 Đọc thêm

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

Đồng thời phải thường xuyên trao đổi thông tin thường xuyên với nhân viên bán hàng, tổ chức vui chơi tập thể trong nhân viên, thăm viếng gia đình nhân viên bán hàng, thường xuyên bồi dưỡ[r]

11 Đọc thêm

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TẠI SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Trong những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng CCVC của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡ[r]

42 Đọc thêm

Bài tập về Dãy Tỉ số bằng nhau

BÀI TẬP VỀ DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU

C HUYÊN ĐỀ: TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU.. TRANG 2 BÀI DẠY BỒI DỠNG ĐẠI SÓ LỚP 7.[r]

2 Đọc thêm