BÀI ĐỌC 3.1B. EU - VIỆT NAM - FTA. CHƯƠNG 6. CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài đọc 3.1b. EU - Việt Nam - FTA. Chương 6. Các biện pháp an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực...":

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN TRONG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM, KIỂM DỊCH ĐỘNG, THỰC VẬT TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN TRONG QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM, KIỂM DỊCH ĐỘNG, THỰC VẬT TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

Bài viết phân tích các quy định về an toàn thực phẩm (ATTP) và kiểm dịch động, thực vật trong khuôn khổ Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); đánh giá tình hình thực thi các cam kết của Việt Nam khi áp dụng các biện pháp ATTP, kiểm dịch động, thực vật; phân tích những thách thức của các quy định ATTP, kiểm[r]

9 Đọc thêm

Hiệp định SPS của WTO

HIỆP ĐỊNH SPS CỦA WTO

Hiệp định SPS của WTO
(Về việc áp dụng các biện pháp vệ sinh động vật và thực vật hay nói một cách khác là các quy định về an toàn thực phẩm và về thú y và bảo vệ thực vật.)
Hiệp định SPS, được ban hành và có hiệu lực cùng với sự ra đời của Tổ chức WTO vào ngày 01011995.
Hiện tại ngoài 151 thành vi[r]

28 Đọc thêm

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM HẢI SẢN ĐÃ QUA CHẾ BIẾN NHỜ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN PHẨM HÀNG HÓA Ở CTY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU SẢN PHẨM HẢI SẢN ĐÃ QUA CHẾ BIẾN NHỜ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN PHẨM HÀNG HÓA Ở CTY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG


mục đích đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản và bảo vệ sức khoẻ cho ngời tiêu dùng EU.
Chơng IV “Những điều kiện đặc biệt để xử lý thuỷ sản trên bờ” ở phụ lục I thuộc chỉ thị 91/ 493/ EEC, phần điều kiện đối với sản phẩm tơi có nêu: trừ tr- ờng hợp có những phơng tiện chuyên[r]

38 Đọc thêm

TÌM HIỂU VỀ HIỆP ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH ĐỘNG THỰC VẬT (SPS) VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆT NAM

TÌM HIỂU VỀ HIỆP ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP VỆ SINH ĐỘNG THỰC VẬT (SPS) VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆT NAM

Hiệp định SPS là hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của tổ chức thương mại quốc tế WTO. Hiệp định SPS ghi nhận nhu cầu tự bảo vệ mình của các nước thành viên WTO trước các rủi ro qua xâm nhập của sâu hại và dịch bệnh, nhưng đồng thời cũng tìm cách[r]

Đọc thêm

VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NHÓM RUỒI ĐỤC QUẢ THUỘC GIỐNG ANASTREPHA LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM

VỀ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH NHÓM RUỒI ĐỤC QUẢ THUỘC GIỐNG ANASTREPHA LÀ DỊCH HẠI KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM

Về quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống anastrepha là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt NamVề quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống anastrepha là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt NamVề quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống anastrepha là dịch hại kiểm dịch[r]

Đọc thêm

Tài liệu Kiểm dịch động vật thủy sản, sản phẩm động vật thủy sản xuất khẩu pptx

TÀI LIỆU KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT THỦY SẢN, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT THỦY SẢN XUẤT KHẨU PPTX

3 Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch cho lô hàng/Văn bản hướng dẫn biện pháp xử lý nếu kết quả kiểm dịch không đạt yêu cầu trong thời gian 1 ngày làm việc sau khi có kết quả kiểm dịch.. TRANG[r]

4 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI TẠI MẠNG NINH BÌNH

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI TẠI MẠNG NINH BÌNH

Đề tài : NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC AN TOÀN THÔNG TIN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI TẠI MẠNG NINH BÌNH
Bố cục gồm 6 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Nhu cầu thực tế và định hướng nghiên cứu.
Chương 2: Phân tích, đánh giá về tình trạng ATTT hiện nay
Chương 3: Xây dựng chiến lược ATTT và[r]

86 Đọc thêm

Giáo trình sinh lý thực vật phần thực hành Khương Thị Thu Hương

Giáo trình sinh lý thực vật phần thực hành Khương Thị Thu Hương

Tài liệu có tại Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
Hoặc liên hệ với tác giả theo địa chỉ email: huongkttvfu.edu.vn
Tài liệu gồm có:
LỜI NÓI ĐẦU 1
GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH 2
MỤC LỤC 3
Chương 1. Sinh lý tế bào thực vật 5
Chương 2. Trao đổi nước ở thực vật 13
Chương 3.Quang hợp của thực vật 32
Ch[r]

Đọc thêm

PHÁP LỆNH BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

PHÁP LỆNH BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

CHƯƠNG III KIỂM DỊCH THỰC VẬT
Điều 13
Kiểm dịch thực vật bao gồm các biện pháp kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, phát hiện và kết luận nhanh chóng, chính xác tình hình nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật của các[r]

10 Đọc thêm

QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH TUYẾN TRÙNG BÀO NANG LÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM

QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH TUYẾN TRÙNG BÀO NANG LÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂM DỊCH THỰC VẬT CỦA VIỆT NAM

Qui trình giám định tuyến trùng bào nang là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt NamQui trình giám định tuyến trùng bào nang là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt NamQui trình giám định tuyến trùng bào nang là đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt NamQui trình giám định tuyến trùng bào nang là đ[r]

Đọc thêm

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU doc

MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH VÀ KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU DOC

Số bản giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và kiểm tra an toàn thực phẩm cần cấp: Chúng tôi xin cam kết: Bảo đảm nguyên trạng hàng hóa nhập khẩu, đưa về đúng địa điểm, đúng thời gian được[r]

6 Đọc thêm

BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆPBÀI 3

BỆNH CÂY NÔNG NGHIỆPBÀI 3

Biện pháp sử dụng giống chống bệnh và giống sạch bệnh
Biện pháp canh tác
Biện pháp cơ lý học
Biện pháp kiểm dịch thực vật
Biện pháp sinh học
Biện pháp hóa học
Nguyên tắc sử dụng thuốc: 4 đúng
Đúng thuốc
Đúng lúc
Đúng cách (kỹ thuật)
Đúng nồng độ, liều lượng

Đọc thêm

File - 39844

File - 39844

Điều 2. Mỗi đoàn thanh tra, kiểm tra và xét nghiệm lưu động có nhiệm vụ:
1. Thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm và các cửa hàng kinh doanh ăn uống trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận đang có dịch tiêu ch[r]

Đọc thêm

VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC ĐỂ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

VẬN DỤNG MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC ĐỂ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Trong thời gian qua, Việt nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Các cấp, các ngành đã vào cuộc và sự chuyển biến theo hướng tích cực đã được ghi nhận ở nhiều địa phương, đặc biệt ở những thành phố lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn về tổng thể, công tác bảo đảm[r]

28 Đọc thêm

TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

TỜ TRÌNH DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Tại Điều 26 đã quy định “Vật thể kiểm dịch khi xuất khẩu phải được cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm dịch trước khi xuất khẩu và phải đảm bảo tuân thủ yêu cầu kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.” Quy định này phù hợp với tình hình thực tế hiện nay vì m[r]

12 Đọc thêm

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TÔM

MẪU HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU TÔM

+ Giấy chứng nhận vệ sinh động vật do Văn phòng Kiểm dịch vệ sinh động vật của Bộ Nông Nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Việt nam với 1 bản chính và 3 bản sao.. Hợp đồng này được làm thành[r]

4 Đọc thêm

Giáo trình - Luật bảo vệ thực vật-bài 4 doc

GIÁO TRÌNH - LUẬT BẢO VỆ THỰC VẬT-BÀI 4 DOC

B Nếu vật thể bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật có phân bố hẹp trên lãnh thổ Việt Nam mà thuộc Danh mục đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam hoặc những sinh vật gây hại lạ khác [r]

12 Đọc thêm

VỀ PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU KIỂM DỊCH THỰC VẬT

VỀ PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU KIỂM DỊCH THỰC VẬT

Về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật Về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật Về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật Về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật Về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật Về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật Về phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật

Đọc thêm

độc lập tự do hạnh phúc

ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC

Cơ quan kiểm dịch thực vật có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lập sổ nghiệp vụ trên máy vi tính, thường xuyên cập nhật dữ liệu và in ra để lưu trữ, đồng thời đảm bảo việc quản lý dữ liệu an toàn.
2. Dấu nghiệp vụ kiểm dịch thực vật được sử dụng đóng v[r]

9 Đọc thêm

THÔNG TƯ 35/2015/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA

THÔNG TƯ 35/2015/TT-BNNPTNT QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH THỰC VẬT NỘI ĐỊA

Khi phát hiện sinh vật gây hại là đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc sinh vật gây hại lạ thì Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải báo cáo Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, đồng thời [r]

14 Đọc thêm