TU DONG HOA THUY KHI TREN MCC 1A PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TU DONG HOA THUY KHI TREN MCC 1A PPT":

Trẻ tự kỷ (1a) pps

TRẺ TỰ KỶ 1A

3) Hành vi và những ham thích có tính định hình và giới hạn: Trẻ có thể ngồi trên sàn nhà và lắc người tới lắc lui trong một thời gian dài, trẻ có thể lật chiếc xe đồ chơi lên và xoay bánh xe cùng với giọng điệu ê a của mình, chạy ra cửa sổ, gõ tay lên cửa rồi chạy về xoay bánh xe như cũ! Các[r]

5 Đọc thêm

Kỹ thuật đo 1A ppsx

KỸ THUẬT ĐO 1A PPSX

37.Các giả thiết khi giải bài toán nghịch theo phương pháp ĐLCN hoàn toàn? Phân tích các giả thiết đó?38.Tại sao phải để lại khâu bồi thường khi giải bài toán nghịch theo phương pháp ĐLCN hoàn toàn? Cách chọn khâu bồi thường?39.Ưu, nhược điểm giải chuỗi kích thước bằng phương pháp ĐLCN hoàn toàn?40.[r]

5 Đọc thêm

GIAO AN - 1A - NINH

GIAO AN - 1A - NINH

- H nhận xét tuyên dơng bạn thắng cuộc.- H đọc thuộc.H thực hiện theo bài học. Thứ t ngày 2 tháng 10 năm 2013 Tiếng việt: Tit 5 + 6: M /ô/(Thit k trang 218) Tự nhiên & X hộiã : Chăm sóc và bảo vệ răngI. Mục tiêu:- Giúp H hiểu biết cách vệ sinh răng miệng để có hàm răng khoẻ đẹp.- H biết chăm[r]

10 Đọc thêm

CHƯƠNG 1A ĐLTH HTTH(TC)

CHƯƠNG 1A ĐLTH HTTH(TC)

9Định luật tuần hoàn và Bảng tuần hoàndưới ánh sáng thuyết cấu tạo nguyên tửSố lượng tử từ ml xác định sự định hướng củaAO trong không gian và đồng thời nó qui định sốAO trong một phân lớp. Mỗi giá trị của ml ứng vớimột AOml nhận giá trị từ -l … 0 … +l .Mỗi giá trị của l có 2l + 1 giá trị của[r]

Đọc thêm

1A- U4L2:Let''''s sing- Huyền

1A- U4L2:LET''''S SING- HUYỀN

Production:grandmum granddad Unit 4: let’s sing (2) I. Em h·y khoanh trßn 1 c©u ®óng: 1. a. Nice to meet you, too. b. Nice to meet you, to. 2. a. This is father. b. This is my father. 3. a. This is Hoa. b. This is my Hoa. 4. a. Nine to meet you. b. Nice to[r]

19 Đọc thêm

TIET 1A 7

TIET 1A 7

hồûc chỉïc nàng ngän ngỉỵ v näüi dung cạc thäng tin trỉåïc khi thỉûc hnh,- Pháưn thỉûc hnh âỉåüc thäng qua cạc bi táûp khạc nhau vãư nghe nọi âc viãút, cạc näüi dung cọ liãn quan âãún ch âãư ca bi. Nhỉỵng mủc cọ âạnh dáúu (*) l bi táûp cng cäú v måí räüng dnh cho cạc em tỉû lm åí nh.- Tọm tàõt trng[r]

2 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 4

LET''''S GO 1A-PERIOD 4

LET’S GO 1ASWEEK 2PERIOD: 4 UNIT 1LESSON 2: LET’S TALK (con’t)_P2LESSON 2: LET’S TALK (con’t)_P2*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to ask and answer about name*Materials: Textbook, pictures, cards of name, puppets and poster*Procedure:T Contents & Techniques T’s &am[r]

2 Đọc thêm

FILE C 1A ĐƠN ĐIỆU

FILE C 1A ĐƠN ĐIỆU

B.  m  0 .  C.  m  2 .  Câu 68.  Tìm  tất  cả  giá  trị  thực  của  tham  số  m   để  hàm  số  y D.  m  2 . mx  25  nghịch  biến  trên xmkhoảng   ; 1 . A. 5  m  5 .   B.  5  m  1 . C.  5  m  5 . Câu 69. Tìm tất cả giá trị thực của tham số  m  để hàm số  y kh[r]

14 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 8

LET''''S GO 1A-PERIOD 8

a bag a pencila pen an eraser-T & Ss open books_P4-T plays the tape-Ss listen – point – repeat-T ask ss to read aloud: choral-group-alone-T asks ss to take out the patterns-T explains the short form-T explains how to work-Ss practice in pairs (change roles)NGUYỄN TRỌNG QUÂN1[r]

2 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 5

LET''''S GO 1A-PERIOD 5

LET’S GO 1ASWEEK 3PERIOD: 5 UNIT 1LESSON 3: LET’S SING_P3LESSON 3: LET’S SING_P3*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to sing a song *Materials: Textbook, pictures, cassette player, and poster*Procedure:T Contents & Techniques T’s & Ss’ activities5’I-War[r]

1 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 6

LET''''S GO 1A-PERIOD 6

LET’S GO 1ASWEEK 3PERIOD: 6 UNIT 1LESSON 4: LET’S SING (con’t)_P3LESSON 4: LET’S SING (con’t)_P3*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to sing a song*Materials: Textbook, pictures, cassette player, and poster, cards of name*Procedure:T Contents & Techniques T’s &[r]

1 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 7

LET''''S GO 1A-PERIOD 7

LET’S GO 1APrepared date: 31/8/2008Educated dates: 01/9/2008 – 05/9/2008SWEEK 4PERIOD: 7 UNIT 1LESSON 5: LET’S LEARNLESSON 5: LET’S LEARN*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to ask and answer about things*Materials: Textbook, pictures, puppets*Procedure:T Contents & T[r]

2 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 15

LET''''S GO 1A-PERIOD 15

12’III-OPEN YOUR BOOK: *PATTERN: Stand up Sit down-T & Ss open books_P8-T plays the tape-Ss listen – point – repeat-T ask ss to read aloud: choral-group-aloneNGUYEÃN TROÏNG QUAÂN1LET’S GO 1AOpen your book Close your bookNGUYEÃN TROÏNG QUAÂN2LET’S GO 1A*PRACTICE: SIMON SAYST: Si[r]

3 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 9

LET''''S GO 1A-PERIOD 9

LET’S GO 1AEditted date: 06/09/2008Educated dates: 08/09/2 – 12/09/2008SWEEK 5PERIOD: 9 UNIT 1LESSON 7: LET’S LEARN (con’t)LESSON 7: LET’S LEARN (con’t)*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to recognize things by doing exercises*Materials: Textbook, pictures and poster*Procedu[r]

3 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 12

LET''''S GO 1A-PERIOD 12

-Ss repeat (in groups)-Ss repeat (individually)-T explains how to work-Ss and T play roles of puppets and practice (change roles)+T vs Ss+Ss vs SsNGUYEÃN TROÏNG QUAÂN1LET’S GO 1A12’III-OPEN YOUR BOOK: *PATTERN: Is this a desk?No, it isn’t. It’s a pencilis not – isn’t*PRACTICE: P[r]

2 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 14

LET''''S GO 1A-PERIOD 14

-Ss work in pairs (for checking)-T gives corrections-Ss practice the patterns in pairs(change role)-T asks ss tell what they see in the pictures-T explains what to do-Ss work individually-T and ss practice asking about the pictures (+T vs Ss; +Ss vs Ss)8’IV-EXTENSION: CHAIN GAMES1: Is this

2 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 13

LET''''S GO 1A-PERIOD 13

LET’S GO 1AEditted date: 20/09/2008Educated dates: 22/09/2008 – 26/09/2008SWEEK 7PERIOD 13: UNIT 1LESSON 11: LET’S LEARN SOME MORE (con’t)LESSON 11: LET’S LEARN SOME MORE (con’t)*Objectives: By the end of the lesson ss will be able to sing the alphabet song *Materials: Textbook, cassette, pic[r]

1 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 11

LET''''S GO 1A-PERIOD 11

12’III-OPEN YOUR BOOK: *PATTERN: Is this a book?Yes, it is-T & Ss open books_P6-T plays the tape-Ss listen – point – repeat-T ask ss to read aloud: choral-group-alone-T asks ss to take out the patternsNGUYEÃN TROÏNG QUAÂN1LET’S GO 1A*PRACTICE: PICTURE DRILLa book a

2 Đọc thêm

LET''''S GO 1A-PERIOD 10

LET''''S GO 1A-PERIOD 10

NGUYEÃN TROÏNG QUAÂN1LET’S GO 1A8’IV-EXTENSION: BEANBAG CIRCLES1: What’s this?S2: It’s a pen-T plays a song from the tape-Ss hand the puppets -When the tape stopped, ss practice in pairs 2’V-WORKBOOK:-Learn the structures and vocab-Prepare for Let’s Learn Some More_P6NGUY[r]

2 Đọc thêm