CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SEARCH PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SEARCH PPS":

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

Điều hòa hoạt động của gen

ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN

C Ơ CH Ế HO Ạ T ĐỘ NG C Ủ A OPỜRON LAC Ở _E.COLI_ TRANG 13 _ĐIỂM KHỎC NHAU CƠ_ _BẢN CỦA GEN TRỜN_ _NST Ở_ _TB NHÕN SƠ_ _VÀ_ _TB NHÕN THỰC?_ ADN GEN TRỜN NST Ở TẾ BÀO NHÕN THỰC ADN TRANG [r]

21 Đọc thêm

BÀI 10. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ

BÀI 10. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ

tượngcơ làmVậyviệcmỏinặnglâu-SựĐã mỏibao cơgiờlàembị mỏicơ chưa? vàlà gì?biện độ co giảm dần và ngừng hẳn.1. Nguyên nhân của sự mỏi :O2tượngcung cấpchocơ thiếu.- -LượngCó hiệngì khibị mỏicơ?- Năng lượng cung cấp cho ít.- Sản phẩm tạo ra là axit lactic → tích tụ gây đầu độccơ.Tiết 10. Bài 10: HOẠT ĐỘNG CỦA

9 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KIÊN GIANG

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KIÊN GIANG

tế khá phức tạp, giá trị món hàng rất lớn nên phí dịch vụ cũng khá cao. Nhờ đómà mỗi năm, ngân hàng nhận được một khoảng lợi nhuận khổng lồ từ hoạtđộng trên.- Thanh toán quốc tế tạo môi trường để nhân viên tiếp xúc và ứng dụngcông nghệ thông tin vào hoạt động của ngân hàng.Thanh toán quốc tế là một hoạt động không chỉ liên quan đến vấn đềkinh tế mà còn liên quan đến nhiều chủ thể kinh tế của nhiều quốc gia khácnhau trên thế giới. Do đó mà hoạt động thanh toán quốc tế đòi hỏi phải đảmbảo an toàn, độ bảo mật cao, nhanh chóng và tiện lợi. Vì thế mà đòi hỏi nhữngứng dụng công nghệ thông tin cao trong hệ thống ngân hàng, thông qua đóngân hàng phải đào tạo một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trình độchuyên môn cao.- Thanh toán quốc tế gián tiếp làm tăng lượng dự trữ ngoại tệ của ngânhàng, giúp phát triển hoạt động mua bán và trao đổi ngoại tệ.Vì thanh toán quốc tế phục vụ chủ yếu cho hoạt động ngoại thương,nên hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến việcdự trữ ngoại tệ. Thanh toán quốc tế giúp tập trung và quản lý nguồn ngoại tệtrong nước và sử dụng ngoại tệ một cách hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện tốtcơ chế quản lý ngoại hối của nhà nước, quản lý hiệu quả các hoạt động xuất7nhập khẩu cũng như lượng kiều hối chảy vào nước ta. Đồng thời cũng tạo ranguồn thu cho chính ngân hàng thông qua việc trao đổi, mua bán ngoại tệ.- Nâng cao uy tín của ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thương mạiquốc gia và mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng quốc tế.Tháng 4/2013, Ngân hàng Standard Chartered vừa trao giải “Ngân hàngcó chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2012” cho Ngân hàng thươngmại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng thương
Xem thêm

85 Đọc thêm

ĐỀ TÀI "NHỮNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY". doc

ĐỀ TÀI "NHỮNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY". DOC

TRANG 1 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI "NH Ữ NG HO ẠT ĐỘNG HUY ĐỘ NG V Ố N VÀ CÁC GI ẢI PHÁP HUY ĐỘ NG V Ố N CHO CÁC DOANH NGHI Ệ P NHÀ TRANG 2 LỜI NÓI ĐẦU _Sau 10 năm thực hiện đường lối Đổi[r]

26 Đọc thêm

Giáo án Toán lớp 5 - THỜI GIAN pdf

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 - THỜI GIAN PDF

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: THỜI GIAN HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TH Ầ Y HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TRÒ I/ BÀI CŨ : + HS nhắc lại công thức tính thời gian của 1 chuyển động + HS trình bày cách rút ra công thức [r]

6 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính ACB giai đoạn 2008-2012

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ACB GIAI ĐOẠN 2008-2012

2.2.2 CHI ẾN LƯỢ C HO ẠT ĐỘ NG Cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hoạt động qua các năm là: - Tăng trưởng cao bằng cách tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu khách hàng và hư[r]

39 Đọc thêm

Ế ƯỢ

Ế ƯỢ

Khi m t request tìm ki m thông tin đ ộ ế ượ c đ a đ n search engine. Công c tìm ki m s l y k t ư ếế ẽ ấ ế qu t các indexed c a t t c các document phù h p. M t k t qu đ ả ừ ủ ấ ả ợ ộ ế ả ượ c xác đ nh và so sánh ị n u 1 t ho c 1 c m t đ ế ừ ặ ụ ừ ượ c tìm th y trên trang và đ ấ ượ c đ nh nghĩa xác th c b i ng ị ự ở ườ i dùng Ví d : ụ

18 Đọc thêm

TUẦN 14-TIẾT 30-CN8

TUẦN 14-TIẾT 30-CN8

đai bằng thước lá hoặc thước cặp và cách đếmsố răng của đóa xích và cắp bánh răng.Hướng dẫn cách điều chỉnh các bộ truyền saocho chúng hoạt động bình thường.Quay thử các bánh dẫn cho hs q/s và nhắc hschú ý đảm bảo an toàn khi vận hành.HS nêu nội dung, tìm hiểu, chuẩn bò báo cáothực hành.HS theo dõi GV hướng dẫn.-Các nhóm thực hành theo sự hướng dẫn của gv68GV chỉ rõ từng chi tiết trên 2 cơ cấu quay(H31.1) để hs q/s nguyên lý hoạt động và hướngdẩn hs thực hiện các nội dung trong mục 3 phầnII.Ho ạt động 3 Cũng cố- Dặn dò Cũng cố GV nhận xét sự chuẩn bò của hs chotiết thực hành.-GV đánh giá tiết thực hành của HS, nhận xét từng nhóm trong quá trình thực hành Dặn dò Đọc trước bài tồng kết và trả lời các câu hỏi ở cuối bài.-HS tính toán và ghi kết quả vào bảng báo cáothực hành.HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài thực hành.HS: Nộp bài cho giáo viênHS: Làm việc ở nhà
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, Mã số hồ sơ 161062 docx

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁNG CHIẾN, MÃ SỐ HỒ SƠ 161062 DOCX

TRANG 1 GI Ả I QUY Ế T CH Ế ĐỘ ANH HÙNG L ỰC LƯỢ NG V Ũ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘ NG TRONG KHÁNG CHI Ế N, MÃ S Ố H Ồ SƠ 161062 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: - Bước 1: Người có công hoặc thân nhân t[r]

4 Đọc thêm

BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀ TÂY

BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀ TÂY

Tr ướ c kia khi ch a có BHXH ng ư ườ i lao độ ng không may b g p r i ị ặ ủ ro, b t ch c không th l m vi c ấ ắ … ể à ệ đượ c h ph i ng m t th i gian.Trong ọ ả ỉ ộ ờ th i gian ngh vi c ó ng ờ ỉ ệ đ ườ i lao độ ng không đượ c gi i ch ( ng ớ ủ ườ ử i s d ng lao ụ độ ng) tr l ả ươ ng. Ng ườ i lao độ ng ã khó kh n l i c ng khó kh n đ ă ạ à ă h n. Nh ng nhu c u c a h không nh ng không gi m m l i c ng t ng ơ ư ầ ủ ọ ữ ả à ạ à ă thêm. Trong khi ó ti n l đ ề ươ ng l i không ạ đượ c h ưở ng. T ó d n ừ đ ẫ đế n ng ườ i lao độ ng v o con à đườ ng cùng c c. Vì th mâu thu n ch th ng y ự ế ẫ ủ ợ à c ng di n ra gay g t. Gi i th liên k t à ễ ắ ớ ợ ế đấ u tranh òi đ đượ c h ưở ng quy n ề l i tr c p khi không may h g p r i ro Nh ng cu c ợ ợ ấ ọ ặ ủ … ư ộ đấ u tranh n y gây à nh h ng tr c ti p n s n xu t l m gi m n ng su t v ch t l ng c a ả ưở ự ế đế ả ấ à ả ă ấ à ấ ượ ủ s n ph m. Do v y nh n ả ẩ ậ à ướ đ đư c ã a ra l m trung gian i u ho mâu à đ ề à thu n n y b ng cách b t bu c ch v th m i bên ẫ à ằ ắ ộ ủ à ợ ỗ đề u ph i óng góp ả đ m t ph n ti n v o qu BHXH ộ ầ ề à ĩ để khi ng ườ i lao độ ng không may r i ro b t ủ ấ ch c x y ra thì trích m t ph n t qu BHXH ra ắ ả ộ ầ ừ ĩ để ợ ấ tr c p cho ng ườ i lao ng h n nh cu c s ng, yên tâm công tác. T khi có BHXH mâu
Xem thêm

24 Đọc thêm

Thế giới động vật - Tuần 2 - Thứ 2 - Vận động : - Đi chạy giật lùi - Trò chơi : Đi như gấu pot

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - TUẦN 2 - THỨ 2 - VẬN ĐỘNG : - ĐI CHẠY GIẬT LÙI - TRÒ CHƠI : ĐI NHƯ GẤU POT

TRANG 1 CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT _THỰC HIỆN 5 TUẦN _ _TUẦN 2 _ CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐỘ NG V Ậ T QUÝ HI Ế M HO ẠT ĐỘ NG CÓ CH Ủ ĐÍCH : V ẬN ĐỘ NG : - ĐI CHẠ Y GI Ậ T LÙI - TRÒ CH ƠI : ĐI NH[r]

4 Đọc thêm

Tài liệu ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, chương 6 ppt

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ CHUYỂN MẠCH NHÃN ĐA GIAO THỨC, CHƯƠNG 6 PPT

Chương 6 : Các chế độ hoạt động của MPLSMPLS có thể hoạt động trong 2 chế độ đó là:  Chế độ khung  Chế độ tế bào2.3.1 Chế độ khungChế độ khung là thuật ngữ được sử dụng khi chúng ta chuyển tiếp một gói với một nhãn được đính vào gói trước tiêu đề lớp 3 (chẳng hạn tiêu đề IP). Trong chế độ này một tiêu đề nhãn được bổsung vào giữa gói tin lớp 3 và tiêu đề lớp 2.RFC 3031, “Kiến trúc MPLS”, định nghĩa nhãn như “là một thực thể vật lý có chiều dài cố định, được sử dụng để nhận dạng 1 FEC, thường chỉ có ý nghĩa cục bộ”. Nói một cách đơn giản, nhãn là một giá trị được bổ sung cho một gói, nói cho mạng biết nơi nào gói đi qua. Nhãn là một giá trị20bit, nghĩa là có 220 giá trị nhãn có thể.Một gói có thể có nhiều nhãn, được mang trong ngăn xếp nhãn. Tại mỗi chặng trong mạng, chỉ các nhãn bên ngoài được kiểm tra. LSR sử dụng nhãn để chuyển tiếp các gói trong mặt ph
Xem thêm

5 Đọc thêm

Một số cầu trục và cần trục thông dụng ppsx

MỘT SỐ CẦU TRỤC VÀ CẦN TRỤC THÔNG DỤNG PPSX

con;+ Di chuyển cả cầu trục.1.2. Đặc điểm chung về cầu trục-Cầu trục có phạm vi hoạt động khá rộng, lại được bố trí trên ế ỗ ằ ấcao không chiếm chỗ mặt bằng nên được sử dụng rất rộng rãi trong các nhà máy, phân xưởng, nhà kho để nâng hạ hàng hoá với lưu lượng lớn-Tải trọng nâng: Q = 1 ÷500 tấn;-Khẩu độ:L= 32m;lượng lớn.-Khẩu

28 Đọc thêm

HỆ ĐIỀU HÀNH_CHƯƠNG 7 Quản lý bộ nhớ doc

HỆ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG 7 QUẢN LÝ BỘ NHỚ DOC

LOAD 222414242224Process image9.12Chuyển đổi địa chỉ (tt) Execution time: khi trong quá trình thựcthi, process có thể được di chuyển từsegment này sang segment khác trong bộnhớ thì quá trình chuyển đổi địa chỉđược trì hoãn đến thời điểm thực thi– CPU tạo ra địa chỉ luận lý cho process– Cần sự hỗ trợ của phần cứng cho việcánh xạ địa chỉ. Ví dụ: trường hợp địa chỉ luận lý làrelocatable thì có thể dùng thanh ghibase và limit,…– Sử dụng trong đa số các OS đa dụng(general-purpose) trong đó có các chếswapping, paging, segmentationRelative (relocatable)addresses0JUMP 400LOAD 12004001200MAX= 20009.13
Xem thêm

65 Đọc thêm

Tài liệu Đồ án : Đo biến dạng chi tiết tròn pptx

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN : ĐO BIẾN DẠNG CHI TIẾT TRÒN PPTX

Mặc dù máy đo biên dạng chi tiết tròn có nhiều tính năng mà với các phép đo thông thường khó có thể thực hiện một cách chính xác , song trong tình hình Khoa cơ khí _ ĐHBKHN 2 Bộ môn : Cơ Khí Chính Xác và Quang Học thực tế sản xuất cơ khí ở Việt Nam hiện nay chưa có cơ sở nào đưa các tính năng ưu việt của máy áp dụng vào trong sản xuất bởi vì giá thành của nó rất cao. Việc tìm hiểu và khai thác các tính năng của nó cũng chưa được quan tâm lưu ý nhiều bởi một số các khó khăn khác nhau. Nội dung đề tài tốt nghiệp là tìm hiểu về cơ sở thiết kế, nguyên lí hoạt động của phương pháp đo và mô hình máy tại phòng nghiên cứu đo lường của bộ môn Cơ Khí Chính Xác và Quang Học_ khoa Cơ Khí_ trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Trong suốt qúa trình tìm hiểu và nghiên cứu về máy đo độ tròn chúng em đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cùng những ý kiến đóng góp đầy qúy báu của các thầy cô giáo trong bộ môn, đặc biệt là sự hướng dẫn đầy nhiệt tâm của thầy giáo trực tiếp hướng dẫn Nguyễn Văn Vinh đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này. Qua đây em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy , các cô. Kính chúc các thầy, các cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục dậy dỗ, chỉ bảo và hướng dẫn những trang lứa sinh viên như chúng em ra trường, tạo điều kiện cho chúng em được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội, cho đất nước.
Xem thêm

44 Đọc thêm

Đối chiếu trình độ các bài thi quốc tế

ĐỐI CHIẾU TRÌNH ĐỘ CÁC BÀI THI QUỐC TẾ

t c phát tri n nhanh nh t th gi i. IELTS ã t o d ng c nh ng chu n m c t ng th khoa h c. Cácố độ ể ấ ế ớ đ ạ ự đượ ữ ẩ ự ổ ể ọ ph n thi trong bài thi d ng th c IELTS bao g m nghe, c, vi t và nói. Các ph n thi nghe và nói c thiầ ạ ứ ồ đọ ế ầ đượ chung cho m i i t ng d thi. Ph n thi c và vi t c chia thành hai d ng th c là ti ng Anh h c thu tọ đố ượ ự ầ đọ ế đượ ạ ứ ế ọ ậ (academic) và ti ng anh ào t o chung (general training). M i k n ng / ph n thi c ánh giá theo thangế đ ạ ỗ ỹ ă ầ đượ đ i m riêng. Thang i m chia thành 9 b c, t 0 (không s d ng c ti ng Anh) và 9 (s d ng thành th o).đ ể đ ể ậ ừ ử ụ đượ ế ử ụ ạTOEFL (Bài thi ti ng Anh nh m t ngo i ng ) ánh giá kh n ng thành công trong s d ng ti ng Anh Mế ư ộ ạ ữ đ ả ă ử ụ ế ỹ trong môi tr ng giáo d c i h c c a m t thí sinh. ây là i u ki n b t bu c i v i sinh viên n c ngoài t iườ ụ đạ ọ ủ ộ Đ đ ề ệ ắ ộ đố ớ ướ ạ nhi u tr ng cao ng, i h c M và các n c nói ti ng Anh trên th gi i. TOEFL là s n ph m c a Tề ườ đẳ đạ ọ ở ỹ ướ ế ế ớ ả ẩ ủ ổ ch c Ki m tra - ánh giá giáo d c Hoa K ETS. ETS c C quan giáo d c i h c Hoa K (College Board) -ứ ể đ ụ ỳ đượ ơ ụ đạ ọ ỳ m t t ch c t nhân phi l i nhu n - ký h p ng y thác t ch c thi TOEFL cho các tr ng i h c, cao ngộ ổ ứ ư ợ ậ ợ đồ ủ ổ ứ ườ đạ ọ đẳ M . G n ây, bài thi TOEFL c t ch c thi trên máy vi tính (TOEFL iBT) v i m t s thay i l n: Ph n thiở ỹ ầ đ đượ ổ ứ ớ ộ ố đổ ớ ầ nói m i bao g m 6 câu h i m òi h i thí sinh ph i tr l i (nói) vào microphone, c thu thanh và chuy nớ ồ ỏ ở đ ỏ ả ả ờ đượ ể thành t p âm thanh g i v trung tâm cho ng i ch m), bài thi vi t có 2 ti u lu n (m t bài 20 phút và m t bài 30ệ ử ề ườ ấ ế ể ậ ộ ộ phút) và ph n thi t ng h p. Bài thi trên máy vi tính dài h n tr c (kho ng 4 gi ). Cách tính i m c ng khácầ ổ ợ ơ ướ ả ờ đ ể ũ tr c v i t ng i m t i a là 120 i m, chia u cho m i ph n thi c, vi t, nghe và nói m i ph n 30 i m.ướ ớ ổ đ ể ố đ đ ể đề ỗ ầ đọ ế ỗ ầ đểTOEIC (Bài thi ti ng Anh giao ti p qu c t ) ánh giá kh n ng s d ng ti ng Anh c a ng i không ph i b nế ếế đ ả ă ử ụ
Xem thêm

3 Đọc thêm

PHẦN II: BỘ XỬ LÝ

PHẦN II: BỘ XỬ LÝ

Chương II: Các thành phần cơbản của máy tính số2.1. Bộ xử lý2.2. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữngoài2.3. Thiết bị nhập xuất dữ liệu2.1 Bộ xử lý (Processor) Đơn vị điều khiển (CU) và đơn vị thực hiệncác thao tác tính toán (ALU) được nhómtrong một đơn vị duy nhất còn gọi là bộ xử lý(Processor/ processing unit) hay còn được gọilà đơn vị xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit). CPU là bộ phận thi hành lệnh. CPU lấy lệnh từbộ nhớ trong và lấy các số liệu mà lệnh đó xửlý. CPU thực thi lệnh/ điều khiển việc thực thilệnh2.1 Bộ xử lý (Processor) 2.1.1. Chức năng 2.1.2. Thành phần cơ bản 2.1.3. Cơ chế hoạt động 2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệunăngh2Slide 3h2 Chương I Chức năngChương II Thành phần bảnII. 1 Đơn vị điều khiển (CU)II. 2 Đơn vị số học và logic (ALU)II. 3 Thanh ghiChương III Cơ chế hoạt động
Xem thêm

50 Đọc thêm

Quản trị mạng trên môi trường Window Server

QUẢN TRỊ MẠNG TRÊN MÔI TRƯỜNG WINDOW SERVER

ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘIGV: Nguyễn Minh Ngọc – Khoa CNTTĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘIGV: Ths.Nguyễn Minh Ngọc – Khoa CNTT1.Công cụ MMCMicrosoft Management ConsoleLîi Ých cña MMC lµ:• MMC có khả năng hợp nhất phần lớn các công cụ quản trị trong cùng một giao diện màn hình duy nhÊt • Người quản trị có thể sử dụng chúng ở bất kỳ đâu trên hệ thống mạng. MMC cho phÐp thùc hiÖn c¸c viÖc sau:• C¸c c«ng viÖc qu¶n lý vµ kh¾c phôc sù cè.• Thùc hiÖn qu¶n trÞ tËp trung tõ m¸y tÝnh.• Thùc hiÖn c«ng viÖc qu¶n lý vµ kh¾c phôc sù cè tõ xa. Do vậy : Hiểu được những khả năng của MMC là điều rất cần thiết và làm tăng hiệu quả trong việc quản trị hệ thống mạngBảng quản lý điều khiển MMC là công cụ chính để quản trị hệ thống mạng Windows Server 2003.ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘIGV: Nguyễn Minh Ngọc – Khoa CNTTĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘIGV: Ths.Nguyễn Minh Ngọc – Khoa CNTTStart  Run  gõ mmcKhởi động MMCC¸c consoles chøa mét hay nhiÒu snap-in. Chóng ghi nh÷ng file víi ®u«i më réng lµ .MSCĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘIGV: Nguyễn Minh Ngọc – Khoa CNTTĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘIGV: Ths.Nguyễn Minh Ngọc – Khoa CNTTChế độ làm việc của MMCChỉ truy nhập được tới các chức năng trong MMC đã được lưu không thể mở cửa sổ mới User mode-limited
Xem thêm

22 Đọc thêm

BỘ XỬ LÝ TRONG MÁY TÍNH

BỘ XỬ LÝ TRONG MÁY TÍNH

Chương II: Các thành phần cơbản của máy tính số2.1. Bộ xử lý2.2. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữngoài2.3. Thiết bị nhập xuất dữ liệu2.1 Bộ xử lý (Processor) Đơn vị điều khiển (CU) và đơn vị thực hiệncác thao tác tính toán (ALU) được nhómtrong một đơn vị duy nhất còn gọi là bộ xử lý(Processor/ processing unit) hay còn được gọilà đơn vị xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit). CPU là bộ phận thi hành lệnh. CPU lấy lệnh từbộ nhớ trong và lấy các số liệu mà lệnh đó xửlý. CPU thực thi lệnh/ điều khiển việc thực thilệnh2.1 Bộ xử lý (Processor) 2.1.1. Chức năng 2.1.2. Thành phần cơ bản 2.1.3. Cơ chế hoạt động 2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệunăngh2Slide 3h2 Chương I Chức năngChương II Thành phần bảnII. 1 Đơn vị điều khiển (CU)II. 2 Đơn vị số học và logic (ALU)II. 3 Thanh ghiChương III Cơ chế hoạt động
Xem thêm

50 Đọc thêm