CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG PPS

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG PPS":

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

Đề án môn học KTLĐ Hà Quang ChiếnLời nói đầuTrong quá trình CNH-HĐH đất nớc và đổi mới cơ chế quản lý kinh tế ở nớc ta , quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực là một trong những biện pháp cơ bản nhằm nâng cao năng suất lao đông , cải thiện đời sống vật chất và văn hoá cho ngời lao động . sự phát triển kinh tế -xã hội phụ thuộc rất lớn vào việc khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên , nguồn lao đông , nguồn vốn và tiến bộ khoa học kỹ thuật , trong đó nguồn lao động có ý nghĩa quan trọng và quyết định . Việc mở rộng nền kinh tế để phát triển đã làm cho nên kinh tế trở nên sôi động hơn và đã thu hút đợc các nhà ĐTNN vào Việt Nam để phát triển .Do vậy mà từ khi các DN nớc ngoài ra đời thì việc quản lý nguồn nhân lực là một điều mơí mẻ do họ cha hiểu hết đợc về con ngời Việt Nam nh phong tục tập quán , ngôn ngữ , do đó mà công tác quản lý NNL đối với các DN có vốnĐTNN đang là những vấn đề nóng hổi cần quan tâm giải quyết, để tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển và ngày càng thu hút đợc các nhà ĐTNN .Do những vấn đề nổi cộm trên mà em đã chọn đề tài này làm đề tài nghiên cứu cho mình và mạnh dạn đa ra biện pháp của mình để có thể giải quyết những tồn tại trong vấn đề quản lý nguồn nhân lực ở các DN có vốn ĐTNN và tạo thuận lợi cho sự phát triển.Bài viết này hoàn thành đợc là nhờ có sự hớng dẫn tận tình của cô Vũ Hoàng Ngân .Là sinh viên năm cuối ,nhng kiến thức còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những sai sót khi nghiên cứu viết bài , mong tiếp tục đợc sự chỉ bảo tận tình của thầy cô và các bạn . Cuối cùng em xin gửi tới cô - ngời đã rất nhiệt tình hớng dẫn em làm đề án này lời cám ơn chân thành nhất .Khoa KTLĐ - Trờng ĐHKTQD1Đề án môn học KTLĐ Hà Quang ChiếnChơng I: cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực I. Các khái niệm : 1. Khái niệm về lao động : Lao động là hoạt động có mục đích của con ngời lao động là một hành động diễn
Xem thêm

25 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM NÂNG CAO THÀNH TÍCH MÔN NHẢY XA KIỂU ƯỠN THÂN CHO HỌC SINH NỮ LỚP 12A112A2 TRƯỜNG THPT ĐOÀN KẾT HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI

mới… T y nhiên, TDTT nước ta còn ở trình độ thấp, đặc biệt là thanh niên chưatích cực tham gia tập l yện. Hiệ q ả của GDTC trong trường học còn thấp…”Ngày nay nước ta ch yển sang thời kỳ phát triển mới, Đảng và Nhà nướccàng q an t m đến việc chăm lo sức khỏe của nh n d n và cho rằng: “Thực hiệnGDTC trong tất cả các cấp học làm cho việc tập l yện TDTT trở thành nếp sốnghằng ngày hầ hết của học sinh, thanh niên, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, cán bộcông nh n viên chức. Sự cường tráng về thể chất là nh cầ cần thiết của con người,đồng thời là vốn q ý tạo ra tài sản trí t ệ và vật chất cho xã hội. Chăm lo cho conngười về thể chất là trách nhiệm của toàn xã hội nói ch ng và của ngành TDTT nóiriêng. Đó cũng là mục đích cơ bản và q an trọng nhất của GDTC ở nước ta.Theo nội d ng chương trình của Bộ GD&ĐT đã ban hành giành cho cáctrường Phổ thông, các trường ĐH, CĐ và Tr ng học ch yên nghiệp thì môn điềnkinh là một trong những môn khoa học được trình bày với đầy đủ cơ sở l ận,thực triển và phương pháp giảng dạy. Với nội d ng phong phú và đa dạng, điềnkinh chiếm một vị trí q an trọng trong chương trình học chính khóa ở các bậc học.Nhằm đáp ứng nh cầ thực tế trong tình hình mới Bộ GD&ĐT đã điềchỉnh, bổ s ng nội d ng, tài liệ , chương trình GDTC ở các bậc học có hệ thống vàn ng cao hơn. Ngoài ra còn giúp các em có điề kiện tiếp cận, n ng cao và hoànthiện kỹ th ật. Điề này đã có tác động tích cực đến việc n ng cao thành tích môn11điền kinh trong đó có môn nhảy xa. Trên cơ sở nhận thức đúng đắn và đầy đủ ýnghĩa, tác dụng của điền kinh, thầy và trò ở các trường, các bậc học cần đẩy mạnhphong trào tập l yện điền kinh ở trường mình về cả chất và lượng. Cùng nha pháthiện các tài năng điền kinh nói riêng và tài năng thể thao nói ch ng cho đất nước.1.3. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN NHẢY XA ‘KIỂUƯỠN THÂN’ CHO HỌC SINH THPT.1.3.1. Các yếu tố cấu thành của thành tích nhảy xa.
Xem thêm

40 Đọc thêm

1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO DỊCH TMĐT B2B51

1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIAO DỊCH TMĐT B2B51

3Bảng danh mục các bảng và hìnhHình Tên hình Trang1 Mạng lưới thương mại cộng tác giữa Bolero và các đối tác 72 Mô hình hợp tác của Bolero với các đối tác 83 Mô hình Bolero Open4 Trade 84 Các thành phần cốt lõi của WebGateway Bolero 115 Sơ đồ thực thi cung ứng dịch vụ ban đầu cho khối ngân hàng và tổ chức tài chính của Bolero126 Sơ đồ thực thi cung ứng dịch vụ ban đầu cho khối doanh nghiệp kinh doanh của Bolero134Chương 1. Cơ sở lý luận về giao dịch TMĐT B2B1. Các khái niệm cơ bản về giao dịch TMĐT B2B1.1 Khái niệm về TMĐTThương mại điện tử là việc tiến hành các giao dịch thương mại thông qua mạng internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác.1.2 Khái niệm về TMĐT B2BThương mại điện tử B2B là giao dịch thương mại được tiến hành giữa hai doanh nghiệp bất kỳ thông qua mạng internet, các mạng truyền thông và các phương tiện điện tử khác.1.3 Khái niệm về quản trị tác nghiệp TMĐT- Quản trị tác nghiệp bao gôm các hoạt động quản trị cơ bản như kế hoạch hóa, lãnh đạo, tổ chức, nhân sự, kiểm soát...- Quản trị tác nghiệp TMĐT là việc ứng dụng các hoạt động quản trị tác nghiệp trong môi trường TMĐT. Nó cũng bao gồm các hoạt động về quản trị tác nghiệp cơ bản như quản trị mua/bán hàng hóa, quản trị dự trữ, nhân sự...nhưng tập trung vào việc quản trị một doanh nghiệp hoặc một dự án TMĐT.
Xem thêm

32 Đọc thêm

tìm hiểu và thực hành trên bộ data communication trainer – dct 03

TÌM HIỂU VÀ THỰC HÀNH TRÊN BỘ DATA COMMUNICATION TRAINER – DCT 03

BÁO CÁO THC TP TRUYN S LIU NGÀY 15/04/2014 NỘI DUNG : TÌM HIU VÀ THC HÀNH TRÊN B DATA COMMUNICATION TRAINER  DCT 03 NHÓM 2:  Thân Thái Thành  Ngô Ngng  Nguyn Tn Triu  PHN THUYT: I  GII THIU RS232: 1) Vai trò ca RS232: Ngày nay các thit b u khiu phi giao tip vi máy tính  quan sát thông s và ch  hong ca thit b  nào? Chun giao tip n và d t b c giao tip vi máy tính thông qua chun này. Bài vit này s nói v n chun giao tip RS232: Tng quan chung v  ghép ni, Giao din phn mm.
Xem thêm

18 Đọc thêm

SKKN - Tiếng Anh

SKKN - TIẾNG ANH

-Ex:Get a list of companies specializing in event planning.•3.Conclusion•Restatement: The internet provides alternetive ways for people to obtain information,communicate,and do business with the others•*V× cã rÊt Ýt thêi gian (3-5“)®Ó lµm Brainstorming and outlining ,cho nªn b¹n ph¶i lµm ®¬n gi¶n theo c¸ch riªng cña m×nh ,tuú theo hoµn c¶nh mµ tãm l îc Introduction Body Conclusion, mét c¸ch thÝch hîp. E . IntroductionIntroduction là phần đầu của bài luận,phải thu hút sự chú ý của ng ời đọc và khái quát đ ợc toàn bộ nội dung trọng tâm của bài luận ,phần mở đầu th ờng có 2-3 câu trong đó có cả câu mở đầu và câu luận đề.I.Introduction1.Opening statement-Cho biết bối cảnh chung của chủ đề,giới thiệu chủ để một cách tự nhiên.- Viết lại chủ đề theo cách khác .-Trích dẫn thêm các câu danh ngôn liên quan đến chủ đề ,thu hút sự chú ý của ng ời đọc.2.Thesis statement-Trình bày ý kiến của bản thân liên quan đến câu chủ đề đã cho,nêu lí do hay cơ sở bổ sung cho ý kiến đó và chủ đề
Xem thêm

56 Đọc thêm

BAI TAP LICH SU 6 - KỲ 2

BAI TAP LICH SU 6 - KỲ 2

trong cuộc khởi nghóa và được Bí rất tin cậy sau thất bại ở hồ Điển Triệt , ông được Nam Đế trao quyền chỉ huy cuộc kháng chiến chống quân Lương .ng là ai ?( Triệu Quang Phục ) 1.Bài tập : nhận biết các nhân vật lòch sử . Hoạt động 2: Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Vùng đất mà Triệu Quang Phục chọn làm căn cứ kháng chiến và phát triển lực lượng là :a.Động Khuất Lão ( Tam Nông –Phú Thọ)b.Đầm Dạ Trạch ( Hưng Yên)c.Gia Ninh ( Việt Trì –Phú Thọ)d.Hồ Điển Triệt( Lập Thạch –Vónh Phúc) Đáp án : bCâu 2 : Nối thời gian với sự kiện sao cho đúng 1.Năm 542 a. Quân Tùy tấn công vạn xuân2.Năm 603 b. Bí phất cờ khởi nghóa 3.Năm 679 c. Khởi nghóa Mai Thúc Loan 4.Năm 618 d .Nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ 5.Năm 722 e. Nhà Đường thành lập ở Trung Quốc 6.Năm 192- 193 e. 1…b………..2…a…………….3…d………………………4……e………….5…
Xem thêm

4 Đọc thêm

Kinh tế vi mô - 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế ppt

KINH TẾ VI MÔ - 10 NGUYÊN LÝ CỦA KINH TẾ HỌC VÀ CÁCH TƯ DUY NHƯ MỘT NHÀ KINH TẾ PPT

dựng thuyếtKiểm chứng thuyếtCông nhận / bác bỏ thuyếtXây dựng mô hình dự báoPH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ ỨPH NG PHÁP NGHIÊN C UƯƠ ỨLÝ THUY TẾ : Được dùng để lý giải các hiện tượng quan sát được dựa trên các quy luật cơ bản và các giả định.GI Đ NHẢ Ị : Là các giả thiết đặt ra để đơn giản hóa mô hình.MÔ HÌNH: Là cách diễn đạt bằng ngôn ngữ toán của lý thuyết, được dùng để phân tích và dự báo.06/27/14 Lê Thương 11Mô hình 1Mô hình 1: BI U Đ VÒNG CHU Ể Ồ: BI U Đ VÒNG CHU Ể ỒCHUY N.ỂCHUY N.Ể
Xem thêm

19 Đọc thêm

Ban lãnh đạo pptx

BAN LÃNH ĐẠO PPTX

trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức Bao gồm cam kết cải tiến liên tục và ngăn ngừa ơ nhiễm Bao gồm cam kết tuân thủ với yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác về mơi trường mà tổ chức phải tuân thủ Đưa ra khung hành động cho việc thiết lập và sốt xét các mục tiêu và chỉ tiêu mơi trường Được lập thành văn bản, thực hiện và duy trì Cần được thơng tin đến cho các cơng nhân, nhân viên Sẵn sàng phục vụ cho cộng đồng. K t h p các khía c nh môi ế ợ ạtr ng vào ho ch đ nh chi n l c ườ ạ ị ế ượphát tri n kinh t và ra quy t ể ế ếđ nhị Ý nghĩa công cụ SWOT:S (strengh): thế mạnhNêu thuận lợi, sở trường của Doanh nghiệp mình, đưa ra lợi thế so sánh với các Doanh nghiệp khác.W (weak): điểm yếu
Xem thêm

18 Đọc thêm

giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải

GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI

ggịị,gy,gyịịThanh PhThanh Phượượng; 2005. ng; 2005. KKỹỹ thuthuậật xt xửử chlý chấất tht thảải công i công nghinghiệệp;p; NXB ĐHQG TPHCM2005;NXB ĐHQG TPHCM2005;dddd Metcalf & Eddy; 2003; Metcalf & Eddy; 2003; Wastewater EngineeringWastewater Engineering Treatment and reuse,Treatment and reuse, Fourth edition, McGraw Hill, Fourth edition, McGraw Hill, 2003.2003.2003.2003. TrTrầần Văn Nhân, Ngô Thn Văn Nhân, Ngô Thịị Nga; 1999. Nga; 1999. Giáo trình công Giáo trình công nghnghệệ xxửử nlý nướước thc thảảii; NXBKHKT 1999; NXBKHKT 1999CÁCH TÍNH ĐICÁCH TÍNH ĐIỂỂMMCÁCH TÍNH ĐICÁCH
Xem thêm

47 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂN pdf

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂN PDF

CHCHƯƠƯƠNG TRÌNH NG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO KHỐI ĐÀO TẠO CHO KHỐI CÔNG NHÂNCÔNG NHÂNMục tiêu Đào tạoMục tiêu Đào tạo•Nâng cao nhận thức chung về môi trường•Hiểu được các hành động của mình làm ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến sự phù hợp với các quy định trong tiêu chuẩn của ISO 14001•Đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu về quy ước và các yêu cầu nội bộ của Doanh nghiệpPhạm vi đào tạoPhạm vi đào tạo•Nhân sự: Tất cả công nhân trực tiếp tham gia sản xuất ở Doanh nghiệpNhận thức: 
Xem thêm

50 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG THI TRẮC NGHIỆM CHO TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH

TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU TRANG 7 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu tổng quan về lý thuyết trắc nghiệm ở trên thế giới và ở nước ta; Tìm hiểu cơ sở lý[r]

26 Đọc thêm

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 doc

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9 DOC

PH ƯƠ NG PHÁP TÍNH TOÁN C Ụ THỂ D ỰA V ÀO QU Ỹ ĐƯỜNG TRUY ỀN THAM KHẢO CHO DỊCH VỤ SỐ LIỆU THỜI GIAN THỰC 144 KBPS B ẢNG 4.2 TA TÍNH ĐƯỢC CỤ THỂ TỶ SỐ TÍN HIỆU TR ÊN NHI ỄU SIR NHƯ NG CÁ[r]

8 Đọc thêm

Luận văn tốt nghiệp Phương Pháp Lập Trình vượt firewall

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH VƯỢT FIREWALL

Hà Nội th¸ng 12 n¨m 2010 Nhóm sinh Viên Thực Hiện: Trƣơng Văn Trƣờng Nguyễn Xuân Phao Phạm Văn Trọng  Học viện Kỹ thuật Mật mã Trang - 6 - Chƣơng I: Tổng Quan Về Firewall 1.1. Đặt vấn đề:       *   *  *   c      
Xem thêm

45 Đọc thêm

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ “TRỒNG NGƯỜI

QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ “TRỒNG NGƯỜI

Tư tưởng Hồ Chí MinhBài tiểu luậnQuan điểm của Hồ Chí Minh về vấn đề “Trồng Người”Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Ngọc ThúyNgười thực hiện: Nhóm 2- N5.3Nội dung trình bày1.Cơ sở lý luận và thực tiễn2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa “giáo dục”.3. Vị trí cuả người giáo viên trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo4. Trách nhiệm của người học trò trong nền giáo dục mới5. Chiến lược “trồng người” và nội dung công tác cán bộ hiện nayCơ sở lý luận và thực tiễnTại sao phải “trồng người” ?•“Trồng người” là yêu cầu khách quan, vừa lâudài, vừa cấp bách của cách mạng.•Chiến lược “trồng người” là một trọng tâm, một
Xem thêm

12 Đọc thêm

xử lý nước thải dệt nhuộm

XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

GVHD: ThS. Trương Thanh Tâm Kỹ thuật môi trường SVTH: Huỳnh Đức Kỳ - Lớp hóa Dầu K31- ĐH Quy Nhơn Trang 1 Đề tài XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ NHÀ MÁY DỆT NHUỘM A. Đặt vấn đề : Trong thời đại công nghiệp cùng với sự phát triển kinh tế kéo theo sự ảnh hưởng tới môi trường và hiện nay vấn đề ô nhiễm nguồn nước cũng là một mối quan tâm lớn của xã hội. Nó bao gồm việc xử lí nước thải không đúng quy định, mưa acid từ nito oxit do quá trình đốt cháy nhiên liệu hóa thạch, các chất thải công nghiệp… Các nguồn ô nhiễm nước khác nhau có chứa những hỗn hợp độc hại từ các chất ô nhiễm hữa cơ vô cơ, thêm vào đó là các kim loại nặng có tác động xấu đến môi trường, đời sống thủy sinh và con người (theo điều tra có khoảng 25% dân số thế giới bị mắc một số bệnh có liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước). Một số chất ô nhiễm hữu cơ có nguồn gốc từ thuốc nhuộm tổng hợp (trong một số ngành công nghiệp dệt may, da, sơn, in ấn…). Căn cứ vào nhu cầu toàn thế giới ước tính có hơn 100.000 tấn thuốc nhuộm đã được thương mại hoá và hơn 70.000.000 tấn được sản xuất hàng năm. Trong quá trình nhuộm thì có đến 12-15% tổng lượng thuốc nhuộm không phản ứng gắn màu, thất thoát theo nước thải sau nhuộm. Theo quy định của EU hiện nay, thuốc nhuộm tổng hợp dựa trên benzindine, 3, 3’-dimethoxybenzidine và 3, 3’-dimethylbenzidine đã được phân loại là chất gây ung thư, vì thế nó đang là một vấn đề nhức nhối cho xã hội và đòi hỏi phải có một phương pháp hiệu quả để loại bỏ những độc tính đó. Có nhiều phương pháp xử lý khác nhau nhưng chung quy lai đều sử dụng quá trình oxi hóa nâng cao (Advanced oxidation processes : AOPs) nhằm oxy hóa hoàn toàn các hợp chất hữu cơ của thuốc nhuộm thành CO2
Xem thêm

8 Đọc thêm

LUAN VAN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO HIỂM VÀ PHÚC LỢI NÔNG DÂN TẠI HÀ NỘI

LUAN VAN HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ BẢO HIỂM VÀ PHÚC LỢI NÔNG DÂN TẠI HÀ NỘI

Có rất nhiều khái niệm khác nhau về an sinh xã hội. Cho đến nay, do sự phứctạp và đa dạng của an sinh xã hội nên tồn tại nhiều nhận thức khác nhau về lĩnh vựcnày. An sinh xã hội cũng có những khác biệt giữa các quốc gia.Có nguồn gốc từ tiếng Anh, Social security nhưng khi dịch sang tiếng Việt,ngoài an sinh xã hội, nó còn được dịch là bảo đảm xã hội, bảo trợ xã hội, an toàn xãhội…với những ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau. Theo nghĩa chung nhất, Social20securiry là sự đảm bảo thực hiện các quyền con người được sống hòa bình, tự do làmăn, cư trú, di chuyển, tự do ngôn luận trong khuôn khổ của pháp luật; được bảo vệ,bình đẳng trước pháp luật; được học tập, có việc làm, nhà ở; được đảm bảo thu nhập đểthỏa mãn những nhu cầu sinh sống thiết yếu khi bị rủi ro, tai nạn, tuổi già…Điều nàycũng được thể hiện qua một số định nghĩa:Theo định nghĩa của Ngân hàng Thế giới: “An sinh xã hội là những biện phápcông cộng nhằm giúp cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng đương đầu và kiềmchế được nguy cơ tác động đến thu nhập nhằm giảm tính dễ bị tổn thương và nhữngbấp bênh về thu nhập”.Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO - 1984): “An sinh xã hội là sự bảo vệ mà xãhội cung cấp cho thành viên của mình thông qua một số biện pháp được áp dụng rộngrãi để đương đầu với những khó khăn, những cú sốc về kinh tế và xã hội làm mất hoặcsuy giảm nghiêm trọng hoặc tử vong. An sinh xã hội cung cấp chăm sóc y tế và trợgiúp cho các gia đình có nạn nhân là trẻ em” [10, tr.11]. Định nghĩa này nhấn mạnhkhía cạnh bảo hiểm xã hội và mở rộng tạo việc làm cho những đối tượng ở khu vựckinh tế không chính thức.Theo tác giả Hoàng Chí Bảo trong đề tài KX02.02/06-10: “An sinh xã hội làsự an toàn của cuộc sống con người, từ cá nhân đến cộng đồng, tạo tiền đề và độnglực cho sự phát triển con người và xã hội. An sinh xã hội là những bảo đảm xã hộicho con người tồn tại như một con người và phát triển các sức mạnh bản chất người,tức là nhân tính trong hoạt động, trong đời sống hiện thực của nó như một chủ thể
Xem thêm

101 Đọc thêm

code tiền việt nam

CODE TIỀN VIỆT NAM

TRANG 1 CODE TI ỀN.[r]

1 Đọc thêm

DÙNG KIẾN THỨC VỀ TÂM LÍ ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG MÀ CÁC HÃNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ DUNG

DÙNG KIẾN THỨC VỀ TÂM LÍ ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG MÀ CÁC HÃNG KINH DOANH DU LỊCH TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ DUNG

Đề bàiCâu 1. Hãy dùng kiến thức về tâm lí để giải thích các hiện tượng mà cáchãng kinh doanh du lịch trên thế giới đã thành công.Câu 2. Sự giống và khác nhau giữa tâm lí lao động chân tay và trí óc, từnghiên cứu này để nghiên cứu sự giống và khác nhau giữa lao độngtrong lĩnh vực nhà nước và tư nhân ở nước ta.Bài làmCâu 1. Giới thiệu sơ qua và phân loại ngành kinh doanh du lịchDu lịch cũng được hiểu là tập hợp các hoạt động kinh doanh nhằm giúpđỡ việc thực hiện các cuộc hành trình và lưu trú tạm thời của con ngườiví dụ như phục vụ vận chuyển, phục vụ ăn uống, lưu trú, phục vụ hướngdẫn tham quan…Kinh doanh du lịch là việc thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các côngđoạn đầu tư tạo sản phẩm du lịch, đến tổ chức tiêu thụ, thực hiện đượccác sản phẩm du lịch (hàng hoá và dịch vụ du lịch) trên thị trường nhằmmục đích sinh lợi.- Kinh doanh du lịch lữ hành: Điểm và khu du lịch thường kết hợp vớicác công ty lữ hành xây dựng các chương trình bao gồm các dịch vụ (vé,bảo hiểm, ăn uống, lưu trú, HDV …) để cung cấp cho khách. Như vậyviệc kinh doanh lữ hành của điểm và khu du lịch chỉ thực hiện khi và chỉkhi có sự kết hợp cới các công ty lữ hành. Có như vậy nguồn khách củađiểm du lịch và khu du lịch mới ổn định và số lượng sản phẩm, dịch vụđược tiêu thụ với số lượng nhiều hơn.- Kinh doanh lưu trú: Kinh doanh lưu trú là hoạt động kinh doanhnhằm cung cấp các dịch vụ cho thuê buồng ngủ và các dịch vụ bổ sungkhách trong thời gian lưu lại tạm thời tại các điểm và khu du lịch nhằmmục đích lợi nhuận. Thông thường, đây là hoạt động kinh doanh chính,chủ yếu của đa số khách sạn và cũng là hoạt động thu hút vốn đầu tư lớnnhất trong khách sạn. Tuy nhiên hiện nay các loại hình cơ sở lưu trútrong các khu du lịch ngày càng đa dạng phù hợp với các loại địa hìnhkhác nhau. Chúng ta có thể bắt gặp như: Camping, Bungalow, Motel …
Xem thêm

10 Đọc thêm

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH .NET VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM

Hoàng Hữu Việt 2007 Bộ môn Các Hệ thống Thông tinMột số khái niệmMột số khái niệm Một số không gian tên trong .NET  System: Chứa các lớp và các kiểu dữ liệu cơ sở (int, double, char, ). Mọi chương trình đều phải mở thư viện này. System.Data: Chứa các lớp của ADO .NET dùng cho truy nhập và thao tác với cơ sở dữ liệu. System.Drawing: Chứa các lớp làm việc với đồi hoạc.  System.IO: Chứa các lớp làm việc với tệp và thư mục Slide 22Hoàng Hữu Việt 2007 Bộ môn Các Hệ thống Thông tinMột số khái niệmMột số khái niệm Một số không gian tên trong .NET System.Windows.Forms: Chứa các lớp làm việc với giao diện đồ hoạ System.Xml: Chứa các lớp xử lý dữ liệu XML.Slide 23Hoàng Hữu Việt 2007 Bộ môn Các Hệ thống Thông tinMột số khái niệmMột số khái niệm Cấu trúc của lớpclass <classname> {
Xem thêm

27 Đọc thêm

Tài liệu Hướng dẫn lập trình VB.NET P13 doc

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH VB.NET P13 DOC

Dim xlApp As Excel.Application Dim LoanPayment As Single xlApp = CType(CreateObject("Excel.Application"), Excel.Application) LoanPayment = xlApp.WorksheetFunction.Pmt _ (txtLaisuat.Text / 12, txtSothang.Text, txtGia.Text) MsgBox("Số tiền hàng tháng phải trả là: " & _ Format(Abs(LoanPayment), "$#.##"), , "ExcelPayment") xlApp.Quit() Hướng dẫn lập trình VB.NET Chương 13: Tự động hóa và quản lý tiến trình Biên soạn: Phạm Đức Lập - 6 - Add: cnt-44-dh, VIMARU Chạy chương trình: Bạn chạy chương trình và nhập vào các ô textbox các giá trị lần lượt là: 0.09, 360, 150000 và ấn nút Tính tiền để xem kết quả. 2.2. Xử lý bảng tính Excel Bây giờ chúng ta sẽ xử lý bảng tính Excel thông qua ví dụ MyExcelSheetTask sau đây. Tìm hiểu chương trình: Chương trình khá đơn giản, nó chỉ có một nút nhấn cho phép tạo một bảng tính Excel với một hàm tính tổng, một dạng định dạng font và lưu vào một thư mục trong ổ cứng. Thiết kế giao diện: Giao diện như hình: Viết mã: Trước hết bạn cần tạo tham chiếu đến Automation Excel như đã biết. Tiếp theo tạo thủ tục Button1_Click như sau:
Xem thêm

8 Đọc thêm

Cùng chủ đề