KÌ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THPT CHU KÌ 2010 – 2011 ĐỀ B PPSX

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KÌ THI CHỌN GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TỈNH CẤP THPT CHU KÌ 2010 – 2011 ĐỀ B PPSX":

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NV 6,7,8,9 2010

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN NV 6,7,8,9 2010

a) i vi hc sinh: - Động viên học sinh đi học đều, hạn chế nghỉ học để đảm bảo tiếp thu đầy đủkiến thức trên lớp. -Yêu cầu học sinh học bài và làm bài ở nhà đầy đủ3 -Trong giờ học chú ý tích cực học tập, chủ động tiếp thu kiến thức,động viên học sinh học mọi lúc có thể. -Tích cực tham gia hoạt động học tập làm việc theo nhóm, theo cặp. - Nếu cha hiểu rõ phải mạnh dạn đa ra câu hỏi để nắm chắc đợc vấn đề.b) i vi giỏo viờn:* T tng, phm cht o c, chớnh tr:- Luụn luụn chp hnh tt mi chớnh sỏch, phỏp lut ca ng, ca Nh nc.-Chp hnh nghiờm chnh quy ch ca ngnh, quy nh ca c quan, n v,m bo s lng, cht lng ngy, gi cụng lao ng .- Luụn gi gỡn o c, nhõn cỏch v li sng lnh mnh, trong sỏng ca giỏoviờn ; cú ý thc u tranh chng cỏc biu hin tiờu cc ; luụn chan ho ving nghip, c hc sinh v nhõn dõn yờu quớ.-Cú tinh thn on kt ; tớnh trung thc trong cụng tỏc ; quan h ng nghip ;luụn luụn cú tinh thn phc v nhõn dõn v hc sinh.- Cú tinh thn hc tp nõng cao trỡnh chuyờn mụn, nghip v ; cú ý thc tchc k lut, cú tinh thn trỏch nhim trong ging dy v cụng tỏc ;nhng tinhthn phờ bỡnh v t phờ bỡnh cũn cha cao. - Thc hin tt cỏc cuc vn ng : Hai khụng. Hc tp v lm theo tm gngo c H Chớ Minh. Thc hin Lut ATGT. ng dng CNTT trong dy hc.Xõy dng trng hc thõn thin, hc sinh tớch cc. Cỏc phong tro thi ua,...- Tham gia nhit tỡnh cỏc hot ng ca t chc on th, hot ng xó hi, vnhoỏ, vn ngh, TDTT:....* Cụng tỏc chuyờn mụn:a.N np chuyờn mụn- Phi thc hin tt n cỏc np, yờu cu ca trng , ca t ra.
Xem thêm

14 Đọc thêm

ĐỀ 8 TUẦN KÌ 1- -TV3- 2010-2011

ĐỀ 8 TUẦN KÌ 1- -TV3- 2010-2011

Môn Tiếng Việt Lớp 3Năm học 2009 - 2010 B i ki m tra vit: 10 imI/ Chớnh t (nghe vi t): 5 im- Giỏo viờn c cho hc sinh vit b i chớnh t 15 phỳt.- ỏnh giỏ cho im:+ B i vi t khụng mc li chớnh t, ch vit rừ r ng, trỡnh b y s ch s: 5 im+ Mi li chớnh t (sai ln ph õm u hoc vn, thanh, khụng vit hoa ỳng quy nh tr 0,5 im).- Nu ch vit khụng rừ r ng, sai cao khong cỏch - kiu ch hoc trỡnh b y b n ... tr (1 im) to n b i. II/ Tp l m v n: 5 im- Hc sinh vit c mt on vn ngn (t 5 n 7 cõu) vi cỏch vit t nhiờn chõn tht k v buổi biểu diễn nghệ thuật. Dựng t t cõu ỳng ng phỏp, ch vit rừ r ng, s ch s : 5 im (Tu theo mc sai sút v ý, din t v ch vit cú th cho cỏc mc im: 4,5; 4,0; 3,5; 3,0; 2,5; 2,0; 1,5; 1,0; 0,5).Chỳ ý: im kim tra c Vi t c l m trũn 0,5 th nh 1 .HNG DN NH GI, CHO IM KIM TRA GIA Kè IMễN: TING VIT ; Lp: 3Nm hc: 2009 2010A/ Kim tra c: 10 im.I/ c th nh ti ng: 6 im.- c ỳng ting, ỳng t : 3 im (c sai di 3 ting: 2,5 im; c sai 3 hoc 4 ting : 2 im; c sai 5 hoc 6 ting 1,5 im; c sai 7 hoc 7 ting 1,0 im; c sai 9 hoc 10 ting 0,5 im; c sai trờn 10 ting : 0 im).- Ngt ngh hi ỳng cỏc du cõu hoc cm t rừ ngha (cú th mc li v ngt ngh hi 1 hoc 2 ch): 1 im ; ( Khụng ngt ngh hi ỳng 3 n 4 du cõu: 0,5 im; Khụng ngt ngh hi ỳng 5 du cõu tr lờn : 0 im).
Xem thêm

5 Đọc thêm

Bài giảng ke hoach 11 ki 2

BÀI GIẢNG KE HOACH 11 KI 2

Sở giáo dục & đào tạo phú thọ Kế hoạch giảng dạy học kì II - năm học 2010 -2011TRờng THPT Thanh baMôn: toán - đại số Khối 11 Tổng số tiết theo phân phối chơng trình: tiếtSố bài kiểm tra 45: 2Số bài kiểm tra 15: 2Số bài kiểm tra thực hành:Tuần Từ ngàyđến ngàyTiếtPPCTNội dung(Tên bài dạy)Mục tiêu Chuẩn bị Ghi chú20 3 - 9/149 Giới hạn của dãy số(I)1)V kin thc :-Khỏi nim gii hn ca dóy s thụng qua vớ d c th, cỏc nh ngha v mt vi gii hn c bit.-Bit khụng chng minh :+ Nu : limun = L thỡ lim|un| = L vlim , 0 với mọi n thì L 0 và limn n nu L u u L= =
Xem thêm

7 Đọc thêm

Tài liệu Đề Khối 4, Kì I (2010 - 2011)

TÀI LIỆU ĐỀ KHỐI 4, KÌ I (2010 - 2011)

a) 701756 - 1656 : 12 = 701756 138 (0,5đ) = 701618 (0,25)b) 1800 : X = 40 X = 1800 : 40 (0,5đ) X = 45 (0,25đ) L u ý : §èi víi bµi gi¶i nÕu phÐp tÝnh ®óng, lêi gi¶i sai th× kh«ng cho ®iÓm phÐp tÝnh ®ã. Ch÷ viÕt ®îctÝnh trong tæng sè ®iÓm toµn bµi; tuú theo møc ®é ch÷ viÕt vµ tr×nh bµy ®Ó cho ®Õn 0,25 ®iÓm.

4 Đọc thêm

đề thi LS HK - II +đáp án

ĐỀ THI LS HK - II +ĐÁP ÁN

Đề THI LịCH Sử NĂM học 2009 2010 Th i gian l m b i 45 Họ và tên: Lớp:8điểm Lời nhận xétI/ Trc nghim (3im): Hóy la chn ỏp ỏn ỳng nhtCõu 1(0,5): Nguyờn nhõn ch yu khin cho cỏc ngh ci cỏch nc ta khụng c thc hin A. Cỏc ngh ci cỏch l t, ri rc.B. Cỏc ngh ci ỏch cha cp n cỏc mõu thun ca xó hi Vit Nam.C. Nh nguyn bo th, bt lc.D. Thc dõn Phỏp koong cho thc hin.Cõu 2(0,5): Thc dõn Phỏp tin hnh khai thỏc thuc a ln th nht nc ta sau khi óA. Cn bn hon thnh cụng cuc bỡnh nh bng quõn s.B. Mua chuc c nh Nguyn.C. Nhõn dõn ta khụng u tranh na. D. C 3 ý trờn u ỳng.Cõu 3(0,5): Thc dõn Phỏp tng cng xõy dng h thng ng giao thụng nc ta A. Phc v i li ca chỳng v nhõn dõn. B. Phc v vic giao lu gia cỏc vựng.C. Tng cng vic búc lt kinh t v n ỏp phong tro u tranh. D. í A v C.Cõu 4(0,5): nm c quyn th trng Vit Nam, Phỏp lm gỡ?A. Bt nhõn ta mua hng ca chỳng.B. ỏnh thu cao vo hng ca nc khỏc nhp vo nc ta.C. ỏnh thu nh vo hng sn xut ti Vit Nam. D. C 3 ý trờn u ỳng.Cõu 5(0,5): Hóy ni cỏc mc thi gian ct A sao cho phự hp vi cỏc s kin ct BA B- 1904- 5/6/19111. Nguyn i Quc ra i tỡm ng cu nc.2. Cuc vn ng Duy tõn Trung Kỡ.3. Thnh lp Hi Duy Tõn.4. Phong tro ụng Du.II/ T lun (7 im):
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề kiểm tra cuối kì 1 2010- 2011 theo cktkn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 2010- 2011 THEO CKTKN

II/ Phần tự luận: Bài 1 : Đặt tính rồi tính. (2 điểm) a, 619.687 + 32.855 b, 877 253 – 284 638 c, 378 x 509 d, 25 648 : 56 Bài 2.: a/ Tính nhanh : (0.5 điểm ) b/ Tìm x: (0,5 điểm)) 215 X 86 + 215 X 12 + 215 + 215 56470 : x = 25 Bài 3: (2 điểm) Một đội công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày thứ hai là 170m đường. a/ Hỏi mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường ?b/ Trung bình mỗi ngày đội đó sửa được bao nhiêu mét đường ? Bài 4( 1,5 điểm). Một hình vuông có cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật, chu vi hình vuông là 64m, diện tích hình chữ nhật là 320m2. Tính diện tích hình vuông và chu vi hình chữ nhật.Bài 4(0,5 điểm).. Vẽ đường thẳng CD vuông góc với đường thẳng AB.BAHướng dẫn chấm môn toán lớp 4I/ Phần trắc nghiệm( 3 điểm) Mỗi ý đúng 0,5 điểmCâu 1 2 3 4 5 6ý B A C B C AII/ Phần tự luận( 7 điểm)Bài1: Đặt tính rồi tính ( 2 điểm) a, 619.687 + 32.855 b, 877 253 – 284 638 c, 378 x 509 d, 25 648 : 56 a, 619.687 b, 877 253 c, 378 d, 25 648 56
Xem thêm

6 Đọc thêm

ĐỀ ÔN TẬP T9 KÌ 1- 2010-2011

ĐỀ ÔN TẬP T9 KÌ 1 2010 2011

a) Rút gọn P;b) Tìm x để P < 0; c) Tính P, biết x = 6 + 25Bài 2: Cho hàm số y = (m + 2)x + m (d)a) Tìm m để đồ thị hàm số (d) là đờng thẳng đi qua điểm A(1; - 2).b) Tìm m để đờng thẳng (d) song song với đờng thẳng y = 3x + 2c) Chứng minh rằng đờng thẳng (d) luôn đI qua một điêmt cố định với mọi giá trị của m. Hãy tìm tọa độ của điểm cố định đó.Bài 3: Cho đờng tròn (O; R) và một điểm I thuộc đờng kính AB(I khác A, khác O) sao cho AI < IB. Qua I kẻ dây CD vuông góc AB, trên CD lấy điểm E bất . Tia AE cắt đờng tròn tại F. Chứng minh rằng:a) AE. AF = AI.ABb) AC2 = AE.AFc) ACD = AFCd) Tìm vị trí của điểm I trên đờng kính AB để chu vi của OIC đạt giá trị lớn nhất.đề 2Bài 1: Cho biểu thức P =
Xem thêm

3 Đọc thêm

KH kì I, 2010-2011

KH KÌ I, 2010-2011

lượng các bộ môn thuộc tổ quản lý còn thấp - Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, hoàn cảnh của tổ và kết quả đạt được trongnăm trước, tổ đề ra kế hoạch như sau:II) KẾ HOẠCH1. Công tác chính trị tư tưởng- Quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác GD&ĐT, quán triệttinh thần chỉ thị 32/2006/CT – BGD&ĐT về việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, nghịquyết của chi bộ, nhà trường về việc đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy nhằm nângcao chất lượng dạy và học.- Tiêp tục hưởng ứng tích cực và có hiệu quả các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấmgương đạo đức Hồ Chí Minh ”, cuộc vận động hai không với 4 nội dung do Bộ GD&ĐT phátđộng Nhằm “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, “Nói khôngvới vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm chỗ”, thi đua thực hiện phong trào XDtrường học thân thiện, học sinh tích cực. Nghiêm túc thực hiện các chủ trương đường lối, chínhsách của Đảng và pháp luật của nhà nước.- 100% giáo viên trong tổ có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, lành mạnh. Tham giađầy đủ các hoạt động chính trị, các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cũng như các đợt học nghịquyết của Đảng bộ các cấp, tham gia thường xuyên các hoạt động phong trào do nhà trường, địaphương và cấp trên tổ chức. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ tốt.2. Công tác chuyên môn: * Đối với GV:- 100% giáo viên Thực hiện tốt quy chế chuyên môn, đảm bảo ngày giờ công, thực hiện cóhiệu quả phong trào thi đua “Hai tốt” như thao giảng, chuyên đề, thanh tra kiểm tra… trong tổ.Thường xuyên dự giờ thăm lớp trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, tham gia sử dụng có hiệu quả đồdùng trong các tiết dạy. Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm.- Thực hiện nghiêm túc chương trình, thời khóa biểu, tổ chức tốt PT thi đua “ Hai tốt” trong tổchuyên môn.- Tích cực đổi mới phương pháp, thực hiện giờ dạy một cách sinh động, tạo hứng thú tronghọc tập cho các em nhưng đồng thời bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng. Tích cực áp dụng CNTTvào hoạt động soạn giảng.
Xem thêm

4 Đọc thêm

lich kiem tra HKI [1].10.doc

LICH KIEM TRA HKI [1].10

UBND THỊ TRẤN THỨ 11 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTrường THCS Thò trấn thứ 11 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số : 02 /TB.KTHKIITHÔNG BÁO( V/v kiểm tra học kỳ I và sơ kết năm học: 2010- 2011)- Căn cứ vào biên chế năm học : 2010- 2011 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo.- Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo Dục & Đào Tạocủa nhà trường và lòch kiểm tra học kỳ I của Phòng Giáo Dục & Đào Tạo .- Nay nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I và sơ kết năm học nhưsau :I - Đề kiểm tra, coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra HK I :1 - Nội dung đề kiểm tra và hình thức đề kiểm tra : Đề kiểm tra các môn sẽ có cácyêu cầu kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành củahọc sinh trong phạm vi môn học được qui đònh trong kế hoạch dạy học. Căn cứ vào hướngdẫn số 130 của Sở Giáo Dục & Đào và công văn số 287 của Phòng Giáo Dục &Đào Tạotạo áp dụng cho năm học 2010-2011: Giáo viên dạy môn nào ra đề môn đó ( hoặc do nhàtrường phân công ra theo từng bộ môn cho phù hợp ) Đối với mơn tiếng Anh hình thức trắcnghiệm 4 lựa chọn a,b,c,d tỷ lệ số câu hỏi này trong đề kiểm tra chiếm 50% và xáo trộn cấuhỏi để đảm bảo 2 HS ngồi gần nhau khơng giống nhau. Các môn khác hình thức tự luận.Các môn ra đề đều phải có ma trận và đáp án kèm theo. gửi cho nhà trường để tổ duyệt đềcủa nhà trường xem xét tổng hợp ra đề chung cho các bộ môn ở từng khối lớp ; Chươngtrình ra đề thi từ tuần lễ 1 đến tuần lễ 18 của năm học ; Giáo viên nộp đề thi chậm nhất làngày 2/12/10. Đề ra đánh máy vi tính rõ ràng ( nộp qua thư mục USB)…2- Lòch kiểm tra học kỳ I năm học : 2010 - 2011 các môn như sau : Khối 6+9 kiểm tra buổi sáng ; 7+8 buổi chiều Ngày ,tháng nămMôn Thời gian Giờ bắt đầu làm bàiSáng 13/12 /10
Xem thêm

4 Đọc thêm

Bộ đề ôn Toán kì I 2010-2011

BỘ ĐỀ ÔN TOÁN KÌ I 2010 2011

xx. Tìm hệ số của số hạng chứa 4x.Câu III: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB và I là trung----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tổ: Tốn-Ngoại Trường THPT Tử Đà.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- điểm của AB. Lấy điểm M trên đoạn AD sao cho: AD = 3AM. 1. Đường thẳng qua M song song với AB cắt CI tại J. Chứng minh: Đường thẳng JG song song mặt phẳng (SCD). 2. Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (MGJ) là hình gì? Giải thích.Câu IV. a. Cho cấp số cộng ( )nuvới1 5= −nu n. Xác định năm số hạng đầu tiên của cấp số cộng trên. b. Xác định số hạng đầu tiên và cơng sai của cấp số cộng sau: 7 32 78
Xem thêm

6 Đọc thêm

Gián án kkr hoach thi GVDG áâp trường

GIÁN ÁN KKR HOACH THI GVDG ÁÂP TRƯỜNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC GÍA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH BAN TỔ – GIÁM KHẢO CHỨC HỘI THI “GIÁO VIÊN DẠY GIỎI”CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 20102011Số tt Họ và tên Chức vụ Phân công1 NGỤY VĂN CHIÊM Hiệu trương Trưởng ban2 QUẢNG ĐẠI VĨNH Phó hiệu trưởng Phó ban3 PHÚ SANG GV- TKHĐ Thư ký4 ỨC MINH THỊ KIM CHI CTCĐ Thành viên5 ĐỖ BÌNH HOÀ GV- TTND Thành viên6 TRƯNG VĂN TIỀN Tổ trưởng K1+2 Thành viên7 ĐỔNG HUY CƯỜNG Tổ trưởng K 3+4+5 Thành viên8 QUẢNG LƯU NHÃ QUỲNG Văn phòng Thành viên9 LÂM THỊ HỒNG PHƯNG Kế toán Thành viên10 MA NĂNG CANH Bảo vệ Thành viênDuyệt của Hiệu trưởng Giá, ngày 08 tháng 11 năm 2010Người lập
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 TOÁN 12 (2010-2011)

ĐỀ KIỂM TRA KÌ 1 TOÁN 12 (2010-2011)

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢNG TRỊTRƯỜNG THPT LAO BẢOĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 20102011MÔN: TOÁN – Khối 12Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đềI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)Câu 1: (3,0 điểm) Cho hàm số 13++=xxy, (C)1) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.2) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có tung độ y = 2. Câu 2: (1,5 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: 3 212 3 13y x x x= − + + trên đoạn [-1;2].Câu 3: (2,5 điểm) Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên 2a.1) Tính thể tích của khối chóp.2) Xác định tâm và bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp trên.3) Tính diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu ngoại tiếp khối chóp trên.II. PHẦN TỰ CHỌN (3,0 điểm)
Xem thêm

4 Đọc thêm

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2010-2011

ĐỀ THI GIỮA KÌ 2010-2011

KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 20102011Môn: Toán lớp 4Thời gian: 60 phút (không kể thời gian giao đề)Họ và tên học sinh:……………………… Họ, tên, chữ ký người coi thi:Lớp:…………………………………….. …………………………….Điểm: Bằng số……..Bằng chữ…………. Họ, tên, chữ ký người chấm thi ………………………………………… ………………………………Câu 1: ( 1,5điểm )a) Đọc số: 27 643 588…………………………………………........................ ………………………………………………………… b)Viết số: Một trăm sáu mươi hai triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm linh chín:……………………………………………………………………………….Câu 2 (2 điểm) Viết chữ số thích hợp vào ô trốnga, 859 67 859 167 c,609 608 609 60 b, 4 2 037 482 037 d,264 309 = 64 309Câu 2 (1,5 điểm) a, 800kg = ….. tạ b, 2 phút 30 giây = …….giâyCâu 4 (2 điểm) Đặt tính rồi tínha,518946 + 25291; ………………….………………….…………………………………… b, 267345 + 31925;………………….………………….…………………………………… c, 435260 – 82735;
Xem thêm

8 Đọc thêm

đề thi kì I 2010-2011

ĐỀ THI KÌ I 2010 2011

Đề 3.A. BÀI KIỂM TRA ĐỌCI.Đọc thầm và làm bài tập (5 điểm) Đọc bài văn sau: Phía sau làng tôi có một con sông lớn chảy qua. Bốn mùa sông đầy nước. Mùa hè,sông đổ lượng phù sa với những cơn lũ dâng đầy. Mùa thu, mùa đông, những bãi cát nonnổi lên, dân làng tôi thường xới đất trỉa đỗ, tra ngô, kịp gieo trồng một vụ trước khinhững con lũ những năm sau đổ về.Tôi yêu con sông vì nhiều lẽ, trong đó một hình ảnh tôi cho là đẹp nhất, đó lànhững cánh buồm.Có những ngày nắng đẹp trời trong, những cánh buồm xuôi ngượcgiữa dòng sông phẳng lặng. Có cánh màu nâu như màu áo của mẹ tôi.Có cánh màu trắngnhư màu áo chị tôi.Có cánh màu xám bạc như màu áo bố tôi suốt ngày vất vã trên cánhđồng. Những cánh buồm đi như rong chơi, nhưng thực ra nó đang đẩy con thuyền chởđầy hàng hoá. Từ bờ tre làng, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi .Lá cờ nhỏtrên đỉnh cột buồm phất phới trong gió như bàn tay tí xíu vẫy vẫy bạn trẻ chúng tôi. Cònlá buồm thì căng phồng như ngực người khổng lồ đẩy thuyền đi đến chốn về đến nơi, mọingã mọi miền, cần cù, nhẫn nại, suốt năm, suốt tháng bất kể ngày đêm .Những cánh buồm chung thuỷ cùng con người, vượt qua bao sóng nước, thời gian.Đến nay, đã có những con tàu to lớn, có thể vượt biển khơi. Những cánh buồm vẫn sốngcùng sông nước và con người.Đánh dấu x vào ô trống trước ý trả lời đúng:Câu 1/ Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên.a. Làng tôib. Những cánh buồmc. Quê hươngCâu 2/ Suốt bốn mùa, dòng sông có đặc điểm gì? a. Nước sông đầy ắp b. Những cơn lũ dâng đầyd. Dòng sông đỏ lượng phù sa.Câu 3/Trong câu : “Từ bờ tre làng tôi, tôi vẫn gặp những cánh buồm lên ngược về xuôi’’ có mấy cặp từ trái nghĩa.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Đề Thi Lịch sử New(Chuẩn)8

ĐỀ THI LỊCH SỬ NEW(CHUẨN)8

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ KIỂM TRA TIẾT 52 – NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8 (CHUẨN) Thời gian làm bài 45’ ĐỀ CHÍNH THỨCI/ Trắc nghiệm (3điểm): Hãy lựa chọn đáp án đúng nhấtCâu 1(0,5đ): Nguyên nhân chủ yếu khiến cho các đề nghị cải cách ở nước ta không được thực hiện A. Các đề nghị cải cách lẻ tẻ, rời rạc.B. Các đề nghị cải ách chưa đề cập đến các mâu thuẫn của xã hội Việt Nam.C. Nhà nguyễn bảo thủ, bất lực.D. Thực dân Pháp koong cho thực hiện.Câu 2(0,5đ): Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta sau khi đãA. Căn bản hoàn thành công cuộc bình định bằng quân sự.B. Mua chuộc được nhà Nguyễn.C. Nhân dân ta không đấu tranh nữa. D. Cả 3 ý trên đều đúng.Câu 3(0,5đ): Thực dân Pháp tăng cường xây dựng hệ thống đường giao thông ở nước ta đểA. Phục vụ đi lại của chúng và nhân dân. B. Phục vụ việc giao lưu giữa các vùng.C. Tăng cường việc bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh. D. Ý A và C.Câu 4(0,5đ): Để nắm độc quyền thị trường Việt Nam, Pháp làm gì?A. Bắt nhân ta mua hàng của chúng.B. Đánh thuế cao vào hàng của nước khác nhập vào nước ta.C. Đánh thuế nhẹ vào hàng sản xuất tại Việt Nam. D. Cả 3 ý trên đều đúng.Câu 5(0,5đ): Hãy nối các mốc thời gian ở cột A sao cho phù hợp với các sự kiện ở cột BA B- 1904- 5/6/19111. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.2. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.3. Thành lập Hội Duy Tân.4. Phong trào Đông Du.II/ Tự luận (7 điểm):
Xem thêm

2 Đọc thêm

NỘI DUNG THI GIÁO VIÊN GIỎI

NỘI DUNG THI GIÁO VIÊN GIỎI

NỘI DUNG HƯỚNG DẪNGIÁO VIÊN NGHIÊN CỨU CÁC CÔNG VĂN ĐỂ DỰ THIGIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG HUYỆN, NĂM HỌC 2010-20111. Làm bài thi viết:- Trắc nghiệm: (7 điểm).- Tự luận, tỷ lệ: (3 điểm).- Thời gian: 90 phút. 2. Nội dung thi:- Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;- Quyết định số 32/2005/QĐ/BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của BộGD&ĐT Quyết định về việc Ban hành Qui chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩnquốc gia; - Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáodục – Đào tạo quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học;- Kế hoạch số 29/KH-GD ngày 25/8/2010 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Hảikế hoạch thời gian thực hiện chương trình-Quy định nền nếp chuyên môn cấp Tiểu học,năm học 2010-2011;- Kế hoạch số 32/KH-GD ngày 25/8/2010 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Hảikế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục Tiểu học.3. Cấu trúc đề:Phần 1: 7 điểm (14 câu trắc nghiệm).Phần tự luận: 3 điểm (02 câu).Phòng GD&ĐT huyện Đông Hải gợi ý Hiệu trưởng các trường Tiểu học hướngdẫn giáo viên nắm chắc các nội dung dự thi “giáo viên dạy giỏi” vòng huyện cấp Tiểuhọc, năm học 2010-2011.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐỀ THI LS LỚP 8 HKII_CHUẢN

ĐỀ THI LS LỚP 8 HKII_CHUẢN

PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ KIỂM TRA TIẾT 52 – NĂM HỌC 2009-2010 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ MÔN: LỊCH SỬ - LỚP 8 (CHUẨN) Thời gian làm bài 45’ ĐỀ CHÍNH THỨCI/ Trắc nghiệm (3điểm): Hãy lựa chọn đáp án đúng nhấtCâu 1(0,5đ): Nguyên nhân chủ yếu khiến cho các đề nghị cải cách ở nước ta không được thực hiện A. Các đề nghị cải cách lẻ tẻ, rời rạc.B. Các đề nghị cải ách chưa đề cập đến các mâu thuẫn của xã hội Việt Nam.C. Nhà nguyễn bảo thủ, bất lực.D. Thực dân Pháp koong cho thực hiện.Câu 2(0,5đ): Thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở nước ta sau khi đãA. Căn bản hoàn thành công cuộc bình định bằng quân sự.B. Mua chuộc được nhà Nguyễn.C. Nhân dân ta không đấu tranh nữa. D. Cả 3 ý trên đều đúng.Câu 3(0,5đ): Thực dân Pháp tăng cường xây dựng hệ thống đường giao thông ở nước ta đểA. Phục vụ đi lại của chúng và nhân dân. B. Phục vụ việc giao lưu giữa các vùng.C. Tăng cường việc bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh. D. Ý A và C.Câu 4(0,5đ): Để nắm độc quyền thị trường Việt Nam, Pháp làm gì?A. Bắt nhân ta mua hàng của chúng.B. Đánh thuế cao vào hàng của nước khác nhập vào nước ta.C. Đánh thuế nhẹ vào hàng sản xuất tại Việt Nam. D. Cả 3 ý trên đều đúng.Câu 5(0,5đ): Hãy nối các mốc thời gian ở cột A sao cho phù hợp với các sự kiện ở cột BA B- 1904- 5/6/19111. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.2. Cuộc vận động Duy tân ở Trung Kì.3. Thành lập Hội Duy Tân.4. Phong trào Đông Du.II/ Tự luận (7 điểm):
Xem thêm

2 Đọc thêm

Gián án BCSK NỮ CÔNG kì 1-2011

GIÁN ÁN BCSK NỮ CÔNG KÌ 1-2011

- Số cháu tàn tật : 0 cháu- Kết quả hoạt động chăm sóc các cháu : 61 cháu- Thưởng kết quả học tập: Học sinh giỏi : 14 cháu; Học sinh tiên tiến:24 cháu,tổng số tiền thưởng 1.200.000đ- Chăm sóc các cháu tàn tật, hồn cảnh khó khăn: 0 cháu, tổng số tiền : 0- Tổ chức vui chơi cho các cháu nhân dịp QTTN 1/6 : 61, tổng số tiền 1.160.000đ III) Kết quả bình xét thi đua:- Số chị em đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường - Đảm việc nhà ”cấp trường : 40 chị.- Số chị em được đề nghị khen thưởng trong năm : 8 chị (Cấp cơ sở thưởng)- Số nữ đạt lao động tiến : 24 chị - Số nữ đạt danh hiệu CSTĐ : Cấp cơ sở 14 chị. IV) Kết quả các hoạt động khác:- Tổ chức cho chị em đi tham quan Nha Trang nhân ngày 8/3 ( 02 ngày), CĐCShỗ trợ 2.500.000 đ.- Tổ chức sinh hoạt cho H/s nữ tồn trường do nữ cơng tổ chức khoảng 600emnhằm giáo dục cách ứng xử, quan niệm tình bạn, tình u, vệ sinh em gái và các chunđề về nội trợ, về hạnh phúc gia đình và ni con khỏe cho 53 chị em.- Tổ chức giao lưu bóng chuyền nữ trong các tổ nhân dịp kỷ niệm 30/4 và 1/5… V) Kiến nghị, đề xuất: Đề nghị mở lớp tập huấn nữ cơng cho cán bộ nữ cơng CĐCSTrên đây là kết quả hoạt động của PT nữ công năm học 2007-2008 của CĐ THCS Buôn Trấp, trong quá trình hoạt động cũng như làm báo cáo vẫn còn nhiều thiếu sót rất mong nhận được sự góp ý chỉ đạo của CĐGD huyện và các công đoàn viên. Buôn Trấp, ngày 27 tháng 5 năm2008 Phụ trách nữ công Xác nhận của BCHCĐ Nguyễn Thò Thu Huyền Nguyễn Thò Khiên
Xem thêm

4 Đọc thêm

NỘI DUNG THI GIÁO VIÊN DAY GIỎI

NỘI DUNG THI GIÁO VIÊN DAY GIỎI

NỘI DUNG HƯỚNG DẪNGIÁO VIÊN NGHIÊN CỨU CÁC CÔNG VĂN ĐỂ DỰ THIGIÁO VIÊN DẠY GIỎI VÒNG HUYỆN, NĂM HỌC 2010-20111. Làm bài thi viết:- Trắc nghiệm: (7 điểm).- Tự luận, tỷ lệ: (3 điểm).- Thời gian: 90 phút. 2. Nội dung thi:- Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGDĐTngày 31 tháng 8 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;- Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;- Quyết định số 32/2005/QĐ/BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của BộGD&ĐT Quyết định về việc Ban hành Qui chế công nhận trường Tiểu học đạt chuẩnquốc gia; - Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2010 của Bộ Giáodục – Đào tạo quy định đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học;- Kế hoạch số 29/KH-GD ngày 25/8/2010 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Hảikế hoạch thời gian thực hiện chương trình-Quy định nền nếp chuyên môn cấp Tiểu học,năm học 2010-2011;- Kế hoạch số 32/KH-GD ngày 25/8/2010 của Phòng GD&ĐT huyện Đông Hảikế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011 đối với giáo dục Tiểu học.3. Cấu trúc đề:Phần 1: 7 điểm (14 câu trắc nghiệm).Phần tự luận: 3 điểm (02 câu).Phòng GD&ĐT huyện Đông Hải gợi ý Hiệu trưởng các trường Tiểu học hướngdẫn giáo viên nắm chắc các nội dung dự thi “giáo viên dạy giỏi” vòng huyện cấp Tiểuhọc, năm học 2010-2011.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem thêm

1 Đọc thêm

Đề hay không phải là đề khó docx

ĐỀ HAY KHÔNG PHẢI LÀ ĐỀ KHÓ DOCX

Đề hay không phải là đề khó tuyển sinh ĐH 2010 đã trôi qua, nhìn chung đề thi của từng môn trong đợt tuyển sinh này đều được dư luận đánh giá cao, trong đó môn hóa có những điểm mới rất rõ nét, đó là đã xuất hiện các dạng bài mới, không hỏi theo lối sáo mòn, khiến thí sinh phải có tư duy năng động mới bắt kịp nhịp độ của đề, còn bằng không sẽ bị cuốn trôi theo dòng thời gian vốn ít ỏi của các môn thi. Nói rằng đề hóa năm nay hay hơn những năm trước, là điều không một giáo viên nào phủ nhận. Hay ở đây, nghĩa là hầu hết các câu hỏi đều có sự đầu tư thỏa đáng. Ở phần lí thuyết, có thể kể đó là các câu 1; 18; 31; 46; 57 (mã đề 815, khối A) hoặc các câu 4; 16; 17; 29; 31; 32; 43; 47; 53; 58; 60 (mã đề 174, khối B). Với các câu này, học thuộc lòng không đủ giúp thí sinh chọn đáp án đúng, vì các câu hỏi ở đây đòi hỏi thí sinh phải có kĩ năng phân tích, tổng hợp vấn đề. Ví dụ với câu 43 (mã đề 174, khối B): “Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng để điều chế 4-metylpentan 2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to)” thì rõ ràng câu hỏi yêu cầu thí sinh phải vận dụng được các kiến thức về danh pháp, về tính chất hóa học của ancol; xeton; về đồng phân thì mới trả lời đúng được số chất là 5 (2 ancol và 3 xeton). Trong phần bài tập tính toán, có những câu thoạt nhìn khá đơn giản, vì giả thiết không rườm rà, phức tạp nhưng để chọn được đáp án đúng thì lại là chuyện không dễ. Đó mới thực sự là những câu hỏi hay, phù hợp với tính chất của kì thi trắc nghiệm, và quan trọng hơn là của cả thời
Xem thêm

2 Đọc thêm

Cùng chủ đề