KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI: TIẾNG ANH PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011 MÔN THI: TIẾNG ANH PDF":

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 7 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 7 (2010-2011) CÓ ĐÁP ÁN

0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đCâu 2 Câu 3Câu 4*Đoản kết, tương trợ : Là sự thông cảm, chia sẽvà việc làm cụ thểgiúp nhau khi gặp khó khăn*Nếu em là Thuỷ em sẽ giúp trung ghi lại bài, thăm hỏi đông viên bạn Gia đình văn hoá : Là gia đình hoà thuận, hạnh phúc tiến bộ, thực hiện kế hoạc hoá gia đình, đoàn kết xóm giềng và làm tốt nghĩa vụcông dân*Tham gia xây dựng gia đình văn hoá : là học sinh cần phải -Chăm ngoan, học giỏi vâng lời thầy cô giào, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ thương yêu anh chị em .-Không đua đòi ăn chơi, không làm điều tổn hại đến danh dự gia đình *Tự tin : Là tin tưởng vào khả năng của bản thâ, chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định và hành động một cách chắc chắ, không hoang mang dao động .*Những biểu hiện tínhtự tin : -Không lệ thuộc, dựa dẩm vào người khác… -Tự quyết định công việc của mình*Hướng rèn luyện tính tự tin : -Phải chủ động, tự giác trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động tập thể -Cần khắc phục tính rụt rè, tự ti, dựa dẩm, ba phải 1đ
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN SINH HỌC

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2011 MÔN SINH HỌC

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2011Môn thi : Sinh học (Mã đề 385) ------------I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)Câu 1: Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Cho cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa lai với cây cà chua tứ bội có kiểu gen Aaaa. Cho biết các cây tứ bội giảm phân đều tạo giao tử 2n có khả năng thụ tinh, tính theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu hình ở đời con làA. 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. B. 35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.C. 3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng. D. 1 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng.Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về tiến hóa nhỏ ?A. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong phạm vi phân bố tương đối hẹp, trong thời gian lịch sử tương đối ngắn.B. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, đưa đến sự hình thành loài mới.C. Tiến hóa nhỏ có thể nghiên cứu được bằng thực nghiệm.D. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của loài gốc để hình thành các nhóm phân loại trên loài.Câu 3: Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen nhưng làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng tăng dần tỉ lệ đồng hợp tử và giảm dần tỉ lệ dị hợp tử?A. Chọn lọc tự nhiên. B. Giao phối gần. C. Di – nhập gen. D. Đột biến.Câu 4: Ở người, tính trạng thuận tay phải hay thuận tay trái do một gen có 2 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định, tính trạng tóc quăn hay tóc thẳng do một gen có 2 alen nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường khác quy định. Trong trường hợp không xảy ra đột biến mới, tính theo lí thuyết, số loại kiểu gen tối đa có thể có về 2 tính trạng trên trong quần thể người làA. 27. B. 9. C. 18. D. 16.Câu 5: Trong kĩ thuật chuyển gen, các nhà khoa học thường chọn thể truyền có gen đánh dấu đểA. tạo điều kiện cho enzim nối hoạt động tốt hơn.B. dễ dàng chuyển ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.C. giúp enzim giới hạn nhận biết vị trí cần cắt trên thể truyền.D. nhận biết các tế bào đã nhận được ADN tái tổ hợp.Câu 6: Ở đậu thơm, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng tham gia quy định theo kiểu tương tác bổ sung. Khi trong kiểu gen đồng thời có mặt cả 2 gen trội A và B thì cho kiểu hình hoa đỏ thẫm, các kiểu gen còn lại đều cho kiểu hình hoa trắng. Cho biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu
Xem thêm

4 Đọc thêm

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hay

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hay

Đề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hayĐề thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 rất hay
Xem thêm

Đọc thêm

Kiểm Tra Học Kỳ I Năm học 2010-2011 - Mã đề 489 ppt

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011 - MÃ ĐỀ 489 PPT

HKI – 12 NC 1 UBNDTINH TIEN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỜ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Kiểm Tra Học Kỳ I - Năm học 2010-2011 Môn ANH VĂN Lớp 12 hệ Nâng Cao Thời gian làm bài:60 phút, không kể thời gian giao đề ( đề thi gồm 04 trang ) Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 5: Laurence Sterne was an Irishman who spent the greater part of his life as a clergyman in England.The following extract is about a journey of his through France. One evening, being away from any town, he was glad to see a house, a short distance from the road. It was a little farmhouse surrounded with a vineyard and a cornfield. It was about eight in the evening when I got to the house. The family consisted of an old gray-headed man and his wife with five or six sons and sons-in-law, and their several wives, and a group of cheerful children. They were all sitting together to their evening meal. The old man rose up to meet me, and with a respecful cordiality invited me to sit down at the table. So I sat down at once like a son of the family. And to invest myself in the character of a son as quickly as I could, I instantly borrowed the old man’s knife, and, taking a loaf, cut myself a heavy portion. And, as I did so, I saw a testimony in every eye, not only of an honest welcome, but of a welcome mixed with thanks that I had not seemed to doubt it. When supper was over, the old man gave a knock on the table with the handle of his knife, to bid them prepare for the dance. The moment the signal was given, the women and
Xem thêm

4 Đọc thêm

11 THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM 2016 CỦA 10 QUẬN HÀ NÔI

11 THI HỌC KỲ 1 MÔN TOÁN LỚP 9 NĂM 2016 CỦA 10 QUẬN HÀ NÔI

11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nôi11 Thi Học kỳ 1 môn Toán lớp 9 năm 2016 của 10 Quận Hà Nội
Xem thêm

Đọc thêm

Ôn cao học Đề cương môn Kinh tế học potx

ÔN CAO HỌC ĐỀ CƯƠNG MÔN KINH TẾ HỌC POTX

được các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học để: (i) Hoàn thành các bài tập, các câu hỏi về kinh tế học; (ii) Hiểu bản chất nhiều vấn đề trong từng bài tập, từng câu hỏi về kinh tế học. Yêu cầu Kinh tế học là môn học mang tính thực tiễn và phân tích. Học viên không thể đạt được mục tiêu của môn học bằng cách cố gắng thuộc lòng hay nhồi nhét kiến thức vào những phút cuối trước ngày thi. Vì vậy, trong suốt quá trình học, học viên cần nỗ lực để hiểu các khái niệm, nguyên lý, và công cụ của kinh tế học vi mô. Khả năng này đòi hỏi học viên phải đọc giáo trình, bài giảng, làm bài tập thường xuyên. Môn học được xây dựng với một cấu trúc chặt chẽ và thống nhất, trong đó các khái niệm mới được xây dựng trên các khái niệm cũ, nội dung các chương sau sử dụng kiến thức nền của các chương trước. Do vậy, học viên phải học tập một cách liên tục và ôn tập thường xuyên. Nhiệm vụ của học viên là tham dự lớp đầy đủ đối với tất cả buổi giảng chính và thảo luận tình huống, đọc kỹ tài liệu yêu cầu trước khi đến lớp, tích cực tham gia thảo luận và hoàn tất bài tập theo yêu cầu. Cấu trúc chương trình Kinh tế học vi mô: Lý thuyết: 8 buổi/ Bài tập: 4 buổi Kinh tế học vĩ mô: Lý thuyết: 8 buổi/ Bài tập: 4 buổi Giáo trình  Tài liệu ôn thi cao học  Tài liệu do trung tâm phát  Giáo trình Kinh tế vi mô  Giáo trình Kinh tế vĩ mô Khái quát nội dung Kinh tế vi mô Chương I: Nhập môn về kinh tế học Chương II: Cầu, cung và giá thị trường
Xem thêm

2 Đọc thêm

Kiểm tra học kỳ II môn tiếng anh 2012 2013 lớp 6 TH tân châu

KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH 2012 2013 LỚP 6 TH TÂN CHÂU

Kiểm tra học kỳ II môn tiếng anh 2012 2013 lớp 6 TH tân châu Kiểm tra học kỳ II môn tiếng anh 2012 2013 lớp 6 TH tân châu Kiểm tra học kỳ II môn tiếng anh 2012 2013 lớp 6 TH tân châu Kiểm tra học kỳ II môn tiếng anh 2012 2013 lớp 6 TH tân châu Kiểm tra học kỳ II môn tiếng anh 2012 2013 lớp 6 TH tân châu Kiểm tra học kỳ II môn tiếng anh 2012 2013 lớp 6 TH tân châu Kiểm tra học kỳ II môn tiếng anh 2012 2013 lớp 6 TH tân châu

4 Đọc thêm

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng việt lớp 1
Xem thêm

Đọc thêm

de cuong on thi hk1

DE CUONG ON THI HK1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ I – năm học 2010-2011MÔN: CÔNG NGHỆ KHỐI 1OI.Tóm tắt nội dung:Khảo nghiệm giống cây trồngGiống cây trồng trong sản xuất nông, lâm nghiệpỨng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệpSản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệpMột số tính chất cơ bản của đất trồngSử dụng và bảo vệ đất nông, lâm nghiệpBiện pháp cải tạo và sử dụng một số loại đất trồng chủ yếuSử dụng và sản xuất phân bónĐặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thường dùng Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất phân bón.Bảo vệ cây trồngĐiều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồngPhòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồngII.Một số câu hỏi tham khảo:1. Vì sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa giống mới vào sản xuất?2. Vẽ và giải thích sơ đồ quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn?3.Nuôi cấy mô tế bào là gì? Cơ sở khoa học của nuôi cấy mô tế bào? Trình bày ý nghĩa và quy trình nuôi cấy mô tế bào?4. Keo đất có cấu tạo như thế nào? Từ đó cho biết đất có những tính chất cơ bản gì?
Xem thêm

3 Đọc thêm

De thi danh gia Nang Luc 2016 (Luyen thi dai hoc 2016)

DE THI DANH GIA NANG LUC 2016 (LUYEN THI DAI HOC 2016)

Môn văn là môn học vô cùng quan trọng trong tất cả các bậc học, cấp học, là môn thi hiển nhiên, bắt buộc, cần có trong tất cả các kỳ thi cuối kỳ, tốt nghiệp, đặc biệt đối với những bạn chọn khối C, khối D để thi đại học thì việc học tốt môn văn càng trở nên quan trọng và thiết thân hơn bao giờ hết. Trong thực tế, không ít bạn sai lầm khi suy nghĩ rằng môn văn là môn học thiên về năng khiếu nên những bạn không có năng khiếu sẽ không thể học và làm bài thi tốt đối với môn này. Sự thật không hoàn toàn như thế, tất nhiên môn học này sẽ là lợi thế của những bạn có năng khiếu về văn chương, tuy nhiên năng khiếu chỉ là một phần thôi đấy, nếu bạn có cách học tốt môn văn, có quyết tâm chinh phục môn học này, có sự kiên trì, nhẫn nại cần thiết thì việc học tốt môn văn càng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.
Xem thêm

113 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 8 (2010-2011)

ĐỀ THI HỌC KỲ I GDCD 8 (2010-2011)

PGD- ĐT: CẦU KÈ ĐỀ THI HỌC KỲ I-NH:2010-2011TRƯỜNG THCS THÔNG HOÀ MÔN:GDCD-LỚP 8 Câu 4: (2,5 điểm)Thế nào là biết tôn trọng người khác ? Nêu 2 viêc làm của bản thân em thể hiện tôn trọng người khác ? Cầu 2: (2,5 điểm)a/ Pháp luật là gì ?b/ Bản nội quy của nhà trường ,những quy định cùa một cơ quan có thể coi làpháp luật được không ? tại sao ?Câu 3 (2,5 điểm)Tình bạn trong sáng lành mạnh có những đặc điểm gì ? Em sẽ làm gì ở vào mỗi tình huống sau:-Có người rủ em hút thuốc lá ?-bạn em phê bình em ?Câu 4:(2,5 điểm)a/ Pháp luật nước ta có quy định gì về quyền và nghĩa vụ của con, cháu đối với cha mẹ, ông bà ?b/Sơn sinh ra trong một gia đình giàu cóvà là con một nên bố mẹ rất chiều chuộng va thoả mãn mọi đòi hỏi của. Sơn đua đòi ăn chơi,hút thuốc lá rồi bị nghiện ma tuý….Theo em, ai là người có lỗi trong việc này ? Vì sao ?…..Hết….. HƯỚNG DẨN CHẤM BÀI THI HỌC KỲ INĂM HỌC:2010-2011MÔN:GDCD - LỚP 8 CÂU NỘI DUNG ĐIỂMCâu 1Câu 2
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái Thụy

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái Thụy

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái ThụyĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Thái Thụy
Xem thêm

Đọc thêm

Bí quyết cho những nhân lười học Sử pdf

BÍ QUYẾT CHO NHỮNG NHÂN LƯỜI HỌC SỬ

dịp cọ xát trước khi bước vào kì thi đại học. Nếu học tập thật tốt thì việc bạn trở thành một HS giỏi Sử là không có gì khó cả, đúng không nào! Tóm lại, hãy thật sự đến với môn sử bằng lòng nhiệt huyết và cả trái tim, rồi bạn sẽ nhận được kết quả ngoài sự mong đợi đấy!

3 Đọc thêm

bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 12

BỘ ĐỀ SỬ DỤNG KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 12

Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 10 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 10 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 10 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 10 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 10 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 10

40 Đọc thêm

Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11

BỘ ĐỀ SỬ DỤNG KIỂM TRA HỌC KỲ 2 MÔN TIẾNG ANH LỚP 11

Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 Bộ đề sử dụng kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11

45 Đọc thêm

MA TRẬN ĐỀ THI ĐỀ THI ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ 1 MÔN TIN HỌC LỚP 12

MA TRẬN ĐỀ THI ĐỀ THI ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ 1 MÔN TIN HỌC LỚP 12

Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12 Ma trận đề thi đề thi đáp án thi học kỳ 1 môn tin học lớp 12
Xem thêm

8 Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình Dương

Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình Dương

Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình DươngĐề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh lớp 6 tỉnh Bình Dương
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn Quản

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn Quản

Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn QuảnĐề kiểm tra học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Hớn Quản
Xem thêm

Đọc thêm

Đề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải Dương

Đề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải Dương

Đề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải DươngĐề thi môn Toán lớp 6 học kỳ 2 THCS An Châu TP Hải Dương
Xem thêm

Đọc thêm

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu Thành

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu Thành

Đề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu ThànhĐề kiểm tra học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 6 huyện Châu Thành
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề