NGHIÊN CỨU ĐỘ NGƯNG TẬP TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU CAN THIỆP ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ĐỘ NGƯNG TẬP TIỂU CẦU Ở BỆNH NHÂN TRƯỚC VÀ SAU CAN THIỆP ĐẶT STENT ĐỘNG MẠCH VÀNH":

Tài liệu Chương trình nâng cao kỹ năng kinh doanh ppt

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO KỸ NĂNG KINH DOANH PPT

2 chuyến thăm Việt Nam điều tra hiệu quả khóa thực tập: Năm 2006 1. Ai có thể tham gia chương trình Thực tập Nâng cao Kỹ năng Kinh doanh (School of Excellence)? • T ất cả hội viên của Hiệp Hội Doanh nghi ệp Bỉ Luxembourg (BeluxCham) hoặc các cá nh ân, công ty Bỉ, Luxembourg muốn trở thành hội viên của BeluxCham và cam kết (sau khi đã đóng hội phí) trở thành hội viên trong suốt thời gian thực tập • Tất cả các hội viên của Hiệp Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam với điều kiện trở thành hội viên của BeluxCham - Hội viên Liên Kết Doanh nghiệp (Associate Corporate membership). 2. Cá nhân nào sẽ được tuyển chọn cho chương trình thực tập? Số lượng hồ sơ đăng ký không hạn chế, với điều kiệ n các ứng viê n phải thoả mã n những điều kiện sau: a. Qu ốc t ịch Vi ệt Nam, kh ông qu á 35 tu ổi Belgian Luxembourg Chamber of Commerce School of Excellence IFAPME Internship Rules and Regulations Internship Program 2005 Page : 2 of 3 b. Có bằng Đại học, ưu ti ên ngành kinh t ế, ngoại thương, quản l ý, … c. Biết tiếng Pháp (căn bản) d. Nhi ệt t ình, có thể tham dự khóa thực tậ p trong 6 tuầ n vào kỳ 2 nă m 2005 e. có khả nă ng phá t triể n nghề nghiệp trong công ty f. các ứng viên trong ngành liên kết (bán hàng, tiếp thị, tài chính, ….) có thể đăng ký tham gia
Xem thêm

3 Đọc thêm

Lý luận chung về bảo đảm vật tư cho sản xuất của doanh nghiệp.

LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO ĐẢM VẬT T CHO SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP

các công trình xây dựng. Nếu hoạt động cung ứng vật t không nhịp nhàng, không dự đoán đợc nhu cầu thực tại và tơng lai sẽ dẫn đến đình trệ trong sản xuất, gây thiệt hại và lãng phí rất lớn. đặc điểm của công ty xây dựng là ngoài phải bảo đảm chất lợng công trình còn phải đảm bảo tiến độ thi công theo lịch trình đã định trớc của nhà đầu t. Vì vậy công ty bảo đảm vật t cho sản xuất có vai trò rất quan trọng trong các doanh nghiệp xây dựng.II- Phơng pháp dự trữ vật t hàng hóa của công ty :1- Khái niệm: Dự trữ vật t hàng hoá của công ty là số vật t hàng hoá còn thuộc quyền sở hữu của các cơ sở này, là bộ phận cấu thành TSLĐ của công ty, không phân biệt nó đang đâu.Nh vậy, dự trữ vật t hàng hoá của công ty không bao gồm số vật t hàng hoá mặc dù đang trong kho của cơ sỏ nhng không còn là tài sản của các công ty. Dự trữ vật t hàng hoá trong công ty là tài sản hiện vật của vốn lu động thuộc vốn sản xuất kinh doanh của các đơn vị đó.2- sự hình thành dự trữ vật t hàng hoá công ty:Dự trữ vật t hàng hoá của công ty đợc hình thành một cách khách quan do những nguyên nhân hình thanh dự trữ hàng hoá nói chung của nền kinh tế quốc dân quyết định. Xét cụ thể sự hình thành dự trữ vật t hàng hoá công ty do những yếu tố sau quyết định: Một là: do yêu cầu bảo đảm cấp phát đủ nguyên vật liệu cho quá trình thi công các công trình.Dự trữ vật t công ty phải đạt tới quy mô nhất định để phù hợp về khối l-ợng và nhu cầu của tổ chức thi công trong một thời gian nhất định.việc tích tụ vật t nh vậy đợc coi là điều kiện cần thiết cho việc đảm bảo thi công công trình đúng tiến độ. Hai là: trong nền kinh tế thị trờng, cuộc cạnh tranh xâm nhập và mở rộng thi tr-ờng, mở rộng ảnh hởng và uy tín, các công ty có thể sử dụng các biện pháp khác nhau ( mua ngay, bán ngay ) trong đó dự trữ vật t tồn tại nh một phơng tiện quan trọng để tăng khả năng cạnh tranh và tìm kiếm lợi nhuận trên thơng trờng.
Xem thêm

5 Đọc thêm

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI

thể thực hiện được.Nếu như Việt Nam có n h máy là ọc dầu thì đối với Công ty xăng dầuH ng không Vià ệt Nam sẽ l mà ột bước ngoặt lớn trong việc cải thiện giá cảnhiên liệu. Vì hiện nay giá dầu JET - A1ở Việt Nam của Công ty phụ thuộcv o giá cà ả sản phẩm nhập khẩu cộng với chi phí vận chuyển, bến bãi v haoàhụt các kho cảng khi bơm vận chuyển, giao nhận cho nên giá nhiên liệu JET-A1cao hơn so với các nước trong khu vực Đông Nam Á như Băng Kốc,Singapore, Kuala lumpur, Hồng Kông. Điều n y cà ũng ảnh hưởng trực tiếp đếnviệc các hãng h ng không quà ốc tế mua dầu JET -A1 của công ty xăng dầu H ngàKhông.II-/ MỘT SỐ GIẢI PH P VÁ Ề THỊ TRƯỜNG V TIÊU THÀ Ụ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU H NG KHÔNGÀNhận thức được tầm quan trọng về sự phát triển vượt bậc của nền kinhtế Việt nam nói chung v ng nh h ng không nói riêng. à à à Để đáp ứng được nhucầu phát triển mạnh mẽ của ng nh h ng không à à ĐNN trong thời gian tới, đểtồn tại, đững vững trên thị trường, kinh doanh có hiệu quả v ng y c ng phátà à àtriển, Công ty xăng dầu h ng không Vià ệt Nam cần nghiêm túc đánh giá đúngthực trạng của mình, xem xét so sánh với Công ty, các hãng kinh doanh nhiênliệu h ng không cà ủa các nước cần tìm ra v phát huy nhà ững mặt mạnh đồngthời khắc phục những mặt yêú kém tồn tại nhằm quản lý tốt v à đẩy mạnh tốcđộ tiêu thụ dầu. Muốn l m à được việc đó Công ty xăng dầu h ng không cà ầntập trung giải quyết tốt các vấn đề sau:A. thị trường:1. Thị trường đầu v o:à
Xem thêm

18 Đọc thêm

Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh tại công ty cptm cần thơ

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HỌAT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPTM CẦN THƠ

1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHI ÊN CỨU. Ngày nay, với xu hướng thị trường ngày càng năng đ ộng các Công ty cũng như doanh nghiệp luôn cạnh tranh với nhau một cách gay gắt để tồn tại v à phát triển. Kể từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức th ương mại thế giới (WTO), các Công ty Việt Nam lại phải đối mặt với những thách thức cũng nh ư cơ hội mới. Điều này đặt ra một câu hỏi l à các Công ty Vi ệt Nam cần phải l àm gì để đạt được hiệu quả kinh doanh. Một công ty có năng lực l à công ty có kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả và lợi nhuận cao, do đó việc phân tích hiệu quả quá trình hoạt động kinh doanh c ủa doanh nghiệp là một vấn đề cần thiết hiện nay. Kết quả phân tích không ch ỉ giúp cho doanh nghi ệp nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty mà còn dùng để đánh giá dự án đầu tư, tính toán mức độ thành công trước khi bắt đầu ký kết hợp đồng. Ngoài ra, việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh còn là m ột trong những lĩnh vực không chỉ được quan tâm bởi các nhà quản trị mà còn nhiều đối tượng kinh tế khác liên quan đến Công ty và doanh nghi ệp. Dựa trên những chỉ tiêu kế hoạch, doanh nghiệp có thể định tính trước khả năng sinh lời của hoạt động, từ đó phân tích và d ự đoán trước mức độ thành công của kết quả kinh doanh. Qua đó, ho ạt động kinh doanh không ch ỉ là việc đánh giá kết quả mà còn là việc kiểm tra, xem xét trư ớc khi bắt đầu quá trình kinh doanh nh ằm hoạch định chiến lược tối ưu. Để đạt được kết quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh, các doanh nghi ệp cần phải xác định phương hướng, mục tiêu trong đầu tư, biện pháp sử dụng các điều kiện vốn có về các nguồn nhân tài, vật lực. Muốn vậy, các doanh nghi ệp cần nắm được các nhân tố ảnh hưởng, mức độ và xu hướng tác động của từng nhân tố đến kết quả kinh doanh. Đi ều này chỉ thực hiện được trên cơ sở của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. Từ những cơ sở về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh trên, em nh ận thấy việc phân tích hi ệu quả kinh doanh đối với Công ty Cổ phần thương mại Cần Thơ là một đề tài phù hợp. Nó góp ph ần giúp cho công ty hi ểu được khả năng hoạt động và hiệu quả của việc kinh doanh, từ đó có kế hoạch định hướng chiến lược kinh doanh tốt nhất trong thời gian tới.
Xem thêm

72 Đọc thêm

Tài liệu TCXD 182 1996 doc

TÀI LIỆU TCXD 182 1996 DOC

2.6. Yêu cầu kỹ thuật căn chỉnh nối trục, theo tiêu chuẩn TCXD 3. Dụng cụ và ph|ơng pháp đo 3.1. Dụng cụ đo 3.1.1. Đo kích th|ớc dài bằng th|ớc thép có vạch chia milimét - Dùng dây dọi để xác định các đ|ờng tâm - Dùng th|ớc thép đo khoảng cách giữa hai dây dọi trên mặt phẳng ngang. 3.1.2. Độ cao mặt móng bê tông, khung đỡ máy hoặc thân máy đ|ợc đo bằng máy thuỷ bình, dụng cụ thuỷ tinh; vị trí đặt mia trên bệ bê tông phải bằng phẳng, th|ớc mia có kèm theo th|ớc lá. 3.1.3. Độ thăng bằng của khung đỡ máy hoặc thân máy đo bằng thuỷ bình, dụng cụ thuỷ tinh hoặc nivô. Vị trí đặt ni vô là mặt gia công tinh nh| mặt trên khung đỡ máy, mặt trên thân máy. Đối với các kích th|ớc lớn và mặt phẳng không liên tục phải dùng th|ớc cầu. 3.1.4. Căn chỉnh khớp nối trục bằng th|ớc đo khe hở hoặc đồng hồ so với bộ dụng cụ căn khớp nối trục. 3.1.5. Đo khe hở bằng th|ớc đo khe hở. Tiêu chuẩn xây dựng tcxd 182 : 1996 - Đo khe hở đỉnh của bạc tr|ợt và cổ trục dùng panme đo ngoài, đo chiều day dây chì sau khi ép. - Đo góc ôm giữa trục và bạc dùng th|ớc lá đo chiều dài cung tiếp xúc rồi tính ra độ. - Kiểm tra điểm tiếp xúc dùng giấy bóng kẻ diện tích 25mm x 25mm đặt lên mặt tiếp xúc rồi tính số điểm tiếp xúc. 3.1.6. Các dụng cụ đo kiểm phải có độ chính xác phù hợp độ chính xác lắp đặt của thiết bị và phải đ|ợc cơ quan có chức năng kiểm định định kỳ. 3.2. Ph|ơng pháp đo. 3.2.1. Kiểm tra sai lệch kích th|ớc móng bê tông
Xem thêm

7 Đọc thêm

Những chiếc ghế sofa độc đáo lấy cảm hứng từ thiên nhiên ppt

NHỮNG CHIẾC GHẾ SOFA ĐỘC ĐÁO LẤY CẢM HỨNG TỪ THIÊN NHIÊN

TRANG 1 NH ỮNG CHIẾC GHẾ SOFA ĐỘC ĐÁO LẤY C ẢM HỨNG TỪ THI ÊN NHIÊN NH ỮNG CHIẾC SOFA NÀY ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ THI ÊN NHIÊN V ỚI KI ỂU DÁNG LẠ MẮT VÀ ĐỘC ĐÁO ĐƯỢC THIẾT KẾ BỞI Ý TƯỞNG SÁ[r]

4 Đọc thêm

Mùa thi, đừng để con em bị stress! potx

MÙA THI, ĐỪNG ĐỂ CON EM BỊ STRESS! POTX

các em. Điều này càng tạo cho các em những áp lực rất lớn là phải thi đậu đại học. Hằng năm, sau mỗi kỳ thi đại học, các trung tâm tham vấn tâm lý lại tiếp nhận nhiều em có biểu hiện chán chường, căng thẳng, có ý tưởng và hành vi tự sát. Bên cạnh đó, nhiều em không có phương pháp học tập đúng, học ngày học đêm, đã dẫn đến căng thẳng, stress. Nhiều em rơi vào trạng thái suy nhược thần kinh và stress kéo dài, khi đã hoàn thành kỳ thi. Giải pháp Các bậc phụ huynh nên quan tâm nhiều đến chế độ dinh dưỡng cho các em. Chế độ dinh dưỡng đủ chất, giúp bồi bổ trí nhớ, ổn định tâm lý, tránh căng thẳng. Dù có đặt nhiều kỳ vọng vào các em, nhưng cũng đừng bộc lộ những suy nghĩ và cảm xúc của mình, vì sẽ tạo thêm áp lực đối với các em. Cần động viên, khuyến khích các em, không nên đặt ra chỉ tiêu không phù hợp với khả năng của các em. Song song với việc học, các em cần tham gia các hoạt động thể thao mà mình ưa thích sẽ giúp thoải mái về tinh thần và ôn luyện tốt hơn. Không học quá khuya. Nên học một cách thoải mái nhất. Nên có cách chế ngự stress phù hợp, ví dụ có thể tập một bài tập luyện thở, tập vài động tác yoga, chuẩn bị một số bài tập thể thao ngay tại phòng, để khi học căng thẳng, các em có thể thực hiện ngay các động tác đơn giản đó để chế ngự stress
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II Môn: Vật Lý - Mã đề 101 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ĐỢT II MÔN VẬT LÝ MÃ ĐỀ 101 PPSX

điểm đầu - điểm cuối mà còn phụ thuộc dạng của đường đi. 32/ Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = 0,4mH và một tu xoay Cx. Biết rằng mạch này có thể thu được dải sóng ngắn có bước sóng từ λ1 = 10m đến λ2 = 60m. Miền biến thiên điện dung của tụ xoay Cx là a 0,7pF ≤ Cx ≤ 25pF. b 0,07pF ≤ Cx ≤ 2,5pF. c 0,14pF ≤ Cx ≤ 5,04pF. d 7pF ≤ Cx ≤ 252pF. 33/ Biện pháp nào sau đây không góp phần tăng hiệu suất của máy biến áp. a Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ. b Đặt các lõi sắt của lá sắt song song với mặt phẳng chứa các đường sức từ. c Dùng lõi sắt có nhiều lá sắt mỏng ghép cách điện nhau. d Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp. 34/ Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng. Tăng dần tần số của dòng điện và giữ nguyên các thông số khác của mạch. Kết luận nào sau đây là không đúng ? a Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm. b Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. c Hệ số công suất của đoạn mạch giảm. d Điện áp hiệu dụng giữa hai bản tụ điện tăng. 35/ Một sóng cơ lan truyền trên một đường thẳng đi từ điểm O đến M cách O một đoạn d. Biết tần số f, bước sóng λ và biên độ a của sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Nếu phương trình dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng M(t)u asin2 ft   thì phương trình dao động của phần tử vật chất tại O là: a
Xem thêm

8 Đọc thêm

hệ thống quản lý tập tin

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TẬP TIN

nn của mỗi hệđể đặt tên tậtự đặc biệt c thể có hay ng và hoa ctin hỗ trợ tần mở rộng.g có từ 1 đếiểu mở rộng chỉ mất đi thống quản.

11 Đọc thêm

ĐỀ THI CHON HSG TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2 - 2010. CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI CHON HSG TRƯỜNG THPT QUỲ HỢP 2 - 2010. CÓ ĐÁP ÁN

2. Hiệu điện thế trên tụ sẽ bằng bao nhiêu vào thời điểm dòng điện trong mạch là 10 mA sau khi đóng mạch.3. Nhiệt lượng được giải phóng trên điốt sau khi đóng mạch bằng bao nhiêu?Câu 3 ( 3 điểm). Cho hệ quang học như hình vẽ (Hình 3): f1 = 30cm; f2 = - 10 cm; O1O2 = a.1. Cho AO1 = 36 cm hãy:* Xác định ảnh cuối cùng A’B’ của AB tạo bởi hệ với a = 70 cm.* Định giá trị của a để A’B’ là ảnh thật.2. Với giá trị nào của a thì độ phóng đại ảnh cuối cùng A’B’ tạo bởi hệ thấu kính không phụ thuộc vị trí của vật.Câu 4 ( 3điểm). Một quả cầu nhỏ đặt đỉnh của một mặt bán cầu. Tại t = 0 quả cầu bắt đầu lăn không trượt xuống mặt cầu với tốc độ góc ban đầu ω0 = 0. Tính góc α xác định vị trí tại đó quả cầu bắt đầu rời khỏi mặt cầu.1Đề chính thức
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 - Mã đề thi 120 potx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ 12 MÃ ĐỀ THI 120 POTX

100sin(22,2 D. At )2100sin(24,4 18. Chọn câu sai trong các câu sau: A. Tia tới gương cầu lồi luôn cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua pháp tuyến tại điểm tới. B. Tia tới đỉnh gương cầu lõm cho tia phản xạ đối xứng với tia tới qua trục chính. C. Tia tới song song với trục chính gương cầu lồi cho tia phản xạ đi qua tiêu điểm chính F. D. Tia tới đi qua tiêu điểm chính F của gương cầu lõm cho tia phản xạ song song với trục chính. 19. Chọn phát biểu sai về mạch dao động: A. Trong mạch dao động năng lượng điện trường tập trung tụ điện và năng lượng từ trường tập trung cuộn cảm. B. Tại mọi thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường của mạch là không đổi. C. Cường độ dòng điện tức thời qua cuộn cảm và hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu tụ điện biến thiên tuần hoàn cùng tần số. D. Tần số dao động riêng của mạch dao động là w =CL1.
Xem thêm

5 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VỀ TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ, TRƯỜNG TỐC ĐỘ VÀ TRƯỜNG ẨM ĐỘ TRONG LÒ SẤY THUỐC LÁ ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

NGHIÊN CỨU VỀ TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ, TRƯỜNG TỐC ĐỘ VÀ TRƯỜNG ẨM ĐỘ TRONG LÒ SẤY THUỐC LÁ ĐỐI LƯU TỰ NHIÊN

- Bố trí thí nghiệm.Các đầu đo nhiệt độ trong lò sấy được bố tríthành 3 tầng, tầng A nằm lớp thuốc lá trên cùng,tầng B nằm lớp thuốc lá giữa và tầng C nằm ởlớp thuốc lá dưới, mỗi tầng có 5 đầu đo để đo 5 vòtrí theo mặt phẳng nằm ngang như hình vẽ 4. Mỗiloại bộ trao đổi nhiệt được tiến hành ngẫu nhiênvà lập lại 3 lần.Kết quả xử lý về chênh lệch nhiệt độ giữa các tầngtrong buồng sấy được trình bày trong bảng 1 và 2.- Kết luận: Qua việc phân tích các kết quả củathí nghiệm: nhận thấy bộ trao đổi nhiệt loại 3 đườngống khói giữa và lò đốt bằng thép 2 lớp (loại 1).Có chi phí nhiên liệu thấp hơn so với các loại khác.Vì loại này tận dụng được lượng nhiệt tỏa ra bầulò và nhiệt độ trong buồng sấy đồng đều, dẫn đếnchất lượng lá thuốc sau khi sấy có tỷ lệ loại 1 vàloại 2 cao.Hình 4. Vò trí đặt nhiệt kế trong buồng sấy củamột từngTầng BTầng ATầng CĐối với loại bộ trao đổi nhiệt 3 đường ống cóống khói đặt một bên, do trở lực của 2 nhánh ốngkhông đều do đó nhiệt độ tạo ra trên mỗi nhánhkhông đồng đều dẫn đến làm cho nhiệt độ trongbuồng sấy không đều.Đối với loại bộ trao đổi nhiệt 5 đường ống có lòđốt bằng gạch chòu lửa, do không tận dụng được lượng
Xem thêm

8 Đọc thêm

sử dụng phần mềm mô phỏng phục vụ cho việc biên soạn bài giảng điện tử môn công nghệ đóng sửa tàu kim loại, chương 14 docx

SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG PHỤC VỤ CHO VIỆC BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN CÔNG NGHỆ ĐÓNG SỬA TÀU KIM LOẠI, CHƯƠNG 14 DOCX

Chương 14: Lập quy trình chế tạo tổng đoạn mũiTổng đoạn mũi bao gồm các phân đoạn chính sau:  Phân đoạn khối thứ I từ sườn 60 đến hết sườn 63. Phân đoạn khối thứ II từ sườn 64 đến mút mũi.Hình: tổng đoạn mũi  Phân đoạn phẳng boong chính thứ I từ sườn 60 đến sườn 64. Phân đoạn phẳng boong chính thứ II từ sườn 64 đến mũi. Tôn vỏ.1. Chuẩn bị Chuẩn bị bản vẽ thiết kế thi công của tổng đoạn. Chuẩn bị vật liệu bao gồm các cụm chi tiết, phân đoạn phẳng, phân đoạn khối đã được chế tạo sẵn và vận chuyển tới công trường thi công.  Kiểm tra tất cả các cụm chi tiết, phân đoạn phẳng phải đảm bảo về số lượng, chất lượng, nếu phát hiện có khuyết tật gì thì lên kế hoạch giải quyết ngay.  Chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho quá trình lắp ráp: cần cẩu, thước, quả dọi, ống thuỷ bình, dây bật phấn, máy hàn, máy mài, que hàn, máy cắt gas…vv. Chuẩn bị nhân công.2. Lắp ráp và hàn tổng đoạn.Bước 1: Cẩu phân đoạn khối thứ I đặt lên bệ, chọn vách 60 làm chuẩn sao cho tâm vách trùng với tâm của bệ và cố định phân đoạn với bệ bằng các mã ghim.Bước 2: Cẩu đặt phân đoạn khối thứ II đặt vào vị trí lắp ráp, cân
Xem thêm

4 Đọc thêm

CUNG VÀ CẦU VỀ GẠO Ở VIỆT NAM1

CUNG VÀ CẦU VỀ GẠO Ở VIỆT NAM1

xuất phát từ việc giá gạo thế giới tăng và lương thực thế giới có vấn đề. Điều này thì có thực và đã được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải và các nhà lãnh đạo thế giới cũng đã đăng đàn để bàn về vấn đề này. Thông tin báo chí đưa lại thiếu một vấn đề quan trọng, đó là chưa làm rõ thông tin trong nước. Báo chí chỉ đưa thông tin thế giới một cách đơn thuần dẫn đến việc người dân trong nước hiểu sai về tình hình lương thực của Việt Nam. Việc ai cũng muốn có lợi nên xảy ra những hành động tuy nhỏ nhưng xâu chuỗi lại thì sẽ có tác động đến nguồn cung gạo trên thị trường. Bên cạnh đó, cộng với tâm lý tích trữ phòng thân nên nhiều người dân đổ xô đi mua gạo, trong khi đó chúng ta lại xử lý không khéo. Ngay cả một số báo cũng đưa thông tin không chính xác, đầy đủ nên vô tình đã tạo nên một cơn sốt ảo. để xảy ra cơn sốt vừa qua cũng khó có thể buộc tội một cá nhân hay một tổ chức cụ thể nào mà là do diễn biến của xã hội, mỗi người có lỗi một ít. Hiện nay, thị trường gạo thế giới đã biến động rất mạnh, nhất là là gạo Việt Nam, do nguồn cung khan hiếm nên giá hầu hết tăng lên. Giá gạo Việt Nam đã tăng khoảng 35-40 USD/tấn trong năm qua, trong khi gạo Thái Lan tăng khoảng 25-30 USD/tấn. Với ưu thế cạnh tranh về giá, xuất khẩu gạo Việt Nam tăng mạnh, gây cạn kiệt nguồn cung và kết quả là giá cũng tăng mạnh. Dự báo giá gạo thế giới sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới vì cung cầu gạo trên thế giới năm nay nhiều khả năng sẽ tiếp tục mất cân đối khi nhu cầu lên tới khoảng 418,19 triệu tấn nhưng nguồn cung chỉ vào khoảng 416 triệu tấn. Khả năng của ta có thể xuất khẩu lên 5 triệu tấn, nhưng ta đã giảm từ 4,5 triệu tấn xuống 4 triệu tấn, do chủ trương của chính phủ hạn chế xuất khẩu nhằm bảo đảm vững chắc an ninh lương thực trong nước, cung cấp đủ gạo cho dân, với giá cả hợp lý. Sau đó mới xuất khẩu, không kìm giữ, nhưng phải theo dõi sát sao, cân đối giữa sản xuất - tiêu dùng.Tuy nhiên, trong thời gian qua, Miền Trung và Miền Bắc vừa qua bị thiên tai, dịch bệnh, có khả năng sẽ mất mùa, thế nhưng sản lượng gạo của ĐB Sông Cửu Long năm nay vẫn có đủ cung cấp cho nhu cầu cả nước và có dư để xuất khẩu với 3Lê Hoài Chi, lớp 23NH4
Xem thêm

6 Đọc thêm

Bài trí nhà cửa: Hợp tự nhiên ắt sẽ tiện nghi doc

BÀI TRÍ NHÀ CỬA: HỢP TỰ NHIÊN ẮT SẼ TIỆN NGHI DOC

trúc, đèn lồng bằng vải, mây tre là bình hòa hành Mộc, phù hợp hơn. Với những không gian mang tính giao tiếp trong – ngoài, nơi đầu mối giao thông, có thể bố trí tượng đá, bình gốm, cây cảnh có tính chất vững chãi, bền chắc, giúp định hướng rõ ràng vị trí và lối đi lại, tăng sự trang nghiêm cho nhà ở. Đối với những ai chưa có đầy đủ kiến thức, hoặc bị động do được biếu tặng đồ đạc, hay mua sắm theo ý thích riêng thì nên cân nhắc kỹ trước khi sắp xếp vật dụng phong thủy, để giảm tốn kém và bớt chiếm chỗ về không gian. “Nhất vị – nhị hướng” là điều cần lưu tâm vì vật dụng phong thủy nếu không đặt đúng chỗ thì vừa làm giảm giá trị của vật phẩm vừa sai về các định vị phong thủy. Cũng nên lưu ý không phải cứ vật dụng đắt tiền là có khả năng tăng cường khí vận hay đem lại may mắn nhiều hơn. Nguồn cầu đa dạng tự khắc sẽ có nguồn cung tương ứng với giá cả và giá trị vật chất tương ứng, tuy nhiên điều đó chỉ làm nên một thị trường đa dạng các sản phẩm trang trí phong thủy khiến nhiều người quan tâm và lưu truyền các đồn đại. Do Việt Nam ta nằm trong khu vực có sự giao lưu, hỗn dung nhiều dòng chảy văn hóa của nhiều vùng khác nhau nên tồn tại rất nhiều quan niệm trái ngược khi sử dụng vật phẩm trang trí phong thủy. Ví dụ: lò sưởi là chi tiết vừa sử dụng vừa trang trí kiểu phương Tây du nhập từ các xứ lạnh vào Việt Nam, gần đây các biệt thự, căn hộ cao cấp hoặc nhà kiểu Pháp cũ có khuynh hướng phục hồi, trang trí với lò sưởi với ý nghĩa phong thủy là giữ lửa cho nhà, tạo nơi quây quần ấm áp. Bệ trên lò sưởi hiện nay thường hay được đặt tượng Phúc – Lộc – Thọ, tượng trang trí
Xem thêm

12 Đọc thêm

Địa 8HK1 10-11

ĐỊA 8HK1 10-11

PHÒNG GD-ĐT TP SÓC TRĂNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HKI(2010-2011)TRƯỜNG THCS PÔ THI Môn : Địa lý 8Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)Họ và tên :........................................Lớp : ........ Điểm Lời phê Chữ kí GT1 Chữ kí GT2 I. TRẮC NGHIỆM. (3 điểm)* Hãy khoanh tròn vào một chữ cái đứng trước ý trả lời đúng trong các câu sau đây.1. Việt Nam thuộc kiểu khí hậu: A. Ôn đới lục địa; C. Nhiệt đới gió mùa; B. Ôn đới hải dương; D. Nhiệt đới khô.2. Dãy núi cao và đồ sộ nhất châu Á:A. An-tai; C. Côn Luân;B. Thiên Sơn; D. Hi-ma-lay-a.3. Dầu mỏ và khí đốt tập trung nhiều nhất khu vực nào của châu Á? A. Khu vực Tây Nam Á; B. Khu vực Đông Nam Á; C. Khu vực Nam Á; D. Khu vực Đông Á. 4. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau là do: A. Lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo B. Lãnh thổ rộng C. Địa hình đa dạng và phức tạpD. Có nhiều biển và đại dương bao quanh.5. Đặc điểm của sông ngòi Bắc Á là: A. Lũ vào cuối mùa hạ đầu thu; B. Sông ngòi thiếu nước quanh năm;C. Mùa đông đóng băng, cuối xuân đầu hạ có lũ; D. Một số sông nhỏ bị chết trong hoang mạc.6. Chủng tộc Môn-gô-lô-ít phân bố chủ yếu khu vực:A. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á; C. Tây Nam Á;B. Trung Á; D. Nam Á.II. TỰ LUẬN. (7 điểm)
Xem thêm

5 Đọc thêm

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG ppsx

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG PPSX

_ NƠI CẤP NGÀY CẤP CÓ GIÁ TRỊ ĐẾN : : : TRANG 2 M ẶT SAU: GHI T ÊN CÁC DOANH NGHI ỆP CÓ TRẠM GỐC LẮP ĐẶT C ÙNG V Ị TRÍ V À CÁC THÔNG S Ố K Ỹ THUẬT CƠ BẢN CỦA TỪNG TRẠM GỐC THÔNG SỐ KỸ TH[r]

2 Đọc thêm

Tài liệu QCVN 01:2008/BTNMT pptx

TÀI LIỆU QCVN 01:2008/BTNMT PPTX

1.3.1. Cơ sở chế biến cao su thi ên nhiên là nhà máy, cơ sở sản xuất sử dụng cácquy trình sản xuất, chế biến mủ cao su thiên nhiên thành các sản phẩm như cao su khối,cao su tờ, cao su crepe v à latex cô đặc làm nguyên liệu để chế tạo sản phẩm cao su.1.3.2. Hệ số lưu lượng/dung tích nguồn nước tiếp nhận nước thải Kq là hệ sốtính đến khả năng pha loãng của nguồn nước tiếp nhận nước thải, liên quan đến lưulượng dòng chảy của sông, suối, kênh, mương, khe, r ạch và dung tích của các hồ, ao,đầm nước.1.3.3. Hệ số lưu lượng nguồn thải Kf là hệ số tính đến tổng lượng nước thải củacơ sở chế biến cao su thiên nhiên, tương ứng với lưu lượng nước thải khi thải ra cácnguồn nước tiếp nhận nước thải.QCVN 01:2008/btnmt41.4. Tiêu chuẩn viện dẫn:- TCVN 5945:2005 - Chất lượng nước - Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải.- TCVN 7586:2006 - Chất lượng nước - Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp chếbiến cao su thiên nhiên.- TCVN 6773:2000 - Chất lượng nước - Chất lượng nước dùng cho thuỷ lợi.2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT2.1. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong n ước thải của cơsở chế biến cao su thi ên nhiênGiá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong n ước thải của cơ sở chếbiến cao su thiên nhiên khi thải ra nguồn nước tiếp nhận n ước thải không vượt quá giátrị Cmaxđược tính toán như sau:Cmax = C x Kq x K
Xem thêm

8 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

1.2. Giảng viên trẻ Giảng viên trẻ là đội ngũ kế cận, đội ngũ giảng viên tương lai của một trường Đại học, Cao đẳng, là những người mới vào nghề, đang trong độ tuổi thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, tinh thần nghề nghiệp. Giảng viên trẻ làm việc trường Đại học phải đáp ứng yêu cầu đòi hỏi cao hơn so với các nhà giáo bậc học khác không chỉ do môi trường, hay đối tượng dạy học mà còn do yêu cầu tự thân người giảng viên phải có khả năng độc lập nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học vào giảng dạy. Xong, xung quanh các vấn đề như: năng lực, nhu cầu, thái độ của họ với công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và giảng dạy hay một phần do cơ chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, lương bổng… còn nhiều điều chưa thỏa đáng. Đội ngũ giảng viên trẻ luôn được xã hội đặt kỳ vọng lớn. Với giảng viên già thì giảng viên trẻ ngày nay có điều kiện học tập tốt hơn (được lựa chọn ngành nghề yêu thích, lựa chọn địa chỉ đào tạo mong muốn trong hay ngoài Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 5 nước…). Giảng viên trẻ có nhiều thầy giỏi đào tạo, hướng dẫn, có nhiều tài liệu sách vở tham khảo đa dạng, phong phú (thư viện, mạng internet, các đề tài nghiên cứu trước…). Ngoài ra giảng viên trẻ hiện nay luôn được lãnh đạo tại các trường Đại học tạo điều kiện cho đi học một cách bài bản, được hỗ trợ kinh phí học tập hay học bổng du học thạc sĩ, tiến sĩ Nhưng soi mình vào thực tế để thấy có một bộ phận giảng viên trẻ chỉ xem trường mình, khoa mình như chỗ trú chân, có cơ hội là họ ra ngoài ngay. Nhiều giảng viên trẻ sau khi lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ là rời trường luôn, thậm chí nhiều người còn quay lại bảo môi trường đại học làm cho họ “cùn” đi trong chuyên môn, không phát triển được năng lực. Vậy là những giảng viên trẻ trong tương lai bạn nghĩ gì? Có nên chăng chạy theo giá trị vật chất mà lấy môi trường giáo dục ra làm bàn đạp thăng tiến? Là những giảng viên trẻ có lòng yêu nghề, mục đích chọn nghề đúng và sống hết mình vì mục đích đã chọn để vào nghề thì chẳng ai làm như vậy.
Xem thêm

13 Đọc thêm

[Toán Học Cao Cấp] Rút - Tối Ưu Phương Trình Phần 8 potx

[TOÁN HỌC CAO CẤP] RÚT - TỐI ƯU PHƯƠNG TRÌNH PHẦN 8 POTX

n) ∈ D được gọi là véc tơ quyết định hay phương án khả thi (hoặc phương án, nếu vắn tắt hơn), xj là các biến quyết định,∀j = 1, n . Người giải bài toán cần tìm một véc tơ x* ∈ D sao cho: f(x*) ≤ f(x), ∀x ∈ D cho bài toán cực tiểu hoá hoặc f(x*) ≥ f(x), ∀x ∈ D cho bài toán cực đại hoá. 1. Tập hợp lồi Trong phần này chúng ta nghiên cứu các khái niệm cơ bản của giải tích lồi bao gồm các vấn đề sau liên quan đến tập hợp lồi (còn gọi vắn tắt là tập lồi): – Bao lồi của một tập hợp. – Bao đóng và miền trong của tập lồi. – Siêu phẳng tách và siêu phẳng tựa của tập lồi. – Nón lồi và nón đối cực. 1.1. Bao lồi Trong chương V, chúng ta đã biết, tập lồi là tập S ⊂ Rn có tính chất: mọi đoạn thẳng nối x1, x2 ∈ S đều nằm trong S. Nói cách khác: S ⊂ Rn là tập lồi khi và chỉ khi x = λx1 + (1 – λ) x2 ∈ S ,
Xem thêm

19 Đọc thêm

Cùng chủ đề