NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN BỆNH STILL NGƯỜI LỚN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÁC TIÊU CHUẨN CHẨN ĐOÁN BỆNH STILL NGƯỜI LỚN":

GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG MỀM 2

GIÁO TRÌNH KỸ NĂNG MỀM 2

Các thành viên trong nhóm thường phải có vai trò nhất định, được phân cônghoặc nhận những nhiệm vụ cụ thể. Nhóm chính thức có trưởng phó nhóm, th ư ký,hậu cần… Nhóm không chính thức cũng có thể có các vai trò đó.Trưởng nhóm giữ vai trò người tổ chức, người thực hiện và người điều hành.Trưởng nhóm phải chịu trách nhiệm bố trí các cuộc họp từ buổi gặp m ặt đầu tiênđến khi nhóm tan rã. Việc tổ chức cuộc họp bàn kế hoạch sao cho có s ự tham giabình đẳng giữa các thành viên là kỹ năng cần có của tr ưởng nhóm. Lập k ế ho ạch vàphân công công việc cho các thành viên cũng là nghệ thu ật của trưởng nhóm. T ấtcả các giai đoạn hoạt động của nhóm, người nhóm trưởng phải nắm vững và đi ềuhành cho tốt. Nhưng quan trọng nhất là trưởng nhóm phải là ng ười có các kỹ năngtruyền thông và thúc đẩy và càng có nhiều trải nghi ệm càng t ốt. Các kỹ năng nàyđược xây dựng dựa trên nền tảng của 4 thái độ: cảm thông, tôn tr ọng, quan tâm vàtin tưởng vào tiềm năng nhóm. Tóm lại trưởng nhóm phải là người có trách nhi ệmvới công việc của nhóm, với từng thành viên của nhóm và với cả nhóm nói chung.Ngoài ra khi đề cập đến vai trò thành viên còn l ại trong nhóm người tathường phân các thành viên thành các “ki ểu vai trò” h ỗ tr ợ hay c ản tr ở các ho ạtđộng của nhóm. Có ba loại vai trò như vậy.Loại thứ nhất: là các thành viên hỗ trợ cho viêc hoàn thành công vi ệc nhưngười khởi xướng, người làm sáng tỏ, người thực hiện, người thông tin, người đónggóp.Loại thứ hai: là các thành viên củng cố nhóm như người khuyến khích,người giữ cửa, người quan sát, người đề xuất và củng cố quy tắc, người đùa vui.17NHÓM KNM – KHOA MÁY TÀU THỦY17Kĩ năng mềm 2
Xem thêm

Đọc thêm

CHƯƠNG III. §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

CHƯƠNG III. §5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU

11x+=1x 1 x 1Thu gn v trỏi, ta c x = 1? Giá trị x=1 có phải là nghiệm của phơngtrình hay không? vì sao?Tit 47: Đ5. phơng trình chứa ẩn ở mẫu(Tiết 1)Tiết 1: Tìm hiểu cách giải phơng trình (m1; 2; 3)Tiết 2 : 4. áp dng + Luyện tậpCỏch gii phng trỡnh ny nh thno?TiÕt 47 § 5. ph¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu1. Ví dụ mở đầu:2. Tỡm iu kin xỏc nh ca phng trỡnh:

14 Đọc thêm

Bài giảng Một số PP timg GTLN - GTNN

BÀI GIẢNG MỘT SỐ PP TIMG GTLN - GTNN

Th ngy thỏng nm 2010báo cáo chuyên đề tháng 4 Ng ời báo cáo : Phan Thị Hài HoaChuyên đề:Một phơng pháp tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất I. Đặt vấn đề:Trong bài viết này, tôi đề cập đến một dạng toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một biểu thức nhiều ẩn, trong đó các ẩn là nghiệm của những phơng trình hoặc bất phơng trình cho trớc.Đối với dạng toán này, ta cần xác định và giải một bất phơng trình một ẩnẩn đó là biểu thức cần tìm GTLN, GTNN.II. Nội dung:Bài toán 1: Tìm GTLN và GTNN của xy biết x và y là nghiệm của phơng trình x4 + y4 - 3 = xy (1 - 2xy) Lời giải:Ta có: x4 + y4 - 3 = xy (1 - 2xy) <=> xy + 3 = x4 + y4 + 2x2y2
Xem thêm

2 Đọc thêm

TONG KET TIENG VIET

TONG KET TIENG VIET

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ Tiết 58:Tiếng Việt: TỔNG KẾT TỪ VỰNG(tt)I.Từ tượng thanh và từ tượng hình:1..Khái niệm:a.Từ tượng thanh:Mô phỏng âm thanh của tự nhiên,con người.b T t ng hìnhừ ượ :Gợi tả hình ảnh,dáng vẻ,trạng thái của sự vật2 Tên loài vật là từ tượng thanh:Tu hú,tắc kè,quạ,quốc3Từ tượng hình:Lốm đốm,lê thê,loáng thoáng,lồ lộTác dụng:Miêu tả đám mây cụ thể,sinh động 22. . Ẩn dụẨn dụ:: gọi tên sự vật,hiện tượng này bằng tên sự vật hiện gọi tên sự vật,hiện tượng này bằng tên sự vật hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm giúp tăng sức gợi tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm giúp tăng sức gợi hình, gợi cảm.
Xem thêm

11 Đọc thêm

Mẫu Phiếu cá nhân đề nghị cấp/cấp lại Thẻ kiểm tra thị trường potx

MẪU PHIẾU CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG POTX

...2 ĐỐI CHIẾU VỚI QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, TI ÊU CHU ẨN CẤP THẺ KIỂM TRA THỊ TRƯỜNG QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ /2012/TT -BCT NGÀY THÁNG NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG T HƯƠNG QUY ĐỊNH VIỆC [r]

2 Đọc thêm

Tài liệu Một số PP timg GTLN - GTNN

TÀI LIỆU MỘT SỐ PP TIMG GTLN - GTNN

Th ngy thỏng nm 2010báo cáo chuyên đề tháng 4 Ng ời báo cáo : Phan Thị Hài HoaChuyên đề:Một phơng pháp tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất I. Đặt vấn đề:Trong bài viết này, tôi đề cập đến một dạng toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một biểu thức nhiều ẩn, trong đó các ẩn là nghiệm của những phơng trình hoặc bất phơng trình cho trớc.Đối với dạng toán này, ta cần xác định và giải một bất phơng trình một ẩnẩn đó là biểu thức cần tìm GTLN, GTNN.II. Nội dung:Bài toán 1: Tìm GTLN và GTNN của xy biết x và y là nghiệm của phơng trình x4 + y4 - 3 = xy (1 - 2xy) Lời giải:Ta có: x4 + y4 - 3 = xy (1 - 2xy) <=> xy + 3 = x4 + y4 + 2x2y2
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài giảng Một số PP timg GTLN - GTNN

BÀI GIẢNG MỘT SỐ PP TIMG GTLN - GTNN

Th ngy thỏng nm 2010báo cáo chuyên đề tháng 4 Ng ời báo cáo : Phan Thị Hài HoaChuyên đề:Một phơng pháp tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất I. Đặt vấn đề:Trong bài viết này, tôi đề cập đến một dạng toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một biểu thức nhiều ẩn, trong đó các ẩn là nghiệm của những phơng trình hoặc bất phơng trình cho trớc.Đối với dạng toán này, ta cần xác định và giải một bất phơng trình một ẩnẩn đó là biểu thức cần tìm GTLN, GTNN.II. Nội dung:Bài toán 1: Tìm GTLN và GTNN của xy biết x và y là nghiệm của phơng trình x4 + y4 - 3 = xy (1 - 2xy) Lời giải:Ta có: x4 + y4 - 3 = xy (1 - 2xy) <=> xy + 3 = x4 + y4 + 2x2y2
Xem thêm

2 Đọc thêm

Tài liệu Mẫu Giấy chứng nhận lô sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật doc

TÀI LIỆU MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN LÔ SẢN PHẨM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN/QUY CHUẨN KỸ THUẬT DOC

PHÙ H ỢP SO VỚI TI ÊU CHU ẨN/ QUY CHUẨN KỸ THUẬT SỐ ...DO CƠ QUAN TH ẨM QUYỀN BAN HÀNH TÊN NGÀY THÁNG NĂM.[r]

1 Đọc thêm

Bài giảng Một số PP timg GTLN - GTNN

BÀI GIẢNG MỘT SỐ PP TIMG GTLN - GTNN

Th ngy thỏng nm 2010báo cáo chuyên đề tháng 4 Ng ời báo cáo : Phan Thị Hài HoaChuyên đề:Một phơng pháp tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất I. Đặt vấn đề:Trong bài viết này, tôi đề cập đến một dạng toán tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của một biểu thức nhiều ẩn, trong đó các ẩn là nghiệm của những phơng trình hoặc bất phơng trình cho trớc.Đối với dạng toán này, ta cần xác định và giải một bất phơng trình một ẩnẩn đó là biểu thức cần tìm GTLN, GTNN.II. Nội dung:Bài toán 1: Tìm GTLN và GTNN của xy biết x và y là nghiệm của phơng trình x4 + y4 - 3 = xy (1 - 2xy) Lời giải:Ta có: x4 + y4 - 3 = xy (1 - 2xy) <=> xy + 3 = x4 + y4 + 2x2y2
Xem thêm

2 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ CỦA GIẢNG VIÊN GIÀ VÀ GIẢNG VIÊN TRẺ

 Nhắc đến tuổi nghề giảng viên cao chúng ta luôn hình tượng về một người thầy có tuổi đã già nhưng chưa hẳn một người thầy lớn tuổi thì tuổi nghề đã nhiều khi người thầy đó bắt đầu vào nghề muộn. Vì vậy tuổi nghề và tuổi đời không đồng thời. Tuổi nghề cao hay thấp quan trọng hơn khi nhận định giảng viên già hay trẻ. Do đó, cùng là 2 giảng viên có tuổi đời 60 nhưng có tuổi nghề chỉ 5 năm thì không thể gọi là giảng viên già so với người kia lại có tuổi đời 15 năm.  Một giảng viên có tuổi nghề cao, ứng xử khéo léo trong tất cả các mối quan hệ thầy – Trò, đồng nghiệp, lãnh đạo, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy, truyền đạt thông tin tốt cho người học nhưng thầy lại Tâm lý giáo dục học đại học GVHD: ThS. Lê Tuyết Ánh Nhóm 4 Trang 4 không cập nhật kiến thức mới, không chủ động nghiên cứu, đào sâu kiến thức chuyên môn, đi theo rãnh mòn mà không chịu tiếp thu cái mới, cái hay để thay đổi trong giảng dạy. Những trường hợp trên không thể nhận định đó là một giảng viên già. Hiện nay một bộ phận nhà giáo có tư tưởng an phận thủ thường, không có ý chí tiến thủ, hoặc lên đến học hàm, học vị giáo sư, tiến sĩ thì bỏ quên nghiên cứu khoa học, 10 năm chẳng có một đóng góp gì cho chuyên môn, học thuật của mình cho dù họ có lớn tuổi thì họ có xứng đáng để gọi là giảng viên già? Giảng viên già là nền tảng vững chắc để xây dựng nên những thế hệ giảng viên trẻ, những công dân xứng đáng cho xã hội vì vậy giảng viên già là “gương” để thế hệ trẻ noi theo. Do đó, giảng viên già phải xứng đáng là “gương” sáng thật sự. Chân dung một người Thầy già ngày xưa được Vũ Đình Liên phác họa thành công trong hình ảnh Ông Đồ già nhưng ngày nay thì giảng viên già hay tổng quan hơn là Thầy già là một người Thầy có trình độ chuyên môn sâu, học vấn cao, có kinh nghiệm giảng dạy và kinh nghiệm ứng xử quan hệ trong nhà trường tốt, có tuổi nghề cao. Đó là một con người gắn với mẫu mực, phẩm giá và tri thức.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Đại số 9 tiết 33

ĐẠI SỐ 9 TIẾT 33

Tuần: 16 Ngày soạn: 25/11/2010Tiết: 33 Ngày dạy: 29/11/2010§3. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾI. Mục tiêu:Kiến thức - Giúp HS hiểu cách biến đổi hệ phương trình bằng quy tắc thế.- HS cần nắm vững cách giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế. Kĩ năng - HS không bò lúng túng khi gặp các trường hợp đặc biệt (hệ vô nghiệm hoặc hệ có vô số nghiệm). Thái độ II. Chuẩn bò:1. Giáo viên: Đèn chiếu, giấy trong (hoặc bảng phụ) ghi sẵn quy tắc thế, chú ý và cách giải mẫu một số hệ phương trình.2. Học sinh: Bảng phụ nhóm, bút dạ.III. Các bước lên lớp: 1. Ổn đònh lớp: Kiểm tra sỉ số.2. Kiểm tra bài cũ GV đưa đề bài lên màn hình máy chiếu và nêu yêu cầu kiểm tra. HS1: Đoán nhận số nghiệm của mỗi hệ phương trình sau, giải thích vì sao?a. =+−−=−3yx26y2x4b. 
Xem thêm

9 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG MẠNG NEURAL TỐI ƯU CHO KỸ THUẬT NHẬN DẠNG VĂN BẢN TIẾNG VIỆT

Là một hệ thống bao gồm nhiều phần tử xử lý đơn giản (hay còn gọi là neural)tựa như neural thần kinh của não người, hoạt động song song và được nối với nhau bởicác liên kết neural. Mỗi liên kết kèm theo một trọng số nào đó, đặc trưng cho tính kíchhoạt hoặc ức chế giữa các neural.Có thể xem các trọng số là phương tiện để lưu trữ thông tin dài hạn trong mạngneural và nhiệm vụ của quá trình huấn luyện của mạng là cập nhật các trọng số khi cóthêm thông tin về mẫu học. Hay nói một cách khác, các trọng số đều được điều chỉnhsao cho dáng điệu vào ra của mạng sẽ mô phỏng hoàn toàn phù hợp với môi trườngđang xem xét.Mô hình mạng neural.Hình 1.3: Sơ đồ đơn giản về một mạng neural nhân tạo8Thuyết minh đề tài NCKHChương I: TÌM HIỂU MẠNG NEURALMô hình mạng neural ở trên gồm 3 lớp: lớp nhập (input), lớp ẩn(hidden) và lớpxuất (output). Mỗi nút trong lớp nhập nhận giá trị của một biến độc lập và chuyển vàomạng.Dữ liệu từ tất cả các nút trong lớp nhập được tích hợp – ta gọi là tổng trọng số –và chuyển kết quả cho các nút trong lớp ẩn. Gọi là “ẩn” vì các nút trong lớp này chỉliên lạc với các nút trong lớp nhập và lớp xuất, và chỉ có người thiết kế mạng mới biếtlớp này (người sử dụng không biết lớp này).Các nút trong lớp xuất nhận các tín hiệu tổng trọng hóa từ các nút trong lớp ẩn.Mỗi nút trong lớp xuất tương ứng với một biến phụ thuộc.
Xem thêm

45 Đọc thêm

Cứu doanh nghiệp, cần cái nhìn sòng phẳng potx

CỨU DOANH NGHIỆP, CẦN CÁI NHÌN SÒNG PHẲNG POTX

Cứu doanh nghiệp, cần cái nhìn sòng phẳng "Tiêu chuẩn cho vay hiện nay không khác nhiều so với trước" Vì thế, việc giảm lãi suất khoản vay cũ về 15%/năm cũng như cơ cấu lại nợ không phải là ban phát hay xin cho, mà nhà băng sẽ chủ động tháo gỡ khó khăn cho các DN, giúp khách hàng trả được nợ cũ. Theo tôi, tiêu chuẩn cho vay hiện nay cũng không khác nhiều so với trước đây, song do trước bối cảnh thị trường khó khăn, nợ xấu gia tăng thì ngân hàng phải thận trọng hơn. Nhưng cái khó nhất trong phát triển tín dụng hiện nay không hẳn chỉ là lãi suất. Cái mà DN cần hơn là tìm được phương án đầu ra, tìm được thị trường và tăng sức mua. Nếu không có phương án kinh doanh, không có thị trường để tiêu thụ thì giảm lãi suất đối với DN cũng vô nghĩa. Bởi chi phí vốn tín dụng chỉ đi sau các kế hoạch trên. Tuy nhiên, việc giảm lãi suất là cần thiết để cứu DN. Vì thế, khi cho vay mới, chúng tôi luôn ưu đãi lãi suất cho khách hàng. OCB cũng phải hy sinh một phần lợi nhuận để chia sẻ khó khăn cho DN, bởi cứu DN cũng chính là cứu bản thân Ngân hàng. Đến thời điểm này, OCB đã giảm lãi suất cho 379 khế ước cũ và 4 đối tượng khách hàng ưu tiên. Ngân hàng cũng đã điều chỉnh lãi suất khoản vay cũ về 15%/năm kể từ ngày 16/7. “DN phải trao đổi thẳng thắn với ngân hàng để gỡ khó" Quan điểm chỉ đạo của NHNN với các NHTM là giảm lãi suất khoản vay cũ xuống 15%/năm, theo tôi cũng là giải pháp tốt cho chính các ngân hàng. Bản thân nhà băng cũng phải xem xét lại mình để chủ động tìm giải pháp cùng chia sẻ với DN, chấp nhận giảm lãi để giúp ngân hàng có thanh khoản hơn. Khi chúng tôi làm việc với DN bất động sản luôn thống nhất phương án giải quyết đầu ra. Do đó, DongA Bank sẵn sàng cho khách hàng cá nhân vay mua nhà, với lãi suất năm đầu tiên là 12%/năm. Tuy nhiên, DN bất động sản cũng phải có các giải pháp kích cầu như giảm giá bán phù hợp với thị trường. Đến ngày 2/8, dư nợ bất động sản của DongA Bank đã giảm dần, chiếm tỷ lệ khoảng 15% trong tổng dư nợ của Ngân hàng.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐẠI SỐ LỚP 8 CHƯƠNG III PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

ĐẠI SỐ LỚP 8 CHƯƠNG III PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 8. Chu vi bánh xe lớn của một đầu máy xe lửa là 5,6 m và của bánh xe nhỏ là 2,4 m. Khi xechạy từ ga A đến ga B thì bánh nhỏ đã lăn nhiều hơn bánh lớn là 4000 vòng. Tính quãngđường AB.ĐS: 16800 m.Bài 9. Hai vòi nước cùng chảy trong 12 giờ thì đầy một hồ nước. Cho hai vòi cùng chảy trong 8giờ rồi khoá vòi thứ nhất lại và cho vòi thứ hai chảy tiếp với lưu lượng mạnh gấp đôi thì phảimất 3 giờ 30 phút nữa mới đầy hồ. Hỏi mỗi vòi chảy một mình với lưu lượng ban đầu thì phảimất bao lâu mới đầy hồ.ĐS: Vòi thứ nhất chảy trong 28 giờ, vòi thứ hai chảy trong 21 giờ.Bài 10. Một ô tô đi quãng đường dài 60 km trong một thời gian đã định. Ô tô đi nửa quãng đườngđầu với vận tốc hơn dự định là 10 km/h và đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc thấp hơnTrang 32Đại số 8 Phan Đình Khôidự định là 6 km/h nhưng ô tô đã đến đúng thời gian đã định. Tính thời gian ô tô đã dự định điquãng đường trên.ĐS: 2 giờ.Bài 11. Một xe ô tô đi từ Hà Nội về Thanh Hoá. Sau khi đi được 43 km thì dừng lại 40 phút. Để vềđến Thanh Hoá đúng giờ đã định nó phải đi với vận tốc bằng 1,2 lần vận tốc trước đó. Tínhvận tốc lúc đầu, biết rằng quãng đường Hà Nội - Thanh Hoá dài 163 km.ĐS: 30 km.Bài 12. Hai người đi bộ cùng khởi hành từ A để đến B. Người thứ nhất đi nửa thời gian đầu với vậntốc 5 km/h, nửa thời gian sau với vận tốc 4 km/h. Người thứ hai đi nửa quãng đường đầu vớivận tốc 4 km/h và nửa quãng đường sau với vận tốc 5 km/h. Hỏi người nào đến B trước?ĐS: Người thứ nhất đến trước.Bài 13.ĐS: Trang 33
Xem thêm

14 Đọc thêm

Tất cả đều câm điếc doc

TẤT CẢ ĐỀU CÂM ĐIẾC

Tất cả đều câm điếc Truyện dân gian Sinh thời, lúc còn thanh niên, nổi tiếng là người thông thái, hiểu rộng, biết nhiều, nhưng Quỳnh không ưa gì chuyện cử nghiệp bởi chính ông là người luôn châm chọc cái cảnh phải luồn cúi của các “Bậc công hầu”. Vì vậy, mỗi lần triều đình mở khoa thi, nhiều người giục chàng lều chõng ứng thí, chàng đều gạt phăng, tìm cách nói lãng sang chuyện khác. Lần ấy vì nể thầy học, lời khuyên của bạn bè, và lòng kỳ vọng của dân làng, Quỳnh đành đi thi cho phải phép. Năm đó, nhà chúa mừng sinh nhật con trai, các quan trường bèn nảy ra ý định nịnh hót chúa, bàn nhau ra đề thi nói về điềm lành của đất nước. Đoán được ý ấy, Quỳnh nghĩ ra cách làm một bài văn phải hàm được hai nghĩa: Bề ngoài, đọc lên nghe như lời ca công đức của chúa và sự an vui của mọi người, nhưng nghĩa ẩn của nó lại là một sự phủ định. Trong bài văn ấy có hai câu khái quát hiện trạng đất nước như sau: “Quan tắc cổ, dân tắc cổ, đái hàm quan Nghiêu Thuấn chi dân”. (Nghĩa là: Quan cũng theo phép xưa, dân cũng theo phép xưa, đội ơn quan, dân được sống đời Nghiêu Thuấn) và đối lại: “Thượng ung tai, hạ ung tai, ỷ đầu lai Đường ngu chi đức”. (Nghĩa là: Trên cũng vui vậy thay, dưới cũng vui vậy thay, dựa vào đám đầu lại có đức độ thời Đường Ngu). Mới nghe đọc lên lần đầu chúa Trịnh đã khen: Hay quá, người làm hai câu này thật xứng đáng cho giải nhất! Quan chủ khảo đứng bên cạnh cũng đã từng nghe danh tiếng của Quỳnh, liền tâu với chúa: - Khải chúa? Trong hai câu ấy, thần thấy có ẩn cái ý không thuận. - Quan thật đa nghi quá. Ca tụng công đức của chúa như vậy có gì mà không thuận? - Khải chúa, cứ theo cái nghĩa chữ Hán thì hai câu ấy đúng là hay thật, nhưng Quỳnh là loại thâm nho, từng đã dùng chữ nghĩa chơi khâm nhiều người và chắc hắn không bao giờ bằng lòng thứ văn chương một nghĩa. Theo sự hiểu biết cạn hẹp của thần, thì hai câu ấy xướng theo nghĩa đồng âm trực tiếp nghe ra ngại lắm, không dám đọc lên để chúa thưởng lãm.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ON TAP

ON TAP

Khi giải phương trình vô tỷ bằng phương pháp đặt ẩn phụ ta có thể gặp các dạng như: Đặt ẩn phụ đưa phương trình đã cho về phương trình đại số không còn chứa căn thức với ẩn mới là ẩn phụ[r]

13 Đọc thêm

giai he pt bang pp the

GIAI HE PT BANG PP THE

Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình Đoán nhận số nghiệm của hệ phương trình sau, giải thích vì sao?sau, giải thích vì sao?x + 2y = 4x + 2y = 42x – y = 32x – y = 32x – y = 32x – y = 3 5x = 105x = 10Hệ phương trình (I) và (II) có tương đương Hệ phương trình (I) và (II) có tương đương không. Vì sao?không. Vì sao?(I)(I)(II)(II)Hệ Phương trình có nghiệm duy nhất vìHệ Phương trình có nghiệm duy nhất vì

17 Đọc thêm

PHÉP ẨN DỤ

PHÉP ẨN DỤ

SỰ KHÁC NHAU GIỮA ẨN DỤ VÀ HÓAN DỤ Hoán dụ (métonymie) dựa trên tương quan kết hợp, là thay thế một khái niệm bằng một khái niệm khác có với nó một liện hệ tất yếu. Ví dụ:- Liên hệ giữa đồ vật (objet) và chất liệu (matière): mặc (áo) lụa, mặc gấm, mặc nhung, v.v...- Liên hệ giữa vật chứa (contenant) và chất được chứa (contenu): uống một chén (nước), ăn hai, ba bát (cơm) v.v....- Liên hệ nhân quả: dùng binh đao hay khói lửa... để chỉ chiến tranh. Hoặc viết: đỏ mặt tía tai để chỉ tình trạng giận lắm...- Liên hệ giữa bộ phận và toàn thể: dùng má hồng để chỉ người phụ nữ.Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen (Kiều)- Liên hệ giữa trang phục (hay phụ tùng) và con người:Ðường hoa son phấn đợiÁo gấm sênh sang về(Vũ Hoàng Chương) Ẩn dụ và hoán dụ có những tính chất giống nhau:1. Rút gọn lời nói và tạo hình.2. Vay mượn ngôn ngữ để làm giàu ngôn ngữ.3. Mang vào ngôn ngữ những yếu tố lạ, tạo bất ngờ, do đó gây cảm xúc.và đồng thời cũng có những khác biệt sâu xa:Ẩn dụ, tuy dựa trên tương quan tương đồng, nhưng thực ra khi ví: anh như chiếc thuyền, em như cái bến, thì cũng chẳng bắt buộc anh phải có vẻ gì giống thuyền và em phải có gì giống bến; nhất là khi đã bỏ các vế "em như, anh như" đi rồi thì thuyền và bến hoàn toàn tự do, có thể là anh, em hay bất kỳ một hình ảnh nào khác mà người đọc tưởng tượng ra. Mặt khác, ngay trong tương quan anh-em, thuyền-bến cũng đã mơ hồ, không rõ ai là thuyền, ai là bến:Theo gió thuyền xuôiSóng đưa bèo trôiTiếng đàn trầm trầm
Xem thêm

3 Đọc thêm

Tich vô hướng

TICH VÔ HƯỚNG

α< <= thì ta viết α=arccot a2) cotf(x)=cot(x)⇔ ( ) ( ) ,f x g x k k Zπ= + ∈BÀI TẬPCâu 1: Tìm giá trò lớn nhất và gía trò nhỏ nhất của hàm sốa/ y=-2sin2x+1 b) y=5+4cosx-3sinx c)y= 5-3sinx Câu 2: Giải các phương trình sau:1/ cosx=cos23π2/ cosx=62 2−3/ sinx=12−

6 Đọc thêm

Tài liệu Thủ thuật Registry 6 docx

TÀI LIỆU THỦ THUẬT REGISTRY 6 DOCX

Cảm ơn: 200 Được Thank 7,832 lần trong 741 bài Điểm thành tích: 45 Trả lời: Thủ thuật Registry Log on Những thủ thuật liên quan đến việc đăng nhập và cửa sổ đăng nhập. -1- Ẩn tên người dùng trong màn hình đăng nhập (XP trở lên) Mặc định trong màn h́nh đăng nhập của Widdows XP trở lên luôn hiển thị các tên đăng nhập để bạn kích vào và đăng nhập với tên đăng nhập đó. Thủ thuật này hướng dẫn bạn ẩn các tên đăng nhập trong màn hình Logon nếu muốn System Key:HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ Winlogon\ SpecialAccounts\ UserList Name: Tên đăng nhập của người dùng cần ẩn Type: REG_DWORD Value: 0 - ẩn tên đăng nhập -2-Ẩn tên người đăng nhập lần cuối Thông thường tên người dùng đăng nhập vào hệ thống cuối cùng sẽ được Windows lưu lại để khi đăng nhập lần sau tên người dùng này sẽ hiện lên trên cùng trong hộp thoại đăng nhập. Thủ thuật này hướng dẫn bạn không cho phép hiện tên người đăng nhập cuối cùng. Name: DontDisplayLastUserName Type: REG_DWORD Value: 1 = không lưu tên người dùng cuối cùng
Xem thêm

6 Đọc thêm

Cùng chủ đề