ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỢP LÝ CÁC KHOÁNG CHẤT PHỤ GIA TỰ NHIÊN CHO SẢN XUẤT XI MĂNG Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Định hướng quản lý khai thác, sử dụng hợp lý các khoáng chất phụ gia tự nhiên cho sản xuất xi măng ở tỉnh Quảng Bình":

Điều chế vật liệu composite silica/carbon từ vỏ trấu và bước đầu nghiên cứu khả năng làm vật liệu điện cực âm cho pin sạc Li-ion

ĐIỀU CHẾ VẬT LIỆU COMPOSITE SILICA/CARBON TỪ VỎ TRẤU VÀ BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LÀM VẬT LIỆU ĐIỆN CỰC ÂM CHO PIN SẠC LI-ION

Từ khoá: Vỏ trấu, pin sạc Li-ion, vật liệu điện cực âm, composite SiO2/C, xử lý bề mặt
GIỚI THIỆU
Việt Nam là quốc gia sản xuất gạo đứng thứ hai trên thế giới với sản lượng gạo ước tính trung bình đạt khoảng 44 triệu tấn / năm, tỉ lệ vỏ trấu khoảng 20– 22% tức gần 9 triệu tấn. Silica (SiO 2 ) là một thành phần có trong vỏ trấu, tùy vào từng loại gạo và thổ nhưỡng mà hàm lượng silica khác nhau, trong khoảng 8,7–12,1%, trung bình trong khoảng 10,6% 1 , nên vỏ trấu được xem là nguồn nguyên liệu lý tưởng để tổng hợp vật liệu silica. Thị trường vỏ trấu tăng tưởng nhanh trong những năm gần đây, như sử dụng dùng vỏ trấu để sản xuất silica vô định hình dùng trong khí hóa, than sinh học, phụ gia cho xi măng và bê tông, phụ gia cho ngành sơn 2 …
Xem thêm

9 Đọc thêm

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng bằng nguồn vốn ODA tại tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP XỬ LÝ BÃ THẢI GYMS BẰNG CACBON

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP XỬ LÝ BÃ THẢI GYMS BẰNG CACBON


kim loại trong đất (hoặc là bằng cơ chế cố định hoặc cải thiện các điều kiện lọc các ion kim loại này khỏi đất).
b) Phân bón
Từ lâu người ta đã xác định rằng lưu huỳnh là một nguyên tố dinh dưỡng rất cần thiết cho cây trồng, xếp hàng sau nitơ, photpho và kali. Trước đây phân súc vật là một nguồn bố sung lưu huỳnh đáng kế nhất cho cây trồng, sau đó ngoài ra việc đốt than trong sinh hoạt (cũng như đế phát điện) cũng là một nguồn bố sung lưu huỳnh cho đất. Đen nay người ta cho rằng PG cũng là một nguồn chứa lưu huỳnh khá lý tưởng. Đa số các loại muối sunfat sử dụng làm phân bón đều có độ hòa tan lớn nên có thể bị rửa trôi khỏi đất trước khi được cây trồng hấp thụ. Lưu huỳnh trong PG hòa tan rất ít trong nước do đó tồn tại khá lâu trong đất. Lưu huỳnh dưới dạng sunfat nên thực vật có thể hấp thụ trực tiếp. Ngoài ra PG còn chứa canxi cũng là một nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của cây trồng. Trong các cây trồng thì PG đặc biệt tốt khi bón cho cây lạc vì loài này có nhu cầu canxi và lưu huỳnh cao.
Xem thêm

57 Đọc thêm

Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan nhân sinh lãnh thổ Kon Tum phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng

Nghiên cứu, đánh giá cảnh quan nhân sinh lãnh thổ Kon Tum phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng

Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất, rừng lãnh thổ Kon Tum theo các đơn vị Cảnh quan nhân sinh .... Định hướng khai thác sử dụng các cảnh quan lúa nước ...[r]

Đọc thêm

Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về giải quyết việc làm cho lao động nữ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (tt)

Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (tt)

Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY TỪ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI LÀM CỌC ĐẤT-TRO BAY GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU HẠ TẦNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG MẬU THÂN, THÀNH PHỐ TRÀ VINH

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TRO BAY TỪ NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI LÀM CỌC ĐẤT-TRO BAY GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU HẠ TẦNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÍA ĐÔNG ĐƯỜNG MẬU THÂN, THÀNH PHỐ TRÀ VINH

So sánh với kết quả nghiên cứu trước "nghiên cứu áp dụng cọc đất - xi măng gia cố kè kết hợp đường giao thông sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Bình" về hệ số ổn định K cho thấy khi sử dụng cọ[r]

7 Đọc thêm

DE THI THU TN 6

DE THI THU TN 6

Anh Chị hãy: 1-Giải thích tại sao vấn đề khai thác và cải tạo tự nhiên lại là mối quan tâm hàng đầu của vùng?. 2-Nêu các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng s[r]

1 Đọc thêm

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN KTHH TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH XI MĂNG VIỆT NAM

ĐỒ ÁN NHẬP MÔN KTHH TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH XI MĂNG VIỆT NAM

Nó cung cấp SiO2, Al2O, Fe2O3 cho phối liệu sản xuất xi măng · Các loại phụ gia khác: + Phụ gia cao silic có chứa nhiều oxit silic là đất đá có chứa hàm lượng SiO2 > 80% + Phụ gia cao sắ[r]

12 Đọc thêm

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (tt)

Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11586:2016

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11586:2016

Xỉ hạt lò cao nghiền mịn đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật của tiêu chuẩn này cũng có thể sử dụng làm phụ gia khoáng cho sản xuất xi măng nếu hệ số kiềm tính không nhỏ hơn 1,6 khi được x[r]

5 Đọc thêm

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUẢNG BÌNH TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUẢNG BÌNH TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUẢNG BÌNH
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUẢNG BÌNH TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUẢNG BÌNH TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUẢNG BÌNH TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUẢNG BÌNH TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT
PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ở QUẢNG BÌNH TẠI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT

Đọc thêm

Đặc điểm tài nguyên đất và biến động sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2019

Đặc điểm tài nguyên đất và biến động sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2010-2019

Bài viết này nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và biến động sử dụng đất giai đoạn 2010 - 2019 ở tỉnh Thanh Hóa, từ đó xác định nguyên nhân và đề xuất định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên đất trong thời gian tới.

Đọc thêm

TÌM HIỂU TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG BÌNH

TÌM HIỂU TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG BÌNH

2.3 TÀI NGUYÊN DU LỊCH TỰ NHIÊN TỈNH QUẢNG BÌNH 2.2.1 TÀI NGUYÊN ĐỊA HÌNH Quảng Bình là một tỉnh có nhiều dạng địa hình, trong đó có một số dạng địa hình rất đặc trưng và được xem là tài[r]

35 Đọc thêm

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (tt)

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (tt)

Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường THPT huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc theo định hướng đổi mới giáo dục (Luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

Đọc thêm

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ở TỈNH QUẢNG BÌNH

Các giải pháp nhằm hoàn thiện sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước ở tỉnh Quảng Bình

Đọc thêm

Bài thu hoạch môn VLXD

Bài thu hoạch môn VLXD

MỤC LỤC
1 Cơ sở sản xuất Xi măng, Phụ gia khoáng, Phụ gia hóa học,cơ sở sản xuất vlxd… tại Bắc Ninh.
1.1 Công ty sản xuất phụ gia hóa chất xây dựng.
1.2 Công ty sản xuất vật liệu xây dựng (gạch Granite).
1.3 Công ty sản xuất vật liệu xây dựng (ống cống bê tông đúc sẵn).
2 Một số công trình (Thủy lợi ) tiêu biểu tại Bắc Ninh.
2.1 Trạm bơm Kênh Vàng.
2.2 Trạm bơm Tân Chi 2.
2.3 Trạm bơm Phú Mỹ. 
1.Cơ sở sản xuất Xi măng, Phụ gia khoáng, Phụ gia hóa học, cơ sở sản xuất vlxd, …
1.1 Công ty sản xuất phụ gia hóa chất xây dựng
1.1.1 Tên công ty, địa chỉ
 Công ty cổ phần Siêu Cường (thương hiệu bestmix).
 Địa chỉ: Khu công nghiệp Tiên Sơn phố Phù Lưu – Phường Đông Ngàn –Thị xã Từ Sơn – Tỉnh Bắc Ninh.

Hình ảnh Công ty Cổ phần Siêu Cường
1.1.2 Giới thiệu công đoạn sản xuất về sản phẩm của công ty
Công ty cổ phần Siêu Cường hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và ứng dụng các loại phụ gia hóa chất xây dựng với thương hiệu “BESTMIX ” được đầu tư và sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại.Sản phẩm của Công ty chúng tôi được sản xuất và quản lý chất lượng theo hệ thống ISO 9001:2000 đáp ứng đầy đủ những yêu cầu kỹ thuật đa dạng và khắt khe của các nhà đầu tư, tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp tại Việt Nam.
Hệ thống sản phẩm của công ty cổ phần Siêu Cường được phân loại theo mục đích sử dụng chính của ngành xây dựng như sau:
a,Phụ gia bê tông: Super R7 phụ gia bê tông 07 ngày tháo coppha
Xem thêm

Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ TIẾT KIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT BAO BÌ XI MĂNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THÀNH DUY

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM SỬ DỤNG HỢP LÝ VÀ TIẾT KIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG SẢN XUẤT BAO BÌ XI MĂNG Ở CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THÀNH DUY

Một số biện pháp nhằm sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất bao bì xi măng ở Công ty TNHH thương mại dịch vụ và du lịch Thành Duy

Đọc thêm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6882:2016

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6882:2016

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6882:2016 áp dụng cho phụ gia khoáng dùng đề sản xuất xi măng. Những loại phụ gia khoáng có tiêu chuẩn riêng thì áp dụng tiêu chuẩn của phụ gia khoáng đó.

Đọc thêm

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH ĐỀ THI VIẾT CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương Đề thi tuyển công chức tỉnh quảng bình đề thi viết chuyên ngành quản lý thị trường lĩnh vực công thương
Xem thêm

Đọc thêm

Cùng chủ đề