NỀN KTTT VÀ PHẠM TRÙ NỘI DUNG - HÌNH THỨC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề " Nền KTTT và phạm trù nội dung - hình thức":

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRONG TRIẾT HỌC VÀO DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

VẬN DỤNG CẶP PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TRONG TRIẾT HỌC VÀO DẠY HỌC TOÁN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

Vận dụng cặp phạm trù nội dung và hình thức trong triết học vào dạy học toán ở trường phổ thông. Dùng làm tiểu luận triết học kết thúc môn đối với học viên cao học chuyên ngành Lý luận và giảng dạy bộ môn Toán (4 tín chỉ).1.Lý do chọn đề tàiTrong thời đại ngày nay không một ai có thể nghi ngờ về[r]

19 Đọc thêm

Nội dung, hình thức và bản chất, hiện tượng của các phạm trù

NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ BẢN CHẤT, HIỆN TƯỢNG CỦA CÁC PHẠM TRÙ

Nội dung, hình thức và bản chất, hiện tượng của các phạm trù

39 Đọc thêm

Cặp phạm trù nội dung và hình thức và vấn đề vận dụng nó vào phát triển sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của tổng Công ty bảo việt trên thị trường Việt Nam

CẶP PHẠM TRÙ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC VÀ VẤN ĐỀ VẬN DỤNG NÓ VÀO PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BẢO HIỂM NHÂN THỌ CỦA TỔNG CÔNG TY BẢO VIỆT TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Trong lịch sử hơn 40 năm của ngành bảo hiểm Việt Nam, có lẽ có thời điểm nào sôi động như hiện nay, thị trường bảo hiểm đang đứng trước những bước ngoặt mới với nhiều thay đổi cả về quy mô lẫn chất lượng.
Việt Nam sắp gia nhập vào khối thị trường chung WTO và đương nhiên thị trường bảo hiểm Việt Na[r]

17 Đọc thêm

CHỦ NGHĨA DUY VẬT MÁC XÍT

CHỦ NGHĨA DUY VẬT MÁC XÍT

Bài thứ hai(Chương trình Trung cấp chính trị)TS. Nguyễn Văn LongI./ Quan điểm duy vật mác-xít về vậtchất1./ Vật chất là gì?Phạm trù cơ bản, nền tảng của chủ nghĩa duy vật,ra đời cách đây 2500 năm, nội dung phát triển quanhiều giai đọan- Duy vật cổ đại tìm một nguyên thể ban đầu nhưnước[r]

15 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

TIỂU LUẬN VỀ HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬTKHOA LUẬT----------BÀI TIỂU LUẬN MÔN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂMĐề tài: HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNGCỦA HỢP ĐỒNG BẢO HIỂMGiảng viên hướng dẫn: Cô Bạch Thị Nhã Nam.Sinh viên thực hiện: Nhóm số 3Ngày 27 tháng 09 năm 2017LỜI NÓI ĐẦUBả[r]

41 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO ĐỨC PHẬT GIÁO ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC THANH NIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Năm 2010, Nxb Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh cho xuất bản cuốn “Tìmhiều chức năng xã hội của Phật giáo Việt Nam” của tác giả Trần Hồng Liên. Trongcuốn sách này, tác giả đã làm rõ các vấn đề như: Chức năng của Phật giáo đối vớivấn đề kinh tế, xã hội, văn hoá, giúp người đọc hiểu rằng dù tác động trên[r]

86 Đọc thêm

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ_ CHƯƠNG IV: NGỮ PHÁP

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ_ CHƯƠNG IV: NGỮ PHÁP

DẪN LUẬN NGÔN NGỮ_KHOA TIẾNG ANH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠICHƯƠNG IV: NGỮ PHÁPNỘI DUNGA. PHƯƠNG THỨC NGỮ PHÁPB. PHẠM TRÙ NGỮ PHÁPC. QUAN HỆ NGỮ PHÁPD. CÁC ĐƠN VỊ CÚ PHÁPPhương thức ngữ pháp là những biện pháp hình thức chung nhất thể hiện nghĩa ngữ pháp.Phương thức phụ giaPhương thức phụ gia là dùng[r]

35 Đọc thêm

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CHƯƠNG 8 PGS TS NGUYỄN VĂN PHÚC

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CHƯƠNG 8 PGS TS NGUYỄN VĂN PHÚC

Điều kiện, bản chất, ý nghĩa của việc thương mại hoá công nghệ và sự hình thành thị trường công nghệ;
Mối quan hệ giữa thương mại hoá công nghệ và các hình thức hiệp tác phát triển, khai thác công nghệ;
Nội dung của quá trình thương mại hoá công nghệ;
Các hình thức thương mại hoá công nghệ và đặc đi[r]

16 Đọc thêm

LUẬN VĂN TIẾN SĨ TOÁN HỌC PHÂN LỚP ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU CÁC ANN HÀM TỬ VÀ CÁC ANN PHẠM TRÙ BỆN

LUẬN VĂN TIẾN SĨ TOÁN HỌC PHÂN LỚP ĐỐI ĐỒNG ĐIỀU CÁC ANN HÀM TỬ VÀ CÁC ANN PHẠM TRÙ BỆN

3 (G, A)Lane về sự biểu diễn hàm quadratic bởi nhóm đối đồng điều aben Hab[13, 14]). Trước đó, trường hợp nhóm phạm trù đối xứng (hay phạm trù Picard)đã được phân lớp bởi H. X. Sính [55].Tình huống tổng quát hơn đối với các nhóm phạm trù Picard được đưa rabởi A. Fr¨ohlich và C.[r]

57 Đọc thêm

bai giang môn tài chính tiền tệ

BAI GIANG MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ

CHƯƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN TỆ

Tiền tệ và tài chính là những phạm trù kinh tế gắn liền với nền sản xuất và lưu thông hành hóa. Nó có vai trò quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, cũng như trên phạm vi quốc tế; đặc biệt trong nền kinh tế thị trường nền[r]

102 Đọc thêm

Giới thiệu ngành tài chính công ty

GIỚI THIỆU NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

Tổng quát ngành tài chính:Hiện trạng thách thức và cơ hội của ngành tài chínhMinh chứng cho sự thành công trong ngành tài chính.Tài chính là phạm trù kinh tế, phản ánh các quan hệ phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị. Phát sinh trong quá trình hình thành, tạo lập, phân phối các quỹ tiền t[r]

13 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC DỰA TRÊN LÝ LUẬN CỦA MAC-LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC DỰA TRÊN LÝ LUẬN CỦA MAC-LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Thành phần kinh tế tư bản nhà nước là một nội dung của kinh tế chính trị Mác-Lênin. Nhưng trước đây chúng ta chỉ mới nghiên cứu nó trong khuôn khổ giáo trình nhằm trang bị lý luận kinh tế chính trị cho người đọc. Đến nay, trước yêu cầu của công cuộc đổi mới ở nước[r]

61 Đọc thêm

LUẬN VĂN CAO HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM

LUẬN VĂN CAO HỌC NGUYỄN BỈNH KHIÊM

1. Lý do chọn đề tài:
Nền văn học dân tộc ta hiện có nhiều thể loại, trong đó thơ chiếm vị trí khá quan trọng.
Muốn hiểu đúng, hiểu sâu nội dung, ý nghĩa của thơ, chúng ta không thể không lưu ý đến
hình thức diễn đạt. Nội dung và hình thức luôn luôn gắn chặt với nhau. Hình thức nào cũng
có quá trình[r]

89 Đọc thêm

Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2 thuộc tính hàng hóa để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa

ĐỀ TÀI THẢO LUẬN:PHÂN TÍCH 2 THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HÓA VÀ VẬN DỤNG LÝ LUẬN VỀ 2 THUỘC TÍNH HÀNG HÓA ĐỂ ĐƯA RA CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH CHO HÀNG HÓA

Đề tài thảo luận:phân tích 2 thuộc tính của hàng hóa và vận dụng lý luận về 2 thuộc tính hàng hóa để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa
1. 1 Mục lục A. Lời mở đầu.............................................................................................................[r]

18 Đọc thêm

Luận văn thạc sĩ báo chí học cách thức sản xuất chương trình truyền hình thực tế của các đài phát thanh truyền hình ở miền tây nam bộ

LUẬN VĂN THẠC SĨ BÁO CHÍ HỌC CÁCH THỨC SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH THỰC TẾ CỦA CÁC ĐÀI PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH Ở MIỀN TÂY NAM BỘ

1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí phát triển. Sản xuất các chương trình truyền hình không chỉ còn dành riêng cho các đài truyền hình. Chính vì vậy mà các đài truyền hình ngày càng phải thay đổi hình thức cũng[r]

145 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

BÀI GIẢNG TRIẾT CHI TIẾT VẬT CHẤT VÀ CÁC HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT

Vật chất là phạm trù xuất phát điểm của triết học. Đây là phạm trù có nội hàm rộng đến cùng cực. Việc nắm vững nội dung của phạm trù có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết vấn đề cơ bản của triết học, làm cơ sở cho giải quyết các vấn đề khác có liên quan.

20 Đọc thêm

BỘ CÂU HỎI ÔN THI VẤN ĐÁP MÔN QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

BỘ CÂU HỎI ÔN THI VẤN ĐÁP MÔN QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ

MÔN QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
Câu 1: trình bày khái niệm và chủ thể của QHKTQT
Trả lời:
Khái niệm QHKTQT: là tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại của các nền kinh tế xét trên phạm vi toàn thế giới. Qhkt đối ngoại là những mối quan hệ về kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ của một nền ki[r]

44 Đọc thêm

PHẠM TRÙ LỄ TRONG NHO GIÁO SƠ KỲ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

PHẠM TRÙ LỄ TRONG NHO GIÁO SƠ KỲ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tài
Nho giáo xuất hiện ở Trung Quốc cách đây khoảng 2500 năm, là hệ tư tưởng thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Với tư cách một học thuyết đạo đức, Nho giáo đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết mối quan hệ giữa con người với con người. Những phạm trù đạo đức cơ bản[r]

88 Đọc thêm

THUC TRANG VA CHINH SACH KIEM CHE LAM PHAT TAI VIET NAM GIAI DOAN 1986 2010 0074

THUC TRANG VA CHINH SACH KIEM CHE LAM PHAT TAI VIET NAM GIAI DOAN 1986 2010 0074

Trong nền kinh tế thị trường hoạt động đầy sôi nổi và cạnh tranh gay gắt thì để thu được lợi nhuận cao và đứng vững trên “thương trường”, các nhà kinh tế cũng như các doanh nghiệp phải nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt những vấn đề kinh tế mới. Và một trong những vấn đề nổi cộm ấy là lạm phát. Lạm phát[r]

45 Đọc thêm

tóm tắt tài liệu đầy đủ cụ thể nguyên lý chủ nghĩa mác lenin 2 ôn thi cuối kỳ

TÓM TẮT TÀI LIỆU ĐẦY ĐỦ CỤ THỂ NGUYÊN LÝ CHỦ NGHĨA MÁC LENIN 2 ÔN THI CUỐI KỲ

a) Đặc trưng của sản xuất hàng hoá
•Sản xuất hàng hoá là sản xuất để trao đổi, mua-bán.
•Lao động của người sản xuất hàng hoá vừa mang tính tư nhân, vừa mang tính xã hội
b) Ưu thế của sản xuất hàng hoá
•Khai thác được những lợi thế về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật, của từng người, từng cơ sở sản xu[r]

20 Đọc thêm