MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG VÀ SỰ THỐNG NHẤT GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Mâu thuẫn biện chứng và sự thống nhất giữa các mặt đối lập":

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỚI MÂU THUẪN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỚI MÂU THUẪN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM HIỆN NAY

MỤC LỤC
I. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập 4
1. Quan điểm của chủ nhĩa duy vật về mâu thuẫn 4
2. Mâu thuẫn là động lực của sự phát triển 7
II. Quy luật mâu thuẫn với hoạt động của hệ thống Ngân hàng Thương mại 8
1. Khái quát tình hình hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam[r]

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ CHUYỂN HÓA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ CHUYỂN HÓA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG

Nghiên cứu quy luật hạt nhân của phép biện chứng chúng ta có thể kháiquát nội dung của quy luật như sau: mỗi sự vật hay hiện tượng là một thể thốngnhất bao gồm hai mặt đối lập. Hai mặt đối lập này đấu tranh với nhau, bài trừ lẫnnhau, làm cho sự vật, hiện tượng luôn[r]

21 Đọc thêm

 PHÂN TÍCH Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU NỘI DUNGQUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP

PHÂN TÍCH Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU NỘI DUNGQUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP

Một vài ví dụ cơ bản về mâu thuẫn giữa các mặt đối lập. Trong tự nhiên, khicoi con người là 1 sự vật, thì giữa đồng hóa và dị hóa, giữa biến dị và di truyền,hấp thụ và bài tiết là các mặt đối lập. Khi coi một xã hội Tư bản là một sự vật, mâuthu[r]

9 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT - SỰ CHUYỂN HÓA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG

TIỂU LUẬN TRIẾT - SỰ CHUYỂN HÓA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG

Phép biện chứng duy vật là sự thống nhất hữu cơ giữa chủ nghĩa duy vật và phương pháp biện chứng. Đồng thời là một trong những phạm trù trung tâm của triết học Mác Lê nin nói chung, của chủ nghĩa duy vật hiện đại nói riêng. Hiểu về phép biện chứng có nhiều cách tiếp cận khác nhau. Chẳng hạn khi nghi[r]

22 Đọc thêm

NỘI DUNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỚI VIỆC PHÂN TÍCH CÁC MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

NỘI DUNG QUY LUẬT THỐNG NHẤT VÀ ĐẤU TRANH GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP VỚI VIỆC PHÂN TÍCH CÁC MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

an toàn. Tính chất không rõ ràng, thiếu xác định trên cả phương diện kinh tế - xã hộidường như đang rất phổ biến, rất đặc trưng cho các quan hệ trong nền kinh tế nướcta. Do vậy quá trình chuyển hoá này vấp phải rất nhiều mâu thuẫn nội tại.2. NHỮNG MÂU THUẪN TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN HOÁ T[r]

12 Đọc thêm

Sự đấu tranh, thống nhất và kết hợp giữa các mặt đối lập

SỰ ĐẤU TRANH, THỐNG NHẤT VÀ KẾT HỢP GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP

Sự đấu tranh, thống nhất và kết hợp giữa các mặt đối lập trong đường lối đổi mới đất nước cũng như vận dụng trong kinh doanh. Đây là một bài tiểu luận nghiên cứu về sự đấu tranh, thống nhất và kết hợp giữa các mặt đối lập dựa trên các tài liệu tham khảo.

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT CAO HỌC: Sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong toán học Một số vận dụng vào học tập, nghiên cứu, giảng dạy toán phổ thông

TIỂU LUẬN TRIẾT CAO HỌC: SỰ THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG TOÁN HỌC MỘT SỐ VẬN DỤNG VÀO HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY TOÁN PHỔ THÔNG

Trong lịch sử hình thành, phát triển của triết học và toán học cho chúng ta thấy chúng có mối quan hệ biện chứng sâu sắc với nhau. Mối quan hệ đó cũng được thể hiện qua câu nói của nhà toán học Pháp Emile Picard : “Abel cũng như những bậc thầy khác đã làm cho Toán học trở thành một thứ triết h[r]

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ CHUYỂN HÓA CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC SỰ CHUYỂN HÓA CỦA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Phép biện chứng là một khoa học triết học, xét trên nhiều phương diện, nó là hiện tượng có ý nghĩa thế giới quan rộng lớn như bản thân triết học. Như vậy, lịch sử phép biện chứng hình thành, phát triển từ khi triết học ra đời, mà đỉnh cao của nó là phép biện chứng mácxít. Phép biện chứng duy vật mác[r]

30 Đọc thêm

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỘNG LỰC CỦA KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM

MÂU THUẪN BIỆN CHỨNG VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT ĐỘNG LỰC CỦA KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM

gắt với trật tự bình thờng của đời sống xã hội.Thực ra các vấn đề XH của nền kinh tế thị trờng nhất là nền kinh tế thị trờngcòn quá sơ khai , quá độ lại co mức độ tăng trởng nhanh là điều rát khóthành. Nh vậy chúng ta buộc phải chấp nhận mặt trái của nền kinh tế thị trờng ,nhất là nền kinh tế thị tr[r]

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

PHẦN MỞ ĐẦU

Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội , nhằm tìm ra các quy luật của đối tượng nghiên cứu. Mục đích cơ bản của Triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.
Triết học là một tro[r]

23 Đọc thêm

TIỂU LUẬNNHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLENIN

TIỂU LUẬNNHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁCLENIN

Chương I: Chủ nghĩa duy vật biện chứngSự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việcgiải quyết vấn đề cơ bản của triết họcDựa trên tổng kết toàn bộ lịch sử triết học, Ph.Ăngghen cho rằng:“Vấn đề cơ bản lớn của mọi triết học, đặc biệt là của triết học hiệnđại, là vấn[r]

14 Đọc thêm

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1


Người soạn: Lê Văn Hùng
Tài liệu được soạn trên cơ sở giáo trình và tham khảo nhiều tài liệu khác;
Tài[r]

1 Đọc thêm

BÀI 1. THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

BÀI 1. THẾ GIỚI QUAN DUY VẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN BIỆN CHỨNG

quan duy vậtvàphương phápluậnbiện chứngVận dụngđược kiến thứctrên đây khi xem xétmột số sự vậthiện tượngthông thườngtrong quá trìnhhọc tập vàcuộc sống hằng ngàyNội dung bài học1.-Thế giới quan và phương pháp luận2.- Chủ nghóa duy vật biện chứng – sựthống nhất hữu cơ giữa thế giới quand[r]

30 Đọc thêm

Nghiên cứu về doanh nghiệp, quản trị xung đột bên trong một tổ chức. Lấy tình huống cụ thể, phân tích và đưa ra phương giải quyết xung đột

NGHIÊN CỨU VỀ DOANH NGHIỆP, QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT BÊN TRONG MỘT TỔ CHỨC. LẤY TÌNH HUỐNG CỤ THỂ, PHÂN TÍCH VÀ ĐƯA RA PHƯƠNG GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

Xung đột là sự bất đồng giữa giữa hai hay nhiều phía (cá nhân hay nhóm) mà mỗi phía cố làm tất cả những gì có thể để phía bên kia chấp nhận quan điểm của mình trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích hay các giá trị xã hội.
Quản trị xung đột là sử dụng những biện pháp can thiệp để làm[r]

9 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

Triết học Mác – Lênin là sự thống nhất hữu cơ giữa phép biện chứng và chủ nghĩa duy vật. Phép biện chứng duy vật bao hàm nội dung hết sức phong phú, là học thuyết toàn diện, sâu sắc nhất về mối liên hệ phổ biến và sự phát triển. Do đó, việc nghiên cứu toàn diện phép biện chứng có ý nghĩa đặc biệt qu[r]

14 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHÍNH TRỊ LIÊN THÔNG CĐĐH

TÀI LIỆU CHÍNH TRỊ LIÊN THÔNG CĐĐH

cấu kinh tế nước ta còn mang nặng đặc trưng của một cơ cấu kinh tế nông nghiệp.Ngành nghề chưa phát triển; sự phân công hiệp tác, chuyên môn hóa sản xuất chưarộng, chưa sâu, giao lưu hàng hóa còn nhiều hạn chế.- Chưa có thị trường theo đúng nghĩa của nó. Trong những năm qua thị trường củanước ta đan[r]

24 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT & KT CHÍNH TRỊ & CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HỆ LIÊN THÔNG

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT & KT CHÍNH TRỊ & CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HỆ LIÊN THÔNG

Môn Triết Học
Câu 1: Phân tích định nghĩa vật chất của Lênin? ý nghĩa của định nghĩa?
Câu 2: Hãy trình bày nguồn gốc và bản chất của ý thức? Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức? ý nghĩa của vấn đề này?
Câu 3 : Trình bày nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập? Cho ví dụ? ý n[r]

19 Đọc thêm

TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH LÀ QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TIỂU LUẬN CAO HỌC

TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH LÀ QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TIỂU LUẬN CAO HỌC

MỞ ĐẦU
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, là điều kiện tiên quyết để giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào côn[r]

20 Đọc thêm

tiểu luận cao học nội dung quy luật mâu thuẫn trong bộ “tư bản” của c mác

TIỂU LUẬN CAO HỌC NỘI DUNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG BỘ “TƯ BẢN” CỦA C MÁC

MỞ ĐẦU
Bộ Tư bản là tác phẩm thiên tài của Mác mà ông đã dành hơn bốn mươi năm cuộc đời của mình để suy nghĩ, nghiên cứu và thể hiện. V.I.Lênin từng nhận định , bộ Tư bản là “một tác phẩm chính trị kinh tế học vĩ đại nhất của thế kỷ chúng ta”. Trong lời tựa cho lần xuất bản lần thứ nhất, bản thân C.[r]

21 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

SỰ VẬN DỤNG QUY LUẬT MÂU THUẪN TRONG TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN MINH HÓA, TỈNH QUẢNG BÌNHI

1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thư gửi A.M.Goocki, Lênin viết: “Quả là nhà triết học Hêghen đã nói đúng: “Cuộc sống tiến lên thông qua những mâu thuẫn, và những mâu thuẫn sống thì lại phong phú hơn nhiều, nhiều vẻ hơn nhiều và có một nội dung dồi dào hơn nhiều so với điều mà trí tuệ con người cả[r]

74 Đọc thêm