GIỚI THIỆU VỀ GỖ (XYLEM)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "giới thiệu về Gỗ (Xylem)":

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU VỀ RÀO CẢN KỸ THUẬT CỦA HOA KỲ ĐỐI VỚI ĐỒ GỖ XUẤT KHẨU VIỆT NAM

1. Tính tất yếu của đề tài:
Sản phẩm đồ gỗ là mặt hàng xuất khẩu phát triển tương đối mạnh trong khoảng 20 năm trở lại đây. Tuy mới phát triển xong đồ gỗ Việt Nam đã thể hiện là mặt hàng có tiềm năng xuất khẩu lớn và đóng góp quan trọng vào sự tăng trưởng xuất khẩu của cả nước. Liên tục trong các năm từ 2009 đến nay,kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ đã chiếm vị trí trong top 5 các mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong đó thị trường chủ lực của mặt hàng này hiện nay là Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ là nước nhập khẩu đồ gỗ hàng đầu trên thế giới. Đồ gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ được đánh giá là có chất lượng tốt, giá cả khá cạnh tranh, kiểu dáng sáng tạo, vì thế tạo được độ tín nhiệm cao đối với người tiêu dùng. Kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam vào thị trường này những năm vừa qua không ngừng tăng. Giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2013 đạt 5,5 tỷ USD, tăng 17,8% so với năm trước , trong đó thị trường Hoa Kỳ tăng trưởng đến 10,3% (167 triệu USD), Trung Quốc tăng 19,1%, Nhật Bản tăng 16,3% và Hàn Quốc tăng 20,7%.Việt Nam đứng thứ 6 thế giới và đứng thứ 2 Châu Á về xuất khẩu đồ gỗ năm 2013. Tính đến quí I 2014, giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,6 tỷ USD.
Tuy vậy, thị trường Hoa Kỳ là thị trường khó tính, rất khắt khe về chất lượng hàng hoá nói chung và mặt hàng đồ gỗ nói riêng, đây cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2, sau EU. Do đó, xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam trong những năm vừa qua tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ song vẫn chưa xứng với tiềm năng của mình. Sản phẩm đồ gỗ của Việt Nam vẫn chưa thực sự đáp ứng tốt những yêu cầu về rào cản kỹ thuật của thị trường Hoa Kỳ. Đồ gỗ nhập khẩu của Việt Nam vào Hoa Kỳ vẫn chưa cạnh tranh được với đồ gỗ của Trung Quốc và Canada. Các doanh nghiệp Việt Nam vẫn gặp phải nhiều khó khăn khi phải đối mặt với những rào cản mới của thị trường này. Vì vậy, Việt Nam muốn xuất khẩu thành công vào thị trường Hoa Kỳ thì cần phải có những giải pháp hiệu quả để vượt qua những rào cản kỹ thuật của thị trường này từ phía nhà nước và doanh nghiệp.
Chính vì lý do trên, em chọn đề tài: “Nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam” với mục đích đề xuất một số giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn nữa trong hoạt động xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Hoa Kỳ.
.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục tiêu: Nghiên cứu yêu cầu về rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ và khả năng đáp ứng của đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam trong những năm gần đây.
Nhiệm vụ nghiên cứu:
Một là làm rõ hơn một số lý luận chung về rào cản kỹ thuật của Hoa Kì đối với đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam trong xu hướng tự do hóa thương mại như hiện nay.
Hai là, phân tích và đánh giá thực trang đáp ứng các yêu cầu về rào cản kỹ thuật của đồ gỗ Việt Nam xuất khẩu sang thị thường Hoa Kì trong thời gian qua.
Ba là, trên cơ sở định hướng về khả năng đáp ứng rào cản kĩ thuật của đồ gỗ Việt Nam, đề xuất một số kiến nghị đối với nhà nước và giải pháp cho các doanh nghiệp nhằm giúp các mặt hàng đồ gỗ vượt qua các rào cản kỹ thuật của thi trường Hoa Kỳ trong thời gian tới.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài:
Đối tượng nghiên cứu: Các rào cản kỹ thuật của thị trường Hoa kỳ đối với mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu của Việt Nam.
Phạm vi nghiên cứu: Trên giác độ vĩ mô nghiên cứu các rào cản kỹ thuật của Hoa Kì đối với đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam từ 2009 tới nay.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Vận dụng phương pháp duy vật biên chứng dựa trên tính logic của vấn đề nghiên cứu. Sử dụng hương pháp tổng hợp số liệu, thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích đánh giá báo cáo để đưa ra những nhận định và giải pháp thích hợp nhất.
5. Kết cấu của đề tài:
Ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài gồm có ba chương chính:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về rào cản kỹ thuật của Hoa Kì đối với đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam
Chương 2: Thực trạng đáp ứng rào cản kỹ thuật của Hoa Kỳ đối với đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam
Chương 3: Định hướng và một số giải pháp nâng cao khả năng đáp ứng các yêu cầu về rào cản kỹ thuật của Hoa Kì đối với đồ gỗ xuất khẩu Việt Nam trong thời gian tới.
Xem thêm

93 Đọc thêm

日本 GIỚI THIỆU VỀ NHẬT BẢN

日本 GIỚI THIỆU VỀ NHẬT BẢN

giáo án tiếng nhật slider dành cho giáo viên dạy tiếng nhật giúp giáo viên giới thiệu về nhật bản một cách sơ lược kinh tế chính trị dân số ngôn ngữ cho học sin hiểu thêm về nhật bản trước khi học tiếng nhật

13 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ RÔNG.

GIỚI THIỆU VỀ NHÀ RÔNG.

Nhà rông - nhà rông văn hoá là một biểu tượng văn hoá rất đáng tự hào của đồng bào các tỉnh Tây Nguyên - Trường Sơn và các tỉnh duyên hải miền Trung. Vùng Bắc Tây Nguyên là thủ phủ của các dân tộc: Zarai; Bahnar; Xê Đăng, zẻ Triêng, Brâu,... Nơi đây là một vùng đất đậm đặc truyền thống sử thi và là nơi cội nguồn của ngôi nhà rông truyền thống. Toàn tỉnh Kon Tum hiện nay đã xây dựng được 381 nhà rông chiếm tỉ lệ trên 50% số thôn, buôn, làng mà tỉnh Kon Tum phấn đấu sẽ xây dựng 100% nhà rông vào năm 2005. Hội thảo khoa học về Nhà rông - Nhà rông văn hoá được tổ chức đầu tiên tại thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum, đã quy tụ nhiều giới nghiên cứu khoa học xã hội ở Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nguyên - Trường Sơn, duyên hải miền Trung với 52 bản tham luận khoa học, trong đó 2/3 số tham luận là của các nhà nghiên cứu ở các cục, vụ, trực thuộc Ủy ban Khoa học xã hội - Nhân văn và Bộ Vãn hoá - Thông tin (Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục Bảo tồn bảo tàng,...). Hội thảo đã đặt ra nhiều vấn đề lí thú, tranh luận sôi nổi giữa các nhà nghiên cứu khoa học và các nhà quản lí văn hoá để tìm ra được tiếng nói chung về việc xác định nhà rông - ngồi nhà chung truyền thống của Tây Nguyên: hình dáng, kiến trúc, vật liệu xây dựng, quy cách, quy trình xây dựng hay phần hồn với những tín ngưỡng, sinh hoạt văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc của nó. Câu trả lời thứ nhất của hội thảo là: nhà rông là một di sản văn hoá độc đáo cần được bảo tồn và phát huy. Hàng trăm ngôi nhà rông của đồng bào Tây Nguyên đã sừng sững tồn. tại với thời gian. Nhà rông - niềm tự hào của đồng bào Tây Nguyên nói riêng và cả cộng dồng dân tộc Tây Nguyên - Trường Sơn và các tỉnh duyên hải miền Trung với nét độc đáo riêng biệt, dáng vươn cao vứt, bề thế, thể hiện tính vươn lên mạnh mẽ, vượt qua gian lao, vất vả đề tự khẳng định mình trong quá khứ và hiện tại. Sự ra đời của ngôi nhà chung (nhà rông) tự bản chất của nó gắn với những hình thái kinh tế xã hội và điều kiện tự nhiên. Nhà rông Tây Nguyên được xây dựng chủ yếu bằng các vật liệu của núi rừng Tây Nguyên như tranh, tre, gỗ, lồ ô,... và được xây dựng cất trên một khoảng đất rộng. Nằm ngay trong khu vực trung tâm của buôn làng. Chức năng của nhà rông truyền thống là nơi thực thi các luật tục, nơi tiếp khách, nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của buôn làng, nơi già làng tập hợp dân làng để bàn việc làng, việc nước, nơi thể hiện các lễ hội - tâm linh cộng đồng và là nơi các thế hệ nghệ nhân già truyền đạt lại cho thế hệ trẻ những giá trị văn hoá truyền thống,... Ngôi nhà chung ấy còn là nơi lưu giữ các hiện vật truyền thống; chiêng, trống, cồng, vũ khí, đầu các con vật hiến sinh trong các ngày lễ. Độ cao của ngôi nhà rông truyền thống có khi cao đến 18m và mái nhọn, cao vút, người thợ thù công tài tình, khéo léo chỉ bằng vật liệu của núi rừng mà tạo nên lối kiến trúc độc đáo, bền vững với nhiều loại hoa văn phong phú mà gam màu chủ đạo là màu đen, trắng và nâu đậm. Một câu hỏi đặt ra trong hội thảo là ngôi nhà rông văn hoá ra đời có làm mất đi những gì vốn có của nhà rông truyền thống hay không? Có nhà nghiên cứu cho rằng nhà rông có vai trò giống như ngôi đình của người Việt, song cũng có đa số ý kiến cho là khác, bởi lẽ theo Giáo sư - Tiến sĩ Lâm Chí Biền (Viện Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật), nhà rông là biểu trưng hướng về cõi dương. Đình làng của người Việt hướng về cõi âm, ở mỗi đình làng người Việt khi xây dựng mái thấp bé, phía trước và sau đình làng dựng theo thuyết phong thuỷ... Điều thống nhất trong hội thảo là đa số các nhà quản lí văn hoá và các nhà khoa học đều cho rằng, nhà rông văn hoá là một thiết chế văn hoá cơ sở hiện nay trong quá trình xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Tiếp thu có chọn lọc nhà rông truyền thống và đưa vào hoạt động như một điểm sinh hoạt văn hoá ở buôn làng, cho dù tên gọi là nhà rông, nhà Gươi, nhà Zơag,... hay có nhà nghiên cứu gọi là ngôi nhà sinh hoạt văn hoá mang hình dáng nhà rông, thì đại đa số vẫn thông nhất chung là chức năng tâm linh và các hoạt dộng việc lùng, việc nước vẫn được tổ chức tại ngôi nhà chung cộng đồng ấy. Nhà rông chỉ có dân tộc Bahna - Zởgao, người zẻ Triêng, Xê Đăng, Zarai ở Bắc Tây Nguyên (tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum) mới có, ngoài ra các dân tộc khác như dân tộc Ê Đê thì chỉ có nhà dài. Nhà rông - nhà rông văn hoá là một biểu tượng văn hoá rất đáng tự hào của đồng bào các tỉnh Tây Nguyên - Trường Sơn và các tỉnh duyên hải miền Trung. Nhà rông là một di sản văn hoá trân trọng, giữ gìn và phát huy giá trị của nó trong việc bảo tồn và giữ gìn văn hoá dân tộc. Trích: loigiaihay.com
Xem thêm

2 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GỖ CỦA CÔNG TY SADACO

TIỂU LUẬN VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU GỖ CỦA CÔNG TY SADACO

Tiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACOTiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACOTiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACOTiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACOTiểu luận về thực trạng và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gỗ của công ty SADACO
Xem thêm

33 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ OSHA

GIỚI THIỆU VỀ OSHA

Giới Thiệu Về OSHATài liệu này được xuất bản dưới số ngân khoản SH-18792-09-60-F-51 từ Cơ Quan Quản LýAn Toàn Nghề Nghiệp Và Sức Khỏe của Bộ Lao Động.Tài liệu này không nhất thiết phản ảnh những quan điểm hoặc quy định của Bộ Lao Động,cũng không đề cập đến tên thương mại, sản phẩm buôn bán, hoặc các tổ chức phi lợinhuận có sự xác nhận của chính phủ Hoa Kỳ.1Fall Protection Training (OSHA Program)OSHA Nghĩa Là Gì? OSHA là viết tắt của chữ“Occupational Safety and Health Administration”tức là“Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khoẻ NghềNghiệp” Trách nhiệm của OSHA là bảo đảm an toàn và sứckhỏe cho công nhânFall Protection Training (OSHA Program)2OSHA Có Tạo Được Thay Đổi Không?CÓ!Từ năm 1970 OSHA đã: Giảm một nửa số tử vong do tai nạnlao động gây ra Giảm mức thương tích và bệnh tật trong
Xem thêm

11 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ THẠCH QUYỂN

GIỚI THIỆU VỀ THẠCH QUYỂN

– Là khu vực mang tính chất chuyển tiếp giữamiền núi và đồng bằng cả về vị trí lẫn hìnhthái.– Vùng gồm nhiều đồi thấp xem lẫn với cácthung lũng rộng. Vd: các dải đất cao ven sôngcủa đồng bằng Bắc bộ.18B. ĐỊA HÌNH BÓC MÒN- BỒI TỤLà các dạng địa hình tạo nên do quá trình ngoại lực là chính.1. Tác nhân:–là các yếu tố của khí quyển, thủy quyển, sinh quyển.–Năng lượng trực tiếp hay gián tiếp của các tác nhân này làbức xạ mặt trời.–Nguồn năng lượng thứ hai là nội lực.B. ĐỊA HÌNH BÓC MÒN- BỒI TỤ2. Cơ thức: Phong hóa, bóc mòn, vận chuyển và bồi tụ.––––
Xem thêm

36 Đọc thêm

Giới thiệu về amazon

GIỚI THIỆU VỀ AMAZON

Amazon.com, Inc (NASDAQ: AMZN) là một công ty thương mại điện tử đa quốc gia đóng tại Hoa Kỳ. Trụ sở chính tại thành phố Seattle, bang Washington, đây là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Hoa Kỳ, với doanh số bán hàng trên mạng Internet gấp gần ba lần so với doanh thu của hãng xếp hạng nhì trong cùng lĩnh vực Staples, Inc

16 Đọc thêm

giới thiệu về xi măng

GIỚI THIỆU VỀ XI MĂNG

Khái niệm – Sản Xuất Thành Phần Hóa Học – Thí nghiệm Cơ Lý và Ứng Dụng
(Theo ASTM và AASHTO)
Xi măng Portland là chất kết dính vô cơ rắn trong nước
Được phát minh vào năm 1824 bởi Joseph Aspdin
Được đặt tên Portland tên vì nó giống như một loại đá vôi khai thác từ một hòn đảo nhỏ ở Nam nước Anh tên là Portland

41 Đọc thêm

GIỚI THIỆU VỀ ĐÁ VÔI

GIỚI THIỆU VỀ ĐÁ VÔI

TRANG 9 ỨNG DỤNG CÔNG NGHIỆP XÂY DỰNG XI MĂNG TRANG 10 CACO 3 ĐƯỢC XEM NHƯ CHẤT ĐỘN CHÍNH, CÓ THỂ SỬ DỤNG ĐẾN 60% HÀM LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT SƠN CACO 3 CÓ ĐỘ SÁNG CAO, ĐỘ HẤP THU DẦU THẤP,[r]

15 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂMCẤU TẠO TÍNH CHẤT CƠ LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG CỦA GỖ RE HƯƠNG

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂMCẤU TẠO TÍNH CHẤT CƠ LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG CỦA GỖ RE HƯƠNG

lực cho gỗ (Lê Xuân Tình và Cs, 1993)[10].Gỗ chịu nén ngang thớ: trong một giới hạn nhất định, khi chịu nén ngangthớ gỗ biến dạng đàn hồi, trong giới hạn đó sức hút và sức đẩy tương hỗ giữacác mixenxenluloza cân bằng nhau làm cho khối gỗ vững chắc theo phươngnằm ngang. Gỗ được cấu tạo bởi các tế bào hình ống, rỗng ruột nên khi lựcbên ngoài vượt quá giới hạn đàn hồi (chủ yếu là phía đầu các tế bào) làm chocác tế bào (trước hết là tế bào mạch gỗ, tế bào mô mềm, quản bào gỗ sớm) bịphá hoại.2.1.3.2. Giới hạn bền khi kéo của gỗSức chịu kéo ngang thớ của gỗ chỉ bằng 1/10 - 1/40 sức chịu kéo dọcthớ. Nhờ sức hút tương hỗ giữa các mixenxenluloza, mối liên kết cơ học giữacác mixenxenluloza bởi keo lignin và lớp keo nằm giữa các tế bào sắp xếptheo chiều dọc thân cây, các loại tế bào sắp xếp theo chiều ngang thân cây vàmối liên hệ giữa chúng với nhau sản sinh ứng lực kéo ngang của gỗ.2.1.3.3. Giới hạn bền khi uốn tĩnh và modul đàn hồi uốn tĩnhGiới hạn bền khi uốn tĩnh là một trong 2 chỉ tiêu cơ học quan trọng đểđánh giá cường độ của gỗ.Modul đàn hồi uốn tĩnh cũng đánh giá khả năng chống lại tác dụngcủa ngoại lực đối với gỗ (Lê Xuân Tình và Cs, 1993)[10].Từ các giá trị về giới hạn bền khi uốn tĩnh và modul đàn hồi uốn tĩnhcủa gỗ, ta có thể lấy đó làm cơ sở cho việc tính toán và chọn kết cấu cho phùhợp trong việc sử dụng gỗ và lựa chọn phương án gia công chế biến.2.1.3.4. Độ cứng của gỗ14Độ cứng của gỗ biểu thị khả năng chống lại sự tác dụng của ngoạilực, nó cũng phản ánh được giới hạn bền khi ma sát của gỗ và chịu bào mòncủa vật liệu. Độ cứng của gỗ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: cấu tạo gỗ (mật
Xem thêm

69 Đọc thêm

Tài nguyên cây lấy gỗ Việt Nam

TÀI NGUYÊN CÂY LẤY GỖ VIỆT NAM

TÀI NGUYÊN GỖ VIỆT NAMI. Giới thiệu về tài nguyên gỗ:Tài nguyên gỗ là 1 phần của tài nguyên thiên nhiên, thuộc loại tài nguyên có thể tái tạo được. Nhưng nếu khai thác sử dụng không hợp lý tài nguyên gỗ sẽ bị cạn kiệt rât khó khăn để tái tạo lại. Tài nguyên gỗ có giá trị sử dụng lớn trong đời sống kinh tế, xã hội con người với ưu điểm so với các loại tài nguyên khác:...............II. Phân loại:Dựa vào Tiêu chuẩn chung: Tiêu chuẩn cơ là đặc tính tự nhiên của gỗ: cấu tạo, khuyết tật, tính chất vật lý, tính chất cơ học và độ bền tự nhiên của gỗ.Ngoài ra, khả năng sử dụng, khả năng gia công, hong sấy, bảo quản, đặc điểm cây gỗ. Ý nghĩa kinh tế cũng như giá cả gỗ, ý nghĩa khoa học ta chia tài nguyên gỗ Việt Nam thành 5 nhóm chính:Tính chất vật lý: Khối lượng thể tích: một chỉ số được quan tâm nhất vì nó có liên quan đến hầu hết ..............
Xem thêm

10 Đọc thêm

tiểu luận cơ khí vật liệu composite gia cố cho tầu thuyền

TIỂU LUẬN CƠ KHÍ VẬT LIỆU COMPOSITE GIA CỐ CHO TẦU THUYỀN

vật liệu composite gia cố cho tầu thuyền gỗ giới thiệu phương pháp bọc tầu thuyền
Biển Đông có vị trí địa lý, kinh tế và chính trị rất quan trọng. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh rõ vị trí, vai trò đó. Với nguồn khoáng sản lớn và tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, các đảo và quần đảo có phong cảnh đẹp. Ngày nay Biển Đông càng có vai trò to lớn đối với sự phát triển đất nước
Nghị quyết “ Về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X xác định
Xem thêm

47 Đọc thêm

QUY TRÌNH SAN XUAT ETANOL

QUY TRÌNH SAN XUAT ETANOL

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL Giới thiệu về Etanol (tính chất, ứng dụng). Các phương pháp sản xuất Etanol. Phương pháp lên men Phương pháp làm tinh khiết Phương pháp làm thủy phân gỗ Phương pháp tổng hợp (từ andehyde acetic, etan,...) Phương pháp Hydrat hóa etylen (trực tiếp, gián tiếp). Các nguyên liệu sản xuất Etanol (phế liệu nông nghiệp, rơm, tảo,...). Etanol nguồn nhiêu liệu của tương lai.

21 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỀ XUẤT NHÓM CHIẾN LƯỢC

ỨNG DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỀ XUẤT NHÓM CHIẾN LƯỢC

VẬN DỤNG MA TRẬN QSPM ĐỂ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH
Tiểu luận MBA môn Hoạch định chiến lược
TS. Lê Cao Thanh
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 3
1.1. Tổng quan về Công ty 3
1.1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty 3
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển 3
1.1.3. Ngành nghề kinh doanh 5
1.1.4. Các công ty, nhà máy trực thuộc Công ty Trường Thành 5
1.2. Sơ đồ hệ thống phân phối của Công ty 7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MA TRẬN QSPM 10
2.1. Ma trận QSPM Ma trận hoạch định chiến lược có thể định lượng 10
2.2. Các bước để xây dựng ma trận QSPM 11
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH MA TRẬN QSPM CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH 13
3.1. Ma trận SWOT của Công ty Trường Thành 13
3.2. Thiết lập Ma trận QSPM 14
3.3. Cách chia các nhóm chiến lược 14
3.3.1. Nhóm các chiến lược mở rộng và thâm nhập thị trường 14
3.3.2. Nhóm các chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm 14
3.3.3. Nhóm các chiến lược nâng cao năng lực tài chính 15
3.3.4. Nhóm các chiến lược dài hạn 15
3.4. QSPM của các nhóm chiến lược 16
3.4.1. Mở rộng và thâm nhập thị trường 16
3.4.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm 18
3.4.3. Nâng cao năng lực tài chính 20
3.4.4. Chiến lược dài hạn 22
KẾT LUẬN 24
Xem thêm

5 Đọc thêm

BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH GỖ SATIMEX

BÁO CÁO KIỂM TOÁN CHẤT THẢI NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH GỖ SATIMEX

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 2
GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TINH GỖ SATIMEX 4
1. Sự hình thành và phát triển Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất khẩu (SATIMEX). 4
2. Tên giao dịch và địa chỉ liên hệ 5
3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất của nhà máy 5
3.1. Cơ cấu tổ chức nhà máy 5
3.2.Hoạt động sản xuất kinh doanh 5
4. Đặc điểm qui trình sản xuất và sản phẩm sản xuất tại Nhà máy tinh chế đồ gỗ xuất khẩu (SATIMEX). 6
PHẦNI : TIỀN ĐÁNH GIÁ 8
I.Các điều kiện ban đầu để thực hiện kiểm toán 8
1. Cam kết của doanh nghiệp 8
2. Mục tiêu kiểm toán 8
3. Thiết lập đội kiểm toán 8
4. Chuẩn bị tài liệu 9
II. Đánh giá quy trình và đặc điểm công nghệ sản xuất 9
1. Thuyết minh quy trình sản xuất 10
2.Xây dựng sơ đồ hoạt động của quy trình sản xuất 12
III. Xác định nguyên vật liệu ,hóa chất, năng lượng đầu vào (định lượng): 16
IV. Xác định đầu ra của quá trình. 22
1. Liệt kê các sản phẩm chính , phụ của nhà máy 22
2. Xác định các nguồn thải 22
PHẦN 2: CÂN BẰNG VẬT CHẤT 25
1.Xác định các nguồn thải ( Xác định đối với 01 mẻ gỗ (100m3 gỗ ) 25
PHẦN III: XÂY DỰNG VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU CHẤT THẢI 27
1. Xác định các dòng thải có vấn đề 27
2.Đề xuất các biện pháp giảm thiểu chất thải 27
2.1. Kiểm soát chất thải 27
2.2. Bảo tồn tài nguyên 28
3. Đánh giá tính khả thi 29
4. Lập kế hoạch thực hiện 29
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31
Xem thêm

34 Đọc thêm