QUÁ TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CẢM THỤ

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Quá trình nhân lên của virut trong tế bào cảm thụ":

BÀI 44. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

BÀI 44. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

rõ, có thể sốt nhẹKhông triệuchứngBiểu hiệntriệu chứng1 – 10nămBiểu hiệnSố lượng tế bào limphôgiảm. Có thể sốt, tiêuchảy không rõ nguyênnhân,…Có triệu chứng viêm niêmSau giai mạc, não, ung thư da vàđoạn 2 máu. Cuối cùng tê liệt,điên dại và chết.▼Quá trình xâm nhiễm và nhân lên c[r]

37 Đọc thêm

BÀI 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀOCHỦ

BÀI 30 SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀOCHỦ

Gai glycôprôtêin2. Xâm nhậpPhagơ: Enzim lizôzim phá huỷ thành tế bào đểbơm axit nuclêic vào tế bào chất, vỏ nằm bênngoài.VRĐV: Đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất, sau đócởi vỏ để giải phóng axit Nuclêic.3. Sinh Tổng HợpVirus thực hiện quá trình tổng hợp axit nuclêic vàpr[r]

22 Đọc thêm

BÀI 44. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

BÀI 44. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

Chu trìnhtanChu trình tiềmtanADN VirusVD: tia UVAND VirusCài xen vào NSTTB tiềmtanCCảảmứứnn mggTiềm tanTB nhân lên bìnhthườngLµm thÕ nµo®Ó ng¨n c¶nsù nh©n lªncña virut?

27 Đọc thêm

BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

BÀI 30. SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ

GVHD: Ngô Thị Thanh HuyềnGSTT: Phạm Thị Thu HuyềnI- CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUTI - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT1.Hấp phụ2. Xâm nhập3. Sinh tổng hợp4. Lắp ráp5. Phóng thíchI - CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT1. Hấp phụI -CHU TRÌNH NHÂN LÊN CỦA VIRUT2. X[r]

28 Đọc thêm

CAU HOI KT 30% DH16134

CAU HOI KT 30% DH16134

ĐỀ KIỂM TRA TỰ HỌC (30%)MÔN: SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG1. Nêu vai trò của enzym ARN polymerase trong quá trình phiên mã ở sinh vật nhân nguyên thủy?2. Quá trình phiên mã của tế bào nhân nguyên thủy với quá trình phiên mã của tế bào nhân thậtgiốn[r]

2 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ CHƯƠNG I MÔN SINH HỌC LỚP 12

MỘT SỐ BÀI TẬP HAY VÀ KHÓ CHƯƠNG I MÔN SINH HỌC LỚP 12

(4) đúng, ở sinh vật nhân sơ, quá trình dịch mã có thể bắt đầu ngay khi đầu 5’ của phân tử mARN vừatách khỏi sợi khuôn.(5) đúng. Các gen cấu trúc nằm trong cùng cụm gen cấu trúc của một Operon có chung một vùng vậnhành và bắt đầu phiên mã cùng nhau nên những gen nằm trong[r]

11 Đọc thêm

BÀI 28. CHU KÌ TẾ BÀO VÀ CÁC HÌNH THỨC PHÂN BÀO

BÀI 28. CHU KÌ TẾ BÀO VÀ CÁC HÌNH THỨC PHÂN BÀO

THỰC CHẤT CỦA SỰ PHÂN BÀO LÀ GÌ ?Quan sát đoạn phim sau:I/ SƠ LƯỢC VỀ CHU KÌ TẾ BÀO:1/Khái niệm về chu kì tế bào :Học sinh nghiên cứu SGK, thực hiện hoạt động 1(thời gian 3 phút )Nội dungKhái niệmĐặc điểm vềthời gianCác quá trìnhdiễn raCác thời kìtrong chu kìChu kì tế bàoNội[r]

21 Đọc thêm

NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST TRONG QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

NHỮNG DIỄN BIẾN CƠ BẢN CỦA NST TRONG QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN

Những diễn biến cơ bản của NST trong quá trình nguyên phân Kì trung gian là thời kì sinh trưởng của tê bào, trong đó NST ờ dạng sợi dài mảnh duỗi xoắn và diễn ra sự nhân đôi (hình 9.2, 9.3). Khi kết thúc kì này, tê bào tiến hành phân bào nguyên nhiễm (gọi tắt là nguyên phân). Trong quá trình nguy[r]

1 Đọc thêm

QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO

QUÁ TRÌNH PHÂN BÀO

1. Phân chia nhân: Nguyên phân là hình thức phân chia tế bào phổ biến ở các sinh vật nhân thực. 1. Phân chia nhânNguyên phân là hình thức phân chia tế bào phổ biến ở các sinh vật nhân thực. Quá trình này bao gồm 2 giai đoạn : phân chia nhân và phân chia tế bào chất. Phân chia nhân (phân chia vật[r]

1 Đọc thêm

BÀI 45. VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT

BÀI 45. VIRUT GÂY BỆNH, ỨNG DỤNG CỦA VIRUT

muỗi, kiểm soát những nơi muỗi đẻ (chum, vại, ống bơ đựng nước,…),…II. Ứng dụng của virut trong thực tiễn1. Ứng dụng trong sản xuất các chế phẩm sinh họcInteferon:+ là pr đặc biệt do nhiều loạitế bào tiết ra+ có khả năng chống vi rút,chống tế bào ung thư vàtăng cường hệ m[r]

14 Đọc thêm

KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO

KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO

Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử cacbohiđrat. Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống. Trong quá trình đó các phân tử cacbohiđrat bị phân giải đến CO2 và H2O , đồng thời năng lượ[r]

1 Đọc thêm

181 CHU KÌ TẾ BÀO

CHU KÌ TẾ BÀO

Chu kì tế bào (hình 18.1) là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào. Chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Chu kì tế bào (hình 18.1) là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào. Chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian chiếm phần lớn chu kì tế[r]

1 Đọc thêm

GIẢM PHÂN I4

GIẢM PHÂN I

1. Kì đầu I: Giống như trong nguyên phân, tại kì trung gian, các NST được nhân đôi và các nhiễm sắc tử (crômatit) vẫn còn dính với nhau tại tâm động. 1. Kì đầu IGiống như trong nguyên phân, tại kì trung gian, các NST được nhân đôi và các nhiễm sắc tử (crômatit) vẫn còn dính với nhau tại tâm động.[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT BÀI BẠCH CẦU-MIỄN DỊCH

LÝ THUYẾT BÀI BẠCH CẦU-MIỄN DỊCH

Khi các vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó của cơ thể, hoạt động đầu tiên của các bạch cầu để bảo vệ cơ thểlà sự thực bào. Khi các vi sinh vật xâm nhập vào một mô nào đó của cơ thể, hoạt động đầu tiên của các bạch cầu để bảo vệ cơ thểlà sự thực bào. Tham gia hoạt động thực bào là bạch cầu tru[r]

2 Đọc thêm

BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ TRONG CHU KÌ TẾ BÀO

BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI NHIỄM SẮC THỂ TRONG CHU KÌ TẾ BÀO

Biến đổi hình thái nhiễm sắc thể trong chu kì tế bào Cơ  thể lớn lên nhờ quá trình phân bào. Vòng đời cùa mỗi tế bào có khả năng phân bào gồm kì trung gian và thời gian phân bào nguyên nhiễm hay gọi tắt là kì nguyên  phân (hình 9.1). Sự lặp lại vòng đời này gọi là chu kì tế bào. Quá trình nguyên[r]

2 Đọc thêm

Đề và đáp án kiểm tra HKI sinh học lớp 10 2011 2012

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA HKI SINH HỌC LỚP 10 2011 2012

Câu 1: (2.0 điểm)

Phương trình sau nói lên quá trình gì ở cơ thể sống?

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt năng)

Quá trình trên gồm những giai đoạn nào?

Hãy cho biết vị trí xảy ra của các giai đoạn.

Tổng số ATP tạo thành trong tất cả các giai đoạn là bao nhiêu[r]

2 Đọc thêm

Đề thi học sinh giỏi sinh 8 chương 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI SINH 8 CHƯƠNG 3

Chương 3: Hệ tuần hoàn:
Câu 1: Hệ tuần hoàn máu gồm những thành phần nào? Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu? Phân biệt hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu? Phân biệt đông máu và hiện tượng ngưng kết máu? Các tế bào ở người có những đặc điểm gì? Những đặc điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với cơ t[r]

4 Đọc thêm

BÀI GIẢNG Thuốc chống ung thư

BÀI GIẢNG THUỐC CHỐNG UNG THƯ

Chu kỳ phát triển của tế bào:
Sinh ra từ tế bào mẹ  phát triển  sinh sản  chết và thay thế bằng tế bào mới. Đảm bảo sinh vật tồn tại và phát triển.
Trong tế bào luôn có một tỷ lệ nhất định giữa khối nhân (N) và khối sinh chất (P), NP luôn xoay quanh một hằng số k nhất định. Dưới sự tác động của[r]

28 Đọc thêm

CÂU 1, CÂU 2, CÂU 3, CÂU 4 TRANG 80 SINH HỌC LỚP 10

CÂU 1, CÂU 2, CÂU 3, CÂU 4 TRANG 80 SINH HỌC LỚP 10

Câu 1. Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I. Câu 2. Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì? Câu 1. Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I.Câu 2. Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì?Câu 3. Nêu sự khác biệt giữa nguyên nhân và giảm ph[r]

1 Đọc thêm

NHÂN TẾ BÀO

NHÂN TẾ BÀO

Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5 ụm. Nhân tế bào phần lớn có hình cầu với đường kính khoảng 5 ụm, được bao bọc bởi lớp màng, bên trong là dịch nhân chứa chất nhiễm sắc (gồm ADN liên kết với prôtêin) và nhân con (hình 8.1). Trên màng nhân thường có nhiều lỗ nhỏ.  

1 Đọc thêm