ĐẤU TRANH GIAI CẤP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đấu tranh giai cấp":

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ SAU ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT SỰ VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỪ SAU ĐỔI MỚI ĐẾN NAY

vẫn nảy sinh những mâu thuẫn về kinh tế - xã hội, cần có sự điều chỉnh kịpthời của Đảng và Nhà nước, tránh để những mâu thuẫn ấy phát triển theohướng xấu.Cùng với sự biến đổi của cơ cấu giai cấp - xã hội, các vấn đề xã hộicũng có nhiều phức tạp, đặc biệt là vấn đề tham nhũng, thoái hoá biến chấtcủa một bộ phận không nhỏ cán bộ Đảng viên ở tất cả các cấp. Đây là mộtvấn đề hết sức nhức nhối của toàn xã hội, nó đã trở thành quốc nạn, trong khinhững biện pháp khắc phục nó đều không có hiệu quả thực sự. Theo đánh giácủa Hội nghị lần thứ IX Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khoá IX (1 2004) chỉ trong vòng ba năm, sau Đại hội IX đã có 45.000 cán bộ đảng viênvi phạm kỷ luật, trong đó, có 69 cán bộ do Trung Ương quản lý. Đây là mộtkhó khăn hết sức to lớn trong cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay. Bên cạnh đó,các tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, các điểm nóng xã hội đã từng bùng phátvà vẫn còn nguy cơ bùng nổ, tiềm ẩn.Như vậy, cuộc đấu tranh giai cấp của chúng ta hiện nay diễn ra trongbối cảnh quốc tế và trong nước hết sức phức tạp. Để có thể giành được thắnglợi trong cuộc đấu tranh đó, đòi hỏi chúng ta phải hết sức tỉnh táo và có tinhthần cách mạng rất cao.Dựa trên những điều kiện, hoàn cảnh thực tế, Đảng ta đã đưa ra nhữngquan điểm đúng đắn về quan hệ giai cấp và những nội dung chủ yếu của cuộcđấu tranh giai cấp hiện nay. Tuy nhiên, do chưa có sự nhận thức sâu sắc vềmặt lý luận và chưa đánh giá hết được tính chất phức tạp của cuộc đấu tranhgiai cấp hiện nay, do đó, những tinh thần cơ bản đó của Đảng vẫn chưa đượcthực sự quán triệt trên phạm vi toàn xã hội.Để góp phần khắc phục tình trạng trên cần phải nhận thức đúng hơnnữa những vấn đề sau.1. Nhận thức đúng đắn, đầy đủ về mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộctrong cuộc đấu tranh giai cấp hiện nay.Có thể nói, những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc
Xem thêm

26 Đọc thêm

ĐẤU TRANH GIAI cấp TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐẤU TRANH GIAI CẤP TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Đấu tranh giai cấp là những nội dung cơ bản cửa học thuyết Mác Lê nin. là động lực trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Ngày nay, nhận dạng đấu tranh giai cấp trong nền kinh tế thị trường ở nước ta là vấn đề hết sức đa dạng và phức tạp. Cần giữ vững lập trưởng và nhìn nhận một cách khách quan, biện chứng

23 Đọc thêm

TIỂU LUẬN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ GẮN LIỀN VỚI ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI XÉT LẠI, Ý NGHĨA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ GẮN LIỀN VỚI ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI XÉT LẠI, Ý NGHĨA HIỆN NAY

Quá trình phát triển phong trào cộng sản vả công nhân quốc tế luôn phải tiến hành đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và chế độ tư bản chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu cuối cùng của mình là xoá bỏ tư hữu, xoá bỏ áp bức bóc lột, giải phóng loài người. Đồng thời quá trình đó, để cho phong trào tồn tại và phát triển thì giai cấp công nhân và các Đảng cộng sản còn phải tiến hành một cuộc đấu tranh rất giăy go và quyết liệt, quyết định sự sống còn của mình với một loại kẻ thù giấu mặt và trá hình, núp dưới bóng chủ nghĩa Mác để chống lại chủ nghĩa Mác và phản bội lại phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đó là chủ nghĩa cơ hội, xét lại.
Xem thêm

27 Đọc thêm

NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN ANH, PHÁP, ĐỨC HỒI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX PHẢN ÁNH ĐIỀU GÌ ? 

NHỮNG CUỘC ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN ANH, PHÁP, ĐỨC HỒI NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX PHẢN ÁNH ĐIỀU GÌ ? 

Cuộc khởi nghĩa không duy trì được lâu nhưng có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh sôi nổi của công nhân Đức sau này. Cuộc khởi nghĩa không duy trì được lâu nhưng có tác dụng mở đầu phong trào đấu tranh sôi nổi của công nhân Đức sau này.Những cuộc đấu tranh trên của giai cấp công nhân Anh, Pháp. Đức đều thất bại vì thiếu sự lãnh đạo đúng đắn và chưa có đường lối chính trị rõ ràng, song đã đánh dấu sự trưởng thành của công nhân, tạo điều kiện quan trọng cho sự ra đời của lí luận khoa học sau này.  
Xem thêm

1 Đọc thêm

NHỮNG HÌNH THỨC ĐẤU TRANH ĐẦU TIÊN CỦA CÔNG NHÂN. Ý NGHĨA CỦA NÓ.

NHỮNG HÌNH THỨC ĐẤU TRANH ĐẦU TIÊN CỦA CÔNG NHÂN. Ý NGHĨA CỦA NÓ.

Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản. Phong trào đập phá máy móc, đốt công xưởng là hình thức đấu tranh tự phát đầu tiên của giai cấp vô sản. Phong trào này diễn ra từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XIX, trước hết ở Anh rồi lan ra các nước khác. Song, việc đập phá máy móc không đem lại kết quả gì ngoài sự tăng cường đàn áp của giai cấp thống trị. Qua kinh nghiệm của nhiều lần thất bại và sự trưởng thành về ý thức, phong trào đấu tranh của công nhân ngày càng được nâng cao và có tổ chức với hình thức bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm và thành lập các nghiệp đoàn.
Xem thêm

1 Đọc thêm

HÃY NÊU NHẬN XÉT VỀ GIAI CẤP LÃNH ĐẠO VÀ CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH CỦA CÁCH MẠNG ẤN ĐỘ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1939

HÃY NÊU NHẬN XÉT VỀ GIAI CẤP LÃNH ĐẠO VÀ CON ĐƯỜNG ĐẤU TRANH CỦA CÁCH MẠNG ẤN ĐỘ TRONG NHỮNG NĂM 1918 - 1939

Lãnh đạo : Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản. -  Lãnh đạo : Đảng Quốc đại - chính đảng của giai cấp tư sản. -  Đường lối đấu tranh : bất bạo động, bất hợp tác. Đường lối này phù hợp với tình hình Ấn Độ là quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng của đạo Phái. Tuy nhiên đường lối này cũng hạn chế những ảnh hưởng của Đảng Quốc đại.  

1 Đọc thêm

Em có nhận xét gì về hình thức đấu tranh giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ HÌNH THỨC ĐẤU TRANH GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Ở ĐÔNG NAM Á CUỐI THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX

Từ sau thế kỉ XIX, các nước đế quốc mở rộng và hoàn thành việc thống trị các nước Đông Nam Á. Hầu hết các nước trong khu vực này, trừ Xiêm (Thái Lan) đều trở thành thuộc địa. Sự áp bức bóc lột của chủ nghĩa thực dân là nguyên nhân thúc đẩy phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ngày càng phát triển ở khu vực này.
Hiểu được trong khi giai cấp phong kiến trở thành tay sai cho chủ nghĩa đế quốc thì giai cấp tư sản dân tộc, mặc dù còn non yếu, đã tổ chức lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đặc biệt, giai cấp công nhân ngày càng trưởng thành từng bước vươn lên vũ đài đấu tranh giải phóng dân tộc.
Thấy rõ những nét chính về các cuộc đấu tranh giải phóng tiêu biểu cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. Ở các nước Đông Nam Á: Inđônêxia, Philíppin, Campuchia, Lào, Việt Nam.
Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX, xã hội Inđônêxia có nhiều biến đổi, việc đầu tư của tư bản nước ngoài ngày càng mạnh mẽ, tạo nên sự phân hóa xã hội sâu sắc, giai đoạn công nhân và tư sản ra đời, ngày càng trưởng thành về ý thức dân tộc. Vì vậy, phong trào yêu nước mang màu sắc mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản.
Nhận xét về phong trào đấu tranh 3 nước Đông dương:
+ Phong trào đấu tranh ở Campuchia, Lào cuối thế kỷ XIX đầu thế kỉ XX diễn ra liên tục sôi nổi, hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
+ Mục tiêu chống Pháp, giành độc lập vì vậy phong trào mang tính chất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc song còn ở giai đoạn tự phát.
+ Phong trào do sĩ phu hoặc nông dân lãnh đạo.
+ Kết quả phong trào thất bại do: tự phát, thiếu tổ chức vững vàng, thiếu đường lối đấu tranh đúng đắn.
+ Ý nghĩa: Thể hiện tinh thần yêu nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống Pháp.
TÓM LẠI :Cuối thế kỉ XX phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á bùng nổ mạnh mẽ nhưng đều thất bại,vì còn mang tính tự phát, nổ ra lẻ tẻ chưa có sự đoàn kết giửa các dân tộc, song sẽ tạo điều kiện tiền đề cho những giai đoạn sau.
Xem thêm

1 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG VÔ THẦN KHOA HỌC TRONG TÁC PHẨM “VỀ THÁI ĐỘ CỦA ĐẢNG CÔNG NHÂN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO” CỦA LÊNIN

TƯ TƯỞNG VÔ THẦN KHOA HỌC TRONG TÁC PHẨM “VỀ THÁI ĐỘ CỦA ĐẢNG CÔNG NHÂN ĐỐI VỚI TÔN GIÁO” CỦA LÊNIN

Tác phẩm “Về thái độ của đảng công nhân đối với tôn giáo” ra đời có ý nghĩa to lớn cả về lý luận và thực tiễn.Góp phần quan trọng đấu tranh chống lại bọn cơ hội, bọn xét lại, bọn vô chính phủ ở Nga trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo, chống lại thuyết tìm thần và tạo thần trong giới trí thức Nga. Tác phẩm là cơ sở lý luận quan trọng để Đảng dân xã hội Nga đề ra đường lối đấu tranh chống tôn giáo, là cơ sở lý luận để tập hợp giai cấp và nhân dân lao động Nga trong công cuộc đấu tranh giai cấp chống các thế lực tư bản, là cơ sở lý luận quan trọng để thống nhất nhận thức và động của những người cộng sản Nga thời điểm đó xung quanh vấn đề tôn giáo.
Xem thêm

13 Đọc thêm

Sự vận dụng tư tưởng của lênin về bản chất của đảng của đảng ta

SỰ VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG CỦA ĐẢNG TA

CHƯƠNG 1: NHỮNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA LÊNIN VỀ BẢN CHẤT CỦA ĐẢNG
C.Mác và Ph. Ăngghen là những người đầu tiên xây dựng những lý luận về chính Đảng cách mạng của giai cấp công nhân trong những năm nửa đầu của thế kỷ XIX thông qua việc xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Hai ông đã luận giải khá rõ nhiều vấn đề về Đảng và xây dựng Đảng như: tính tất yếu, bản chất của Đảng Cộng sản…Sau này, những tư tưởng của C.Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản đã được Lênin kế thừa và phát triển phù hợp với điề kiện lịch sử mới (thời kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX – đánh dấu một bước ngoặt quan trọng của phong trào công nhân quốc tế, thời kỳ chủ nghĩa tư bản đã chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, lúc này giai cấp tư sản đã trở thành lực lượng phản động, cản trở sự phát triển của xã hội…), trong đó có việc khẳng định bản chất của Đảng.
Trước khi khẳng định bản chất của Đảng cách mạng, Lênin đã chỉ ra tính tất yếu cho sự ra đời của đảng vô sản kiểu mới, ông khẳng định: “Vì cuộc đấu tranh tự phát của giai cấp vô sản sẽ không trở thành cuộc đấu tranh giai cấp thực sự của giai cấp vô sản, chừng nào nó chưa được một tổ chức mạnh mẽ gồm những người cách mạng lãnh đạo” , điều này xuất phát từ vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, giai cấp công nhân muốn hoàn thành sứ mệnh này phải tổ chức ra được chính Đảng giữ vai trò tiên phong để lãnh đạo mình, đây là nhiệm vụ cấp bách của giai cấp công nhân “ Nhiệm vụ thực tiễn của chúng ta, nhiệm vụ trước mắt và cấp bách nhất là “ lập ra một tổ chức những người cách mạng có khả năng làm cho cuộc đấu tranh chính trị có được nghị lực, tính triệt để và tính liên tục” . Chính Đảng cộng sản này phải lấy chủ nghĩa Mác làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. “không thể có một đảng xã hội chủ nghĩa vững mạnh nếu không có lý luận cách mạng để đoàn kết tất cả những người xã hội chủ nghĩa lại, để họ rút ra từ lý luận đó tất cả những tín điều của họ và đem áp dụng lý luận đó vào phương pháp đấu tranh và phương pháp hành động của họ” . Không thể có lý luận cách mạng nào ngoài chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác là lý luận cách mạng duy nhất của giai cấp vô sản. Bởi lẽ, lý luận chủ nghĩa Mác là sự tổng kết kinh nhiệm và tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy tích lũy được trong lịch sử phát triển của các nước, đặc biệt là kinh nhiệm phong trào công nhân. Lần đầu tiên trong lịch sử, chủ nghĩa Mác đã biến chủ nghĩa xã hội không tưởng thành chủ nhĩa xã hội khoa học. Chỉ có dựa vào lý luận khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác, đảng vô sản cách mạng mới thực hiện thành công cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng con người và
Xem thêm

19 Đọc thêm

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN VẬN DỤNG LÍ LUẬN VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học một nấc thang cao hơn trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhân loại qua các giai đoạn của nó gắn liền với sự phát triển của hiện thực xã hội và thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân quốc tế. Toàn bộ lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như mỗi nguyên lý của nó, trải qua chiều dài lịch sử, ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện hơn. Bằng tư duy khoa học sáng tạo trên nền tảng thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng; qua thực tiễn đấu tranh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; trước những đổi mới của cuộc sống và thời đại, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng thể hiện tính đúng đắn và sức sống của mình, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng loài người.
Xem thêm

29 Đọc thêm

TIỂU LUẬN SỰ PHÁT TRIỂN LÍ LUẬN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN MÁC LÊ NIN, VÀ VIỆC VẬN DỤNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

TIỂU LUẬN SỰ PHÁT TRIỂN LÍ LUẬN CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN CỦA CÁC NHÀ KINH ĐIỂN MÁC LÊ NIN, VÀ VIỆC VẬN DỤNG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học một nấc thang cao hơn trong lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa nhân loại qua các giai đoạn của nó gắn liền với sự phát triển của hiện thực xã hội và thực tiễn cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân quốc tế. Toàn bộ lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học cũng như mỗi nguyên lý của nó, trải qua chiều dài lịch sử, ngày càng được bổ sung, phát triển và hoàn thiện hơn. bằng tư duy khoa học sáng tạo trên nền tảng thế giới quan và phương pháp luận duy vật biện chứng; qua thực tiễn đấu tranh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; trước những đổi mới của cuộc sống và thời đại, lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học ngày càng thể hiện tính đúng đắn và sức sống của mình, thực sự trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của giai cấp công nhân quốc tế, các Đảng công sản và nhà nước xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa, nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng loài người.
Xem thêm

35 Đọc thêm

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG VẤN ĐỀ CHI TIẾT HỎI ĐÁP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

TÀI LIỆU THAM KHẢO NHỮNG VẤN ĐỀ CHI TIẾT HỎI ĐÁP MÔN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC

Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong 3 bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác Lênin, luận giải dưới góc độ chính trị xã hội quá trình chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa lên hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa.
Sự thay thế hình thái kinh tế xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa là quá trình lịch sử tự nhiên. Song quá trình khách quan đó chỉ được thực hiện thông qua hoạt động thực tiễn của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân lao động do Đảng Mác Lênin chân chính lãnh đạo nhằm thực hiện sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân. Vì vậy, chủ nghĩa xã hội khoa học với tính cách là “sự biểu hiện lý luận lập trường của giai cấp vô sản”, là sự khái quát “lý luận về những điều kiện giải phóng giai cấp vô sản” nghiên cứu những qui luật, những tính qui luật khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân. Đồng thời, chủ nghĩa xã hội khoa học còn luận giải một cách khoa học những định hướng chính trị cơ bản để giai cấp công nhân lựa chọn đúng đắn con đường, hình thức, điều kiện, các vấn đề chiến lược, sách lược, các nguyên tắc và phương pháp cơ bản đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân nhằm thực hiện thắng lợi sứ mệnh của mình.
Xem thêm

95 Đọc thêm

QUỐC TẾ THỨ HAI LỚP 10

QUỐC TẾ THỨ HAI LỚP 10

Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri. Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri.Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước, đề cao vai trò đấu tranh chính trị, tăng cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, và lấy ngày 1 - 5 hằng năm làm ngày Quốc tế lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới.Cũng như Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội. Nhờ vai trò tích cực của Ph.Ăng-ghen. Quốc tế thứ hai đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển phong trào công nhân thế giới cuối thế kỉ XIX : đoàn kết phong trào công nhân ở châu Âu và Mĩ, thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước...Năm 1895, Ph.Ăng-ghen qua đời. Đây là một tổn thất lớn đối với phong trào công nhân. Những phần tử cơ hội chủ nghĩa chống lại học thuyết Mác dần dần chiếm ưu thế trong Quốc tế thứ hai. Người đại diện cho trào lưu cơ hội chủ nghĩa cuối thế kỉ XIX là E.Béc-xtai-nơ (1850 - 1932) ở Đức. Che đậy dưới danh nghĩa “xem xét lại” học thuyết Mác, Béc-xtai-nơ muốn gạt bỏ những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác về đấu tranh giai cấp (nên còn gọi là "chủ nghĩa xét lại”). Những người theo chủ nghĩa xét lại chủ trương thoả hiệp với giai cấp tư sản, xem đấu tranh nghị trường là hình thức chủ yếu để giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.Tiếp tục sự nghiệp của Ph.Ăng-ghen, một số lãnh tụ cách mạng trong các đảng công nhân như : La-phác-gơ (Pháp). Bê-ben, Rô-da Lúc-xem-bua (Đức)... đã lên tiếng phê phán các xu hướng cơ hội, xét lại trái với học thuyết Mác. Tuy vậy, cuộc đấu tranh này không được tiến hành triệt để nên kết quả rất hạn chế. V.I.Lẽ-nin - lãnh tụ của giai cấp công nhân Nga, đã vạch trần những sai lầm của chủ nghĩa xét lại và tác hại của nó đối với sự nghiệp của giai cấp công nhân, kiên quyết đấu tranh để loại trừ ảnh hưởng của chủ nghĩa cơ hội ra khỏi các đảng công nhân.Trong những năm đầu thế kỉ XX, cuộc đấu tranh tư tưởng qua các đại hội tiếp theo của Quốc tế thứ hai diễn ra gay gắt và phức tạp giữa khuynh hướng cách mạng và khuynh hướng cơ hội chủ nghĩa về những vấn đề cơ bản, đó là : vấn đề giành chính quyền của giai cấp vô sản, thái độ đối với vấn đề thuộc địa và chiến tranh đế quốc... Khuynh hướng cách mạng, đại diện là V.I.Lê-nin, kiên quyết lên án ách thống trị của các nước đế quốc đối với thuộc địa, tích cực đấu tranh cho quyền tự quyết của các dân tộc và kiên trì bảo vệ học thuyết Mác.Do sự thiếu nhất trí về đường lối chiến lược, chia rẽ về tổ chức, Quốc tế thứ hai đi dần đến chỗ phân hoá và tan rã khi Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ. Hầu hết những người lãnh đạo các đảng xã hội dân chủ của các nước trong Quốc tế thứ hai ủng hộ chính phủ tư sản, đẩy quần chúng nhân dân và vô sản các nước vào cuộc chiến tranh vì quyền lợi của bọn đế quốc.
Xem thêm

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MÁC KHÔNG PHẢI LÀ SỰ “DUNG HỢP” GIỮA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM KHÁCH QUAN CỦA HÊ GHEN VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT PHOIƠBẮC

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC TRIẾT HỌC MÁC KHÔNG PHẢI LÀ SỰ “DUNG HỢP” GIỮA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY TÂM KHÁCH QUAN CỦA HÊ GHEN VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT PHOIƠBẮC

Sự xuất hiện triết học Mác là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử triết học. Đó là kết quả tất yếu của sự phát triển lịch sử tư tưởng triết học và khoa học của nhân loại, trong sự phụ thuộc vào những điều kiện kinh tếxã hội, mà trực tiếp là thực tiễn đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản với giai cấp tư sản. Đó cũng là kết quả của sự thống nhất giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan. trở thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học của giai cấp công nhân và chính đảng cuả nó để nhận thức và cải tạo thế giới.
Xem thêm

19 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HCM VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HCM VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Nếu mâu thuẫn chủ yếu ở các nước tư bản phương Tây là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, thì mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội thuộc địa phương Đông là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa thực dân. Dưới chính sách khai thác thuộc địa hà khắc và chính sách cai trị tàn bạo của đế quốc và bọn tay sai, mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu nổi lên trong xã hội thuộc địa là mâu thuẫn giữa dân tộc bị áp bức với đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai. Do mâu thuẫn chủ yếu khác nhau, nên tính chất cuộc đấu tranh cách mạng ở các nước thuộc địa cũng khác các nước tư bản. Nếu ở các nước tư bản phải tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp, thì ở các nước thuộc địa trước hết phải tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Xem thêm

7 Đọc thêm

HÃY NÊU NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA QUỐC TẾ THỨ HAI TRONG THỜI GIAN ĂNG-GHEN LÃNH ĐẠO.

HÃY NÊU NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA QUỐC TẾ THỨ HAI TRONG THỜI GIAN ĂNG-GHEN LÃNH ĐẠO.

Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri. Ngày 14 - 7 — 1889. Đại hội thành lập Quốc tế thứ hai được tổ chức ở Pa-ri.Đại hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, nêu lên sự cần thiết phải thành lập chính đảng của giai cấp vô sản mỗi nước, đề cao vai trò đấu tranh chính trị, tăng cường phong trào quần chúng, đòi tăng lương, ngày làm 8 giờ, và lấy ngày 1 - 5 hằng năm làm ngày Quốc tế lao động để đoàn kết và biểu dương lực lượng của giai cấp vô sản thế giới.Cũng như Quốc tế thứ nhất, Quốc tế thứ hai tồn tại và hoạt động chủ yếu dưới hình thức đại hội. Nhờ vai trò tích cực của Ph.Ăng-ghen. Quốc tế thứ hai đã có những đóng góp quan trọng trong việc phát triển phong trào công nhân thế giới cuối thế kỉ XIX : đoàn kết phong trào công nhân ở châu Âu và Mĩ, thúc đẩy việc thành lập các chính đảng vô sản ở nhiều nước...Năm 1895, Ph.Ăng-ghen qua đời. Đây là một tổn thất lớn đối với phong trào công nhân. Những phần tử cơ hội chủ nghĩa chống lại học thuyết Mác dần dần chiếm ưu thế trong Quốc tế thứ hai. Người đại diện cho trào lưu cơ hội chủ nghĩa cuối thế kỉ XIX là E.Béc-xtai-nơ (1850 - 1932) ở Đức. Che đậy dưới danh nghĩa “xem xét lại” học thuyết Mác, Béc-xtai-nơ muốn gạt bỏ những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác về đấu tranh giai cấp (nên còn gọi là "chủ nghĩa xét lại”). Những người theo chủ nghĩa xét lại chủ trương thoả hiệp với giai cấp tư sản, xem đấu tranh nghị trường là hình thức chủ yếu để giành chính quyền về tay giai cấp công nhân.
Xem thêm

1 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TIỂU LUẬN MÔN TÁC PHẨM KINH ĐIỂN

TIỂU LUẬN CAO HỌC GIÁ TRỊ CỦA TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TIỂU LUẬN MÔN TÁC PHẨM KINH ĐIỂN

Nội dung xã hội.Thực hiện công bằng bình đẳng xã hội, thực hiện mọi biện pháp làm mất dầnsự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, xã họi không còn giai cấp đối kháng.Nội dung văn hóa t tởng.Chống lại các trào lu t tởng của các giai cấp bóc lột, phản động, thực hiệngiáo dục công cộng nhằm từng bớc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần mới, tạođiều kiện cho sự xuất hiện một thể liên hiệp, mà trong đó sự phát triển tự do của tấtcả mọi ngời. Vì vậy, mục đích của cách mạng xã hội chủ nghiaxlaf lật đổ ách áp bứcbóc lộtcủa giai cấp t sản thiết lập chính quyền của giai cấp vô sản, xây dựng thànhcông chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.Về chuyên chính vô sản"Chuyên chính vô sản là chính quyền của giai cấp công nhân, đợc thiếp lậptrong tiến trình cách mạng XHCN. Về mặt lịch sử, chuyên chính vô sản là hợp quyluật và cần thiết để thực hiện những mục tiêu giai cấp của giai cấp vô sản, thực hiệnsứ mệnh lịch sử toàn thế giới của nó: xoá bỏ CNTB đồng thời xoá bỏ mọi chế độ ngời bóc lột, mọi hình thức áp bức xã hội và áp bức dân tộc, xây dựng CNXH. Chuyênchính vô sản là con đờng duy nhất để cải tạo xã hội bằng cách mạng, để xoá bỏ chếđộ chủ nghĩa t bản, xây dựng CNXH. Nền tảng của chuyên chính vô sản và nguyêntắc cao nhất của nó là sự liên minh của giai cấp công nhân với giai cấp nông dân,trong đó giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo".T tởng chuyên chính vô sản ở tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản đợctrình bày rõ ràng hơn, có hệ thống hơn so với tác phẩm Hệ t tởng Đức. Tuy nhiên,trong Tuyên ngôn, Mác và Ăngghen mới chỉ đề cập đến lật đổ chứ cha nói đến việcđập tan nhà nớc t sản, cha nói đến xây dựng nền chuyên chính vô sản nh thế nào. Vìlẽ đó cho nên V.I Lênin cho rằng t tởng chuyên chính vô sản ở tác phẩm này củaMác và Ănghen còn trừu tợng. Đến tác phẩm Đấu tranh giai cấp ở Pháp (1850), t tởng chuyên chính vô sản mới đợc đề cập rõ hơn, cụ thể hơn về những vấn đề: lật đổ15nhà nớc, lấy gì thay, nhà nớc vô sản là nh thế nào. Hai mơi năm sau, khi Công xã
Xem thêm

32 Đọc thêm

tiểu luận cao học Đổi mới và hoàn thiện pháp luật trong quản lý nhà nước về xuất bản ở việt nam hiện nay phương hướng và giải quyết

TIỂU LUẬN CAO HỌC ĐỔI MỚI VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XUẤT BẢN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI QUYẾT

Hoạt động xuất bản vừa là hoạt động văn hoá, tư tưởng, vừa là hoạt động sản xuất vật chất. Nó là kết quả lao động sáng tạo của con người, là phương tiện quan trọng phản ánh đời sống tinh thần, bộ mặt văn hoá của mỗi dân tộc ở mọi thời đại. Mặt khác, từ khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp thì xuất bản không chỉ đóng vai trò phản ánh đời sống tinh thần và vật chất của con người mà còn mang tính giai cấp ngày càng rõ rệt, là nguồn lực và vũ khí sắc bén của đấu tranh giai cấp.
Xem thêm

59 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mấy vấn đề bàn luận
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc mang tính khoa học và cách mạng sâu sắc. Đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, nhấn mạnh sự kết hợp vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, đấu tranh cho độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng độc lập của các dân tộc khác. Nhưng trong tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc có những nội dung cần được nhấn mạnh hơn, nhất là thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa, quyền dân tộc tự quyết, đặc biệt là mối quan hệ không thể tách rời giữa độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.
1. Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là vấn đề độc lập dân tộc, xoá bỏ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân
Khi chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc, các cường quốc tư bản phương Tây ra sức tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa, thiết lập ách thống trị của chủ nghĩa thực dân với những chính sách tàn bạo.
Trước khi chủ nghĩa tư bản phương Tây đưa đại bác đến gõ cửa các quốc gia phương Đông, thì những quốc gia này vẫn còn đang chìm nặng trong bóng tối của chế độ phong kiến ở giai đoạn suy vong, với cấu trúc xã hội gồm hai giai cấp: địa chủ phong kiến và nông dân. Dưới tác động của những chương trình khai thác thuộc địa, các giai cấp này ở Việt Nam ít nhiều có sự biến đổi, những giai cấp mới lần lượt ra đời: công nhân, tư sản, tiểu tư sản. Tất cả các giai cấp đó đều nằm dưới ách thống trị của chủ nghĩa tư bản thực dân.
Từ thuở thiếu thời, trước khi ra đi tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành đã thấy được sự đối kháng giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược qua các phong trào yêu nước của ông cha và sớm hình thành chí hướng cứu nước. Những năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã nhận thấy sự áp bức, bóc lột của chủ nghĩa đế quốc đối với các dân tộc thuộc địa càng nặng nề, thì phản ứng của dân tộc bị áp bức càng quyết liệt. Không chỉ quần chúng lao động (công nhân và nông dân), mà cả các giai cấp và tầng lớp trên trong xã hội (tiểu tư sản, tư sản và địa chủ) đều phải chịu nỗi nhục của người dân mất nước, của một dân tộc mất độc lập tự do. Ngay giai cấp tư sản Việt Nam cũng khác với giai cấp tư sản phương Tây, mặc dù vẫn là giai cấp bóc lột nhưng không phải là giai cấp thống trị. Họ không phải là đối tượng cách mạng, mà trái lại, có thể trở thành lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc.
Cuộc cách mạng ở thuộc địa là một cuộc đấu tranh dân tộc hay đấu tranh giai cấp? Đâu là “cái cốt” của cuộc cách mạng ở thuộc địa? Trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đã từng có luận điểm cho rằng: “thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là vấn đề nông dân”, mà nông dân thì gắn với ruộng đất, vì thế phải nhấn mạnh cách mạng ruộng đất và cuộc đấu tranh giai cấp ở thuộc địa. Với Hồ Chí Minh thì không phải như vậy. Người nhận thấy, yêu cầu bức thiết nhất, trước nhất của xã hội thuộc địa là phải tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc chứ chưa phải là đấu tranh giai cấp như trong các xã hội tư bản chủ nghĩa phương Tây. Đối tượng của cách mạng thuộc địa là chủ nghĩa thực dân, chứ không phải là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc nói chung. Tuy hoạt động tích cực trong Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, nhưng quan điểm của Nguyễn Ái Quốc có nhiều điểm không trùng hợp với quan điểm của Trung ương Đảng Cộng sản Pháp và Quốc tế Cộng sản, trong đó có vấn đề dân tộc ở thuộc địa. Người phê phán sự không quan tâm đến cách mạng thuộc địa của một số Đảng Cộng sản trên thế giới. Người chỉ rõ thực chất của vấn đề dân tộc ở thuộc địa là vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc.
Xem thêm

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG ĐẢNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

TIỂU LUẬN XÂY DỰNG ĐẢNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH Ý NGHĨA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ CHỈNH ĐỐN ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một tất yếu khách quan của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, là điều kiện tiên quyết để giai cấp công nhân Việt Nam thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Nguyên tắc xây dựng Đảng dựa trên hệ thống các nguyên tắc xây dựng Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh,
Xem thêm

27 Đọc thêm