ĐẠI SỐ CƠ SỞ.PDF

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Đại số cơ sở.pdf":

VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (LV THẠC SĨ)

VẬN DỤNG DẠY HỌC KHÁM PHÁ TRONG DẠY HỌC ĐẠI SỐ 8 Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ (LV THẠC SĨ)

Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đại số 8 ở Trường Trung học cơ sở (LV thạc sĩ)Vận dụng dạy học khám phá trong dạy học Đạ[r]

107 Đọc thêm

LUẬN VĂN ĐA THỨC TÂM TRÊN ĐẠI SỐ CÁC MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG TRÊN CÁC ĐẠI SỐ KHÁC

LUẬN VĂN ĐA THỨC TÂM TRÊN ĐẠI SỐ CÁC MA TRẬN VÀ ỨNG DỤNG TRÊN CÁC ĐẠI SỐ KHÁC

*Chương II : Đa thức tâm trên Đại số các ma trận cấp n trênvành giao hoán có đơn vòTrong chương này nêu lên đònh nghóa của đa thức tâm,một số khái niệm dùng làm cơ sở cho việc xây dựng đathức tâm trên Mn(K).Phần trọng tâm của chương này làcách xây dựng đa thức Formanek , từ đó xây dựng[r]

68 Đọc thêm

LUẬN VĂN ĐỘ ĐO TRÊN KHÔNG GIAN TÔPÔ

LUẬN VĂN ĐỘ ĐO TRÊN KHÔNG GIAN TÔPÔ

LỜI CẢM ƠNLời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban chủ nhiệm khoaToán −Lý −Tin, phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng, phòng đào tạođại học, các thầy cô trong tổ bộ môn Giải tích, đặc biệt là thầy giáo VũViệt Hùng, người đã định hướng nghiên cứu, hướng dẫn, cũng như độngviên tôi có t[r]

79 Đọc thêm

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG VẬN DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ VÀO GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ LỚP 8 TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ

I. TÓM TẮT
Trong việc dạy học đại số lớp 8 theo phương pháp dạy học tích cực hiện nay, việc rèn luyện kỹ năng giải toán cho học sinh là việc rất cần thiết không thể thiếu được cho mỗi bài học, tiết học và xuyên suốt toàn bộ chương trình dạy và học ở các cấp học đặc biệt là cấp Trung học cơ sở. Việc[r]

105 Đọc thêm

CƠ SỞ, SỐ CHIỀU CỦA MỘT KHÔNG GIAN VECTO

CƠ SỞ, SỐ CHIỀU CỦA MỘT KHÔNG GIAN VECTO

1. Tập sinh của một không gian vectơ.
2. Độc lập tuyến tính, phụ thuộc tuyến tính.
3. Cơ sở và số chiều của một không gian vectơ.
4. Định lý cơ bản của Đại số tuyến tính (Phần 1) về chiều của bốn không gian con liên quan đến một ma trận.

24 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: PHƯƠNG PHÁP TRUNG BÌNH

Phương pháp trung bình: đưa ra cơ sở lí thuyết của phương pháp và một số kiểu BT áp dụng.

Hiện nay, học sinh ở các trường phổ thông được làm quen và vận dụng nhiều phương pháp giải bài tập hóa học dựa trên các cơ sở lí thuyết đã có, bao gồm phương pháp đại số; phương pháp đại số kết hợp giải nhanh[r]

21 Đọc thêm

BÀI TOÁN KẾT NHẬP MỜ FUZZY AGGREGATION THEO CÁCH TIẾP CẬN BỘ 4 CỦA ĐẠI SỐGIA TỬ

BÀI TOÁN KẾT NHẬP MỜ FUZZY AGGREGATION THEO CÁCH TIẾP CẬN BỘ 4 CỦA ĐẠI SỐGIA TỬ

Chương 1XỬ LÝ GIÁ TRỊ BIẾN NGÔN NGỮ - CÁC CÁCH TIẾP CẬN XẤP XỈ1.1. Xử lý giá trị biến ngôn ngữ theo cách tiếp cận của Lý thuyết tập mờ1.1.1. Tập mờ và biến ngôn ngữLý thuyết tập mờ được đề xuất bởi L. A. Zadeh năm 1965, và có lẽ đếnnay thuật ngữ “fuzzy” trở nên rõ ràng đối với các nhà nghiên cứu và[r]

63 Đọc thêm

Giáo trình: Tổng quan về Cơ sở dữ liệu (CSDL)

GIÁO TRÌNH: TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU (CSDL)

Ngày nay, cơ sở dữ liệu đã có nhiều ứng dụng trong mọi hoạt động của xã hội. Muốn thiết kế và sử dụng cơ sở dữ liệu chúng ta phải nắm được các kỹ thuật cơ bản của cơ sở dữ liệu. Giáo trình này nhằm trình bày các kỹ thuật cơ sở của cơ sở dữ liệu truyền thống, đó là mô hình liên kết thực thể, mô hình[r]

115 Đọc thêm

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMĐỀ TÀI:“PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC”PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiI, Lý do pháp chế:- Căn cứ vào yêu cầu và mục tiêu của hệ thống giáo dục thường xuyên của ngành giáodục ở bậc phổ thông trung học.- Căn cứ vào tình hình học tập của học sinh hệ phổ thông trung học trong việ[r]

16 Đọc thêm

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH BẰNG NHIỀU CÁCH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP: RÈN LUYỆN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA GIẢI MỘT SỐ BÀI TẬP ĐẠI SỐ GIẢI TÍCH BẰNG NHIỀU CÁCH

Với kết cấu nội dung gồm 2 chương, khóa luận tốt nghiệp Rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông qua giải một số bài tập Đại số Giải tích bằng nhiều cách giới thiệu đến các bạn những nội dung về cơ sở lý luận và thực tiễn, rèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua một[r]

57 Đọc thêm

CƠ SỞ GROEBNER VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ HÌNH HỌC BẰNG MÁY TÍNH

CƠ SỞ GROEBNER VÀ CHỨNG MINH ĐỊNH LÝ HÌNH HỌC BẰNG MÁY TÍNH

MỞ ĐẦU

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và truyền thông, các
phương tiện - thiết bị dạy học hiện đại đã và đang được sử dụng một cách có hiệu
quả trong giáo dục. Phần mềm dạy học là một trong những phương tiện dạy học hỗ
trợ giáo viên thực hiện được phần nào các ý tưởng[r]

60 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TOÁN TIN HỌC

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TOÁN TIN HỌC

 Toán Tin học là cơ sở lý thuyết để biểu diễn và nghiên cứu các đối tượng rời
rạc, đó cũng là loại đối tượng đặc thù mà máy tính số có khả năng lưu trữ và xử lý một
cách tốt nhất. Toán Tin học là cơ sở toán học để mô hình hoá, hình thức hoá các hệ
thống thông tin dựa trên máy tính một cách đúng đắn[r]

6 Đọc thêm

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN

MỘT SỐ BÀI TOÁN CÓ TÍNH ĐỊNH LƯỢNG TRONG GIẢI TÍCH VI PHÂN

Rifon (2010 - [F-R]) cho chứng minh của các công thức Cauchy-Crofton và co-area.Những đóng góp mới của luận án: Luận án này đưa ra một số kết quả mới vềcác vấn đề nêu trên, thể hiện qua bốn chương như sau.Chương 1 “Một số kết quả định lượng về định lý hàm ngược, hàm ẩn”nghiên cứu các kết quả định lư[r]

98 Đọc thêm

LUẬN VĂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAI ĐOẠN TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

LUẬN VĂN QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH GIAI ĐOẠN TOÁN HỌC HIỆN ĐẠI

Toán học là bộ môn khoa học tự nhiên có nhiều ứng dụng trong cuộc sống. Trong đó lịch sử toán là bộ môn khoa học về các quy luật khách quan của sự phát triển toán học. Đối tượng của toán học thuần túy là những quan hệ số lượng và hình dạng không gian của thế giới khách quan.
Trong quá trình phát tr[r]

34 Đọc thêm

Chương 1 tổng quan chung về nguyên lý thống kê kinh tế

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế[r]

21 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN CNG VIỆT NAM

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)Print to PDF[r]

26 Đọc thêm

BÀI TẬP VỀ ỔN ĐỊNH ĐẠI SỐ ROUTH HURWITZ

BÀI TẬP VỀ ỔN ĐỊNH ĐẠI SỐ ROUTH HURWITZ

Bài tập về ổn định đại số routh hurwitz Bài tập về ổn định đại số routh hurwitz Bài tập về ổn định đại số routh hurwitz Bài tập về ổn định đại số routh hurwitz Bài tập về ổn định đại số routh hurwitz Bài tập về ổn định đại số routh hurwitz

14 Đọc thêm

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 CHUẨN NHẤT 2016 2017

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 CHUẨN NHẤT 2016 2017

Giáo án đại số 8 chuẩn nhất 2016 2017 Giáo án đại số 8 chuẩn nhất 2016 2017 Giáo án đại số 8 chuẩn nhất 2016 2017 Giáo án đại số 8 chuẩn nhất 2016 2017 Giáo án đại số 8 chuẩn nhất 2016 2017 Giáo án đại số 8 chuẩn nhất 2016 2017

59 Đọc thêm

Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TOÁN CAO CẤP 1 ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế huế Bài tập đại số tuyến tính toán cao cấp 1 đại học kinh tế[r]

11 Đọc thêm

Cùng chủ đề