BÀI TẬP CẤU HÌNH E VÀ BẢNG TUẦN HOÀN.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Bài tập cấu hình e và bảng tuần hoàn.doc":

TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN ĐẦY ĐỦ

TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN ĐẦY ĐỦ

A. kim loại.B. phi kim.C. kim loại chuyển tiếp.D. kim loại hoặc phi kim.8. Một nguyên tử X có tổng số electron ở phân lớp p là 11. Nguyên tố X là:A. nguyên tố s.B. nguyên tố p.C. nguyên tố d.D. nguyên tố f.9. Tổng số hạt của một nguyên tố là 40. Biết số hạt nơtron lớn hơn số hạt proton là 1. Nguyên[r]

5 Đọc thêm

BÀI 11. LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

BÀI 11. LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

TẬP THỂ LỚP 12B2Giáo viên: Trần Hữu Hanh. Lớp 10B4Tiết 19:Bài 11LUYỆN TẬP:BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔITUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRONCỦA NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦACÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCGiáo viên: Trần Hữu Hanh. Lớp 10B4A. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG1. Cấu tạo bảng tuần hoàna. Nguyên[r]

14 Đọc thêm

BÀI 11. LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

BÀI 11. LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

K p.kim tăng dầnTính Al,k.loaịMg,giảm dần,Al, Mg, Ca, KChiều giảm bán kính nguyên tưGIÁ TRỊ ĐỘ ÂM ĐIỆN TĂNG DẦNNguyên nhân của sự biến đổituần hoàn tính chấtcủa các nguyên tố ?Na > Mg > AlLuyện tập: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNHELECTRON NGUYÊN TỬ[r]

15 Đọc thêm

bài tập trắc nghiệm chương 2 bảng tuần hoàn hóa học 10

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 2 BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC 10

tổng hợp các dạng bài tập chương 2 bảng tuần hoàn hóa học lớp 10 được chọn lọc và chỉnh sửa hợp lí giúp học sinh nắm vững kiến thức lí thuyết và bài tập tính toán chương 2 bảng tuần hoàn hóa học lớp 10

9 Đọc thêm

GIẢI BÀI TẬP SGK HÓA HỌC LỚP 10: LUYỆN TẬP BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

GIẢI BÀI TẬP SGK HÓA HỌC LỚP 10: LUYỆN TẬP BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíGiải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 53, 54 SGK Hóa 10: Luyện tập bảng tuần hoàn, sự biếnđổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa họcHướng dẫn giải bài tập SGK Hóa 10 trang[r]

5 Đọc thêm

BÀI 11. LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

BÀI 11. LUYỆN TẬP: BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẤU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

A. CacbonB. ChìC. SilicD.ThiếtCâu 5 : Hai nguyên tố X và Y ở hai ô liên tiếp trong cùng một chu kì của bảng tuần hoàn và có tổng số protn bằng 29. Hãy viếtcấu hình electron nguyên tử và xác đònh vò trí của các nguyên tố X, Y trong bảng tuần hoàn?Câu 6 : So sánh tính axit[r]

18 Đọc thêm

BÀI TẬP CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC

BÀI TẬP CHƯƠNG BẢNG TUẦN HOÀN HÓA HỌC

Câu 1 : Cho hai nguyên tố có cấu hình electron nguyên tử là:
+ Nguyên tử X : 1s22s22p63s2
+ Nguyên tử Y : 1s22s22p63s23p63d34s2
X và Y có thuộc cùng một nhóm nguyên tố không ? Giải thích
Hai nguyên tố này cách nhau bao nhiêu nguyên tố hoá học? Có cùng chu kì không?.
Câu 2 :Nguyên[r]

6 Đọc thêm

BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI CẤU HÌNH ELECTRON CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

BẢNG TUẦN HOÀN, SỰ BIẾN ĐỔI CẤU HÌNH ELECTRON CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

32D.632Câu7: Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mànguyên tử của các nguyên tố này có cùng:Các nhóm tiếp tụctháo luận, làm cácA. Số electronB. số lớp electronbài tập 7, 8, 9,10C. Số electron hoá trịD. Số electron ở lớpngoài cùngCâu8: Bảng tuần hoàn có số cột, số nhóm A và sốnhóm B[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu ôn tập hóa 10

TÀI LIỆU ÔN TẬP HÓA 10

II – TỰ LUẬN: Một số bài tập tham khảoBài 1: a) Xác định vị trí của nguyên tố X (Z = 11) và Y (Z =20) trong bảng tuần hoàn, từ đó hãy nêu tính chất hoá học cơ bản của nó: Là kim loại hay phi kim? Hoá trị cao nhất đối với oxi, hoá trị với hiđro là bao nhiêu? Công thức hợp chất khí với hiđro (nếu có)[r]

10 Đọc thêm

LÝ THUYẾT NITƠ

LÝ THUYẾT NITƠ

Trong bảng tuần hoàn nitơ nằm ở ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2. A. Kiến thức trọng tâm. 1. Trong bảng tuần hoàn nitơ nằm ở ô thứ 7, nhóm VA, chu kì 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2s22p3. N có các số oxi hóa thường gặp: -3, +1, +2, +3, +4, +5. N có số oxi hóa cao nhất là +5, nhưng hóa trị cao[r]

1 Đọc thêm

BÀI 7. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

BÀI 7. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Vậy số khối A = 4 + 5 = 9.Phiếu học tập số 2Phân biệt sự giống và khác nhau giữa các liênkết cộng hóa trị không cực, cộng hóa trị có cựcvà liên kết ion? Điền theo bảng sau:So sánhGiống nhau:Khác nhau:Thường tạo nênNhận xétLKCHTcựckhông LKCHT có cựcLK ionĐáp án phiếu h[r]

12 Đọc thêm

Bài 7 trang 41 sgk hóa học 10

BÀI 7 TRANG 41 SGK HÓA HỌC 10

Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau: 7. Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau: 1s22s22p4;                                   1s22s22p3; 1s22s22p63s23p1;                           1s22s22p63s23p5. a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tử.[r]

1 Đọc thêm

Xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm khác quan về chương II. Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁC QUAN VỀ CHƯƠNG II. BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Tài liệu này tổng hợp đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm khách quan về chương II. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nhằm giúp học sinh rèn luyện, nâng cao kĩ năng giải bài tập và là nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên.

46 Đọc thêm

BÀI 4 TRANG 51 SGK HÓA HỌC 10

BÀI 4 TRANG 51 SGK HÓA HỌC 10

Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg 4. Dựa vào vị trí của nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn. a) Hãy nêu các tính chất sau của nguyên tố: - Tính kim loại hay tính phi kim. - Hóa trị cao nhất trong hợp chất với oxi. - Công thức của oxit cao nhất, của hiđroxit tương ứng và tính chất của nó. b)[r]

1 Đọc thêm

BÀI 8 TRANG 48 SGK HÓA HỌC 10

BÀI 8 TRANG 48 SGK HÓA HỌC 10

Viết cấu hình electron của nguyên tử magie 8. Viết cấu hình electron của nguyên tử magie (Z = 12). Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiểm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử magie nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Magie thể hiện tính chất kim loại hay phi kim ? Bài giải: Cấu[r]

1 Đọc thêm

BÀI 5 TRANG 76 SGK HÓA HỌC 10

BÀI 5 TRANG 76 SGK HÓA HỌC 10

Một nguyên tử có cấu hình electron 5. Một nguyên tử có cấu hình electron  1s22s22p3 a) Xác định vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra công thức phân tử của hợp chất khí với hidro b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó. Hướng dẫn giải: a) Tổng số electron là[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẦU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.

LÝ THUYẾT SỰ BIẾN ĐỔI TUẦN HOÀN CẦU HÌNH ELECTRON NGUYÊN TỬ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC.

Sau mỗi chu kì, - Sau mỗi chu kì, cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm A ở lớp ngoài cùng được lặp lại như ở chu kì trước. Ta gọi đó là sự biến đổi tuần hoàn. - Sự biến đổi tuần hoàn về cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố chính là nguyên nhân của sự biến đổi tuầ[r]

1 Đọc thêm

Bài tập cấu tạo nguyên tử và bảng HTTH

BÀI TẬP CẤU TẠO NGUYÊN TỬ VÀ BẢNG HTTH

I\Kiến thức cần nắm
1)Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn
2)Cấu tạo BTH các nguyên tố hoá học(ô nguyên tố, chu kỳ, nhóm)
II\Bài tập trắc nghiệm
1)Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl thuộc chu kỳ 3. Lớp electron ngoài cùng có số e tối đa là:
A/ 3 B/ 10C/ 8D/ 20
2)Hãy ch[r]

4 Đọc thêm

CHUYÊN ĐỀ 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ –BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

CHUYÊN ĐỀ 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ –BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Chuyên đề 1. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ –BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LIÊN KẾT HÓA HỌC  Câu 1: Ở trạng thái cơ bản cấu hình e nguyên tử của nguyên tố X là 1s22s22p63s23p4. Vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là A. ô số 16, chu kì 3 nhóm IVA. B. ô số 16 chu kì 3, nhóm VIA. C. ô số 16, chu[r]

64 Đọc thêm

BÀI 7 TRANG 35 SGK HÓA HỌC 10

BÀI 7 TRANG 35 SGK HÓA HỌC 10

Nhóm nguyên tố là gì ? 7. a) Nhóm nguyên tố là gì ? b) Bảng tuần hoàn các nguyên tố có bao nhiêu cột ? c) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm A ? d) Bảng tuần hoàn có bao nhiêu nhóm B ? Các nhóm B gồm bao nhiêu cột ? e) Những nhóm nào chứa nguyên tố s ? Những nhóm nào chứa nguyên tố p ?Những nhóm nà[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề