MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XH VÀ XH HOÁ SX QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM THỜI KÌ ĐẦU CỦA MÁC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Mối quan hệ giữa sự phân công lao động XH và XH hoá SX qua một số tác phẩm thời kì đầu của Mác":

GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

GIẢI QUYẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ TRONG SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

LỜI MỞ ĐẦU
Kinh tế và chính trị là hai mặt lớn nhất của đời sống xã hội. Trong điều kiện đất nước ta hiện nay còn nghèo nàn lạc hậu thì đổi mới nền kinh tế đất nước là điều hết sức cần thiết. Muốn xây dựng xã hội chủ nghĩa thành công thì điều kiện tiên quyết là phải có một nền kinh tế vững chắc ổn đ[r]

19 Đọc thêm

VÌ SAO NÓI HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ LÀ HỌC THUYẾT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN, TIỂU LUẬN

VÌ SAO NÓI HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ LÀ HỌC THUYẾT KINH TẾ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN, TIỂU LUẬN

LỜI NÓI ĐẦU
Khi nghiên cứu toàn bộ học thuyết của Các Mác, chúng ta đã thấy rõ công lao to lớn của ông trong việc khắc phục những hạn chế của các học thuyết trước đó . Trên cơ sở kế thừa những cái đã có và tìm ra những hạn chế của các học thuyết đó để bổ sung, hoàn thiện, sáng tạo và phát triển[r]

26 Đọc thêm

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ THỎA MÃN NHU CẦU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY UNI – PRESIDENT VIỆT NAM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỨC ĐỘ THỎA MÃN NHU CẦU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY UNI – PRESIDENT VIỆT NAM

Đề tài “ Một số biện pháp nhằm nâng cao mức độ thõa mãn nhu cầu của người lao động tại Công ty Uni – President Việt Nam” đã phần nào thể hiện được tầm quan trọng của việc thỏa mãn nhu cầu của người lao động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời qua quá trình phân tích ta thấy Công ty[r]

81 Đọc thêm

quy luật giá trị của C.Mác trong bộ tư bản tiểu luận cao học

QUY LUẬT GIÁ TRỊ CỦA C.MÁC TRONG BỘ TƯ BẢN TIỂU LUẬN CAO HỌC

1. Nội dung quy luật giá trị của C.Mac Lần đầu tiên trong lịch sử giá trị được xem xét như là quan hệ sản xuất xã hội của những người sản xuất hàng hoá còn hàng hoá là nhân tố tế bào của xã hội tư sản .Mác phân tích tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá là lao động cụ thể[r]

24 Đọc thêm

Tuyên ngôn của đảng cộng sản

TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “TUYÊN NGÔN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN”
(C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, Nxb CTQG, HN, t. 4, 1995, tr. 591646)
GS,TS. Trịnh Quốc Tuấn
Th.S. Trần Kim Cúc
Mở đầu
Tuyên ngôn của Đảng cộng sản gắn liền với tên tuổi và sự nghiệp của C.Mác và Ph.Ăngghen. Tuyên ngôn là tác phẩm khoa học[r]

36 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KINH TẾ QUỐC TẾ

Chương 1: Nền kinh tế thế giới
1. Khái niệm
Là tổng thể các nền kinh tế của các quốc gia
Có mối quan hệ hữu cơ và tác động qua lại
Trên cơ sở phân công lao động quốc tế
Cùng với các quan hệ KTQT
2. Cơ sở hình thành
Bao gồm phân công lao động quốc tế, các quan hệ kinh tế thế giới và cơ sở hạ tần[r]

23 Đọc thêm

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

CÂU HỎI THẢO LUẬN HP1 2015

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI
BỘ MÔN NGUYÊN LÝ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
MÔN
NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN
HỌC PHẦN 1


Người soạn: Lê Văn Hùng
Tài liệu được soạn trên cơ sở giáo trình và tham khảo nhiều tài liệu khác;
Tài[r]

1 Đọc thêm

Hình thành hệ thống khái niệm cơ bản cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam (1919 1945) lớp 12 THPT”, Chương trình chuẩn

HÌNH THÀNH HỆ THỐNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ VIỆT NAM (1919 1945) LỚP 12 THPT”, CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Hình thành hệ thống khái niệm trong dạy học lịch sử ở trường THPT là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, do vậy đã có nhiều công trình và tài liệu khoa học trong và ngoài nước đề cập đến ở những mức độ khác nhau.
Tài liệu nước ngoài
• Tài liệu giáo dục học
Trước hết c[r]

116 Đọc thêm

Phân tích thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ MỞ RỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Ở NƯỚC TA TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trong điều kiện quốc tế hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ,mỗi quốc gia cần phải tích cực và chủ động tham ra để đạt tới vị trí thuận lợi trong sự phân công lao động quốc tế và trao đổi thương mại quốc tế. Điều đó có nghĩa là các quốc gia cần phát triển mạnh mẽ kinh tế đối ngoại[r]

36 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY MÓC TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIETRANS

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÁY MÓC TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIETRANS

Nền sản xuất hàng hoá đang phát triển ở trình độ cao chưa từng có, kéo theo đó là sự phát triển của phân công lao động xã hội và chuyên môn hoá sản xuất. Không chỉ giới hạn trong từng vùng, từng quốc gia riêng rẽ mà xu thế mở cửa và khu vực hoá quốc tế hoá đời sống kinh tế đã nâng cao hình thức trao[r]

83 Đọc thêm

BÀI TẬP HỌC KÌ LAO ĐỘNG

BÀI TẬP HỌC KÌ LAO ĐỘNG

Quản lí là chức năng và hoạt động của hệ thống tổ chức thuộc các giới khác nhau bảo đảm thực hiện những chương trình và mục tiêu của hê thống đó. Trong lao động cần có quản lí để duy trì tính tổ chức sự phân công lao động các mối quan hệ giữa những người trong một tôt chức xã hội nhằm đạt được mục t[r]

14 Đọc thêm

TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG TIẾN BỘ VÀ SỰ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

TRÀO LƯU TƯ TƯỞNG TIẾN BỘ VÀ SỰ RA ĐỜI, PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TỪ GIỮA THẾ KỈ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ XX

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ giữa thế kỉ XIX gây ra nhiều đau khổ cho nhân dân lao động. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản từ giữa thế kỉ XIX gây ra nhiều đau khổ cho nhân dân lao động. Trong hoàn cảnh ấy, một số nhà tư tưởng tiến bộ đương thời đã nghĩ đến việc xây dựng một xã hội mới,[r]

2 Đọc thêm

NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ NHÀ NƯỚC

NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ NHÀ NƯỚC

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “NGUỒN GỐC CỦA GIA ĐÌNH, CHẾ ĐỘ TƯ HỮU VÀ NHÀ NƯỚC”(C.Mác và Ph.Ăngghen Toàn tập, tập 21, Nxb.CTQG, HN, 1995, tr.41265) PGS, TS. Nguyễn Tĩnh Gia Trần Mai Hùng I. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.Vào giữa thế kỷ XIX, khoa học kh[r]

24 Đọc thêm

HỆ THỐNG ĐỀ THI ĐÁP ÁN 08 CÂU KINH TẾ CHÍNH TRỊ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HỆ THỐNG ĐỀ THI ĐÁP ÁN 08 CÂU KINH TẾ CHÍNH TRỊ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Câu 1: Học thuyết giá trị của C.Mác; nội dung, cơ chế hoạt động, chức năng, biểu hiện của quy luật giá trị, ý nghĩa đối với Việt Nam
Một trong những nội dung trọng tâm của học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lênin là chỉ rõ các quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển và tất yếu diệt vong[r]

35 Đọc thêm

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Bài tập học kỳ Mác Lênin
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghi[r]

18 Đọc thêm

BÀI TIỂU LUẬN CNXHKH PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM GIA ĐÌNH VĂN HÓA, VĂN HÓA GIA ĐÌNH RÚT RA Ý NGHĨ

BÀI TIỂU LUẬN CNXHKH PHÂN TÍCH KHÁI NIỆM GIA ĐÌNH VĂN HÓA, VĂN HÓA GIA ĐÌNH RÚT RA Ý NGHĨ

A QUAN NIỆM CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH, CHỨC NĂNG XÃ HỘI CỦA GIA ĐÌNH
I Khái niệm gia đình
1 Định nghĩa gia đình
Đầu thế kỷ thứ XIX, các quan điểm về gia đình đã có những bước tiến quan trọng.
+ Thứ nhất, gia đình là một tổ chức, một thiết chế xã hội quan trọng.
+ Thứ hai, thiết chế gia đình không chỉ ph[r]

18 Đọc thêm

Cơ sở khoa học của các hình thức chi trả tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệp

CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÁC HÌNH THỨC CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG TRONG DOANH NGHIỆP

Cơ sở khoa học của các hình thức chi trả tiền lương, tiền thưởng trong doanh nghiệpI. Khái niệm, chức năng của tiền lương, tiền thưởng1.Khái niệm1.1. Tiền lươngTiền lương là phần tiền người lao động nhận được khi trao đổi sức lao động của mình với người sử dụng lao động. Theo C.Mác: “Tiền lương là g[r]

30 Đọc thêm

tiểu luận: những vấn đề cơ bản về kinh tế thị trường và giải pháp hoàn thiện

TIỂU LUẬN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

1 . Khái niệm Kinh tế thị trường là hình thức phát triển cao của nền kinh tế hàng hoá trong đó từ sản xuất đến tiêu dùng đều thông qua thị trường. Nói một cách khác kinh tế thị trường phát triển trong đó mọi quan hệ kinh tế đều được tiền tệ hoá .2 . Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế đị[r]

15 Đọc thêm

PHẬN TÍCH CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA HIỆN NAY TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA NHÓM VỀ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY

PHẬN TÍCH CẤU TRÚC HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ NƯỚC TA HIỆN NAY TRÌNH BÀY SUY NGHĨ CỦA NHÓM VỀ VĂN HÓA CHÍNH TRỊ CỦA GIỚI TRẺ HIỆN NAY

1.1.1. Khái niệm
Hệ thống chính trị là một bộ phận kiến trúc thượng tầng xã hội, bao gồm các tổ chức, các thiết chế có quan hệ với nhau về mặt mục đích, chức năng trong việc thực hiện, tham gia thực hiện quyền lực chính trị hoặc đưa ra quyết định chính trị.
Hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay bao g[r]

24 Đọc thêm

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Tính tất yếu khách quan về phương thức lãnh đạo của đảng 1.1. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác Lê Nin thì lý luận về chiến lược và sách lược là một bộ phận quan trọng. đó là khoa học về những nguyên tắc hành động chính trị của đảng, về các phương pháp vạch ra[r]

30 Đọc thêm