CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA IGRP

Tìm thấy 8,731 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Các đặc điểm của IGRP":

đặc điểm của xe sirus

ĐẶC ĐIỂM CỦA XE SIRUS

Đề cập cấu tạo và nguyên tắc hoạt động , chỉ dẫn cách sửa chữa. Tài liệu đào tạo của Yamaha, về xe gắn máy, xe motor loại sirus Đặc điểm của dòng xe
Hoạt động và phân loại đcơ 2 kì Trang 3
Các chi tiết động cơ 2 kì T.13
Hoạt động đcơ 4 kì – T.22
Các chi tiết đcơ 4 kì t.26
Hệ thống bôi trơn T.34
Hệ thống làm mát T.44
Hệ thống nhiên liệu – T.45
Khí xả – T.66
Bình xăng T.68
Khóa xăng T.71
Nhiên liệu – T.75
Hệ thống xả T.77
Hệ thống truyền lựcT.80
Cơ cấu khởi động T.94.
Xem thêm

7 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ THƠ

ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ THƠ

ríchlanxuốngnẻogiọtđànmưathềmdặmmưaxuốnglanngànxuân"Lối điệp từ, điệp ngữ, điệp cấu trúc ở đây vừa diễn tả được hình ảnh cơn mưa của đất trời vừa tạo nên một ấn tượng vương vấnkhôngdứttronglòngngười.Như vậy, nhạc điệu trong thơ là một đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ thơ. Ngày nay, nhu cầu của thơ có phần đổi khác. một sốngười có xu hướng bỏ vần để tạo cho câu thơ sự tự do hoá triệt để. Nhưng nếu không có một nhạc điệu nội tại nào đó như sự đốixứng giữa các dòng, các đoạn thơ, tiết tấu, nhịp điệu của câu thơ thì không còn là ngôn ngữ thơ nữa.2.
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI

ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI

1. Giới Khởi sinh (Monera)
Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ. 1. Giới Khởi sinh (Monera)Giới Khởi sinh gồm những loài vi khuẩn là những sinh vật nhân sơ rất bé nhỏ, phần lớn có kích thước khoảng 1-5 um. Chúng xuất hiện khoảng 3.5 tỉ năm trước đây. Vi khuẩn sống khắp nơi : trong đất, nước, không khí, trên cơ thể sinh vật khác. Vi khuẩn có phương thức sinh sống rất đa dạng, một số sống hoại sinh, một số có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ nhờ năng lượng ánh sáng mặt trời hoặc từ quá trình phân giải các chất hữu cơ và một số sống kí sinh.2. Giới Nguyên sinh (Protista)Giới nguyên sinh gồm có :- Tảo : Tảo là những sinh vật nhân thực, đơn bào hay đa bào, có sắc tố quang tự dưỡng, sống trong nước.- Nấm nhầy là những sinh vật nhân thực, cơ thể tồn tại ở hai pha :pha đơn bào giống (trùng amip và pha hợp bào là khối chất nguyên sinh nhầy chứa nhiều nhân. Chúng là sinh vật dị dưỡng, sống hoại sinh.- Động vật nguyên sinh : Động vật nguyên sinh rất đa dạng, cơ thể gồm một tế bào có nhân thực. Chúng là sinh vật dị dưỡng hoặc tự dưỡng.3. Giới Nấm (Fungi)Đặc điểm chung của giới Nấm : Giới Nấm gồm những sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn có thành tế bào chứa kitin, không có lục lạp. Nấm có hình thức sinh sản hữu tính và vô tính nhờ bào tử.Nấm là sinh vật dị dưỡng : hoại sinh, kí sinh hoặc cộng sinh.Các dạng nấm gồm có : nấm men, nấm sợi, nấm đảm, chúng có nhiều đặc điểm khác nhau. Người ta cũng xếp địa y (được hình thành do sự cộng sinh giữa nấm và tảo hoặc vi khuẩn lam) vào giới Nấm.4. Giới Thực vật (Plantae)Giới thực vật gồm những sinh vật đa bào, nhân thực, có khả năng quang hợp và là sinh vật tự dưỡng, thành tế bào được cấu tạo bằng xenlulôzơ. Phần lớn sống cố định có khả năng cảm ứng chậm.Giới Thực vật được phân thành các ngành chính : Rêu, Quyết, Hạt trần, Hạt kín. Chúng đều có chung một nguồn gốc là Tảo lục đa bào nguyên thủy.Khi chuyển lên đời sống trên cạn, tổ tiên của giới Thực vật đã tiến hóa theo hai dạng khác nhau. Một dòng hình thành Rêu (thể giao tử chiếm ưu thế), dòng còn lại hình thành Quyết, Hạt trần, Hạt kín (thể bào tử chiếm ưu thế).Giới thực vật cung cấp thức ăn cho giới Động vật, điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn, sụt lở, lũ lụt, hạn hán, giữ nguồn nước ngầm và có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái.Giới Thực vật cung cấp lương thực, thực phẩm, gỗ, dược liệu cho con người. 5. Giới Động vật (Animalia)Giới Động vật gồm những sinh vật đa bào, nhân thực, dị dưỡng, có khả năng di chuyển nhờ có cơ quan vận động), có khả năng phản ứng nhanh.Giới Động vật được chia thành các ngành chính sau : Thân lỗ, Ruột khoang, Giun dẹp, Giun tròn, Giun đốt, Thân mềm, Chân khớp, Da gai và Động vật có dây sống.Giới Động vật rất đa dạng và phong phú, cơ thể có cấu trúc phức tạp với các cơ quan và hệ cơ quan chuyên hóa cao.Động vật có vai trò quan trọng đối với tự nhiên (góp phần làm cân bằng hệ sinh thái) và con người (cung cấp nguyên liệu, thức ăn ...).
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG Thực hiện Công văn số 12782UBNDNN ngày 26122014 của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 – 2014. Trên cơ sở các báo cáo của đơn vị, Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp và báo cáo các nội dung như sau:

19 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Đặc điểm của văn bản pháp luậtVăn bản pháp luật là hình thức thể hiện ý chí của chủ thể có thẩm quyền, dưới dạngngôn ngữ viết, được ban hành theo hình thức, thủ tục do pháp luật quy định, nhằmđạt được những mục tiêu quản lý đã đặt ra. Nếu căn cứ vào nội dung, có thể chiavăn bản pháp luật thành ba loại: văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng phápluật và văn bản hành chính. Cả 3 loại văn bản pháp luật này đều có nhiều đặc điểmchung.Thứ nhất văn bản pháp luật được xác lập bằng ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ viết đượcthể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau, hiện nay là giấy viết, ngôn ngữ viết giúpchủ thể ban hành văn bản pháp luật trình bày đầy đủ, mạch lạc toàn bộ ý chí củamình về các vấn đề phát sinh trong quản lý nhà nước, giúp đối tượng thi hành biếtđược để thực hiện. Đồng thời, cách thức thể hiện này tiện lợi cho việc chuyển tải,tiếp cận, khai thác, lưu trữ thông tin để phục vụ cho hoạt động quản lý.Thứ hai, văn bản pháp luật được ban hành bởi chủ thể có thẩm quyền do pháp luậtquy định. Hiện nay, pháp luật quy định rất nhiều chủ thể có quyền ban hành văn bảnpháp luật, như cơ quan quyền lực, hành chính, kiểm sát, xét xử; người đứng đầu cơquan và một số công chức khác của các cơ quan nhà nước; tổ chức xã hội hoặc cánhân được ủy quyền quản lý nhà nước đối với một số việc cụ thể (công đoàn hoặcngười chỉ huy tàu bay, tàu biển…). Chỉ những chủ thể do pháp luật quy định mới cóquyền ban hành văn bản pháp luật.Thứ ba, văn bản pháp luật là ý chí của chủ thể ban hành nhằm đạt được mục tiêuquản lý. Nội dung văn bản pháp luật là ý chí của chủ thể ban hành. Ý chí đó đượcxác lập trên cơ sở pháp luật hiện hành và nhận thức chủ quan của cán bộ, công chứcnhà nước về những yếu tố khách quan của đời sống xã hội, phù hợp với mục tiêu cụthể của từng văn bản. Tuy nhiên, để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý,trong quá trình xác lập văn bản pháp luật, chủ thể có thẩm quyền có thể tham khảotâm tư, nguyện vọng của những đối tượng liên quan trực tiếp tới nội dung văn bản,đặc biệt là của nhân dân lao động để vừa đạt được mục tiêu quản lý, vừa bảo đảmđược các quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Xem thêm

3 Đọc thêm

 ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

ĐẶC ĐIỂM CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN

- Văn nghị luận là văn được viết ra nhằm xác lập cho người đọc , người nghe một tư tưởng,quan điểm nào đó.- Phải có luận điểm rõ ràng, có lí lẽ , dẫn chứng thuyết phục , đáng tin cậyHỏi: Văn nghò luận được trình bày dưới dạng nào?(3đ)Đáp: Văn nghò luận được trình bày dưới dạng các ý kiến nêu ra trong cuộchọp, các bài xã luận, bình luận, các bài phát biểu ý kiến trên báo chí.Hỏi: Những tư tưởng , quan điểm của bài văn nghị luận phải hướng tới gải quyết vấn đề nàothì mới có ý nghĩa?(3đ)Đáp: Những tư tưởng , quan điểm của bài văn nghị luận phải hướng tới giải quyết những vấnđề đặt ra trong đời sống thì mới có ý nghĩa.3. Tiến trình bài học (32 phút)NỘI DUNG BÀI DẠYHOẠT ĐỘNG GIỮA GV VÀ HSHoạt động 1: Giới thiệu bài (1 phút)Tiết trước các em đã được tìm hiểu khái niệm về vănnghị luận, hơm nay các em sẽ được đi sâu hơn vềnhững đặc điểm của nó để có thể phân biệt được vớicác kiểu văn bản đã học một cách chính xác.I. Luận điểm, luậnHoạt động 2 :Tìm hiểu luận điểm.(7 cứ, lập luậnphút)1.Luận điểm-GV cho HS nhắc lại luận điểm : Lđ là ýa. VD: Chống nạnkiến thể hiện tư tưởng của bài văn thất họcnghò luận.2
Xem thêm

5 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CA HUẾ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CA HUẾ

ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CA HUẾ ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CA HUẾ

Đặc điểm nghệ thuật Ca Huế Đặc điểm nghệ thuật Ca Huế
Số lượng người hiểu tương đối tường tận về Ca Huế và thật sự yêu thích nó không nhiều. Bài viết này trình bày những đặc điểm của nghệ thuật Ca Huế; trong đó có những điểm chung với các thể loại âm nhạc truyền thống Việt Nam và những điểm riêng độc đáo của thể loại Ca Huế. Hi vọng bài viết góp thêm tư liệu nhằm bảo tồn và phát triển nghệ thuật Ca Huế

9 Đọc thêm

BẢN MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ HỌC SINH

BẢN MÔ TẢ ĐẶC ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG VÀ ĐẶC ĐIỂM TÂM LÝ HỌC SINH

1. Đặc điểm nhà trường
Khái quát lịch sử nhà trường:
Trường Mầm non 20 – 10 thành lập ngày 20101975, ngôi trường ra đời bằng những tấm lòng, ước muốn của những người mẹ là chiến sĩ Trường Sơn, từ căn cứ chiến khu Quảng Đà về tiếp quân thành phố. Ngay sau ngày giải phóng các mẹ đã góp nhặt từng tấm tôn, viên gạch để gây dựng lên ngôi trường. Và các mẹ đã lấy ngày Phụ nữ Việt Nam (2010) để đặt tên cho ngôi trường này. Trải qua 35 năm, với từng bước phát triển đi lên của thành phố, những khó khăn trở ngại đã dần dần lùi bước trước những tấm lòng đầy trách nhiệm, đầy tình thương đối với trẻ thơ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB – GV – NV); với vai trò hạt nhân lãnh đạo của Chi bộ Đảng, trường mầm non 20 – 10 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và tự hào về sự đi lên phát triển vững chắc của nhà trường; góp phần đáng kể trong sự nghiệp phát triển giáo dục mầm non của thành phố.
Trong 40 năm qua trường đã đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Trường
Xem thêm

10 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CỐT TOÁI BỔ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CỐT TOÁI BỔ

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cốt toái bổ
Xem thêm

51 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CẨU TÍCH

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA CẨU TÍCH

Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích Nghiên cứu đặc điểm thực vật và thành phần hóa học của cẩu tích
Xem thêm

52 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG CA THU BỒN

ĐẶC ĐIỂM CỦA TRƯỜNG CA THU BỒN

khiêm tốn trong chương trình PTTH, Cao đẳng và cả Đại học. Mặc đù vậy, việc nghiêncứu trường ca nói chung và trường ca Thu Bồn nói riêng vẫn cần thiết đối với công tácgiảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng, phổ thông. Các đoạn trích trong cáctrường ca như : Theo chân Bác của Tố Hữu, Mặt đường khát vọng của Nguyễn KhoaĐiềm, và đặc biệt là trường ca Bài ca chim Chơrao của Thu Bồn... với chất trữ tình sâulắng, với âm hưởng sử thi hào hùng đã được giáo viên, học sinh, sinh viên phân tích,nghiên cứu nhưng chỉ mới tìm hiểu ở những đoạn trích. Chính vì thế , việc nghiên cứumột cách có hệ thống trường ca của Thu Bồn cũng góp phần không nhỏ vào việc giảngdạy, cảm nhận trường ca. Thể loại trường ca đã được các nhà nghiên cứu phê bình tìmhiểu khá sâu sắc: văn phong, cảm xúc chủ đạo, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật, nghệ4thuật trong trường ca của Thu Bồn ra sao, đã được nghiên cứu khá sâu trong nhiềucông trình của các nhà nghiên cứu, các nhà phê bình văn học.Còn vấn đề quan niệmnghệ thuật về con người; cảm hứng sử thi và trữ tình; thời gian và không gian nghệthuật; ngôn từ nghệ thuật……hầu như chưa được nhìn dưới góc độ tổng hợp trongtrường ca Thu Bồn.Trường ca Thu Bồn vừa có giọng điệu thật riêng biệt vừa rất dễ hiểu, dễ nắm bắtđối với mọi người. Điều đó mang đến cho trường ca tiếng nói mới mẻ, tươi trẻ...Từ những lý do nêu trên, chúng tôi đã chọn đề tài "Đặc điểm của trường ca ThuBồn" để nghiên cứu, trên cơ sở tiếp thu kế thừa một số kinh nghiệm và kết quả củanhững công trình đi trước.2. Giới hạn đề tài:2.1. Đối tượng khảo sát:Xuất phát từ mục đích của đề tài đã đề ra, luận văn này tập trung nghiên cứu xemxét, làm sáng tỏ những điều cơ bản xung quanh các vấn đề cụ thể như:Những hình tượng nhân vật trong trường ca của Thu Bồn: hình tượng ngườichiến sĩ, người phụ nữ…
Xem thêm

20 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

ĐẶC ĐIỂM TRẺ VỊ THÀNH NIÊN

_Chủ đề: rất đa dạng, mỗi hôm là 1 chủ đề liên quan đến trẻ vị thành niên từ _ nhỏ nhất đến lớn nhất như: bạo lực học đường, giáo dục giới tính, tình yêu học trò, áp lực học tập, học tập[r]

19 Đọc thêm

Đặc điểm kiến trúc Chăm

ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC CHĂM

Tháp Chàm, hay còn gọi là tháp Champa, là một dạng công trình thuộc thể loại kiến trúc đền tháp Champa, thuộc kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng của dân tộc Chàm (còn gọi là dân tộc Chăm), sinh sống ở miền Nam Trung Bộ Việt Nam ngày nay. Vị trí phân bố các đền tháp là những nơi từng là nơi ở của người Champa, Theo tiếng Chăm, các đền tháp Champa này được gọi là Kalan, nghĩa là Lăng. Các Lăng này được các đời Vua Chăm xây dựng để thờ cúng các vị Thần. Các vị Thần được thờ phụng có thể là các vị thần Ấn Độ giáo tiêu biểu như Siva (thần hủy diệt), Ganesha (phúc thần đầu người mình voi)... hoặc đấy còn có thể là các vị Phật. Điều này tùy thuộc vào lòng tin và kính mộ của mỗi vì vua ở các triều đại khác nhau. Ở thánh địa Mỹ Sơn hiện nay phần lớn là công trình kiến trúc tôn giáo thờ các vị thần thuộc Ấn Độ giáo và Bà La Môn giáo. Nhưng ở thánh địa Đồng Dương (thuộc địa phận huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đây là kinh đô Phật giáo lớn nhất của Champa. Từ thế kỷ thứ IV, người Chăm pa đã xây dựng đền thờ tại Mỹ Sơn nhưng không còn tới ngày nay. Các di tích đền tháp còn lại được phát hiện có niên đại sớm nhất cũng là vào nửa sau của
Xem thêm

16 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM LÃNH THỔ VIỆT NAM

ĐẶC ĐIỂM LÃNH THỔ VIỆT NAM

a) Phần đất liền của nước ta kéo dài theo chiều bắc - nam tới 1650 km... a) Phần đất liền của nước ta kéo dài theo chiều bắc - nam tới 1650 km, tuơng đuơng 15° vĩ tuyến. Nơi hẹp nhất theo chiều tây - đông, thuộc Quảng Bình, chưa đầy 50 km. Việt Nam có đường bờ biển uốn cong hình chữ S dài 3260 km, hợp với hơn 4600 km đường biên giới trên đất liền làm thành khung cơ bản của lãnh thổ Việt Nam.Hình dạng lãnh thổ có ảnh hưởng gì tới các điều kiện tự nhiên và hoạt động giao thông vận tải ờ nước ta ?b) Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rất rộng về phía đông và đông nam. Trên Biển Đông nước ta có rất nhiều đảo và quần đảo. Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta về cả hai mặt an ninh và phát triển kinh tế.
Xem thêm

1 Đọc thêm

ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI

ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ XÃ HỘI

Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người : Thái, Mường, Dao, Mông. Trung du và miền núi Bắc Bộ là địa bàn cư trú xen kẽ của nhiều dân tộc ít người: Thái, Mường, Dao, Mông.... ở Tây Bắc; Tày, Nùng, Dao, Mông,... ở Đông Bắc. Người Kinh cư trú ở hầu hết các địa phương. Đồng bào các dân tộc có nhiều kinh nghiệm canh tác trên đất dốc, kết hợp sản xuất nông nghiệp với lâm nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn, trồng cây công nghiệp, cây dược liệu, rau quả ôn đới và cận nhiệt. Tuy nhiên, giữa Đông Bắc và Tây Bắc có sự chênh lệch đáng kể về một số tiêu chí phát triển dân cư, xã hội.   Nhờ thành tựu của công cụộc Đổi mới, đời sống cùa đồng bàọ các dân tộc đã được cải thiện. Phát triển cơ sở hạ tầng, nước sạch nông thôn, đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo là những vấn đề đang được quan tâm hàng đầu trong nhiều dự án phát triển kinh tế miền núi Bắc Bộ.
Xem thêm

1 Đọc thêm