TỐI ƯU HÓA THEO MÔI TRƯỜNG VẬN HÀNH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tối ưu hóa theo môi trường vận hành":

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỪ XA ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CHO PHỤ TẢI DÂN DỤNG ÁP DỤNG TẠI ĐIỆN LỰC TP PHỦ LÝ HÀ NAM

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TỪ XA ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ CHO PHỤ TẢI DÂN DỤNG ÁP DỤNG TẠI ĐIỆN LỰC TP PHỦ LÝ HÀ NAM

Hệ thống điện Việt Nam được xây dựng và phát triển theo mô hình tích hợp dọc tập trung truyền thống từ khâu phát điện, truyền tải, phân phối điện tới khách hàng. Độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia gặp nhiều khó khăn trong nhiều giai đoạn khi dự phòng thấp hoặc do ràng buộc giới hạn của lưới điện truyền tải, giải pháp là phải có dự phòng vận hành phù hợp để đáp ứng nhu cầu phụ tải từng miền.
Hơn nữa, tốc độ tăng nhanh của nhu cầu phụ tải và mức độ điện khí hóa cao trong 10 năm trở lại đây khiến cho cần đầu tư nâng cấp và mở rộng lưới điện và hệ thống điện, cũng như cần ưu tiên hiện đại hóa và tự động hóa. Cụ thể, cần hiện đại hóa lưới điện để trở nên linh hoạt hơn và có thể vận hành đáp ứng nhu cầu của hệ thống khi phần năng lượng tái tạo ngày một nhiều hơn.
Từ đó, Việt Nam đã đưa ra những ưu đãi tối đa để thực hiện các hoạt động sử dụng năng lượng hiệu quả về cả phía cung và phía cầu, để tăng độ tin cậy và hiệu suất của các công ty Điện lực, tối ưu hóa cấu trúc hệ thống điện phân phối thông qua việc thu thập dữ liệu và xử lý thông tin.
Xem thêm

90 Đọc thêm

Lựa chọn sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận tại công ty TNHH Trang Anh

LỰA CHỌN SẢN LƯỢNG TỐI ƯU ĐỂ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH TRANG ANH

MỤC LỤC

TÓM LƯỢC i
LỜI CÁM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU v
DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
1. Tính cấp thiết của đề tài 1
2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan 2
3. Xác lập và tuyên bố vấn đề 4
4. Mục tiêu nghiên cứu 5
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
6. Phương pháp nghiên cứu 5
7. Kết cấu đề tài khóa luận 7
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LỢI NHUẬN VÀ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP 8
1.1. Lý thuyết về lợi nhuận 8
1.1.1. Khái niệm lợi nhuận 8
1.1.2. Ý nghĩa của lợi nhuận đối với doanh nghiệp 9
1.1.3. Một số chỉ tiêu về lợi nhuận 9
1.1.4. Các yếu tố tác động đến lợi nhuận 10
1.2. Lý luận chung về lựa chọn sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận. 12
1.2.1. Điều kiện chung để xác định sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp 12
1.2.2. Lựa chọn sản lượng tối ưu đối với hãng chấp nhận giá 14
1.2.3. Lựa chọn sản lượng tối ưu đối với hãng định giá 15
1.3. Nội dung và nguyên lý giải quyết vấn đề nghiên cứu 17
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LỰA CHỌN MỨC SẢN LƯỢNG CUNG ỨNG ĐỂ TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH TRANG ANH 20
2.1. Tổng quan tình hình hoạt động kinh doanh và các nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn sản lượng tối ưu của công ty TNHH Trang Anh 20
2.1.1. Tổng quan tình hình hoạt động thương mại của công ty TNHH Trang Anh trong giai đoạn 20122015 20
2.1.2. Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến lựa chọn sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận. 21
2.2. Thực trạng lựa chọn mức sản lượng cung ứng để tối đa hóa lợi nhuận của công ty TNHH Trang Anh giai đoạn 2012 2015 23
2.2.1. Thực trạng sản lượng cung ứng và lợi nhuận của công ty trong gia đoạn 2013 2015 cuả công ty THNN Trang Anh. 23
2.2.2. Lựa chọn sản lượng tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp theo kết quả ước lượng 25
2.2.1.1. Ước lượng hàm cầu của doanh nghiệp 26
2.2.1.2. Ước lượng hàm chi phí của doanh nghiệp 28
2.2.1.3. Lựa chọn sản lượng tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận 31
2.3. Các kết luận và phát hiện nghiên cứu. 32
2.3.1. Những thành công trong lựa chọn sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận của công ty TNHH Trang Anh. 33
2.321. Những hạn chế trong lựa chọn sản lượng tối ưu để tối đa hóa lợi nhuận của công ty TNHH Trang Anh. 34
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN LỰA CHỌN SẢN LƯỢNG TỐI NHẰM TỐI ĐA HÓA LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY TNHH TRANG ANH 36
3.1. Mục tiêu và đinh hướng phát triển của công ty TNHH Trang Anh trong thời gian tới 36
3.1.1. Mục tiêu và các chiến lược phát triển của công ty 36
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 37
3.2. Gỉai pháp để thực hiện lựa chọn sản lương tối ưu nhằm tối đa hóa lợi nhuận của công ty TNHH Trang Anh. 37
3.2.1. Giải pháp đối với công tác dự báo giá và sản lượng 37
3.2.2. Thiết lập bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường. 38
3.2.3. Biện pháp cắt giảm chi phí, giảm giá thành, tăng doanh thu một cách đồng đều và ổn định. 38
3.3. Một số đề xuất và kiến nghị 39
3.3.1. Kiến nghị về phía nhà nước 39
3.4. Các vấn đề tiếp tục đặt ra cần nghiên cứu 40
KẾT LUẬN 41
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
Xem thêm

50 Đọc thêm

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆCLẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH CỦA CÁC CỐNG THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢINGỌT HÓA GÒ CÔNG

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆCLẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH CỦA CÁC CỐNG THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢINGỌT HÓA GÒ CÔNG

Nghiên cứu khoa học chuyên ngànhỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 11 ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG LÀM VIỆCLẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH CỦA CÁC CỐNG THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢINGỌT HÓA GÒ CÔNG – TIỀN GIANG THÍCH ỨNG VỚIBIẾN ĐỔI KHÍ HẬU – NƯỚC BIỂN DÂNGHVCH. Mai Đức Phú*PGS.TS. Dương Văn Viện**Biến đổi khí hậu, nước biển dâng làm cho một loạt cống ven biển thay đổi chế độ thủyvăn, thủy lực, vì thế cần phải đánh giá khả năng thích ứng của chúng. Nghiên cứu ứngdụng mô hình MIKE 11 với các module liên quan đã được tiến hành để đánh giá khả nănglàm việc của các cống vùng triều thuộc dự án ngọt hóa Gò Công - Tiền Giang theo cáckịch bản nước biển dâng (NBD). Kết quả mô phỏng đã định lượng được sự tác động từNBD (theo kịch bản do Bộ Tài Nguyên và Môi trường công bố), từ đó đưa ra các giải phápkỹ thuật cho các cống nhằm thích nghi với NBD và phát triển bền vững.Bài báo tóm tắt nội dung chuyên đề: Nghiên cứu lập quy trình vận hành hệ thốngthủy lợi thuộc dự án Gò Công – Tiền Giang để thích ứng với nước biển dâng do biến đổikhí hậu (thuộc đề tài luận văn cao học).1. ĐẶT VẤN ĐỀBiến đổi khí hậu (BĐKH) kéo theo nướcbiển dâng (NBD) và nhiều ảnh hưởng xấukhác đã được các nhà khoa học dự báo.Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) sẽ làvùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Năm2009, được sự chấp thuận của Chính phủ bộTài nguyên và Môi trường đã công bố Kịchbản Biến đổi khí hậu - Nước biển dâng chocác giai đoạn đến năm 2100 để các Bộngành làm căn cứ xem xét.Trong đời sống kinh tế - xã hội vùng venbiển hệ thống cống vùng triều đóng vai trò
Xem thêm

12 Đọc thêm

Báo cáo máy gieo hạt bán tự động

BÁO CÁO MÁY GIEO HẠT BÁN TỰ ĐỘNG

Với đề tài đồ án môn học, việc nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy gieo hạt bán tự động gặp nhiều vấn đề cần giải quyết:
Thiết kế, chế tạo mô hình cơ khí cần nhỏ gọn, chính xác, dễ tháo nắp, dễ chế tạo.
Thiết kế mạch điều khiển cho máy gieo hạt mà cụ thể là mạch điều khiển encoder.
Thiết kế phần mềm cho bộ điều khiển phải chính xác, dễ sử dụng giúp cho việc vận hành hệ thống dễ dàng.
Trước những vấn đề trên, nhóm gặp phải những khó khăn nhất định khi thực hiện đề tài như:
Việc tiềm kiếm, sưu tầm và sàng lọc tài liệu. Đặc biệt là các tài liệu nguồn ngốc nước ngoài.
Xử lí các số liệu, thông số kĩ thuật.
Kinh phí thực hiện đề tài.
1.3 Phương pháp nghiên cứu
Máy gieo hạt bán tự động là một sản phẩm cơ điện tử nên trong quá trình làm đồ án nhóm đã áp dụng phương pháp nghiên cứu sau:
Nghiên cứu đặc tính kĩ thuật của các máy gieo hạt bán tự động thế hệ trước đó để kế thừa cũng như phát triển thêm cho đề tài của mình.
Áp dụng phương pháp luận trong thiết kế cơ điện tử vào nghiên cứu, thiết kế
+ Thiết kế song song mạch điều khiển và kết cấu cơ khí.
+ Hiệu chỉnh giữa mạch điều khiển và kết cấu cơ khí.
+ Mô hình hóa phần cơ khí, mô phỏng hóa phần điện, điện tử tối ưu hóa thiết kế trước khi chế tạo.
+ Nghiên cứu, sử dụng các công cụ thiết kế và lập trình giúp giảm thời gian và chi phí thực hiện.
Xem thêm

38 Đọc thêm

ĐỒ ÁN : XÂY DƯNG BỂ CHỨA DẦU BẰNG BỒN BỂ TRỤ ĐỨNG CÓ THỂ TÍCH 800000 MÉT KHỐI

ĐỒ ÁN : XÂY DƯNG BỂ CHỨA DẦU BẰNG BỒN BỂ TRỤ ĐỨNG CÓ THỂ TÍCH 800000 MÉT KHỐI

Kể từ khi mỏ dầu đầu tiên được tìm thấy ở nước ta thì nghành dầu khí đã không ngừng lớn mạnh và đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc phát triển kinh tế xà hội xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dầu khí là tiền đề và nguồn năng lượng, nguyên liệu chủ yếu và quan trọng để nước ta phát triển thêm nhiều nghành công nghiệp mới với công nghệ tiên tiến hiện đại. Nghành dầu khí còn đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước ta góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.Dầu khí là một nghành công nghiệp hiện đại với những trang thiết bị tiên tiến nhất. Chính vì thê việc năm được cấu tạo nguyên lí làm việc để có thể vận hành một cách tối ưu thay thế sửa chữa khi có sự cố là rất cần thiết. Một trong những thiết bị được sử dụng phổ biến và rộng rãi trong các nhà máy lọc hóa dầu là các bồn bể chứa. Bồn bể có vai trò rất quan trọng nó có nhiệm vụ tồn trữ nguyên liệu và sản phẩm giúp ta nhận biết được số lượng tồ trữ để có thể kiển tra chất lượng phân tích các chỉ tiêu trươc khi sản xuấtTrong bài tiểu luận này em xin trình bày về các bộ phận của bồn bể cũng như các thông số tính toán để từ đo ứng dụng tính toán bồn bể chứa dầu thô có dung tích V=80000m3
Xem thêm

17 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU MIL101 CHỨA WOLFRAM CÓ KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI LƯU HUỲNH RA KHỎI NHIÊN LIỆU DIESL

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU MIL101 CHỨA WOLFRAM CÓ KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI LƯU HUỲNH RA KHỎI NHIÊN LIỆU DIESL

Gần đây, nhiên liệu hóa thạch có chứa những hợp chất dị nguyên tố chứa S, N, kim loại,… là những vấn đề gây ảnh hưởng đến môi trường đáng báo động. Quá trình cháy mà chúng sản sinh ra khí SOx và NOx. Và những khí được tạo ra làm biến đổi môi trường theo nhiều cách khác nhau và ảnh hưởng đến môi trường sống. Hiện nay, Chính phủ các nước đã đưa ra những quy định khắt khe hơn về vấn đề khí thải từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Chính vì vậy, đòi hỏichất lượng nhiên liệu ngày càng cao, và cần đếncác nhà nghiên cứu, công nghệ phải tìm ra các hướng nghiên cứu nhằm tối ưu hóa nguồn nhiên liệu hóa thạch có chứa nhiều tạp chất dị nguyên tố này 7. Những nỗ lực khác nhau sử dụng cho việc tách các hợp chất chứa S (SCCs) và những hợp chất chứa N (NCCs) trong nhiên liệu hóa thạch được đề cập như: công nghệ hydrotreating bao gồm hydrodesulfua (HDS), hydrodinitrogenation (HDN) với việc sử dụng chất xúc tác 8; 9. Tuy nhiên, công nghệ này yêu cầu các điều kiện vận hành khắc nghiệt như nhiệt độ và áp suất cao với môi trường chứa hydro trong các lò phản ứng đặc biệt (với H2S là sản phẩm chính sau đó được loại bỏ bởi kẽm oxide) 73. Ngoài công nghệ truyền thống trên, cho đến nay, một số chất hấp phụ như than hoạt tính, Cu(I)zeolit Y, HCl tẩm lên silicaaluminas, nhựa trao đổi ion, mesosilicas, TiHMSs, carbon microporous, aluminas hoạt tính, chất hấp phụ chứaNi và NiMOs đã được sử dụng cho việc loại bỏ hợp chất chứa nitơ 71;73;76,...Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi chi phí đầu tư cao.Vật liệu MOF có vai trò quan trọng trong lĩnh vực hấp phụ khívà tách các hợp chất hữu cơ 10, MI463 (Cr) Crbenzenedicarboxylates (CrBDC) cũng được nghiên cứu ứng dụng trong một số lĩnh vực khác nhau như quá trình hấp phụ 12;20 và đã mang lại hiệu quả do diện tích bề mặt riêng lớn, thể tích rộng và diện tích mao quản lớn đang được sự quan tâm của các nhà khoa học.
Chính vì vậy, việc phát triển loại vật liệu này nhằm mang lại hiệu quả cho quá trình tách loại các hợp chất chứa lưu huỳnh và trong nhiên liệu là rất cần thiết 65.
Xuất phát từ ý nghĩa về mặt khoa học và ý nghĩa thực tiễn, chúng tôi tiến hành lựa chọn đề tài luận văn “NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU MIL101 CHỨA WOLFRAM CÓ KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI LƯU HUỲNH RA KHỎI NHIÊN LIỆU DIESL
Xem thêm

76 Đọc thêm

 ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH11

ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CHUNG VỀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH

1.1 Mở đầu:

Trong ngành điều khiển tự động có hai loại chính đó là điều khiển có khả năng đóng

hoặc mở và điều khiển quá trình. Điều khiển quá trình là một lĩnh vực ứng dụng quan

trọng của kỹ thuật điều khiển trong các ngành công nghiệp chế biến (công nghiệp hóa

chất và năng lượng). Nội dung của lĩnh vực điều khiển quá trình kết nối chặt chẽ nền tảng

lý thuyết điều khiển tự động với các bài toán của quá trình công nghệ. Phạm vi của đề

cương là các bài toán mô hình hóa, phân tích, thiết kế và thực thi hệ thống điều khiển cho

các đối tượng quá trình công nghệ.

Điều khiển quá trình là điều khiển, vận hành và giám sát các quá trình công nghệ, nhằm

đảm bảo chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất và an toàn cho con người, máy móc và

môi trường. Chẳng hạn như nhà máy lọc dầu, dây chuyền xử lý nước sạch, dây chuyền

chưng cất tinh dầu…

1. . Bài toán điều khiển quá trình

Nhiệm vụ của điều khiển quá trình là can thiệp các biến vào của quá trình kỹ thuật

một cách hợp lý để các biến ra của nó thỏa mãn các chỉ tiêu cho trước, đồng thời giảm

thiểu ảnh hưởng xấu của quá trình kỹ thuật đối với con người và môi trường xung quanh.
Xem thêm

93 Đọc thêm

TỐI ƯU HÓA CHO WCDMA TẠI CAMPUCHIA

TỐI ƯU HÓA CHO WCDMA TẠI CAMPUCHIA

lượng thông tin số liệu khác sẽ phát triển nhanh. Ngoài ra TTDĐ 3G cũng được sửdụng cho các dịch vụ tiếng. Nói chung TTDĐ 3G hỗ trợ các dịch vụ tryền thông đaSAO RATHA CAO HỌC ĐTVT 2010-2012                                                             22 Luận văn thạc sỹ phương tiện. Vì thế mỗi kiểu lưu lượng cần đảm bảo một mức QoS nhất định tuỳtheo ứng dụng của dịch vụ. QoS ở W-CDMA được phân loại như sau:Loại hội thoại (Conversational, rt): Thông tin tương tác yêu cầu trễ nhỏ (thoạichẳng hạn).Loại luồng (Streaming, rt): Thông tin một chiều đòi hỏi dịch vụ luồng với trễ nhỏ(phân phối truyền hình thời gian thực chẳng hạn: Video Streaming)Loại tương tác (Interactive, nrt): Đòi hỏi trả lời trong một thời gian nhất định và tỷlệ lỗi thấp (trình duyệt Web, truy nhập server chẳng hạn).Loại nền (Background, nrt): Đòi hỏi các dịch vụ nỗ lực nhất được thực hiện trênnền cơ sở (e-mail, tải xuống file: Video Download)Môi trường hoạt động của 3WCDMA được chia thành bốn vùng với các tốcđộ bit Rb phục vụ như sau:• Vùng 1: trong nhà, ô pico, Rb ≤ 2Mbps• Vùng 2: thành phố, ô micro, Rb ≤ 384 kbps• Vùng 2: ngoại ô, ô macro, Rb ≤ 144 kbps• Vùng 4: Toàn cầu, Rb = 12,2 kbps3G WCDMA được xây dựng theo ba phát hành chính được gọi là R3, R4,R5. Trong đó mạng lõi R3 và R4 bao gồm hai miền: miền CS (Circuit Switch:chuyển mạch kênh) và miền PS (Packet Switch: chuyển mạch gói). Việc kết hợpnày phù hợp cho giai đoạn đầu khi PS chưa đáp ứng tốt các dịch vụ thời gian thựcnhư thoại và hình ảnh. Khi này miền CS sẽ đảm nhiệm các dịch vụ thoại còn số liệuđược truyền trên miền PS. R4 phát triển hơn R3 ở chỗ miền CS chuyển sang chuyểnmạch mềm vì thế toàn bộ mạng truyền tải giữa các nút chuyển mạch đều trên IP.
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC XỬ LÝ TUẦN HOÀN NƯỚC THẢI TRONG ƯƠNG NUÔI CÁ BIỂN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ LỌC SINH HỌC XỬ LÝ TUẦN HOÀN NƯỚC THẢI TRONG ƯƠNG NUÔI CÁ BIỂN

các dinh dưỡng khoáng N - NH4+, N - NO2-, N - NO3- thành khí nitơ tự do (N2). Đây là cácphản ứng sinh hoá học rất phức tạp cho đến nay vẫn còn là vấn đề còn đang được nghiêncứu của các nhà khoa học trên thế giới. Các màng sinh học liên tục phát triển làm tăng chiềudày của màng theo thời gian. Khi màng lọc quá dày, các chất hữu cơ, dinh dưỡng và ôxyhoà tan không đủ thẩm thấu vào lớp trong cùng giữa màng sinh học và vật liệu làm giámang sẽ làm cho các tập đoàn vi khuẩn thiếu cơ chất và chết dần. Vì vậy, sự dính bám vàliên kết giữa màng lọc và giá mang bị lỏng lẻo, không chặt và màng lọc bắt đầu bị bong rakhỏi giá mang. Đây là hiện tượng bị tróc màng lọc và bản thân nó lại trở thành cơ chất làmthức ăn cho các tập đoàn vi khuẩn trong bể lọc sinh học. Bề mặt vật chất làm giá mang sẽ lạiphát triển màng sinh học mới, trẻ hơn và tiêu thụ các chất dinh dưỡng và hữu cơ trong nướcthải lớn hơn. Hiện tượng này xảy ra liên tục hàng ngày của tất cả các màng sinh học cótrong bể lọc sinh học và cũng là quy luật phát triển tự nhiên.Nước thải từ hệ thống RAS nuôi cá biển giống chủ yếu là hợp chất dinh dưỡng hữucơ, sẽ tăng lên trong nước nếu quá trình quản lý, vận hành sản xuất không tối ưu. Hợp chấtdinh dưỡng chủ yếu là nitơ và phốt pho, có nguồn gốc từ vật nuôi và chất rắn hữu cơ nhưthức ăn thừa [47]. Nước thải của hệ thống nuôi không xử lý có khoảng 60% là nitơ và chủyếu là nitơ dạng hữu cơ, 40% là hợp chất vô cơ như là nitơ dạng amoni (N- NO4+). Hợpchất hữu cơ bao gồm amino axít, protein, ADP/ATP là nguồn cơ bản của hợp chất nitơ vàphốt pho trong nước thải. Vì vậy, nghiên cứu quá trình chuyển hóa chất hữu cơ trong bể lọcSBF chủ yếu tập trung nghiên cứu quá trình chuyển hóa của nitơ và phốt pho.121.2.2. Quá trình chuyển hóa nitơ và phốt pho trong hệ thống lọc sinh học SBF1.2.2.1. Quá trình chuyển hóa nitơ trong bể lọc SBFNitơ được hoà tan trong nước thành nitơ dạng amoni (N - NH4+), nitơ dạng nitrit (NNO2-) và nitơ dạng nitrat (N - NO3-) và tồn tại dưới dạng phân tử hữu cơ như các aminoacid. Quá trình nitrat hóa của bể lọc sinh học có khả năng chuyển hoá nitơ dạng amoni vànitơ dạng nitrit giảm xuống dưới 1mg/l [164]. Đối với ương nuôi cá biển có thể chuyển hoáđến nồng độ dưới 0,1mg/l [80].
Xem thêm

Đọc thêm

Tiểu luận Tự động hoá trong công nghệ hoá học Quá trình công nghệ công đoạn sấy và hấp thụ trong dây chuyền công nghệ sản xuất axít Sunphuric

TIỂU LUẬN TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG CÔNG NGHỆ HOÁ HỌC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHỆ CÔNG ĐOẠN SẤY VÀ HẤP THỤ TRONG DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AXÍT SUNPHURIC

Ngày nay tự động hóa các quá trình công nghệ trong các nhà máy công nghiệp là rất cần thiết, việc tự động hóa cá nhà máy công nghiệp mang lại hiệu quả to lớn cho nhà máy nói riêng và xã hội nói chung. Một số lợi ích khi tụ động hóa các quá trình công nghệ hóa học:
+ Năng suất thiết bị tăng trên cơ sở duy trì các thông số tối ưu của công nghệ.
+ Chất lượng sản phẩm ổn định.
+ Giảm tổn thất, chi phí nguyên, nhiên, vật liệu trong sản xuất.
+ Cho phép sử dụng công nghệ tiên tiến có độ phức tạp cao.
+ Năng suất lao động tăng.
+ Giảm kích thước nhà xưởng, tiết kiệm mặt bằng.
+ Cải thiện môi trường lao động, nhất là những công việc độc hại, nặng nhọc.
Trên thế giới, đặc biệt là tại các nước phát triển gần như các nhà máy công nghiệp được tự động hóa hoàn toàn. Ở Việt Nam, việc ứng dụng tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp là rất ít và gặp rất nhiều khó khăn. Trong các phân xưởng, các nhà máy của ngành công nghệ hoá học, việc điều khiển và tối ưu hoá quá trình công nghệ là nhiệm vụ mà người kỹ sư luôn phải tìm hiểu và thực hiện.
Môn học Tự động hoá trong công nghệ hoá học đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản, cách thức, trình tự, nguyên lý của các phép đo, điều khiển để tiến hành tự động hoá các quá trình công nghệ trong các nhà máy công nghiệp.
Xem thêm

15 Đọc thêm

XỬ lý nước THẢI SINH HOẠT

XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

xử lý nước thải sinh hoạt bằng những phương pháp hiện đại, có nhiều cải tiến đổi mới, khải năng xử lý chất thải sinh hoạt đạt hiệu quả cao giúp giảm thiểu tác hại đối với môi trường sống, con người và động vật. Qui trình công nghệ đạt tiêu chuẩn với thiết kế, trang thiết bị, máy móc hiện đại hóa gần như hoàn toàn đáp ứng nhu cầu xử lý chất thải sinh hoạt tối ưu và bảo đảm sức khỏe con người

13 Đọc thêm

PHÂN LẬP VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG CHỊU ARSEN TRONG RỄ CÂY DƯƠNG XỈ

PHÂN LẬP VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG KHÁNG CHỊU ARSEN TRONG RỄ CÂY DƯƠNG XỈ

Công nghệ sử dụng thực vật để hấp thụ Arsen trong đất được đánh giá là thích hợp nhất do các ưu điểm như: giá vận hành thấp, vận hành đơn giản và thân thiện với môi trườngPhân lập và sàng lọc các vi sinh vật có khả năng chịu nồng độ arsen tối ưu từ hệ rễ của cây dương xỉ

21 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÍ CÔNG SUẤT CHO NGUỒN PHÁT PHÂN TÁN HỆ THỐNG VI LƯỚI (MICOGRID)

PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÍ CÔNG SUẤT CHO NGUỒN PHÁT PHÂN TÁN HỆ THỐNG VI LƯỚI (MICOGRID)

ivTÓM TẮTVới sự gia tăng mức độ cảnh báo toàn cầu về năng lượng, các máy phát phântán dựa trên các nguồn năng lượng tái tạo (DGs) sẽ đóng một vai trò quan trọngtrong việc sản xuất điện năng. Máy phát phân tán dựa trên năng lượng mặt trời(quang điện và quang nhiệt), gió, sinh khối, thủy điện nhỏ vùng với việc sử dụngpin nhiên liệu và máy phát điện tua bin nhỏ đã có những bước phát triển mạnh mẽvà đáng kể trong những năm qua.Một vi lưới (microgrid) bao gồm một nhóm phụ tải và các nguồn phân tán, cóthể hoạt động như một hệ thống có điều khiển riêng biệt. Sự kết nối của các DG vớilưới điện thông qua một bộ chuyển đổi điện tử công suất đã nhận được sự quan tâmngày càng tăng cao, chủ yếu liên quan đến việc vận hành an toàn và bảo vệ các thiếtbị.Trong quá trình hoa ̣t đô ̣ng của các bô ̣ pin năng lươ ̣ng mă ̣t trời kế t nố i lưới điê ̣nphân phố i, ngoài việc phải hoạt động tại điểm có công suất lớn nhất theo sự thay đổicủa cường độ bức xạ mặt trời thì yêu cầu về tối thiểu hóa tổng độ méo dạng sónghài (THD) là một yêu cầu cần phải đạ t đươ ̣c để đảm bảo chấ t lươ ̣ng điê ̣n năng theotiêu chuẩn IEC – 1547.Còn trong lĩnh vực năng lượng gió, đối với các máy phát điện gió công suấtnhỏ chỉ được thiết kế để hoạt động độc lập. Vì vậy, việc thiết kế bộ chuyển đổi nănglượng gió hòa đồng bộ lưới điện phân phối là một yêu cầu cấp thiết hiện nay.Luận văn tập trung xử lí vấn đề duy trì vận hành bình thường cho các phụ tảikhi lưới điện chuyển từ trạng thái nối lưới sang trạng thái vận hành độc lập do mấtnguồn điện lưới. Xây dựng phương pháp ổn định điện áp cho phụ tải trong một thờigian sau khi xuất hiện sự cố mất nguồn điện lưới đồng thời tối ưu hóa công suấtphát điện của các nguồn phân tán (mặt trời và gió) và nâng cao chất lượng điệnnăng trong điều kiện thay đổi của môi trường bên ngoài.
Xem thêm

114 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TẬP KẾT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU TẬP KẾT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN, CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP KHAI QUANG

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
MỞ ĐẦU 11
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ CẦN NGHIÊN CỨU 1
1.1. Tổng quan về đánh giá tác động môi trường 1
1.1.1. Khái niệm về ĐTM 1
1.1.2. Mục tiêu của ĐTM 1
1.1.3. Lợi ích của ĐTM 2
1.1.4. Quy trình thực hiện ĐTM ở Việt Nam 2
1.2. Tổng quan về phương pháp mô hình hóa 3
1.3. Tổng quan về dự án đầu tư xây dựng khu tập kết, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 4
1.3.1. Vị trí địa lý 4
1.3.2. Khối lượng và quy mô các hạng mục của dự án 4
1.3.2.1. Phạm vi và khối lượng chất thải thu gom 4
1.3.2.2. Công suất thiết kế 5
1.3.2.3. Thời gian hoạt động của nhà máy 5
1.3.2.4. Các hạng mục xây dựng của Dự án 5
1.3.3. Biện pháp, khối lượng thi công xây dựng các công trình của dự án 6
1.3.3.1. Khối lượng san lấp mặt bằng và san nền 6
1.3.3.2. Thi công các hạng mục công trình 7
1.3.3.3. Hạ tầng kỹ thuật 9
1.3.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 10
1.3.4.1. Công nghệ lò đốt chất thải hai cấp ST 300: 10
1.3.4.2. Hệ thống tẩy rửa bao bì, thùng phuy 13
1.3.4.3. Hệ thống sơ chế linh kiện điện tử 15
1.3.5. Căn cứ kỹ thuật về khí thải lò đốt mà nhà máy phải thực hiện 16
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 17
2.2. Phương pháp nghiên cứu 17
2.2.1. Phương pháp đánh giá nhanh trên cơ sở hệ số ô nhiễm 17
2.2.2. Phương pháp mô hình hóa môi trường 18
2.2.3. Phương pháp khác 20
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21
3.1. Đánh giá tác động môi trường không khí giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 21
3.1.1. Các nguồn gây tác động môi trường không khí 21
3.1.2. Tác động của bụi trong quá trình thi công xây dựng 22
3.1.3. Đánh giá tác động của các chất gây ô nhiễm không khí trong giai đoạn xây dựng 26
3.2. Đánh giá tác động môi trường không khí trong giai đoạn vận hành của dự án 27
3.2.1. Nguồn gây tác động môi trường không khí 27
3.2.2. Đánh giá chi tiết tác động 29
3.2.2.1. Bụi thải và khí thải từ quá trình vận chuyển chất thải từ các khu vực đến nhà máy 29
3.2.2.2. Ô nhiễm không khí từ khu vực lưu trữ và phân loại chất thải 30
3.2.2.3. Tác động của mùi hôi 31
3.2.2.4. Bụi và khí thải thoát ra từ chất thải công nghiệp tại kho lưu trữ 31
3.2.2.5. Tác động do khí thải từ lò đốt 33
3.2.2.6. Phân tích tác động từ khí thải lò đốt đến môi trường không khí 38
3.3. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường không khí giai đoạn chuẩn bị và xây dựng 42
3.4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu tới môi trường không khí giai đoạn vận hành 43
3.4.1. Hoạt động thu gom và vận chuyển chất thải 43
3.4.2. Hoạt động lưu giữ chất thải 44
3.4.3. Khí thải từ các phương tiện giao thông vận tải 44
3.4.4. Khí thải từ quá trình đốt chất thải 45
3.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 48
3.5.1. Chương trình quản lý môi trường môi trường không khí 48
3.4.2. Chương trình giám sát môi trường 54
3.4.2.1. Giám sát không khí xung quanh trong giai đoạn xây dựng 54
3.4.2.2. Giám sát không khí xung quanh trong giai đoạn vận hành 54
3.4.2.3. Giám sát khí thải 55
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 56
1. Kết luận 56
2. Kiến nghị 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO 58
Xem thêm

68 Đọc thêm

MÔ PHỎNG VÀ TỐI ƯU HOÁ HEAT TRANFER THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

MÔ PHỎNG VÀ TỐI ƯU HOÁ HEAT TRANFER THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT

Mô phỏng và tối ưu hoá Heat tranfer thiết bị trao đổi nhiệt
mô phỏng và tối ưu hóa×mô phỏng thiết bị trao đổi nhiệt e 1304×ưu nhược điểm của thiết bị trao đổi nhiệt dạng ống chùm×tối ưu hóa hệ thống thiết bị điện di mao quản nhằm mục đích phân tích hiện trường

18 Đọc thêm

KIỂM NGHIỆM BỀN KHUNG XE ĐIỆN 3 BÁNH BẰNG PHẦN MỀM 3D

KIỂM NGHIỆM BỀN KHUNG XE ĐIỆN 3 BÁNH BẰNG PHẦN MỀM 3D

Hình 2 . Mô hình khung xe kiểm nghiệm bền.- Khung xe có dầm dọc ở hai bên, các dầm dọc được liên kết với nhau bằngcác dầm ngang nhờ các mối hàn.- Các dầm dọc có tiết diện chữ U, Dầm ngang có tiết diện tròn.10LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP- Hai dầm dọc có tiết diện chữ U, chiều hướng vào trong và tiết diện không đổichiều cao 80 mm, rộng 40 (mm), dày 3 (mm). Chiều dài dầm dọc là 1954 (mm),khoảng cách giữa đuôi hai dầm dọc là 700 (mm) và đầu là 440 (mm).- Trên hai dầm dọc có vị trí để lắp các mõ nhíp động phía trước và mõ nhíptĩnh phía sau, để có thể cố định các mõ nhíp lên khung xe ta có thể sử dụng liên kếthàn hoặc liên kết đinh tán. Thông thường các mõ nhíp tĩnh phía sau được chế tạobằng phương pháp đúc nên được liên kết với khung bằng phương pháp tán nguội,ngoài ra còn có các vị trí lắp tai bắt khung xe với sàn xe và có các vị trí để liên kếtcác cụm kết cấu phụ lên khung xe.+ Dầm ngang cuối và dầm ngang thứ 3 nối hai xà dọc là thép ống tròn có tiếtdiện phi 50x3 (mm).+ Dầm ngang thứ 2 nối hai xà dọc là thép ống tròn có tiết diện phi 50x3 (mm).+ Đoạn ống nối khung và đầu xe là thép ống tròn có tiết diện phi 50x3 (mm).Kết luận:Qua quá trình nghiên cứu và tham khảo thực tế,đề tài đã lựa chọn loại xe điệncó đặc điểm kết cấu là xe ba bánh để kiểm nghiệm và tối ưu khung xe nhằm giảmtải trọng của xe. Để áp ứng được các ưu nhược điểm phù hợp với việc lưu thôngtrong môi trường giao thông đô thị của các thành phố lớn của Việt Nam hiện nay.
Xem thêm

Đọc thêm

 TỐI ƯU HÓA MẠNG VIỄN THÔNG

TỐI ƯU HÓA MẠNG VIỄN THÔNG

Hình 4.14 C/I worst trước khi tối ưu ....................................................................... 64Hình 4.15 C/I worst sau khi tối ưu .......................................................................... 65Hinh 4.16 RxLevel trước khi tối ưu ........................................................................ 66Hình 4.17 Rx Level sau khi tối ưu .......................................................................... 67Hình 4.18 Cầu Thăng Long trước khi tối ưu............................................................ 68Hình 4.19 Cầu Thăng Long sau khi tối ưu .............................................................. 69Hình 4.20 Traffic & CDR ........................................................................................ 70Hình 4.21 KPI trước và sau thử nghiệm tham số ..................................................... 70DANH MỤC BẢNG BIỂUBảng 1.1 Bốn băng tần GSM ................................................................................... 68Bảng 1.2 Quy hoạch tần số BCCH .......................................................................... 69Bảng 1.3 Quy hoạch tần số TCH ............................................................................. 70Bảng 2.1 Các chỉ tiêu KPI chính trong mạng Viettel............................................... 70 Trang 12MỞ ĐẦU I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIThế kỉ 21 là thế kỉ bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt trong lĩnhvực công nghệ thông tin và điện tử viễn thông. Xuất phát từ nhu cầu giao tiếp, trao đổivà chia sẻ của con người là vô cùng lớn và không bao giờ có giới hạn, các nhà khoahọc đã ra sức nghiên cứu để cho ra đời các thế hệ mạng thông tin di động mới liên tụcđáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của con người.Thông tin di động ngày nay đã trở thành một dịch vụ kinh doanh không thểthiếu được của tất cả các nhà khai thác viễn thông trên thế giới. Dịch vụ thông tin di
Xem thêm

Đọc thêm

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ CỦA QUÁ TRÌNH GIA CÔNG KHI MÀI VÔ TÂM THÉP 20X THẤM CÁC BON NHẰM CẢI THIỆN ĐỘ KHÔNG TRÒN VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH MỘT SỐ THÔNG SỐ CỦA QUÁ TRÌNH GIA CÔNG KHI MÀI VÔ TÂM THÉP 20X THẤM CÁC BON NHẰM CẢI THIỆN ĐỘ KHÔNG TRÒN VÀ ĐỘ NHÁM BỀ MẶT

3. Nghiên cứu thực nghiệm quá trình mài vô tâm chạy dao hướng kính.4. Xây dựng mối quan hệ giữa một số thông số của quá trình mài với độkhông tròn, độ nhám bề mặt.5. Nghiên cứu các thuật toán để xác định giá trị tối ưu của một số thông sốcủa quá trình mài vô tâm.6. Nghiên cứu thực nghiệm để so sánh kết quả của các thuật toán tối ưu đã sửdụng.5. Phương pháp nghiên cứu- Nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết của quá trình mài vô tâmvà các kết quả nghiên cứu về mài vô tâm đã được công bố để xác định hướngnghiên cứu về phương pháp mài vô tâm đang được các nhà khoa học quan tâm.Phân tích những vấn đề còn phải tiếp tục nghiên cứu, từ đó xác định được đốitượng, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của luận án.- Nghiên cứu mô phỏng: Nghiên cứu mô hình hóa - mô phỏng quá trình màivà một số phương pháp mô phỏng quá trình mài vô tâm chạy dao hướng kính đãđược công bố trên những tạp chí Quốc tế có uy tín cao, được nhiều nhà khoa họctham khảo. Phân tích những phương pháp mô phỏng đó để xác định những vấn đềcòn phải tiếp tục nghiên cứu. Từ đó tiến hành nghiên cứu xây dựng thuật toán vàviết chương trình mô phỏng để dự đoán độ không tròn của bề mặt chi tiết khi màivô tâm chạy dao hướng kính; đánh giá độ chính xác của thuật toán thông qua việcso sánh với một thuật toán đã được công bố trong một tạp chí Quốc tế có uy tínthuộc nhóm ISI, IF = 3.35 (International Journal of Mechine Tools & Manufacture– ELSEVIER) và so sánh với kết quả khi thí nghiệm của tác giả. Sau đó sử dụngchương trình mô phỏng để định hướng cho nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứutối ưu quá trình mài.-5-- Nghiên cứu thực nghiệm: Nghiên cứu cơ sở khoa học và tiến trình của quá
Xem thêm

174 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ CỦA KẾT CẤU NHỊP CẦU DẦM LIÊN HỢP GIẢN ĐƠN CHO CẦU VƯỢT NÚT GIAO SLIDE THUYẾT TRÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT LỰA CHỌN CÁC THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC HỢP LÝ CỦA KẾT CẤU NHỊP CẦU DẦM LIÊN HỢP GIẢN ĐƠN CHO CẦU VƯỢT NÚT GIAO SLIDE THUYẾT TRÌNH

minimun: f(0.9039,0.8668)= –18.5547for 0≤x,y≤10Hình 3.2: Đồ thị hàm số với nhiều cực trị địa phương (khi lấy n=2)3. CÔNG THỨC TÍNH TOÁN CỦA THUẬT TOÁN PSO---PSO có hai mô hình:Mô hình tối ưu toàn cục và môhình tối ưu địa phương.Trong mô hình toàn cục, một cáthể có thông tin từ chính nó vàtừ toàn bộ quần thểNgược lại trong mô hình địaphương, một cá thể có thông tintừ chính nó và từ nhóm các cáthể lân cận.Mô hình toàn cục, cho kết quảnhanh hơn mô hình địa phương,được mô tả trong giải thuật chobài toán cực tiểu hóa như hình3.5Hình 3.5: Sơ đồ khối thuật toán PSO theomô hình toàn cục của luận văn
Xem thêm

Đọc thêm

QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TRONG THỰC TIỄN

QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TRONG THỰC TIỄN

Cấu trúc vốn được định nghĩa là sự kết hợp của nợ ngắn hạn thường xuyên , nợ dài hạn, cố phần ưu đãi, và vốn cổ phần thường.
Cấu trúc vốn tối ưu tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn, tối thiểu hóa rủi ro và tối đa hóa giá trị doanh nghiệp.
Giá trị của doanh nghiệp độc lập với cấu trúc vốn nếu có các thị trường vốn hoàn hảo và không có thuế thu nhập doanh nghiệp
Với sự hiện diện của thuế thu nhận doanh nghiệp, chi phí phá sản và chi phí đại lý, có thể có một cấu trúc vốn tối ưu gồm cả nợ và vốn cổ phần thường.
Xem thêm

27 Đọc thêm