CHO THUÊ TÀI CHÍNH - NĂM 2011.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cho Thuê Tài Chính - năm 2011.doc":

NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY THNN CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHAILEASE

NÂNG CAO NĂNG LỰC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY THNN CHO THUÊ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ CHAILEASE

. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động của các công ty tài chính (CTTC) đóng vai trò khá quan trọng trong thị trường tài chính. Đó là làm giảm sức ép và gánh nặng cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc cung ứng vốn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là vốn trung và dài hạn. Thực tế cho thấy các[r]

108 Đọc thêm

THỰC TRẠNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

THỰC TRẠNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM

phương tiện thông tin đại chúng như: đài phát thanh, truyền hình, báo chí và internet...để từ đó nắm bắt các cơ hội tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp. Các hình thức quảngcáo phải được giao cho một bộ phận riêng trong công ty chuẩn bị chu đáo tránh nhữnglỗi sai sót gây ảnh hưởng không tốt đến hình[r]

23 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

- Quỹ phúc lợiTổng cộng:11. Doanh thu bán hàng và cung cấp d.vụ- Doanh thu bán thành phẩm vỏ bao- Doanh thu khácTổng cộng:12. Giá vốn hàng bán- Giá vốn của thành phẩm vỏ bao- Giá vốn khácTổng cộng:13. Doanh thu hoạt động tài chính- Lãi tiền gửi NH, tiền cho vay ngắn hạn- Cổ tức, lợi nhuận đượ[r]

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 (ĐÃ KIỂM TOÁN) - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THỦY SẢN

nhiệm của Chúng tôi là đưa ra ý kiến về các Báo cáo này dựa trên kết quả công việc kiểm toán.Cơ sở ý kiếnQuá trình kiểm toán được thực hiện theo hướng dẫn của các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩnmực này yêu cầu công việc kiểm toán phải lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng cá[r]

25 Đọc thêm

CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ BẢO LÃNH

CHO THUÊ TÀI CHÍNH VÀ BẢO LÃNH

Nhóm 10 – Ngân h àng 50DLOGOCho thuê tài chínhI – Lý thuyết chungCác khái niệmLợi ích và rủi ro của cho thuê tài chínhCơ sở pháp lý của hoạt động cho thuê tài chính ở VNQuy trình cho thuê tài chínhCho thuê tài chínhII - Thực trạng CTTC và giải phápTiềm năng phát t[r]

66 Đọc thêm

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN NAY

nhằm khắc phục phần nào hạn chế của phương thức cho vay dựa trên tài sảnbảo đảm truyền thống: tài trợ dưới phương thức thực hiện mua tài sản theoyêu cầu của bên thuê để cho bên thuê sử dụng. Loại hình này mở rộng khảnăng đáp ứng nhu cầu vốn cho các đối tượng thuộc diện rủi ro hơn: tài sảntích lũy ít[r]

74 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 2 NĂM 2011 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có khả năng thu được các lợi ích kinhtế và có thể xác định được một cách chắc chắn, đồng thời thỏa mãn điều kiện sau: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi những rủi ro đáng kể và quyền sở hữu về sản phẩm đãđược chuyển giao cho người mua và kh[r]

31 Đọc thêm

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI SACOMBANK

HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI SACOMBANK

Trong vòng từ hai đến ba năm trở lại đây khi nền kinh tế Việt Nam thực sự chuyển mình vàtrở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư thì cho thuê tài chính đã có cơ hội để thể hiệnhết những ưu điểm của mình. Cũng như nhiều ngành nghề khác, ngành cho thuê tài chính

10 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2008 - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2008 - NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

khoản mục chênh lệch đánh giá lại các công cụ tài chính phái sinh trong bảng cân đối kế toán và đượcchuyển vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại ngày Bảng cân đối kế toán.4.Kế toán thu nhập lãi, chi phí lãi và ngừng dự thu lãiTập đoàn ghi nhận lãi tiền vay và lãi tiền gửi theo phương p[r]

33 Đọc thêm

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Một nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự ra đời của hoạt động cho thuê tài chính là sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội. Ở các hình thái trước kinh tế thị trường, sản xuất mang nặng tính tự túc, tự cấp, quy mô sản xuất nhỏ lẻ, sơ sài. Vì thế, hình thức tài trợ vốn chỉ dừng lại ở mức cho thuê tà[r]

104 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 29-04-2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 29-04-2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

5.600 tấn180.000.000.000 đồng20.000.000.000 đồng20%Tỉ lệ biểu quyết tán thành : 100 %Điều 5. Thông qua Tờ trình về sáp nhập Công ty TNHHMTV Sa Giang 2vào Công ty cổ phần XNK Sa Giang:Tỉ lệ biểu quyết tán thành : 100 %2Điều 6. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị, Bankiểm soát n[r]

3 Đọc thêm

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý VIS

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT Ý VIS

Chi phí bán hàng tăng 50.78% tương ứng 13,624,091,220 đồng so với năm2010 do công ty tăng cường công tác quảng cáo, cải tiến các ấn phẩm của công tynhờ vậy doanh thu của công ty năm 2011 tăng lên.Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10.81% tương ứng với -2,451,924,220đồng so với

70 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CTCP THAN HÀ LẦM - VINACOMIN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CTCP THAN HÀ LẦM - VINACOMIN

+/ Giám đốc điều hành: Ông Ngô Thế Phiệt.9/ Thông qua phơng án tăng vốn điều lệ Công ty từ 93 tỷ đồng lên 119 tỷ 571triệu đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thởng.10/ Thông qua báo cáo sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Tổ chức và hoạtđộng của Công ty.11/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát v[r]

3 Đọc thêm

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)

TUYỂN TẬP 163 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ ( CỰC HAY, CÓ ĐÁP ÁN)

Đề thi trắc nghiệm Tài chính tiền tệ ( Đại học Ngoại thương) ... Tài liệu ôn thi môn tài chính tiền tệ gồm hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm giúp bạn .... Tài liệu tham khảo về các câu hỏi ôn tập thi hết môn Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. ... tuyển tập các đề thi trắc nghiệm bô môn tài chính tiền tệ,[r]

35 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VIPCO

4, Thny6t ninb bio c|io tii chtnh ho} nhrir Dnnr 2011; B:io cto lni chirhtrrt khi h9? rh{t, thuy6I ninh brio ciio tni chirh tru6r khi hlrp nhlt trtn 2011,(theo bno cno di gii cho So'CDCKTP. HCM).V, BA]\CI,iI TRINH BAO ( AO TAT ( HiNH VA BAO CiO KTiM I OANr. Kjan toin.l6c lip:1.1 Don vi[r]

46 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 5

thành viên Ban Kiểm soát và th ký HĐQT năm 2010 là: 156.585.000 đ2/ Thông qua mức chi trả thù lao hàng tháng cho thành viên HĐQT, thành viênBan Kiểm soát và th ký HĐQT năm 20111 Chủ tịch HĐQT Kiêm Tổng giám đốc đợc hởng bằng: 3 tháng tiền lơng tốithiểu.2. Phó Chủ tịch HĐQT đợc hởng bằn[r]

5 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI HỢP TÁC XÃ CÔNG NGHIỆP NHẬT QUANG

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bao gồm tổng hợp các biện pháp kinh tế – kỹthuật – tài chính, có ý nghĩa góp phần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực củadoanh nghiệp, từ đó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.Vấn đề hiệu quả sử dụng vốn không phải chỉ riêng một đối tượng n[r]

91 Đọc thêm

TIỂU LUẬN DIỄN BIẾN VÀ NGUYÊN NHÂN KHỦNG HOẢNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

TIỂU LUẬN DIỄN BIẾN VÀ NGUYÊN NHÂN KHỦNG HOẢNG TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

nhiều công cụ phái sinh để them nhiều sản phẩm cho TT, chống rủi ro. Vai trò quản, lý giám sát của Nhà nước còn thiếu sự chặt chẽ, thiếu minh bạch.UBCK vẫn chưa thể kiểm tra và phát hiện ra các vụ việc nâng giá, làm giá chứngkhoán. Các báo cáo tài chính của các công ty, tập đoàn vẫn chưa chí[r]

23 Đọc thêm

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 - CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

6.500.000.000 đồng. Chiếm tỷ lệ vốn góp 6.25%. Các năm 2006, 2007 và năm 2008hoạt động lỗ, năm 2009 bắt đầu có lãi. Công ty đã nhận cổ tức năm 2010 là 25%tương ứng khoảng 1.625.000.000 Đồng, cổ tức năm 2011 là 1,3 tỷ (tỷ lệ 20%).Đầu tư dài hạn chứng chỉ Qũy[r]

49 Đọc thêm

Cùng chủ đề