HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KTXH

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Học thuyết về hình thái KTXH":

VẬN DỤNG LÍ LUẬN HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

VẬN DỤNG LÍ LUẬN HỌC THUYẾT VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM

Trong những năm gần đây nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để có được những thành tựu ấy chúng ta đã trải qua nhiều thời kì đấu tranh gian khó. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã trở thành cột mốc cho bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nước. Đối với một đất nước đi lên từ một nền nông nghiệp nghèo nàn và lạc hậu như đất nước ta việc đổi mới là hết sức cần thiết. Đại hội VI nhận định “Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh “Mục tiêu đó là sự cụ thể hoá học thuyết Mác về hình tháí kinh tế xã hội và hoàn cảnh cụ thể của xã hội Việt Nam. Đó cũng là mục tiêu của sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá ở nước ta.
Đề tài: “Vận dụng lí luận học thuyết về hình thái kinh tế xã hội vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam” là một nội dung phức tạp và rộng, do trình độ có hạn và phạm vi bài viết còn hạn chế nên bài viết còn nhiều thiếu sót. Rất mong có sự tham gia đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn Thầy: TS.Nguyễn Văn Sanh đã tận tình giúp đỡ Em hoàn thành bài viết này.
Sinh viên thực hiện:
Phạm Xuân Thành
Xem thêm

25 Đọc thêm

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội được hình thành, phát triển bắt nguồn từ những tư tưởng triết học về lịch sử trước đó của loài người. Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hội cũng luôn tồn tại và phát triển hoặc tụt lùi theo sự phát triển của xã hội đó. Để biết được một đất nước nào đó lớn mạnh và phát triển hoặc ngược lại ta hãy nhìn vào hình thái kinh tế xã hội của nước đó. Nói đến hình thái kinh tế xã hội là ta phải nói đến một chỉnh thể cơ cấu phức tạp chứ không thể nói đến những thứ riêng lẽ được, nó phải đan xen nhau, có quan hệ không thể tách rời nhau được và chính mặt toàn vẹn này thì ta mới có được một hình thái kinh tế xã hội cần có và phải có. Hình thái kinh tế xã hội vạch rõ kết cấu cơ bản, phổ biến của mọi xã hội, quy luật vận động và phát triển của xã hội.
Học thuyết hình thái kinh tế xã hội là biểu hiện tâp trung của quan niệm duy vật về lịch sử. Đó là một hình thái có hệ thống, có cơ sở khoa học nhất từ trước tới nay về xã hội và ngày càng tỏ rõ sức sống mãnh liệt của nó trước thử thách của thời gian. Học thuyết này đã khắc phục mọi quan điểm duy tâm về xã hội và cung cấp cho chúng ta cơ sở lí luận khoa học vững chắc trong việc hoạch định các đường lối, chính sách của Đảng ta.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đã cho thấy một ngọn nguồn sức mạnh tinh thần lớn lao đưa dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đó là đường lối khoa học và cách mạnh của Đảng, được xây dựng trên nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, và vẫn tiếp tục là kim chỉ nam dẫn dắt chúng ta trên con đường đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa với sự phát triển nền kinh tế tri thức nhằm phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất – nền tảng vật chất – kỹ thuật của mỗi hình thái kinh tế xã hội.
Học thuyết hình thái – kinh tế xã hội của triết học Mác – Lênin đã được xã Hòa Châu vận dụng một cách linh hoạt trong mô hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, trên cơ sở đó đề ra những phương hướng, biện pháp, nhiệm vụ cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đồng thời đưa địa phương trở thành một trong những mũi nhọn trong sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Hòa Vang nói riêng và của thành phố Đà Nẵng nói chung.
Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, bản thân chủ nghĩa Mác – Lênin cũng đang đứng trước những thách thức lớn. Hiện nay có những học thuyết, quan điểm công khai phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, hoặc muốn thay thế nó trong vai trò giải thích con đường vận động cơ bản của lịch sử. Do đó, chủ nghĩa Mác – Lênin nói chung và học thuyết hình thái kinh tế xã hội nói riêng đang đứng trước đòi hỏi là phải bảo vệ và chứng tỏ những giá trị, ý nghĩa bền vững của mình, phải nhận thức lại và được phát triển một cách chính xác, sâu sắc, toàn diện và có hệ thống hơn nữa về nội dung khoa học, thì mới có thể tiếp tục đóng vai trò làm cơ sở lý luận và phương pháp luận cơ bản cho nhận thức khoa học về lịch sử.
Những vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu như sự phát triển khoa học công nghệ, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, ô nhiễm môi trường,… đòi hỏi mỗi quốc gia và các tổ chức quốc tế phối hợp cùng nhau giải quyết. Điều đó, đặt ra những vấn đề có tính cấp bách cả về lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu hình thái kinh tế xã hội. Là một sinh viên chuyên ngành lí luận chính trị được trao cho mình một hệ tư tưởng tiến bộ nhất, khoa học nhất và cách mạng nhất thì việc lựa chọn lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin nhất là học thuyết hình thái kinh tế xã hội và vận dụng nó vào thực tiễn Việt Nam nói chung hay thực tiễn tại một điạ phương như xã Hòa Châu nói riêng là một việc làm rất cần thiết nhằm nâng cao trình độ hiểu biết của bản thân.
Với những lí do trên Tôi chọn đề tài “ Học thuyết hình thái kinh tế xã hội của triết học Mác – Lênin và sự vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội vào sự phát triển kinh tế xã hội tại Thành phố Đà Nẵng giai đoạn 20112013” làm đề tài tốt nghiệp của mình.
Xem thêm

61 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT- LÊNIN BẢO VỆ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG TP NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN - Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

TIỂU LUẬN TRIẾT- LÊNIN BẢO VỆ HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI TRONG TP NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN - Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

Lịch sử tư tưởng nhân loại phát triển như một dòng chảy liên tục, mặc dù có những bước quanh co, nhưng về cơ bản là không ngừng tiến lên cùng với sự phát triển trình độ nhận thức của con người. Tuy vậy, xuyên suốt lịch sử phát triển cho thấy, chỉ đến khi triết học Mác ra đời, đánh dấu một bước ngoặt cách mạng vĩ đại, tạo ra một hệ thống triết học đó, được hiểu là sự thay đổi căn bản, tạo ra sự nhảy vọt về chất, một hệ thống triết học khác về chất so với tất cả các hệ thống triết học trong lịch sử, sự ra đời đó phù hợp với quy luật khách quan. Trong đó, chủ nghĩa duy vật lịch sử được đánh giá là một nội dung bước ngoặt cách mạng, trong đó cùng với phát kiến giá trị thặng dư, phát kiến về hình thái kinh tế xã hội là học thuyết đặc biệt quan trọng, chiếm vị trí cốt lõi trong chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác.
Xem thêm

22 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BA CHI ELSHOLTZIA, MENTHA VÀ OCIMUM

TỔNG QUAN VỀ HÌNH THÁI THỰC VẬT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÁC DỤNG SINH HỌC CỦA BA CHI ELSHOLTZIA, MENTHA VÀ OCIMUM

Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum Tổng quan về hình thái thực vật thành phần hóa học và tác dụng sinh học của ba chi elsholtzia, mentha và ocimum
Xem thêm

62 Đọc thêm

TRÌNH BÀY CÁC QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC HỌC THUYẾT, CÁC TRƯỜNG PHÁI QUẢN LÝ CON NGƯỜI CÁC NHÀ QUẢN LÝ ĐÃ VÂN DỤNG CÁC TRIẾT LÝ NÀY NHƯ THẾ NÀO KHI XÂY DỰNG MỘT CHÍNH SÁCH

TRÌNH BÀY CÁC QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI LAO ĐỘNG CÁC HỌC THUYẾT, CÁC TRƯỜNG PHÁI QUẢN LÝ CON NGƯỜI CÁC NHÀ QUẢN LÝ ĐÃ VÂN DỤNG CÁC TRIẾT LÝ NÀY NHƯ THẾ NÀO KHI XÂY DỰNG MỘT CHÍNH SÁCH

Trình bày các quan niệm về con người lao động các học thuyết, các trường phái quản lý con người các nhà quản lý đã vân dụng các triết lý này như thế nào khi xây dựng một chính sách Trình bày các quan niệm về con người lao động các học thuyết, các trường phái quản lý con người các nhà quản lý đã vân dụng các triết lý này như thế nào khi xây dựng một chính sách Trình bày các quan niệm về con người lao động các học thuyết, các trường phái quản lý con người các nhà quản lý đã vân dụng các triết lý này như thế nào khi xây dựng một chính sách Trình bày các quan niệm về con người lao động các học thuyết, các trường phái quản lý con người các nhà quản lý đã vân dụng các triết lý này như thế nào khi xây dựng một chính sách
Xem thêm

15 Đọc thêm

CÁC HỌC THUYẾT VỀ TỶ GIÁ

CÁC HỌC THUYẾT VỀ TỶ GIÁ

 Hiệu ứng Laursen and Metzler• Cho rằng điều kiện thương mại xấu đi do phá giá gây nên hai hiệuứng đối với chi tiêu: Hiệu ứng thu nhập: giảm thu nhập  giảm chi tiêu Hiệu ứng thay thế: hàng trong nước trở nên rẻ tương đối  chuyển sangtiêu dùng hàng trong nước• Nếu hiệu ứng thay thế lớn hơn hiệu ứng thu nhập  có thể chitiêu sẽ tăng lênBy NDH18/12/2013Lý thuyết về chi tiêuTómlại ảnh hưởng của phá giá nội tệ lên cán cân thương mạilà rất khó biết trướcTuynhiên, thông điệp của học thuyết là những chính sách làmtăng thu nhập nhiều hơn chi tiêu sẽ giúp cải thiện cán cânthương mại  phá giá sẽ dễ thành công hơn khi đóBy NDH
Xem thêm

54 Đọc thêm

Đề cương ôn tập Chính trị

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHÍNH TRỊ

Câu 1: Hình thái kinh tế XH là j? tại sao nói: sự phát triển của HTKT XH là 1quá trình lịch sử - tự nhiên. Vận dụng vấn đề này trong công cuộc xd CNXH ở nước ta?
Hình thái KTXH là 1 phạm trù của CNDVLS, dùng để chỉ XH ở từng gđoạn lsử nhất định, với 1 kiểu QHXH đặc trưng cho XH đó phù hợp với 1 trình độ nhất định của LLSX với 1KTTT tương ứng được xây dựng trên kiểu QHSX đó .
* Sự PT HTKT-XH là 1 quá trình tự nhiên vì :
- Quan hệ XH vận động theo 1 qtrinh tự nhiên có nghĩa là nó vận động theo quy luật vốn có của nó mà ko phụ thuộc vào ý thức, ý trí con ng. Về mặt này sự vận động của xh không khác các quá trình tự nhiên
Quá trình lsử tự nhiên của xh loài ng đã diễn ra ntn
- Mỗi HTKT-Xh được coi như 1 cơ thể Xh. Trong đó các mặt ko ngừng tác động lần nhau tạo thành quy luật khách quan làm cho Xh vận động, phát triển theo những quy luật vốn có của nó, đó là quy luật QHXS phù hợp với trình độ phát triển của LLSX hay CSHT quyết định KTTT …Chính sự tác động của các quy luật đó mà các hình thái KH-XH vận động ptriển từ thấp đến cao.
Nguồn gốc của sự vận động pt Xh là từ sự pt của LLSX,đã quyết định làm thay đổi QHSX, thay đổi KTTT và dẫn đến thay đổi hình thái TK-Xh từ KT-XH cũ thay bằng hình thái KTH cao hơn. Đó là con đường phát triển chung của nhân loại thay thế lẫn nhau của các hình thái KT-XH từ thấp lên cao. .Quá trình dó diễn ra 1 cách khách quan chứ ko phải theo ý muốn chủ quan. Do đó nó là quá trình lsử - tự nhiên
Đó là con đường ptriển chung của nhân loại là sự thay thế lẫn nhau của các hình thái KT-XH từ thấp lên cao. Cho đến nay lsử nhân loại đã trải qua 4 hình thái ktế Xh kế tiếp nhau: SCNT, CHNL, Pk, TBCN và đang quá độ sang CNH- giai đoạn đầu của hình thái KTH CSCN.
Song đối với mỗi dân tộc mỗi vùng con đường ptriển lại khác nhau bởi vì nó ko chỉ bị chi phối bởi quy luật chung mà nó còn bị tác động bởi các điều kiện về tự nhiên, chính trị, truyền thống văn hoá, điều kiện quốc tế.
Vì vậy về đặc điểm ko gian thời gian ko phải tất cả các quốc gia nào cũng phải trải qua lần lượt các HTKT-Xh Lsử cho thấy có những quốc gia do những điều kiện khách quan và chủ quan, bên trong và bên ngoài chi phối đã bỏ qua 1 hoặc 2 hình thái KT XH nào đó trog tiến trình phát triển của mình.VD như VN đi lên con đường CNXH bỏ qua TBCN đó là trường hợp phát triển rút ngắn bỏ qua 1 vài HTKT-Xh
Như vậy quá trình lsử tự nhiên của sự ptriển xã hội chẳng những diễn ra bằng con đường phát triển tuần tự mà còn bao hàm ca trường hợp bỏ qua một vài hình thái KT-XH nhất định. Cả 2 trường hợp đó đều là quá trình lsử tự nhiên, nghĩa là đều tuân theo những quy luật khách quan và đều do những điều kiện lsử cụ thể khách quan quy định.
*Vận dụng học thuyết . Nước ta đã vận dụng con đường tiến lên CNXH bỏ qua TBCN. Đảng ta đã khẳng định” độc lập dân tộc và CNXH ko tách rời nhau đó là quy luật pt của CMVN là kim chỉ nam cho đường lối của Đảng.Việc đảng ta kiên định con đường tiến lên CNXH là phù hợp với su hướng của thời đại và đkiện cụ thể của nước ta
-Điều kiện qtế: Cuộc cm Khoa học công nghệ hiện đại, quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ . Đảng ta chủ trương mở của hội nhập với nền ktế TG. điều đó cho phép chúng ta huy động được mọi nguồn lực để phat triển ktế xh.Có sự giúp đỡ của giai cấp CN quốc tế & lực lượng yêu chuộng hoà bình tiến bộ trên thế giới.
-Điều kiện l sử nhân dân đoàn kết yêu nước, yêu độc lập tự do, cần cù thông minh sáng tạo có ll lao động dồi dào và 1 thị trường tiêu thụ hợp lý có những điều kiện tự nhiên thuận lợi, tài nguyên phong phú.
- Những bài học kinh nghiệm và cơ sở vật chất mà đảng và nd ta có được trong mấy chục năm qua là tiền đề quan trọng để tiếp tục XD CNXH.
- Đk quyết định sự nghiệp cm của nước ta dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN đó là nhân tố quyết định thắng lợi của cm VN.
-CNXH mà nhân dân ta đang xd là :do dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao, LLSx phát triển tiên tiến. Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. cả dân tộc bỉnh đẳng đoàn kết .Quan hệ hợp tác với các nước trên thế giới.
- Nc ta đi lên CNXH bỏ qua chế đọ TBCN tức là bỏ qua việc xác lập vị trí thống trị của QHSX và KTTT TBCN tiếp thu kế thừa những thành tựu của CNTB đặc biệt về khoa học và công nghệ để XD 1 nền kinh tế hiện đại.
- XH là chỉnh thể hữu cơ có cơ cấu phức tạp. Trong đó những măt cơ bản nhất là LLSX, QHXS và KTTT. Mỗi mặt đó có vai trò nhất định và tác động đến các mặt khác tạo nên sự vận động của toàn xh.
- LLSX là nền tảng v/chất kỹ thuật của mỗi hình thái KTXH. Sự hình thành và ptriển của mỗi hình thái KTXH xét cho cùng là do LLSX quyết định.
- QHSX là những qhệ cơ bản ban đầu qđịnh mọi QHXH khác. Mỗi hình thái KT-XH có 1 kiểu QHSX đặc trưng của nó tương ứng với 1 trình độ nhất định của LLSX.
QHSX là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt XH cụ thể này với XH cụ thể khác. đồng thời tiêu biểu cho bộ mặt của XH ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định của lsử.
Những QHSX hợp thành CSHT của Xh trên cơ sở những QHSX đó hình thành nên những quan điểm về chính trị pháp lý, đạo đức, triết học… và những thiết kế XH tương ứng hợp thành KTTT Xh mà chức năng Xh của nó là bảo vệ duy trì và phát triển CSHT đã sinh ra nó.
Xem thêm

34 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG CỦA C MÁC VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG TRONG TP “GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ” Ý NGHĨA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA

TƯ TƯỞNG CỦA C MÁC VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG TRONG TP “GÓP PHẦN PHÊ PHÁN KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ” Ý NGHĨA CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở NƯỚC TA

Tác phẩm nổi tiếng của C.Mác “Góp phần phê phán khoa kinh tế chính trị” được viết từ tháng 81858 đến tháng 21859 mới hoàn chỉnh, xuất bản và phát hành tháng 61859. Tác phẩm ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành, phát triển học thuyết kinh tế chính trị Mácxít mà còn thể hiện sự phát triển triết học Mácxít, đặc biệt là học thuyết về hình thái kinh tếxã hội, trong đó có quy luật cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng. Tác phẩm này được trình bày trong C.Mác và Ph.Ăngghen toàn tập, nhà xuất bản CTQG, Hà Nội năm 1995, tập 13.
Xem thêm

21 Đọc thêm

Lý luận hình thái kinh tế xã hội và sự vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

LÝ LUẬN HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ SỰ VẬN DỤNG VÀO SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Học thuyết về hình thái kinh tế xã hội của Mác, ra đời trên cơ sở quan điểm duy vật biện chứng về xã hội về hình thái kinh tế xã hội, lần đầu tiên cung cấp những tiêu chuẩn thực sự duy vật, khoa học cho việc phân kỳ lịch sử, giúp con người hiểu được logic khách quan của quá trình tiến hoá xã hội.Nước ta đang trên con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội, do đó việc nghiên cứu không chỉ dừng lại ở mức độ bình thường mà cần phải nghiên cứu một cách sâu sắc, toàn diện để có hiểu hết được ý nghĩa của lý luận, có như thế thì mới vận dụng được một cách sáng tạo vào tình hình cụ thể của đất nước. Nghiên cứu lý luận sẽ giúp chúng ta nhận thức một cách khách quan hơn về sự lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Bác Hồ và Đảng ta sự lựa chọn đó là một tất yếu lịch sử bởi vì lịch sử đòi hỏi.
Xem thêm

14 Đọc thêm

LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP

LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆC ÁP DỤNG CÁC HỌC THUYẾT QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP

nhân viên tự điều khiển thực hiện mục tiêu của họ, làm cho nhân viên tự đánh giá thànhtích của họ. Để gắn kết với mọi người với công ty, Microsoft có một chính sách để tất cảnhân viên đều sở hữu một phân dự án của mình. Điều này khiến tất cả nhân viên của họđều làm việc tốt với nhau một cách hiệu quả.2.2.3 Đào tạo và phát triến nhân lực công ty MicrosoftXuất phát từ nhận thức về con người trong học thuyết Y, trong điều kiện xã hộihiện đại, tiềm năng trí tuệ của con người nói chung chỉ được phát huy phần nào và nhiệmvụ của quản lý là phát huy toàn bộ tiềm năng trí tuệ ấy. Trong học thuyết Z cũng đã nóicần phải chú ý đào tạo nhân viên, năng lực công tác thực tế về mọi mặt của họ. Nắm chắcđược điều đó, Microsoft đã chú trọng tới công tác đào tạo và phát triển nhân lưc. Nó đượcthể hiện ở những điểm sau:- Microsoft đã mở các lớp đào tạo nhân viên để họ nắm chắc các kiến thức vềchuyên môn kỹ thuật .Bên cạnh đó Microsoft còn cung cấp rất nhiều sách nghiên cứutham khảo giúp các nhân viên khai thác được các tính năng, tiện ích về kĩ thuật và sảnphẩm của Microsoft. Sách Microsoft Press được viết bởi những người có hiểu biếtchuyên sâu và thông tin mới nhất, những người luôn trả lời câu hỏi của bạn và giúp bạnđạt được trình độ cao hơn và những người này là các thành viên Microsoft.-Microsoft cũng đã tạo ra một môi trường phù hợp và khích lệ nhân viên khi tổchức thành một tập hợp các nhóm làm việc nhỏ gọn. Mọi người trong nhóm cùng nhaulàm việc, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Những người còn thiếu kinh ngiệm hay thiếu chuyênmôn kĩ thuật thì sẽ được những người khác trong nhóm hỗ trợ thêm.- Trong việc đánh giá thành tích của nhân viên học thuyết Y đã nhấn mạnh đếntính tự chủ và khả năng tự điều khiển của nhân viên. Microsoft đã áp dụng điều này khicứ 6 tháng một lần, mọi người sẽ được trải qua các cuộc đánh giá hiệu quả làm việc.Những cuộc đánh giá này được thực hiện nhằm xem xét quá trình làm việc và nỗ lựchoàn thiện bản thân hơn nữa. Điểu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thăng tiến nghề nghiệpcủa nhân viên, mức lương, số cổ phiếu được phân phối. Qua đó sẽ khích lệ được nhânviên trong công ty .
Xem thêm

15 Đọc thêm

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC MẶC GIA

TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC MẶC GIA

Nói về triết học, Hồ Thích trong cuốn Trung Quốc triết học sử đại cương đã cho rằng: “ Phàm nghiên cứu những vấn đề thiết yếu, từ nguồn gốc của nhân sinh để tìm ra một giải quyết căn bản, ta gọi đó là triết học”. Trên thế giới, Triết học có thể được chia làm 2 nền tư tưởng chính. Đó là: triết học phương Đông và phương Tây. Trong đó triết học phương Đông là một nền triết học cổ đại, mang tính chất hướng vào nội tâm để tìm ra sự giải thoát cho bản thân và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng xã hội. Triết học phương Đông lại mang hai nền tư tưởng chính là tư tưởng của triết học Ấn Độ và triết học Trung Hoa.
Mặt khác, từ khi con người xuất hiện thì đã có rất nhiều sự vật, hiện tượng theo đó mà ra đời. Tuy xuất hiện rất muộn so với con người nhưng triết học,tôn giáo hay các học thuyết đã trở thành người bạn đồng hành gắn liền và đi đôi với con người trong việc giúp họ giải thích những hiện tượng mà trước giờ chưa có lời giải đáp và chứng minh của khoa học. Trên khắp thế giới, có rất nhiều học thuyết và tôn giáo được nhiều người tín ngưỡng và đi theo, các học thuyết này hình thành và phát triển sâu rộng thành cả một hệ thống lịch sử lâu đời mà điển hình là triết học phương đông và phương tây. Cụ thể là các học thuyết ở phương đông mà nổi bậc là học thuyết Mặc gia thuộc đạo giáo của trung hoa. Thuyết Mặc gia với hạt nhân tư tưởng của Mặc Tử là thuyết “kiêm ái”( thương yêu con người).khi nghiên cứu, thuyết này sẽ cho chúng ta những cái nhìn bổ ích về cuộc sống như cách đối nhân thế, cách yêu thương con người và được con người thương yêu.

Khi nghiên cứu thuyết Mặc gia sẽ có rất nhiều đối tượng nghiên cứu mà chúng ta cần nhắm đến, cụ thể đó là những nội dung cốt lõi của học thuyết mà trong đó nổi bậc là hạt nhân tư tưởng của học thuyết – thuyết “ kiêm ái”. Bên cạnh đó những vấn đề xoay quanh học thuyết như là lai lịch và tư tưởng của tác giả, hoàn cảnh ra đời, giá trị tư tưởng và những nhận định xoay quanh học thuyết cũng cần được quan tâm.

Việc nghiên cứu một học thuyết có thể được người ta tiến hành với nhiều mục đích khác nhau.Nghiên cứu thuyết Mặc gia cũng vậy, chúng ta có thể thông qua việc nghiên cứu để hiểu rõ thêm về triết học cũng như đạo giáo trung hoa hay rộng hơn là các tư tưởng của phương đông. Cho chúng ta cái nhìn khái quát và sâu rộng hơn về lịch sử ra đời và quá trình hình thành của học thuyết. Việc này giúp chúng ta bổ sung một lượng lớn kiến thức cho bản thân, và đặc biệt là chúng ta có thể dễ dàng vận dụng những gì có được từ học thuyết vào cuộc sống, từ đó sử dụng triệt để lợi ích mà học thuyết mang lại.

Xoay quanh thuyết Mặc gia có rất nhiều khía cạnh cần chúng đề cập tới, tuy nhiên đối với một phạm vi khá rộng thì khó mà có thể thông qua hết. vì thế mà phạm vi nghiên cứu của tiểu luận chỉ đề cập tới những nội dung gần với học thuyết nhất . Bao gồm những gì được đề cập về học thuyết trong lịch sử triết học phương đông, đạo giáo hay các học thuyết có nội dung liên quan đến tư tưởng cốt lõi của học thuyết là thuyết “ kiêm ái”. Ngoài ra chúng ta còn phải mở rộng ra ngoài thực tế cuộc sống để có được những kết quả thực tế nhất.
Đối với việc nghiên cứu một học thuyết thì phương pháp nghiên cứu cũng cực kỳ quan trọng. Ở đây, khi khai thác thuyết Mặc gia các phương pháp nghiên cứu tài liệu như là so sánh, phân tích được áp dụng một cách triệt để nhất. ngoài ra còn có tổng hợp tài liệu từ nhiều nguồn, việc này đem lại cho chúng ta nguồn thông tin từ nhiều khía cạnh và quan trọng là cho chúng ta những cái nhìn khách quan về học thuyết đang ngiên cứu. còn về cách thức làm việc thì, làm việc nhóm là một trong những lựa chọn hữu hiệu vì nhóm là nơi có những ý tưởng và lượng kiến thức rộng hơn so với cá nhân rất nhiều. Như thế sẽ giúp đề tài nhanh chóng hoàn thiện và chất lượng cao hơn.
Xem thêm

22 Đọc thêm

BÀI GIẢNG TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHƯƠNG 8

BÀI GIẢNG TIỀN TỆ NGÂN HÀNG CHƯƠNG 8

Nội dung
1. Học thuyết cổ điển.
2. Học thuyết tân cổ điển.
3. Học thuyết tiền tệ hiện đại.

1. Học thuyết trọng thương
Thuyết trọng thương thiên về trọng kim:
Chủ trương tích trữ vàng bạc càng nhiều càng tốt cho ngân khố
quốc gia. Khuyến khích xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu để vàng
đi vào quốc gia là nhiều hơn so với đi ra.

7 Đọc thêm

SỰ VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

SỰ VẬN DỤNG HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA CỦA ĐẢNG TA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI HIỆN NAY Ở VIỆT NAM

1. Tính cấp thiết của đề tài
Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang đi vào cuộc sống, xã hội nước ta đang ở vào một thời kỳ mới có ý nghĩa rất trọng đại trong toàn bộ lịch sử dân tộc, đó là thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Đây là quá trình lịch sử sẽ đưa nhân dân ta, dân tộc ta thoát khỏi đói nghèo và lạc hậu, đồng thời là quá trình rất khó khăn và có nhiều thách thức lớn. Nó tiếp tục đặt ra và đòi hỏi phải giải đáp nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách cả về thực tiễn và lý luận, nhằm làm sáng tỏ hơn nữa con đường phát triển chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
Qua 25 năm đổi mới nước ta đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhưng việc vận dụng học thuyết hình thái kinh tế xã hội cộng sản chủ nghĩa cũng còn có những sai lầm, hạn chế. Những sai lầm, hạn chế đó là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về nhận thức. Do trình độ nhận thức về học thuyết còn hạn chế, thậm chí còn lệch lạc ở một số vấn đề cụ thể, mặt khác do sự vận dụng còn mang tính giáo điều, thiếu sáng tạo, chưa phản ánh đầy đủ hoàn cảnh lịch sử cụ thể của đất nước, vì thế dẫn đến những sai lầm trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội, ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình phát triển của đất nước. Muốn đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội phải đổi mới nhận thức, phải vận dụng sáng tạo học thuyết vào trong điều kiện cụ thể của Việt Nam và đặc điểm mới của thời đại.
Đặc biệt là từ sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở một số nước tan rã sụp đổ thì học thuyết Mác Lênin nói chung, học thuyết hình thái kinh tế xã hội nói riêng đang bị xuyên tạc và công kích từ nhiều phía. Các phần tử cơ hội dưới mọi màu sắc, tìm cách phủ nhận học thuyết. Có những người trong cán bộ, đảng viên cũng tỏ ra nghi ngờ, kém tin tưởng ở sức sống của học thuyết, do dự trong việc vận dụng học thuyết vào thực tiễn…Vì vậy việc khẳng định những giá trị khoa học đích thực của học thuyết, từ đó mà có phương hướng vận dụng đúng đắn và sáng tạo vào trong thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội là vấn đề đang đặt ra.
Xuất phát từ nhận thức trên, em mạnh dạn chọn đề tài “Sự vận dụng hình thái kinh tế xã hội Cộng sản chủ nghĩa của Đảng ta trong công cuộc đổi mới hiện nay ở Việt Nam” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cử nhân triết học của mình.
Xem thêm

90 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT LÊ NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TP KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS Ý NGHĨA VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT LÊ NIN BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TRONG TP KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CCVS Ý NGHĨA VIỆC NHẬN THỨC VỀ TKQĐ Ở VIỆT NAM

Lịch sử tư tưởng nhân loại phát triển như một dòng chảy liên tục, mặc dù có những bước quanh co, nhưng về cơ bản là không ngừng tiến lên cùng với sự phát triển trình độ nhận thức của con người. Khi triết học Mác ra đời, đánh dấu một bước ngoặt cách mạng vĩ đại trong lịch sử tư tưởng, tạo ra sự nhảy vọt về chất trong triết học, một hệ thống triết học khác về chất so với tất cả các hệ thống triết học trong lịch sử, sự ra đời đó phù hợp với quy luật khách quan. Trong đó, chủ nghĩa duy vật lịch sử oiư shai phát kiến vĩ đại về học thuyết hình thái kinh tế xã hội, phát kiến về học thuyết giá trị thặng dư được đánh giá là một nội dung bước ngoặt cách mạng, bên cạn đó những nội dung khác, như: học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp .... đã làm cho chủ nghĩa Mác – Lê nin trở thành là một lý luận khoa học và hoàn bị.
Xem thêm

30 Đọc thêm

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG

HỌC THUYẾT ÂM DƯƠNG

tóm tắt cơ bản học thuyết âm dương, dành cho các bạn đại học , cao đẳng học môn y học cổ truyền. giúp các bạn nắm bắt 1 cách khái quát hơn, hiểu rõ hơn về học thuyết âm dương ngũ hành và các ứng dụng của học thuyết âm dương trong đời sống

17 Đọc thêm

HỆ THỐNG ĐỀ THI ĐÁP ÁN 08 CÂU KINH TẾ CHÍNH TRỊ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

HỆ THỐNG ĐỀ THI ĐÁP ÁN 08 CÂU KINH TẾ CHÍNH TRỊ CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Câu 1: Học thuyết giá trị của C.Mác; nội dung, cơ chế hoạt động, chức năng, biểu hiện của quy luật giá trị, ý nghĩa đối với Việt Nam
Một trong những nội dung trọng tâm của học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác Lênin là chỉ rõ các quy luật kinh tế của quá trình ra đời, phát triển và tất yếu diệt vong của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, trên cơ sở đó chỉ ra tính tất yếu của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Để làm rõ điều đó, kinh tế chính trị học Mác Lênin bắt đầu từ việc xây dựng học thuyết giá trị, nghiên cứu quy luật giá trị bắt đầu từ phạm trù hàng hóa có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
1. Một số khái niệm
Hàng hóa là sản phẩm của lao động được sản xuất ra để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi (mua bán) với nhau.
Tiền tệ là một hàng hóa đặc biệt, hàng hóa tiền tệ khác hàng hóa thông thường ở chỗ nó có giá trị sử dụng đặc biệt, nó đo lường được giá trị của hàng hóa khác.
Cạnh tranh là sự ganh đua đấu tranh về kinh tế giữa các chủ thể tham gia sản xuất kinh doanh.
Thị trường là tổng hòa các mối quan hệ mua bán trong xã hội, được hình thành do những điều kiện lịch sử kinh tế xã hội nhất định.
Cung cầu và giá cả:
+ Cung: là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà các chủ thể kinh tế đem ra bán trên thị trường trong một thời kỳ nhất định, căn cứ vào mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định.
+ Cầu là khối lượng hàng hóa và dịch vụ mà người tiêu dùng mua trong một thời kỳ tương ứng với giá cả, thu nhập và các biến số kinh tế xác định.
+ Quan hệ cung cầu là quan hệ giữa người bán và người mua, là những quan hệ có vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường.
+ Giá cả hàng hóa là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hóa.
2. Nội dung học thuyết giá trị của C.Mác bao gồm:
Học thuyết giá trị là xuất phát điểm trong toàn bộ lý luận kinh tế của c. Mác. Bằng việc phân tích hàng hoá, Mác vạch ra quan hệ giữa người với người thông qua quan hệ trao đổi hàng hoá, đó chính là lao động, cơ sở của giá trị hàng hoá.
Chất của giá trị: Giá trị của hàng hoá là lượng lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. Giá trị trao đổi chỉ là hình thái biểu hiện của giá trị hàng hoá.
Giá trị của hàng hoá được đo bằng thời gian lao động xã hội cần thiết, vì một loại hàng hoá đưa ra thị trường là do nhiều người sản suất ra nhưng mỗi người sản xuất do điều kiện sản xuất, trình độ tay nghề là không giống nhau, nên thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hoá của họ khác nhau, do đó lượng giá trị cá biệt của hàng hoá mà từng người sản xuất ra là khác nhau. Để trao đổi hàng hoá đó với nhau, không thể căn cứ vào giá trị cá biệt của hàng hoá mà phải căn cứ vào giá trị xã hội của nó, vào lượng lao động xã hội cần thiết hay thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hoá đó.
Lượng giá trị hàng hóa:
Xem thêm

35 Đọc thêm

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HAI YẾU TỐ HERZBERG VÀO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG

VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HAI YẾU TỐ HERZBERG VÀO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HÀM YÊN TỈNH TUYÊN QUANG

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 1
1. Lý do chọn đề tài 1
2. Lịch sử nghiên cứu 1
3. Mục tiêu nghiên cứu 3
4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3
6. Giả thuyết nghiên cứu 4
7. Phương pháp nghiên cứu 4
PHẦN NỘI DUNG 6
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HAI YẾU TỐ CỦA HERZBERG VÀO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC 6
1.1 Lý thuyết về tạo động lực cho cán bộ, công chức 6
1.1.1 Khái niệm về động lực 6
1.1.3 Tạo động lực cho cán bộ, công chức 9
1.2 Các học thuyết về tạo động lực 12
1.2.1 Học thuyết Maslow 12
1.2.2 Học thuyết kỳ vọng 14
1.2.3 Học thuyết công bằng Stacy Adams 15
1.3 Học thuyết hai yếu tố của Herzberg về tạo động lực cho cán bộ, công chức 17
1.3.1 Tiểu sử tác giả và Hoàn cảnh ra đời học thuyết 17
1.3.2 Mô tả nội dung học thuyết 17
1.3.3 Ứng dụng của thuyết Herzberg 21
1.3.4 Lý do lựa chọn học thuyết hai yếu tố của Herzberg vào công tác tạo động lực cho cán bộ, công chức 22
1 .4 Vai trò, ý nghĩa học thuyết hai yếu tố của Herzberg vào công tác tạo động lực cho cán bộ, công chức 26
1.5 Sự cần thiết phải tạo động lực cho cán bộ, công chức 27
1.5.1Đối với cá nhân cán bộ, công chức 27
1.5.2 Đối với tổ chức 27
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG HỌC THUYẾT HAI YẾU TỐ CỦA HERZBERG VÀO CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CBCC TẠI UBND HUYỆN HÀM YÊNTỈNH TUYÊN QUANG 29
2.1 Khái quát về UBND huyện Hàm Yêntỉnh Tuyên Quang 29
2.1.1 Chức năng nhiệm vụ chung của UBND huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang 29
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của UBND huyện Hàm Yên – tỉnh Tuyên Quang 29
2.1.3 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của UBND huyện Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang 31
2.2 Thực trạng cán bộ, công chức tại Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yêntỉnh Tuyên Quang 32
2.2.1. Về cơ cấu trình độ chuyên môn nghiệp vụ 32
2.2.2 Về cơ cấu độ tuổi, thâm niên công tác 33
2.3 Thực trạng vận dụng học thuyết hai yếu tố của Herzberg vào công tác tạo động lực cho cán bộ, công chức tại UBND huyện Hàm Yên 35
2.3.1 Tạo động lực thông qua các yếu tố thúc đẩy 35
2.3.2 Tạo động lực thông qua các yếu tố duy trì 43
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TẠI UBND HUYỆN HÀM YÊNTỈNH TUYÊN QUANG 57
3.1 Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tạo động lực cho cán bộ công chức tại UBND huyện Hàm Yêntỉnh Tuyên Quang 57
3.1.1 Nhóm giải pháp duy trì 57
3.1.2 Nhóm giải pháp thúc đẩy 65
3.2. Một số điều kiện thực hiện giải pháp 71
3.2.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về cán bộ, công chức 71
3.2.2 Tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng. 72
3.3 Khuyến nghị với các bên liên quan về công tác tạo động lực cho cán bộ, công chức 73
3.3.1 Đối với cơ quan cấp trên 73
3.3.2 Đối với ban lãnh đạo UBND huyện Hàm Yên 73
KẾT LUẬN 75
Xem thêm

81 Đọc thêm

BÀI 3 TRANG 62 SGK LỊCH SỬ 8

BÀI 3 TRANG 62 SGK LỊCH SỬ 8

Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân? Trình bày về Tôn Trung Sơn và nội dung Học thuyết Tam dân? Hướng dẫn giải: -Tôn Trung Sơn sinh năm 1866, mất năm 1925, quê ở Quảng Đông. Ông đã đi qua nhiều nước trên thế giới, tốt nghiệp bác sĩ y khoa ở Hồng Công.- Năm 1905, ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội với học thuyết Tam dân : Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc.

1 Đọc thêm

Học thuyết doanh nghiệp - Chương 5: Thuyết ngẫu nhiên

HỌC THUYẾT DOANH NGHIỆP - CHƯƠNG 5: THUYẾT NGẪU NHIÊN

Tài liệu trình bày các nội dung về thuyết ngẫu nhiên, khái quát bối cảnh ra đời và phát triển của học thuyết; nội dung chính của học thuyết, về các các khái niệm, quan điểm, các yếu tố ngẫu nhiên tác động tới hiệu suất của doanh nghiệp; mô hình lý thuyết tác động ngẫu nhiên đến doanh nghiệp.

15 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN(HỌC PHẦN 2).

1) Thông tin về giảng viên:
Họ và tên: Hồ Quế Hậu
Chức danh, học vị: Giảng viên thỉnh giảng, Tiến sĩ
Nơi công tác: UBND Tỉnh Đồng Nai.
Chức vụ: Phó trưởng ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0919093157 Email: hoquehau57yahoo.com.vn
2) Thông tin về môn học:
Tên học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin P2
Mã môn học
Số tín chỉ: 3
Trình độ: cho sinh viên năm thứ: 1
Loại môn học: Bắt buộc
Điều kiện tiên quyết: SV học xong học phần 1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Phân bổ thời gian: giờ tín chỉ đối với các hoạt động
+Số tiết: 45 tiết
+ Số buổi: 11 buổi học(4 tiếtbuổi)
+ Phân bổ thời gian:
GV giảng lý thuyết và giải đáp thắc mắc: 44%= 18 tiết
Thuyết trình nhóm: 36% = 16 tiết
Thảo luận trên lớp: 13%= 6 tiết
Ôn tập, kiểm tra, thi: 12%= 5 tiết
3) Mục tiêu của học phần:
Kiến thức:Trang bị cho Sinh viên những kiến thức cơ bản học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những lý luận về CNXH của chủ nghĩa Mác – Lênin
Kỹ năng; hình thành cho sinh viên kỹ năng sử dụng lý luận để phân tích các vấn đề kinh tế,chính trị, xã hội, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta và vận dụng nó để giải quyết những vấn đề thực tiễn đồng thời bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học như: kỹ năng tóm tắc lý thuyết, thuyết trình, thảo luận, tư duy phản biện, làm việc nhóm, nghiên cứu tài liệu, điều tra, phỏng vấn, xử lý và trình bày kết quả nghiên cứu nhỏ.
Thái độ: môn học xây dựng cho sinh viên có tình yêu lao động, ghét bóc lột, bất công, có niềm tin vào CNXH và lý tưởng cộng sản,
4) Mô tả vắn tắt nội dung học phần: Nội dung về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác – Lênin Phần 2 bao gồm: Học thuyết giá trị: lý luận về sản xuất hàng hóa, qui luật giá trị; Học thuyết giá trị thặng dư: lý luận giá trị thăng dư và hình thái biểu hiện của nó, lý luận về tích lũy, tuần hoàn và chu chuyển tư bản, lý luận về tái sản xuất và khủng hoảng kinh tế; Học thuyết kinh tế về chủ nghĩa tư bản độc quyền và độc quyền nhà nước; Lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin về CNXH
5) Nhiệm vụ của sinh viên:
Phải dự lớp đầy đủ: Nếu vắng quá số buổi học qui định 20% sẽ không được dự thi.
Phải nghiên cứu trước giáo trình,tài liệu và viết thu hoạch bài học và chuẩn bị các ý kiến chưa hiểu kèm theo nộp cho giảng viên vào đầu mổi buổi học.
Đọc các tài liệu có liên quan đến môn học theo sự hướng dẫn của giảng viên
Tích cực tham gia các hoạt động trên lớp như: đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi, phát biểu thảo luận, thuyết trình.
Tham gia làm việc nhóm theo chuyên đề thuyết trình và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học nhỏ được phân công.
6) Tài liệu học tập:
Sách, giáo trình chính:
+ Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Bộ giáo dục và đào tạo)
+Tài liệu hướng dẫn ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (phần 2) Đại học kinh tế TP HCM.
Sách tham khảo:
+ Giáo trình KTCT Mác – Lênin ( Bộ giáo dục và đào tạo )
+ Giáo trình CNXH khoa học (Bộ giáo dục và đào tạo)
+ Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX, X, XI
Xem thêm

8 Đọc thêm