MARKETING MIỄN PHÍ TRÊN INTERNET

Tìm thấy 5,984 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Marketing miễn phí trên Internet":

13 LÝ DO EMAIL MARKETING VẪN “SỐNG KHỎE”

13 LÝ DO EMAIL MARKETING VẪN “SỐNG KHỎE”

Kinh doanh marketing, Internet Marketing, Tài liệu miễn phí, tài liệu internet marketing download miễn phí. Tài liệu để kinh doanh miễn phí.Tài liệu để kinh doanh, tài liệu internet marketing ,Kinh doanh marketing, Internet Marketing, Tài liệu miễn phí, tài liệu internet marketing download miễn phí. Tài liệu để kinh doanh miễn phí.Tài liệu để kinh doanh, tài liệu internet marketing

8 Đọc thêm

ONLINE MARKETING TUTORIAL

ONLINE MARKETING TUTORIAL

CrawlersThe search engine such as Google sends crawlers (also called spiders or bots) toharvest the content on your website. Crawlers are nothing but programs whichsystematically browse the Internet for the purpose of web indexing. They cannotcomprehend images or animations but can read their tags.The crawler adds your web pages into the search engine’s database. You need peopleto find your website for the content they search for. To materialize this, you need toserve the content to the crawler in such format that it can interpret, analyze, andidentify its relevance with users’ search query.The crawler compares the information on the web page with the information it findsby itself. It executes various algorithms to check if the page is indeed relevant andensure that you are not trying to fool the system using Black Hat SEO tactics tomake your page rank higher.Developing an SEO Friendly WebsiteIn order to acquire high rank and make your website search-engine-friendly, youneed to follow the given guidelines:Build a website that search engine can read and understand. Use thetechnology such as CSS.Create a sitemap to make search engine help discover every page of thewebsite.Get links from trusted sources.
Xem thêm

63 Đọc thêm

marketing your retail store in the internet age

MARKETING YOUR RETAIL STORE IN THE INTERNET AGE

Tài liệu Marketing » Marketing your retail store in the Internet Age Tài liệu Marketing » Marketing your retail store in the Internet Age Tài liệu Marketing » Marketing your retail store in the Internet Age

252 Đọc thêm

INTERNET MARKETI15 0895

INTERNET MARKETI15 0895

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.

Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.

Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

4 Đọc thêm

INTERNET MARKETING 15 7022

INTERNET MARKETING 15 7022

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.

Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.

Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

5 Đọc thêm

SMSMARKETING 130205014948 PHPAPP02 2192

SMSMARKETING 130205014948 PHPAPP02 2192

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.

Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.

Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

57 Đọc thêm

TOM TAT SACH QUAN TRI MARKETING CUA PHILIP KOTLER 6198

TOM TAT SACH QUAN TRI MARKETING CUA PHILIP KOTLER 6198

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

110 Đọc thêm

VIETGLOBALSMSBRANDNAMEMARKETING 101118210713 PHPAPP02 2035

VIETGLOBALSMSBRANDNAMEMARKETING 101118210713 PHPAPP02 2035

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.

Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.

Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

15 Đọc thêm

KINH DOANH TIẾP THỊ » INTERNET MARKETING

KINH DOANH TIẾP THỊ » INTERNET MARKETING

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.

Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.

Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

7 Đọc thêm

TÀI LIỆU MARKETING ONLINE HAY

TÀI LIỆU MARKETING ONLINE HAY

Tải tải liệu Marketing Online hay, giúp bạn chinh phục khách hàng
Các công cụ Marketing Online tuyệt
vời
Marketing Online là hình thức marketing các sản phẩm, dịch vụ thông qua internet:
1. Truyền thông trực tuyến (website, forum, blog...).
2. Quảng cáo di động ( SMS Mobile marketing)
3. Quảng cáo email: Gửi quảng cáo, bản tin, giới thiệu doanh nghiệp qua email.
4 lý do bạn nên chọn Marketing Online
1. Tính tương tác cao: 2 chiều giữa nhà tiếp thị và khách hàng

6 Đọc thêm

TÀI LIỆU - AUTO MARKETING TIPS NGHIÊM VĂN HÙNG

TÀI LIỆU - AUTO MARKETING TIPS NGHIÊM VĂN HÙNG

Nghiêm VVăn HùngWebsite: Nghiemvanhung.comBản quyền nội dung © 2016, Nghiêm Văn Hùng.Mọi quyền được bảo vệ.Tác giả nắm quyền thương mại, và quyền phân phối, chia sẻ ebook này.Bạn không được phép chia sẻ, bán, hoặc nhượng lại một phần hoặctoàn bộ nội dung của ebook này mà chưa được sự đồng ý của tác giả.Những thông tin được nêu dưới đây là những thông tin đặc biệt và quýgiá được tác giả học hỏi được từ rất nhiều nơi đúc kết được. Chúng tôikhông chịu trách nhiệm vì những thay đổi của công nghệ một cáchnhanh chóng, qua từng ngày, và có quyền bổ sung, cập nhật nội dungebook này, vì những thay đổi đó.Kết quả đọc, và vận dụng những nội dung trong đây, tùy thuộc nhữngkỹ năng, nhận thức nội dung của người đọc. Do đó, không có lời camkết chắc chắn nào về kết quả khả quan, hay tốtđẹp được được nếu ra!! Nhưng cam kết những ai thực hành đầy đủ,Hành động Quyết liệt với những kiến thức trong này thì…Chắc chắn Bạn sẽ thành công với bộ kiến thức này!!!Bạn đọc có thể tham gia góp ý, và gửi thắc mắc về nội dung cuốn ebooknày cho chúng tôi, theo các địa chỉ chính dưới đây.+ Facebook: https://www.facebook.com/nghiemvanhungdollar+ Email: hungbillion@gmail.com+Tham gia Group Clikcbank:https://www.facebook.com/groups/tudotaichinhvoiclickbankAuto Marketing Tips-Nghiêm Văn Hùng
Xem thêm

14 Đọc thêm

84 test bank for basic marketing research 4th edition

84 TEST BANK FOR BASIC MARKETING RESEARCH 4TH EDITION

Đề thi trắc nghiệm Marketing có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm Marketing, Marketing Management Exam, Mutiple Choice Questions, câu hỏi lựa chọn Marketing, Examination Marketing, test bank for Marketing
Câu hỏi trắc nghiệm miễn phí có đáp án, dạng câu hỏi lựa chọn, câu hỏi đúng sai, câu hỏi trả lời ngắn
Test Bank with answers for M Advertising 2
Test bank with answer for marketing management a strategic decision making approach 7th edition
Test Bank with answer for marketing an introduction 10th edition
Free Test Bank with answer for Consumer Behavior 10th Edition
Test Bank with answer for Marketing An Introduction 12th
Free Test with answer Bank for Retailing Management
Free Test with answer Bank for A Preface to Marketing Management 14th
Free Test with answer Bank for A Preface to Marketing Management
Test Bank for Foundations of Marketing 6th Edition
Test Bank with Answer for Consumer Behavior 11th Edition
375 Test Bank for Essentials of Marketing A Marketing Strategy Planning Approach 13th Edition by Perreault
234 Test Bank for Essentials of Marketing 3rd Edition
Xem thêm

22 Đọc thêm

88 TEST BANK FOR MARKETING MANAGEMENT 2ND EDITION BY MARSHALL

88 TEST BANK FOR MARKETING MANAGEMENT 2ND EDITION BY MARSHALL

Đề thi trắc nghiệm Marketing có đáp án, Câu hỏi trắc nghiệm Marketing, Marketing Management Exam, Mutiple Choice Questions, câu hỏi lựa chọn Marketing, Examination Marketing, test bank for Marketing
Câu hỏi trắc nghiệm miễn phí có đáp án, dạng câu hỏi lựa chọn, câu hỏi đúng sai, câu hỏi trả lời ngắn
Test Bank with answers for M Advertising 2
Test bank with answer for marketing management a strategic decision making approach 7th edition
Test Bank with answer for marketing an introduction 10th edition
Free Test Bank with answer for Consumer Behavior 10th Edition
Test Bank with answer for Marketing An Introduction 12th
Free Test with answer Bank for Retailing Management
Free Test with answer Bank for A Preface to Marketing Management 14th
Free Test with answer Bank for A Preface to Marketing Management
Test Bank for Foundations of Marketing 6th Edition
Test Bank with Answer for Consumer Behavior 11th Edition
375 Test Bank for Essentials of Marketing A Marketing Strategy Planning Approach 13th Edition by Perreault
234 Test Bank for Essentials of Marketing 3rd Edition
Xem thêm

25 Đọc thêm

FACEBOOK MARKETING 1 2337

FACEBOOK MARKETING 1 2337

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.

Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.

Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

147 Đọc thêm

INTERNET MARKETI11 0508

INTERNET MARKETI11 0508

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.

Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.

Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

5 Đọc thêm

THỰC TRANG MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH DU LỊCH TẠI VIỆT NAM

THỰC TRANG MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG NGÀNH DU LỊCH TẠI VIỆT NAM

LỜI MỞ ĐẦU1.Tính cấp thiết của đề tàiCho đến nay, các công ty lữ hành Việt Nam chủ yếu kinh doanh từ việc nhận lại khách của các hãng lữ hành nước ngoài. Tuy nhiên, với việc gia nhập WTO, nước ta dần mở cửa thị trường dịch vụ và các hãng lữ hành nước ngoài ngày càng trực tiếp điều hành các chương trình du lịch của họ tại Việt Nam. Thực tế đó buộc các Công ty lữ hành nước ta phải chuyển mạnh sang tự tìm kiếm nguồn khách của mình trên thị trường trong nước. Và vì vậy, vấn đề mấu chốt trong kinh doanh lữ hành nước ta hiện nay là khai thác khách trong nước và do vậy là nâng cao khả năng tiếp cận với khách hàng tiềm năng ở thị trường trong nước. Sử dụng mạng internet để thực hiện các hoạt động marketing nhằm tiếp cận thị trường là một trong những hướng chính để thực hiện yêu cầu này. Khi số lượng người sử dụng internet ngày càng tăng, các doanh nghiệp triển khai ngày càng nhiều các công cụ marketing dựa vào việc sử dụng mạng internet, hình thành nên hoạt động emarketing ngày càng nhộn nhịp. Từ những hoạt động emarketing rời rạc, đã dần xuất hiện các công trình nghiên cứu về sự phối hợp các công cụ marketing qua khai thác mạng internet nhằm thực hiện các mục tiêu marketing dài hạn.Các công ty Lữ hành và Du lịch ở Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động marketing trên internet phục vụ cho việc bán hàng và cổ động. Tuy nhiên, các hoạt động trên vẫn còn rời rạc. Để nâng cao hiệu quả eMarketing, công ty cần phải có sự tìm hiểu về thực trạng của việc Ứng dụng eMarketing trong ngành du lịch ở Việt Nam qua đó đưa ra các giải pháp và chiến lược hợp lý.
Xem thêm

45 Đọc thêm

MARKETING QUA INTERNET VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

MARKETING QUA INTERNET VÀ THỰC TẾ ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

cả hai bên có lợi hơn trước khi trao đổi.Giao dịch đòi hỏi phải có một yếu tố: ít nhất có hai giá trị, những điềukiện thực hiện đã được thoả thuận, thời gian thực hiện đã thoả thuận, địa điểmthực hiện đã được thoả thuận. Thông thường có cả một hệ thống luật pháp hậuthuẫn và bắt buộc các bên giao dịch phải thực hiện đúng các phần cam kết củamình. Giao dịch rất dễ làm phát sinh mâu thuẫn do hiểu lầm hay cố tình.Không có “luật hợp đồng” thì mọi người sẽ thiếu tin cậy vào giao dịch và tấtcả đều bị thua thiệt.Các doanh nghiệp để theo dõi các vụ giao dịch của mình và phân loạichúng theo mặt hàng, giá cả, địa điểm và những biến cố khác. Phân tích10doanh số bán là việc phân tích nguồn gốc doanh thu của công ty theo sảnphẩm, khách hàng và địa bàn…Theo ý nghĩa chung nhất thì người làm marketing đang tìm cách tạocho được hành vi phản ứng từ phía bên kia. Một công ty kinh doanh thì muốnphản ứng đó là hành vi mua hàng, một ứng viên chính trị thì muốn phản ứngđó là hành vi bỏ phiếu, nhà thờ thì muốn phản ứng đó là hành vi theo đạo,nhóm hoạt động xã hội thì muốn phản ứng đó là hành vi chấp nhận ý tưởngcủa mình. Marketing bao gồm những hoạt động được tiến hành nhằm tạo ranhững phản ứng mong muốn đối với một đối tượng từ phía công chúng mụctiêu.Để đảm bảo các cuộc trao đổi diễn ra trôi chảy, người làm marketingphải phân tích xem mỗi bên dự kiến sẽ cho và nhận cái gì. Những tình huốngtrao đổi giản đơn có thể biểu diễn bằng một hồ sơ trong đó có hai người thamgia cùng những thứ mong muốn và lời mời chào lưu thông giữa họ.Đến đây ta đã thấy bản chất của marketing giao dịch. Maketing giaodịch là một bộ phận ý tưởng lớn hơn là marketing quan hệ. Những người làm
Xem thêm

20 Đọc thêm

Thực trạng quảng cáo trực tuyến ở Việt Nam và chính sách marketing dịch vụ quảng cáo trực tuyến cho đối tượng khách hàng nước ngoài của công ty cổ phần vô tuyến Việt Nam

THỰC TRẠNG QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN Ở VIỆT NAM VÀ CHÍNH SÁCH MARKETING DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG NƯỚC NGOÀI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VÔ TUYẾN VIỆT NAM

Marketing là một khâu thiêt yếu và tiêu tốn nhiều ngân sách trong một công ty, tuy nhiên nó cũng mang lại rất nhiều hiệu quả cho công ty nếu như được thực hiện đúng đắn. Kinh doanh qua mạng cũng như vậy, nó cũng đòi hỏi quá trình marketing qua mạng phải được vận hành có hiệu quả.
Thuật ngữ Emarketing, còn có tên gọi là tiếp thị điện tử hay tiếp thị Internet, hiểu theo nghĩa hình tượng hơn là sự kết hợp của 2 yếu tố. Chữ E là biểu tượng của “Launch Internet Explorer Browser” còn marketing là tiếp thị. Trong thời đại bùng nổ Internet như hiện nay, thì quan niệm về Emarketing cũng được nhìn nhận theo nhiều góc độ khác nhau.
Theo quan điểm của Phillip Kotler thì Emarketing là quá trình lập kế hoạch về sản phẩm, giá, phân phối và xúc tiến đối với sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng để đáp ứng nhu cầu của tổ chức và cá nhân, dựa trên các phương tiện điện tử và Internet.
Theo quan điểm của Ghosh Shikhar và Toby Bloomburg thuộc Hiệp hội marketing Hoa Kỳ (AMA), thì Emarketing là lĩnh vực tiến hành hoạt động kinh doanh gắn liền với dòng vận chuyển sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng, dựa trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin Internet.
Dù được định nghĩa theo cách nào, thì Emarketing vẫn giữ nguyên bản chất của marketing truyền thống là thoả mãn nhu cầu người tiêu dùng. Tuy nhiên, người tiêu dùng trong thời đại công nghệ thông tin sẽ có những đặc điểm khác với người tiêu dùng truyền thống; họ có thói quen tiếp cận thông tin khác, đánh giá dựa trên các nguồn thông tin mới, hành động mua hàng cũng có sự khác biệt so với trước đây. Emarketing hoạt động trong một môi trường mới hoàn toàn khác so với marketing truyền thống, đó chính là môi trường internet; với các phương tiện thông tin được kết nối với Internet. Điều này làm cho việc sử dụng các phương tiện này trở nên đơn giản và tiện ích hơn đối với người sử dụng.
1.1.1.2. Khái niệm về chính sách marketing
Chính sách marketing là một hệ thống luận điểm logic, hợp lý, làm căn cứ chỉ đạo một đơn vị tổ chức tính toán cách giải quyết những nhiệm vụ marketing của mình. Nó bao gồm những chính sách cụ thể đối với các thị trường mục tiêu (chính sách phân khúc thị trường mục tiêu, lựa chọn khúc thị trường mục tiêu, và định vị sản phẩm trên thị trường mục tiêu), đối với phức hệ marketing (Các chính sách marketing hỗn hợp hay marketing mix) và mức chi phí cho marketing.
Chính sách marketing phải xác định chính xác những phần thị trường mà công ty cần tập trung những nỗ lực cơ bản của mình vào đó. Đối với mỗi phần thị trường mục tiêu được chọn cần xây dựng những chính sách marketing riêng. Người quản lý phải trình bày khái quát những chính sách cụ thể đối với từng phần tử của hệ thống marketing – mix, như sản phẩm, định giá, phân phối và xúc tiến thương mại. Cần lập luận từng chính sách theo quan điểm của nó tính đến nguy cơ, khả năng và những vấn đề then chốt đã trình bày ở phần trên như thế nào? mức độ chi phí cho marketing. Đồng thời người quản lý cũng phải xác định chính xác ngân sách dành cho marketing cần thiết để triển khai tất cả những chính sách đã nêu trên.
1.1.2. Đặc trưng và vai trò của Emarketing trong thời đại số ngày nay
1.1.2.1. Đặc trưng của Emarketing
Tốc độ giao dịch: Tốc độ giao dịch của Emarketing nhanh hơn nhiều lần so với marketing truyền thống. Chính vì vậy, nó đáp ứng một cách nhanh chóng nhu cầu về thông tin sản phẩm của khách hàng, từ đó làm cho hiệu quả của marketing cũng được tăng lên đáng kể.
Tính liên tục: Hệ thống Emarketing hoạt động liên tục 247, không bị gián đoạn trừ khi có những sự cố liên quan đến mạng Internet. Điều này mang lại sự thuận tiện cho khách hàng khi tìm kiếm thông tin về sản phẩm mà mình có nhu cầu.
Phạm vi hoạt động: Hoạt động của Emarketing mở rộng ra phạm vi toàn cầu, bất kỳ nơi nào có mạng Internet là ở đó Emarketing có thể tồn tại.
Đa dạng hóa sản phẩm: Emarketing làm cho khách hàng có thể tiếp cận nhiều sản phẩm, dịch vụ hơn đồng thời nhà cung cấp dịch vụ cũng có khả năng cá biệt hóa (customize) sản phẩm phù hợp với các nhu cầu khác nhau của khách hàng nhờ khả năng khai thác và chia sẻ thông tin qua Internet: các dịch vụ số hóa, các dịch vụ chăm sóc khách hàng…
Khả năng tương tác: Khả năng chia sẻ thông tin của Emarketing đối với khách hàng là tuyệt đối 247.
Tự động hóa: Emarketing có khả năng tự động hóa các giao dịch cơ bản. Điều này hết sức thuận lợi cho nhà cung cấp dịch vụ, đồng thời tiết kiệm được chi phí điều hành các dịch vụ đó.
Xem thêm

72 Đọc thêm

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ: MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ: MARKETING ĐIỆN TỬ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG

1LỜI MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiBên cạnh các hoạt động marketing truyền thống, cùng với sự pháttriển của công nghệ thông tin và mạng internet, hoạt động marketingđiện tử hay marketing số đã và đang ngày càng phát triển. Marketingđiện tử dần trở thành một thuật ngữ phổ biến trong kinh doanh với cáccông cụ giúp doanh nghiệp tiếp cận và khai thác các nhu cầu thị trường,mang lại hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.Nhờ sử dụng các công cụ marketing điện tử, doanh nghiệp có thểkhám phá, tạo dựng và truyền tải, phân phối các giá trị nhằm đáp ứngnhu cầu của khách hàng mục tiêu một cách nhanh chóng và hiệu quả, từđó, thu lại lợi ích tương xứng. Do đó, marketing điện tử với ưu thế vềkhông gian cũng như thời gian đã và đang trở thành hoạt động quantrọng của các doanh nghiệp kinh doanh trong toàn cầu hóa.Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, các doanh nghiệpxuất khẩu tại Việt Nam, tất nhiên, phải nghiên cứu ứng dụng các côngcụ marketing điện tử hiện đại vào hoạt động kinh doanh. Bằng các hoạtđộng marketing điện tử như truyền thông trực tuyến, tạo sự nhận diện,tiếp xúc khách hàng,… thông qua trang thông tin điện tử (website), diễnđàn, thư điện tử, điện toán đám mây và nhiều công cụ số hóa khác, cácdoanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam sẽ tiếp cận và khai thác được các thịtrường quốc tế ngày càng hiệu quả hơn.Tuy nhiên, trên thực tế, việc ứng dụng marketing điện tử trongcác doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn nhiều hạn chế và mới ở mức độsơ khai. Vì vậy, rõ ràng, rất cần có các nghiên cứu hệ thống và chuyênsâu về thực trạng ứng dụng marketing điện tử trong các doanh nghiệpxuất khẩu Việt Nam để tìm ra giải pháp thúc đẩy phát triển ứn dụngmarketing điện tử. Từ các lý do trên, tác giả quyết định lựa chọn đề tài“Marketing điện tử trong các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam:thực trạng và giải pháp vận dụng” cho luận án tiến sĩ.
Xem thêm

Đọc thêm

INTERNET MARKETING 5349

INTERNET MARKETING 5349

Khóa học Internet Marketing thực hành hướng dẫn bạn sử dụng những công cụ TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG hiệu quả nhất, dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online.

Chương trình Internet Marketing Passport được thiết kế đặc biệt dành cho cá nhân và doanh nghiệp đang kinh doanh online, giúp bạn kinh doanh hiệu quả hơn, có nhiều khách hàng, và doanh số tăng lên.

Phương pháp đào tạo Ứng dụng là số 1 lý thuyết cô đọng, tập trung vào thực hành nhằm đạt mục tiêu xây dựng hệ thống bền vững, bán hàng hiệu quả, gia tăng khách hàng, gia tăng thu nhập nhờ Internet .
Xem thêm

4 Đọc thêm