T1- HÌNH 9 - CI

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "T1- HÌNH 9 - CI":

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

CÁC TÌNH TIẾT GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Quyết đị nh hì nh phạ t l à khâu quan t rọng nhất t rong hoạt động xét xử
của Tòa án. Trong đó, các t ì nh t i ết gi ảm nhẹ TNHS l à một t rong những căn
cứ để quyết đị nh hì nh phạt , l à cơ sở đảm bảo cho vi ệc t hực hiện nguyên t ắc
cá t hể hóa[r]

84 Đọc thêm

CÂU HỎI ÔN TẬP TIN ỨNG DỤNG

CÂU HỎI ÔN TẬP TIN ỨNG DỤNG

quả ở đầu ra qua việc điều chỉnh vi cấp (fine tuning) các thông số mô hình. Một sốsách hướng dẫn mô hình có thể cho khuyến cáo hoặc một số mô hình có thể tạo ratiến trình tự động hiệu chỉnh để có một kết quả tốt nhất có thể đạt được.Câu 9: Nêu các vấn đề thường gặp trong việc thành lập các th[r]

Đọc thêm

BÀI 40 TRANG 57 SGK TOÁN 9 TẬP 2

BÀI 40 TRANG 57 SGK TOÁN 9 TẬP 2

Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ 40. Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ: a) 3(x2 + x)2 – 2(x2 + x) – 1 = 0;             b) (x2 – 4x + 2)2 + x2 – 4x – 4 = 0; c) x - √x = 5√x + 7;                              d)  – 10 . = 3 Hướng dẫn: a) Đặt t = x2 + x, ta có phương trình 3t2 – 2t  - 1 =[r]

2 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LŨ PHỤC VỤ CẢNH BÁO NGẬP LỤT HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG LAM

NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG LŨ PHỤC VỤ CẢNH BÁO NGẬP LỤT HẠ LƯU LƯU VỰC SÔNG LAM

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VÙNG NGHIÊN CỨU1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên của lưu vực sông Lam1.1.1 Vị trí địa lý lưu vực sông LamLưu vực sông Lam nằm ở vị trí từ 18o15'05" - 20o10'30" vĩ độ Bắc và103o14'10" - 105o15'20" kinh độ Đông. Phía Bắc giáp lưu vực sông Chu, sôngBạng. Phía Tây giáp lưu vự[r]

94 Đọc thêm

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RA ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠNG ĐỀ TỰ LUẬN THEO HƯỚNG MỞ

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC RA ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ DẠNG ĐỀ TỰ LUẬN THEO HƯỚNG MỞ

Đây là một khâu rất khó với học sinh khi làm những đề văn mở. Giáo viên nênhướng dẫn học sinh, khi đi tìm ý cho những đề văn mở chính là đi trả lời những câu hỏi.Mỗi đề văn mở đặt ra những câu hỏi cụ thể khác nhau, song tựu trung có thể khái quátthành một số dạng câu hỏi như: Vấn đề đó nghĩa là gì?[r]

12 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ MỚI TRÊN CƠ SỞ BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ THỦY NGÂN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ (TT)

NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU HẤP PHỤ MỚI TRÊN CƠ SỞ BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ THỦY NGÂN TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC, KHÔNG KHÍ (TT)

Hình 3.16. Phổ hồng ngoại IR củaACAC biến tính với CuCl2Kết quả phân tích trên phổ hồng ngoại IR của 2 vật liệu AC vàCAC (hình 3.15 và 3.16) cho thấy, các nhóm chức OH, C=C,C=CH,... trên bề mặt AC và CAC được thể hiện rõ trên phổ IR. Ở vậtliệu AC, trên phổ hồng ngoại xuất hiện các nhóm (dao động tru[r]

26 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THẬP BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ VĂN PHÒNG CHÍNH

NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU THẬP BỔ SUNG TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ VĂN PHÒNG CHÍNH

thập, bổ sung tài liệu vào các lƣu trữ đƣợc thực hiện tốt hơn.Về mặt lý luận: Có một số giáo trình và công trình nghiên cứu đề cậpđến công tác thu thập, bổ sung tài liệu, cung cấp cho ngƣời học những vấn đềcăn bản liên quan đến công tác này nhƣ: “Lý luận và thực tiễn công tác lưutrữ” của các tác giả[r]

22 Đọc thêm

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẾN TRE

LUẬN VĂN THẠC SĨ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU HÚT DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI TỈNH BẾN TRE

tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư FDI của các tập đoàn đa quốc gia Nhật Bản vào Ireland baogồm: yếu tố về chính sách. yếu tố về kinh tế và yếu tố về môi trường kinh doanh.> Lale BERKOZ & Sevkiye Sence TURK (2004), “Factors influencing the choice of FDIlocations in Turkey’", Istanbul Tec[r]

113 Đọc thêm

TUAN34 ON TAP PHAN TIENG VIET110

TUAN34 ON TAP PHAN TIENG VIET110

DỄ _ _HỌ KHÔNG PHẢI ĐI GỌI ĐÂU._ - NGHĨA SỰ VIỆC: KHÔNG PHẢI ĐI GỌI HỌ TRANG 5 ĐẶC ĐIỂM LOẠI HÌNH TIẾNG VIỆT Tiếng là đơn vị ngữ pháp cơ sở, mỗi tiếng là một âm tiết Từ không thay đổi hì[r]

7 Đọc thêm

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 KHÔNG 1 TIẾN BỘ

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG MÔ HÌNH 3 KHÔNG 1 TIẾN BỘ

- Căn cứ vào các tiêu chí “3 không,1 tiến bộ”, hàng quý trạm y tế, Bíthư chi bộ, trưởng ấp kiểm tra tổ nhóm , đánh giá bình xét các hộgia đình.- Ban chỉ đạo mô hình, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện môhình, rút kinh nghiệm, tùy theo mức độ thực hiện của từng ấp màcó hình thức động viên khen[r]

3 Đọc thêm

Bài 8 trang 49 - Sách giáo khoa vật lí 11

BÀI 8 TRANG 49 - SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÍ 11

8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W. 8. Trên nhãn của một ấm điện có ghi 220V – 1000 W. a) Cho biết ý nghĩa các số ghi trên  dãy. b) Sử dụng ấm điện với hiệu điện thế 220v để đun sôi 2 lít nước từ nhiệt độ 250C. Tính trong thời gian đun nước biết hiệu suất của ấm là 90% và nhiệt dun[r]

1 Đọc thêm

VL 9 TIET 1T1

VL 9 TIET 1T1

60,35100,4=> khi tăng (giảm) hiệu điện thế giữahai đầu dây dẫn thì cường độ dòng điệncũng tăng (giảm)Hoạt động 3: Vẽ và sử dụng đồ thị để rút ra kết luậnII. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc củacường độ dòng điện vào hiệu điệnthế:1. Dạng đồ thị:LƯƠNG TRỌNG TUẤN – TRƯỜNG THCS AN THỊNHGIÁO ÁN VẬT L[r]

3 Đọc thêm

BÀI 37 TRANG 56 SGK TOÁN 9 TẬP 2

BÀI 37 TRANG 56 SGK TOÁN 9 TẬP 2

Giải phương trình trùng phương: 37. Giải phương trình trùng phương: a) 9x4 – 10x2 + 1 = 0;                     b) 5x4 + 2x2 – 16 = 10 – x2; c) 0,3x4 + 1,8x2 + 1,5 = 0;              d) 2x2 + 1 =  – 4 Bài giải: a) 9x4 – 10x2 + 1 = 0. Đặt t = x2 ≥ 0, ta có: 9t2 – 10t + 1 = 0. Vì a + b + c = 9 – 10 +[r]

1 Đọc thêm

ĐÚC MẨU CÁT VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

ĐÚC MẨU CÁT VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

( nguồn: www.meslab.org )Hình 7: Ráp nửa khuôn còn lại (Chú ý chốt định vị)PHẦN IPHƯƠNG PHÁP ĐÚC BẰNG KHUÔN CÁT :( nguồn: www.meslab.org )Hình 8: Định vị hệ thống cấp kim loại lỏng (hệ thống rót, đậu ngót) và thoát khí (đậu hơi).PHẦN IPHƯƠNG PHÁP ĐÚC BẰNG KHUÔN CÁT :( nguồn: www.meslab.org )Hình [r]

36 Đọc thêm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN TRONG TỆP ĐÍNH KÈM

Đồ án là tập hợp của 8 handout, mỗi handout chứa một số yêu cầu, bài tập, có thể xem như là các tiểu đồ án. Văn bản này chỉ chứa các yêu cầu, phần đáp án sẽ có trong file đính kèm.Yêu cầu trong handout 1: Các lo ại mô hì nh dữ li ệu Lịch sử phát tri ển các mô hì nh dữ li ệu Đặc đi ểm của mỗi[r]

13 Đọc thêm

Đồ án thiết kế hộp giảm tốc

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC

Lực vòng trên xích tải: F = 7500N
Vận tốc xích tải: v = 1.25ms
Số răng đĩa xích tải dẫn: z = 9
Bước xích tải: p = 110 mm
Thời gian phục vụ: L = 8 năm
Quay một chiều, làm việc hai ca, tải va đập nhẹ
(1 năm làm việc 300 ngày, 1ca làm việc 8 giờ)
Chế độ tải: T1 = T; T2 = 0,5 T; t1= 60s ; t2 =

92 Đọc thêm

SLIDE PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 20122016 CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN…

SLIDE PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM GIAI ĐOẠN 20122016 CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VĨNH TIẾN…

0,54cHệ số thanh toán tức thời0,1910,399Bảng 9: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanhNăm nay/ Năm trướcSTTChỉ tiêuĐVTNăm trướcNăm nay+/-%1

21 Đọc thêm

BAI TAP VE KHO VE NH3

BAI TAP VE KHO VE NH3

D. 22,5% và 77,5%.Câu 12: Một hỗn hợp gồm 8 mol N2 và 14 mol H2 được nạp vào một bình kín có dung tích 4 lít và giữ ở nhiệt độ khôngđổi. Khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì áp suất bằng 10/11 áp suất ban đầu. Hiệu suất phản ứng là:A. 17,18%B. 18,18%C. 36,36%D. Đáp án khác0Câu 13: Trong một bình[r]

1 Đọc thêm

DUONG DI NGAN NHAT LÊ MINH HOÀNG

DUONG DI NGAN NHAT LÊ MINH HOÀNG

Bài toán: cho đồ thị có trọng số G (E,V).Hai đỉnh s,t thuộc V. Tìm đường đi ngắnnhất giữa s và t.Đường đi: A H G MBài toán đường đi ngắn nhấtNhận xét: Nếu đường đi A H G M làđường đi ngắn nhất thì mọi đường đi concủa nó cũng là đường đi ngắn nhất A H G, H G M đều là đđ ngắn nhấtBài toán đường đi[r]

58 Đọc thêm