SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VÀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VAS 02 VÀ IAS 02.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "So sánh chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế VAS 02 và IAS 02.doc":

Tổng quan về chuẩn mực kế toán quốc tế

TỔNG QUAN VỀ CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Chuẩn mực kế toán quốc tế
Ủy ban chuẩn mực kế toán quốc tế (IASC) thành lậ̣p 1973; Năm
2001 đổ̉i thành Hộ̣i đồ̀ng chuẩn mực kế́ toán quố́c tế́ (IASB)
Với sự tham gia của nhiểu tổ chức thành viên từ nhiều quốc gia trên
thế giới, Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế có nhiệm vụ soạn thảo,
ban hành[r]

17 Đọc thêm

TRÌNH BÀY CƠ SỞ HÌNH THÀNH, NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 02

TRÌNH BÀY CƠ SỞ HÌNH THÀNH, NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM SỐ 02

Chi phí lãi vay2,940Lợi nhuận thuần179,840$122,660Các thông tin bổ sung:1. Trong năm công ty đã mua một tài sản cố định mới nguyên giá $141,000 và đãthanh toán bằng tiền mặt2. Các khoản đầu tư đã bán với giá gốc3. Trong năm công ty đã nhượng bán tài sản cố định cũ có nguyên giá $36,000, giábán $ 15,[r]

7 Đọc thêm

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO

CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ IAS 2 - HÀNG TỒN KHO

Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 2 - hàng tồn kho

25 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SINGAPORE VÀ SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SINGAPORE VÀ SO SÁNH CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

được điều hành bởi một Hội đồng (Board) gồm các tổ chức nghề nghiệp kế toán của các nướchội viên do IFAC bổ nhiệm. Nhiệm kỳ Hội đồng bắt đầu từ 1/1/98 có 13 nước: Úc, Canada,Pháp, Đức, Ấn độ, Nhật bản, Malaysia, Mexico, Hà lan, Nam Phi, Anh, Mỹ, Bắc Âu. Cho đếnnăm 1998 IASC đã ban hành tất cả[r]

26 Đọc thêm

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ VÀ VIỆT NAM, SỰ HÒA HỢP CỦA CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM VỚI CHUẨN MỰC KẾ TOÁN QUỐC TẾ

Nghiên cứu về hệ thống chuẩn mực kế toán quốc tế và việt nam, sự hòa hợp của chuẩn mực kế toán việt nam với chuẩn mực kế toán quốc tế

22 Đọc thêm

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

TIỂU LUẬN MÔN KẾ TOÁN QUỐC TẾ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CHUẨN MỰC VỀ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ IFRS VÀ CHẶNG ĐƯỜNG ÁP DỤNG IFRS Ở VIỆT NAM

3.4 Xu hướng áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tếViệt Nam trong tương laiVAS hiện nay được xây dựng dựa trên các chuẩn mực kế toán quốc tế IAS/IFRStheo nguyên tắc vận dụng có chọn lọc thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc điểm của nềnkinh tế và trì[r]

22 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (91)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (91)

APPA của Công ty Maxdoor là vi phạm chuẩn mực số 14. Công ty này chưa chuyểngiao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, vẫn nắm giữ quyền kiểmsoát hàng hóa, doanh thu từ nghiệp vụ này chưa chắc chắn, vi phạm nguyên tắc thậntrọng trong nghiệp vụ kế toán.3.2. Chưa ghi giảm[r]

6 Đọc thêm

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (159)

BÀI TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ACCT (159)

thích hợp. Việc đề xuất này sẽ làm tăng tính thuyết phục cho báo cáo tài chính năm2008. Công bố thông tin vụ hỏa hoạn đầu năm 2009:Vào đầu năm 2009 khi công ty chuẩn bị công bố thông tin cho cổ đông, có một vụhoả hoạn xảy ra ở khu nhà máy tại Bình Dương. Đây là một thiệt hại đối với Công ty,đặc biệ[r]

11 Đọc thêm

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

GIÁ TRỊ HỢP LÝ: LÝ THUYẾT VÀ NHỮNG VẬN DỤNG TRONG CÁC CHUẨN MỰC KẾ TOÁN Ở VIỆT NAM

khi đó giá gốc vẫn là cơ sở đo lường chủ yếu được qui định bởi VAS;Nguyên nhân thuộc về môi trường kế toánThứ nhất, văn hoá của người Việt Nam là tránh rủi ro và sự không chắc chắn. Áp dụngIAS/IFRS, sự không chắc chắn là rất cao bởi vì BCTC theo IAS/IFRS sử dụng nhiều ước tính kếtoán, ví dụ[r]

12 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (222)

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (222)

của hàng xuất kho sẽ được tính theo giá của lô hàng nhập sau cùng. Trongđiều kiện giá cả nguyên vật liệu tăng nhanh do nhà nước tăng thuế nhập khẩumà công ty áp dụng phương pháp tính giá này sẽ làm cho chi phí sản xuấttăng, giá thành sản phẩm tăng, giá vốn hàng bán tăng dẫn đến lợi nhuận sẽgiảm. Do[r]

7 Đọc thêm

8TỔNG LUẬN KẾ TOÁN NÂNG CAO

8TỔNG LUẬN KẾ TOÁN NÂNG CAO

Hệ thống cơ sở lý luận về “ nguyên tắc giá trị hợp lý” để vận dụng cùng với“nguyên tắc giá gốc”Bổ sung nguyên tắc“Nội dung quan trọng hơn hình thức”VAS 01 nên được bổ sung khái niệm “bảo toàn vốn”.1232.3 Quan điểm xây dựng chuẩn mực kế toánChuẩn mực kế toán Việt Nam được xây dựn[r]

17 Đọc thêm

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (39)

BÀI TẬP MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (39)

Nếu ghi nhận giảm doanh thu năm 2008 thì đồng thời sẽ phải ghi giảm lợi nhuận như vậycàng bất lợi cho việc huy động vốn của các cổ đông do đó công ty sẽ để lại và hạch toánghi giảm doanh thu, giảm lợi nhuận vào năm 2009.Ngược lại nếu sau khi xử lý hai trường hợp trên mà kết quả kinh doanh của công t[r]

8 Đọc thêm

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHẬT BẢN

TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NHẬT BẢN

Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới đã và đang phát triển theo xu hướng toàn cầu hóa. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của thế giới trong giai đoạn hiện nay và cả trong tương lai. Hoạt động kinh doanh không chỉ diễn ra trong phạm vi từng quốc gia mà đã phát triển theo hướng hội nhập vào[r]

20 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (114)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (114)

khoản doanh thu sẽ bán cho Công ty APPA. (Công ty APPA là khách hàng thườngxuyên của công ty MAXDOOR. Giám đốc của APPA đã gọi điện trực tiếp cho Giámđốc MAXDOOR và hứa là sẽ mua hàng này khi huy động được vốn). Như vậy Công3Kế toán Tài chínhty MAXDOOR có thể liên hệ và làm hợp đồng bán hàng[r]

6 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 ĐÃ SOÁT XÉT CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LA

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SƠN LABÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐCBan Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính giữa niên độ phản ánh một cách trung thực vàhợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của C[r]

29 Đọc thêm

T ỔNG QUAN V ỀB ẢNG CÂN ĐỐ I K ẾTOÁN

T ỔNG QUAN V ỀB ẢNG CÂN ĐỐ I K ẾTOÁN

TÀI LIỆUT ổng quan v ềb ảng cân đố i k ếtoánXã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin càng trở nên đa dạng và bứcthiết. Hiện nay thông tin được xem như một yếu tố trực tiếp của quá trình sảnxuất kinh doanh. Bất kỳ một nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào hoạtđộng trong lĩnh vực gì m[r]

3 Đọc thêm

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (76)

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (76)

Trang: 1/9Bài kiểm tra hết môn– GaMBA. M0111- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho, gửi đi gia công chế biến và đã muađang đi trên đường.- Chi phí dịch vụ dở dang.Giá trị thuần có thể thực hiện được: Là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sảnxuất, kinh doanh bình thường trừ (-) chi[r]

9 Đọc thêm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2013 (ĐÃ SOÁT XÉT) - CÔNG TY CỔ PHẦN MAY PHÚ THỊNH - NHÀ BÈ

năm 2004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh thay đổi lần 4 ngày 11 tháng 11 năm 2010 về tăng vốn điều lệ và thay đổi người đạidiện pháp luật.Tên giao dịch của Công ty là PHUTHINH - NHABE GARMENT JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt là: NPSTổng số nhân vi[r]

29 Đọc thêm

Cùng chủ đề