108 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 10

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "108 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 10":

Đề thi HSG toán số 2

ĐỀ THI HSG TOÁN SỐ 2

ĐỀ THI HSG LẦN IIIMÔN TOÁN LỚP 8Thời gian làm bài : 90 phútHọ tên học sinh : ……………………………………………………………………. Lớp : ……………………………………………………………ĐỀ SỐ 2 : I. TR ẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (2 điểm) Trong mỗi câu từ 1 đến 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch[r]

1 Đọc thêm

đề thi HSG số 4 hay nhất

ĐỀ THI HSG SỐ 4 HAY NHẤT

ĐỀ THI HSG LẦN IIIMÔN TOÁN LỚP 8Thời gian làm bài : 90 phútHọ tên học sinh : ……………………………………………………………………. Lớp : ……………………………………………………………ĐỀ SỐ 4 : I. TR ẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (2 điểm) Trong mỗi câu từ 1 đến 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch[r]

1 Đọc thêm

Đề Kiểm tra chương IV

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV

Trường THCS Anh Sơn KIỂM TRA CHƯƠNG IVLớp: …………………… Thời gian làm bài 45 phút Họ tên: …………………………………………………………………………… A. Tr ắc nghiệm khách quan : (2đ)Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng (Từ câu 1 đến câu8)C©u 1) Giá trò của biểu thức P = x2y3+ 2x3 – y2 tại x = -1; y =2 làA 2 B 4 C 6 D 8C©u 2)[r]

4 Đọc thêm

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA THCS ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10

200 CÂU TRẮC NGHIỆM HÓA THCS ĐỀ XUẤT THI TUYỂN SINH LỚP 10

b. BaCl2 và NaNO3d. Fe2(SO4)3 và KCl94) Có thể điều chế oxi trong phòng thí nghiệm bằng cách nhiệt phân các muối nào dưới đây:a. K2SO4, NaNO3b. CaCO3, KMnO4c. KNO3, KClO3d. MgCO3, CuSO495) Không dùng Na để đẩy Fe ra khỏi dung dịch FeSO4 vì:a. Phản ứng không xảy rac. Na là kim loại đứng trước Alb. Na[r]

13 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH MÔN HÓA HỌc NH: 09-10

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH MÔN HÓA HỌC NH: 09-10

Câu 6. (3 điểm) Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5. trong hợp chất với hiđro, R chiếm 91, 17% về khối lượng.1. Xác đònh công thức hóa học oxit cao nhất của R.2. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho oxit trên vào dung dòch KOH.Cho: H = 1, C = 12, N = 14, Cl = 35, 5, S = 32, P = 31, Br = 80, N[r]

3 Đọc thêm

Đề thi tốt nghiệp THPT môn toán_Đề số 108 doc

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT MÔN TOÁN_ĐỀ SỐ 108 DOC

ĐỀ SỐ 108 CÂU1: (2 điểm) Cho hàm số: y = x4 - (m2 + 10)x2 + 9 (Cm) 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với m = 0. 2) CMR: m  0 (Cm) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt. CMR: trong số các giao điểm đó có 2 điểm  (-3; 3) và 2 điểm  (-3; 3). CÂU2: (1,75 điểm) Cho hệ phương trình:   [r]

2 Đọc thêm

Hóa_11 Thi HK II số 2

HÓA_11 THI HK II SỐ 2

ĐAP AN THI HỌC KÌ II Môn: Hóa học 11Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề:093Câu 1: Cho 4,4 gam etanal tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu được là: (C = 12, H = 1, O = 16, Ag = 108)A. 21,60 gam B. 1,08 gam C. 5,40 gam D. 10,80 gamCâu 2: Đốt ch[r]

2 Đọc thêm

BỘ BỐN MÃ ĐỀ THI HỌC KÌ I HÓA HỌC 10 CƠ BẢNĐÃ TRỘN

BỘ BỐN MÃ ĐỀ THI HỌC KÌ I HÓA HỌC 10 CƠ BẢNĐÃ TRỘN

KỲ THI HỌC KÌ IMôn thi: Hóa học 10cơ bảnThời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)(Lưu ý: không sử dụng bảng Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm: 0,5 điểm mỗi câu) Câu 1: R là một nguyên tố nhóm A trong bảng Hệ thống t[r]

5 Đọc thêm

Đề Thi Toán vào THPT

ĐỀ THI TOÁN VÀO THPT

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTUYÊN QUANGĐề chính thứcĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học 2009 - 2010MÔN THI: TOÁNThời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)(Đề có 01 trang)Câu 1 (2,0 điểm). Rút gọn các biểu thức: 1. 3 12 27 48 75 108A = − + − + −.2. 1 13 2 3 3 2 3B = −− +.Câu 2 (2,0 điểm). 1. Gi[r]

1 Đọc thêm

Luyện thi Tốt nghiệp Hóa 2010_4

LUYỆN THI TỐT NGHIỆP HÓA 2010_4

CH=CH2. D. CH3COOCH=CH2.Câu 37: Dãy các kim loại đều phản ứng với nước ở nhiệt độ thường tạo ra dung dịch có môi trường kiềm làA. Na, Ba, K. B. Be, Na, Ca. C. Na, Fe, K. D. Na, Cr, K.Câu 38: Khi để lâu trong không khí ẩm một vật bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị sây sát sâu tới lớp sắt bên trong, sẽ[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN)

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 10 NĂM 2013 (CHƯƠNG TRÌNH CƠ BẢN)

Câu 1: Giải các bất phương trình và hệ bất phương trình sau:
a) . b) . c).
Câu 2: Cho bất phương trình sau: .
a) Giải bất phương trình với m = 1.
b) Tìm điều kiện của m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x thuộc R.
Câu 3: Tìm các giá trị lượng giác của cung biết: và .
C[r]

5 Đọc thêm

Bo_Giao_Duc_va_Dao_Tao_De_thi_thu_thithu2011 pdf

BO_GIAO_DUC_VA_DAO_TAO_DE_THI_THU_THITHU2011 PDF

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - LẦN I - 2011MÔN HÓA HỌC (Đề gồm có 6 trang) Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)Họ, tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .[r]

6 Đọc thêm

PHỔ PHÁT xạ NGUYÊN tử

PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ
Nguyên tử là phần tử nhỏ nhất còn giữ được tính chất hóa học của nguyên tố

Nguyên tử của mỗi nguyên tố hóa học có cấu tạo khác nhau nên chúng có tính chất khác nhau

Lớp vỏ quyết định tính chất vật lý và hóa học,đặc biệt là các điện tử hóa trị.
Điều kiện bình thường ,các nguyên tử[r]

24 Đọc thêm

BÁO CÁO VỀ HỢP CHẤT CÓ MÀU TRONG CỦ CARROT

BÁO CÁO VỀ HỢP CHẤT CÓ MÀU TRONG CỦ CARROT

MỤC LỤC1.TỔNG QUAN VỀ CARROT22.SƠ LƯỢC VỀ NGUỒN GỐC CỦA LYCOPEN22.1.Carotenoid22.2.Lycopen42.3.Tính chất42.3.1.Tính chất vật lý42.3.2.Tính chất hóa học53.NGUỒN GỐC MÀU SẮC CỦA CAROTEN54.NGUỒN GỐC THIÊN NHIÊN CỦA LYCOPEN VÀ CAROTENOID65.CÁC PHẢN ỨNG HÓA HỌC CỦA CAROTENOID VÀ LYCOPEN76.PHẢN ỨNG CHUYỂN[r]

11 Đọc thêm

Cấu trúc đề thi ĐH, CĐ môn Hóa năm 2010

CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐH, CĐ MÔN HÓA NĂM 2010

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH-CĐ NĂM 2010 MÔN HÓA HỌCI. Phần chung cho tất cả thí sinh (40 câu)Nội dungSố câuNguyên tử, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học. 2Phản ứng oxi hóa – khử, tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học. 2Sự điện li 1Cacbon, silic, nitơ, photpho, oxi, lưu quỳnh, các[r]

1 Đọc thêm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MÔN HÓA LẦN 2 THPT QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH MÔN HÓA LẦN 2 THPT QUỐC GIA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA, LẦN 2 NĂM 2016 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn: HÓA HỌC(Thời gian làm bài 90 phút)
Họ tên thí sinh:…………………………………………………….………Số báo danh:……………...……. Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S[r]

7 Đọc thêm

HSG Bến Tre 09-10

HSG BẾN TRE 09-10

và hơi H2O. Khối lượng của 0, 05 mol A bằng với khối lượng của 0, 1125 mol khí oxi. Xác đònh công thức phân tử của A.Câu 6. (3 điểm) Oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5. trong hợp chất với hiđro, R chiếm 91, 17% về khối lượng.1. Xác đònh công thức hóa học oxit cao nhất của R.2. Viết phương trình p[r]

3 Đọc thêm

BÀI TẬP LƯU HUỲNH

BÀI TẬP LƯU HUỲNH

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CẦN THƠ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC 2009-2010TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG MÔN:HÓA HỌC; khối 10 ban nâng cao ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề (Đề kiểm tra có 03 trang) Mã đề thi 743 Họ, tên thí sinh : Số báo danh : Cho biết khối lượng nguyên t[r]

3 Đọc thêm

10 phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa học và 25 đề thi thử tuyển sinh đại học và cao đẳng

10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÀ 25 ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG

LỜI NÓI ĐẦU .............................................................................................

Phần thứ nhất: 10 PHƯƠNG PHÁP GIẢI NHANH BÀI TẬP 3
TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC ............................................ 4
Phương pháp 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng .....................[r]

20 Đọc thêm

Cùng chủ đề