TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "TÀI LIỆU BÁO CÁO ĐẠI HỘI KHUYẾN HỌC PPT":

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 22-03-2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 22-03-2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤPETROLIMEX SÀI GỊNCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcTp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2009PT SP E TR O LI M E XNGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NHI ỆM K Ỳ III (2009-2013)CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤPETROLIMEX SÀI GỊN- Căn cứ Điều lệ tổ[r]

3 Đọc thêm

Đề cương báo cáo của ban chấp hành chi đoàn tại đại hội chi đoàn

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

Đề cương báo cáo của ban chấp hành chi đoàn tại đại hội chi đoàn. Đề cương báo cáo của ban chấp hành chi đoàn tại đại hội chi đoàn. Đề cương báo cáo của ban chấp hành chi đoàn tại đại hội chi đoàn. Đề cương báo cáo của ban chấp hành chi đoàn tại đại hội chi đoàn. Đề cương báo cáo của ban chấp hành c[r]

2 Đọc thêm

THAM LUẬN VỀ HỌC TẬP

THAM LUẬN VỀ HỌC TẬP

THAM LUẬN HỌC TẬP

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các đồng chí, thưa đại hội.
Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt chi đoàn TCK8 trình bày tham luận về vấn đề học tập. Trước tiên cho phép tôi gửi tới các vị đại biểu, các đồng chí mạnh khỏe, công tác tốt và chúc đại hội thành công rực rỡ. Sau đâ[r]

2 Đọc thêm

CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM

CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCM

CÁC CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HCMI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN THIẾT TRONG QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI :1. Chuẩn bị các văn bản của Đại hội:1.1 Báo cáo Đại hội: Báo cáo Đại hội là nội dung chính và quan trọng hàng đầu của Đại hội. Do đó cần phải được chuẩn bị tốt và bảo đảm đúng quy trình nguy[r]

14 Đọc thêm

HD TO CHUC DAI HOI CHI BO 2017 2020

HD TO CHUC DAI HOI CHI BO 2017 2020

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HUẾĐẢNG ỦY PHƯỜNG PHƯỚC VĨNH*Số: 04- HD/ĐUĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMPhước Vĩnh, ngày 20 tháng 10 năm 2016HƯỚNG DẪNTổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 - 2020Căn cứ Chỉ thị 36-CT/TW, ngày 30/05/2014 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảngbộ các cấp tiến tới Đại hội đại bi[r]

8 Đọc thêm

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2-1951)

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG (2-1951)

Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang. Từ ngày 11 đến ngày 19-2-1951, Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở xã Vinh Quang (Chiêm Hóa-Tuyên Quang). Đại hội thông qua hai bản báo cáo quan trọng: Báo cáo chính trị, do Chủ tịch Hồ Chí Mi[r]

1 Đọc thêm

Đồ án cơ sở dữ liệu cơ bản có đáp án trong tệp đính kèm

ĐỒ ÁN CƠ SỞ DỮ LIỆU CƠ BẢN CÓ ĐÁP ÁN TRONG TỆP ĐÍNH KÈM

Đồ án là tập hợp của 8 handout, mỗi handout chứa một số yêu cầu, bài tập, có thể xem như là các tiểu đồ án. Văn bản này chỉ chứa các yêu cầu, phần đáp án sẽ có trong file đính kèm.Yêu cầu trong handout 1: Các lo ại mô hì nh dữ li ệu Lịch sử phát tri ển các mô hì nh dữ li ệu Đặc đi ểm của mỗi[r]

13 Đọc thêm

Soạn bài ngọn lửa Ô-lim-pic

SOẠN BÀI NGỌN LỬA Ô-LIM-PIC

Câu 1. Đại hội thể thao ô-lim-pích có từ khi nào .Câu 2. Tục lệ của Đại hội có gì hay .Câu 3. Theo em, vì sao người ta khôi phục Đại hội thể thao Ô-lim-pích. Câu 1. Đại hội thể thao ô-lim-pích có từ khi nào ? Trả lời : Đại hội thể thao ô-lim-pích có gần 3000 năm trước ở nước Hi Lạp cổ. Câu 2. Tục[r]

1 Đọc thêm

BAI THU HOACH CHINH TRI HE 2016

BAI THU HOACH CHINH TRI HE 2016

Vì vậy, yêu cầu bản thu hoạch cá nhân phải tập trung làm rõ một số vấn đề sau đây:
1. Phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc của cá nhân về những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề “ Những nội dung cốt lõi và mới trong báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng”, “ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ p[r]

16 Đọc thêm

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN đấu để TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN PHẤN ĐẤU ĐỂ TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kính thưa đoàn chủ tịch
Kính thưa quý vị đại biểu khách quý
Thưa toàn thể các đồng chí về dự đại hội
Hôm nay tôi rất vinh dự được thay mặt cho các đồng chí đoàn viên thanh niên trong toàn trường lên phát biểu tham luận về ph[r]

2 Đọc thêm

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

BÁO CÁO ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

tranh thủ sự ủng hộ, quan tâm, chỉ đạo của Cấp uỷ chính quyền luôn không ngừngphấn đấu vươn lên, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Cụ thểHiện nay về trình độ Đại học: 02 đồng chí. Trung cấp: 7 đồng chí. Chưa quađào tạo: 01 đồng chí. Như vậy 90% đoàn viên có trình độ chuyên môn lên, 01[r]

5 Đọc thêm

BAI THU HOACH CHÍNH TRI HE 2016

BAI THU HOACH CHÍNH TRI HE 2016

1. Phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc của cá nhân về những vấn đề cơ bản, mới trong các chuyên đề “ Những nội dung cốt lõi và mới trong báo cáo chính trị Đại hội XII của Đảng”, “ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 20011 – 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển[r]

5 Đọc thêm

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT XNK BAO BÌ THĂNG LONG

LUẬN VĂN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CP SẢN XUẤT XNK BAO BÌ THĂNG LONG

Trờng Đại Học Kinh tế Quốc DânKhoa Kế toánPHầN II:Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổphần SX&XNK Bao bì Thăng Long2.1 Đặc điểm, phân loại nguyên vật liệu và tình hình quản lý nguyên vật liệutại Công ty:2.1.1 Đặc điẻmNguyên liệu ngành bao bì nói chung và Công ty Bao bì Thăng Lon[r]

59 Đọc thêm

THỐNG NHẤT CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤUNHIỆM KỲ 2013 2014

THỐNG NHẤT CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NHIỆM KỲ 2013 2014

THỐNG NHẤT CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
NHIỆM KỲ 2013 2014

Kính thưa các đồng chí đại biểu
Đại hội chúng ta đã được nghe Đồng chí Bí thư chi đoàn trình bày bản báo cáo tổng kết công tác đoàn nhiệm kỳ 2012 2013 và Dự thảo phương hướng công tác nhiệm kỳ 2013 2014. Đại hội cũng đã được nghe các ý kiến tham l[r]

2 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 10-05-2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NGÀY 10-05-2009 - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SA GIANG

SGC: Nghị quyết Đại hội cổ đơng thường niên 2009Ngày 10/05/2009, Công ty cổ phần XNK Sa Giang (mã CK: SGC) đã tổ chức đạihội đồng cổ đơng thường niên 2009. Số cổ đơng tham dự Đại hội là : 44 cổ đơng đại diệncho 4.774.620 cổ phiếu, chiếm tỷ trọng 80,1% tổng cổ phiếu có quyền biểu quyết[r]

3 Đọc thêm

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI
Kính thưa các vị đại biểu. kính thưa Đại hội
Thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi xin thông qua dự thảo chương trình làm việc của đại hội.
1. Ổn định tổ chức, văn nghệ chào mừng.
2. Nghi thức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Mời Đoàn chủ tịch, t[r]

22 Đọc thêm

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý KI ẾN TH ỨHAI

Ý Ki ến th ứhaiSau một tai nạn giao thông, chiếc xe “câu cơm” bị hư hại khá nhiều, cần “đại tubổ”. Thường thường thì ai cũng nhờ hai ba thợ máy ước lượng tổn thất và chi phítrước khi đồng ý cho sửaTương tự như vậy, trước một căn bệnh hiểm nghèo, chắc là bệnh nhân c ũng mu ốntìm hiểu thêm trướ[r]

3 Đọc thêm

KỊCH BẢN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

KỊCH BẢN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

KỊCH BẢN ĐẠI HỘI ĐẠI LIÊN ĐỘI
NĂM HỌC 20162017

Nội dung Lời dẫn Phụ trách Ghi chú
I. PHẦN NGHI THỨC (đội viên làm MC)
Ổn định Trân trọng kính mời quý đại biểu, quý thầy cô và các bạn ổn định để Đại hội được tiến hành.
Ly Nhìn bao quát 1 lượt để đại biểu, thầy cô, các bạn ổn định xong mới t[r]

10 Đọc thêm

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG

Cty cổ phần Xây dựng & Phát triểncơ sở hạ tầngCộng hòa x hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2012Nghị quyếtđại hội cổ đông thờng niên 2012Đại hội cổ đông thờng niên 2012 của CTCP xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầngđợc tổ chức vào[r]

1 Đọc thêm

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

DIỄN VĂN BẾ MẠC ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN TCK8

Kính thưa: Đoàn chủ tịch
Các vị đại biểu khách quý
Thưa toàn thể đại hội

Sau thời gian tích cực làm việc, khẩn trương nghiêm túc, với ý thức trách nhiệm cao, đại hội chi đoàn TCK8, nhiệm kỳ 2013 2014 đã thà[r]

1 Đọc thêm

Cùng chủ đề