Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Ô nhiễm môi trường":

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ NGUỒN THẢI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG NHUỆ ĐOẠN CHẢY QUA HÀ NỘI (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH QUẢN LÝ NGUỒN THẢI GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG NHUỆ ĐOẠN CHẢY QUA HÀ NỘI (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất mô hình quản lý nguồn thải gây ô nhiễm môi trường nước sông Nhuệ đoạn chảy qua Hà Nội (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

69 Đọc thêm

bài giảng ô nhiễm môi trường

BÀI GIẢNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản về ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí, thực phẩm bao gồm các đối tượng:
• Nguồn gốc, nguyên nhân của ô nhiễm môi trường
• Các tác nhân ô nhiễm, cơ chế cơ bản của các tác nhân ô nhiễm khi đưa vào môi trường
Quá trình lan truyền các chất ô nhiễm trong môi trường
Tác hại của các chất ô nhiễm đối với môi trường và sinh vật
Các tiêu chí đánh giá ô nhiễm môi trường

172 Đọc thêm

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

2.- Động thực vật:+ Trồng trọt:Nước bị nhiễm chất Dioxin khi tưới sẽ làm ảnh hưởngđến năng suất và sự phát triển của hoa màu.+ Chăn nuôi:Nguồn nước bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến ngành nuôitrồng thủy hải sản như: Nuôi tôm, cua, các loài cá. Ảnhhưởng đến gia súc gia cầm như: Lợn, gà, trâu, bò…+ Trong công nghiệp nhất là trong công nghiệp chế biến.+ Ô nhiễm nước biển: Biển là nơi tiếp nhận phần lớn cácchất thải từ lục địa theo các dòng sông, suối chảy ra, các chấtthải từ hoạt động của con người trên biển như: Khai thác khoángsản, giao thông biển, biển sâu còn la nơi đổ các chất thải độc hạinhư chất thải phóng xạ của nhiều quốc gia trên thế giới.Theo tính toán vào các năm 60 của thế kỉ này lượng chấtthảy rắn đổ ra biển hàng năm ước tính khoản 50 triệu tấn, theoước tính của các nhà khoa học thì gần 2/3 lượng DDT (khoản 1triệu tấn) do con người đã sản xuất hiện vẫn còn tồn tại trongnước biển.V. BIỆN PHÁP VÀ KHẮC PHỤC:Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các công ty, xínghiệp, các hộ gia đình có chất thải ra môi trường để kịp thời cógiải pháp xử lí và khắc phục.
Xem thêm

20 Đọc thêm

ĐỀ TÀI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

ĐỀ TÀI Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Ô nhiễm môi trường là sự thay đổi theo chiều xấu đi các tính chất vật lý – hoá học – sinh học với sự xuất hiện các chất lạ ở thể lỏng, rắn,khí làm cho môi trường trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong môi trường. Nguồn nước trở nên độc hại với con người và sinh vật. Làm giảm độ đa dạng sinh vật trong nước

10 Đọc thêm

BÀI GIẢNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

BÀI GIẢNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

- Các chất khí thải gây độc là nhữngchất gì?- Kể tên những hoạt động đốt cháynhiên liệu tại gia đình em và hàng xómcó thể gây ô nhiễm không khí?Bài 54. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNGII. Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm1. Ô nhiễm do các chất thải ra từ hoạtđộng công nghiệp và sinh hoạt- Các chất khí thải gây ô nhiễm từ nhữnghoạt động nào?KL: Các chất khí thải từ các nhà máy,phương tiện giao thông, đun nấu sinhhoạt: CO, CO2, SO2, NO2,…gây ô nhiễmkhông khí.Bài 54. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNGII. Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm2. Ô nhiễm do hoá chất bảo vệ thực vật vàchất độc hoá họcH. 54.2Thảo luận:
Xem thêm

34 Đọc thêm

Ô nhiễm môi trường đô thị tại Việt Nam

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM

1.lý do chọn vấn đề2. Ô nhiễm môi trường đô thị là gì3. Tình trạng ô nhiễm môi trường đô thịA. Ô nhiễm môi trường nướcB. Ô nhiễm môi trường không khí4. Nguyên nhânA. Do thiên taiB. Do đô thị hóaC. Do ý thức5. Giải pháp và khó khăn trong thực hiện giải pháp.

17 Đọc thêm

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM

ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM ĐỀ TÀI: TÌNH HÌNH Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT DO NƯỚC THẢI KHU ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP, LÀNG NGHỀ Ở VIỆT NAM v
Xem thêm

22 Đọc thêm

Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)

Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)

Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)Giải pháp kinh tế và quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ngoại thành Hà Nội (tt)
Xem thêm

Đọc thêm

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

VẤN ĐỀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

vấn đề ô nhiễm môi trường vấn đề ô nhiễm môi trường liên quan đến việc khai thác vấn dề ô nhiễm môi trường hóa học và vấn đề ô nhiễm môi trường giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường văn nghị luận vấn đề ô nhiễm môi trường

17 Đọc thêm

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÚNG TA

ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta ô nhiễm môi trường và hành động của chúng ta

15 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM (LUẬN VĂN THẠC SĨ)

Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (luận văn thạc sĩ) Đánh giá hiện trạng môi trường đất, nước tại một số làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (luận văn thạc sĩ)
Xem thêm

106 Đọc thêm

Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội

NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC MÔ HÌNH TÍNH TOÁN VÀ DỰ BÁO SỰ LAN TRUYỀN CHẤT Ô NHIỄM TRONG MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ Ở HÀ NỘI

Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Nghiên cứu hiệu chỉnh mối quan hệ giữa các mô hình tính toán và dự báo sự lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường không khí ở Hà Nội
Xem thêm

68 Đọc thêm

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

 KHÍ THẢI SINH HOẠTÔ NHIỄMBẦU KHÍ QUYỂNHỆ SINH THÁIHIỆU ỨNGHUỶ HOẠINHÀ KÍNHSINH THÁI CON NGƯỜIGÂY BỆNH GÂY UNG THƯGẢI PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄM

30 Đọc thêm

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

I. Khái quát về tài nguyên nước.
1. Khái niệm.
Nước là yếu tố chủ yếu của hệ sinh thái, là nhu cầu cơ bản của mọi sự sống trên trái đất và cần thiết cho mọi hoạt động kinh tế xã hội của con người . Nước là tài nguyên tái tạo được, là một trong các nhân tố quyết định chất lượng môi trường sống của con người.
Tài nguyên nước là lượng nước trong các ao, hồ, đầm lầy, biển, đại dương, khí quyển,..Theo Luật Tài Nguyên Nước thì tại khoản 1 điều 2 Tài nguyên nước bao gồm nguồn nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2. Phân loại và đặc điểm.
2.1. Tài nguyên nước mặt.
Nước mặt là do sự bốc hơi nước trong đất, ao, hồ, sông, biển; sự thoát hơi nước ở thực vật và động vật..., hơi nước vào trong không khí sau đó bị ngưng tụ lại trở về thể lỏng rơi xuống mặt đất hình thành mưa, nước mưa chảy tràn trên mặt đất từ nơi cao đến nơi thấp tạo nên các dòng chảy hình thành nên thác, ghềnh, suối, sông và được tích tụ lại ở những nơi thấp trên lục địa hình thành hồ hoặc được đưa thẳng ra biển hình thành nên lớp nước trên bề mặt của vỏ trái đất.Có hai loại nước mặt là nước ngọt hiện diện trong sông, ao, hồ trên các lục địa và nước mặn hiện diện trong biển, các đại dương mênh mông, trong các hồ nước mặn trên các lục địa.
Xem thêm

23 Đọc thêm

BÀI 10. DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

BÀI 10. DÂN SỐ VÀ SỨC ÉP DÂN SỐ TỚI TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG Ở ĐỚI NÓNG

Dạng phần tử nhỏCác nguyên nhân gây ônhiễm không khíNÚI LỬACHÁY RỪNGNGUỒN TỰNHIÊNBÃO BỤIPHÂN HỦYKhí thải từ các nhà máyNGUỒN NHÂN TẠOKhí đốtKhí đốtKhí thải phương tiệnHẬU QUẢ CỦA Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

21 Đọc thêm

Đề cương môn bảo vệ môi trường nông nghiệp

ĐỀ CƯƠNG MÔN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NÔNG NGHIỆP

Kiến thức: môn học cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về các nguồn và các chất gây ô nhiễm chính; các biện pháp khắc phục.
Hiểu biết: nắm vững các chất gây ra ô nhiễm môi trường, tác hại của nó đến môi trường sống xung quanh, những nguyên lý phòng, khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường.
Ứng dụng: Áp dụng các hiểu biết vào sản xuất nông nghiệp thực tiễn, nhận định các nguồn gây ô nhiễm để từ đó có thể tránh được những ô nhiễm có thể xảy ra cho sản phẩm nông nghiệp, môi trường sản xuất và sức khỏe con người.
Tổng hợp: Có kiến thức và ý thức về bảo vệ môi trường sản xuất nông nghiệp nói riêng và các môi trường sống nói chung
Xem thêm

10 Đọc thêm