CẤU TẠO GIẢI PHẪU CỦA LÁ CÂY THỰC VẬT HAI LÁ MẦM

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cấu tạo giải phẫu của lá cây thực vật hai lá mầm":

BÀI GIẢNG THỰC VẬT HỌC

BÀI GIẢNG THỰC VẬT HỌC

bài giảng thực vật học lưu hành trường học viện nông nghiệp việt nam cho ta về HỌC PHẦN I: HÌNH THÁI GIẢI PHẪU THỰC VẬT
CHƯƠNG IICƠ QUAN DINH DƯỠNG
CHƯƠNG III
SINH SẢN Ở THỰC VẬT VÀ SỰ XEN KẼ THẾ HỆ
HỌC PHẦN II. PHÂN LOẠI THỰC VẬT
CHƯƠNG 4
PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI THỰC VẬT
ĐƠN VỊ PHÂN LOẠI VÀ CÁCH GỌI TÊN
CHƯƠNG 5
SƠ BỘ PHÂN LOẠI GIỚI THỰC VẬT
CHƯƠNG VI
PHÂN LOẠI LỚP THỰC VẬT HAI LÁ MẦM
CHƯƠNG 7
PHÂN LOẠI LỚP THỰC VẬT MỘT LÁ MẦM

90 Đọc thêm

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY SỐ 2

GIÁO ÁN GIẢNG DẠY SỐ 2

I. Mục tiêu
1. Kiến thức
Trình bày được khái niệm về sinh trưởng
Phân tích được ý nghĩa của các loại mô phân sinh đối với thực vật một lá mầm và thực vật hai lá mầm
Phân biệt được sinh trưởng thứ cấp và sinh trưởng thứ cấp
Giải thích được sự hình thành vòng năm
Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng ở thực vật
2. Kỹ năng
Kỹ năng trình bày ý kiến trước tập thể lớp
Kỹ năng phân tích
Kỹ năng làm việc nhóm
Kỹ năng làm việc cá nhân
Xem thêm

13 Đọc thêm

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU SINH: NGHIÊN CỨU NHÓM GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ RỄ Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ NGHIÊN CỨU SINH: NGHIÊN CỨU NHÓM GEN LIÊN QUAN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN HỆ RỄ Ở CÂY ĐẬU TƯƠNG

Đậu tương là thực vật Hai lá mầm có hệ rễ cọc phát triển gồm một rễ cái và nhiều rễ bên. Rễ cái phát triển dài ăn xuyên vào lòng đất từ 30 50 cm. Rễ bên phát sinh quanh cổ rễ mọc lan toả ra xung quanh gốc, hút nước và khoáng trên tầng đất mặt chừng 15 25 cm. Bộ rễ của đậu tương phát triển liên tục cho tới khi thu hoạch thì rễ mới ngừng phát triển. Đặc điểm hình thái bộ rễ là tính trạng đa gen, nghĩa là do nhiều gen điều khiển ở cấp độ phân tử. Những nghiên cứu gần đây trên đậu tương phát hiện một số gen liên quan đến sự phát triển hệ rễ hoạt động tích cực trong điều kiện khô hạn như GmCuAO, GmNAC, SbHrGP3, GsGF14o, GmEXP... Tuy nhiên, những cơ chế phân tử điều khiển sự kéo giãn thành tế bào dẫn đến sự phát triển kéo dài rễ chống lại điều kiện khô hạn cần được quan tâm và làm sáng tỏ.
Xem thêm

28 Đọc thêm

SINH SO SÁNH THỰC VẬT C3,C4,CAM

SINH SO SÁNH THỰC VẬT C3,C4,CAM

giới thiệu chung về thực vật góp phần cho học sinh hiểu và nắm chắc kiến thức.
lý thuyết
Điều kiện ảnh hưởng đến quang hợp của thực vật C3 ?
Vì sao nói “ chu trình Calvin xảy ra ở mọi loài thực vật” ?
Đối với thực vật C3 :cố định CO2 trong pha tối được thực hiện theo Chu Trình Canvin.
Đối với thực vật C4 và CAM : pha tối đều có hai lần cố định CO2 . Lần 1 PEP nhận CO2 và tạo hợp chất 4C. Lần 2 : hợp chất 4C tách CO2 cung cấp cho Chu Trình Canvin để đi tổng hợp đường.
Vì sao nói thực vật C4 ưu việt hơn thực vật C3 ?
Cường độ quang hợp cao hơn, điểm bù CO2 thấp hơn, điểm bảo hòa ánh sáng cao hơn, nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước thấp hơn
Tại sao để tổng hợp một phân tử glucôzơ, thực vật C4 và thực vật CAM cần nhiều ATP hơn so với thực vật C3?
Theo chu trình Canvin, để hình thành 1 phân tử glucozơ cần 18 ATP, nhưng ở thực vật C4 và thực vật CAM, ngoài 18 ATP này còn cần thêm 6 ATP để hoạt hoá axit piruvic (AP) thành phospho enol piruvate (PEP).
Tại sao chỉ có hiện tượng hô hấp sáng thực vật C3 ?
Thực vật C4 và CAM không có hiện tượng hô hấp sáng vì: khi hàm lượng CO2 cạn kiệt thì chất nhận CO2 đầu tiên là PEP (photphoenolpiruvat) chứ không là ribulozo1,5điphotphat để tạo sản phẩm đầu tiên của pha tối là AOA (axit oxaloaxetic), chất này sẽ cung cấp CO2 cho chu trình Canvin.
1b) Ở thực vật C3, khi tắt sáng hoặc giảm nồng độ CO2 thì chất nào tăng, chất nào giảm trong chu trình calvin? Giải thích
Ở thực vật c3, khi tắt ánh sáng giảm nồng độ co2 thì RiDP tăng, APG giảm ,vì khi tắt ánh sáng thì pha sáng ko hoạt động> ko tạo sản phẩm> enzim cần ít nên RiDP tăng.

3) Tại sao dùng phương pháp nhuộm màu bằng iốt ở các tiêu bản giải phẫu lá cây người ta phân biệt được lá của thực vật C3 và lá của thực vật C4
Vì lá cây c3 có tế bào mô giậu phát triển và tế bào bao bó mạch phát triển khi nhuộn i ốt thì tế bào mô giậu bắt màu xanh, tế bào bao bó mạch ko bắt màu xanh. Lá cây c4 có tế bào bao bó mạch và mô giậu phát triển nên khi nhuộm i ốtthì cả hai tế bào đều bắt màu xanh => lá c4 bắt màu đậm hơn
13) Các nhận định sau đây là đúng hay sai? Giải thích ngắn gọn. Hiệu quả quang hợp của thực vật C4 lớn gấp 2 lần thục vật C3 nhưng hiệu quả năng lượng để tổng hợp 1 phân tử glucozo ở thực vật C3 lớn hơn thực vật C4
Vì để có đủ lượng CO2 nên C4 cố định CO2 theo chu trình hatchslack sản phẩm cố định CO2 đầu tiên là AOA>AM> AM dự trữ ở tế bào bao bbos mạch Khi cần cố định CO2, AM bị cacboxyl hóa> CO2 giải phóng đi vào chu trình Calvinbenson tạo ra chất hữu cơ AM là nguồn dự trữ lí tưởng cho cây mà thực vật C3 ko có
+6ATP+6NADPH
Căn cứ vào đâu người ta gọi tên nhóm thực vật C3:
Đây là cách đặt tên dựa vào sản phẩm của phản ứng đầu tiên trong quá trình cố định C02 của cây xanh.
Thực vật nào cũng có quá trình quang hợp, sử dụng C từ không khí để tổng hợp chất hữu cơ. Tuy nhiên quang hợp không phải là biến đổi trực tiếp sáu phân từ C02 và sáu phân tử nước thành một phân tử đường.
Chu trình này là sự lặp đi lặp lại của rất nhiều phản ứng hóa học, nhằm tích hợp dần dần từng nguyên tử C vào phân tử đường, và bước đầu tiên của nó là cố định C vô cơ từ cacbonic, vào một phân tử hữu cơ trung gian để C vô cơ đó, trở thành C hữu cơ, tiếp tục tham gian phản ứng chuyển hóa thành đường. Cùng là phản ứng cố định nguyên tử C vô cơ, nhưng sản phẩm của phản ứng này ở các nhóm thực vật khác nhau là khác nhau, và sản phẩm là một chất hữu cơ có chứa ba nguyên tử C, thì đó là Nhóm thực vật C3.
Gt ngắn gọn:
Gọi tên chu trình C3 vì sản phẩm ổn định là hợp chất 3C .
Thực vật C3 là thực vật mà trong pha tối của quang hợp tạo sản phẩm đầu tiên là hợp chất 3C.
Chu trình C3 đã tạo ra các hợp chất để từ đó tổng hợp nên protein, tinh bột.

+Khi tắt ánh sáng thì APG (axit photphoglixeric) tăng ,RiDP (ribulozo 1,5 di photphat ) giảm vì vẫn còn CO2 để cố định RiDP thành APG.
+Khi giảm nồng độ CO2 thì RiDP tăng , APG giảm ,vì không còn CO2 để cố định RiDP thành APG
Giải thich tại sao trong quá trình quang hợp nếu quá thiếu hay thừa CO2 đều làm giảm năng suất cây trồng ?
+Trường hợp quá thiếu CO2 ((thường do lỗ khí đống hô hấp yếu ):
RiDP tăng APG giảm ảnh hưởng đến hoạt động của chu trình Canvin.
Enzym Rubisco tăng hoạt tính oxygenaza xuất hiện hiện tượng hô hấp sang
đều dẫn đến làm giảm hiệu suất quang hợp giảm năng suất cây trồng .
TRường Hợp thừa CO2 :
Gây ức chế hô hấp ảnh hưởng tới quá trình hấp thu , vận chuyện , sinh tổng hợp các chuất cần năng lượng ảnh hưởng đến quang hợp giảm năng suất cây trồng .
Làm quá trình phân giải mạnh hơn quá trình tổng hợp diệp lục đồng thời có thể làm enzyme Rubisco bị biến tính giảm hiệu suất quang hợp giảm năng suất cây trồng

.
Xem thêm

22 Đọc thêm

Hệ Hô Hấp Chăn Nuôi Thú Y

HỆ HÔ HẤP CHĂN NUÔI THÚ Y

hệ hô hấp có vai trò gì
hệ hô hấp của thỏ
hệ hô hấp của ếch
hệ hô hấp gồm
hệ hô hấp tiếng anh
hệ hô hấp của thằn lằn
hệ hô hấp của gà
hệ hô hấp ở gia súc
hệ hô hấp ở người
hệ hô hấp gồm những cơ quan nào
hệ hô hấp là gì
hệ hô hấp và bệnh thường gặp
hệ hô hấp tiếng anh là gì
quan hệ hô hấp và quang hợp
hệ hô hấp trên và dưới
atlas giải phẫu hệ hô hấp
giáo án hệ hô hấp
siêu âm hệ hô hấp
hệ hô hấp bao gồm
hệ hô hấp của bò sát
hệ hô hấp tế bào
hệ hô hấp của rùa biển
hô hấp bằng hệ thống ống khí
hô hấp bằng hệ thống ống khí ở côn trùng
bệnh hệ hô hấp
hệ hô hấp của thằn lằn bóng đuôi dài
bài giảng hệ hô hấp
hệ hô hấp của người
hệ hô hấp của cá
hệ hô hấp của cá chép
hệ hô hấp của ếch đồng
hệ hô hấp của lớp lưỡng cư
chương 4 hệ hô hấp
hệ hô hấp dưới
tác dụng của hệ hô hấp
hệ hô hấp được chia làm mấy phần
hệ hô hấp của giun đất
đặc điểm hệ hô hấp ở trẻ em
đặc điểm hệ hô hấp trẻ em
sơ đồ hệ hô hấp
sơ đồ hệ hô hấp ở người
đại cương hệ hô hấp
đặc điểm hệ hô hấp
hệ thống đường hô hấp
hệ hô hấp trẻ em
hệ hô hấp in english
hệ hô hấp của trẻ em
hệ hô hấp ở trẻ em
cấu tạo hệ hô hấp trẻ em
sinh lý hệ hô hấp trẻ em
cấu tạo hệ hô hấp của trẻ em
cấu tạo hệ hô hấp ở trẻ em
giải phẫu hệ hô hấp ở trẻ em
hệ hô hấp gia cầm
hệ hô hấp gồm những bộ phận nào
hệ hô hấp gia súc
hệ hô hấp của gia súc
hệ hô hấp sinh học 8
hệ hô hấp sinh học lớp 8
hình ảnh hệ hô hấp
bệnh học hệ hô hấp
mô hình hệ hô hấp
mô học hệ hô hấp
tiến hóa hệ hô hấp
hầu trong hệ hô hấp
vệ sinh hệ hô hấp sinh học 8
câu hỏi hệ hô hấp
hệ hô hấp sinh 8
hệ hô hấp lop 8
hệ hô hấp khỏe mạnh
khám hệ hô hấp
để có một hệ hô hấp khỏe mạnh
biện pháp để có hệ hô hấp khỏe mạnh
khái niệm hệ hô hấp
khám bệnh hệ hô hấp
kháng sinh hệ hô hấp
khám lâm sàng hệ hô hấp
làm thế nào để có hệ hô hấp khỏe mạnh
phương pháp khám hệ hô hấp
hệ hô hấp lưỡng cư
hệ số hô hấp là gì
hệ hô hấp của lớp thú
hệ hô hấp của lưỡng cư
hệ hô hấp của lớp bò sát
hệ hô hấp của lớp cá
hệ hô hấp ở lớp thú
sinh lý hệ hô hấp
bệnh lý hệ hô hấp
sinh lý hệ hô hấp ở người
hệ hô hấp của mực
hệ hô hấp của trẻ sinh mổ
mối quan hệ hô hấp và quang hợp
mô phôi hệ hô hấp
mô tả hệ hô hấp
quan hệ giữa hô hấp và môi trường
quan hệ của hô hấp với môi trường
hệ hô hấp người
hệ hô hấp có những cơ quan nào
giải phẩu hệ hô hấp người
cấu tạo hệ hô hấp người
so sánh hệ hô hấp người và thỏ
hệ hô hấp của thai nhi
video hệ hô hấp ở người
hệ thống hô hấp của người
hệ hô hấp ở người gồm những cơ quan nào
hệ hô hấp ở cá
hệ hô hấp ở gà
hệ hô hấp ở trẻ
hệ hô hấp ở thú
hệ hô hấp ở thỏ
hệ hô hấp ở thực vật
powerpoint hệ hô hấp
giải phẫu hệ hô hấp
giải phẫu hệ hô hấp ở người
phôi thai học hệ hô hấp
video giải phẫu hệ hô hấp
trong hệ hô hấp cơ quan nào quan trọng nhất
hô hấp qua hệ thống ống khí
cơ quan hệ hô hấp
quan hệ giữa hô hấp và quang hợp
hệ số hô hấp rq
hệ hô hấp của rắn
hệ hô hấp của rùa
rối loạn hệ hô hấp
cách rèn luyện hệ hô hấp
hệ hô hấp trẻ sơ sinh
hệ hô hấp cá sụn
hệ hô hấp của trẻ sơ sinh
hệ hô hấp của tôm sông
hệ hô hấp trên
hệ hô hấp và hệ tuần hoàn ở thằn lằn có khác gì với ếch
hệ hô hấp cá xương
hệ hô hấp của cá xương
hệ hô hấp youtube
ý nghĩa của hệ hô hấp
ý nghĩa hệ số hô hấp
vệ sinh hệ hô hấp sinh 8
vệ sinh hệ hô hấp lớp 8
sinh 8 vệ sinh hệ hô hấp
Xem thêm

37 Đọc thêm

Đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 11 năm 2014 THPT Trần Hưng Đạo

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH LỚP 11 NĂM 2014 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH LỚP 11 NĂM 2014 - THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Câu 1: ( 3điểm) Phân biệt quá trình phát triển ở sâu hại cây trồng và châu chấu theo các tiêu chí: Bản chất, đặc điểm, các giai đoạn. Câu 2: (3,5 điểm) Vẽ sơ đồ cơ sở thần kinh của tập tính ở động vật ( 1 điểm) Các hiện tượng dưới đây thuộc dạng tập tính nào ở động vật?(2,5 điểm) -         Chim thay đổi nơi sống theo mùa -         Chim nhạn đực mang cá đến “biếu” cho chim nhạn cái. -         Rái cá biển đập vỏ sò. -         Đàn ong sống trong tổ. -         Hươu đực thường quệt dịch tiết từ tuyến cạnh mắt vào các cành cây. Câu 3: (3,5 điểm) Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật ở các tiêu chí sau: vị trí, kết quả, đối tượng thực vật(3 điểm) Kể tên những nhân tố ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sinh trưởng ở thực vật?(0,5điểm) ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN SINH LỚP 11 NĂM 2014 THPT TRẦN HƯNG ĐẠO Câu 1: ( 3điểm) Phân biệt quá trình phát triển ở sâu hai cây trồng và châu chấu   Bướm Châu chấu Điểm Bản chất Phát triển qua biến thái hoàn toàn Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 1điểm Đặc điểm ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác con trưởng thành. Trải qua giai đoạn trung gian ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành 1 điểm Các giai đoạn Trải qua 4 giai đoạn: trứngàcon nonànhộngàcon  trưởng thành(bướm) Trải qua 3 giai đoạn: trứngàcon nonàcon trưởng thành 1 điểm  Câu 2: (3,5 điểm) a. Học sinh vẽ đúng sơ đồ cơ sở thần kinh của tập tính ở động vật  b.  Hiện tượng Dạng tập tính Điểm Chim thay đổi nơi sống theo mùa Di cư 0,5 đ Chim nhạn đực mang cá đến “biếu” cho chim nhạn cái. Sinh sản 0,5 đ Rái cá biển đập vỏ sò. Kiếm ăn 0,5 đ Đàn ong sống trong tổ. Xã hội 0,5 đ Hươu đực thường quệt dịch tiết từ tuyến cạnh mắt vào các cành cây. Bảo vệ lãnh thổ 0,5 đ Câu 3: (3,5 điểm) a. Phân biệt sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp ở thực vật ở các tiêu chí sau: vị trí, kết quả, đối tượng thực vật   Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp Điểm Vị trí Mô phân sinh đỉnh(thân, rễ), mô phân sinh lóng Mô phân sinh bên: tầng sinh bần và tầng sinh mạch 1đ Kết quả Gia tăng chiều dài của thân, rễ. Gia tăng đường kính thân 1đ Đối tượng thực vật Cây một lá mầm và thân cây hai lá mầm lúc còn non. Thân cây hai lá mầm. 1đ b. Những nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến sinh trưởng như:  -         Nhiệt độ -         Nước -         Ánh sáng. -         Oxi. -         Dinh dưỡng khoáng Các em chú ý theo dõi các đề thi học kì 2 môn Sinh lớp 11 tiếp theo trên Tuyensinh247.com nhé! Theo Nguyễn Thu Hà - Dethi.Violet
Xem thêm

2 Đọc thêm

SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT BẬC CAO (PHÁT SINH PHÔI)

SỰ SINH SẢN CỦA THỰC VẬT BẬC CAO (PHÁT SINH PHÔI)

Sự sinh sản củathực vật bậc cao(phát sinh phôi)E. Sự phát sinh phôia. Sự phát sinh phôi của thực vật Hai lámầm+ Phôi - cây mầmKhông thể trình bày ở đây tất cả các kiểucấu tạo của các giai đoạn đầu tiên củaphát sinh phôi, chúng tôi chỉ trình bàyvới một vài chi tiết của loài Capsellabursa - pastoris/họ Cải đặc trưng chothực vật Hai lá mầm mà người ta nghiêncứu khá đầy đủ Tế bào hợp tử phân đôicho tế bào gốc và tế bào ngọn. Tế bàongọn mà nó khởi đầu chủ yếu để hìnhthành phôi, phân cắt dọc (thẳng góc vớivách ngăn đầu tiên) thành bốn tế bào.Các tế bào này đến lượt chúng phân cắtngang, hình thành một khối cầu 8 tế bào.Đó là giai đoạn tiền phôi, sau đó, các lầnphân cắt tiếp theo, phôi hình cầu đượchình thành, tất cả tế bào của chúng đềucó khả năng phân chia như một phân môsinh. Tế bào gốc lớn kéo dài ra phân cắtngang ở đầu cuối gần ngọn. Kết quả hìnhthành một dãy dọc tế bào mà nó là nguồngốc của dây treo và của một phần rễmầm.
Xem thêm

7 Đọc thêm

BÀI 7. CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

BÀI 7. CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

lục lạp …  diễn ra các hoạt động sống của tế bào.- Nhân có cấu tạo phức tạp→ điều khiển mọi hoạt độngsống của tế bào.- Không bào→ chứa dịch tế bào.GHÉP CÁC Ý GIỮA CỘT A VÀ CỘT B SAO CHO PHÙ HỢPCỘT BCỘT A1. Tế bàoa. Là chất keo lỏng chứa các bào quan2. Nhân tế bàob. Giúp cho tế bào thực vật có hình dạng nhất định3. Màng sinhchấtc. Chứa chất diệp lục, tham gia quá trình quang hợp4. Chất tế bàod. Là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhaucùng thực hiện một chức năng.5. Vách tế bào
Xem thêm

12 Đọc thêm

NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU MỘT SỐ CẤU TRÚC MŨI NGOÀI TRÊN NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH

NGHIÊN CỨU GIẢI PHẪU MỘT SỐ CẤU TRÚC MŨI NGOÀI TRÊN NGƯỜI VIỆT TRƯỞNG THÀNH

11ĐẶT VẤN ĐỀMũi ngoài là một trong những cơ quan được phẫu thuật nhiềutrong chuyên ngành thẩm mỹ, cấu trúc mũi đặc trưng người Châu Athường có đỉnh mũi to, sống mũi thấp, phẫu thuật tạo hình mũi khôngchỉ đơn thuần là đặt sống nâng cao mũi, mà còn là tạo hình đỉnh mũi,thu gọn cánh mũi, chỉnh hình xương mũi, v.v... Mỗi một kỹ thuật đềuđòi hỏi phẫu thuật viên phải am hiểu về giải phẫu ứng dụng các cấutrúc tham gia cấu tạo nên tháp mũi như trụ trong, trụ ngoài, vòmchứa điểm đỉnh, quan điểm kiềng ba chân, khái niệm cung M, dâychằng gian vòm, gian trụ, tạo nên tỉ số lực nén, lực căng ảnh hưởngđến kết quả phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ mũi. Trong y văn kinh điển,tác giả mô tả cấu trúc tháp mũi ở mức độ hình thái đơn thuần và đơngiản, hầu như ít được ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.Chính vì vậy, kết quả sau phẫu thuật thẩm mỹ mũi thường không nhưmong đợi và biến chứng xảy ra đa phần do sự hiểu biết không rõràng các cấu trúc giải phẫu ứng dụng tháp mũi như đã nêu ở trên.Đặc điểm hình thái các cấu trúc mũi thay đổi theo chủng tộc, khácbiệt khá rõ giữa người da trắng và người da màu Châu A.Từ những hiểu biết giải phẫu ứng dụng, phẫu thuật viên tạo rađược cái mũi mới phải đạt được sự cân bằng và hài hoà với khuônmặt. Các nhà phẫu thuật nhận thấy tạo hình mũi rất khó vì (a) đỉnhmũi sau tạo hình phải trông thật tự nhiên, (b) sự phức tạp của các cấutrúc giải phẫu của nó như sụn cánh mũi lớn, điểm đỉnh mũi, lớp mỡgian vòm, dây chằng gian vòm v.v…và (c) tính hài hòa của mũi trênkhuôn mặt. Đặc điểm hình thái mũi thay đổi theo chủng tộc da trắng,da màu qua các chỉ số nhân trắc, thể hiện tính hài hòa giữa các thànhphần cấu tạo mũi với các cấu trúc xung quanh khuôn mặt. Phẫu thuật
Xem thêm

30 Đọc thêm

BAI 8 QUANG HOP

BAI 8 QUANG HOP

THUYẾT TRÌNH SINH – TỔ4I. Khái quát về quang hợp ở thực vật1. Quang hợp là gì?2. Vai trò của quang hợpII. Lá là cơ quan quang hợp1. Hình thái của lá thích nghi với chức năng quang hợp2. Lục lạp là bào quan quang hợp3. Hệ sắc tố quang hợpBài 8: QUANG HỢP Ở THỰC VẬTI. Khái quát về quang hợp ở thực vật1. Quang hợp là gì?Ánh sángQuang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượngánh sáng mặttrời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợpCO2cacbohiđrat và giải phóng ôxi từ khí CO2 và H2OH2OO2Sơ đồ quang hợp ở cây xanh
Xem thêm

19 Đọc thêm

QUANG HỢP (TIẾT 1) SINH HỌC 6

QUANG HỢP (TIẾT 1) SINH HỌC 6

luận- Đặt vấn đề chuyển sangthí nghiệm 2- Yêu cầu học sinh rút ra kếtluận- GV nói: Tinh bột là thành phần15phútThí nghiệm 2: Xác địnhchất khí thải ra trongdinh dưỡng dự trữ không thểthiếu đối với thực vật, tham giavào các chu trình sống của cây.Trong quá trình chế tạo tinhbột, lá cần thu nhận ánh sáng.Vậy ngoài việc thu nhận, lá câycó thải ra chất gì trong quátrình này không? Chúng tacùng đến với thí nghiệm 2 đểquá trình lá chế tạo

5 Đọc thêm

LÝ THUYẾT TRÙNG ROI

LÝ THUYẾT TRÙNG ROI

I-Trùng roi xanh, 1- Cấu tạo và di chuyển, 2. Dinh dưỡng, 3. Sinh sản, 4. Tính hướng sáng I- TRÙNG ROI XANH - Trùng roi xanh sống trong nước : ao, hồ, đầm, ruộng kể cả các vũng nước mưa. 1- Cấu tạo và di chuyển - Cơ thê trùng roi xanh là một tế bào có kích thước hiến vi (= 0,05mm). Cơ thể hình thoi, đuôi nhọn, đầu tù và có 1 roi dài. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyến. Cấu tạo cơ thể trùng roi gồm có nhân, chất nguyên sinh có chứa các hạt diệp lục (khoảng 20 hạt), các hạt dự trừ (nhỏ hơn) và điểm mắt (cạnh gốc roi). Dưới điểm mắt có không bào co bóp. Điểm mắt giúp trùng roi nhận biết anh sáng (hình 4.1). 2. Dinh dưỡng ở nơi ánh sáng, trùng roi xanh dinh dưỡng như thực vật. Nếu chuyển vào hồ tối lâu ngày, trùng roi mất dần màu xanh. Chúng vần sông được nhờ đồng hoá những chất hữu cơ hoà tan do các sinh vật khác chết phân huỷ ra (còn gọi ả dị dưỡng).Hô hấp của trùng roi nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. Không bào co bóp tập trung nước thừa cùng sản phẩm bài tiết rồi thải ra ngoài, góp phần điều chỉnh áp suất thẩm thấu của cơ thể. 3. Sinh sản Nhân nằm ở phía sau cơ thể, khi sinh sản, nhân phàn đôi trước, tiếp theo là chất nguyên sinh và các bào quan. Cơ thể phân đôi theo chiều dọc. 4. Tính hướng sáng - Người ta đã làm một thí nghiệm đơn giàn sau : đặt bình chứa trùng roi xanh trên bậc cửa sổ. Dùng giấy đen che tối nữa trong thành bình. Qua vài ngày bỏ giấy đen ra và quan sát binh thấy phía ánh sảng nước có màu xanh lá cây, phía che tối màu trong suốt.TẬP ĐOÀN TRÙNG ROI- Ở một số ao và giếng nước, đôi khi có thể gặp các “hạt” hình cầu, màu xanh lá cây, đường kính khoảng lmm, bơi lơ lửng, xoay tròn. Đó là tập đoàn trùng roi (còn gọi là tập đoàn Vôn vốc)
Xem thêm

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

LÝ THUYẾT CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào. Hình dạng, kích thước của các tế bào thực vật khác nhau. nhưng chúng đều gồm các thành phần sau :vách tế bào (chỉ có ở tế bào thực vật ), màng sinh chất, chất tế bào, nhân và một số thành phần khác: không bào, lục lạp (ở tế bào thịt lá),... Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
Xem thêm

1 Đọc thêm

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP 1 LÁ MẦM

GIÁO ÁN SINH HỌC 6 BÀI 42 LỚP HAI LÁ MẦM VÀ LỚP 1 LÁ MẦM

nghiên cứu thông tin trongbiệt cây một lá mầm và câyhai lá mầm.mục 1 SGK.- HS đọc không tự nhận- Còn những dấu hiệu nàobiết hai dấu hiệu nữa là số láđể phân biệt lớp hai lá mầmmầm của phôi và đặc điểmvà một lá mầm?của thân.- Yêu cầu HS lên điềnbảng trống.- Gọi hai HS lên bảng ghi,các nhóm nhận xét, bổ sung=> Tự rút ra đặc điểm đểphân biệt 2 lớp.Hoạt động 2:GV cho học sinh quan sát

4 Đọc thêm

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A, ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN SINH HỌC LỚP 10 NĂM HỌC 2015 - 2016 TRƯỜNG THPT THỐNG NHẤT A, ĐỒNG NAI

Câu 4: Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường?A. NitơB. Phôt phoC. CanxiD. NatriCâu 5: Các nguyên tố hoá học chiếm lượng lớn trong khối lượng khô của cơ thể được gọi là :A. Các nguyên tố vi lượngB. Các nguyên tố đại lượngC. Các hợp chất vô cơD. Các hợp chất hữu cơCâu 6: Nhóm các nguyên tố nào sau đây là nhóm nguyên tố chính cấu tạo nên chất sống?A. C,Na,Mg,NB. H,Na,P,CC. C,H,Mg,NaD. C,H,O,NCâu 7: Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm các thuật ngữ còn lại ?A. Đường đơnB. Đường đôiC. Đường đaD. CácbonhidratCâu 8: Khi nói về giới thực vật có những nhận định sau:1) Giới thực vật gốm những sinh vật đơn bào, đa bào.2) Giới thực vật gốm những sinh vật có tế bào nhân thực.3) Màng tế bào thực vật được cấu tạo bằng xenlulozơ.4) Thực vật có khả năng cảm ứng chậm.5) Giới thực vật được phân thành các ngành chính: tảo, rêu, quyết, hạt trần, hạt kín.Có mấy nhận định trên đúng?A. 3.B. 4.C. 2.
Xem thêm

4 Đọc thêm

BÀI 7. CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

BÀI 7. CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

TRANG 1 TRANG 2 TRANG 3 TRANG 4 SƠ LƯỢC VỀ SƠ ĐỒ TƯ DUY MINDMAP Sơ đồ tư duy mindmap được mệnh danh là “công cụ vạn năng của bộ não”, là phương pháp ghi chú đầy sáng tạo, hiện được 250 t[r]

6 Đọc thêm

BÀI 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

BÀI 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

sống khiểncủa tếĐiềubàohoạtmọiđộng sốngcủa tế bàoChứa dòchtế bàoChứa chấtdiệp lụcROBERT HOOK ( 1635 – 1730 )•Quan sát Hình 7.5  Hãy nhậnxét :•- Cấu tạo , hình dạng các tế bàocủa cùng một loại mô, các loạimô khác nhau ?•* Các tế bào của cùng một loạimô thì giống nhau.Mô là gì????Mô là nhóm tế bào có hìnhdạng, cấu tạo giống nhau,cùng thực hiện một chức

9 Đọc thêm

BÀI 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

BÀI 7 CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

sống khiểncủa tếĐiềubàohoạtmọiđộng sốngcủa tế bàoChứa dòchtế bàoChứa chấtdiệp lụcROBERT HOOK ( 1635 – 1730 )•Quan sát Hình 7.5  Hãy nhậnxét :•- Cấu tạo , hình dạng các tế bàocủa cùng một loại mô, các loạimô khác nhau ?•* Các tế bào của cùng một loạimô thì giống nhau.Mô là gì????Mô là nhóm tế bào có hìnhdạng, cấu tạo giống nhau,cùng thực hiện một chức

9 Đọc thêm

BÀI TẬP SGK MÔN SINH HỌC LỚP 6 (3)

BÀI TẬP SGK MÔN SINH HỌC LỚP 6 (3)

+++++++++++12Chim đà điểu+Câu 2. Nhiệm vụ của Thực vật học là gì ?Trả lời:Nhiệm vụ của thực vật học là: Nghiên cứu hình thái, cấu tạo và đời sõng cũng như sự đadạng của thực vật đế sử dụng hợp lí, phát triển và bảo vệ chúng phục vụ đời sống conngười.Câu 3. Hãy nêu tên 3 sinh vật có ích và 3 sinh vật có hại cho người theo bảng dướiđây :STTTên sinh vật

3 Đọc thêm

BÀI 1, 2, 3 TRANG 25 SGK SINH 6

BÀI 1, 2, 3 TRANG 25 SGK SINH 6

Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ?Câu 2.Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ? Câu 1. Tế bào thực vật có kích thước và hình dạng như thế nào ? Trả lời: Dựa vào số đo và hình dạng của các tế bào thực vật, ta thấy: các loại tế bào khác nhau (tế bào rễ, tế bào thân, tế bào lá...) thì có hình dạng và kích thước khác nhau. Câu 2. Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào ? Trả lời: Cấu tạo tế bào cơ bản giống nhau gồm:-Vách tế bào: làm cho tế bào có hình dạng nhất định.-Màng sinh chất bao bọc ngoài chất tế bào.-Chất tế bào là chất keo lỏng, trong chứa các bào quan như lục lạp (chứa chất diệp lục ở tế bào thịt lá),…Tại đây diễn ra các hoạt động sống cơ bản của tế bào:-Nhân: thường chỉ có một nhân, cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.-Ngoài ra tế bào còn có không bào: chứa dịch tế bào. Câu 3. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật? Trả lời: Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng. Có các loại mô : Mô nâng đỡMô phân sinh ngọnMô mềm.
Xem thêm

1 Đọc thêm