DINH DUONG DONG VAT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "dinh duong dong vat":

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA RONG BÚN (ENTEROMOPHA INTESTINALIS) Ở THỦY VỰC NƯỚC LỢ TỈNH BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG CỦA RONG BÚN (ENTEROMOPHA INTESTINALIS) Ở THỦY VỰC NƯỚC LỢ TỈNH BẠC LIÊU VÀ SÓC TRĂNG

2. PHUONG PHAP NGHKN CUU(Enteromorpha spp.) xuat hien tu nhien voi sinhluong cao trong cac thuy vuc nude lo (ao quang2.1. Thdi gian va dia di£m nghifen cuucanh, kenh, mirong...) d tinh Soc Trang, Bac Deu,Khao sat sir bien dong thanh phan dinh dudngCa Mau, Ben Tre (ITB-Vietnam, 2011; Nguyfen Thi cua rong bun dupe dinh ky thu mau hang thang trongNgoc Anh va ctv., 2013). Rong bun khong nhung cd thoi gian mot nam tu thang 3/2011 den thang 2/2012.gia tri dinh dirong cao duoc su dung lam thuc an cho Rong bun dupe thu d cac thuy vuc nude lp gdm aocac loai thuy san va con ngudi, ma con cd vai tro loc quang canh, kenh tu nhien, kenh nude thai, ao ling,sinh hpc lam giam su o nhifem moi trudng trong thuy ao nuoi tom tham canh chd cai tao hoac bd hoang,vuc nuoi thuy san (Aguilera-Morales et al., 2005; kenh, muong gan khu vuc dan cu... co rong bun xuatAsino et al., 2010). Cac nghien ciru tnroc da tim thaiy hien huyen Vinh Chau va huyen Tran Dd cua tinh Socthanh phan dinh dirong cua rong bien thay ddi theo Trang, huyen Hoa Binh cua tinh Bac Deu.loai, giai doan phat tridn, mua vu va vimg dia lyCac yeu td moi trudng co hen quan gdm nhiet do(Moss, 1952; Kumar et al., 2007) va bi anh hudng bdidupe do b in g may do, do man dupe do bang khuc xacac yeu td moi trudng sdng nhu do man, nhiet do,ke, ham lupng NH 47 N H 3, NO;, P O / dupe xac dinhham lupng dinh duong (Dere etal., 2003; Baneijee etal., 2009). Tuy nhien, d nude ta cac yeu td anh hudng bang test Sera (Dire) ngay thoi diem thu miu.2.2. Phuong phip chuan bi m iu rong bun d lden su bien dong vd thanh phan dinh duong cuaphantich sinh hoarong bun chua dupe cong bd. Muc tieu cua nghiencuu nay la danh gia anh hudng cua cac giai doan phatRong bun sau khi thu dupe rua sach va loai bdtridn va do man khac nhau ddn thanh phan sinh hoa rong tap. Cac m iu rong bun dupe thu trong dpt dau
Xem thêm

9 Đọc thêm

TIM HIEU DINH DUONG TRONG DIEU TRI BENH TIEU DUONG

TIM HIEU DINH DUONG TRONG DIEU TRI BENH TIEU DUONG

I. Tổng quan về bệnh đái tháo đường21. Khái niệm22. Phân loại và đối tượng42.1. Đái tháo đường týp I42.2. Đái tháo đường týp II42.3. Đái tháo đường thai kỳ43. Triệu chứng và biến chứng43.1. Triệu chứng43.2. Biến chứng54. Tiêu chuẩn chuẩn đoán bệnh75. Phương hướng điều trị bệnh75.1. Điều trị bằng dinh dưỡng kết hợp hoạt động thể lực75.1.1. Cơ sở của dinh dưỡng điều trị học75.1.2. Phân loại một số chế độ ăn điều trị75.1.3. Hoạt động thể lực85.2. Điều trị bằng thuốc85.2.1. Điều trị bằng insulin85.2.2. Điều trị bằng thuốc uống9II. Dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường91. Chế độ dinh dưỡng cho bệnh nhân đái tháo đường92. Cách xây dựng thực đơn cho bệnh nhân đái tháo đường10
Xem thêm

19 Đọc thêm

GIAO AN 4 TUOI CHU DE DONG VAT

GIAO AN 4 TUOI CHU DE DONG VAT

Nhánh1: Động vật nuôi trong gia đình
(Thời gian thực hiện từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 12 năm 2016).
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

117 Đọc thêm

de cuong mon giai phau dong vat

DE CUONG MON GIAI PHAU DONG VAT

CHƯƠNG 1. HỆ XƯƠNG•Hệ vận động: gồm bộ xương và hệ cơ. Cơ thường bám vào hai xương khác nhau nên khi cơ co làm cho xương cử động, giúp cho cơ thể di chuyển được trong không gian, thực hiện được các động tác vận độngI. Chức năng của hệ xương + Tạo thành bộ khung của cơ thể người và động vật + Là chỗ bám của các cơ, tạo nên hình dáng cơ thể. + Chống đỡ cơ thể, tạo thành các xoang bảo vệ các cơ quan nội tạng. + đóng vai trò quan trọng trong chuyển hoá, đặc biệt là muối canxi.. + Tủy đỏ của xương còn là nơi sản sinh ra các tế bào máu: hồng cầu và bạch cầu. 1. Đặc điểm chung của xương 1.1. Hình thái của xương Bộ xương gia súc gồm khoảng trên 200 xương. Các xương này thường có đôi ở vị trí đối xứng qua mặt phẳng đứng giữa cơ thể ( xương chẵn). Một số xương lẻ (không có đôi) ở cột sống, nền hộp sọ. Tuỳ theo hình thái, xương được phân làm 4 loại: (1) Xương dài (long bones): Hình trụ dài, có một thân và hai đầu (đầu trên và đầu dưới). Xương dài xắp xếp ở các chi. Thân xương (diaphysis): ngoài có lớp xương chắc; trong lòng tạo thành xoang chứa tuỷ xương. Đầu xương (epiphysis) chủ yếu có cấu tạo xương xốp. Giữa đầu xương và thân xương có đĩa sinh trưởng có cấu tạo sụn trong Xương dài có tác dụng làm tay đòn khi vận động và chống đỡ khối lượng của thân thể, vì thế xương rất chắc và khoẻ. Xương dài cong là xương sườn (hình cung, không có tuỷ, tạo thành lồng ngực) (2) Xương dẹp (flat bones) Dẹp, bề mặt rộng làm chỗ bám cho cơ. Thường do 2 phiến xương chắc kết hợp lại, Đôi khi ở giữa hai phiến này có 1 lớp xương xốp mỏng. Xương dẹp sắp xếp ở hộp sọ, hoặc bả vai. Ở sọ, xương dẹp tạo thành xoang để bảo vệ não (3).Xương ngắn (short bones) Hình khối, nhiều cạnh, bên ngoài là xương chắc, bên trong là xương xốp. Sắp xếp ở vùng cổ tay cổ chân, có tác dụng chống đỡ, giảm áp lực của khối lượng cơ thể, phân tán lực tác động lên các khớp. (4) Xương có hình dáng phức tạp:Gồm xương cột sống, xương hàm trên, xương nền hộp sọ (xương sàng, xương bướm) tác dụng của nó rất đa dạng có nhiều mấu, nhiều mặt tuỳ theo vị trí của nó. 1.2. Cấu tạo xương Xương được cấu tạo bởi 4 phần sau: (1) màng xương, (2) tổ chức xương (gồm xương chắc và xương xốp) (3) tuỷ xương, (4) mạch quản thần kinh. (1) Màng xương: Là lớp màng mỏng màu hồng nhạt, dai, chắc bao phủ mặt ngoài xương dài, trừ các mặt khớp. Màng xương gồm hai lớp: +Lớp ngoài: Dày hơn, chứa nhiều sợi hồ collagen, ít sợi chun cùng với mô liên kết thưa, các mao mạch và thần kinh.
Xem thêm

54 Đọc thêm

BAI 15 TIEU HOA O DONG VAT

BAI 15 TIEU HOA O DONG VAT

- CẤU TẠO NGÀY CÀNG PHỨC TẠP: TỪ KHÔNG CÓ CƠ QUAN TIÊU HOÁ ⇒ CÓ CƠ QUAN TIÊU HOÁTỪ TÚI TIÊU HOÁ ⇒ ỐNG TIÊU HÓA - SỰ CHUYÊN HOÁ VỀ CHỨC NĂNG: SỰ CHUYÊN HOÁ CAO CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG ỐNG T[r]

33 Đọc thêm

GIAO AN DONG VAT

GIAO AN DONG VAT

Khi nhạc bật lên các bạn đầu tiên của từng đội sẽ chạy lên gắn những bộ phận cịn thiếu và các con vật, rồi chạy về cuối hàng tiếp theo là đến bạn thứ hai, cứ như vậy cho đến hết bài há[r]

20 Đọc thêm

Dòng chảy dinh dưỡng nitơ trong hệ thống canh tác cây trồng - vật nuôi của các nông hộ nhỏ tại Tây Nguyên

Dòng chảy dinh dưỡng nitơ trong hệ thống canh tác cây trồng - vật nuôi của các nông hộ nhỏ tại Tây Nguyên

Nghiên cứu này đã định lượng dòng chảy dinh dưỡng Nitơ trong các hệ thống canh tác (HTCT) cây trồng - vật nuôi tại các nông hộ nhỏ ở Tây Nguyên.

Đọc thêm