THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THẺ TÍN DỤNG.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thực trạng và giải pháp phát triển thẻ tín dụng.doc":

Những giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam

NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức tín dụng chủ đạo của người dân tại các nước phát triển. Tại Việt Nam, thẻ tín dụng cũng đã có sự tăng trưởng đáng kể, ngày càng có đóng góp quan trọng vào sự gia tăng doanh thu của ngân hàng. Trong các loại thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng đang chiế[r]

96 Đọc thêm

GIẢI PHÁP MARKETING CHO THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT VIỆT NAM , CHI NHÁNH TỈNH KOM TUM

GIẢI PHÁP MARKETING CHO THẺ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NNPTNT VIỆT NAM , CHI NHÁNH TỈNH KOM TUM

Có thể tìm hiểu luận văn tại:- Trung tâm thông tin – học liệu, Đại học Đà Nẵng- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng1MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiThẻ là một sản phẩm tài chính cá nhân đa chức năng dựa trênviệc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đem lại nhiều lợi ích chokhách hàn[r]

26 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (TT)

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (TT)

Thực trạng phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và Pháttriển Nông thôn Việt NamCác sản phẩm thẻ tại NHNo&PTNT Việt NamTính đến cuối năm 2010, tổng số sản phẩm thẻ hiện có của Agribank là 12 sảnphẩm bao gồm 5 loại: thẻ ghi nợ nội địa, t[r]

10 Đọc thêm

 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁTTRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁTTRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

đi kèm, thẻ tín dụng đã nhanh chóng chinh phục được khách hàng. Đến năm1951 hơn 1 triệu dollars được tính nợ và số lượng thẻ ngày càng tăng lên, côngty phát hành thẻ “Diners Club” nhanh chóng thu lãi. Tiếp nối thành công củather “Diners Club” năm 1955 hàng loạt thẻ[r]

37 Đọc thêm

Giải pháp phát triển hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Công Thương Việt Nam Chi nhánh 6TPHCM từ 20112014

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH 6TPHCM TỪ 20112014

MỤC LỤCTrang phụ bìaLời cam đoanLời cảm ơnNhận xét của đơn vị thực tậpNhận xét của giảng viên hướng dẫnMục lụcDanh mục các chữ viết tắtDanh mục các bảngDanh mục biểu đồDanh mục sơ đồPHẦN MỞ ĐẦUTính cấp thiết của đề tàiMục tiêu nghiên cứuPhạm vi và đối tượng nghiên cứuPhương pháp nghiên cứuCấu trú[r]

81 Đọc thêm

Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động thanh toán thẻ tại ngân hàng Công thương Việt Nam trong điều kiện hội nhập

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN THẺ TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP

1. Tính cấp thiết của đề tài
Tiền tệ luôn giữ một vai trò quan trọng đối với tất cả các nền kinh tế. Trải qua nhiều hình thái phát triển, cho đến những năm giữa của thế kỷ XX với sự trợ giúp của khoa học kỹ thuật hiện đại, tiền tệ đã phát triển đến một hình thái mới đó là tiền điện tử. Trong đó, th[r]

110 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NONG THÔN VIỆT NAM

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NONG THÔN VIỆT NAM

CHƢƠNG 1
MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động ngân hàng của các
ngân hàng thƣơng mại Việt Nam từng bƣớc đổi mới đáp ứng ngày càng cao đòi hỏi
của khách hàng, của nền kinh tế và của tiến trình đổi mới và hội nhập. Các dịch vụ
ngân hà[r]

104 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng góp phần phát triển kinh tế hộ tại ngân hàng NoPTNT thị xã hồng lĩnh, tỉnh hà tĩnh

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ TẠI NGÂN HÀNG NOPTNT THỊ XÃ HỒNG LĨNH, TỈNH HÀ TĨNH

Mục tiêu nghiên cứu nhằm:
1) Góp phần hệ thống hóa những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng, kinh tế hộ và vai trò của tín dụng ngân hàng trong phát triển kinh tế hộ;
2) Phân tích thực trạng chất lượng hoạt động tín dụng ngân hàng trong phát triển kinh tế hộ tại NHNo PTNT thị xã Hồng Lĩnh thời[r]

104 Đọc thêm

bc ctn Tiểu luận: CHUYÊN ĐỀ: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH THANH HÓA

BC CTN TIỂU LUẬN: CHUYÊN ĐỀ: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH THANH HÓA

Tiểu luận: CHUYÊN ĐỀ: QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG CHI NHÁNH THANH HÓA
Tổng quan về Quỹ tín dụng nhân dân
Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng của Quỹ tín dụng nhân dân trung ương
Phương hướng và các giải pháp quản tri rủi ro tín dụng của Quỹtín dụng nhân dân trung ư[r]

61 Đọc thêm

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

TIỂU LUẬN QUẢN TRỊ RỦI RO QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

MỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦUCHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI11.1Khái quát về tín dụng tại ngân hàng thương mại11.1.1Khái niệm tín dụng11.1.2Phân loại tín dụng21.1.2.1Phân loại theo thời hạn tín dụng21.1.2.2Phân loại theo tài sản bảo đảm31.1.2.3Phân loại theo mục đích[r]

53 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI SỞ GIAO DỊCH III – NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

1.Tính cấp thiết của đề tàiCùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế, hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng từng bước đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Mặt khác, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thương mại, để tồn tại và ph[r]

113 Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Đức Thọ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN ĐỨC THỌ

Ngân hàng chính sách xã hội là tổ chức tín dụng của Nhà nước, hoạt động vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế và ổn định xã hội, không vì mục đích lợi nhuận bằng các hình thức tín dụng ưu đãi.
Nghiệp vụ tín dụng của NHCSXH nói chung và NHCSXH huy[r]

68 Đọc thêm

Quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bắc hà nội

QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH BẮC HÀ NỘI

Đề tài nghiên cứu giải quyết 3 vấn đề cơ bản như sau:• Làm rõ một số vấn đề cơ bản về quản lý rủi ro tín dụng tại các Ngân hàng thương mại.• Đánh giá thực trạng công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh Ngân hàng ĐTPT Bắc Hà Nội.• Trên cơ sở lý luận và phân tích thực trạng của công tác quản lý[r]

102 Đọc thêm

Phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng tại NHNT chi nhánh Hà Nội

PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ NGÂN HÀNG TẠI NHNT CHI NHÁNH HÀ NỘI

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thế giới, các quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng. Do đó, đòi hỏi phải có những phương tiện thanh toán mới đảm bảo tính an toàn, nhanh chóng, hiệu quả. Thêm vào đó, thế kỷ XX là thế kỷ mà khoa học công ngh[r]

106 Đọc thêm

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VINH

QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH VINH

1. Tính cấp thiết của đề tài:
Việt Nam đã phát triển với những bước tiến quan trọng trong hai thập kỷ qua, mức sống đang được cải thiện rõ rệt với những thành tựu kinh tế xã hội khá ấn tượng. Việc thực hiện những cuộc cải cách kinh tế đã trở thành động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho sự trăng trưởng và ph[r]

67 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HƯNG YÊN

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH HƯNG YÊN

Hoạt động kinh doanh thẻ là hoạt động mang lại nguồn thu phí lớn cho ngân hàng. Một trong những ngân hàng kinh doanh về thẻ lớn nhất hiện nay chính là Sacombank. Với việc đánh giá kỹ thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ từ khâu phát hành, biểu phí đến xử lỹ những sự cố khi kinh doanh thẻ, đề tài đã[r]

79 Đọc thêm

Luận văn “một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại QUỸ tín DỤNG mỹ HOÀ“

LUẬN VĂN “MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI QUỸ TÍN DỤNG MỸ HOÀ“

Luật Ngân Hàng Nhà Nước đã định nghĩa: “hoạt động Ngân Hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ Ngân Hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền này để cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán”. Như chúng ta đã biết, hiện nay tình hình thị trường tài chính và hoạt động[r]

68 Đọc thêm

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))

GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHÚ MỸ HƯNG (LV THẠC SĨ))

Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh Phú Mỹ Hưng (LV thạc sĩ))Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân[r]

92 Đọc thêm

Đổi mới hoạt động tín dụng của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nhằm phát triển kinh tế nông thôn nước ta

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG THÔN NƯỚC TA

1 Tính cấp thiết của đề tài
Kinh tế nông thôn nước ta có vai trò hết sức quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội của đất nước. Vì thế trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nông thôn được coi là vấn đề then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước ta.
Những năm q[r]

108 Đọc thêm

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ CỬA LÒ - TỈNH NGHỆ AN

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THỊ XÃ CỬA LÒ - TỈNH NGHỆ AN

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính quan trọng cho toàn bộ nền kinh tế. Sự hoạt động hiệu quả của hệ thống ngân hàng gắn liền với sự hưng thịnh của mỗi quốc gia. Tự do hoá thương mại và tài chính ngày một phát triển trên toàn bộ khía cạnh của nền[r]

93 Đọc thêm