NHƯNG TƯ TƯỞNG CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI NƯỚC TA

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Nhưng tư tưởng cơ bản của nho giáo và sự ảnh hưởng của nó tới nước ta":

Tư tưởng chính trị cơ bản của nho giáo và ảnh hưởng của nó đối với đời sống chính trị xã hội ở việt nam hiện nay - tiểu luận cao học

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CƠ BẢN CỦA NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - TIỂU LUẬN CAO HỌC

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA NHO GIÁO1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC NHÀ TƯ TƯỞNG TIÊU BIỂU CỦA NHO GIÁO1.1.1. Sự ra đời Nho giáoTrung Quốc cổ đại có một nền văn minh ra đời rất sớm so với các khu vực trên thế giới. Từ thế kỷ XXI TCN (Trước công nguyên), ở lưu vực châu thổ Hoàng Hà đã chứng kiện sự xuất hiện và kế[r]

81 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY TỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG NHO GIÁO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY TỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Nho giáo là một trong những hệ tư tưởng lớn trên thế giới và nó đã đi sâu vào văn hóa của nhiều nước đặc biệt là các nước thuộc khu vực Đông Á và Đông Nam Á. “Đạo” theo nho giáo là quy luật chuyển biến, tiến hóa của trời đất, muôn vật. Đối với con người, đạo là con đường đúng đắn để noi theo để xây[r]

25 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC , NHỮNG TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC , NHỮNG TƯ TƯỞNG NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐỐI VỚI XÃ HỘI VIỆT NAM

đến cuộc đời và tìm thú vui trong cuộc sống. Khác với các tôngiáo ở chỗ đó. Phật giáo cho cuộc đời là bể khổ nên tìm cáchgiải thoát, cần sự bất sinh. Lão giáo cũng yếm thế, bi quannh vậy, nên cần sự vô vi tịch mịch. Chỉ có đạo Nho là trongsự sống hơn cả. Không cần phải hỏi ta sinh ra ở cõi đờ[r]

24 Đọc thêm

Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới đối với việc thực hiện bình đẳng giới thực chất ở nước ta hiện nay

BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY BÌNH ĐẲNG GIỚI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI THỰC CHẤT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

MỞ ĐẦU
Là một quốc gia chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Nho giáo, trong xã hội nước ta có nhiều định kiến giới dẫn đến sự chênh lệch về vị trí, vai trò và cơ hội phát huy năng lực cũng như thụ hưởng về thành quả phát triển của người phụ nữ so với nam giới. Để đảm bảo bình đẳng giới, cũng như bảo[r]

11 Đọc thêm

CHẾ ĐỊNH VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC

CHẾ ĐỊNH VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH TRONG BỘ LUẬT HỒNG ĐỨC

chấn chỉnh và mở rộng nhà nước phong kiến tập quyền theo một quy mô hoàn chỉnhcó đầy đủ những thể chế và điều phạm. Mà ở thế kỷ XV, các xu thế phát triển đó đã vàđang giữ vai trò thúc đẩy sự phát triển của xã hội Việt Nam trên các bình diện sảnxuất và củng cố quốc phòng.Như đã biết, quá trình đi lên[r]

31 Đọc thêm

tiểu luận cao học Tư tưởng từ bi bác ái của phật giáo và tư tưởng khoan dung của nho giáo – sự thống nhất và khác biệti

tiểu luận cao học Tư tưởng từ bi bác ái của phật giáo và tư tưởng khoan dung của nho giáo – sự thống nhất và khác biệti

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong thế kỷ XX, mâu thuẫn giữa các quốc gia, dân tộc và các chế độ chính trị khác nhau chủ yếu được giải quyết bằng hình thức đối đầu. Do vậy, nhiều cuộc chiến tranh, đấu tranh đã diễn ra ở rất nhiều khu vực trên thế giới. Tuy nhiên, đôi khi một cuộc chiến tranh[r]

Đọc thêm

ảnh hưởng của phật giáo ở việt nam

ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM

Đạo Phật là môt trong những học thuyết Triết học – tôn giáo lớn nhất trên thế giới, tồn tại lâu đời. Hệ thống giáo lý của nó rất đồ sộ và số lượng Phật tử được phân bố rộng khắp. Đạo phật được truyền bá vào nước ta khoảng thế kỷ II sau công nguyên và đã nhanh chóng trở thành một tôn giáo có ảnh hưởn[r]

26 Đọc thêm

HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO

HỌC THUYẾT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIÁO

Nho giáo với tư cách là học thuyết Chính trị đạo đức xuất hiện ở Trung Quốc và đã có mặt ở Việt Nam hàng ngàn năm. Ở Việt Nam, đặc biệt từ thế kỷ XI đến nửa đầu thế kỷ XIX, các triều đại phong kiến đã tiếp nhận và chủ yếu sử dụng Nho giáo làm hệ tư tưởng và công cụ để trị nước, đào tạo ra những con[r]

21 Đọc thêm

TIỂU LUẬN ĐẠO GIAO, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC , ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO GIÁO TỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

TIỂU LUẬN ĐẠO GIAO, LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG TRIẾT HỌC , ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠO GIÁO TỚI ĐỜI SỐNG TINH THẦN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Ông cho rằng, bản tính nhân loại có hai khuynh hướng “hữu vi” và “vôvi”. “Vô vi” là khuynh hướng trở về nguồn gốc để sống với tự nhiên, tức hợpthể với đạo. Vì vậy, Lão Tử đưa ra giải pháp cho các bậc trị nước là “lấy vô vimà xử sự, lấy bất ngôn mà dạy đời”. Để lập quân bình trong xã hội, phải[r]

16 Đọc thêm

Tiểu luận: Tư tưởng triết học nho giáo

TIỂU LUẬN: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC NHO GIÁO

Nếu phương Đông là chiếc nôi lớn của văn minh nhân loại thì Ấn Độ và Trung Quốc là những trung tâm văn hóa triết học cổ xưa rực rỡ, phong phú nhất của nền văn minh ấy. Một trong những tư tưởng triết học phương Đông thời đó mà ý nghĩa của nó vẫn còn có giá trị cho đến tận ngày nay về vấn đề luân lí đ[r]

23 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TRIẾT HỌC TRUNG HOA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆT NAM

ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO TRONG TRIẾT HỌC TRUNG HOA VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆT NAM

Trung quốc được coi là cái nôi của nền văn minh nhân loại. sau nhiều biên cố thăng trầm, ngày nay tư tưởng nho giáo vẫn còn tồn tại và khẳng định sức sống mãnh liệt trong đời sống tinh thần của một bộ phận nhân dânKhai thác những giá trị đạo đức trong nho giáo là vấn đề có ý nghĩa thiết thực của đời[r]

16 Đọc thêm

LUẬN VĂN: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY

LUẬN VĂN: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN TRÃI VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ TRONG XÃ HỘI NGÀY NAY

MỞ ĐẦU1
1.Lý do chọn đề tài1
2.Lịch sử nghiên cứu3
3.Mục đích, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận văn6
4.Những luận điểm cơ bản và đóng góp mới của luận văn7
5.Phương pháp nghiên cứu7
6.Kết cấu của luận văn7
NỘI DUNG8
Chương 1: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NGUYỄN – CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ MỘT SỐ[r]

104 Đọc thêm

PHẠM TRÙ LỄ TRONG NHO GIÁO SƠ KỲ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

PHẠM TRÙ LỄ TRONG NHO GIÁO SƠ KỲ VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

1. Lý do chọn đề tài
Nho giáo xuất hiện ở Trung Quốc cách đây khoảng 2500 năm, là hệ tư tưởng thống trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc. Với tư cách một học thuyết đạo đức, Nho giáo đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết mối quan hệ giữa con người với con người. Những phạm trù đạo đức cơ bản[r]

88 Đọc thêm

Tiểu luận Triết học :Ảnh hưởng của tư tưởng chính trị nho giáo trong đới sống xã hội việt nam với việc hình thành tư tưởng XHCN và hướng khắc phục

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC :ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ NHO GIÁO TRONG ĐỚI SỐNG XÃ HỘI VIỆT NAM VỚI VIỆC HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG XHCN VÀ HƯỚNG KHẮC PHỤC

1. Lý do chọn đề tài Văn minh Trung hoa là một trong những nền văn minh xuất hiện sớm nhất trên thế giới với hơn 4000 năm phát triển liên tục với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi văn minh của nhân loại[r]

29 Đọc thêm

Hồ Chí Minh kế thừa và phát triển giá trị văn hóa dân tộc và nhân loại

HỒ CHÍ MINH KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN GIÁ TRỊ VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ NHÂN LOẠI

Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thố[r]

4 Đọc thêm

Học thuyết Nho giáo và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam

HỌC THUYẾT NHO GIÁO VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ Ở VIỆT NAM

Trung hoa cổ đại là một trong những trung tâm văn hoá của loài người ở phương Đông. Người ta nói rằng Trung hoa có lịch sử 6000 năm phát triển liên tục, với nhiều phát minh vĩ đại trong lịch sử trên nhiều lĩnh vực khoa học. Có thể nói, văn minh Trung Hoa là một trong những cái nôi của văn minh nhân[r]

17 Đọc thêm

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA TỚI NỀN VĂN HÓA VÀ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO TRUNG HOA TỚI NỀN VĂN HÓA VÀ KINH TẾ Ở VIỆT NAM

19Chương 3: Ảnh hưởng của Nho giáo Trung Hoa đến nền văn hóa truyềnthống của Việt Nam3.1. Sự du nhập của Nho giáo vào Việt NamNho giáo truyền nhập vào Việt Nam khoảng 2000 năm nhưng có vịtrí chi phối cao nhất là từ thế kỷ 15 về sau. Trước đó, vào thời Trần, ảnhhưởng củ[r]

34 Đọc thêm

TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

TRIẾT LÍ NHÂN SINH TRONG TRUYỆN CỔ PHẬT GIÁO

1. Tính cấp thiết của đề tài
Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn trên thế giới được du nhập vào Việt Nam vào những năm đầu công nguyên. Mặc dù là một tôn giáo ngoại sinh, nhưng Phật giáo đã sớm khẳng định mình và tìm được chỗ đứng vững chắc trong đời sống tinh thần cũng như trong nhiều hoạt độ[r]

91 Đọc thêm

NHO GIÁO TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY

NHO GIÁO TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC HIỆN NAY

MỞ ĐẦU-----------------------------------------------------------------------------------------1. Tính cấp thiết của đề tài-------------------------------------------------------------2. Lịch sử nghiên cứu đề tài------------------------------------------------------------3. Mục đích và nhiệm vụ nghi[r]

35 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ VĂN MINH THẾ GIỚI CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1
Cơ sở hình thành và thành tựu cơ bản của văn minh Ai Cập
Câu 2:
Quá trình hình thành đạo Hồi , Ảnh hưởng của Việt Nam?
Câu 3
Những thành tựu cơ bản của văn minh Ấn Độ thời cổ trung đại:
Câu 4:
Sự hình thành và phát triển của đạo Phật thời cổ trung đại, phân tích ảnh hưởng tích cực của Đạo phật[r]

16 Đọc thêm

Cùng chủ đề