TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA QTDTW CHI NHÁNH NAM ĐỊNH.DOC

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Tình hình hoạt động chung của QTDTW Chi nhánh Nam Định.DOC":

Mở rộng cho vay tiêu dùng tại NHTM Sài Gòn Công Thương chi nhánh Cầu Giấy

MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NHTM SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH CẦU GIẤY

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC SƠ ĐỒ 5
DANH MỤC BẢNG, BIỂU 5
LỜI MỞ ĐẦU 6
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 8
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 9
1.1. Các hoạt động cơ bản của Ngân hàng thương mại (NHTM) 9
1.1.1. Khái niệm NHTM 9
1.1.2. Các hoạt động cơ bản[r]

80 Đọc thêm

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SEABANK

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SEABANK

MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG I: Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 7
1.1. Khái quát chung về NH TMCP Đông Nam Á 7
1.1.1.Giới thiệu về ngân hàng TMCP Đông Nam Á 7
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng TCMP ĐNÁ 7
1.1.3. Nhiệm vụ, chức năng và bộ máy quản lý c[r]

44 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO CHI NHÁNH VANG VIENG (BCEL VVB) GIAI ĐOẠN 20122014

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG LÀO CHI NHÁNH VANG VIENG (BCEL VVB) GIAI ĐOẠN 20122014

Cùng với xu hướng mở rộng hoạt động thương mại, thị trường hối đoái đóng vai trò ngày càng quan trọng không chỉ đối với tổng thể nền kinh tế quốc dân mà còn đối với từng doanh nghiệp. Ngân hàng thương mại với chức năng là tổ chức trung gian cung cấp các dịch vụ hoàn hảo nhất, đặc biệt trong lĩnh vực[r]

30 Đọc thêm

Báo cáo thực tập: Phân tích Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Kho vận Miền Nam – Sotrans, chi nhánh Sotrans Hà Nôi

BÁO CÁO THỰC TẬP: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN MIỀN NAM – SOTRANS, CHI NHÁNH SOTRANS HÀ NÔI

Phần I: Công tác tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Kho vận Miền Nam – Sotrans, chi nhánh Sotrans Hà Nôi 6
1.1. Giới thiệu Công ty CP Kho Vận Miền Nam (Sotrans) – Sotrans Hà Nội..6
1.2. Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh Sotrans Hà Nội …………………9
1.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của chi nhánh So[r]

30 Đọc thêm

TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2

TÌNH HÌNH CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH 2

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 2 Tp.HCM 1
1.1 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Vietinbank
1.2 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Tp.HCM
1.2.1Quá trình hình thành và phát triển
1.2.2Cơ cấu tổ chức và nhân sự
1[r]

59 Đọc thêm

Tiểu luận NÂNG CAO HIỆU QUẢ vận ĐỘNG ĐỒNG bào CÔNG GIÁO của ĐẢNG bộ TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI kỳ HIỆN NAY

TIỂU LUẬN NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO CÔNG GIÁO CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH NAM ĐỊNH TRONG THỜI KỲ HIỆN NAY

Công cuộc CNH HDH đất nước là sự nghiệp của toàn dân,do dân, vì dân. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của nhân dân. Vì vậy,Đảng và nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiên lược có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng khói đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mói quan hệ máu thịt gi[r]

5 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1
I.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI. 2
1.1.Lịch sử hình thành 2
1.2.Quá trình phát triển 2
II.CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI. 6
2.1.Cơ cấu tổ chức chung c[r]

36 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHO VAY NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

vực có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn trên, tùy điều kiện và nhu cầu của mỗi quốc, Chínhphủ thiết lập nên các tổ chức, các kênh tín dụng hoạt động chuyên biệt để cho vay ưu đãiđối với các khu vực và đối tượng đặc biệt này. Trong hoạt động của mình thì sinh lờikhông phải là mục tiêu hàng[r]

107 Đọc thêm

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA CHI NHÁNH I – CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA CHI NHÁNH I – CÔNG TY CP THUỐC SÁT TRÙNG VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH – HÀ NỘI

1.2.1 Mục tiêu chung
Đánh giá hoạt động tiêu thụ thuốc bảo vệ thực vật của chi nhánh I – Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam trên địa bàn huyện Mê Linh – Hà Nội, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
Góp phần hệ thống hoá[r]

108 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG NỘI VỤ UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TẠI PHÒNG NỘI VỤ UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN I. KHẢO SÁT CÔNG TÁC VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 3
I. GIỚI THIỆU VỀ UBND THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH 3
1. Khái quát về UBND Thành phố Nam Định 3
1.1 Giới thiệu về UBND Thành phố Nam Định 3
1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 3
II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CH[r]

92 Đọc thêm

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH

2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Môi trường đầu tư là một vấn đề rất rộng; tuy nhiên, trong phạm vi đề tài này, luận văn chỉ tập trung nghiên cứu môi trường đầu tư liên quan đến hoạt động thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Nam Định.
Phạm vi nghiên cứu
+ Không gian:[r]

139 Đọc thêm

Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ BẮC NINH

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục, tài liệu tham khảo, báo cáo được trình bày theo 3 chương:
Lời mở đầu
Chương 1: Tổng quan về ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Bắc Ninh.
Chương 2: Đánh giá khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Agrib[r]

53 Đọc thêm

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI NHÁNH CÔNG TY SÔNG GIANH HÀ NỘI

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN TỔNG HỢP CHI NHÁNH CÔNG TY SÔNG GIANH HÀ NỘI

Mục lục
Lời nói đầu 1
Phần 1: Giới thiệu chung về chi nhánh công ty sông Gianh 2
I.Quỏ trình hình thành và phát triển của chi nhánh: 2
1.Đôi nét về chi nhánh 2
2.Quá trình hình thành và phát triển 2
II.Đặc điểm kinh tế kỷ thuật có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của chi nhánh 4
1.Đặc điể[r]

39 Đọc thêm

Báo cáo thực tập tổng hợp Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Gia Lai

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH GIA LAI

Tổng quan về ngân hàng Ngoại thương, các hoạt động kinh doanh và kết quả đạt được. Chương I.quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng. Chương II. Phân tích tình hình hoạt động của Ngân hàng VCB, chi nhánh Gia Lai. Chương III. Đánh giá chung. kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn, giải pháp.

43 Đọc thêm

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNO PTNT HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHNO PTNT HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC

MỤC LỤC
PHẦN 1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC 1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Tam Đảo. 1

1.2. Cơ cấu tổ chức củ[r]

30 Đọc thêm

Thực trạng hoạt động của Ngân hàng Á Châu ACB chi nhánh Bắc Ninh

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU ACB CHI NHÁNH BẮC NINH

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1
Phần 1: Tình hình chung về ACB và ACB chi nhánh Bắc Ninh 2
Tình hình chung về ngân hàng Á Châu ( ACB ) 2
Phần 2: Cơ cấu tổ chức của ACB và ACB chi nhánh Bắc Ninh. 14
2.1. Cơ cấu tổ chức của ACB 14
2.2. Cơ cấu tổ chức của ACB chi nhánh Bắc Ninh 17
2.2.1. Bộ phận tín dụng: 19[r]

38 Đọc thêm

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cho vay Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Quế Võ

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN QUẾ VÕ

MỤC LỤC
MỤC LỤC 1
DANH MỤC BẢNG 5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 6
PHẦN MỞ ĐẦU 7
CHƯƠNG 1:NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10
1.1. Khái quát chung về Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nền kinh tế 10
1.1.1.Khái niệm về Doanh[r]

63 Đọc thêm

Tình hình hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔNG ĐÔ

MỤC LỤC

Lêi nói đầu 1
Phần I:Khái quát chung về Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Chi nhánh Đông Đô 2
I.Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Lịch sử hình thành và phát triển 2
1.Lịch sử hình thành 2
2.Chức năng và nhiệm vụ 3
II.Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Đông Đô 6
1.Lịc[r]

39 Đọc thêm

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC HÀ NỘI

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC HÀ NỘI

MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần một: Giới thiệu về BHTGVN 2
I. Quá trình hình thành và phát triển hoạt động BHTG 2
1. Sự ra đời hoạt động BHTG ở Việt Nam 2
2. Quá trình thành lập của BHTGVN 3
II. Thực trạng hoạt động BHTGVN 4
1 . Tổ chức BHTGVN 4
2. Cơ cấu tổ chức của BHTGVN 5
3. Các hoạt động nghiệp vụ[r]

27 Đọc thêm

Phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hoàng Mai

PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HOÀNG MAI

Ngày nay, xu thế hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng đã mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho ngành ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực thanh toán quốc tế nói riêng. Tạo cơ hội, mở ra thời cơ tiếp cận công nghệ hiện đại, học tập kinh nghiệm quản lý của các nư[r]

85 Đọc thêm