HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 2

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 2":

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÍ CÓ GIẢI CHI TIẾT THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 Môn Vật lí – Đề số 03 Th ầy Đặ ng Vi ệt Hùng – Hocmai.vn
Cho bi ết: h ằng s ố Pl ăng h = 6,625.10 –34 J.s; độ l ớn điện tích nguyên t ố e = 1,6.10 –19 C; t ốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10 8 ms; s ố Avôga đrô NA = 6,02.10 23 mol –1. Câu 1. M ột c[r]

9 Đọc thêm

TIẾT 15LUYỆN TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HAI ẨN

TIẾT 15LUYỆN TẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI HAI ẨN

III.CỦNG CỐ : ( 8 phút.) x 2  y 2  25  xyGiải hệ :  y ( x  y )  10Hoạt động của HS- Nghe hiểu nhiệm vụHoạt động của GV* Tổ chức cho HS tự tìm hướng giải quyết- Tìm phương án thắng1. Quy tắc tìm véctơ qua tọa độ hai điểm- Trình bày kết quả2. Gợi ý: từ pt đầu suy ra x+y=5[r]

3 Đọc thêm

Lý thuyết Phương trình bậc hai một ẩn.

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN.

Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng: A. Tóm tắt lí thuyết: 1. Định nghĩa: Phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng:  ax2 + bx + c = 0 x là ẩn số; a, b, c là những số cho trước gọi là các hệ số và a ≠ 0. 2. Giải phương trình với hai trường hợp đặc biệt a) Trường hợp c =[r]

2 Đọc thêm

Lý thuyết phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI

Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 Lý thuyết phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai Tóm tắt lý thuyết 1. Giải và biện luận phương trình dạng ax + b = 0 (1) a≠ 0 : (1) có nghiệm duy nhất x = . a = 0; b ≠ 0; (1) vô nghiệm. a=0; b = 0: (1) nghiệm đúng với mọi x ∈ R. Ghi chú:[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI

1. Hai quy tắc biến đổi phương trình 1. Hai quy tắc biến đổi phương trình a) Quy tắc chuyển vế Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó. b) Quy tắc nhân với một số Trong một phương trình, ta có thể nhân cả hai vế với cùng một số khác 0 2. Giả[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

LÝ THUYẾT GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HỆ PHƯƠNG TRÌNH.

Để giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ta làm theo ba bước sau: A. Kiến thức cơ bản: Để giải bài toán bằng cách lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn ta làm theo ba bước sau: Bước 1: Lập hệ phương trình - Chọn hai ẩn và đặt điều kiện thích hợp cho chúng - Biểu diễn c[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

LÝ THUYẾT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng: A. Kiến thức cơ bản: 1. Khái niệm: Phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là hệ thức dạng: ax + by = c                  (1) Trong đó a, b và cc là các số đã biết (a ≠ b hoặc b ≠ 0). 2. Tập hợp nghiệm của phương trình: a) Một nghiệm của phương trình (1[r]

2 Đọc thêm

LÝ THUYẾT BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

LÝ THUYẾT BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là mệnh đề... 1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y là mệnh đề chứa hai biến có một trong các dạng:       ax + by > c,      ax + by ≥ c,      ax + by < c,       ax + by ≤ c trong đó a, b, c là các số đã cho với a, b ≠ 0.     Cặp số (x0, y0) sao cho a[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

LÝ THUYẾT HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: A. Kiến thức cơ bản: 1. Khái niệm về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng: (I) trong đó ax + by = c và a'x + b'y = c' là những phương trình bậc nhất hai ẩn. Nếu hai phương trình của hệ có nghiệm chung thì nghiệm[r]

1 Đọc thêm

LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

LÝ THUYẾT VỀ PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

Phương trình bậc nhất hai ẩn (x và y) có dạng Lý thuyết về phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn Tóm tắt lý thuyết 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn Phương trình bậc nhất hai ẩn (x và y) có dạng: ax + by =c (1) trong đó a, b, c, là các số đã cho, với ab ≠ 0. Nếu có cặp số (x0; y0) sao c[r]

2 Đọc thêm

tuan 20(DS8)phuong trinh bac nhat mot an

TUAN 20(DS8)PHUONG TRINH BAC NHAT MOT AN

Giáo án phương trình bậc nhất một ẩn
Tuần: 20 Ngày soạn:010115
Tiết: 41 Ngày dạy: 120115
Chương III: PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
§1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH.
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Hiểu được khái niệm phương trình, các thuật ngữ vế trái, vế phải, nghiệm của phương trình, tập nghiệ[r]

6 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 10 (82)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN LỚP 10 (82)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI MÔN TOÁN LỚP 10NĂM HỌC 2013-2014TRƯỜNG THPT LỘC THÀNHA – Lý thuyếtI - Đại số1. Giao và hợp hai tập hợp.2.Tập xác định của hàm số, hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, hàm số lẻ.3. Bảng biến thiên, đồ thị của hàm số bậc hai.4. Điều kiện của phương t[r]

6 Đọc thêm

BÀI 11 TRANG 12 SGK TOÁN 9 TẬP 2.

BÀI 11 TRANG 12 SGK TOÁN 9 TẬP 2.

Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn 11. Nếu tìm thấy hai nghiệm phân biệt của một hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (nghĩa là hai nghiệm được biểu diễn bởi hai điểm phân biệt) thì ta có thể nói gì về số nghiệm của hệ phương trình đó ? Vì sao ? Bài giải:[r]

1 Đọc thêm

CÁC DẠNG TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10

CÁC DẠNG TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10

CÁC DẠNG TOÁN LUYỆN THI VÀO LỚP 10A.CĂN THỨC VÀ BIẾN ĐỔI CĂN THỨC D.1.Kiến thức cơ bảnA.1.1.Căn bậc haia.Căn bậc hai số họcVới số dương a, số được gọi là căn bậc hai số học của aSố 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0Một cách tổng quát: b.So sánh các căn bậc hai số học Với hai số a và b[r]

30 Đọc thêm

GA DAI SO 8 HK2 2013-2014

GA DAI SO 8 HK2 2013-2014

Chương III : PHƯƠNG TRÌNHBẬC NHẤT MỘT ẨNNgày soạn: .............Ngày dạy: ............ . .Tiết: 41§1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNHI/ MỤC TIÊU :- HS hiểu khái niệm phương trình và các thuật ngữ như : vế phải, vế trái, nghiệm củaphương trình, tập nghiệm của phương trình. HS hiểu và biết cách sử dụng các[r]

88 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 10 LÊ VĂN ĐOÀN (TẬP 2)

ĐỀ CƯƠNG HỌC TẬP MÔN TOÁN LỚP 10 LÊ VĂN ĐOÀN (TẬP 2)

Tài liệu Đề cương học tập môn Toán lớp 10 Tập 1 của thầy giáo Lê Văn Đoàn gồm 212 trang, tóm tắt nội dung lý thuyết cơ bản và tuyển tập các bài tập chọn lọc cho mỗi dạng. Tài liệu bao gồm các nội dung:

PHẦN I – ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I – MỆNH ĐỀ TẬP HỢP
A – MỆNH ĐỀ
B – TẬP HỢP

CHƯƠNG II – HÀM SỐ BẬC N[r]

240 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 TRƯỜNG THCSTHPT LÊ LỢI NĂM 2015 2016

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI GIỮA HỌC KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 TRƯỜNG THCSTHPT LÊ LỢI NĂM 2015 2016

c) 8x – 3 = 5x + 12d) 4(3x – 2 ) – 3( x – 4 ) = 7x + 10Bài 2: Giải các phương trình saua) (x – 7)(2x + 8) = 0 bai2bc ) 3x. (x – 2) – 5x + 10 = 0d) (x+2)(3-4x)+(x2+4x+4)=0Bài 3: Giải các phương trình sauBài 4: Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc trung bình 40 km/h. Lúc về[r]

2 Đọc thêm

ĐỀ KT C4 ĐẠI SỐ 9- 2016

ĐỀ KT C4 ĐẠI SỐ 9- 2016

TRƯỜNG PTDTBT – THCS TRI LỄNgày soạn: 17.04.2016Ngày dạy: 22.04.2016TIẾT 66KIỂM TRA CHƯƠNG IVI. MỤC TIÊU1) Kiến thức: - Kiểm tra một số kiến thức trong chương+ Tính chất và dạng đồ thò của hàm số y = ax2 (a ≠ 0)+ Các công thức nghiệm của phương trình b+ Hệ thức Vi-ét và vận dụng để tính nhẩm nghiệm[r]

4 Đọc thêm

BÀI 27 TRANG 20 SGK TOÁN 9 TẬP 2

BÀI 27 TRANG 20 SGK TOÁN 9 TẬP 2

Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về dạng hệ hai phương trình bậc nhật hai ẩn rồi giải: 27. Bằng cách đặt ẩn phụ (theo hướng dẫn), đưa các hệ phương trình sau về  dạng hệ hai phương trình bậc nhật hai ẩn rồi giải: a) .  Hướng dẫn. Đặt u = , v = ; b) Hướng dẫn. Đặ[r]

2 Đọc thêm

BÁO cáo CHUYÊN đề cụm dạy THEO CHỦ đề

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỤM DẠY THEO CHỦ ĐỀ

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ:

HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN


A. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Mục tiêu cơ bản của giáo dục nói chung, của nhà trường nói riêng là đào tạo và xây dựng thế hệ học sinh trở thành những con người mới phát triển toàn diện, có đầy đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, trí tuệ để[r]

11 Đọc thêm