CƠ SỞ LÍ LUẬN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KHÔNG NGỪNG VÀ CÁCH MẠNG KHCN

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cơ sở lí luận khoa học phát triển không ngừng và cách mạng KHCN":

TRÌNH BÀY NHỮNG HIỂU BIẾT CỦA EM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HÔI KHÔNG TƯỞNG

TRÌNH BÀY NHỮNG HIỂU BIẾT CỦA EM VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HÔI KHÔNG TƯỞNG

Dựa trên các ý sau : hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và vai trò, ý nghĩa của học thuyết. Dựa trên các ý sau : hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản và vai trò, ý nghĩa của học thuyết. -     Hoàn cảnh ra đời : + Của chủ nghĩa xã hội không tưởng : chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ, chuyển sang gia[r]

1 Đọc thêm

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VÀ SỰ VẬN DỤNG HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ XÃ HỘI VÀO SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2011 2013

A. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài
Học thuyết Mác về hình thái kinh tế xã hội được hình thành, phát triển bắt nguồn từ những tư tưởng triết học về lịch sử trước đó của loài người. Từ lịch sử xa xưa, trải qua bao thời gian đến nay dù ở thời đại nào, xã hội nào thì hình thái kinh tế xã hộ[r]

61 Đọc thêm

học thuyết mác lênin và tư tưởng hồ chí minh về đảng và xây dựng đảng tiểu luận cao học

HỌC THUYẾT MÁC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG VÀ XÂY DỰNG ĐẢNG TIỂU LUẬN CAO HỌC

Trong toàn bộ di sản tư tưởng Hồ Chí Minh thì tư tưởng của Người về Đảng cộng sản Việt Nam là một trong những bộ phận quan trọng nhất. Đại hội toàn quốc lần thứ VII của Đảng ta khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động. Quy[r]

16 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN CT VỚI QUẢN LÝ XÃ HỘI NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỜI K

TIỂU LUẬN CAO HỌC MÔN CT VỚI QUẢN LÝ XÃ HỘI NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỜI K

các chủ thể kinh tế có thế tiếp cận các thành tựu khoa học – công nghệ một cáchchủ động, tích cực để thúc đẩy phát triển sản xuất – kinh doanh có hiệu quả. Cụthế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về phát triểnKH-CN như: Chiến lược phát triển KH-CN; Luật[r]

32 Đọc thêm

Sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở đông âu và liên xô những vấn đề đặt ra để lấy lại

SỰ KHỦNG HOẢNG VÀ SỤP ĐỔ CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở ĐÔNG ÂU VÀ LIÊN XÔ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỂ LẤY LẠI

1.1. Một số khái niệm .
1.1.1. khái niệm chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa.
Chủ nghĩa xã hội là một hệ thống các quan niệm, ý thức và phản ánh những ước mơ, nguyện vọng của các giai cấp, tầng lớp lao động bị áp bức và thống trị về một xã hội mà ở đó trên cơ sở ở mọi tư liệu sản xuất thuộc về[r]

52 Đọc thêm

TÌM HIỂU ĐOẠN TRÍCH BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

TÌM HIỂU ĐOẠN TRÍCH BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

1. Phri-đrích Ăng-ghen (1820 -1895) xuất thân trong một giàu có ở Bác-men, Đức. Ông học đại học ở Béc-lin, quen biết Các Mác năm 1844 ở Pa-ri, sau đó sang sống ở Anh và mất ở đây. Ông là nhà triết học, nhà lí luận và hoạt động cách mạng, lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới. Ăng-ghen chủ yếu[r]

3 Đọc thêm

LUẬN VĂN: NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÁP LUẬT TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN TỈNH HÀ NAM

LUẬN VĂN: NÂNG CAO KỸ NĂNG THỰC HÀNH PHÁP LUẬT TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI PHÁP LUẬT” Ở TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN TỈNH HÀ NAM

Trong đời sống xã hội pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu đảm bảo cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội. Pháp luật không chỉ là một công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, mà còn tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của ý thức đạo đức, làm lành mạnh[r]

114 Đọc thêm

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG DẠY HỌC MODULE TIỆN CƠ BẢN CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NGHỀ

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG DẠY HỌC MODULE TIỆN CƠ BẢN CHO HỌC SINH TRUNG CẤP NGHỀ

1.1.3. Giáo dục dạy nghề
Hoạt động giáo dục là một bộ phận của đời sống xã hội. Từ khi xã hội loài người xuất hiện, các thế hệ loài người đã gắn bó, kết hợp với nhau trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sáng tạo : trong kinh tế, văn hoá, chính trị và giáo dục…Hoạt động giáo dục (dạy học và giáo[r]

90 Đọc thêm

Đề cương phương pháp luận sử học

ĐỀ CƯƠNG PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC

ĐỀ CƯ¬ƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1. Tên môn học: PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ HỌC
(Dùng cho Cao học chuyên ngành Lịch sử Đảng CSVN)
2. Tổng số đơn vị học trình: 3 (45 tiết)
Trong đó: Hướng dẫn, giới thiệu trên lớp: 30 tiết
Thảo luận theo tổ hoặc nhóm: 10 tiết
T[r]

24 Đọc thêm

Câu hỏi tự luận tư tưởng Hồ Chí Minh

CÂU HỎI TỰ LUẬN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. 1 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 1. Vì sao nói Chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc, lí luận trực tiếp quyết định tư tưởng Hồ Chí Minh (trang 1) Câu 3. Vì sao nói Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng dân tộc Việt Nam? (trang 4) Câu 4. Sự vận dụng và phát triển sá[r]

12 Đọc thêm

Phân tích bài Ba Cống Hiến Vĩ Đại Của Các Mác

PHÂN TÍCH BÀI BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC

Bài 1: Cũng như Các MÁc . Phri-đích Ăng-ghen ( 1820 - 1895 ), người Đức , là lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới . Mác và Ăng ghen là 2 người bạn thân thiết cùng sát cánh bên nhau trong vệc thiết lập một hệ thống lý luận sâu sắc về triết học , kinh tế , lịch sửa, văn học và nghệ thuật[r]

3 Đọc thêm

Tiểu luận: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHO MỘT CHIẾN LƯỢC KINH TẾ DỰA VÀO TRI THỨC

TIỂU LUẬN: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHO MỘT CHIẾN LƯỢC KINH TẾ DỰA VÀO TRI THỨC

NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHO MỘT CHIẾN LƯỢC KINH TẾ DỰA VÀO TRI THỨC
Thế giới đã bước sang năm 2002 , loài người đang đi những bước đi vững chắc của mình trong công cuộc làm chủ thế giới .Những cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật , những phát minh , những thành tựu trong mọi lĩnh vực không ngừng gia tă[r]

14 Đọc thêm

TIỂU LUẬN tư TƯỞNG CÁCH MẠNG KHÔNG NGỪNG của CHỦ NGHĨA mác lê NIN và sự vận DỤNG của ĐẢNG TA

TIỂU LUẬN TƯ TƯỞNG CÁCH MẠNG KHÔNG NGỪNG CỦA CHỦ NGHĨA MÁC LÊ NIN VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG TA

Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một quá trình vận động phát triển liên tục lâu dài, gian khổ trải qua nhiều giai đoạn và thời kỳ khác nhau. Mỗi giai đoạn và thời kỳ cách mạng có mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng, phương pháp cách mạng cụ thể. Giai cấp công nhân phải liên tục chiến đấu để giành thắng lợi[r]

26 Đọc thêm

Sự vận dụng phương pháp tự học trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông xuân hòa, tỉnh vĩnh phúc hiện nay

SỰ VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN HÒA, TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY

... SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BẬC THPT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Cơ sở lí luận việc vận dụng phƣơng pháp tự học dạy học môn Giáo dục công dân. .. VIỆC VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC TRONG DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN BẬC THPT Ở VIỆT NAM HIỆN NAY[r]

64 Đọc thêm

TIEU LUAN CHINH TRI HOC CÁCH MẠNG KHOA HỌC TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA

TIEU LUAN CHINH TRI HOC CÁCH MẠNG KHOA HỌC TÁC ĐỘNG ĐẾN QUAN HỆ GIỮA ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA

KẾT LUẬNSự nghiệp đổi mới được tiến hành từ đổi mới tư duy đến hoạt động thựctiễn, từ kinh tế, chính trị, đối ngoại đến tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đổi mớitất cả các mặt của đời sống xã hội, nhưng không làm đồng loạt, dàn đều mà luôncó trọng tâm, trọng điểm theo một lộ trình thích hợp, bảo đảm[r]

18 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ TRONG TÁC PHẨM “HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC”

TIỂU LUẬN CAO HỌC CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ TRONG TÁC PHẨM “HỆ TƯ TƯỞNG ĐỨC”

Trong sự hình thành và phát triển triết học Mác, “Hệ tư tưởng Đức” (tháng 11 năm 1845 tháng 4 năm 1846) là tác phẩm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng và mang một ý nghĩa lớn lao. Trong tác phẩm này, những tư tưởng cơ bản về một thế giới quan mới thế giới quan duy vật biện chứng đã được C.Mác và Ph[r]

15 Đọc thêm

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT (TIẾP THEO)

KHÁI QUÁT LỊCH SỬ TIẾNG VIỆT (TIẾP THEO)

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN

4. Quá trình phát triển của tiếng Việt 4.1. Tiếng Việt thời kì cổ đại Tiếng Việt thời kì thượng cổ đã có một kho từ vựng khá phong phú và một bản sắc riêng về ngữ pháp, ngữ âm. Đến thời kì tiếp theo, trong sự tiếp xúc ngôn ngữ Việt – Hán, với sức sống tiềm tàng, được sự ch[r]

1 Đọc thêm

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ

Cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ngày nay. 1. Nguồn gốc và đặc điểm Cũng như cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII-XIX, cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người, nhất là[r]

2 Đọc thêm

Áp dụng dạy học đàm thoại gợi mở, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm tích tực hóa hoạt động học tập của học sinh thông qua dạy học hóa học hữu cơ (Phần dẫn xuất của hiđrocacbon Hóa học 11 nâng cao)

ÁP DỤNG DẠY HỌC ĐÀM THOẠI GỢI MỞ, DẠY HỌC PHÁT HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NHẰM TÍCH TỰC HÓA HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC HÓA HỌC HỮU CƠ (PHẦN DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 NÂNG CAO)

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu vận dụng phương pháp dạy học đàm thoại gợi mở, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy phần dẫn xuất của hiđrocacbon hóa học lớp 11, chương trình nâng cao nhằm tích cực hóa hoạt động của người học, góp phần nâng cao chất lượng dạy học hóa học ở tr[r]

124 Đọc thêm

Phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn hiện nay

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO NGÀNH DU LỊCH Ở TỈNH NINH BÌNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trên cơ sở phân tích thực trạng nguồn nhân lực trong ngành du lịch ở tỉnh Ninh Bình, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp để thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch trong thời gian tới.
Nghiên cứu cơ sở lí luận về phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực du lịch tạo cơ sở khoa học ch[r]

105 Đọc thêm