THỰC TIỄN LÀ TIÊU CHUẨN CHÂN LÝ

Tìm thấy 8,231 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Thực tiễn là tiêu chuẩn chân lý":

BÀI TIỂU LUẬN MỸ HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI TIỂU LUẬN MỸ HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀN VỀ CÁI ĐẸP – PHẠM TRÙ TRUNG TÂM CỦA MĨ HỌC
THỰC TRẠNG, GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THẨM MĨ VỀ CÁI ĐẸP VỚI SINH VIÊN KIẾN TRÚC TPHCM
Cái đẹp có mặt kháp nơi trong cuộc sống quanh ta, được biểu hiện qua muôn vàn những sự vật hiện tượng với những kích thước, màu sắc, hình dáng, phẩm chất khác nhau. Từ những cái đẹp của thế giới tự nhiên do tạo hoá sinh ra như sông, núi, biển… cho đến những thành phố, làng mạc, nhà cửa… do bàn tay con người làm ra, và ngay cả bản thân con người với những hành động, cử chỉ, ánh mắt, lời nói và hình thể đều chứa đựng trong đó những yếu tố của cái đẹp. Đặc biệt trong nghệ thuật, chúng ta có thể tìm thấy vô số cái đẹp trong những bức tranh, pho tượng, bộ phim hay cuốn sách.
Cái đẹp gần gũi và thân thiết với mỗi con người trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, cái đẹp là phạm trù phức tạp, từ xưa tới nay con người luôn gặp phải trở ngại trong việc đưa ra một chân lý khái quát, phổ biến về cái đẹp. Không dễ gì nhận diện được bản chất mang tính khái quát của nó và khó khăn hơn nữa là cái đẹp không hoàn toàn mang tính khách quan. Trong việc đánh giá về cái đẹp có một phần rất quan trọng nếu không muốn nói là quyết định, ở phía chủ quan. Mà nói đến chủ quan là nói đến những tiêu chuẩn đánh giá rất khác biệt nhau do những thước đo thực tiễn xã hội và cá nhân không giống nhau. Đó là lý do giải thích vì sao nhân loại đã mất hàng ngàn năm đi tìm kiếm một khái niệm phổ biến về cái đẹp mà vẫn chưa thể minh định được rõ ràng.
...
Nhu cầu thưởng thức cái đẹp luôn thường trực trong ý thức con người cho dù là lúc lao động hay vui chơi,lúc học tâp cũng như khi giải trí,trong gia đình và trong cả đời sống xã hội.Bởi đó là thước đo chuẩn mực và là cái chân,cái thiện,cái mĩ. Tìm và hiểu cái đẹp sẽ bồi dưỡng cho chúng ta những cảm quan về mọi sự vật hiện tượng ngoài tự nhiên và xã hội,giúp mỗi con người sống đẹp và sâu sắc hơn.
Xem thêm

32 Đọc thêm

ÔN TẬP TRIẾT HỌC, CÁC VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC, CÁC CÁCH LÀM BÀI TẬP TIỂU LUẬN TRIẾT, CÁC ĐỀ TIỂU LUẬN TRIẾT VÀ HƯỚNG LÀM BÀI

ÔN TẬP TRIẾT HỌC, CÁC VẤN ĐỀ TRIẾT HỌC, CÁC CÁCH LÀM BÀI TẬP TIỂU LUẬN TRIẾT, CÁC ĐỀ TIỂU LUẬN TRIẾT VÀ HƯỚNG LÀM BÀI

trong hoạt động thực tiễn và hoạt động lý luận; lý luận mà không có thực tiễn làmcơ sở và tiêu chuẩn để xác định tính chân lý của nó thì đó chỉ là lý luận suông,ngược lại, thực tiễn mà không có lý luận khoa học, cách mạng soi sáng thì nhấtđịnh sẽ biến thành thực tiễn mù quáng.VD: …- Thực tiễn là động lực của nhận thức:+ Thực tiễn sản xuất vật chất và cải biến thế giới đặt ra yêu cầu buộc con ngườiphải nhận thức về thế giới.+ Thực tiễn làm cho các giác quan, tư duy của con người phát triển và hoàn thiện,từ đó giúp con người nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về thế giới.VD: (Chẳng hạn, xuất phát từ NHU CẦU thực tiễn con người CẦN phải “đo đạcdiện tích và đo lường sức chứa của những cái bình, từ sự tính toán thời gian và sựchế tạo cơ khí” MÀ toán học đã ra đời và phát triển). (Hãy cố gắng lấy VD khácnhau).- Thực tiễn là mục đích của nhận thức: Mục đích cuối cùng của nhận thức là giúpcon người hoạt động thực tiễn nhằm cải biến thế giới. Nhấn mạnh vai trò này củathực tiễn Lênin đã cho rằng: “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, phải là quanđiểm thứ nhất và cơ bản của lý luận về nhận thức”.VD: (Ngay cả những thành tựu mới đây nhất là khám phá và giải mã bản đồ gienngười cũng ra đời từ chính thực tiễn, từ MỤC ĐÍCH chữa trị những căn bệnh nan yvà từ MỤC ĐÍCH tìm hiểu, khai thác những tiềm năng bí ẩn của con người…cóthể nói, suy cho cùng, không có một lĩnh vực tri thức nào mà lại không xuất phát từmột MỤC ĐÍCH nào đó của thực tiễn, không NHẰM vào việc phục vụ, hướng dẫnthực tiễn. (Hãy cố gắng lấy VD khác nhau).- Thực tiễntiêu chuẩn kiểm tra tri thức, là tiêu chuẩn của chân lý: Thực tiễn làthước đo chính xác nhất để kiểm tra tính đúng đắn của tri thức, xác nhận tri thức đócó phải là chân lý hay không. Mác đã từng khẳng định: “Vấn đề tìm hiểu xem tưduy của con người có thể đạt tới chân lý khách quan hay không, hoàn toàn không
Xem thêm

21 Đọc thêm

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

anh là chiến lược dựa trên các nguồn lợi thế cạnh tranh để thành công. Mỗi doanh nghiệp đều có thể tạo dựng cho mình một lợi thế cạnh tranh, nếu nó thực hiện các bước đi hợp lý cho phép giành được vị trí hàng đầu trong việc hấp dẫn khách hàng so với các đối thủ cạnh tranh, mục tiêu để khách hàng cảm nhận được giá trị vượt trội so với những gì mà đối thủ cung cấp.. Mặc dù có rất nhiều chiến lược cạnh tranh khác nhau, song một cách khái quát có ba cách tiếp cận cơ bản để tạo dựng lợi thế cạnh tranh đó là : chiến lược chi phí thấp; chiến lược khác biệt hóa; chiến lược trọng tâm.............................................................................................9 1.1 Chiến lược chi phí thấp................................................................................................................................9 1.2 Chiến lược khác biệt hóa...........................................................................................................................12 1.3 Chiến lược trọng tâm.................................................................................................................................14 2. Chiến lược kinh doanh cấp công ty........................................................................................15 2.1 Chiến lược đa quốc gia ( Multidomestic Strategy)..................................................................................15 2.2 Chiến lược quốc tế ( International Stragegy)...........................................................................................16 2.3 Chiến lược toàn cầu ( Global Strategy)....................................................................................................17 2.4 Chiến lược xuyên quốc gia ( Transnational Strategy).............................................................................19 3. Chiến lược kinh doanh quốc tế theo hướng phát triển hoạt động...........................................20 3.1 Chiến lược phát triển tập trung................................................................................................................20 3.2 Chiến lược phát triển hội nhập dọc..........................................................................................................21 3.3 Chiến lược đa dạng hóa.............................................................................................................................22 PHẦN II: GIỚI THIỆU TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL..............................24 I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VIETTEL....................................................................................24 II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: ...........................................................................................24 1. Sứ mạng:................................................................................................................................25 Sáng tạo để phục vụ con người – Caring Innovator .................................................................25 2. Triết lý kinh doanh:................................................................................................................25 Đem những gì tốt nhất của Viettel ra nước ngoài. Viettel sinh ra từ khó khăn với tinh thần của người lính nên không ngại đi vào vùng có “địa tô” thấp.Vì khó khăn nên Viettel đêm không được ngủ và phải thức nghĩ cách nên sẽ trưởng thành hơn. Viettel có triết lý văn hóa là “ vào chỗ chết để tìm đường sống”, đây là nhận thức quan trọng của Viettel.....................................25
2. Thuyết trình môn Quản Trị Chiến Lược Nhóm 3 3. Quan điểm phát triển:.............................................................................................................25 Kết hợp chặt chẽ kinh tế với Quốc phòng.................................................................................25 Chú trọng đầu tư vào cơ sở hạ tầng...........................................................................................25 Kinh doanh định hướng khách hàng.........................................................................................25 Phát triển nhanh, liên tục cải cách để bền vững........................................................................25 Lấy con người làm yếu tố cốt lõi. .............................................................................................25 4. Giá trị cốt lõi .........................................................................................................................25 Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý............................................................................25 Trưởng thành qua những thách thức và thất bại........................................................................26 Thích ứng nhanh là sức mạnh cạnh tranh..................................................................................26 Sáng tạo là sức sống..................................................................................................................26 Tư duy hệ thống. ......................................................................................................................26 Kết hợp Đông Tây..................................................................................................................26 Truyền thống và cách làm người lính........................................................................................26 Viettel là ngôi nhà chung.......................
Xem thêm

67 Đọc thêm

Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của Triết học Mác Lê Nin. Liên hệ thực tiễn ở Việt Nam

NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊ NIN. LIÊN HỆ THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM

Sự gắn kết giữa nhận thức lý luận và hoạt động thực tiễn luôn là một đòi hỏi cấp bách và là một phương thức để mang đến thành công cho hoạt động của mỗi cá nhân, của tổ chức và của một chính đảng. Nhận thức đúng và giải quyết hợp lý mối quan hệ biện chứng tác động qua lại của lý luận và thực tiễn, dùng lý luận làm kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn, tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, thực tiễn phải là cơ sở, động lực của nhận thức và tiêu chuẩn của chân lý. .. luôn là chìa khóa để để giải quyết mọi vướng mắc trên con đường đi đến mục tiêu đã định. Ngược lại, nhận thức không đúng và giải quyết không tốt mối quan hệ giữa lý luận và thực tiễn sẽ rơi vào chủ nghĩa giáo điều, kinh viện và chủ nghĩa kinh nghiệm hoặc chủ quan duy ý chí, tất nhiên sẽ dẫn đến những thất bại mà đối với một chính đảng, sự thất bại đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.Trên cơ sở những nhận thức trên của bản thân về tầm quan trọng của việc thấu hiểu nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong mỗi hoạt động, em đã quyết định lựa chọn nội dung: “Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác – Lênin” làm đề tài bài tiểu luận của mình.
Xem thêm

21 Đọc thêm

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC LÝ LUẬN NHÂN THỨC VÀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ NHẬN THỨC

TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ TRIẾT HỌC LÝ LUẬN NHÂN THỨC VÀ NGUYÊN TẮC THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ NHẬN THỨC

Lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng là một bộ phận quan trọng trong triết học Mác Lênin, là học thuyết về khả năng nhận thức của con người, về sự nảy sinh, phát triển cũng như con đường và phương pháp nhận thức về chân lý, tiêu chuẩn chân lý… Chính vì vậy, việc nghiên cứu lý luận nhận thức có ý nghĩa to lớn, không chỉ trang bị hệ thống tri thức khoa học về nhận thức thế giới mà còn trang bị cho con người một công cụ mạnh mẽ để cải tạo thế giới.
Xem thêm

20 Đọc thêm

TRẮC NGHIỆM MACLENIN CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM MACLENIN CÓ ĐÁP ÁN

1. Môn khoa học nào sau đây không thuộc Chủ nghĩa Mác Lênin?a. Triết học MácLênin. b. Kinh tế chính trị MácLênin .c. Lịch sử Đảng CộngSản Việt Nam .d. Chủ nghĩa Xã Hội Khoa Học.2. Chủ nghĩa Mác – Lênin là gì? Chọn câu trả lời sai.a.Chủ nghĩa Mác – Lênin “là hệ thống quan điểm và học thuyết” khoa học của C.Mác, Ăngghen và sự phát triển của V.I. Lênin;b. là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng;c. là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bót lột và tiến tới giải phóng con người.d. là học thuyết của Mác,Angghen và Lênin về xây dựng chủ nghĩa cộng sản.3.Những điều kiện, tiền đề của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.a.Sự củng cố và phát triển của PTSX tư bản Chủ nghĩa trong điều kiện cách mạng công nghiệp.b.Sự xhiện của giai cấp vô sản trên vũ đài lịch sử với tính cách một lực lượng ctrị xh độc lập.c.Thực tiễn cách mạng cuả giai cấp vô sản là cơ sở chủ yếu nhất cho sự ra đời triết học Mác.d. Các phán đoán kia đều đúng.4.Tiền đề lý luận của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn câu trả lời đúng.a. Chủ nghĩa duy vật triết học của Phoiơbắc,Kinh tế học Anh,Chủ nghĩa xã hội không tưởng Pháp.b.Triết học biện chứng của Hêghen,Ktế chính trị cổ điển Anh,tư tưởng xã hội chủ nghĩa của Pháp.c.Kinh tế học của Anh, Chủ nghĩa xã hội Pháp. Triết học cổ điển Đứcd.Triết học cổ điển Đức, Kinh tế chính trị cổ điển Anh, Chủ nghĩa xã hội không tưởng.5.Tiền đề khoa học tự nhiên của sự ra đời chủ nghĩa Mác? Chọn phán đoán sai.a.Quy luật bảo toàn và chuyển hoá năng lượng, b.Thuyết tiến hoá của Dacuyn.c. Nguyên tử luận. d. Học thuyết tế bào.6. Triết học Mác Lênin là gì ? Chọn phán đoán đúng.a. là khoa học của mọi khoa học . b. là khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của tự nhiên.c. là khoa học nghiên cứu về con người.d. là hệ thống tri thức lý luận chung nhất của con người về thế giới, về vị trí , vai trò của con người trong thế giới ấy “.7. Đối tượng của triết học Mác Lênin là gì? Chọn phán đoán đúng.a. Nghiên cứu thế giới trong tính chỉnh thể và tìm ra bản chất qui luật của nó.b. Nghiên cứu thế giới siêu hình c. Nghiên cứu những quy luật của tinh thần.d. Nghiên cứu những quy luật của giới tự nhiên8. Triết học có tính giai cấp không? Chọn câu trả lời đúnga.Không có. b. Chỉ có trong xã hội tư bảnc. Có tính giai cấp trong mọi trường phái triết học. d. Chỉ có trong một số hệ thống triết học .10. Chức năng của triết học mácxít là gì? Chọn câu trả lời đúnga. Chức năng làm cầu nối cho các khoa học. b. Chức năng làm sáng tỏ cấu trúc ngôn ngữ.c. Chức năng khoa học của các khoa học. d. Chức năng thế giới quan và phương pháp luận.11. Chủ nghĩa duy vật triết học bao gồm trường phái nào? Chọn câu trảlời đúng .a. Chủ nghĩa duy vật cổ đại .b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình.c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng .d. Các phán đoán kia đều đúng.12.Khoa học nào là hạt nhân của thế giới quan? Chọn câu trả lời đúng .a. Toán học b. Triết học. c. Chính trị học. d. Khoa học tự nhiên.13. Thế giới thống nhất ở cái gì? Chọn câu trả lời đúng.a. Thống nhất ở Vật chất và Tinh thần .b. Ta cho nó thống nhất thì nó thống nhất .c. Thống nhất ở tính vật chất của nó . d. Thống nhất vì do Thượng đế sinh ra.14.Nguồn gốc tự nhiên của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.a. là sản phẩm của bộ óc động vật. b. là sự phản ánh của hiện thực khách quan vào bản thân con người. .c. bộ óc người cùng với thế giới bên ngoài tác động lên bộ óc người. d. là quà tặng của thượng đế.15. Nguồn gốc xã hội của ý thức? Chọn câu trả lời đầy đủ.a. ý thức ra đời nhờ có lao động của con người.b. ý thức ra đời cùng với quá trình hình thành bộ óc con người nhờ có lao động và ngôn ngữ và những quan hệ xã hội.c. ý thức ra đời nhờ có ngôn ngữ của con người.d. ý thức ra đời nhờ có những quan hệ xã hội của con người.16.Bản chất của ý thức? Chọn câu trả lời đúng.a. ý thức là sự phản ánh hiện thực khách quan vào trong bộ óc con người một cách năng động, sáng tạo;b. ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan.c. Ý thức là một hiện tượng xã hội và mang bản chất xã hội. Sự ra đời, tồn tại của ý thức chịu sự chi phối không chỉ các QL tự nhiên mà còn của các QL xã hội, d. Các phán đoán kia đều đúng.17.Phán đoán nào là của Chủ nghĩa duy vật biện chứng? Chọn câu trả lời đúng.a. Vật chất và ý thức là hai lĩnh vực riêng biệt không cái nào liên quan đến cái nào.b. Ý thức có trước vật chất và quyết định vật chất.c. Vật chất có trước ý thức và quyết định ý thức.d. vật chất và ý thức không cái nào quyết định cái nào.18. Hiểu theo nghĩa chung nhất vận động là gì? Chọn phương án đúng.a.Bao gồm tất cả mọi sự thay đổib.Moị quá trình diễn ra trong vũ trụ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy.c. Vận động là phương thức tồn tại của vất chất.…là thuộc tính cố hữu của vật chất.d. Các phán đoán kia đều đúng.19. Theo anh (chị) bệnh chủ quan, duy ý chí biểu hiện như thế nào?a. chỉ căn cứ vào kinh nghiệm lịch sử để định ra chiến lược và sách lược cách mạng.b. chỉ căn cứ vào quy luật khách quan để định ra chiến lược và sách lược cách mạngc. chỉ căn cứ vào kinh nghiệm của các nước khác để định ra chiến lược và sách lược cách mạngd. chỉ căn cứ vào mong muốn chủ quan để định ra chiến lược và sách lược cách mạng20. Phép biến chứng duy vật là gì? Chọn câu trả lời đúng.a.Phép biện chứng là khoa học về mối liên hệ phổ biến.b. phép biện chứng, tức là học thuyết về sự phát triển, dưới hình thức hoàn bị nhất, sâu sắc nhất và không phiến diện, học thuyết về tính tương đối của nhận thức của con người, nhận thức này phản ánh vật chất luôn luôn phát triển không ngừng.c. Phép biện chứng là khoa học về những quy luật phổ biến của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư duy.d. Các phán đoán kia đều đúng.21. “Phép biện chứng duy vật” bao gồm những nguyên lý cơ bản nào? Chọn câu trả lời đúng.a. Nguyên lý về mối liên hệ . b. Nguyên lý về tính hệ thống , cấu trúcc. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến,và sự phát triển.dNguyên lý về sự vận động và sự phát triển 22. Từ nguyên lý về “mối liên hệ phổ biến” của “Phép biện chứng duy vật” chúng ta rút ra những nguyên tắc phương pháp luận nào cho họat động lý luận và thực tiễn?a. Quan điểm phát triển. b. Quan điểm lịch sử cụ thể.c. Quan điểm tòan diện. d. Quan điểm tòan diện , lịch sử cụ thể.23. Phán đoán nào về phạm trù Chất là sai.a. Chất là phạm trù triết học… b. Chất chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật,…c. Chất là sự thống nhất hữu cơ của những thuộc tính làm cho sự vật là nó chứ không phải là cái khác. d. Chất là bản thân sự vật.24. Lượng của sự vật là gì? Chọn câu trả lời đúng.a. Là số lượng các sự vật , b. Là phạm trù của số học ,c. Là phạm trù của khoa học cụ thể để đo lường sự vật .d. Là phạm trù của triết học, chỉ tính qui định khách quan vốn có của sự vật về mặt số lượng, qui mô….. ,25. Cách mạng tháng 81945 của VN là bước nhảy gì? Chọn câu trả lờiđúng.a. Lớn, Dần dần . b. Nhỏ, Cục bộ .c. Lớn,Tòan bộ, Đột biến . d. Lớn, Đột biến .26. Qui luật từ“Sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất và ngược lại” nói lên đặc tính nào của sự phát triển? Chọn câu trả lời đúng.a. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển,b. Cách thức của sự vận động và phát triển,c. Nguồn gốc của sự vận động và phát triển,d. Động lực của sự vận động và phát triển27. Quan hệ giữa chất và lượng? Chọn phán đoán sai.a. Sự phân biệt giữa chất và lượng chỉ là tương đối.b. Mọi sự vật hiện tượng đều là sự thống nhất giữa chất và lượng.c. Sự thay đổi về Lượng của sự vật có ảnh hưởng đến sự thay đổi về Chất của nó và ngược lại, sự thay đổi về chất của sự vật cũng thay đổi về lượng tương ứng.d. Sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất của sự vật là độc lập tương đối, không quan hệ tác động đến nhau.28. Hãy chọn phán đóan đúng về khái niệm Độ.a.Độ là phạm trù triết học chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng có thể làm biến đổi về chất.b. Độ thể hiện sự thống nhất giữa lượng và chất của sự vật, để chỉ khoảng giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng của sự vật chưa làm thay đổi căn bản chất của sự vật ấy.c. Độ là phạm trù triết học chỉ sự biến đổi về chất và lượngd. Độ là giới hạn trong đó sự thay đổi về lượng bất kỳ cũng làm biến đổi về chất29. Hãy chọn phán đóan đúng về khái niệm Cách mạng?a. Cách mạng là sự thay đổi của xã hội b. Cách mạng là sự vận động của xã hội.c. Cách mạng là sự thay đổi trong đó chất của sự vật biến đổi căn bản không phụ thuộc vào hình thức biến đổi của nó.d. Cách mạng là sự thay đổi về lượng với những biến đổi nhất định về chất .30. Việc không tôn trọng quá trình tích luỹ về lượng ở mức độ cần thiết cho sự biến đổi về chất là biểu hiện của xu hướng nào?a.Tả khuynh. b.Hữu khuynh.c.Vừa tả khuynh vừa hữu khuynh. d.Không tả khuynh, không hữu khuynh.31. Việc không dám thực hiện những bước nhảy cần thiết khi tích luỹ về lượng đã đạt đến giới hạn Độ là biểu hiện của xu hướng nào?a .Hữu khuynh b.Vừa tả khuynh vừa hữu khuynhc .Tả khuynh d .Không tả khuynh , không hữu khuynh32. Trong đời sống xã hội, quy luật lượng chất được thực hiện với điều kiện gì.?a. sự tác động ngẫu nhiên, không cần điều kiện. b . Cần hoạt động có ý thức của con người.c. các quá trình tự động không cần đến hoạt động có ý thức của con ngườid .Tùy từng lĩnh vực cụ thể mà có sự tham gia của con người.33. Hãy chọn phán đóan đúng về mặt đối lập.a. Mặt đối lập là những mặt có khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau trong cùng một sự vật.b. Những mặt khác nhau đều coi là mặt đối lập.c. Những mặt nằm chung trong cùng một sự vật đều coi là mặt đối lập.d. Mọi sự vật, hiện tượng đều được hình thành bởi sự thống nhất của các mặt đối lập, không hề có sự bài trừ lẫn nhau.34. Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập?Hãy chọn phán đóan sai.a.Sự thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là nguồn gốc của sự vận động và phát triển...b.Có thể định nghĩa vắn tắt Phép biện chứng là học thuyết về sự thống nhất của các mặt đối lập.c.Mọi sự vật hiện tượng đều chứa đựng những mặt, những khuynh hướng đối lập tạo thành những mâu thuẫn trong bản thân nó.d.Mọi sự vật hiện tượng tồn tại do chứa đựng những mặt, những khuynh hướng thống nhất với nhau không hề có mâu thuẫn.35. Mâu thuẫn nào tồn tại trong suốt quá trình vận động và phát triển của sự vật hiện tượng?a Mâu thuẫn thứ yếu b Mâu thuẫn không cơ bảnc Mâu thuẫn cơ bản d Mâu thuẫn bên ngoài36. Sự đấu tranh của các mặt đối lập? Hãy chọn phán đóan đúng.a. Đấu tranh giữa các mặt dối lập là tạm thờib . Đấu tranh giữa các mặt đối lập là tuyệt đốic .Đấu tranh giữa các mặt dối lập là tương đốid .Đấu tranh giữa các mặt dối lập là vừa tuyệt đối vừa tương đối37. Mâu thuẫn nổi lên hàng đầu ở một giai đoạn phát triển của sự vật và chi phối các mâu thuẫn khác trong giai đoạn đó gọi là mâu thuẫn gì?a. Đối kháng b. Thứ yếuc . Chủ yếu d. bên trong38. Mâu thuẫn đối kháng tồn tại ở đâu?a. Tư duy b. Tự nhiên, xã hội và tư duyc. Tự nhiên d. Xã hội có giai cấp đối kháng39. Hãy chọn phán đóan đúng về mối quan hệ giữa “Sư thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” .a. Không có“Sư thống nhất của các mặt đối lập” thì vẫn có“sự đấu tranh của các mặt đối lập” .b. Không có“sự đấu tranh của các mặt đối lập” thì vẫn có “Sư thống nhất của các mặt đối lập” .c. Sư thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập là không thể tách rời nhau. Không có thống nhất của các mặt đối lập thì cũng không có đấu tranh của các mặt đối lập.d. Sự đấu tranh của các mặt đối lập vừa tương đối, vừa tuyệt đối.40. Qui luật “thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập” nói lên đặctính nào của sự vận động và phát triển?a. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển.b. Cách thức của sự vận động và phát triển.c. Nguồn gốc và động lực của sự vận động và phát triển.d. Nội dung của sự vận động và phát triển.41. Chọn các quan điểm đúng về “phủ định biện chứng”.a. Phủ định biện chứng mang tính Khách quanb. Phủ định biện chứng mang tính Kế thừac. Phủ định biện chứng là sự phủ định đồng thời mang tính khẳng định,.d. Các phán đoán kia đều đúng.42. Sự Phủ định biện chứng theo hình thức nào? Chọn phán đoán đúng.a.Vòng tròn khép kín. b. Đường thẳng đi lên.c. Đường tròn xoắn ốc. d. Các phán đoán kia đều đúng.43. Qui luật “Phủ định của phủ định”nói lên đặc tính nào của sự phát triển?a. Cách thức của sự vận động và phát triển,b. Khuynh hướng của sự vận động và phát triển,c. Nguồn gốc của sự vận động và phát triển,d. Động lực của sự vận động và phát triển,44. Con người có khả năng nhận thức được thế giới không? Chọn phánđoán đúng.a. Có , b. b. Không ,c. Có khi có ,có khi không . d.Có nhận thức được.nhưng do thượng đế mách bảo46. Tiêu chuẩn của chân lý là gì? Chọn phán đoán đúng.a. tiêu chuẩn của chân lý là tri thức đựơc nhiều người công nhậnb. tiêu chuẩn của chân lý là tri thức do các thế hệ trước để lại .c. tiêu chuẩn của chân lý là lời nói của các vĩ nhân.d. tiêu chuẩn của chân lý là thực tiễn .47. Thực tiễn là gì? Câu phán đoán đúng .a. Là hoạt động tinh thần của con người . b. Là hoạt động vật chất của con người .c.Là hoạt động vật chất và tinh thần của con người .d.Là hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử xã hội của con người nhằm cải tạo tự nhiên và xã hội .48.Trong hoạt động thực tiễn cần phải làm gì? Hãy chọn phán đoán sai?a. Coi trọng cả nhận thức kinh nghiệm và nhận thức lý luận.b. Cần chống “chủ nghĩa kinh nghiệm”.c. Cần chống “chủ nghĩa giáo điều” và “giáo điều kinh nghiệm”.d. Không có phán đoán sai49. Phương thức sản xuất là gì ?.a cách thức con người quan hệ với tự nhiên. b cách thức tái sản xuất giống loài.c cách thức con người quan hệ với nhau trong sản xuất.d cách thức của con người thực hiện sản xuất vật chất ở mỗi giai đoạn lịch sử.50. Sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng tạo thành :
Xem thêm

46 Đọc thêm

(BÁO CÁO NCKH) NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

(BÁO CÁO NCKH) NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008 TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Phạm Văn Hùng và cộng sự (2015). Chất lượng quản lý hành chính tại cơ quanĐại học Thái Nguyên – Thực trạng và giải pháp. Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên tập145, số 15,2015.Phạm Văn Hùng và cộng sự (2016). Nâng cao hiệu quả triển hai hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong quản lý hành chính nhà nước – Kinhnghiệm từ cơ quan Đại học Thái Nguyên.Sách tham khảo: 01 cuốnPhạm Văn Hùng (2016). Hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2008 tại cơquan Đại học Thái Nguyên. Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.6PHẦN 2. ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄNCỦA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUĐề tài đã góp phần xây dựng được hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnTCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Đại học Thái Nguyên bao gồm các quy trình hướng dẫnthực hiện công việc của các ban và tương đương, bản mô tả công việc theo các vị trí việclàm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.Ngoài ra, các khách hàng của cơ quan Đại học Thái Nguyên là cán bộ, giảng viên, sinhviên của các cơ sở giáo dục đại học thành viên và khoa trực thuộc có điều kiện tiếp cận cácquy trình thực hiện và biết cách thức và quy trình triển khai các công việc chuyên môn cóliên quan.Cán bộ cơ quan biết rõ mục tiêu, yêu cầu công việc của mình nên chủ động hơn vàgiảm căng thẳng trong công việc, có tinh thần sẵn sàng phục vụ tận tình và công bằng.Việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tại cơ quan ĐHTN tạo phong cách làm việckhoa học, rõ việc, rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với từng bộ phận và cá nhân, loại bỏđược nhiều thủ tục không cần thiết.7
Xem thêm

14 Đọc thêm

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 2008 CHO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001 2008 CHO HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM

c u -tr a c k.cMọi tổ chức đều phụ thuộc vào khách hàng của mình và vì thế cần hiểu cácnhu cầu hiện tại và tƣơng lai của khách hàng, cần đáp ứng các yêu cầu của kháchhàng và cố gắng vƣợt cao hơn sự mong đợi của họ.- Nguyên tắc 2 – Sự lãnh đạoLãnh đạo thiết lập sự thống nhất giữa mục đích và phƣơng hƣớng của tổchức. Lãnh đạo cần tạo ra và duy trì môi trƣờng nội bộ để có thể hoàn toàn lôi cuốnmọi ngƣời tham gia nhằm đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức.- Nguyên tắc 3 – Sự tham gia của mọi ngườiMọi ngƣời ở tất cả các cấp là yếu tố của một tổ chức và việc huy động họtham gia đầy đủ sẽ tận dụng triệt để đƣợc năng lực của họ vì lợi ích của tổ chức.- Nguyên tắc 4 – Cách tiếp cận theo quá trìnhKết quả mong muốn sẽ đạt đƣợc một cách hiệu quả khi các nguồn lực và cáchoạt động có liên quan đƣợc quản lý nhƣ một quá trình.- Nguyên tắc 5 – Cách tiếp cận theo hệ thống đối với quản lýViệc xác định, hiểu và quản lý các quá trình có liên quan lẫn nhau nhƣ một hệthống sẽ đem lại hiệu lực và hiệu quả của tổ chức nhằm đạt đƣợc các mục tiêu đề ra.- Nguyên tắc 6 – Cải tiến liên tụcCải tiến liên tục các kết quả thực hiện phải là mục tiêu thƣờng trực của tổ chức.- Nguyên tắc 7 – Quyết định dựa trên sự kiệnMọi quyết định có hiệu lực đƣợc dựa trên việc phân tích dữ liệu và thông tin.- Nguyên tắc 8 – Quan hệ cùng có lợi với người cung cấpTổ chức và ngƣời cung ứng phụ thuộc lẫn nhau và mối quan hệ cùng có lợisẽ nâng cao năng lực của cả hai bên để tạo ra giá trị.1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:20081.2.3.1. Các yếu tố khách quan
Xem thêm

104 Đọc thêm

HỒ SƠ THI SÁT HẠCH CÔNG CHỨC

HỒ SƠ THI SÁT HẠCH CÔNG CHỨC

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THITheo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của BộNội vụ, hồ sơ đăng ký thi sát hạch công chức đựng trong túi bìa cứng, kích thước25cm x 30cm, gồm có:1. Công văn của sở, ban, ngành, UBND huyện, thành, thị cử viên chức, cánbộ và công chức cấp xã dự thi sát hạch năm 2014.2. Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức.3. Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu số 2C do Bộ Nội vụquy định, có xác nhận của cơ quan hiện đang công tác;4. Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác (trong thời gian 5 năm liên tụctính đến 30/6/2014) và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của người đứng đầu cơquan hiện đang công tác;5. Bản sao quyết định tuyển dụng, công nhận hết tập sự; quyết định lươnghiện hưởng; Quyết định phân công, bố trí công tác.6. Bản sao (có chứng thực của cấp có thẩm quyền) Bằng tốt nghiệp đại họctrở lên, bảng điểm, chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên (đăng ký sáthạch ngạch chuyên viên), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và các chứng chỉ kháctheo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức dự thi.7. Giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ do Bệnh viện tuyến huyện trở lên cấptrong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự thi.Mẫu hồ sơ (mẫu số 2,3,4 dưới đây) được đăng tải trên Website Sở Nội vụtại địa chỉ sonoivu.vinhphuc. gov.vnCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------………….., ngàythángnăm 20 …..
Xem thêm

7 Đọc thêm

NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

khả năng và nhu cầu về vốn đầu tư của cả bên nước chủ đầu tư lẫn bên nước nhậnđầu tư quốc tế và với giả định bối cảnh chung của thế giời ở điều kiện bình thườngcả về tự nhiên và nhân tạo thì có thể nhận thấy dòng vốn đầu tư quốc tế nói chungvốn FDI nói riêng chỉ thực sự mở rộng và ưa tìm đến những nơi có môi trường đầutư đảm bảo cho đồng vốn sinh sôi nảy nở. Thực tiễn cho thấy tiêu chuẩn của môitrường đầu tư hấp dẫn, có sức cạnh tranh để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoàitrước hết bao gồm 6 nhân tố: sự ổn định về kinh tế và chính trị - xã hội; sự hoànchỉnh, hiệu quả của hệ thống pháp luật đầu tư; sự linh hoạt của hệ thống chính sáchđầu tư nước ngoài; sự phát triển của cơ sở hạ tầng; trình độ của đội ngũ lao động,của khoa học – công nghệ và các doanh nghiệp trong nước; và năng lực của nềnhành chính quốc gia và hiệu quả của dự án FDI đã triển khai.1.1.3 Xu thế vận động của dòng vốn FDIFDI phát triển cùng với sự phát triển của nền kinh tế thương mại thế giới. Toàncầu hóa kinh tế thế giới ngày càng thúc đẩy sự phát triển các luồng vốn FDI nhằmtối đa hóa lợi nhuận của vốn đầu tư thông qua di chuyển sản xuất, kinh doanh đếnđịa điểm có lợi về chi phí và tiêu thụ. Sự vận động của FDI biểu hiện trên một số xuthế sau: Một là, cùng với quá trình toàn cầu hóa kinh tế thế giới ngày càng sâu rộngvốn đầu tư nước ngoài đã phát triển nhanh và trở thành một hình thái quan trọngtrong hoạt động đầu tư của các quốc gia trên thế giới. Hai là, sự phân bổ dòng vốnFDI không đều phần lớn vẫn tập trung ở các nước công nghiệp phát triển, dòng vốnchảy vào các nước đang phát triển thời gian qua có tăng nhưng vẫn chiếm tỷ trọngnhỏ. Ba là, dòng vốn FDI đang chịu sự chi phối và kiểm soát chủ yếu của các côngty xuyên quốc gia của những nước phát triển. Bốn là, tính cạnh tranh giữa các nướctiếp nhận FDI ngày càng gay gắt. Năm là, các nước đều tham gia vào hai quá trìnhlà đầu tư và tiếp nhận đầu tư.1.1.4 Sự cần thiết thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam nói chungvà Hà Nội nói riêng.Như chúng ta đã biết để phát triển kinh tế đất nước nói chung và thủ đô Hà Nội
Xem thêm

20 Đọc thêm

ĐẠO ĐỨC TRUNG HIẾU CỦA NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

ĐẠO ĐỨC TRUNG HIẾU CỦA NHO GIÁO VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC Ý THỨC TRÁCH NHIỆM Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

hóa nên tính chất tổng hợp lý tính trừu tượng mang tính triết học trong tác phẩm cònmờ nhạt. Chưa thấy Tiêu Quần Trung phân tích về cơ sở tồn tại xã hội, cái mà trênđó văn hóa hiếu đạo nảy sinh và phản ánh. Cho nên, tuy diện mạo của hiếu đạotrong nền văn hóa Trung Hoa thì đã được phác họa song lý do cư bản để nó nảy9sinh, tồn tại và biến dịch trong quá trình vận động thì chưa được đề cập. Đây là khuvực có thể tiếp tục bổ sung, khai thác và nghiên cứu ở một cấp độ chi tiết hơn.Phan Đại Doãn trong tác phẩm “Một số vấn đề về Nho giáo Việt Nam” đãphân tích: “Ở Việt Nam, trên nền tảng Đông – Nam Á, gia đình nhỏ lấy vợ chồnglàm mặt ngang bằng, bình đẳng là chính, khi tiếp nhận luân lý Nho giáo đươngnhiên phải chuyển đổi, đó là quan niệm hiếu gắn liền với nghĩa. Nho giáo Việt Namcũng bàn luận nhiều về hiếu trung. Nhưng tư tưởng trung của Việt Nam không phảilà nét chính yếu (như người Nhật)” [29, tr.98]. “Hiếu vốn là tinh thần, là nội dungcủa đạo đức gia đình truyền thống Việt Nam hình thành từ rất xa xưa trong phongtục tín ngưỡng như “thờ cúng tổ tiên”, “trọng lão” nhưng về sau lại được giáo lýNho giáo khẳng định thêm sâu sắc, chi tiết và thể chế hóa thành luân lý xã hội. Cácnhà nước dưới thời Lê – Nguyễn đều lấy hiếu để củng cố gia đình…lấy hiếu làmchuẩn mực cho các giá trị xã hội, làm tiêu chuẩn để rèn luyện nhân cách, lấy hiếu đểràng buộc con người với con người, bề dưới với bề trên và đặc biệt được pháp luậthóa, chính sách hóa” [29, tr.144]. Phan Đại Doãn đã nhận định về vấn đề nhà nướcpháp luật hoá những quan niệm hiếu nghĩa để rút ra những nội dung cơ bản của đạohiếu ở Việt Nam, đồng thời khẳng định: Hiếu là nhân cách con người, là gốc củanhân luân, là một giá trị xã hội cao quý, là quan hệ đứng dọc trong gia đình và dònghọ, có ý nghĩa quan trọng nhất trong các nguyên tắc ứng xử gia đình. Đạo hiếu thểhiện trước hết ở việc con cháu phải nuôi dưỡng ông bà cha mẹ . Đây là yêu cầu tốithiểu đối với mỗi thành viên trong gia đình. [29, tr.156]. Không những thế, theoPhan Đại Doãn, “hiếu không dừng ở đạo đức, mà xa hơn còn là phạm trù tín
Xem thêm

161 Đọc thêm

PHÂN TÍCH YÊU CẦU THÔNG TIN VÀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ. LIÊN HỆ THỰC TIỄN VỚI VIỆT NAM

PHÂN TÍCH YÊU CẦU THÔNG TIN VÀ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ. LIÊN HỆ THỰC TIỄN VỚI VIỆT NAM

Phân tích yêu cầu thông tin và kỹ thuật đối với chính phủ điện tử. Liên hệ thực tiễn với Việt NamI. Yêu cầu thông tin đối với CPĐT1. Tiêu chuẩn hóa và đảm bảo khả năng tương thích quốc tế của tên gọi, thuật ngữ được sử dụng trong chính phủ điện tử, thương mại điện tử và ngân hàng điện tử.

12 Đọc thêm

ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP OSHO

ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP OSHO

nguy hiểm. Bạn sẽ không mơ về tương lai, về điềugì bạn định làm ngày mai. Ngày mai chẳng còn giátrị gì, hôm qua chẳng còn liên quan, ngay cả hômnay cũng chẳng còn quan trọng nữa! - chỉ cókhoảnh khắc này, ngay lúc này. Đó là ý nghĩa thứnhất của budh, thông minh.Và đó một nhận thức lớn. Một người muốn thựcsự thức tỉnh, muốn thực sự thành Phật thì phải sốngtừng khoảnh khắc một cách mãnh liệt như vậy. Cònbạn thì mấy khi phải sống trong nguy hiểm nhưvậy.Nghĩa thứ nhất là đối lập với ngủ. Và đươngnhiên là bạn có thể chỉ thấy được thực tại khi bạnkhông ngủ. Bạn có thể đối mặt với nó, bạn có thểnhìn thẳng vào mắt của chân lý - hay gọi nó làThượng Đế - chỉ khi bạn thức tỉnh. Bạn có hiểusống một cách mãnh liệt, khi toàn thể con ngườibạn bừng cháy là gì không? Hoàn toàn thức tỉnh thìcó thông minh. Thông minh đó đem lại tự do, thôngminh đó đem lại chân lý.Nghĩa thứ hai của budh là nhận ra - trở nênnhận biết về, quen biết với, chú ý tới, để ý tới. Vàvị Phật là một người như vậy, người đã nhận ra cáigiả là giả, và có đôi mắt mở to để thấy cái thật làthật. Thấy cái giả là giả là bước đầu để hiểu biếtThuvientailieu.net.vnDẫn
Xem thêm

202 Đọc thêm

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG

cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp)Đảng đã đề ra đường lối kháng chiến đúng đắn, sáng tạo. Công tác tư tưởng, công tác tổ chức của Đảngđã động viên toàn dân vì “Tổ quốc trên hết”, quyết tâm đánh giặc.Đảng có phương pháp kháng chiến đúng đắn.- Toàn dân đoàn kết trong mặt trận liên Việt; chính quyền dân chủ nhân dân là công cụ sắc bén đẻ tổ chứctoàn dân kháng chiến và xây dựng chế độ mới.- Lực lượng vũ trang anh hùng do Đảng lãnh đạo, có nghệ thuật quân sự tài giỏi, ý chí cách mạng kiêncường. Nhiều tấm gương hi sinh anh dũng như Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện... và nhiều cánbộ chiến sĩ khác đã tô thắm truyền thống vẻ vang của dân tộc- Tình đoàn kết chiến đấu giữa 3 dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ của Trung Quốc,Liên Xô và nhân dân thế giới, cả nhân dân Pháp--- Ý nghĩa lịch sửThắng lợi của nhân dân ta trước sự xâm lược của Thực dân Pháp và sự can thiệp của Đế quốc Mĩ buộc Thựcdân Pháp phải thừa nhận độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương.Chúng ta đã bảo vệ được thành quả Cách mạng tháng Tám 1945Chính quyền nhân dân được củng cố, lực lượng vũ trang nhân dân trưởng thànhMiền Bắc nước ta hoàn toàn giải phóng bước vào xây dựng chủ nghĩa xã hộiThắng lợi trong cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ, là tấmgương cổ vũ các dân tộc thuộc địa, phụ thuộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập như các nước châu Á, châuPhi và khu vực Mĩ Latinh..Thắng lợi đó đã chứng minh chân lý “Một dân tộc dù đất không rộng người không đông, nếu quyết tâmchiến đấu vì độc lập, tự do, có đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, được sự ủng hộ của quốc tế thì hoàntoàn có thể giành thắng lợi” Kinh nghiệm lịch sử
Xem thêm

6 Đọc thêm

giải thích chân lý câu nói học, học nữa ,học mãi

GIẢI THÍCH CHÂN LÝ CÂU NÓI HỌC, HỌC NỮA ,HỌC MÃI

bài văn nói về chân lý câu nói học ,học nữa ,học mãilàm đúng dàn bài của một bài văn giải thích (5đoạn) (mb;tb(3đ) kb)đúng chính tả ,từ ngữ văn hoá ,hayBể học mênh mông không có điểm dừng, kho tnagf kiến thức của nhân loại là vô biên, rộng như đâị dương nghìn trùng mà sự hiểu biết của con người chỉ là một giọt nước giữa đâị dương đó.vì vậy,con người cần phải học hỏi ,học không ngừng nghĩa lêninvị lãnh tựu vĩ đâị của cách mạng đã đưa ra chân lý “học,học nữa,học mãi” Trước hết chúng ta phải định nghĩ học l;à gì?hcọlà quá trình tiếp thu tri thức,khám phá lĩnh hội những kiến thức từ thầy cô,sách vởmbáo chí,mạng internet……………..câu nói đó chính là một lời khuyên, một quan niệm đúng đắn. Điều quan trọng mà việc học mang lại chính là tri thức, một thứ tri thức lớn lao, thứ tri thức quý giá của nhân loại. Thứ tri thức ấy góp phần định hướng khả năng của mỗi người, đưa con người tới bờ cõi của sáng tạo, tìm tòi và khám phá. Nó là điểm đến có giới hạn đối với sức của mỗi người mà họ tự đặt mục tiêu cho mình, để có sự cố gắng học thật nhiều hơn nữa. Và đối với con người, sức học của họ luôn luôn có giới hạn, nhưng nguồn tri thức mãi mãi không có dấu chấm hết.Câu nói của Lênin, xét cho cùng thì đó chính là chân lí của học tập, rằng việc học chưa bao giờ là trọn vẹn, chưa bao giờ là có giới hạn. Con người cho dù có học đến mấy đi chăng nữa thì nguồn kiến thức mà họ nhận được mãi mãi không bao giờ đầy, và tất nhiên là cũng không khi nào là đủ cả. Nhưng mỗi người không thể nào không cố gắng tích lũy những kiến thức của mình mà bỏ mặc nó, coi như không màng tới, như vậy là chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội được học, được sáng tạo. Câu nói đó muốn khuyên con người phải biết cố gắng học tập, tìm hiểu, dù ít, dù nhiều, cũng là kinh nghiệm sống lớn lao cho đường đời sau này.Trong câu nói, cái “học” ở đây chứa đựng một hàm ý bao quát của việc học, nhưng cũng không là sự đơn thuần của việc học. “Học” không chỉ đơn thuần là tích lũy thật nhiều kiến thức, mà nó còn là sự trau dồi, học hỏi thêm về lối sống đạo đức, những cái hay, cái đẹp của cuộc sống, con người từ trước đến nay được hình thành qua nhiều thế hệ. Đạo đức và nhân phẩm con người là một điều không thể thiếu, vì thế, cái đó cũng cần phải học, và cái đó cũng được coi là một thứ kiến thức sống tốt đẹp mà ai cũng phải học hỏi. Câu nói của Lênin muốn nhấn mạnh về những tri thức trong cuộc sống, nó chưa bao giờ có hạn, con người cũng không thể tự nhận thấy những thứ mình học đã đủ, họ cần phải nhận ra, mọi điều họ biết duy chỉ là một hạt cát nhỏ trong nguồn tri thứ vô tận không điểm dừng của nhân loại, của sự sống. Vì thế, ngày nào còn sống, ngày nào còn thấy mình còn sức thì hãy cứ học, hãy cứ tiếp thu những cái mới trong cuộc sống. Cuộc đời con người là cả một quá trình học tập. chưa bao giờ ngừng sáng tạo, ngừng ý tưởng, ngừng đấu tranh, nó là một cuộc đời cần có những việc làm có ý nghĩa, khoan hãy dừng lại và buông xuôi, để thấy chính mình có thể học và làm việc, thấy mình là người không sống một cách vô nghĩa.Và một người, nếu như không chịu khó học tập, không nhận ra chân lí của việc học, bỏ quên kiến thức và cơ hội được tích lũy kinh nghiệm cho chính họ thì cả cuộc đời chỉ sống trong thế giới kiến thức hạn hẹp, giới hạn trong tâm tưởng, tầm nhìn về xã hội, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản, nghèo nàn và trở nên nhàm chán. Ngược lại, một người, nếu biết cố gắng nắm bắt cơ hội học hỏi thật nhiều, tích lũy kiến thức, mở lối cho tri thức của chính họ, thì họ sẽ luôn nhận thấy sự hứng thú tìm hiểu nhiều hơn, cuộc sống từ đó đối với họ là mỗi một trải nghiệm mới hơn, không bao giờ là cũ.Con người cần học tập để có thể làm được nhiều việc có ích cho xã hội và cho bản thân, cuộc sống là vô nghĩa nếu như không biết đấu tranh cho việc học tập, ngừng tìm hiểu về cuộc sống, về tri thức tức là tự mình bỏ qua cách sống thật sự ý nghĩa, thật sự trọn vẹn.Nhận ra được chân lí trong câu nói của Lênin, là chúng ta đã phần nào định hình cho mình một cuộc sống mà tự mình nhận ra nó thú vị, luôn luôn mới mẻ. Học nữa, và học mãi chính là chân lí cho việc tìm hiểu nhiều hơn, mỗi chúng ta nếu không cố gắng học tập, thì đã tự giam mình vào một cái lồng của thứ kiến thức nhỏ bé, thứ kiến thức không có giá trị.
Xem thêm

2 Đọc thêm

TIỂU LUẬN XÂY DƯNG VĂN HÓA KINH DOANH CỦA TÂP ĐOÀN FPT

TIỂU LUẬN XÂY DƯNG VĂN HÓA KINH DOANH CỦA TÂP ĐOÀN FPT

•FPT đưa sự hài lòng của khách hàng lên ưu tiên hàng đầu.FPT cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của kháchhàng. FPT có thái độ chân thành và thân thiện với khách hàng và khiêm tốn chấp15nhận những đề nghị và khiếu nại của khách hàng. Ngoài ra, FPT tôn trọng và bảovệ danh dự và thông tin của khách hàng.• FPT theo đuổi hệ thống quản lý định hướng giá trị dành cho cổ đông.• FPT cung cấp những lợi ích lâu dài cho cổ đông thông qua những dự án đầu tưhợp lý và cải thiện hiệu quả hoạt động. FPT tạo ra những lợi ích ổn định thông quacác hoạt động quản lý ổn định và nâng cao giá trị thị trường của công ty. Ngoài ra,FPT tôn trọng các quyền lợi, đòi hỏi hợp lý và ý tưởng của các cổ đông.• FPT cung cấp cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên và đối xử công bằng với nhânviên theo khả năng và hiệu quả làm việc của họ. FPT khuyến khích sự tự phát triểnkhông ngừng của nhân viên và ủng hộ những cải thiện cần có để thực hiện cácnghĩa vụ. Ngoài ra, FPT tạo ra một môi trường làm việc có thể làm việc độc lập vàsáng tạo.Nguyên tắc 4: Chúng tôi quan tâm đến môi trường, sự an toàn và sức khỏe.FPT theo đuổi mục tiêu quản lý thân thiện với môi trường.FPT tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về bảo vệ môi trường, các hành động liênquan và các quy chế bổ sung và các quy định nội bộ. Chúng tôi không ngừng nỗlực bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động kinh doanh chẳng hạn như phát triển,sản xuất, bán hàng, v.v. FPT đi đầu trong việc sử dụng hiệu quả các tài nguyên,như tái chế tài nguyên.• FPT chú trọng đến sự an toàn và sức khỏe của con người.• FPT tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về sự an toàn, các hành động liên quan và cácquy chế bổ sung và các quy định nội bộ. Chúng tôi tuân thủ các quy định về an
Xem thêm

38 Đọc thêm

12 ÐIỀU MÀ MỌI NGƯỜI CÔNG GIÁO PHẢI TRẢ LỜI ÐƯỢC

12 ÐIỀU MÀ MỌI NGƯỜI CÔNG GIÁO PHẢI TRẢ LỜI ÐƯỢC

gắn liền với con người do chính hành động sáng tạo của Thiên Chúa mà từ đó sinhra con người" (2273)..Tính linh thiêng của sự sống là một chân lý phổ quát không thể coi thường được.Khuyên ai phá thai, hay ngay cà bỏ phiếu cho các chính trị gia cổ võ việc phá thai,là một tội trọng, vì nó đưa người khác đến tội trọng - là điều mà Sách Giáo Lý gọilàlàmgươngmù(2284).Hội Thánh mạnh dạn và dứt khoát chống phá thai, và chúng ta là người Công Giáocũng phải khẳng định lập trường của chúng ta như thế.12. "Việc người ta nhớ lại cuộc sống ở kiếp trước chứng tỏ rằng luân hồi làđúng... và quan điểm của Kitô Giáo về Thiên Ðàng, Hỏa Ngục là sai."Khi xã hội trở nên mê hoặc nhiều hơn với những hiện tượng siêu hình, chúng ta cóthể chắc sẽ thấy thêm những vụ nhận rằng "nhớ lại kiếp trước". Quả thật, bây giờcó những tổ chức giúp bạn trở lại các kiếp trước của bạn bằng cách dùng thôimiên.Trong khi điều này có thể thuyết phục một số người, chắc chắn rằng không thuyếtphục được những người quen thuộc với thôi miên. Hầu như ngay từ đầu, các nhàkhảo cứu đã ghi nhận rằng các bệnh nhân ngủ mê trong lúc bị thôi miên thườngthêu dệt những câu chuyện ký ức phức tạp, mà sau đó được tỏ ra là không có thật.Những nhà chữa trị danh tiếng đã biết rõ hiện tượng này, và cẩn thận cân nhắc
Xem thêm

17 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT học: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC. LIÊN HỆ VÀO VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI.

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC: PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC. LIÊN HỆ VÀO VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT ĐỘNG VẬT CHẤT VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA CON NGƯỜI.

Trang

MỞ ĐẦU ……………..3

I. THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC ……………..4
1.THỰC TIỄN ……………..4
a. Khái niệm ……………..4
b. Các hình thức cơ bản của thực tiễn ……………..5
c. Mối quan hệ giũa các hoạt động thực tiễn……………5
2. NHẬN THỨC ……………..6
a. Khái niệm ……………..6
b. Các cấp độ của quá trình nhận thức ……………..6
c. Chân lý và quá trình nhận thức chân lý ……………..9

II. MỐI LIÊN HỆ GIỮA THỰC TIỄN VÀ NHẬN THỨC
1. Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức…………….....15
2. Vai trò của chân lý đối với thực tiễn ………………16

III. LIÊN HỆ VÀO VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN CÁC HOẠT
ĐỘNG VẬT CHẤT VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA
CON NGƯỜI. ……………….18

KẾT LUẬN ………………...19
Xem thêm

21 Đọc thêm

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN NĂM 1884

LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN NĂM 1884

nhà Hán sau ngàn năm Bắc thuộc.Phật giáo đã được thâm nhập vào đất nước từ thế kỷ thứ nhất, trước Nho giáo. Những người đầutiên mang tôn giáo này đến không phải là những nhà truyền giáo hay là những bậc chân tu mà là nhữngnhà buôn bán người ấn Độ theo đạo phật, họ đến buôn bán và trong thời gian lưu trú, họ ăn chay niệmPhật cúng bái theo nghi lễ Phật giáo, có người lại lấy vợ Việt và dần dà những sinh hoạt tôn giáo củahọ lan đến người Việt. Lý thuyết đạo phật cho rằng đời là bể khổ, con người bị rằng buộc trong kiếpluân hồi, muốn thoát khỏi cảnh ấy, con người phải diệt dục, phải diệt lòng ham muốn để tiến tới niếtbàn. Lý thuyết ấy phù hợp với tâm trạng của người Việt đang ở trong cảnh đô hộ.Vào thế kỷ thứ hai thì các tăng sĩ theo phái Đại thừa đến truyền giảng đạo phật. Đến năm 580, pháithiền đầu tiên của Việt Nam được Vinitaruci (Tỳ Ni Đa Lưu Chi) thành lập (Thiền học là doBodhidharma, người ấn, sáng tạo. Theo ông, nguồn gốc bản chất của con người là thiện và con ngườicó khả năng giao tiếp trực tiếp với Phật bằng trái tim chân thành, "không biết gì là biết hết tất cả").Vinitaruci là người dòng dõi Bà La Môn, gốc ở phía Nam Thiên Trúc. Sau khi thấm nhuần giáo lýcủa Phật, ông đến Trung Hoa và sau đó xuôi đến Giao Châu và trụ trì tại chùa Pháp Vân ở làng CổChâu (Long Biên-580). Ông bắt đầu dịch kinh Phật, tác phẩm đầu tiên là kinh "Tượng đầu tinh xá"mang tính chất thiền học, nói về sự giác ngộ như một cái gì không thể dùng lời nói và chữ viết để diễntả được, tuệ giác được truyền thẳng vào tâm người, thấy được nhân tâm và thành chính quả. Thiền pháinày truyền được 19 đời đến năm 1213 mới dứt. Những người nổi tiếng nhất trong phái thiền này là TừĐạo Hạnh, Vạn Hạnh.Phái thiền thứ hai của Việt Nam do nhà sư Vô Ngôn Thông thành lập vào thế kỷ thứ chín. Vô NgônThông gốc người Quảng Đông đến Giao Châu vào năm 820 vào trụ trì tại ngôi chùa Kiến Sơ, làng PhùĐổng (Bắc Ninh). Vô Ngôn Thông tính tình trầm lặng ít nói, nhưng lại hiểu biết mau chóng cho nênđược người đời tặng cho danh hiệu là Vô Ngôn Thông. Ông là người phát triển phương pháp bích quan(thiền tọa bằng cách xây mặt vào vách). Ông phủ nhận việc đi tìm chân lý, niết bàn qua các kinh điểnmà chỉ bằng thiền tại tâm, ông chủ trương con người có thể trong giấy lát đạt đến giác ngộ tức khắc,khỏi cần qua nhiều giai đoạn tiệm tiến bởi vì "Phật tại tâm"Vào thời Ngô - Đinh - Lê, sau khi đất nước giành lại được độc lập, những nhà nho được đào tạotheo kiểu Trung Hoa bị gạt ra ngoài cuộc sống chính trị, nhà nước trọng dụng các nhà sư và chính họ
Xem thêm

127 Đọc thêm

Phương Pháp Dạy Học Vật Lý trung học cơ sở Bằng Thực Nghiệm

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ TRUNG HỌC CƠ SỞ BẰNG THỰC NGHIỆM

PHẦN MỞ ĐẤUI.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀINghị quyết của Quốc hội khoá X (kì họp thứ 8 ) về đổi mới giáo dục phổ thông với mục tiêu là xây dựng nội dung chương trình, phương pháp giáo dục, sách giáo khoa phổ thông đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.Với việc dạy học “Lấy học sinh làm trung tâm” nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Trong đó giáo viên đóng vai trò là người chỉ đạo, hướng dẫn học sinh trong việc chiếm lĩnh tri thức.Vì vậy đòi hỏi người giáo viên phải luôn học tập, tìm tòi vận dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau nhằm phát huy hết các khả năng nói trên của học sinh.Trong thực tế giảng dạy hiện nay nhất là đối với việc giảng dạy các kiến thức vật lý. Hầu hết các kiến thức vật lý mà học sinh THCS lĩnh hội chủ yếu dựa vào việc hình thành các giả thuyết sau đó dùng các thực nghiệm để chứng minh giả thuyết đó là đúng để hình thành các khái niệm, định luật vật lý ... hoặc từ các thí nghiệm vật lý để rút ra các chân lý của bài học và xây dựng các khái niệm và định luật vật lý. Đó cũng chính là lý do mà tôi chọn đề tài nghiên cứu: “Phương pháp giảng dạy vật lý THCS bằng thực nghiệm”.
Xem thêm

10 Đọc thêm

Cùng chủ đề