CÁCH THÀNH LẬP MA TRẬN BẰNG SỰ BIẾN ĐỔI TRỰC TIẾP

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Cách thành lập ma trận bằng sự biến đổi trực tiếp":

BÁO CÁO ĐẠI SỐ

BÁO CÁO ĐẠI SỐ

Nguyễn Vũ Hoàng VươngNgô Vĩnh PhúcĐào Xuân TrườngHoàng Phú CườngVõ Minh TàiNguyễn Văn ChươngĐinh Thái AnNguyễn Thành NamTP Hồ Chí Minh, tháng 8/2014ĐỀ TÀI 5Báo cáo Bài Tập Lớn Đại Số51/ Giải hệ phương trình Cramer bằng công thức xi=Nhập ma trận A,b. Xét xem hệ Ax=b có là hệ Cramer hay không? Nếu có, hãy tìmnghiệm của hệ theo công thức Cramer2/ Lập trình tìm ma trận nghịch đảo bằng phép biến đổi sơ cấp Nhập ma trận A. Kiểm traA vuông và dùng lệnh rank hoặc det kiểm tra A khả nghịch hay không? Nếu có, hãy tìmma trận nghịch đảo của A bằng phép biến đổi sơ cấp, không được dùng lệnh rref hay lệnhmặc định tìm ma trận nghịch đảoI.Cơ sở lý thuyết:1/-Hệ Ax=b gọi là hệ Cramer nếu A là ma trận vuông và det(A) khác 0-Ta kiểm tra hàng và cột của ma trận A có bằng nhau hay không-Nếu bằng thì xét tiếp định thức của A
Xem thêm

5 Đọc thêm

PHÂN TÍCH TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

PHÂN TÍCH TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG VÀ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

cơ bản của tình trạng dễ bị tổn thương phải được đề cập và tìm cách giải quyết để có thể có một tác động bềnvững trong làm giảm tình trạng dễ bị tổn thương đối với sốc khí hậu. Phương pháp CVCA nhấn mạnh tình trạngdễ bị tổn thương khác nhau trong cộng đồng và hộ gia đình để xác định ai là người dễ bị tổn thương và tại sao.Khung sinh kế - Khung sinh kế hướng dẫn người sử dụng theo một quy trình hệ thống để hiểu cách thức ngườidân sử dụng tài sản hoặc các nguồn lực khác (cả hữu hình và vô hình) để thực hiện hàng loạt các hoạt động,nhằm đạt được những kết quả quan trọng trong cuộc sống của họ. Những kết quả này bao gồm sự thỏa mãn vềnhững quyền cơ bản, cũng như sự tiếp cận bền vững tới những nhu cầu cơ bản như nước, nhà ở và lương thực.Phân tích sinh kế liên quan đến việc hiểu cách người dân tiếp cận và kiểm soát việc phối hợp các nguồn lực và cáchoạt động và sự khác biệt về cách thức đó ngay trong các hộ gia đình và giữa các hộ gia đình với nhau, mà có thểảnh hưởng lên khả năng họ đạt được những kết quả như mong muốn trong cuộc sống. Phân tích này cũng giúpchúng ta xác định những cách thức này bị ảnh hưởng như thế nào bởi những yếu tố bên ngoài như giới và cácchuẩn mực xã hội khác, khuôn khổ chính sách, xu thế kinh tế và môi trường tự nhiên. CVCA được thiết kế để ápdụng “lăng kính” khí hậu vào phân tích sinh kế. Nó xem xét ảnh hưởng của môi trường tự nhiên, nhưng cũng giúphiểu rõ cách con người sử dụng các nguồn lực và các khía cạnh dễ bị tổn thương nhất của sinh kế.Tiếp cận dựa trên quyền – Trọng tâm của CVCA xoay quanh việc tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của tình trạng dễ bịtổn thương do biến đổi khí hậu, phù hợp với việc phát triển theo phương pháp tiếp cận dựa trên quyền. Phươngpháp tiếp cận dựa trên quyền (RBA) tập trung một cách thận trọng và rõ ràng vào cách con người đạt được điềukiện tối thiểu để sống và được tôn trọng (ví dụ, đạt được quyền con người). Điều này được thực hiện bằng cáchtìm hiểu vấn đề gốc rễ của tình trạng dễ bị tổn thương và bị cô lập của các nhóm người và còn bằng cách đónnhận nhiều hình thức phản hồi hơn. Phương pháp tiếp cận này giúp nâng cao vị thế của người dân để họ cóthể đòi hỏi và thực thi quyền cũng như trách nhiệm của mình. Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền công nhậnngười nghèo, người bị buộc phải di dời, người bị tác động của chiến tranh là những đối tượng mặc nhiên đượchưởng những quyền cốt yếu liên quan đến an ninh sinh kế - là những quyền được luật pháp quốc tế công nhận11 .11 Jones, Andrew. 2001. Chu trình dự án của CARE: Kết hợp Phương pháp dựa trên quyền, CARE Mỹ, Atlanta.Cẩm nang - Phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với biến đối khí hậu9
Xem thêm

60 Đọc thêm

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ĐH CÔNG NGHỆĐHQG

ĐỀ THI ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH ĐH CÔNG NGHỆĐHQG

Đại số tuyến tính là một ngành toán học nghiên cứu về không gian vectơ, hệ phương trình tuyến tính và các phép biến đổi tuyến tính giữa chúng.

Các khái niệm vectơ trong không gian vectơ, ma trận và các định thức là những công cụ rất quan trọng trong đại số tuyến tính. Bài toán cơ bản của đại số tuyến tính là tìm nghiệm x của phương trình ma trận sau:

A x = b
Mặc dù nghiệm này về lý thuyết có thể tìm được từ ma trận nghịch đảo:

x = A{1} b
nhưng các phương pháp số ví dụ như phép khử Gauss thường hiệu quả hơn.

Đại số tuyến tính được sử dụng nhiều trong toán học, như trong đại số đại cương, giải tích hàm, hình học giải tích... để giải các bài toán như phép quay trong không gian, nội suy bình phương nhỏ nhất, nghiệm của hệ phương trình vi phân, tìm đường tròn qua ba điểm... Nó cũng có vô vàn ứng dụng trong khoa học tự nhiên (vật lý, công nghệ...) và khoa học xã hội (kinh tế...), vì các mô hình phi tuyến tính hay gặp trong tự nhiên và xã hội thường có thể xấp xỉ bằng mô hình tuyến tính.
Xem thêm

2 Đọc thêm

LÀM VIỆC HIỆU QUẢ KỶ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

LÀM VIỆC HIỆU QUẢ KỶ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN

PHẦN I
THỜI GIAN HIỆU QUẢ
THỜI GIAN KÉM HIỆU QUẢ
PHẦN II
SỬ DỤNG MA TRẬN ƯU TIÊN
PHẦN III
THAY ĐỔI THÓI QUEN TRAO ĐỔI CÔNG VIỆC BẰNG CÁCH SỬ DỤNG MA TRẬN ƯU TIÊN VÀ SỔ GHI CHÉP
Sự ngắt quãng tác hại
Thói quen trao đổi công việc mới
Lợi ích việc trao đổi đúng lúc
Trao đổi đúng lúc
Kết luận

31 Đọc thêm

Kỹ thuật quét ma trận phím trong vi điều khiển

KỸ THUẬT QUÉT MA TRẬN PHÍM TRONG VI ĐIỀU KHIỂN

Trong lập trình ứng dụng vi điều khiển việc giao tiếp giữa vi điều khiển và thiết bị ngoại vi điều rất quan trọng. Do số cổng của vi điều khiển thường không nhiều, trong khi vi điều khiển lại thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Để giải quyết bài toán đó bắt buộc phải mở rộng đầu vào cho vi điều khiển. Ta có thể mở rộng đầu vào bằng nhiều phương pháp khác nhau như sử dụng IC ghi dịch 74HC595, kỹ thuật quét ma trận phím. Sử dụng kỹ thuật quét phím để kiểm tra trạng thái của ma trận phím là một trong những kỹ thuật sử dụng cổng đơn giản và hiệu quả hiệu quả.
Để thực hiện quét ma trận phím ta có thể thực hiện quét theo dòng hoặc theo cột. Ở đây tác giả trình bày về cách quétt hàng, quét cột cũng hoàn toàn tương tự.
Thuật toán quét ma trận phím:
Ta có ma trận 16 phím được nối thành 4 hàng và 4 cột
Xem thêm

5 Đọc thêm

NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH TRRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

NHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP HỌC SINH TRRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG XUÂN ĐỈNH, BẮC TỪ LIÊM, HÀ NỘI

thái độ của mỗi cá nhân hay cộng đồng trong ứng xử với BĐKH luôn tồn tại sự khácbiệt. Từ đó, suy nghĩ và hành động ứng phó đối với các tác động của BĐKH trở nên đadạng và thiếu nhất quán (Jørgensen và Termansen, 2016). Điều này gây khó khăn trongquá trình xác định phƣơng thức và lựa chọn các giải pháp tối ƣu nhằm thích ứng vàgiảm nhẹ BĐKH.Việt Nam đƣợc đánh giá là một trong những quốc gia thƣờng xuyên chịu nhiềuthiệt hại và dễ bị tổn thƣơng nhất bởi thiên tai và BĐKH. Để đối phó với vấn đề này,nhiều biện pháp nhằm nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai và thích ứng với BĐKHđƣợc định hƣớng từ khá sớm, đặc biệt là các đối tƣợng học sinh và sinh viên (Bộ Giáodục và Đào tạo, 2012). Đây là nhóm đối tƣợng quan trọng đƣợc đào tạo theo chƣơngtrình giáo dục quốc gia với nhiều môn học thể hiện mối quan hệ tƣơng tác tự nhiên kinh tế xã hội - môi trƣờng trong thực tế đời sống. Trong số đó, nhóm học sinh trunghọc phổ thông (THPT) đƣợc tiếp xúc với nhiều nội dung lồng ghép vấn đề BĐKH hành trang đầy thiết thực chuẩn bị cho nhiều lựa chọn nghề nghiệp trong tƣơng lai(Carolus và Martin, 2009). Tuy nhiên, để đánh giá một cách chuẩn xác về những hiểubiết của nhóm đối tƣợng này đối với ảnh hƣởng của BĐKH, nhu cầu phải lựa chọnmột phƣơng thức tiếp cận hiệu quả trong lĩnh vực giáo dục là hết sức cấp thiết.Với những vấn đề nghiên cứu tƣơng tự nhƣ vậy, kỹ thuật điều tra bằng bảng hỏidựa trên phƣơng pháp Delphi và thang Likert đƣợc áp dụng rộng rãi và có hiệu quả.Các kỹ thuật này không chỉ phân tích thống kê dữ liệu thu thập từ các bên liên quan,mà còn cho phép kiểm soát các lựa chọn thông qua phản hồi (Dalkey, 1972; Delbecqet al., 1975; Halpern R., 2002; Chien Hsu, 2007). Kết quả nghiên cứu là có cơ sở khoa1học hỗ trợ các nhà quản lý giáo dục điều chỉnh chƣơng trình đào tạo, đảm bảo nângcao hiểu biết và nhận thức của đối tƣợng học sinh về vấn đề nghiên cứu, bao gồm cảBĐKH.Xuất phát từ thực tế trên, đề tài luận văn thạc sỹ "Nhận thức và thái độ củahọc sinh trung học phổ thông về BĐKH hiện nay: nghiên cứu trường hợp học sinhtrường THPT Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội" đã đƣợc lựa chọn nghiên cứu vàhoàn thành.
Xem thêm

Đọc thêm

18 CÁCH THÀNH LẬP TỪ

18 CÁCH THÀNH LẬP TỪ

3. Một số danh từ được thành lập bằng cách thêm các hậu tố vào sau tính từ:a. Adj + ity: possibility, responsibility, nationality...b. Adj + ness: richness, happiness, coldness...4. Compound nouns (Cụm danh từ):a. N + N: tea cup, book self, school year, tooth- brush,...b. Gerund + N: driving lience, swimming pool....c. Adj + N: blackboard, gentleman...II. Adjective formations ( Thành lập tính từ)* Positions of Adj (Vị trí của tính từ):Adj + NBe/ look/ seem/ become...+ AdjAdv + Adj (very interesting)1. Một số tính từ được thành lập bằng cách thêm các hậu tố vào sau các danhtừ:a. N + ful: harmful, useful, helpful, .....b. N + less( không có): childless, homeless...c. N + ly( có tính cách, có vẻ, hàng giờ, năm...): manly, brotherly, daily...d. N + like( giống như): childlike, godlike...e. N + y( nhiều, đầy): rainy, snowy, healthy, foggy...f. N + ish( theo cách của): childish, foolish...g. N + al( thuộc về): industrial, natural, ...h. N + ous: poisonous, dangerous, famous...2. Một số tính từ được thành lập bằng cách thêm các hậu tố vào sau các độngtừ:a. V + ive: active, progressive, attractive...
Xem thêm

6 Đọc thêm

Ứng dụng vi điều khiển PIC chế tạo khóa số điện tử

ỨNG DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC CHẾ TẠO KHÓA SỐ ĐIỆN TỬ

Giới thiệu về đề tài nghiên cứu, ứng dụng trong cuộc sống.
Tìm hiểu về vi điều khiển PIC 16F877A
Quét phím ma trận.
Giao tiếp giữa PIC 16F877A và DS1307
Tìm hiểu về LCD 16x2.
Tìm hiểu động cơ điện 1 chiều.
Thiết kế Khóa cửa điện tử:
+ Cấu trúc Khóa cửa điện tử và nguyên lý hoạt động.
+ Tính chọn linh kiện, lập trình thiết kế.
Xây dựng mô hình.
Thiết kế 1 khóa điện tử bằng phím số có thể đóng mở hệ thống bằng cách nhập mật
khẩu. Nó có thể được ứng dụng làm khóa cho nhiều hệ thống như: khóa hệ thống
(không cho phép thay đổi cài đặt của băng chuyền, của máy,...), khóa cửa (khóa cửa ra
vào của gia đình, cơ quan, nhà máy...)...
Tìm hiểu về vi điều khiển PIC 16F877A, LCD, ma trận phím, IC DS1307…
Cải thiện kỹ năng làm việc nhóm.
Cải thiện kỹ năng lập trình PIC.
Thêm kinh nghiệm trong việc thiết kết và thi công mạch điện tử.
2. Chức năng của hệ thống
Đây là một loại khóa cửa điện tử, được dùng để đóngmở 1 hệ thống cửa bằng cách
nhập mật khẩu, thông qua việc giao tiếp với bàn phím ma trận 4x4 và màn hình LCD
16x2.
Có khả năng đổi mật khẩu và không bị reset mật khẩu khi mất nguồn
Kết hợp xem ngày giờ thời gian thực

code và mô phỏng trong file đính kèm
Xem thêm

62 Đọc thêm

ACCESS FROM THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM REPOSITORY, LUẬN ÁN VỀ SỰ NỨT MỎI CỦA HỖN HỢP LÁT NHỰA.

ACCESS FROM THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM REPOSITORY, LUẬN ÁN VỀ SỰ NỨT MỎI CỦA HỖN HỢP LÁT NHỰA.

Sự lan truyền vết nứt được thí nghiệm bằng cách sử dụng dầm vật liệu với vết nứt bắt đầu ở mặt dưới. Nghiên cứu cho thấy tốc độ lan truyền vết nứt có thể được mô tả bằng mối quan hệ quyền lực giữa độ cứng của hỗn hợp và số chu kỳ đến sự thất bại, đó là hỗn hợp và phụ gia kết dính. Một phương trình chung được phát triển cho phép tính toán tuổi thọ của các vỉa bitum và được so sánh với hai phương pháp thiết kế vỉa hè truyền thống, cho kết quả tương đương đối với các hỗn hợp chưa biến đổi nhưng mang lại kết quả thực tế hơn cho hỗn hợp polyme biến đổi. Hình ảnh phân tích các vết nứt cho thấy rằng chúng lan truyền xung quanh cốt liệu thô cố gắng tách nó ra khỏi ma trận và chúng di chuyển theo đường thẳng nhất có thể giữa điểm khởi đầu bẻ gãy và điểm tải áp dụng.Có hai phương thức của sự thất bại kết cấu mà nhà thiết kế tìm cách tránh trong suốt thời gian thiết kế của vỉa hè; Nứt và rãnh. Khái niệm cuộc sống thiết kế đặc biệt quan trọng đối với vỉa hè vì chúng không bị vỡ đột ngột (trừ những trường hợp hiếm hoi của các chuyển động nhiệt hoặc mặt đất rất lớn, điều này không khả thi về mặt kinh tế ở giai đoạn thiết kế) nhưng dần dần xấu đi Thời kỳ dài. Đây thực sự là một hiện tượng mỏi, theo nghĩa là sự xuống cấp, gây ra bởi các căng thẳng và căng thẳng trong cấu trúc, kết quả từ cả cường độ và số lượng các ứng dụng tải mà trải nghiệm vỉa hè.Tất cả các phân tích của ITFT báo cáo cho đến nay đã được hướng tới việc tính toán căng thẳng kéo dài nhất ở trung tâm của mẫu giả định rằng đây là chế độ duy nhất thất bại. Tuy nhiên, có thể chỉ ra rằng trong một số điều kiện kiểm tra (áp suất nén cao và hoặc nhiệt độ cao) có thể xảy ra sự cố nén hoặc cắt. Các công thức 3 .10 và .11 mô tả các áp lực cơ bản dọc theo đường kính dọcCủa ITFT, sau Timoshenko (4).áp lực ITSM được sử dụng khi có thể, do đó, cho phép nhà khai thác thực hiện một kiểm tra như được mô tả trong Tiêu chuẩn Anh Quốc về Phát triển 213 để có được mô đun độ cứng của mẫu ở mức căng thẳng ITFT
Xem thêm

306 Đọc thêm

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 2020

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN GSV VIỆT NAM, GIAI ĐOẠN 2015 2020

nghệ thuật quản lý quân sự đƣợc áp dụng vào việc lập kế hoạch và thực hiện trênphạm vi tổng thể nhằm giành thắng lợi cuối cùng”, hoặc theo Từ điển Larouse thì“Chiến lƣợc là nghệ thuật chỉ huy các phƣơng tiện để chiến thắng, đó là nghệ thuậtchiến đấu ở vị trí ƣu thế”. Nhƣ vậy “chiến lƣợc” đƣợc hiểu ở mức độ nghệ thuậthơn là khoa học.Hiện nay, thuật ngữ “chiến lƣợc” đã đƣợc sử dụng trong hầu hết các lĩnh vựckinh tế - xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh có nhiều doanh nghiệp đã cónhững thành công vƣợt bậc bằng những chiến lƣợc đƣợc xây dựng đúng đắn, phùhợp với lĩnh vực hoạt động và khả năng của tổ chức. “Chiến lƣợc” trong kinh doanhđã đƣợc đƣa ra với một số khái niệm bởi các tác giả nhƣ:Theo Alfred D. Chandler: Chiến lƣợc bao hàm việc ấn định các mục tiêu cơbản, dài hạn của doanh nghiệp, đồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hànhđộng và phân bổ các tài nguyên thiết yếu nhằm thực hiện các mục tiêu đó(Nguồn:Alfred D. Chandler (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of theAmerican Industrial Enterprise. Cambridge, Massachusettes. MIT Press).Theo Jame B. Quinn: Chiến lƣợc là xu hƣớng hay kế hoạch nhằm kết hợpnhững mục tiêu, chính sách chính và những chƣơng trình hành động của tổ chứcthành một thể thống nhất(Nguồn: James B. Quinn (1980). Strategies for change:logical incrementalism. R.D. Irwin).Theo Bateman và Zeithaml: Chiến lƣợc là một sự kết hợp hài hoà các hoạtđộng và việc phân bổ nguồn lực để đạt đƣợc các mục tiêu của tổ chức. Chiến lƣợccủa một tổ chức là các nỗ lực nhằm tận dụng tối đa các khả năng và nguồn lực của4tổ chức để phản ứng thích hợp nhất với các cơ hội và thách thức của môi trƣờng bênngoài(Nguồn: Thomas S. Bateman, Carl P. Zeithaml (1990). Management: Functionand Strategy. R.D. Irwin).Với những khái niệm trên, trong một môi trƣờng có những biến đổi nhanh
Xem thêm

98 Đọc thêm

DAI SO CHUONG 5 TOÁN CAO CẤP

DAI SO CHUONG 5 TOÁN CAO CẤP

) v, w(vìnên suy ra v, w0.0,v, Aw Chƣơng 5. Dạng toàn phƣơngNhận xét 5.2.1. 1) Trong Định lí 5.2.3, ma trận P có thể chọn làma trận có các cột là hệ vectơ trực chuẩn các vectơ riêng của A thuđược bằng cách trực chuẩn hóa Gram-Schmidt hệ các vectơ riêng độclập tuyến tính của A.2) Theo Định lí 5.2.4, ta chỉ cần áp dụng quá trình trực chuẩn hóaGram-Schmidt vào mỗi cơ sở của các không gian con riêng của A đểđược một cơ sở trực chuẩn cho mỗi không gian riêngVí dụ 5.2.3. Tìm ma trận trực giao P làm chéo hóa ma trận đốixứngA4 2 22 4 2 .
Xem thêm

51 Đọc thêm

BÀI TẬP 1 - TRANG 112 - SGK GIẢI TÍCH 12

BÀI TẬP 1 - TRANG 112 - SGK GIẢI TÍCH 12

1. Tính các tích phân sau: 1. Tính các tích phân sau: a)                    b)  c)                        d)  e)                        g)    Hướng dẫn giải: a)  =   =  b) = =  =  c)= d)=    =  e)=  =  g)Ta có f(x) = sin3xcos5x là hàm số lẻ. Vì f(-x) = sin(-3x)cos(-5x) = -sin3xcos5x = f(-x) nên:           Chú ý: Có thể tính trực tiếp bằng cách đặt x= -t hoặc biến đổi thành tổng >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2016 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học.
Xem thêm

2 Đọc thêm

GIAI BAI TOAN CUC TRI THCS VOI NHIEU PHUONG PHAP

GIAI BAI TOAN CUC TRI THCS VOI NHIEU PHUONG PHAP

322 4 441Vậy: GTLN của y = tại x =32y=2II. Nhận xét: Phơng pháp giải toán cực trị đại số bằng cách sử dụng các phép biến đổi đồngnhất đợc áp dụng cho nhiều bài tập, nhiều dạng bài tập khác nhau. Song đôi khihọc sinh thờng gặp khó khăn trong công việc biến đổi để đạt đợc mục đích. Vậycòn những phơng pháp nào; để cùng phơng pháp vừa nêu trên giúp học sinh nhanhchóng tìm ra lời giải. Trớc hết ta giải một số bài toán sau để cùng suy ngẫm.III. Các bài tập đề nghị :1. Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức sau :a. A = x2 - 10x + 20b. B = (x-1)2 + (x-3)2c. C = x 2 2 x + y 2 4 y + 7d. D = (x-1)(x+2)(x+3)(x+6)2e. E = 3x 8 x + 6(x 1)
Xem thêm

20 Đọc thêm

Bảo mật trong WiMAX và thuật toán mã hóa AES_ Có Code

BẢO MẬT TRONG WIMAX VÀ THUẬT TOÁN MÃ HÓA AES_ CÓ CODE

II.Các kỹ thuật bảo mật trong WiMAX:WiMAX thực hiện vấn đề bảo mật bằng cách mã hóa các kết nối giữa SS và BS. BS ngăn cản việc truy cập trái phép bằng cách giám sát việc mã hóa các luồng dịch vụ trong mạng. Giao thức bảo mật và quản lý khóa được dùng tại các BS để điều khiển việc phân phát khóa dữ liệu cho các SS. Điều này cho phép SS và BS được đồng bộ khóa dữ liệu.Liên kết bảo mật SA (Security Association): SA chứa các thông tin bảo mật của một kết nối gồm các khóa và các thuật toán mã hóa được lựa chọn. SA có 2 loại là DSA (Data SA) và ASA (Authentication SA).DSA có 16 bit nhận dạng SA, thông tin phương thức mã hóa nhằm bảo vệ dữ liệu khi truyền chúng trên kênh truyền và 2 TEK (Traffic Encrytion Key) để mã hóa dữ liệu.ASA bao gồm một khóa cấp phép dài 60 bit (AK) và 4 bit nhận dạng AK.Cơ sở chứng thực:HMAC (Hashed Message Authentication Code): bản tin HMAC được sử dụng để cung cấp bản tin nhận thực, có thể xác định nguồn gửi bản tin thông qua ban tin HMAC.Chứng nhận X.509: được sử dụng để cho phép BS nhận diện SS. Mỗi chứng thực, người dùng phải mang một dấu hiệu để truy cập.Giao thức chứng thực mở rộng (EAP): Chuẩn IEEE 802.16e giới thiệu một giải pháp để thực hiện sơ đồ chứng thực dựa trên cơ sở chứng nhận X.509. Sơ đồ mới này được coi là mềm dẻo hơn và dựa trên giao thức EAP. Để thực hiện được chứng thực trong suốt thời gian thiết lập đường truyền, các bản tin EAP được mã hóa trực tiếp vào bên trong các khung quản lý. Cộng thêm với hai bản tin PKM, đó là PKM EAP request và PKM EAP response, được thêm vào để truyền dữ liệu EAP.Về giao thức bảo mật và quản lý khóa thì SS sử dụng PKM để chứng thực và thu khóa lưu lượng từ BS. Giao thức PKM được chia ra làm 2 phần: Chứng thực và trao đổi khóa AK, trao đổi khóa TEK.Mã hóa dữ liệu: Để cung cấp tính bảo mật dữ liệu trong khi truyền trong mạng Wimax, chuẩn IEEE 802.16 đưa ra chuẩn mã hóa DES. Tuy nhiên, hiện nay DES được coi không còn an toàn nữa. Gần đây DES đã được thay bằng AES và chuẩn IEEE 802.16e đã sử dụng AES để mã hóa thông tin. Và thuật toán mã hóa AES sẽ được giới thiệu trong phần tiếp theo.III.Thuật toán mã hóa AES:Thuật toán AES (Advanced Encryption Standard) là một thuật toán mã hóa khối. Hầu hết các phép toán trong thuật toán AES đều thực hiện trong một trường hữu hạn. AES làm việc với từng khối dữ liệu 4×4 byte (state). Quá trình mã hóa bao gồm 4 bước:1.AddRoundKey — mỗi byte của khối được kết hợp với khóa con, các khóa con này được tạo ra từ quá trình tạo khóa con Rijndael.2.SubBytes — đây là phép thế (phi tuyến) trong đó mỗi byte sẽ được thế bằng một byte khác theo bảng tra (Rijndael Sbox).3.ShiftRows — đổi chỗ, các hàng trong khối được dịch vòng.4.MixColumns — quá trình trộn làm việc theo các cột trong khối theo một phép biến đổi tuyến tính.Tại chu trình cuối thì bước MixColumns được thay thế bằng bước AddRoundKeyQuá trình mở rộng khóa của AES:AES thực hiện một quá trình mở rộng khóa từ khóa mật mã để tạo ra các khóa mới gọi là khóa vòng. Quá trình mở rộng khóa mang lại một chuỗi khóa có độ dài là 16 byte và sử dụng liên tục ma trận rcon và đồng thời dựa vào hộp S để tạo ra một khóa có độ dài 176 byte, sẽ được sử dụng trong suốt quá trình mã hóa và giải mã.Quá trình giải mã AES:Quá trình giải mã của thuật toán AES là ngược lại với quá trình mã hóa. Bên cạnh đó khóa vòng của quá trình giải mã có thứ tự ngược lại với khóa vòng ở quá trình mã hóa. Tương tự như quá trình mã hóa, quá trình giải mã dùng các thủ tục biến đổi là InvShiftRows(), SubBytes(), InvMixColumns(), và AddRoundKey().Các phương pháp tấn công: có 3 phương thức tấn công phổ biến vào thuật toán mã hóa: + Phương pháp Brute Force là phương pháp kiểm duyệt toàn bộ. + Phương pháp tấn công kênh bên: dò tìm xung đột bên trong ma trận state. + Tấn công từ chối dịch vụ DoS: có thể mô tả như hành động ngăn cản những người dùng hợp pháp khả năng truy cập và sử dụng vào một dịch vụ nào đó.Để mô tả thuật toán AES ở trên ta có phần mô phỏng sẽ trình bày tiếp theo.
Xem thêm

81 Đọc thêm

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN BIÊN

TÌM HIỂU MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÁT HIỆN BIÊN

ranh giới giữa các vùng đó được gọi là biên.Như vậy: Phương pháp phát hiện biên trực tiếp và gián tiếp là hai bài toánđối ngược nhau, khi biết các vùng sẽ tìm được biên và ngược lại. Tuy nhiên trongmột số trường hợp không thể làm ngược lại ( Biên hở).15Tuy nhiên, phương pháp tìm biên trực tiếp thường sử dụng có hiệu quả đốivới các ảnh ít chịu ảnh hưởng của nhiễu, song nếu như sự biến thiên độ sáng khôngđột ngột thì phương pháp này tỏ ra kém hiệu quả. Phương pháp tìm biên gián tiếpgiải quyết tốt trong trường hợp này, tuy nhiên cài đặt tương đối khó khăn. Với cácphương pháp tìm biên trực tiếp, có hai dạng sau:• Phương pháp tìm biên dùng bộ lọc tuyến tính: Phương pháp này dựatrên phép toán xử lý lân cận cục bộ hoặc xử lý tổng thể. Xử lý lân cận là sử dụngcác ma trận hệ số lọc kích thước nhỏ, còn xử lý tổng thể là thực hiện trên toàn ảnhvà có thể coi như sử dụng ma trận hệ số lọc có kích thước bằng kích thước của ảnhcụ thể như các phương pháp Gradient, Sobel, Prewitt, Laplace…• Phương pháp tìm biên phi tuyến: Phương pháp này không dựa trên phép lọctuyến tính mà sử dụng các phép toán phi tuyến như phép toán lựa chọn, so sánhđược áp dụng trong phương pháp hình chóp, Kisrch…Sau khi đưa ra các khái niệm cơ bản phục vụ cho việc xây dựng một phươngpháp tách cạnh, một câu hỏi được đặt ra làm thế nào để có thể tìm ra được cạnh.Một cạnh như đã nói ở trên là sự thay đổi cấp xám hay thay đổi chu tuyến màu. Nếuta mô tả sự thay đổi trên sơ đồ nêu trên thì sẽ thấy các mức xám có đường cong biếnthiên rất ngẫu nhiên và phức tạp. Điều này dẫn ta tới kết luận rằng: Mỗi cạnh đều cómột giá trị Gradient nhất định. Khi Gradient tại điểm trên đường cong biến thiên làlớn hay nói cách khác sự thay đổi cấp xám là lớn thì khi đó một cạnh được nhậndạng để xác định ra cạnh kia thì khi đó ta có thể dùng toán tử đạo hàm (còn gọi làphương pháp phát hiện biên trực tiếp) được thiết kế để nhận dạng những nơi có sự
Xem thêm

70 Đọc thêm

MẠCH ĐỒNG HỒ ĐẾM GIỜ CHUẨN

MẠCH ĐỒNG HỒ ĐẾM GIỜ CHUẨN

Lời mở đầu:Ngày nay khi nhu cầu về thông tin quảng cáo rất lớn , việc áp dụng các phương tiện kĩ thuật mới vào các lĩnh vực trên là rất cần thiết .

Khi bạn đến các nơi công cộng, bạn dễ dàng bắt gặp những áp phích quảng cáo điện tử chạy theo các hướng khác nhau với nhiều hình ảnh và màu sắc rất ấn tượng.

Từ yêu cầu của môn học kĩ thuật vi xử lý và thực tiễn như trên, chúng em quyết
định chọn đề tài cho bài tập lớn môn học là:Thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận LED.Khi đề tài được mở rộng thì sẽ có khả năng ứng dụng thực tiễn rất lớn .Nói tóm lại, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, khả năng ứng dụng và tiềm lực phát triển của hệ thống này là rất lớn, đặc biệt ở Việt Nam, các hệ thống như vậy còn rất ít, hầu hết đều được nhập từ nước ngoài với giá thành khá cao.I) Cơ sở lý thuyết:

Dựa trên nguyên tắc như quét màn hình, ta có thể thực hiện việc hiển thị ma trận đèn bằng cách quét theo hàng và quét theo cột. Mỗi Led trên ma trận LED có thể coi như một điểm ảnh. Địa chỉ của mỗi điểm ảnh này được xác định đồng thời bởi mạch giải mã hàng và giải mã cột, điểm ảnh này sẽ được xác định trạng thái nhờ dữ liệu đưa ra từ bộ vi điều khiển 8951.

Như vậy tại mỗi thời điểm chỉ có trạng thái của một điểm ảnh được xác định. Tuy nhiên khi xác định địa chỉ và trạng thái của điểm ảnh tiếp theo thì các điểm ảnh còn lại sẽ chuyển về trạng thái tắt (nếu LED đang sáng thì sẽ tắt dần). Vì thế để hiển thị được toàn bộ hình ảnh của ma trận đèn, ta có thể quét ma trận nhiều lần với tốc độ

quét rất lớn, lớn hơn nhiều lần thời gian kịp tắt của đèn. Mắt người chỉ

nhận biết

được tối đa 24 hình/s do đó nếu tốc độ quét rất lớn thì sẽ không nhận ra được sự thay đổi nhỏ của đèn mà sẽ thấy được toàn bộ hình ảnh cần hiển thị.
Sơ đồ khối:
Giải mã cột
DataGiải mã hàngMa trận đèn
LED

Để thực hiện được quét hàng và quét cột thì ma trận LED được thiết kế như sau:

Các LED trên cùng một hàng sẽ được nối các chân dương với nhau.

Các LED trên cùng một cột sẽ được nối các chân âm với nhau như hình vẽ
Ta có thể mô phỏng một ma trận Led đơn giản 4x4 như sau:


Hàng 1

2

3

4

Cột 1234


Sơ đồ thiết kế ma trận LED

Trạng thái của một LED sẽ được quyết định bởi tín hiệu điện áp đi vào đồng thời cả 2

chân. Ví dụ để

LED sáng thì điện áp 5V phải đưa vào chân dương và chân âm phải

được nối đất, LED sẽ tắt khi không có điện áp đưa vào chân dương.

Với đề tài này, chúng em chọn loại ma trận LED 8x8 để hiển thị. Ta có sơ đồ nguyên lý của Ma trận LED 8x8:
Xem thêm

11 Đọc thêm

ĐỀ TÀI MÃ KHỐI TUYẾN TÍNH

ĐỀ TÀI MÃ KHỐI TUYẾN TÍNH

Với gi = (gi0, gi1, …, gi(n-1)), với i = 0, 1, …, k-1.III.Cách mã hóa:Nếu u = (a0, a1, …, ak-1) là thông tin cần được mã hoáthì từ mã w tương ứng với u được ta bằng cách lấy u nhânvới G hayw = a0g0 + a1g1 + … + ak-1gk-1-Vì các từ mã tương ứng với các thông báo được sinh rabởi G theo cách trên nên G được gọi là ma trận sinh củabộ mãCho ma trận sinh của một mã tuyến tínhC(7, 4) sauNếu u = (1101) là thông tin cần mã hoá thì từ mã tươngứng làw = 1.g0 + 1.g1 + 0.g2 + 1.g3 = (1100101)TRANG 4Bất kỳ k từ mã độc lập tuyến tính nào cũng có thể đượcdùng để làm ma trận sinh cho bộ mã.-Một bộ mã tuyến tính (hay còn gọi là không gian mã) cóthể có nhiều ma trận sinh khác nhau cùng biểu diễn.-Mỗi ma trận sinh tương ứng với một cách mã hóa khácnhau.IV.Cách giải mãLấy ma trận sinh như ở trong ví dụ trên.u = (a0, a1, a2,a3) là thông báo,w = (b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6) là từ mãtương ứng.Chúng ta có hệ phương trình sau liên hệ giữa u và w
Xem thêm

18 Đọc thêm

GIÁO TRÌNH LUẬT ĐẦU TƯ (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA) PHẦN 2

GIÁO TRÌNH LUẬT ĐẦU TƯ (GIÁO TRÌNH ĐÀO TẠO TỪ XA) PHẦN 2

lớn,có tính đặc biệt về điều kiện tự nhiên,vị trí địa lý kinh tế thuận lợiThứ hai khu kinh tế được chia thành hai khu vực khu thuế quan và khu phithuế quan.Khu thuế quan là khu vực còn lại của khu kinh tế,ngoài phạm vi khu phithuế quan gồm có khu công nghiệp,khu chế xuất,khu giải trí đặc biệt,khu dulịch,khu dân cư và khu hành chính.Khu vực phi thuế quan là khu vực có ranh giớiđịa lý xác định, được ngăn cách bằng hang rào cứng với khu vực xung quanh,khôngcó dân cư sinh sốngThứ ba trong khu kinh tế cho phép đầu tư đa ngành, đa lĩnh vực nhưng cómục tiêu trọng tâm phù hợp với từng khu kinh tế được thành lập ở mỗi địa bàn khácnhau.Với những đặc điểm trên hoạt động của các khu công nghiệp,khu chếxuất,khu công nghệ cao và khu kinh tế được thể hiện rất rõ nét tuy nhiên việc hìnhthành và phát triển của chúng chưa tương xứng với thực tế và tiềm năng của đấtnước.Nguyên nhân cơ bản là do cơ chế pháp lý về khu công nghiệp,khu chếxuất,khu công nghệ cao và khu kinh tế còn tồn tại nhiều bất cập,chưa có một khungpháp lý hoàn chỉnh quy định việc tổ chức,xây dựng và hoạt động.Vì vậy cần phải cóbiện pháp cụ thể để khắc phục tình trạng trên-Đó chính là điều kiện quan trọng chosự phát triển của khu công nghiệp,khu chế xuất,khu công nghệ cao và khu kinh tế.3. NHỮNG QUY ĐỊNH CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÀU TƯ VÀO CÁC KHU KINH TẾĐẶC BIỆT3.1. Quy định về nhà đầu tư vào các loại khu kinh tế đặc biệtNhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định củapháp luật Việt Nam, bao gồm:- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo Luật doanhnghiệp;- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập theo Luật hợp tác xã;- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước khi Luật nàycó hiệu lực;- Hộ kinh doanh, cá nhân;
Xem thêm

25 Đọc thêm

CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪFORMATION OF ADVERBS

CÁCH THÀNH LẬP TRẠNG TỪFORMATION OF ADVERBS

-> simplyTerrible-> terriblyHorrible-> horriblyProbable-> probably- Tính từ tận cùng bằng đuôi “ic” ta thêm “al” rồi cộng thêm “ly”Ví dụ:Economic-> economicallyTragic-> tragicallyDramatic-> dramatically>> Truy cập http://tuyensinh247.com để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1

6 Đọc thêm

THIẾT KẾ ĐẦU CUỐI VÔ TUYẾN ĐA BĂNG CHO 3G UMTS NODE B VÀ CẤU HÌNH RRU

THIẾT KẾ ĐẦU CUỐI VÔ TUYẾN ĐA BĂNG CHO 3G UMTS NODE B VÀ CẤU HÌNH RRU

2.1.Kiến trúc tổng quát của một đầu phát thu vô tuyếnđa băng (MBFE) Bộ khuếch đại công suất (cho băng tần được chọn) phải làm việctrên dải bang từ 1800 MHz đến 2700 MHz. Thiết bị ACE chọn băngcần thiết và cách ly phầnTx với Rx. Bộ LNA thực hiện tiền khuếch đại tín hiệu thu. Toàn bộ hoạt đọng của MBFE được điều khiển bởi module điềukhiển.NHÓM 6-D11VT5II.Kiến trúc tổng quát của đầu cuối vô tuyến đabăng 3G UMTS Node B2.2.Kiến trúc biến đổi trực tiếpHình 2.2: Thực hiện biến đổi trực tiếp của đầu phátNHÓM 6-D11VT5II.Kiến trúc tổng quát của đầu cuối vô tuyến đabăng 3G UMTS Node B2.2.Kiến trúc biến đổi trực tiếp Trong kiến trúc này đầu phát có thể cấu hình cho 2 chế độ hoạt động:IF không hay IF thấp phụ thuộc và tần số của NCO trong đầu số.
Xem thêm

26 Đọc thêm