VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

Tìm thấy 5,204 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Vật chất và ý thức":

GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

Mối quan hẹ giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu này. Trong xu thế phát triển của thời đại, Đảng và nhà nước ta đang tích cực công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, trong đó đổi mới kinh tế giữ vai trò then chốt, giữ vai trò chủ đạo. Mặc khác giữa đổi mới kinh tế và chính tr[r]

17 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC

TRƯỜNG..........................KHOA.................................TIỂU LUẬN"Mối quan hệ biện chứng giữavật chất và ý thức trong nền kinhtế nướcTiểu luận triết họcMỤC LỤCI.Lý luận chung về mối quan hệ giữa vật chấtý thức.1. Vật chất2. ý thức3. Mối quan hệ giữ[r]

10 Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

PHẦN MỞ ĐẦU

Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội , nhằm tìm ra các quy luật của đối tượng nghiên cứu. Mục đích cơ bản của Triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.
Triết học là một tro[r]

23 Đọc thêm

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY

MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay
Chuyên mục Bài tập học kỳ, Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê nin
Bài tập học kỳ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin.

LỜI NÓI ĐẦU

Những thành tựu của công cuộc đổi mới của nước ta trong thời gi[r]

31 Đọc thêm

IỂU LUẬN “PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

IỂU LUẬN “PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC VẬN DỤNG VÀO VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

Thế giới xung quanh ta có vô vàn sự vật và hiện tượng phong phú và đa dạng. Nhưng dù phong phú và đa dạng đến đâu thì cũng quy về hai lĩnh vực: vật chất và ý thức. Có rất nhiều quan điểm triết học xoay quanh vấn đế về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, nhưng chỉ có quan điểm triết học Mác Lênin l[r]

7 Đọc thêm

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp

Đọc thêm

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

TIỂU LUẬN CAO HỌC TRIẾT MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC

PHẦN MỞ ĐẦU

Triết học là môn khoa học chung nhất, nghiên cứu về các sự vật và hiện tượng của tự nhiên và xã hội , nhằm tìm ra các quy luật của đối tượng nghiên cứu. Mục đích cơ bản của Triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.
Triết học là một tro[r]

23 Đọc thêm

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG VẬT CHẤT – Ý THỨC Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA MỐI QUAN HỆ NÀY

PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG VẬT CHẤT – Ý THỨC Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA MỐI QUAN HỆ NÀY

ngoài những quá trình vật chất đang biến đổi là chuyển hoá lẫn nhau, là nguyên nhânvà kết quả của nhau.2. Ý thứca. Kết cấu của ý thứcCũng như vật chất có rất nhiều quan niệm về ý thưc theo các trường phái khácnhau. Theo quan điểm của CNDVBC khẳng định rằng ý thức là đặc tính và[r]

12 Đọc thêm

Giá trị , vai trò của vật chất ý thức trong đời sống và trong việc rèn luyện sinh viên hiện nay

GIÁ TRỊ , VAI TRÒ CỦA VẬT CHẤT Ý THỨC TRONG ĐỜI SỐNG VÀ TRONG VIỆC RÈN LUYỆN SINH VIÊN HIỆN NAY

Giá trị , vai trò của vật chất ý thức trong đời sống và trong việc rèn luyện sinh viên hiện nay “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác” Lê[r]

16 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi ôn thi triết học và gợi ý trả lời

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN THI TRIẾT HỌC VÀ GỢI Ý TRẢ LỜI

Câu 1:Anh chị hãy phân tích cơ sở lý luận và và nêu ra các yêu cầu phương pháp luận của nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang vận dụng nguyên tắc này như thế nào vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay ?Câu 2: Phân tích cơ sở l[r]

52 Đọc thêm

TIỂU LUẬN TRIẾT PHÂN TÍCH CUỘC ĐẤU TRANH GIỮA CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY TÂM TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI

TIỂU LUẬN TRIẾT PHÂN TÍCH CUỘC ĐẤU TRANH GIỮA CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY TÂM TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC HY LẠP CỔ ĐẠI

Bài làm:Triết học hiểu theo cách khái quát đó là 1 trong những hình thái ý thức xã hội, hệ thống các quan điểm chung nhất của con người về thế giới và sự nhận thức thế giới ấy. Nó xuất hiện vào thời kì phát sinh và phát triển của xã hội chiếm hữu nô lệ thời cổ đại, khoảng từ thế kỉ thứ VIII đến thế[r]

18 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC ĐHBK HN

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC ĐHBK HN

Câu 1. CNDV BC khẳng định rằng: Vận động là phương thức tồn tại của vật chất, là thuộc tính cố hữu của vật chất. Anh (Chị) hãy phân tích để làm sáng tỏ luận điểm trên. Rút ra ý nghĩa đối với bản thân trong học tập, công tác.(Hãy phân tích quan điểm của CNDV BC về vận động, rút ra ý nghĩa đối vớ[r]

27 Đọc thêm

THẾ GIỚI VẬT CHẤT VÀ PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA THẾ GIWOIS VẬT CHẤT

THẾ GIỚI VẬT CHẤT VÀ PHƯƠNG THỨC TỒN TẠI CỦA THẾ GIWOIS VẬT CHẤT

thức, song lại tuyệt đối hóa vai trò của vật chất, hạ thấp vai trò tác động tích cực củaý thức đối với vật chất.+ Họ duy vật về tự nhiên song lại duy tâm về mặt xã hội, không giải quyết triệtđể MQH giữa vật chấtý thức trong lĩnh vực xã hội .+ Đây là cơ sở lý luận cho[r]

23 Đọc thêm

Đề cương Triết 1 ngắn gọn, đủ ý

ĐỀ CƯƠNG TRIẾT 1 NGẮN GỌN, ĐỦ Ý

VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TRIẾT HỌC. CNDV VÀ CNDT, TRIẾT HỌC NHỊ NGUYÊN. CÁC HÌNH THỨC CNDV VÀ CNDT TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC. QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁCLÊNIN VỀ VẬT CHẤT, CÁC PHƯƠNG THỨC, HÌNH THỨC TỒN TẠI CỦA VẬT CHẤT. Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA NHỮNG VẤN ĐỀ NÊU TRÊN. QUAN NIỆM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN[r]

36 Đọc thêm

Tổng hợp câu hỏi ôn tập triết học nâng cao và đáp án

TỔNG HỢP CÂU HỎI ÔN TẬP TRIẾT HỌC NÂNG CAO VÀ ĐÁP ÁN

CÂU 1: Trình bày khái quát những nội dung cơ bản của thế giới quan duy vật biện chứng. Vai trò của nó đối với nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng hiện nay?1) Khái niệm về thế giới quan (TGQ) và thế giới quan duy vật biện chứng (TGQDVBC)a) Khái niệm TGQCon người luôn có nhu cầu về nhận thức thế[r]

29 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN MAC LÊ NIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN MAC LÊ NIN

Câu 1: Hãy phân tích mối quan hệ giữa vật chất và ý thức, vai trò , Ý nghĩa phương pháp luận và vận dụng?Trả lời:Khái niệm:Vật chất: là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại[r]

5 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP: TRIẾT HỌC MÁC LÊNINCâu 1: Triết học là gì? Vấn đề cơ bản của triết học?1. Kn Triết học Nguồn gốc của Triết học Triết học là hệ thống tri thức chung nhất của con người về thế giới và về vị trí, vai trò của con người trong thế giới ấy Nguồn gốc của Triết học: Triết học xuất hiện vào[r]

22 Đọc thêm

LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ VẬTCHẤT VÀ Ý THỨC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ MỐI QUAN HỆ VẬTCHẤT VÀ Ý THỨC

b) Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất:– Ý thức có thể thức đẩy hoặc kìm hãm với một mức độ nhất định sự biến đổi củanhững điều kiện vật chất.– Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của conngười. Con người d[r]

4 Đọc thêm

GIAO AN TRUNG CAP CHINH TRI

GIAO AN TRUNG CAP CHINH TRI

1. Quan điểm duy tâm về bản chất của thế giới
+ Quan điểm duy tâm cho rằng: trong mối quan hệ giữa vật chất và ý thức thì ý thức là cái có trước, vật chất là cái có sau; ý thức quyết định vật chất; ý thức là cơ sở, nguồn gốc cho sự ra đời, tồn tại, vận động, phát triển của các sự vật và hiện tượng.[r]

149 Đọc thêm

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MÁC-TƯ TƯỞNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MÁC-TƯ TƯỞNG

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN MÁC – LÊNIN
VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
CHUYÊN ĐỀ 1 : NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN
Câu 1 : Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận rút ra từ việc tìm hiểu mối quan hệ này.
Trả lời :
Theo quan điểm của[r]

13 Đọc thêm

Cùng chủ đề