BÀI TẬP TỔNG HỢP HIDROCACBON

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI TẬP TỔNG HỢP HIDROCACBON ":

Hệ thống bài tập Tổ hợp

HỆ THỐNG BÀI TẬP TỔ HỢP


Kết luận chung
Với mục đích nghiên cứu của đề tài là phát hiện và hệ thống hóa những ph-ơng pháp để giải các bài toán đại số tổ hợp ở tr-ờng THPT, sáng kiến kinh nghiệm đã nghiên cứu về các nội dung của phần đại số tổ hợp, đ-a ra các ph-ơng pháp giải cho từng nội dung cụ thể. Trong mỗi ph-ơng pháp giải có các ví dụ và bài tập minh họa cụ thể.

45 Đọc thêm

BÀI TẬP TỔ HỢP XÁC SUẤT

BÀI TẬP TỔ HỢP XÁC SUẤT

Bài tập tổ hợp và xác suất

5 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp, xác suất pdf

BÀI TẬP TỔ HỢP, XÁC SUẤT PDF

Mỗi đđề thi gồm có 1 câu hỏi lý thuyết và 3 bài tập đđược lấy ngẫu nhiên trong đđề cương.. Một học sinh A chỉ học 4 câu lý thuyết và 12 câu bài tập trong đề cương.[r]

5 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp xác suất - Trần Sỹ Tùng

BÀI TẬP TỔ HỢP XÁC SUẤT - TRẦN SỸ TÙNG

Bài tập tổ hợp xác suất - Trần Sỹ Tùng

24 Đọc thêm

Hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tập

HOÁN VỊ TỔ HỢP CHỈNH HỢP LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP

Hoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tậpHoán vị tổ hợp chỉnh hợp lý thuyết và bài tập
Xem thêm

12 Đọc thêm

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP

BÀI TẬP ĐẠI SỐ TỔ HỢP

• Tương tự như bài tập 1; giáo viên có thể thay thế yêu cầu bài toán bởi các yêu khác, ví dụ như:Chứng minh rằng, tìm các giá trị của n thoả mãn đẳng thức......
• Và chúng ta đều nhận thấy rằng với cách giải các bài toán như trên giúp học sinh chủ động hơn trong quá trình lĩnh hội kiến thức; đồng thời giúp học sinh nhìn ra vấn đề tổng quát nhằm phát huy tính sáng tạo, chủ động của các em.

27 Đọc thêm

TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (LÝ THUYẾT + BÀI TẬP VẬN DỤNG)

TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (LÝ THUYẾT + BÀI TẬP VẬN DỤNG)

TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)TỔ HỢP XÁC SUẤT BIẾN CỐ XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ (Lý thuyết + Bài tập vận dụng)
Xem thêm

Đọc thêm

95 BÀI TẬP HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

95 BÀI TẬP HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP

95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP95 bài tập HOÁN VỊ – CHỈNH HỢP – TỔ HỢP
Xem thêm

Đọc thêm

Bài tập hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

BÀI TẬP HOÁN VỊ CHỈNH HỢP TỔ HỢP

Bài tập hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

63 Đọc thêm

BÀI TẬP TỔ HỢP

BÀI TẬP TỔ HỢP

Tính tổng các hệ số của các luỹ thừa bậc nguyên dương của x và chứng tỏ tổng này là một số chính phương.. Biết tổng các hệ số trong khai triển là 512.[r]

6 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp

BÀI TẬP TỔ HỢP

biết rằng chất lượng các vợ kịch, các điệu múa, các bài hát là như nhau BÀI 11: Từ thành phố A đến thành phố B có 3 con đường, từ thành phố A đến thành phố C có 2 con đường, từ thành ph[r]

3 Đọc thêm

BÀI TẬP TỔ HỢP pdf

BÀI TẬP TỔ HỢP PDF

TRANG 1 BAØI TẬP A.Mục yêu cầu:tiêu 1.Về kiến thức: - Nắm vững công thức tổ hợp,xác suất của biến cố các phép toán của của xác suất-biến cố độc lập - Biết cách áp dụng vào các bài toán á[r]

6 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp+đáp số

BÀI TẬP TỔ HỢP+ĐÁP SỐ

Ngời ta chọn ra một ban thờng trực gồm 3 ngời trong đó có ít nhất 1 nữ.. Hãy tính tổng các số tự nhiên nói trên.[r]

1 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp có lời giải

BÀI TẬP TỔ HỢP CÓ LỜI GIẢI

BÀI 29: CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CHẴN GỒM 6 CHỮ SỐ KHÁC NHAU THỎA MÃN ĐIỀU KIỆN CHỮ SỐ HÀNG TRĂM ngàn khác 0 và phải có mặt chữ số 2.. BÀI 34: CÓ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 6 CHỮ SÓ KHÁC N[r]

14 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp (hay)

BÀI TẬP TỔ HỢP HAY

vậy số cách lấy thỏa mãn đầu bài là: C103* C72* C52*1=25200cách bài 18: đội dự tuyển bóng bàn có 10 nữ,7 nam trong đó có danh thủ nam là vũ mạnh cường và danh thủ nữ là ngô thu thủy.ngườ[r]

10 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp, chỉnh hợp

BÀI TẬP TỔ HỢP, CHỈNH HỢP

ạng 1:Chứng minh ñẳng thức
k
n
C bằng ñạo hàm
Bài 1: CMR: ( ) ( )
0 1 2
3 5 ... 2 1 1 2
n n
n n n n
C C C n C n + + + + + = +
Bài 2: CMR:
1 1 2 2 3 3 1
2 2.2 3.2 ... 3
n n n n n
n n n n
C C C nC n
− − − −
+ + + + =
Bài 3: CMR: ( )
1 1 2 3 4
2 3 4 ... 1 0
n n
n n n n n
C C C C nC

− + − + + − =
Bài 4: CMR:
( ) ( ) ( )
1 1 0 2 1 3 2 1 1 1 2 1
4 1 4 2 4 ... 1 2.2 ... 2
n n n n n n n
n n n n n n n
n C n C n C C C C n C
− − − − − −
− − + − − + − = + + +
Bài 5. CMR
( ) ( ) ( )
( )
( )
2 2 2
1 2
2
2 1
2 ...
1
n
n n n
n
C C n C
n

+ + + =
−  
 ạng 1:Chứng minh ñẳng thức
k
n
C bằng ñạo hàm
Bài 1: CMR: ( ) ( )
0 1 2
3 5 ... 2 1 1 2
n n
n n n n
C C C n C n + + + + + = +
Bài 2: CMR:
1 1 2 2 3 3 1
2 2.2 3.2 ... 3
n n n n n
n n n n
C C C nC n
− − − −
+ + + + =
Bài 3: CMR: ( )
1 1 2 3 4
2 3 4 ... 1 0
n n
n n n n n
C C C C nC

− + − + + − =
Bài 4: CMR:
( ) ( ) ( )
1 1 0 2 1 3 2 1 1 1 2 1
4 1 4 2 4 ... 1 2.2 ... 2
n n n n n n n
n n n n n n n
n C n C n C C C C n C
− − − − − −
− − + − − + − = + + +
Bài 5. CMR
( ) ( ) ( )
( )
( )
2 2 2
1 2
2
2 1
2 ...
1
n
n n n
n
C C n C
n

+ + + =
−  
 
Xem thêm

2 Đọc thêm

Bài tập tổ hợp toán 11

BÀI TẬP TỔ HỢP TOÁN 11

NHƯNG CŨNG GIỐNG CÁCH 1, DO NHÀ TOÁN HỌC LÀ NỮ NÊN 5 NGƯỜI NÀY _ _ĐỀU LÀ NHÀ TOÁN HỌC.[r]

10 Đọc thêm

BÀI TẬP TỔ HỢP

BÀI TẬP TỔ HỢP

bởi n cách; phương án B có thể thực hiện bởi m cách. Khi đó, công việc được thực hiện theo n + m cách.
2. Quy tắc nhân: Giả sử công việc bao gồm hai công đoạn A và B. Công đoạn A có thể thực hiện bởi n cách; công đoạn
B có thể thực hiện bởi m cách. Khi đó, công việc được thực hiện bởi n.m cách.
II. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

6 Đọc thêm

Toán tập lồi

TOÁN TẬP LỒI


Bài tập: Tổ hợp lồi là tập lồi?
Tổ hợp lồi có thể không là tập lồi Ví dụ:
Xét đường tròn đơn vị trong siêu phẳng xOy, lấy 1 điểm E ( 0,0,1) nằm trên trục Oz. Thì tổ hợp lồi của 2 tập đó là một mặt nón,

20 Đọc thêm