CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG LỐI SỐNG THỰC DỤNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Chủ nghĩa thực dụng Mỹ và cuộc đấu tranh chống lối sống thực dụng ở nước ta hiện nay":

ĐƯỜNG LỐI (SỐNG THỬ)

ĐƯỜNG LỐI (SỐNG THỬ)

lối sống thử của sinh viên hiện nay×lối sống thử của sinh viên×lối sống thử trong sinh viên hiện nay×lối sống thực dụng của sinh viên hiện nay×lối sống thực dụng của thanh niên hiện nay×lối sống thử của giới trẻ hiện nay×

Từ khóa
lối sống thực dụng của giới trẻ ngày naylối sống thực dụng của giới trẻ hiện nayđường lối chống thực dân phápnghị luận xã hội lối sống thực dụng

Đọc thêm

TƯ TƯỞNG THỰC DỤNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

TƯ TƯỞNG THỰC DỤNG CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Tư tưởng thực dụng của người Việt Nam là một bộ phận thuộc ý thức xã hội, đề cao lợi ích thiết thực để đáp ứng nhu cầu của con người. Ở mỗi giai đoạn khác nhau, tư tưởng thực dụng được biểu hiện khác nhau, song nhìn chung đều phản ánh nhu cầu cuộc sống của con người. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của cơ chế thị trường, hiện nay tư tưởng thực dụng của người Việt Nam cũng thể hiện cả mặt tích cực và hạn chế.

Đọc thêm

Giáo án Giáo dục công dân 8 - Bài 1 và 2

Giáo án Giáo dục công dân 8 - Bài 1 và 2

+ Trong điều kiện hiện nay lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền có xu hường ngày càng gia tăng thì việc học tập những tấm gương đó ngày càng trở nên cần thiết:  Giúp mọi người phân bi[r]

Đọc thêm

Vấn đề con người tự lập thân trong chủ nghĩa thực dụng Mỹ

VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TỰ LẬP THÂN TRONG CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG MỸ


ảnh trừu tượng “Người khổng lồ” (David) của nhà điêu khắc Michel Angelo đã trở thành biểu tượng của con người thời phục hưng và cận đại. Đó là con người tràn đầy sức sống và hoài bão tự do. Giờ đây vấn đề mà người ta quan tâm không phải là quan hệ giữa chúa và thế giới (như trong thời kỳ triết học Tây Âu trung cổ) mà chính là vấn đề quan hệ giữa con người và thế giới trở thành trung tâm của các quan niệm triết học. Nhiều nhà tư tưởng đã ý thức được sự cần thiết phải xây dựng một triết học thực tiễn, nhờ đó con người hiểu hết sức mạnh của tất cả các sự vật khác xung quanh ta cũng thấu đáo như những công việc của người thợ thủ công, bằng cách đó chúng ta có thể sử dụng chúng trong các hoạt động của mình, đồng thời biến mình thành những chủ nhân và chúa tể của giới tự nhiên [21, tr.247]. Chúng ta có thể bắt gặp những tư tưởng này trong triết học Nicolai Kuzan 8 , ông coi con người là sản phẩm tối cao và tinh túy nhất trong sự sáng tạo của thượng đế, con người chính là thế giới con người bao quát dưới dạng tiềm tàng toàn bộ thượng đế và thế giới, nội tâm triển vọng của con người đó là tất cả. Hay trong triết học thời kỳ phục hưng ở Italia, họ ca ngợi sức mạnh và vẻ đẹp của con người. Con người không phải lấy thượng đế, mà phải lấy chính mình làm trung tâm và thước đo tất thảy mọi vật. Các giá trị hiện thực của con người được đề cao. Hình tượng con người cường tráng ngẩng cao đầu đòi tự do và công lý, không khuất phục trước mọi trở ngại,… trở thành phương châm tư tưởng và văn hóa thời kỳ này. Như nhà danh họa Leonardo de Vinci (1452 - 1519) đã khẳng định con người là vũ khí vĩ đại nhất của tạo hóa. Dựa trên các sự vật tự nhiên, con người sáng tạo ra các sự vật mới phục vụ cho cuộc sống của mình và nhà triết học, nhà khoa học tự nhiên Bruno 9 đã đặc biệt đề cao đến khả năng nhận thức trí tuệ của con người.
Xem thêm

67 Đọc thêm

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG

PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG

Họ coi nhiệm vụ chính của triết học là định ra nhận thức luận và phương pháp luận khoa học, đặt đối tượng nghiên cứu của triết học và khoa học trong phạm vi đời sống hiệ[r]

Đọc thêm

Tiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ CÔNG CUỘC CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG. VẬN DỤNG VÀO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ CÔNG CUỘC CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG. VẬN DỤNG VÀO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Tiểu luận đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG VÀ CÔNG CUỘC CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG. VẬN DỤNG VÀO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN LIÊU, THAM NHŨNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

Đọc thêm

Mỹ học kiến trúc 3 pps

MỸ HỌC KIẾN TRÚC 3 PPS

BA LOẠI GIẢI THÍCH a/ Thuyết Ích- Mỹ đẹp có lợi ích, có hiệu quả: Hữu dụng là đẹp, thực dụng là đẹpÆ Đồ vật đẹp là vì chúng hữu dụng.. Thực dụng xuất hiện dưới điều kiện đất đai, khí hậu[r]

5 Đọc thêm

XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VẤN ĐỀ PHẨM CHẤT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VẤN ĐỀ PHẨM CHẤT CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Ta có thể khái quát lại thành một số nguyên nhân cơ bản sau: đó là do sự tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, làm gia tăng sự phân hoá giàu nghèo, kích thích lối sống thực dụng;[r]

7 Đọc thêm

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI - QUẢNG NAM - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ

TẢI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ NĂM HỌC 2017 - 2018 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TRỖI - QUẢNG NAM - ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN LỊCH SỬ

Ý nghĩa lớn nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta là.. Kết thúc cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.[r]

Đọc thêm

Tài liệu KẾ TÁC ĐỘNG VỀ MẶT VĂN HOÁ ppt

TÀI LIỆU KẾ TÁC ĐỘNG VỀ MẶT VĂN HOÁ PPT

Các nước phương Tây đang sử dụng công cụ văn hoá và mưu kế tác động về văn hoá để tuyên truyền cho chủ nghĩa tự do dân chủ thực dụng cực đoan phương Tây vào các nước khác để phá hoại dần[r]

1 Đọc thêm

SUY NGHĨ VỀ THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

SUY NGHĨ VỀ THẮNG LỢI CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC

Suy nghĩ về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đối với nước ta,

Đọc thêm

BAICUOIKY_HIST107101_TỪ ITALY_4501608086

BAICUOIKY_HIST107101_TỪ ITALY_4501608086

Nhìn chung toàn bộ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và thực dân của nhân dân Indonesia ta thấy phong trào giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa nói chung và nước Cộng hòa Indon[r]

32 Đọc thêm

Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay.doc

Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay.doc


Đấu tranh phòng, chống tội làm nhục người khác ở nước ta hiện nay.doc

Đọc thêm

gia đình ở thành phố hồ chí minh trong thời kì đổi mới hiện nay

GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI HIỆN NAY

TRANG 19 thứ rác rưởi đồi trụy, lối sống gấp, văn hóa độc hại, các quan niệm hôn nhan và gia đình không phù hợp với Việt Nam, tệ nạn xã hội đang phát triển, lối sống thực dụng xuất hiện [r]

44 Đọc thêm

Gia đình ở thành phố hồ chí minh trong thời kì đổi mới hiện nay

GIA ĐÌNH Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI KÌ ĐỔI MỚI HIỆN NAY


Có m ột số người cho rằng cách giáo dục truyền thống quá khuôn mẫu, cứng nh ắc một chiều, hạn chế việc phát huy tính năng động sáng tạo của trẻ em. Do đó, họ c ắt đứt hẳn với truyền thống. Trong xã hội hiện đại, quyền tự do dân chủ của thế hệ trẻ được đề cao. Cha mẹ, thầy cô không còn là người áp đặt những công thức cho con cái th ực hiện mà chỉ như là “cố vấn” hướng dẫn cho con trẻ từng bước đi vào đời. Vậy thì ph ương pháp giáo dục nào đúng đắn hơn? Theo tôi cách giáo dục nào cũng có ưu va khuy ết điểm của nó. Chúng ta cần phải biết chọn lọc những cái hay của giáo dục truy ền thống và uyển chuyển cho nó phù hợp với hoàn cảnh mới. Không hiểu sao tôi l ại thích cách giáo dục nghiêm khắc của gia đình truyền thống hơn. có l ẽ xuất phát từ th ực tế trong gia đình tôi và ngoài xã hội hiện nay. Chính sự nghiêm khắc của cha tôi mà anh em t ôi được nên người. Còn thực tế xã hội thì ngày xưa trẻ em ít hư hỏng hơn ngày nay (t ất nhiên ngoài phương pháp giáo dục còn có nhiều nguyên nhân khác nữa). S ự nuông chiều quá mức đến với trẻ em đã mang lại những hậu quả đáng tiếc trong xã h ội phương Tây, ví dụ như cha mẹ chỉ cần tác tai người con khi nó có hành vi hỗn láo thì cha m ẹ bị bắt ờ tù và n ộp tiền phạt Học sinh đến trường không để học mà quậy phá. Th ầy cô giáo không kiểm soát được chúng. Rõ ràng sự xa rời truyền thống sẽ dẫn đến sự suy đồi về đạo đức. Việt Nam, tuy trẻ em được đề cao nhưng chưa đến nỗi như thế, con cái vẫn chịu lệ thuộc nhiều vào sự quản lí và giáo dục của gia đình. Đó cũng là cái hay của lối giáo dục kết hợp giữa truyền thống và hiện đại của dân tộc ta. v ấn đề là chúng ta xác định những yếu tố nào của gia đình truyền thống Việt Nam cần được khai thác, bảo vệ, tiếp thu, kế thừa và tăng cường trong xã hội hiện nay. Điều đó chúng ta s ẽ bàn trong phần những giải pháp.
Xem thêm

44 Đọc thêm

Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của sinh viên

Khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của sinh viên

Trên cơ sở phân tích những biểu hiện, ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng, bài viết nêu lên những giải pháp nhằm khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của chủ nghĩa thực dụng đến lối sống của sinh viên ở Việt Nam hiện nay.

Đọc thêm

Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại

Bài viết tìm hiểu một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại bao gồm: chủ nghĩa chứng thực, chủ nghĩa hiện sinh, chủ nghĩa Phơrớt, chủ nghĩa Tôma mới, chủ nghĩa thực dụng.

Đọc thêm

tiểu luận tham nhũng

tiểu luận tham nhũng

Thực trạng và giải pháp phòng, chống tham nhũng ở nước ta hiện nay. Tham nhũng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng là vấn đề nóng bỏng, phức tạp, nan giải và bức xúc nhất hiện nay ở nước ta. Tham nhũng đã và đang đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây cũng chính là vấn đề liên quan nhiều nhất, chi phối đến quá trình xây dựng và phát triển của đất nước.

Đọc thêm

Chủ nghĩa thực dụng và tác động của nó đến lối sống của thanh niên việt nam hiện nay

CHỦ NGHĨA THỰC DỤNG VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ ĐẾN LỐI SỐNG CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

Xuất phát từ những vấn đề thực tiễn trên, tôi chọn “Chủ nghĩa thực dụng và tác động của nó đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay” làm đề tài nghiên cứu cho khóa luận của mình.. 2[r]

68 Đọc thêm

Gián án CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHI BỘ

GIÁN ÁN CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHI BỘ

4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cơ quan. Đoàn kết nội bộ, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu ''diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của cơ quan.

5 Đọc thêm