GIÁO ÁN LỚP 4 MÔN TOÁN - TUẦN 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP)

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "Giáo án lớp 4 môn Toán - Tuần 1: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp)":

giáo án toán lớp 5 tuần 5

giáo án toán lớp 5 tuần 5

B3: Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi như sau:
- Giáo viên chọn một số học sinh tham gia trò chơi, chia số học sinh đó thành 2 nhóm có số học sinh bằng nhau.
- Một học sinh đọc tên hoặc giơ ảnh về một đặc điểm du lịch thì một học sinh khác đọc tên và chỉ trên bản đồ tỉnh, thành phố đó.

Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 21

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 21

giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21giáo án toán lớp 5 tuần 21

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 32

giáo án toán lớp 5 tuần 32

Lưu ý: GV có thể làm một hình lập phương cạnh 10 cm bằng bìa có dán giấy
màu để minh hoạ trực quan và cho HS biết thể tích hình đó chính là 1dm 3
(1000cm 3 ).
Bài 3: Yêu cầu HS trước hết tính thể tích bể nước. Sau đó tính thời gian để vòi nước chảy đầy bể.

Đọc thêm

Giáo án lớp 2 tuần 1 năm học 2020-2021

Giáo án lớp 2 tuần 1 năm học 2020-2021

Giáo án lớp 2 tuần 1 năm học 2020-2021 được biên soạn gồm các môn học trong chương trình học lớp 2 như Toán, Tiếng Việt, Tập đọc, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội.... với các bài học có công mài sắt, có ngày nên kim; ôn tập các số đến 100; học tập, sinh hoạt đúng giờ; ôn tập các số đến 100; cơ quan vận động... Mời các bạn cùng tham khảo!

Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 17

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 17

giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17.giáo án toán lớp 5 tuần 17

Đọc thêm

Giáo án lớp 6 môn Số học - Tập hợp con -Tập hợp bằng nhau

Giáo án lớp 6 môn Số học - Tập hợp con -Tập hợp bằng nhau

Giáo án bồi dưỡng HSG Môn toán lớp 6 Phân môn số học Tuần 1 Chương I : Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên Kiến thức I: Tập hợp , Phần tử của tập hợp Tập hợp con -Tập hợp bằng nhau I - Kiền [r]

Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 9

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 9

giáo án toán lớp 5 tuần 9.giáo án toán lớp 5 tuần 9.giáo án toán lớp 5 tuần 9.giáo án toán lớp 5 tuần 9.giáo án toán lớp 5 tuần 9.giáo án toán lớp 5 tuần 9.giáo án toán lớp 5 tuần 9.giáo án toán lớp 5 tuần 9.giáo án toán lớp 5 tuần 9.v

Đọc thêm

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 25

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 TUẦN 25

giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25giáo án toán lớp 5 tuần 25

Đọc thêm

giáo án toán lớp 5 tuần 29

giáo án toán lớp 5 tuần 29

giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29giáo án toán lớp 5 tuần 29

Đọc thêm

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015

Mời các bạn tham khảo Giáo án Lớp 4 Tuần 17 năm 2015 sau đây để biết được hệ thống những bài giáo án môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Thể dục,... trong chương trình lớp 4 tuần 17. Với các giáo viên lớp 4 thì đây là tài liệu hữu ích.

Đọc thêm

TUẦN 33 - TIẾT 163 - ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP)

TUẦN 33 - TIẾT 163 - ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 (TIẾP)

TRANG 6 5 KHOANH VÀO CHỮ ĐẶT TRƯỚC KẾT QUẢ ĐÚNG: BA SỐ Ở DÒNG NÀO ĐƯỢC VIẾT THEO THỨ TỰ _TỪ BÉ ĐẾN LỚN ?_ A.[r]

8 Đọc thêm

Giáo án toán lớp 4 - ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100.000(TT) doc

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 4 ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 TT DOC

Bài 2 : HS đặt tính và tính :
- Gọi 1 HS làm bảng lớn
- Yêu cầu cả lớp tự tính ghi vào bảng con a) 6083 + 2378 b) 56346 + 2854 27863 – 23359 43000 – 21038 2570 x 5 13056 x 4 40075 : 7 65040 : 5

4 Đọc thêm

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345

GIÁO ÁN LỚP 1 THEO THÔNG TƯ 2345

Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức. Giáo án lớp 1 theo thông tư 2345 tuần 1. Đầy đủ các môn Toán, Tiếng Việt, Đạo đức

41 Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 4 CẢ NĂM

GIÁO ÁN LỚP 4 CẢ NĂM

TIẾT 3: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 TIẾP NHỮNG KIẾN THỨC HS ĐÃ BIẾT LIÊN QUAN ĐẾN BÀI DẠY NHỮNG KIẾN THỨC MỚI TRONG BÀI DẠY CẦN HÌNH THÀNH Thực hiện được phép cộng, trừ các số có đến năm c[r]

20 Đọc thêm

giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1

giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1

giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1 giáo án toán lớp 6 tuần 1 5 hk1

Đọc thêm

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4

GIÁO ÁN TIN HỌC LỚP 4

Mời các bạn tham khảo Giáo án Tin học lớp 4 Tuần 1 đến tuần 7 sau đây để biết cách biên soạn một bài giáo án môn Tin học lớp 4 theo chuẩn giáo dục kiến thức và kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đọc thêm

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 7 SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC 2020 2021

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 7 SÁCH CÁNH DIỀU NĂM HỌC 2020 2021

Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.Giáo án tuần 7 lớp 1 bộ sách Cánh Diều có đủ môn Toán, Tiếng Việt, Hoạt động trải nghiệm, Đạo đức, , Tự nhiên xã hội lớp 1. Giúp thầy cô dễ dàng tham khảo, soạn giáo án cho mình.
Xem thêm

Đọc thêm

Giáo án Toán 4 - Tiết 1: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán 4 - Tiết 1: Ôn tập các số đến 100 000

Như vậy, bắt đầu từ số thứ hai trong dãy số này thì mỗi số bằng số đứng ngay trước nó thêm 1000 đơn vị... đọc, viết -Yêu cầu HS đổi chéo vở để kiểm được các tra bài với nhau.[r]

Đọc thêm

Giáo án Toán 4 - Tiết 1: Ôn tập các số đến 100 000

Giáo án Toán 4 - Tiết 1: Ôn tập các số đến 100 000

Hoạt động 2 : Thực hành Bài tập 1 : HS đọc và nêu cách làm và thống nhất caùch laøm.. HS tự làm, sau đó cả lớp thống nhất kết quả.[r]

Đọc thêm