CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SEARCH PPT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SEARCH PPT":

Sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, giải thể trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh docx

SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GIẢI THỂ TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO, TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ SỞ DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH DOCX

TRANG 1 SÁP NH ẬP, CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, GI ẢI THỂ TRUNG TÂM Đ ÀO T ẠO, HUẤN LUY ỆN VẬN ĐỘNG VI ÊN TH Ể THAO, TRUNG TÂM HO ẠT ĐỘNG THỂ THAO, CƠ S Ở DỊCH VỤ HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRÊN ĐỊA B [r]

3 Đọc thêm

Điều hòa hoạt động của gen

ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA GEN

C Ơ CH Ế HO Ạ T ĐỘ NG C Ủ A OPỜRON LAC Ở _E.COLI_ TRANG 13 _ĐIỂM KHỎC NHAU CƠ_ _BẢN CỦA GEN TRỜN_ _NST Ở_ _TB NHÕN SƠ_ _VÀ_ _TB NHÕN THỰC?_ ADN GEN TRỜN NST Ở TẾ BÀO NHÕN THỰC ADN TRANG [r]

21 Đọc thêm

BÀI 10. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ

BÀI 10. HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ

tượngcơ làmVậyviệcmỏinặnglâu-SựĐã mỏibao cơgiờlàembị mỏicơ chưa? vàlà gì?biện độ co giảm dần và ngừng hẳn.1. Nguyên nhân của sự mỏi :O2tượngcung cấpchocơ thiếu.- -LượngCó hiệngì khibị mỏicơ?- Năng lượng cung cấp cho ít.- Sản phẩm tạo ra là axit lactic → tích tụ gây đầu độccơ.Tiết 10. Bài 10: HOẠT ĐỘNG CỦA

9 Đọc thêm

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KIÊN GIANG

PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH KIÊN GIANG

tế khá phức tạp, giá trị món hàng rất lớn nên phí dịch vụ cũng khá cao. Nhờ đómà mỗi năm, ngân hàng nhận được một khoảng lợi nhuận khổng lồ từ hoạtđộng trên.- Thanh toán quốc tế tạo môi trường để nhân viên tiếp xúc và ứng dụngcông nghệ thông tin vào hoạt động của ngân hàng.Thanh toán quốc tế là một hoạt động không chỉ liên quan đến vấn đềkinh tế mà còn liên quan đến nhiều chủ thể kinh tế của nhiều quốc gia khácnhau trên thế giới. Do đó mà hoạt động thanh toán quốc tế đòi hỏi phải đảmbảo an toàn, độ bảo mật cao, nhanh chóng và tiện lợi. Vì thế mà đòi hỏi nhữngứng dụng công nghệ thông tin cao trong hệ thống ngân hàng, thông qua đóngân hàng phải đào tạo một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có trình độchuyên môn cao.- Thanh toán quốc tế gián tiếp làm tăng lượng dự trữ ngoại tệ của ngânhàng, giúp phát triển hoạt động mua bán và trao đổi ngoại tệ.Vì thanh toán quốc tế phục vụ chủ yếu cho hoạt động ngoại thương,nên hoạt động thanh toán quốc tế của ngân hàng có ảnh hưởng rất lớn đến việcdự trữ ngoại tệ. Thanh toán quốc tế giúp tập trung và quản lý nguồn ngoại tệtrong nước và sử dụng ngoại tệ một cách hiệu quả, tạo điều kiện thực hiện tốtcơ chế quản lý ngoại hối của nhà nước, quản lý hiệu quả các hoạt động xuất7nhập khẩu cũng như lượng kiều hối chảy vào nước ta. Đồng thời cũng tạo ranguồn thu cho chính ngân hàng thông qua việc trao đổi, mua bán ngoại tệ.- Nâng cao uy tín của ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thương mạiquốc gia và mở rộng quan hệ hợp tác với các ngân hàng quốc tế.Tháng 4/2013, Ngân hàng Standard Chartered vừa trao giải “Ngân hàngcó chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2012” cho Ngân hàng thươngmại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng thương
Xem thêm

85 Đọc thêm

ĐỀ TÀI "NHỮNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY". doc

ĐỀ TÀI "NHỮNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÁC GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY". DOC

TRANG 1 BÁO CÁO TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI "NH Ữ NG HO ẠT ĐỘNG HUY ĐỘ NG V Ố N VÀ CÁC GI ẢI PHÁP HUY ĐỘ NG V Ố N CHO CÁC DOANH NGHI Ệ P NHÀ TRANG 2 LỜI NÓI ĐẦU _Sau 10 năm thực hiện đường lối Đổi[r]

26 Đọc thêm

Phân tích báo cáo tài chính ACB giai đoạn 2008-2012

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH ACB GIAI ĐOẠN 2008-2012

2.2.2 CHI ẾN LƯỢ C HO ẠT ĐỘ NG Cơ sở cho việc xây dựng chiến lược hoạt động qua các năm là: - Tăng trưởng cao bằng cách tạo nên sự khác biệt trên cơ sở hiểu biết nhu cầu khách hàng và hư[r]

39 Đọc thêm

Thế giới động vật - Tuần 2 - Thứ 2 - Vận động : - Đi chạy giật lùi - Trò chơi : Đi như gấu pot

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT - TUẦN 2 - THỨ 2 - VẬN ĐỘNG : - ĐI CHẠY GIẬT LÙI - TRÒ CHƠI : ĐI NHƯ GẤU POT

TRANG 1 CHỦ ĐỀ : THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT _THỰC HIỆN 5 TUẦN _ _TUẦN 2 _ CHỦ ĐỀ NHÁNH : ĐỘ NG V Ậ T QUÝ HI Ế M HO ẠT ĐỘ NG CÓ CH Ủ ĐÍCH : V ẬN ĐỘ NG : - ĐI CHẠ Y GI Ậ T LÙI - TRÒ CH ƠI : ĐI NH[r]

4 Đọc thêm

Giáo án Toán lớp 5 - THỜI GIAN pdf

GIÁO ÁN TOÁN LỚP 5 - THỜI GIAN PDF

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: THỜI GIAN HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TH Ầ Y HO ẠT ĐỘ NG C Ủ A TRÒ I/ BÀI CŨ : + HS nhắc lại công thức tính thời gian của 1 chuyển động + HS trình bày cách rút ra công thức [r]

6 Đọc thêm

Ế ƯỢ

Ế ƯỢ

Khi m t request tìm ki m thông tin đ ộ ế ượ c đ a đ n search engine. Công c tìm ki m s l y k t ư ếế ẽ ấ ế qu t các indexed c a t t c các document phù h p. M t k t qu đ ả ừ ủ ấ ả ợ ộ ế ả ượ c xác đ nh và so sánh ị n u 1 t ho c 1 c m t đ ế ừ ặ ụ ừ ượ c tìm th y trên trang và đ ấ ượ c đ nh nghĩa xác th c b i ng ị ự ở ườ i dùng Ví d : ụ

18 Đọc thêm

TUẦN 14-TIẾT 30-CN8

TUẦN 14-TIẾT 30-CN8

đai bằng thước lá hoặc thước cặp và cách đếmsố răng của đóa xích và cắp bánh răng.Hướng dẫn cách điều chỉnh các bộ truyền saocho chúng hoạt động bình thường.Quay thử các bánh dẫn cho hs q/s và nhắc hschú ý đảm bảo an toàn khi vận hành.HS nêu nội dung, tìm hiểu, chuẩn bò báo cáothực hành.HS theo dõi GV hướng dẫn.-Các nhóm thực hành theo sự hướng dẫn của gv68GV chỉ rõ từng chi tiết trên 2 cơ cấu quay(H31.1) để hs q/s nguyên lý hoạt động và hướngdẩn hs thực hiện các nội dung trong mục 3 phầnII.Ho ạt động 3 Cũng cố- Dặn dò Cũng cố GV nhận xét sự chuẩn bò của hs chotiết thực hành.-GV đánh giá tiết thực hành của HS, nhận xét từng nhóm trong quá trình thực hành Dặn dò Đọc trước bài tồng kết và trả lời các câu hỏi ở cuối bài.-HS tính toán và ghi kết quả vào bảng báo cáothực hành.HS trả lời các câu hỏi ở cuối bài thực hành.HS: Nộp bài cho giáo viênHS: Làm việc ở nhà
Xem thêm

4 Đọc thêm

Giải quyết chế độ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động trong kháng chiến, Mã số hồ sơ 161062 docx

GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG KHÁNG CHIẾN, MÃ SỐ HỒ SƠ 161062 DOCX

TRANG 1 GI Ả I QUY Ế T CH Ế ĐỘ ANH HÙNG L ỰC LƯỢ NG V Ũ TRANG, ANH HÙNG LAO ĐỘ NG TRONG KHÁNG CHI Ế N, MÃ S Ố H Ồ SƠ 161062 A TRÌNH TỰ THỰC HIỆN: - Bước 1: Người có công hoặc thân nhân t[r]

4 Đọc thêm

BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀ TÂY

BẢO HIỂM XÃ HỘI HÀ TÂY

Tr ướ c kia khi ch a có BHXH ng ư ườ i lao độ ng không may b g p r i ị ặ ủ ro, b t ch c không th l m vi c ấ ắ … ể à ệ đượ c h ph i ng m t th i gian.Trong ọ ả ỉ ộ ờ th i gian ngh vi c ó ng ờ ỉ ệ đ ườ i lao độ ng không đượ c gi i ch ( ng ớ ủ ườ ử i s d ng lao ụ độ ng) tr l ả ươ ng. Ng ườ i lao độ ng ã khó kh n l i c ng khó kh n đ ă ạ à ă h n. Nh ng nhu c u c a h không nh ng không gi m m l i c ng t ng ơ ư ầ ủ ọ ữ ả à ạ à ă thêm. Trong khi ó ti n l đ ề ươ ng l i không ạ đượ c h ưở ng. T ó d n ừ đ ẫ đế n ng ườ i lao độ ng v o con à đườ ng cùng c c. Vì th mâu thu n ch th ng y ự ế ẫ ủ ợ à c ng di n ra gay g t. Gi i th liên k t à ễ ắ ớ ợ ế đấ u tranh òi đ đượ c h ưở ng quy n ề l i tr c p khi không may h g p r i ro Nh ng cu c ợ ợ ấ ọ ặ ủ … ư ộ đấ u tranh n y gây à nh h ng tr c ti p n s n xu t l m gi m n ng su t v ch t l ng c a ả ưở ự ế đế ả ấ à ả ă ấ à ấ ượ ủ s n ph m. Do v y nh n ả ẩ ậ à ướ đ đư c ã a ra l m trung gian i u ho mâu à đ ề à thu n n y b ng cách b t bu c ch v th m i bên ẫ à ằ ắ ộ ủ à ợ ỗ đề u ph i óng góp ả đ m t ph n ti n v o qu BHXH ộ ầ ề à ĩ để khi ng ườ i lao độ ng không may r i ro b t ủ ấ ch c x y ra thì trích m t ph n t qu BHXH ra ắ ả ộ ầ ừ ĩ để ợ ấ tr c p cho ng ườ i lao ng h n nh cu c s ng, yên tâm công tác. T khi có BHXH mâu
Xem thêm

24 Đọc thêm

Giáo án lớp 4: Chính tả: KÉO CO ppt

GIÁO ÁN LỚP 4: CHÍNH TẢ: KÉO CO PPT

CÁC HO ẠT ĐỘNG CHỦ YẾU TG HO ẠT ĐỘNG CỦA THẦY HO ẠT ĐỘNG CỦ A TRÒ 1.[r]

4 Đọc thêm

Đối chiếu trình độ các bài thi quốc tế

ĐỐI CHIẾU TRÌNH ĐỘ CÁC BÀI THI QUỐC TẾ

t c phát tri n nhanh nh t th gi i. IELTS ã t o d ng c nh ng chu n m c t ng th khoa h c. Cácố độ ể ấ ế ớ đ ạ ự đượ ữ ẩ ự ổ ể ọ ph n thi trong bài thi d ng th c IELTS bao g m nghe, c, vi t và nói. Các ph n thi nghe và nói c thiầ ạ ứ ồ đọ ế ầ đượ chung cho m i i t ng d thi. Ph n thi c và vi t c chia thành hai d ng th c là ti ng Anh h c thu tọ đố ượ ự ầ đọ ế đượ ạ ứ ế ọ ậ (academic) và ti ng anh ào t o chung (general training). M i k n ng / ph n thi c ánh giá theo thangế đ ạ ỗ ỹ ă ầ đượ đ i m riêng. Thang i m chia thành 9 b c, t 0 (không s d ng c ti ng Anh) và 9 (s d ng thành th o).đ ể đ ể ậ ừ ử ụ đượ ế ử ụ ạTOEFL (Bài thi ti ng Anh nh m t ngo i ng ) ánh giá kh n ng thành công trong s d ng ti ng Anh Mế ư ộ ạ ữ đ ả ă ử ụ ế ỹ trong môi tr ng giáo d c i h c c a m t thí sinh. ây là i u ki n b t bu c i v i sinh viên n c ngoài t iườ ụ đạ ọ ủ ộ Đ đ ề ệ ắ ộ đố ớ ướ ạ nhi u tr ng cao ng, i h c M và các n c nói ti ng Anh trên th gi i. TOEFL là s n ph m c a Tề ườ đẳ đạ ọ ở ỹ ướ ế ế ớ ả ẩ ủ ổ ch c Ki m tra - ánh giá giáo d c Hoa K ETS. ETS c C quan giáo d c i h c Hoa K (College Board) -ứ ể đ ụ ỳ đượ ơ ụ đạ ọ ỳ m t t ch c t nhân phi l i nhu n - ký h p ng y thác t ch c thi TOEFL cho các tr ng i h c, cao ngộ ổ ứ ư ợ ậ ợ đồ ủ ổ ứ ườ đạ ọ đẳ M . G n ây, bài thi TOEFL c t ch c thi trên máy vi tính (TOEFL iBT) v i m t s thay i l n: Ph n thiở ỹ ầ đ đượ ổ ứ ớ ộ ố đổ ớ ầ nói m i bao g m 6 câu h i m òi h i thí sinh ph i tr l i (nói) vào microphone, c thu thanh và chuy nớ ồ ỏ ở đ ỏ ả ả ờ đượ ể thành t p âm thanh g i v trung tâm cho ng i ch m), bài thi vi t có 2 ti u lu n (m t bài 20 phút và m t bài 30ệ ử ề ườ ấ ế ể ậ ộ ộ phút) và ph n thi t ng h p. Bài thi trên máy vi tính dài h n tr c (kho ng 4 gi ). Cách tính i m c ng khácầ ổ ợ ơ ướ ả ờ đ ể ũ tr c v i t ng i m t i a là 120 i m, chia u cho m i ph n thi c, vi t, nghe và nói m i ph n 30 i m.ướ ớ ổ đ ể ố đ đ ể đề ỗ ầ đọ ế ỗ ầ đểTOEIC (Bài thi ti ng Anh giao ti p qu c t ) ánh giá kh n ng s d ng ti ng Anh c a ng i không ph i b nế ếế đ ả ă ử ụ
Xem thêm

3 Đọc thêm

Bài soạn Tập huấn nghi thức đội

BÀI SOẠN TẬP HUẤN NGHI THỨC ĐỘI

• Vận dụng sử dụng cỏc loại đội hỡnh, đội ngũ VÀO TRONG HO ạt động thực tiễn, 3.Thỏi độ TRANG 4 II.CÁC LOẠI ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ A.CÁC LOẠI ĐỘI HÌNH _1.. ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN_ B.[r]

35 Đọc thêm

Tài liệu Tập huấn nghi thức đội

TÀI LIỆU TẬP HUẤN NGHI THỨC ĐỘI

• Vận dụng sử dụng cỏc loại đội hỡnh, đội ngũ VÀO TRONG HO ạt động thực tiễn, 3.Thỏi độ TRANG 4 II.CÁC LOẠI ĐỘI HÌNH, ĐỘI NGŨ A.CÁC LOẠI ĐỘI HÌNH _1.. ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN_ B.[r]

35 Đọc thêm

Một số cầu trục và cần trục thông dụng ppsx

MỘT SỐ CẦU TRỤC VÀ CẦN TRỤC THÔNG DỤNG PPSX

con;+ Di chuyển cả cầu trục.1.2. Đặc điểm chung về cầu trục-Cầu trục có phạm vi hoạt động khá rộng, lại được bố trí trên ế ỗ ằ ấcao không chiếm chỗ mặt bằng nên được sử dụng rất rộng rãi trong các nhà máy, phân xưởng, nhà kho để nâng hạ hàng hoá với lưu lượng lớn-Tải trọng nâng: Q = 1 ÷500 tấn;-Khẩu độ:L= 32m;lượng lớn.-Khẩu

28 Đọc thêm

BỘ XỬ LÝ TRONG MÁY TÍNH

BỘ XỬ LÝ TRONG MÁY TÍNH

Chương II: Các thành phần cơbản của máy tính số2.1. Bộ xử lý2.2. Bộ nhớ và thiết bị lưu trữngoài2.3. Thiết bị nhập xuất dữ liệu2.1 Bộ xử lý (Processor) Đơn vị điều khiển (CU) và đơn vị thực hiệncác thao tác tính toán (ALU) được nhómtrong một đơn vị duy nhất còn gọi là bộ xử lý(Processor/ processing unit) hay còn được gọilà đơn vị xử lý trung tâm CPU (Central Processing Unit). CPU là bộ phận thi hành lệnh. CPU lấy lệnh từbộ nhớ trong và lấy các số liệu mà lệnh đó xửlý. CPU thực thi lệnh/ điều khiển việc thực thilệnh2.1 Bộ xử lý (Processor) 2.1.1. Chức năng 2.1.2. Thành phần cơ bản 2.1.3. Cơ chế hoạt động 2.1.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệunăngh2Slide 3h2 Chương I Chức năngChương II Thành phần bảnII. 1 Đơn vị điều khiển (CU)II. 2 Đơn vị số học và logic (ALU)II. 3 Thanh ghiChương III Cơ chế hoạt động
Xem thêm

50 Đọc thêm

Bài hướng dẫn vẽ điện thoại iphone bằng adobe illustrator.

BÀI HƯỚNG DẪN VẼ ĐIỆN THOẠI IPHONE BẰNG ADOBE ILLUSTRATOR.

Ok! Ctrl + S cái nào.Và trước khi tiếp tục tut mình cần nói sơ một chút về chế độ Outlineview trong AI.Lí thuy t ch Outline Viewế ế độ(open)Trong Illustrator có một chế độ view khá đặc biệt là Outline view. Trong chế độ này, AI sẽ ẩn tất cả màufill bên trong của các đối tượng và chỉ thể hiện các đường path.So sánh giữa Preview và Ouline viewOutline view sẽ không ảnh hưởng đến layer template vì vậy ta có thể tận dụng điều này để dễ dàng chỉnhkích thước và vị trí các đối tượng một cách chính xác dựa theo bức hình mẫu.Để chuyển đổi giữa 2 chế độ: vào view -> Outline/Preview hoặc phím tắt Ctrl + YTiếp tục! Vẽ mặt trướccủa Iphone:4. Chọn Rounded Rectangle tool, click vào stage, và điền thông số vào bảng mới hiện ravới width: 200px, height: 300px, corner radius: 20px. Lúc này bạn sẽ vẽ được đối tượngnhư sau:5. Chuyển sang Outline view và tinh chỉnh đối tượng sao khớp với kích thước của Iphone:6. Chuyển lại chế độ Preview, mở Gradient pallete (Ctrl + F9) bắt đầu tô màu cho đốitượng:Gradient cho FillGradient cho strokeChỉnh độ dầy của stroke thành 2 px và ta sẽ được đối tượng như sau:7. Dùng Rectangle tool vẽ một hình chữ nhật bất kì và ta sẽ tô gradient cho hình chữ nhật nàynhư sau:8. Chuyển sang chế độ Outline View, di chuyển và tinh chỉnh kích thước của đối tượng này vàovị trí như trong hình:9. Copy đối tượng này ra thành một đối tượng mới bằng việc giữ Alt và kéo thả sang vị trí mới(Cũng có thể dùng tổ hợp phím Ctrl + C, Ctrl + V). Canh chỉnh vị trí đối tượng vừa copy nhưtrong hình:10. Tiếp tục dùng Rectangle tooltạo một hình chữ nhật khác và tô gradient:11. Copy ra thêm 1 đối tượng, tinh chỉnh cả 2 vào đúng vị trí như sau:
Xem thêm

43 Đọc thêm

Tài liệu Đồ án : Đo biến dạng chi tiết tròn pptx

TÀI LIỆU ĐỒ ÁN : ĐO BIẾN DẠNG CHI TIẾT TRÒN PPTX

Mặc dù máy đo biên dạng chi tiết tròn có nhiều tính năng mà với các phép đo thông thường khó có thể thực hiện một cách chính xác , song trong tình hình Khoa cơ khí _ ĐHBKHN 2 Bộ môn : Cơ Khí Chính Xác và Quang Học thực tế sản xuất cơ khí ở Việt Nam hiện nay chưa có cơ sở nào đưa các tính năng ưu việt của máy áp dụng vào trong sản xuất bởi vì giá thành của nó rất cao. Việc tìm hiểu và khai thác các tính năng của nó cũng chưa được quan tâm lưu ý nhiều bởi một số các khó khăn khác nhau. Nội dung đề tài tốt nghiệp là tìm hiểu về cơ sở thiết kế, nguyên lí hoạt động của phương pháp đo và mô hình máy tại phòng nghiên cứu đo lường của bộ môn Cơ Khí Chính Xác và Quang Học_ khoa Cơ Khí_ trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Trong suốt qúa trình tìm hiểu và nghiên cứu về máy đo độ tròn chúng em đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình cùng những ý kiến đóng góp đầy qúy báu của các thầy cô giáo trong bộ môn, đặc biệt là sự hướng dẫn đầy nhiệt tâm của thầy giáo trực tiếp hướng dẫn Nguyễn Văn Vinh đã giúp đỡ chúng em hoàn thành đồ án này. Qua đây em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy , các cô. Kính chúc các thầy, các cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục dậy dỗ, chỉ bảo và hướng dẫn những trang lứa sinh viên như chúng em ra trường, tạo điều kiện cho chúng em được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội, cho đất nước.
Xem thêm

44 Đọc thêm