BÀI GIẢNG: CÔNG NGHỆ CAD/CAM POT

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "BÀI GIẢNG: CÔNG NGHỆ CAD/CAM POT":

Giới thiệu hệ điều hành di động firefox OS của mozilla

GIỚI THIỆU HỆ ĐIỀU HÀNH DI ĐỘNG FIREFOX OS CỦA MOZILLA

ITStudent.net - H i u hành di ng ệđ ề độ Firefox OS c a ủ Mozilla có nh ng tính n ng gì có th c nh tranh v i các h ữ ă để ể ạ ớ ệi u hành khác hi n nay? u i m và nh c i m c a h i u hành Firefox OS là gì? Các ng d ng ch y trên n n đ ề Ư đ ể ượ đ ể ủ ệđ ề ứ ụ ạ ềweb c a h i u hành Firefox OS có nhanh h n các n g d ng ch y trên các h i u hành khác; i m m i c a h ủ ệđ ề ơ ứ ụ ạ ệđ ề Đ ể ớ ủ ệi u hành Firefox OS so v i h i u hành Android hay so v i n n t ng di ng iOS m nh m c a Apple. ó là hàng đ ề ớ ệđ ề ớ ề độ ạ ẽ ủ Đlo t các câu h i c các tín công ngh quan tâm và mong mu n c tr i nghi m.ạ ỏ đượ đồ ố đượ ệGiới thiệu hệ điều hành di động Firefox OS của Mozilla Ngoài các hệ điều hành di động hiện đang chiếm lĩnh thị trường như Android, iOS, Window Phone,… Vài năm trở lại đây, tổ chức Mozilla phi lợi nhuận đã cho ra đời một điều hành mới với tham vọng xây dựng một hệ điều hành với các đặc tính mới – mã nguồn mở - cạnh tranh với các hệ điều hành di động khác đang chiếm lĩnh thị trường hiện nay, đặc biệt là hệ điểu hành Android. Đặc điểm nổi bật của hệ điều hành này là được xây dựng từ các ưu điểm của Mozilla như được xây dựng từ nhân Linux, công nghệ Gecko của Mozilla và chuẩn web HTML5, CSS3 và Javascript, phối cảnh đẹp mắt với người dùng, tích hợp các công cụ mã nguồn mở, tất cả các ứng dụng đều được xây dựng từ nền web có thể chạy các ứng dụng nhanh hơn so với chạy các ứng dụng trên các hệ điều hành khác, Mozilla tạo ra môi trường giao tiếp thuận lợi giữa các ứng dụng HTML5 và phần cứng hệ điều hành Firefox OS bằng cách phát triển các Web API để tạo ra sự khác biệt. Từ các đặc điểm nổi bật của hệ điều hành Firefox OS mà chủ yếu là được xây dựng từ ngôn ngữ lập trình web như HTML5, CSS3, Javascript đã tạo nên các ứng dụng web chạy trên nền web. Các ứng dụng chạy trên nền web thường sẽ chạy nhanh hơn so với chạy các ứng dụng trên các môi trường khác. Các ứng dụng trên hệ điều hành Firefox OS được chia làm 2 phần: ứng dụng lưu trữ (host application) và ứng dụng đóng gói (package application). Các ứng dụng thuộc loại ứng dụng lưu trữ được lưu ở máy chủ Mozilla khi kết nối Internet ứng dụng được tải về mới sử dụng được. Trái ngược với ứng dụng lưu trữ là ứng dụng đóng gói chúng được đóng gói và được tải về cài đặt và có thể sử dụng ngay trực tiếp trên máy. Đây cũng chính là đặc điểm nổi bật của hệ điều hành Firefox OS so với các hệ điều khác.Trải nghiệm hệ điều hành Firefox OSMozilla cho phép chúng ta trải nghiệm hệ điều hành Firefox OS thông qua một số cách sau:• Download bộ source và cài đặt;• Tạo môi trường giả lập chạy Firefox OS;• Sử dụng các add-on giả lập hệ điều hành Firefox OS do Mozilla cung cấp sẵn;
Xem thêm

3 Đọc thêm

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN

-Khi chiếu vào (K) của tế bào quang điện ánh sáng có bước sóng thích hợp thì trong mạch xuất hiện một dòng điện gọi là dòng quang điện,chiều từ A ->K-Đối với mỗi kim loại dùng làm (K) , ánh sáng kích thích phải có λ nh h n m t gi i ỏ ơ ộ ớh n ạ λ0 nào ó thì m i gây c hi n t ng quang đ ớ đượ ượi n.đ c. S ph thu c c ng dòng ự ụ ộ ườ độquang i n vào hi u i n th Uđ đ ếAK : VmAmAV0

28 Đọc thêm

Giáo dục KỶ NĂNG SỐNG.

GIÁO DỤC KỶ NĂNG SỐNG.

đời sống của thầy, ?2- Người đó có những phẩm chất đạo đức quan trọng nào?3- Nghĩ về bài hát thầy() yêu thích nhất? Giá trị nào được thể hiện qua lời bài hát đó?4- Hình ảnh đẹp đối với thầy đã dạy mình ?5- Nêu 6 giá trị quan trọng trong cuộc sống của thầy ? Cả lớp chia sẻ theo cặp đôi theo các câu hỏi tong 3 phút.Phương pháp tiếp cận GTS rất đa dạng Suy ngẫm T ng t ngưở ượ Tr i nghi mả Th o lu n nhóm ậ Thư giãn /các bài tập trung Biểu diễn nghệ thuật Các hoạt động phát triển bản thân khác Nhận thức đúng về xã hội công bằng Phát triển các kỹ năng tham gia xã hội Những hoạt động giá trị này chỉ là bước đầu để: Phát triển các bản sắc của bạn Sáng tạo ra các giá trị của chính mình Phương pháp tiếp cận giá trị sống Bầu không khí ảnh hưởng đến giá trị sống.Chia lớp thành 5 nhóm, mỗi nhóm trả lời 1 câu hỏi
Xem thêm

38 Đọc thêm

Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN CHỞ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

+ C: ph m vi b o hi m t ng đ ng v i FPAạ ể ươ ươ ớ+ B: ph m vi b o hi m t ng đ ng v i WAạ ể ươ ươ ớ+ A: ph m vi b o hi m t ng đ ng v i ARạ ể ươ ươ ớ+ WR+ SRCC2.1.3. Các đi u ki n b o hi m c a Vi t namề ể ủ - S d ng các quy t c chung (QTC) do B Tài chính ban hành, n i dung chử ụ ắ ộ ộ ủ y u c a các QTC cũng d a trên n i dung c a các ICC:ế ủ ự ộ ủ+) QTC 1965: FPA, WA, AR t ng t nh ICC 1963, ch a đ c p đ n WR vàươ ự ư ư ề ậ ế SRCC+) QTC 1990: C, B, A t ng t nh ICC 1982ươ ự ư2.2. Trách nhi m c a ng i b o hi m theo các đi u ki n b o hi mệ ủ ườ ể ề ể2.2.1. V các r i ro t n th tề ủ ổ ấa) Theo ICC 1963 và QTC 1965:* Đi u ki n FPA:ề là đi u ki n b o hi m t n th t chung, ch b o hi m t n th tề ể ổ ấ ỉ ể ổ ấ riêng cho 4 r i ro chính gây ra (chìm đ m, m c c n, cháy n , đâm va) và m tủ ắ ắ ạ ổ ấ nguyên ki n hàng trong khi x p d chuy n t i. C th b o hi m b i th ng 6 ế ỡ ể ụ ể ể ồ ườ tr ng h p:ườ ợ- T n th t toàn b vì thiên tai ổ ấ ộ- T n th t toàn b vì tai n n b t ng trên bi nổ ấ ộ ạ ấ ờ ể- T n th t b ph n vì tai n n b t ng trên bi n ổ ấ ộ ậ ạ ấ ờ ể- T n th t b ph n vì thiên tai nh ng gi i h n trong 4 r i ro chínhổ ấ ộ ậ ư ớ ạ ủ- Các chi phí h p lý:ợ- Các chi phí h p lý:ợ+ Chi phí c u n nứ ạ+ Chi phí đ phòng, h n ch t n th tề ạ ế ổ ấ+ Chi phí giám đ nh, xác đ nh t n th tị ị ổ ấ+ Chi phí khi u n i, t t ngế ạ ố ụ- B t kỳ m t chi phí nào mà ch hàng b ra nh m b o v l i ích c a công tyấ ộ ủ ỏ ằ ợ ủ b o hi mả ể
Xem thêm

19 Đọc thêm

Giáo dục GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỶ NĂNG SỐNG

GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỶ NĂNG SỐNG

Suy ngẫm T ng t ngưở ượ Tr i nghi mả Th o lu n nhóm ậ Thư giãn /các bài tập trung Biểu diễn nghệ thuật Các hoạt động phát triển bản thân khác Nhận thức đúng về xã hội công bằng Phát triển các kỹ năng tham gia xã hội Những hoạt động giá trị này chỉ là bước đầu để: Phát triển các bản sắc của bạn

38 Đọc thêm

BÀI GIẢNG: ĐẠI CƯƠNG GÃY XƯƠNG

BÀI GIẢNG: ĐẠI CƯƠNG GÃY XƯƠNG

TRANG 15 CÁC D U HI U HÌNH NH C A GÃY X Ấ Ệ Ả Ủ ƯƠ NG CÁC D U HI U HÌNH NH C A GÃY X Ấ Ệ Ả Ủ ƯƠ NG  CT scanCT scan: đối với các gãy xương phức tạp: đối với các gãy xương phức tạp  MRI:[r]

42 Đọc thêm

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

đề TÀI xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN lý SINH VIÊN BẰNG NGÔN NGỮ lập TRÌNH c++

1. Lí do ch n đ tài ọ ề Trong s phát tri n c a khoa h c cu i th k 20 đ u th k 21, công ngh thông tin ự ể ủ ọ ố ế ỷ ầ ế ỷ ệ hi n nay là ngành có t c đ phát tri n nhanh nh t. ệ ố ộ ể ấ Công ngh thông tin ệ ở n c ta còn ướ m i, ớ song t c đ phát tri n c a nó r t nhanh và m nh, chi m m t v trí quan tr ng ố ộ ể ủ ấ ạ ế ộ ị ọ trong các ngành khoa h c công ngh . ọ ệ M t trong nh ng lĩnh v c đang đ c ng d ng ộ ữ ự ượ ứ ụ tin h c hóa r t ph bi n n c ta là lĩnh v c qu n lý. Tin h c hóa trong qu n lý đã ọ ấ ổ ế ở ướ ự ả ọ ả giúp cho các nhà qu n lý đi u hành công vi c m t cách khoa h c, chính xác ả ề ệ ộ ọ và hi u ệ quả. Vi c ng d ng công ngh thông tin vào công tác qu n lý sinh viên là c n thi t. vì ệ ứ ụ ệ ả ầ ế v y tôi ch n đ tài “ ậ ọ ề xây d ng ch ng trình qu n lý đi m c a sinh viên b ng ngôn ự ươ ả ể ủ ằ ng l p trình C++” ữ ậ làm đ tài nghiên c u c a tôi. ề ứ ủ 2. M c tiêu c a đ tài ụ ủ ề Xây d ng ch ng trình ự ươ qu n lí sinh viên b ng ngôn ng l p trình C++. ả ằ ữ ậ 3.Ph m vi nghiên c u ạ ứ Phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên b n ế ế ệ ố ả ằ g ngôn ng l p trình C++. ữ ậ 4. Ph ng pháp nghiên c u ươ ứ Đ c tham kh o m t s tài li u v ph ng pháp l p trình ọ ả ộ ố ệ ề ươ ậ C++, trên c s đó ơ ở ti n hành phân tích thi t k h th ng qu n lí sinh viên. ế ế ế ệ ố ả Tham kh o, quan sát các ph n m m qu n lí sinh viên trong th c t . ả ầ ề ả ự ế
Xem thêm

Đọc thêm

Công nghệ ethernet, fast ethernet, giga ethernet

CÔNG NGHỆ ETHERNET, FAST ETHERNET, GIGA ETHERNET

t kt kếế, , tritriểển khai n khai ầầêêgggg,,mạmạng LAN đng LAN đầầu tiênu tiên DDựựa trên nguyên lý ba trên nguyên lý bứức c xạ xạ trtrườường đing điệện tn từừ, , hhệ ththốống ng Ethernet ra đEthernet ra đờời sau hi sau hệ ththốống truyng truyềền sóng Ete n sóng Ete (luminiferous ether)(luminiferous ether) Ethernet đEthernet đượược c cảcải thii thiệện trong n trong mạmạng ALOHANETng ALOHANET 19781978: : XeroxXerox, , DECDEC, , Intel đưa ra chuIntel đưa ra chuẩẩn cho n cho 1010 Mbps Mbps EthernetEthernet, , gọgọi là chui là chuẩẩn DIXn DIX 19831983: : chuchu
Xem thêm

29 Đọc thêm

hiệu quả quảng cáo

HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO

TRANG 1 HI Ệ U QU Ả QU Ả NG CÁO Quyết định như một chiến lược kinh doanh Các nhà lãnh đạo, điều hành DN, mỗi khi ra quyết định cho một chiến lược, một đợt quảng cáo hàng hố, thương hiệu [r]

1 Đọc thêm

CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ pdf

CHỨC NĂNG LÃNH ĐẠO TRONG QUẢN TRỊ PDF

QUẢN TRỊ HỌCQUẢN TRỊ HỌCKHKHÁI NIỆM VỀ CN LÃNH ĐẠOÁI NIỆM VỀ CN LÃNH ĐẠOCN i u khi n c p n quá trình thúc y và ng viên đ ề ể đề ậ đế đẩ độnhân viên nh m nâng cao thành tích c a h và óng góp ằ ủ ọ đcó hi u qu vào các m c tiêu c a doanh nghi p. ụ ủ ệKeith Davis: Điều khiển là chức năng thuyết phục những người khác hăng hái phấn đấu cho những mục tiêu xác địnhGeorge Terry: điều khiển là hoạt động gây ảnh hưởng đến con người nhằm phấn đấu một cách tự nguyện cho những mục tiêu của nhómHarold Koontz: điều khiển là sự gây ảnh hưởng đến con người nhằm theo đuổi việc đạt được một mục đích chung“Điều khiển là một quá trình gây ảnh hưởng đến các hoạt động của một cá nhân hay nhóm nhằm đạt được mục đích trong tình huống nhất định”
Xem thêm

26 Đọc thêm

Kỹ thuật xử lý nước thải bệnh viện - Lê Hoàng Việt potx

KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN - LÊ HOÀNG VIỆT POTX

V Ậ N HÀNH H Ệ TH Ố NG X Ử LÝ NƯỚ C TH Ả I B Ệ NH VI Ệ N CÁC KHÁI NI Ệ M CHấT GÂY Ô NHIễM NGUYÊN NHÂNđượC XEM LÀ QUAN TRọNG CÁC CHấT RắN LơLửNG BÙN LắNG VÀ MÔI TRườNG YếM KHÍ, SS CÁC CHấ[r]

22 Đọc thêm

phần 3 tám nguyên tắc trong quản lý chất lượng

PHẦN 3 TÁM NGUYÊN TẮC TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

TI TI Ế Ế P C P C Ậ Ậ N THEO H N THEO H Ệ Ệ TH TH Ố Ố NG V NG V Ớ Ớ I QU I QU Ả Ả N LÝ N LÝ “NHẬN DẠNG, THẤU HIỂU VÀ QUẢN LÝ CÁC QUÁ TRÌNH CÓ TƯƠNG TÁC LẪN NHAU NHƯ MỘT HỆ THỐNG ĐÓNG GÓP[r]

20 Đọc thêm

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP KINH TẾ VI MÔ (KÈM ĐÁP ÁN)

Th tr ng v lúa g o Vi t Nam đ c cho nh sau: ị ườ ề ạ ở ệ ượ ư Trong năm 2002, s n l ng s n xu t đ c là 34 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.000 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u; m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 31 tri u t n. ướ ệ ấ Trong năm 2003, s n l ng s n xu t đ c là 35 tri u t n lúa, đ c bán v i ả ượ ả ấ ượ ệ ấ ượ ớ giá 2.200 đkg cho c th tr ng trong n c và xu t kh u, m c tiêu th ả ị ườ ướ ấ ẩ ứ ụ trong n c là 29 tri u t n. ướ ệ ấ Giả ử ườ ườ ầ ề ạ ủ ệ ườ ẳ s đ ng cung và đ ng c u v lúa g o c a Vi t Nam là đ ng th ng, đ n v tính trong các ph ng trình đ ng cung và c u đ c cho là Q tính theo ơ ị ươ ườ ầ ượ tri u t n lúa; P đ c tính là 1000 đ ngkg. ệ ấ ượ ồ
Xem thêm

Đọc thêm

Bảo vệ Rơ le và tự động hóa - Chương 5

BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA - CHƯƠNG 5

B Ả O V Ệ SO L Ệ CH NGANG CÓ H ƯỚ NG: _NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG B_ảo vệ so lệch ngang dựa vào việc so sánh dòng trên 2 đường dây song song, trong chếđộ làm việc bình thường hoặc khi ngắn mạch[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P5 ppt

TÀI LIỆU BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HÓA P5 PPT

B Ả O V Ệ SO L Ệ CH NGANG CÓ H ƯỚ NG: _NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG B_ảo vệ so lệch ngang dựa vào việc so sánh dòng trên 2 đường dây song song, trong chếđộ làm việc bình thường hoặc khi ngắn mạch[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu Chương 5:BẢO VỆ DÒNG SO LỆCH doc

TÀI LIỆU CHƯƠNG 5:BẢO VỆ DÒNG SO LỆCH DOC

B Ả O V Ệ SO L Ệ CH NGANG CÓ H ƯỚ NG: _NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG B_ảo vệ so lệch ngang dựa vào việc so sánh dòng trên 2 đường dây song song, trong chếđộ làm việc bình thường hoặc khi ngắn mạch[r]

7 Đọc thêm

Tài liệu Chương 5: Bảo vệ dòng so lệch pptx

TÀI LIỆU CHƯƠNG 5: BẢO VỆ DÒNG SO LỆCH PPTX

B Ả O V Ệ SO L Ệ CH NGANG CÓ H ƯỚ NG: _NGUYÊN TẮC TÁC ĐỘNG B_ảo vệ so lệch ngang dựa vào việc so sánh dòng trên 2 đường dây song song, trong chếđộ làm việc bình thường hoặc khi ngắn mạch[r]

7 Đọc thêm

Quản lý nhân sự hiệu quả - chìa khóa thành công cho người quản lý

QUẢN LÝ NHÂN SỰ HIỆU QUẢ - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO NGƯỜI QUẢN LÝ

TRANG 1 QU Ả N LÝ NHÂN S Ự HI Ệ U QU Ả - CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG CHO NG ƯỜ I QU Ả N LÝ Việc quản lý nhân sự hiệu quả có nghĩa là tạo động lực và khuyến khích nhân viên làm việc bằng cách ch[r]

1 Đọc thêm

Giáo trình Seminar 1 ppt

GIÁO TRÌNH SEMINAR 1 PPT

n văn, trước hội nghị hay hội thảo. Việc viết một bài luận văn tốt nghiệp cũng không khác với việc viết một bài báo cáo khoa học, mục đích quan trọng nhất là chuyển tải được thông tin hoặc ý tưởng đến cho người đọc. Vì thế, hình thức trình bày phải thứ tự, rõ ràng, sạch, đẹp, nội dung trình bày dễ hiểu, ý tưởng mạch lạc, súc tích để người đọc cảm thấy thú vị đọc hết công trình mà không cho là mất thì giờ, vô bổ. Do đó, giáo trình này được biên soạn nhằm mục đích giúp cho sinh viên cảm thấy tự tin hơn khi bước vào viết một bài luận văn tốt nghiệp, đồng thời giúp sinh viên thực hiện đúng qui định về hình thức trình bày cũng như từng phần của luận văn nên viết những gì. Ngoài ra, giáo trình này còn hướng dẫn sinh viên cách báo cáo trước hội nghị và cách tổ chức buổi hội thảo khoa học. Chương 1 CẤU TRÚC TẬP LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1.1 Cấu trúc tập luận văn tốt nghiệp Cấu trúc của mỗi luận văn tốt nghiệp tùy thuộc vào từng chuyên ngành và đề tài cụ thể mà có thể có những phần khác nhau. Thông thường bao gồm 2 phần chính sau đây: - Những trang đầu của luận văn: gồm có trang bìa, trang phụ bìa, cảm tạ và đề tặng, quá trình học tập, lời cam đoan, trang chấp nhận luận văn tốt nghiệp của Hội đồng, mục lục, danh sách hình, danh sách bảng, danh sách từ khó, danh sách từ viết tắt, tóm lược tiếng Việt, summary tiếng Anh.
Xem thêm

69 Đọc thêm

TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ TRUYỀN THÔNG DOCX

TÀI LIỆU CĂN BẢN VỀ TRUYỀN THÔNG DOCX

TRANG 2 LÝ THUY Ế T TRUY Ề N THÔNG NGU Ồ N TIN NGU Ồ N TIN MÃ HÓA MÃ HÓA THÔNG Đ I Ệ P THÔNG Đ I Ệ P GI Ả IM Ã GI Ả IM Ã NH Ậ N TIN NH Ậ N TIN S E PH Ả N H Ồ I M Ạ CH TRUY Ề N THÔNG M D [r]

15 Đọc thêm

Cùng chủ đề