ĐỀ 5 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

Tìm thấy 10,000 tài liệu liên quan tới tiêu đề "ĐỀ 5 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5":

Đề 5 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 5 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

54321GFHECDABĐề 5:Bài 1: Không tính tổng, hãy cho biết tổng sau có chia hết cho 3 không? Tại sao?19 + 25 + 32 + 46 + 58.Bài 2: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó chữ số 3 ta đợc số mới bằng 5 lần số phải tìm?Bài 3: Không qui đồng tử số và mẫu số. Hãy so sánh: a/ 13 1517 19v b/ 12 948 36vBài 4: Cho tam giác ABC vuông ở A. Hai cạnh kề với góc vuông là AC dài 12cm và ABdài 18cm. Điểm E nằm trên cạnh AC có AE =

2 Đọc thêm

ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5

ĐỀ ÔN TẬP HÈ TOÁN 5

ĐỀ ÔN TẬP TOÁN 5Niên khoá : 2008 – 2009Bài 1 : Mỗi câu sau đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C và D. Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.A. Một ô tô đi từ A lúc 11 giờ kém 15 phút và đến B lúc 1 giờ kém 25 phút buổi chiều cùng ngày. Thời gian ô tô chạy từ A đến B là :a. 2 giờ 40 phút b. 1 giờ 10 phút c. 1 giờ 40 phútd. 2 giờ 10 phútB. 235 m/giây = ………….. km/giờa. 14,1 b. 846 c. 141d. 84,6C. Trong các vận tốc sau đây, vận tốc lớn nhất là :a. 1350 m/phút b. 75 m/giây c. 7,5 km/phút d. 0,085 km/giâyD. Trong các số : 2,246 ; 2,264 ; 2,164 ; 2,346 ; 2,634 ; 2,278 ; 2,39 ; 2,499. Số lớn nhất là :a. 2,634 b. 2,346 c. 2,246d. Cả A,B,C đều saiE. Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian ngắn nhất là :a. 75 phút b. 1 giờ rưỡi c. 1,2 giờd. 1 giờ 18 phútG. Từ 5 giờ 20 phút đến 12 giờ 5 phút, kim phút đi qua số 6 mấy lần :a. 5 lần b. 6 lần c. 7 lầnd. 8 lầnBài 2 : Tìm y , biết :a. y : 0,35 + 1,65 = 9,45 b. 3,75 x y : 2,4 = 4,5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Bài 3 : Quãng đường AB dài 35,4 km. Lúc 7 giờ 50 phút Nam đi xe đạp thồ từ A đến B với
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề 1 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 1 ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

1 KT toỏn lp 5(Thi gian lm bi 60 phỳt)H v tờn hc sinh: I. Phần trắc nghiệm: (2 đ)Em hãy khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời đúng.1 Số thập phân có ba trăm linh hai đơn vị, chín phần trăm đợc viết là:A. 302,9B. 302,90C. 302,009D. 302,092Số 322 gấp số 32 số lần là :A. 4 lầnB. 3 lầnC.2 lầnD.5 lần3 Đếm từ 1 đến 100 có bao nhiêu lần xuất hiện chữ số 6: A. 20 lầnB. 21 lầnC. 19 lần D. 18 lần4Trong các phân số 5

2 Đọc thêm

Đề 4 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 4 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Bài 3: Trong tổng 969ta thấy số bị chia bằng 6 lần số chia cộng với số d - Ta có:(6lần số chia + số d) + số chia + thơng + số d = 969.Hay: 7lần số chia + 51 + 6 + 51 = 9697lần số chia +108 = 9697lần số chia = 969 - 1087lần số chia = 861Vậy số chia = 861 : 7 = 123Số bị chia là: 123 ì 6 + 51 = 789 Đáp số: 789 ; 123Bài 4: Sau khi kho 1 chuyển 83 số lơng thực sang kho 2 thì 2 kho bằng nhau.Suy ra kho 1 có số lơng thực là 8 phần. Kho 2 có số phần lơng thực là 2 phần. Vậy số lơng thực ở kho 1 có là: 72 : ( 8 + 2 ) ì 8 = 57,6 ( tấn )Số lơng thực ở kho 2 có là: 72 57,6 = 14,4 ( tấn )Đáp số: 57,6 tấn ; 14,4 tấn Bài 5:a, Từ hình vẽ, ta thấy cạnh của hình vuông bằng đờng kính của hình tròn - do đó ta có:( R ì 2 ) ì
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề 3 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 3 ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Môn Toán lớp 5 - đề 3(Thời gian làm bài 90 phút)Câu 1. (6 điểm):1) Tính bằng cách hợp lý: a)201020112009120102011+ìì; b) 10,11 + 11,12+ 12,13 ++ 97,98 + 98,99 + 99,100.2) Tìm x, biết: a) 3513 91x= ; b) 9 513 6xx+=; c) x + x : 5ì7,5 + x : 2ì9 = 315.Câu 2. (4 điểm):

3 Đọc thêm

Đề 1 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 1 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Câu 3: (2đ) Tại một buổi học ở lớp 6A số học sinh vắng mặt bằng 17 số học sinh có mặt. Ngờita nhận thấy rằng nếu lớp có thêm 1 học sinh nghỉ học nữa thì số học sinh vắng mặt bằng 16 số học sinh có mặt. Tính số học sinh của lớp 6A . Câu 4: (2,5đ) Cho góc BOC bằng 750 . A là một điểm nằm trong góc BOC. Biết BOA = 400 .a) Tính góc AOC .b) Vẽ tia OD là tia đối của tia OA. So sánh hai góc BOD và COD .Câu 5 (1,5đ): Chứng minh a + 2b chia hết cho 3 khi và chỉ khi b + 2a chia hết cho 3 .Đề 1: Toán 6 - Thời gian : 90 phútCâu 1: (2đ) Cho phân số 102nAn+
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè số học 6

ĐỀ + ĐA KT HỌC HÈ SỐ HỌC 6

§Ị : To¸n 6Bài 1/ (3®) Tìm x ∈ Q, biết:a) 4 2 3 5x 1 27 3 4 6−   − − − + = ÷  ÷    b) 60% x + 23x = – 76c) 5(x – 2) + 3x(2 – x) = 0;Bài 2/ (3®) Cho A =( )5 4 70,35 .12 3 5− − + − + ÷ ; B =3 4 5 1:7 5 6 2   

2 Đọc thêm

Đề 2 + ĐA KT học hè toán 6

ĐỀ 2 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 6

Đề 2 - Môn : ToánThời gian làm bài: 90 phút.I. Phần trắc nghiệm ( 3 điểm)Em hãy chọn đáp án đúng.Câu 1. Cho tổng M = 9 + 72 + 2007 + x. Điều kiện của số tự nhiên x để M chia hết cho 9 là: A. x chia cho 9 d 1 B. x chia cho 9 d 3C. x chia cho 9 d 6 D. x chia hết cho 9Câu 2. Tìm số nguyên P sao cho P + 3 và P + 5 cũng là số nguyên tố?A. P = 2 B. P = 3 C. P = 5 D. P = 7Câu 3. Giá trị của m2.n3 với m = -3, n = -2 là:A. - 72 B. 72 C. 36 D. -36Câu 4. Tìm số nguyên x biết 7 2811 x =.A. x = 10 B. x= 11 C. x = 44 D. x = -44Câu 5. Cho hai điểm M, N thuộc đờng thẳng xy. Ta có:A. Mx và Ny là hai tia đối nhau B. My và Nx là hai tia đối nhauC. Mx và Nx là hai tia đối nhau D. Mx và My là hai tia đối nhauCâu 6. Vẽ n tia gốc. Biết chúng tạo thành tất cả 55 góc. Tính n? A. 11 B. 10 C. 110 D. 55II. Phần tự luận ( 7 điểm)Câu 1. ( 1 điểm).a. Tính nhanh:
Xem thêm

2 Đọc thêm

Đề+ĐA KTGK2-Tiếng Việt 5

ĐỀ+ĐA KTGK2-TIẾNG VIỆT 5

Điểm KT viết Phiếu kiểm tra định kỳ lần 3 năm học 2009-2010 Môn : Tiếng Việt - Lớp 5 Thời gian làm bài : 40 phútHọ và tên : Lớp : Trờng : Điểm bài tập I- Bài tập:Bài 1: Nối từng từ ngữ chỉ ngời ở cột trái với hoạt động thích hợp ở cột phải.Luật s bảo vệ Tổ quốcCông nhân sản xuất lơng thựcBộ đội bào chữa cho đơng sựCông an sản xuất máy mócNông dân giữ gìn an ninh xã hộiBài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng.Trong các từ sau đây, từ nào có tiếng công có nghĩa là của chung, của nhà nớc?A. Công cụB. Công quỹC. Công nghiệp D. Công anBài 3: Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép:a) Mùa xuân đã về, b) Vì trời ma to Bài 4: Điền cặp từ hô ứng thích hợp để tạo thành câu ghép:a) Cậu thích cái , tớ tặng cái b) Nớc lên cao đến , dân làng đắp đê cao đến Điểm TLV II- Tập làm văn: Đề bài: Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích nhất trong những truyện đã đợc học.Bài làmHíng dÉn chÊm ®iÓm kiÓm tra ®Þnh kú lÇn 3 n¨m häc 2009-2010M«n: tiÕng viÖt I- Kiểm tra đọc: (10 điểm). Giáo viên kiểm tra học sinh các lớp 2, 3, 4, 5 qua các giờ ôn tập giữa học kỳ II hoặc nhà trờng bố trí lịch kiểm tra chéo giữa các lớp.
Xem thêm

3 Đọc thêm

Đề 2 + ĐA KT học hè toán 5

ĐỀ 2 + ĐA KT HỌC HÈ TOÁN 5

) Chiều cao BH của hình thang BEGC là: 375 ì 2 : ( 20 + 5 ) = 30 ( m ) Chiều cao BH cũng là chiều cao của hình thang ABCD. Do đó tổng 2 đáy AB và CD là: 1552 ì 2 : 30 = 77 ( m ) Đáy bé là: ( 77 33 ) : 2 = 22 ( m ) Đáy lớn là : 77 22 = 55 ( m )Đáp số: Đáy bé: 22 m, đáy lớn: 55 m

2 Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè phần ĐS7

ĐỀ ĐA KT HỌC HÈ PHẦN ĐS7

x2y + 2xy + x2y + xy + 6.a) Thu gọn rồi cho biết bậc của đa thứcb) Tìm đa thức B sao cho A + B = 0c) Tìm đa thức C sao cho A + C = -2xy + 1.Câu 4. (1,5 điểm) Cho đa thứcA = −2xy2 + 3xy + 5xy2 + 5xy + 1 a. Thu gọn đa thức A. b. Tính giá trị của A tại x = 12; y = − 1.Câu 5. ( 3 điểm ) Thu gọn rồi tìm nghiệm của các đa thức sau:a/ f(x) = x(1− 2x) + (2x2 − x + 4)b/ g(x) = x (x − 5) − x ( x +2) + 7xc/ h(x) = x (x − 1) + 1Câu 6. (1 điểm) Cho f(x) = ax3 + 4x(x2 – x) – 4x + 8 g(x) = x
Xem thêm

3 Đọc thêm

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 - SỐ 5 MÔN: ANH VĂN ppsx

ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC NĂM 2011 - SỐ 5 MÔN: ANH VĂN PPSX

A. Europe had greater need of farm machinery than America did B. Europe was changing more quickly than America C. America was finally running out of good farmland D. There was a shortage of workers on American farms 3. The expression “make the most of “ in the passage is closest in meaning to which of the following? A. Raise the price of B. Overuse the real worth of C. Earn a living on D. Get the best yield from 4. What point is the author making by stating that farmers could carry nearly all their tools on their backs? A. Farmers had few tools before the agricultural revolution B. American were traditionally self- reliant C. Life on the farm was extremely difficult D. New tools were designed to be portable. 5. Why did farmers reject Newbold’s plow? A. They thought it would run the land B. Their horses were frightened by it C. They preferred lighter tools D. It was too expensive Chọn phướng án ( A hoặc B,C,D) ứng với từ/cụm từ có gạch chân cần phải sửa để các câu sau trở thành câu đúng. 6.(A) when a (B) little boy , he (C) is used to go swimming (D) in the river with me 7. (A) In general, newspapers emphasize (B) current news (C) whereas magazines (D) dealt more with background materials. 8. Peter never (A) go to bed (B) before he (C) has finished (D) his homework
Xem thêm

5 Đọc thêm

Đề + ĐA KT học hè phần ĐS

ĐỀ + ĐA KT HỌC HÈ PHẦN ĐS

ĐỀ KIỂM TRA HỌC PHẦN ĐẠI SỐ 7HỌ VÀ TÊN: Câu 1. ( 1 điểm ) Cho hai đơn thức : ( - 2x2y )2 ; ( - 3xy2z )2 a/ Tính tích hai đơn thức trên b/ Tìm bậc, nêu phần hệ số, phần biến của đơn thức tích vừa tìm đượcCâu 2. ( 2 điểm ) Tìm nghiệm của các đa thức sau a/ –5x + 6 b/ x2 – 9 c/ x2 – 3x. d/ x2 + 7x + 6Câu 3. (2 điểm) Cho đa thức P(x) = 4x4 + 2x3 – x4 – x2 + 2x2

4 Đọc thêm

GIÁO ÁN KHOA HỌC 5

GIÁO ÁN KHOA HỌC 5

ảnh theo hướng dẫn.- HS đại diện các nhóm sẽ lên bốc thăm thứ tự trình bày.- Theo thứ tự đã có, các đại diện nhóm lên thuyết minh nội dung triển lãm của nhóm mình, nhóm khác nghe và bổ sung nếu mình có tư liệu khác hoặc đặt câu hỏi phát vấn nhóm bạn nếu thấy chưa rõ ràng.Cụ thể:+ Hình 4: Nhà máy thủy điện+ Hình 5: Dùng sức nước để tạo ra dòng điện phục vụ sinh hoạt ở vùng núi.+ Hình 6: Bánh xe nước- HS trả lời: Nhà máy thủy điện Trị An, Y-a-ly, Sông Đà, Sơn La (đang xây dựng)GV Trần Tài / TH Hồ Phước Hậu / Năm học 2007-2008Giáo án Khoa học5/Tuần 26 /Tiết 52/Ngày soạn 20 /3/08/ Ngày dạy 21/3/2008- GV hỏi: Sử dụng hai nguồn năng lượng này có gây ô nhiễm cho môi trường không?- GV nói tiếp: Do tác dụng to lớn của hai nguồn năng lượng này mà ngay từ xa xưa con người đã có ý thức khai thác và sử dụng hai nguồn năng lượng tự nhiên này và cho đến bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục khai thác nguồn năng lượng gần như là vô tận ấy. Tuy nhiên trong quá trình khai thác, đặc biệt là khai thác năng lượng nước chảy, con người cũng can thiệp
Xem thêm

33 Đọc thêm

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ SỐ 5 pptx

ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH - ĐỀ SỐ 5 PPTX

64. A. Therefore B. However C. Since D. In addition 65. A. was B. took C. resulted D. brought 66. A. of B. down C. in D. to 67. A. reform B. factory C. company D. revolution 68. A. had made B. will make C. has made D. makes 69. A. growers B. Directors C. owners D. keepers 70. A. necessary B. based C. made D. certain ĐÁP ÁN 1A 2D 3D 4A 5A 5C 7D 8A 9A 10A 11B 12B 13D 14C 15D 16A 17C 18D 19A 20A 21A 22C 23D 24A 25C 26C 27C 28C 29A 30A 31D 32D 33D 34C 35C 36C 37D 38D 39B 40B 41C 42A 43D 44B 35B 46B 47C 48C 49C 50C 51B 52D 53B 54C 55B 56C 57B 58D 59D 60B 61B 62C 63D 64B 65C 66C 67D 68A 69C 70A
Xem thêm

9 Đọc thêm

DE KIEM TRA TIENG ANH 12 (8)

DE KIEM TRA TIENG ANH 12 (8)

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT ANH VĂN 12 (5 )Đọc kỹ bài khóa sau và chọn phướng án đúng ( ứng với A hoặc B, C , D ) cho các câu từ 1 đến 5The agricultural revolution in the nineteenth century involved two things: the invention of labour – saving machinery and the development of scientific agriculture. Labour – saving machinery naturally appeared first where labour was scarce. “ In Europe,” said Thomas Jefferson, “ the object is to make the most of their land, labour being abundant; here it is to make the most of our labour, land being abundant. “ it was in America, therefore, that the great advances in nineteen-century agricultural machinery first came.At the opening of the century , with the exception of a crude plow, farmers could have carried practically all of the existing agricultural implements on their backs; by 1860, most of the machinery in use today had been design in an early form. The most important of the early inventions was the iron plow. As early as 1790 Charles New bold of New jersey had been working on the idea of a cast-iron plow and spent his entire fortune in introducing his invention. The farmers however, would have none of it, claiming that the iron poisoned the soil and made the weeds grow. Nevertheless, many people devoted their, attention to the plow, until in 1869 James Oliver of South Bend, Indiana, turned out the first chilled-steel plow1. Which of the following best expresses the main topic of the passage?A. Machinery that contributed to the agricultural revolutionB. The development of safer machines demanded by the labor movementC. New Jersey as a leader in the agricultural revolutionD. The need for agricultural advances to help feed a growing population2. Which of the following can be inferred from what Thomas Jefferson said ?A. Europe had greater need of farm machinery than America didB. Europe was changing more quickly than AmericaC. America was finally running out of good farmlandD. There was a shortage of workers on American farms3. The expression “make the most of “ in the passage is closest in meaning to which of the following?
Xem thêm

9 Đọc thêm

DE KT TRAC NGHIEM TV LOP 3

DE KT TRAC NGHIEM TV LOP 3

Phòng GD - ĐTViệt Trìđề kiểm tra TNKQ - môn tiếng việt lớp 3 Tuần 1Ngời ra đề: Ngô Kim Thoa - Tiểu học Gia Cẩm Nguyễn Thị Tâm - Tiểu học Thọ SơnEm hãy lựa chọn phơng án đúng và đánh dấu X vào phiếu trả lời.Câu 1: Trong bài: "Cậu bé thông minh" nhà vua đã nghĩ ra kế gì để tìm ngời tài?A. Nộp một con gà mái. C. Nộp một con ngỗng biết đẻ trứng.B. Nộp một con gà trống biết đẻ trứng. D. Nộp một con chim sẻ nhỏ.Câu 2: Trong bài: "Hai bàn tay em" hai bàn tay của bé đợc so sánh với:A. Hoa nở trên trang giấy trắng. C. Hoa đầu cành.B. Hoa nhài trắng.Câu 3: Trong bài: "Đơn xin vào Đội" bạn học sinh viết đơn xin vào Đội và xin hứa:A. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. C. Giữ gìn danh dự ĐộiB. Tuân theo Điều lệ Đội. D. A, B, C đúng.Câu 4: Từ nào viết sai chính tả?A. Tan hoang. C. Bảo bang.B. Tan tác. D. San sẻ.Câu 5: Từ chỉ sự vật:A. Ngoan ngoãn. C. Tự tin.B. Thông minh. D. Tay em.Câu 6: Đội đợc thành lập ở đâu?A. Hà Nội . C. Thành phố Hồ Chí Minh .B. Cao Bằng. D. Tuyên Quang .* Câu 7: Đội thành lập ngày nào?A. 15 - 5 - 1941. C. 15 - 5 - 1951.B. 15 - 5 - 1945 . D. 19 - 5 - 1941.* Câu 8: Chỗ chấm: "Mèo kêu ng........ng......." điền vần:A. ao. C. oao .B. oa . D. oac .
Xem thêm

6 Đọc thêm

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT

Phương pháp học tập19Đội ngũ giảng viên và quản lý21Giảng viên quốc tế22Liên kết với Trường Kennedy24Đời sống sinh hoạt của học viên tại FETP Học viên đã tốt nghiệp26Thông tin tuyển sinh2Trường Fulbright tại Thành phố Hồ Chí MinhChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright kết hợp những kiến thức sâu sắc về ViệtNam với quản lý hiện đại để phân tích, xây dựng và phát triển các giải pháp chonhững vấn đề thực tiễn.PGS., TS. Phạm Văn Năng, Hiệu trưởngTrường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí MinhKính chào các anh chò ứng viên tương lai,Thập niên vừa qua, Việt Nam đã tận hưởng một sự tăng trưởng đầy ấn tượng nếukhông muốn nói là ngoạn mục. Nhưng môi trường toàn cầu hiện đang biến đổinhanh chóng, và các áp lực đã trở nên phức tạp hơn so với những gì mà 5 nămtrước nước ta đã phải đương đầu. Thật vậy, những thành tựu trong thời gian gầnđây có lẽ đã tạo lý do để các nhà hoạch đònh hoãn lại những quyết đònh chínhsách đầy khó khăn. Khi tôi viết những dòng này thì Việt Nam vẫn là một trongnhững nền kinh tế quan trọng trên thế giới đứng ngoài WTO.Nếu 10 năm tới chúng ta muốn đạt được những thành công như 10 nămqua, thì môi trường chính sách của Việt Nam cần phải được hoàn thiện thêm nữa.Việc khuyến khích khu vực doanh nghiệp tư nhân phát triển và vượt qua những
Xem thêm

32 Đọc thêm

BỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤT

BỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤT

BỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤT

Đọc thêm

Kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho học sinh DT toàn tỉnh

KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DT TOÀN TỈNH

giao lưu tiếng Việt giữa các lớp, các khối lớp, các trường, theo chủ đề : “Tiếng Việtcủa chúng em”.III. Biện pháp thực hiện1. Tổ chức dạy học Chuẩn bị tiếng Việt trong năm 2010.- Các trường học xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện để mở lớp trong ,Chuẩn bị tiếng Việt cho học sinh trước tuổi vào lớp 1.- Yêu cầu Nhân viên hỗ trợ giáo viên lập danh sách và huy động tất cả số trẻ 5tuổi để học Chuẩn bị tiếng Việt trong năm 2010. Lớp Chuẩn bị tiếng Việt trong hènăm 2010 do Nhân viên hỗ trợ giáo viên cùng giáo viên được phân công hoặc giáoviên là người dân tộc, giáo viên biết tiếng dân tộc trực tiếp giảng dạy. Ban giám hiệucác trường học có Nhân viên hỗ trợ giáo viên chỉ đạo các giáo viên tham gia giúp đỡNhân viên hỗ trợ giáo viên về tổ chức, rèn nề nếp lớp học, phương pháp dạy các bàiChuẩn bị tiếng Việt.2. Phòng giáo dục và đào tạo: - Thống kê học sinh theo từng loại dân tộc, số giáo viên người dân tộc thiểu số,giáo viên biết tiếng dân tộc thiểu số đồng thời điều tra giúp cho Sở GD&ĐT số cán bộxã biết tiếng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thị xã (theo mẫu đính kèm) về SởGD&ĐT (Phòng GDTH) chậm nhất 15/4/2010;- Cần tích cực huy động tối đa trẻ 4, 5 tuổi ra lớp mẫu giáo và thực hiện tốtchương trình làm quen với tiếng Việt của lớp mẫu giáo cho học sinh 5 tuổi học dựthính lớp 1 chuẩn bị tiếng Việt cho năm học sau. Chỉ đạo các trường tiểu học triểnkhai Chương trình làm quen với Tiếng Việt trong cho trẻ chưa học qua lớp mẫugiáo 5 tuổi tham gia chương trình 36 buổi trong ;- Phòng GD&ĐT Bù Đăng chọn 3 trường, mỗi trường chọn 3 lớp để thí điểmdạy học Tiếng Việt lớp 1 cho học sinh dân tộc thiểu số theo hướng tăng thời lượngdạy học từ 300 tiết lên 500 tiết;- Đối với các trường còn lại thực hiện dạy học tiếng Việt lớp 1 cho học sinhdân tộc thiểu số theo hướng tăng thời lượng tùy theo điều kiện cụ thể tại địa phươngđể tổ chức;- Tích cực triển khai có hiệu quả các tài liệu về Chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ em
Xem thêm

4 Đọc thêm